EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.02.22.
4300/111-2/2019
Toldi-Szátok Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 8.; telephely: 2656 Szátok, Major 08/6 hrsz.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Jogerős/végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél nem tudta bemutatni a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszerének leírását, azzal nem rendelkezett, ezzel az Ügyfél megsérette a nyomon követhetőségre előírt szabályokat. Az Ügyfél által bemutatott import dokumentumok nem feleltek meg a jogszabályban előírtaknak. Az Ügyfél faanyagot tömegre is értékesít, azonban a telephelyen nem rendelkezik törvényes tanúsító jellel vagy hitelesítési bizonylattal ellátott mérési eszközzel, mérleggel, ezzel megszegte a szállítási és felhasználási rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, EUTR Korm.r. 3. § (2) bekezdés; Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés; EUTR FMr. 4. § (2) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Toldi-Szátok Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 8.; adószám: 14078561-2-12, technikai azonosító: AA5811858) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Nem