EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.12.10.
4300/1557-3/2019
Bene Dávid
3815 Gadna, Fő utca 96.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés EUTR regisztrációra.

Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél felhívásomra nem küldte meg az EUTR rendelet 4. cikk (2) bekezdése szerinti, kellő gondosság elvén alapuló rendszerének dokumentációját (leírását, másolatát), így annak hiányát kellett megállapítanom. Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  az erdei faválaszték (tűzifa) szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés; EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont; Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Bene Dávid erdőgazdálkodót (lakcím: 3815 Gadna, Fő utca 96.; erdőgazdálkodói kódja: 9008039)  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem;
2. kötelezem, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -