EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.04.12.
4300/125-12/2019
Cserepes-Fa Kft.
4564 Nyírmada 1275/7 hrsz.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás erdei faválaszték üzleti év első napja szerinti nyitó készlet nyilvántartás megküldésére.

Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában előírtaknak, ezáltal az Ügyfél megszegte a  nyomon követhetőségre előírt kötelezettségeket. Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  az erdei faválaszték szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, EUTR vhr. 9-11. §-ban, illetve az EUTR FMr. 2-4. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §, EUTR vhr. 9-11. §; 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Cserepes-Fa Kft.-t (székhely: 4564 Nyírmada 1275/7 hrsz.; adószám: 23297364-2-15; EUTR technikai azonosító szám: AA6055343) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. figyelmeztetésben részesítem;
2.  a feltárt – jelen határozat indokoló részben az eljárás megállapításainál részletezett – hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezem azzal, hogy a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéséről jelen határozatom véglegessé válását követő 15 napon belül köteles értesíteni az erdészeti hatóságot;
3. felszólítom, hogy erdei faválaszték 2019. év első napja szerinti nyitó készletéről fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban vezetett nyilvántartását határozatom véglegessé válását követő 15 napon belül küldje meg.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Lezárult