EUTR jogsértés lista

Az alábbi listában megtekinthetik a faanyag kereskedelmi lánc ellenőrzések során feltárt jogsértéseket.

A jogsértésekben alkalmazott jogszabályi rövidítések magyarázata:

 • Evt. - az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
 • EUTR rendelet - az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendelet (2010. október 20.)
 • EUTR vhr. - a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet

EUTR jogsértések - 2017

 • 2017.05.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Sereg Tűzifa Kft.

  Közzététel napja: 2017.05.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/475-1/2017

  Ügy tárgya: Eredetigazolással nem rendelkező erdei faválaszték zárlatának és forgalomból történő kivonásának ideiglenes elrendelése, fatermékkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenység, illetve fatermék reklámozásának megtiltása. Az újbóli működés, és a zárlat feloldásának feltételekhez kötése. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Sereg Tűzifa Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 8111 Seregélyes, Kodály Zoltán u. 28.

  Megállapítások: A zárlat alá helyezett faanyag nem rendelkezett a Magyarországról származó erdei faválaszték tekintetében az Evt. 90.§-a szerinti szállítójegy alapú származásigazolással. Az importból származó fatermékek nem rendelkeztek az Evt. 90./A. § (2)-(3) bekezdés szerinti származást igazoló dokumentumokkal,  exportőri nyilatokzattal. A Kft. nem alkalmazta a szállítójegyet és a tűzifa vásárlói tájékoztatót. Nem hozta létre az EUTR rendelet  5. cikk szerinti nyomon követhetőségi rendszert (DDS), illetve nem rendelkezett az ahhoz kapcsolódó, naprakész dokumentációs rendszererrel. A Kft. nem rendelkezett EUTR technikai azonosító számmal.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, Evt. 90/A. § (2)-(3) bekezdés, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés, EUTR vhr 12. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része

  Ügyfél neve: Sereg Tűzifa Kft
  Ügyfél adatai (lakhely, adószám) : 8111 Seregélyes, Kodály Zoltán u. 28, 24760856-2-07
  Ügyfél képviselője: Csavajda Gábor
  Képviselet jogcíme: ügyfél 

  Ügyfél, mint faanyag kereskedelmi  lánc szereplő telephelye: 8111 Seregélyes, Kodály Zoltán u. 28
  A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében a fenti telephelyen található, a jegyzőkönyvben leírtak szerint jellemzett fatermék zárlatát, továbbá forgalomból való kivonását ideiglenes biztosítási intézkedésként azonnali hatállyal elrendelem.
  Végzésem fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható.
  A végrehajtás és a foganatosítás módja:
  A zárlatot az eljáró hatóság a jegyzőkönyvben leírtak szerint jellemzett, felmért fatermék esetében:
  Jelölőfestékkel jelölte, színe:sárga.
  Zárszalaggal jelezte, színe: narancssárga
  38 db fényképpel dokumentálta

  Az eljáró hatóság jelen végzés egy eredeti példányát Ügyfél részére átadta.
  Egyúttal elrendelem, hogy az Ügyfél köteles gondoskodni a fentiek szerint jelölt, zárlat alá helyezett fatermék eredeti állapotban való megőrzéséről.
  A hatóság képviseletében eljáró személy tájékoztat mindenkit arról, hogy amennyiben bárki a hatósági zárat eltávolítja, vagy megsérti a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 287. § (1) bekezdés a) pontja szerinti zártörés vétségét követi el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  II.
  A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében megtiltom
  - az Ügyfél fatermékkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységének végzését, 
  - fatermék reklámozását.
  Az újbóli működést pedig az alábbi feltételekhez kötöm:
  - EUTR technikai azonosítószám megszerzése
  - a kellő gondosság elvén alapuló rendszer dokumentációjának bemutatása és
  - a jogszabályban előírt szigorú számadású nyomtatványok használatának igazolása.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.05.15. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Mátyás Fakereskedő és Fuvarozó Kft.

  Közzététel napja: 2017.05.15.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/272-2/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Mátyás Fakereskedő és Fuvarozó Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7052 Kölesd, Hajnal utca 2.

  Megállapítások: A Kft. csak részben tudta igazolni a telephelyén fellelhető erdei faválaszték származását. A faanyag nyomon követhetősége nem volt minden esetben biztosított. A Kft. által bemutatott szállítójegyek adattartalma nem egyezett meg teljes mértékben a helyszíni ellenőrzéskor a telephelyen talált, hozzájuk kapcsolódó faanyaggal, illetve nem minden esetben tudott a Kft.  szállítójegyet bemutatni a telephelyen fellelt erdei faválasztékról.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, EUTR vhr. 9. §  (5) bekezdés

  Döntés rendelkező része

  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletét ellátó hatóság, figyelmeztetésben részesíti Pelyhe Szilviát (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 228/a., adószám: 067744130-2-36, továbbiakban: Ügyfél), és a jövőbeni jogsértések elkerülése érdekében felhívja a faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos előírások betartására, így különösen:

  – az erdei faválaszték szállításához szigorú számadású szállítójegy szabályszerű kiállítására és a szállítás során a szállítmány azzal történő kísérésére,
  – tűzifának fogyasztó részére történő értékesítése esetén a szállítójegyhez vásárlói tájékoztató mellékelésére,
  – a tűzifa fogyasztónak tömegre történő értékesítése esetén érvényes törvényes tanúsító jellel vagy hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkező mérleg alkalmazására,
  – a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek felhasználásának felhasználás megkezdése előtti, ill. a felhasználás befejezését követő haladéktalan bejelentésére,
  – a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetésére.

  Felhívom az Ügyfél figyelmét arra, hogy ismételt jogsértés esetén 

  – a jogsértő magatartás jellegének és körülményeinek figyelembevételével 50.000,- Ft-tól – 15.000.000,- Ft-ig terjedő erdővédelmi bírság kiszabására kerülhet sor,
  – a NÉBIH a vállalkozás működési engedélyének módosítását, felfüggesztését, visszavonását kezdeményezheti, ill. a fatermékkel kapcsolatos tevékenységének végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti, a tilalom betartásához szükséges kísérő intézkedéseket vezethet be.

   

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.05.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Borbély Péterné

  Közzététel napja: 2017.05.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/574-1/2017

  Ügy tárgya: A nem nyomon követhető erdei faválaszték zárlatának és forgalomból történő kivonásának elrendelése, fatermékkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenység, illetve fatermék értékesítés céljából történő reklámozásának megtiltása, az újbóli működés, és a zárlat feloldásának feltételekhez kötése 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Borbély Péterné

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi utca 20.

  Megállapítások: Borbély Péterné nem vezette megfelelő tartalommal az Evt. 90/A. § (6) bekezdése és az EUTR rendelet 5. cikk szerinti nyilvántartásokat. Nem alkalmazta az Evt. 90. § szerinti szállítójegyet.Nem gondoskodott minden esetben az EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés szerinti  tűzifa vásárlói tályékoztató fogyasztó részére történő  átadásáról, valamint nem állított ki mérlegjegyet az EUTR vhr 10.§ (2) bekezdés b) pontban előírtak szerint.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk,  EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 10.§ (2) bekezdés b) pontja, EUTR vhr. 12. §

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében a
  Borbély Péterné egyéni vállalkozó székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi utca 20., adószám: 73260925-2-33, mint faanyag kereskedelmi lánc szereplő telephelyén 
  található, alábbiakban jellemzett fatermék zárlatát, továbbá forgalomból való kivonását ideiglenes biztosítási intézkedésként azonnali hatállyal elrendelem.
  A zárlat alá vont fatermék leírása: Jegyzőkönyv szerint.

  Végzésem fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható.
  A végrehajtás és a foganatosítás módja:

  A zárlatot az eljáró hatóság az előzőekben jellemzett, felmért fatermék esetében sárga erdészeti jelölőfestékkel és NÉBIH feliratú, narancssárga szalaggal jelezte és fényképen dokumentálta, továbbá jelen végzés 1  eredeti példányának Borbély Péterné ügyfél részére történő átadásával végezte el.
  Egyúttal elrendelem, hogy Borbély Péterné ügyfél köteles gondoskodni a zárlatot jelző hatósági jelzésként szolgáló erdészeti sárga jelölőfestékkel és NÉBIH feliratú narancssárga szalaggal megjelölt, zárlat alá helyezett fatermék eredeti állapotban való megőrzéséről.

  A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében az eljárás lezárásáig megtiltom
  - az Ügyfél fatermékkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységének végzését, 
  - a fatermék értékesítésének reklámozását.
  Az újbóli működést pedig az alábbi feltételekhez kötöm:
  - a kellő gondosság elvén alapuló rendszer szerinti, a vásárolt, eladott és telephelyen tárolt  fatermék nyomonkövetését, valamint a faanyag kereskedelmi lánc szereplőknek minősülő eladók és vevők beazonosítását biztosító nyilvántartás bemutatása, továbbá
  -  a jogszabályban előírt szigorú számadású nyomtatványok és tűzifa vásárlói tájékoztató használatának igazolása.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.05.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Valifa-Ker Kereskedelmi Kft.

  Közzététel napja: 2017.05.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/173-2/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Valifa-Ker Kereskedelmi Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3792 Sajóbábony, Kodály Zoltán út 4.

  Megállapítások: A Kft. nem jelentette be a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegy tömbök használatát. A bizonylatok kitöltése több esetben hiányos volt. A fellelt erdei faválaszék és a bizonylatokon szereplő mennyiség és fafajok eltérése okán a nyomon követhetőség a telephelyen, a beszerzési és értékesítési tevékenység során sem volt biztosított. A fogyasztók részére vásárlói tájékoztató nem került átadásra.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, EUTR vhr. 9. § (1) és (5) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés,  EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A Valifa-Ker Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 3792 Sajóbábony, Kodály Zoltán út 4.; adószám: 25488373-2-05) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt. figyelmeztetésben részesítem a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 995/2010/EU rendelet 5. cikke szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettség megszegése miatt.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.05.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Pelyhe Szilvia

  Közzététel napja: 2017.05.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/540-1/2017

  Ügy tárgya: Eredetmegjelölés nélküli erdei faválaszték zárlatának és forgalomból történő kivonásának elrendelése, fatermékkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenység  tiltása.  Az újbóli működés és a zárlat feloldásának feltételekhez kötése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Pelyhe Szilvia

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 228/a

  Megállapítások: A zárlat alá helyezett faanyag nem rendelkezett a származást igazoló dokumentumokkal. Pelyhe Szilvia nem alkalmazta az Evt. 90. § szerinti szállítójegyet. Nem tett eleget az Evt. 90/F. § (1) bekezdés szerint regisztrációs kötelezettségnek.Nem gondoskodott az EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés szerinti  tűzifa vásárlói tályékoztató fogyasztó részére történő  átadásáról. Valamint nem rendelkezett az EUTR vhr 10.§ (2) bekezdés ab) pontaban előírt, a tűzifa tömegméréséhez használt mérlegre vonatkozó hitelesítési bizonyítvánnyal

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, Evt. 90/A. § (1) bekezdés, Evt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (2) bekezdés ab) ponta, EUTR vhr. 12. §

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében a
  Pelyhe Szilvia egyéni vállalkozó. (5231, Fegyvernek Szent Erzsébet u. 228/a., adószám: 67744130-2-36, továbbiakban: Ügyfél), a  Pelyhe Szilvia ügyfél, mint teljes jogú képviselő által képviselt faanyag kereskedelmi lánc szereplő telephelyén (5231, Fegyvernek, Móricz Zsigmond út 3.),
  található, alábbiakban jellemzett fatermék zárlatát, továbbá forgalomból való kivonását ideiglenes biztosítási intézkedésként azonnali hatállyal elrendelem.

  A zárlat alá font fatermék leírása: Jegyzőkönyv szerint.

  Végzésem fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható.

  A végrehajtás és a foganatosítás módja:

  A zárlatot az eljáró hatóság az előzőekben jellemzett, felmért és ügyféllel közösen megegyezett 5.04 űrméter tűzifát fényképpel rögzítette, továbbá jelen végzés 1 eredeti példányának Pelyhe Szilvia ügyfél részére történő átadásával végezte el.

  Egyúttal elrendelem, hogy Pelyhe Szilvia ügyfél köteles gondoskodni a zár alá helyezett tűzifa eredeti állapotban való megőrzéséről.

  A hatóság képviseletében eljáró személy tájékoztat mindenkit arról, hogy amennyiben bárki a hatósági zárlatot eltávolítja, vagy megsérti a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 287. § (1) bekezdés a) pontja szerinti zártörés vétségét követi el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

  Az Ügyfél  fatermékkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységének végzését a fatermék forgalmazása tekintetében megtiltom, az újbóli működést pedig a kellő gondosság elvén alapuló rendszer dokumentációjának bemutatásához és a jogszabályban előírt szigorú számadású nyomtatványok, tűzifa vásárlói tájékoztató használatához kötöm.

   

  A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében a
  Pelyhe Szilvia egyéni vállalkozó. (5231, Fegyvernek Szent Erzsébet u. 228/a., adószám: 67744130-2-36, továbbiakban: Ügyfél), a  Pelyhe Szilvia ügyfél, mint teljes jogú képviselő által képviselt faanyag kereskedelmi lánc szereplő telephelyén (5231, Fegyvernek, Móricz Zsigmond út 3.),
  található, alábbiakban jellemzett fatermék zárlatát, továbbá forgalomból való kivonását ideiglenes biztosítási intézkedésként azonnali hatállyal elrendelem.

  A zárlat alá font fatermék leírása: Jegyzőkönyv szerint.

  Végzésem fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható.

  A döntés bírósági felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A kérelmet a döntést hozó hatóság a végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A bírósági felülvizsgálattal megtámadható végzés ellen benyújtott kérelem tárgyában a közigazgatási és munkaügyi bíróság nemperes eljárásban végzéssel határoz.
  A kérelem benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs, de az ügyfél a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti.

  A végrehajtás és a foganatosítás módja:

  A zárlatot az eljáró hatóság az előzőekben jellemzett, felmért és ügyféllel közösen megegyezett 5.04 űrméter tűzifát fényképpel rögzítette, továbbá jelen végzés 1 eredeti példányának Pelyhe Szilvia ügyfél részére történő átadásával végezte el.

  Egyúttal elrendelem, hogy Pelyhe Szilvia ügyfél köteles gondoskodni a zár alá helyezett tűzifa eredeti állapotban való megőrzéséről.

  A hatóság képviseletében eljáró személy tájékoztat mindenkit arról, hogy amennyiben bárki a hatósági zárlatot eltávolítja, vagy megsérti a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 287. § (1) bekezdés a) pontja szerinti zártörés vétségét követi el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

  Az Ügyfél  fatermékkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységének végzését a fatermék forgalmazása tekintetében megtiltom, az újbóli működést pedig a kellő gondosság elvén alapuló rendszer dokumentációjának bemutatásához és a jogszabályban előírt szigorú számadású nyomtatványok, tűzifa vásárlói tájékoztató használatához kötöm.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.05.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Zsibex Kft.

  Közzététel napja: 2017.05.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/321-2/2017. 

  Ügy tárgya: Eredetmegjelölés nélküli erdei faválaszték zárlatának és forgalomból történő kivonásának elrendelése

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Zsibex Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1027 Budapest, Bem József u. 9.

  Megállapítások: A zárlat alá helyezett faanyag nem rendelkezett szállítójeggyel, így eredetigazolással sem.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. § (1) bekezdés,  Evt. 90/A. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében a
  Zsibex Kft. (1027 Budapest, Bem József u. 9., adószám: 25751648-2-41, továbbiakban: Ügyfél Kft.), a Zsigár Viktória (7212 Kocsola, Hunyadi u. 100.) ügyfél, mint teljes jogú képviselő által képviselt faanyag kereskedelmi lánc szereplő telephelyén ( 7212 Kocsola, Hunyadi 94.) 
  található, alábbiakban jellemzett fatermék zárlatát, továbbá forgalomból való kivonását ideiglenes biztosítási intézkedésként azonnali hatállyal elrendelem.

  A zárlat alá vont fatermék leírása: Jegyzőkönyv szerint.
  Végzésem fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtandó

  A végrehajtás és a foganatosítás módja:

  A zárlatot az eljáró hatóság az előzőekben jellemzett, felmért fatermék esetében sárga erdészeti jelölőfestékkel, ill. részben zárszalaggal jelezte és fényképen dokumentálta, továbbá jelen végzés 1 eredeti példányának Zsigár Viktória ügyfél részére történő átadásával végezte el.

  Egyúttal elrendelem, hogy Zsigár Viktória ügyfél köteles gondoskodni a zárlatot jelző hatósági jelzésként szolgáló erdészeti sárga jelölőfestékkel, ill. részben zárszalaggal megjelölt, zárlat alá helyezett fatermék eredeti állapotban való megőrzéséről.

  A hatóság képviseletében eljáró személy tájékoztat mindenkit arról, hogy amennyiben bárki a hatósági zárlatot eltávolítja, vagy megsérti a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 287. § (1) bekezdés a) pontja szerinti zártörés vétségét követi el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.05.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nyirő János

  Közzététel napja: 2017.05.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/535-3/2017. 

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nyirő János

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7200 Dombóvár, Csiky Gergely utca 18.

  Megállapítások: Nyirő János nem alkalmazta az EUTR vhr. 9-15. §-a szerinti szállítójegyet, ill. annak használatát nem jelentette be, nem vezette az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást a szállítójegyekről. Az Evt. 90/A. § (6) bekezdés szerinti, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőség rendszert nem hozta létre, nem vezette. Az EUTR nyilvántartásba nem jelentkezett be EUTR technikai azonosítóval nem rendelkezett.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, EUTR vhr. 12. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része

  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletét ellátó erdészeti hatóság, figyelmeztetésben részesíti Nyirő Jánost (7200 Dombóvár, Csiky Gergely utca 18.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, és amennyiben a továbbiakban is kíván faanyag kereskedelemmel foglalkozni, ill. faanyagot (faterméket) akár térítésmentesen is forgalomba hozni, a jövőbeni jogsértések elkerülése érdekében felhívja a faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos előírások betartására, így különösen: 

  – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdésében és a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 1. § (1) pontjában foglalt bejelentési, regisztrációs kötelezettségére, 
  – az erdei faválaszték szállításához szigorú számadású szállítójegy kiállítására és a szállítás során a szállítmány azzal történő kísérésére,
  – a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek felhasználásának a felhasználás megkezdése előtti, ill. a felhasználás befejezését követő haladéktalan bejelentésére,
  – az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetésére,
  – a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszer és ahhoz kapcsolódóan naprakész dokumentációs rendszer működtetésére, ill. igénybevételére, ezen belül
  o a vásárolt fatermékek és az azokat értékesítők/beszállítók nyilvántartásának naprakész vezetésére,
  o az előállított/értékesített fatermékek és azok vevői nyilvántartásának naprakész vezetésére,
  o az előállított/értékesített fatermékek megnevezése, fafaja, termékleírása nyilvántartásának naprakész vezetésére,
  o a vásárolt fatermékek legális eredetből való származását igazoló dokumentáció beszerzésére.

  Felhívom az Ügyfél figyelmét arra, hogy ismételt jogsértés esetén 

  – a jogsértő magatartás jellegének és körülményeinek figyelembevételével 50.000,- Ft-tól – 15.000.000,- Ft-ig terjedő erdővédelmi bírság kiszabására kerülhet sor,
  – a NÉBIH a vállalkozás működési engedélyének módosítását, felfüggesztését, visszavonását kezdeményezheti, ill. a fatermékkel kapcsolatos tevékenységének végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti, a tilalom betartásához szükséges kísérő intézkedéseket vezethet be.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: nem

 • 2017.05.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Sápi András

  Közzététel napja: 2017.05.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/479-2/2017.

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Sápi András

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 2000 Szentendre, Jobbágy u. 4/C.

  Megállapítások: Sápi András nem alkalmazta az Evt. 90. §-a szerinti szállítójegyet, illetve az EUTR vhr. 12. § (2) bekezdése szerint annak használatát nem jelentette be. Nem vezette az Evt. 90/A. § (6) bekezdése és az EUTR rendelet 5. cikke szerinti nyilvántartásokat, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőség rendszert nem hozta létre. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és EUTR rendelet 5. cikk

  Döntés rendelkező része:

  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletét ellátó erdészeti hatóság, figyelmezteti Sápi András egyéni vállalkozót (2000 Szentendre, Jobbágy u. 4/C.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, a jövőbeni jogsértések elkerülése érdekében a faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos előírások betartására, így különösen: 

  – az erdei faválaszték szállításához szigorú számadású szállítójegy kiállítására és a szállítás során a szállítmány azzal történő kísérésére,
  – a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek felhasználásának felhasználás megkezdése előtti, ill. a felhasználás befejezését követő haladéktalan bejelentésére,
  – a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetésére.

  Felhívom az Ügyfél figyelmét arra, hogy ismételt jogsértés esetén 

  – a jogsértő magatartás jellegének és körülményeinek figyelembevételével 50.000,- Ft-tól – 15.000.000,- Ft-ig terjedő erdővédelmi bírság kiszabására kerülhet sor,
  – a NÉBIH a vállalkozás működési engedélyének módosítását, felfüggesztését, visszavonását kezdeményezheti, ill. a fatermékkel kapcsolatos tevékenységének végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti, a tilalom betartásához szükséges kísérő intézkedéseket vezethet be.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.05.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Balogh Dániel

  Közzététel napja: 2017.05.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/328-3/2017.

  Ügy tárgya: Balogh Dániel a faanyag szllítása során nem alkalmazta az Evt. 90. §-a szerinti szállítójegyet

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Balogh Dániel

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7212 Kocsola Hunyadi u. 86.

  Megállapítások: Balogh Dániel a faanyag szllítása során nem alkalmazta az Evt. 90. §-a szerinti szállítójegyet

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §

  Döntés rendelkező része:

  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletét ellátó hatóság, figyelmezteti Balogh Dániel- (Lakcíme: 7212 Kocsola Hunyadi u. 86., a továbbiakban: Ügyfél) a jövőbeni jogsértések elkerülése érdekében a faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos előírások betartására, így különösen arra, hogy 

  - az Evt. 90.§ szerinti erdei faválaszték szállítása - a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló26/2016. (IV. 11.) FM rendelet 13. §-ban meghatározott kivétellel - a NÉBIH felé bejelentett és visszaigazolt sorszámtartományú szigorú számadású szállítójegy és eredetigazolás kíséretével történhet.

  Felhívom az Ügyfél figyelmét arra, hogy ismételt jogsértés esetén – a jogsértő magatartás jellegének és körülményeinek figyelembevételével 50.000,- Ft-tól - 15.000.000,- Ft-ig terjedő erdővédelmi bírság kiszabására, illetve többszöri, vagy súlyos jogsértés esetén további intézkedések alkalmazására kerülhet sor.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.05.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Ménkűné Füzi Zsuzsanna

  Közzététel napja: 2017.05.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/121-5/2017.

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Ménkűné Füzi Zsuzsanna

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 6045 Ladánybene, Dózsa Gy. u. 2.

  Megállapítások: Ménkűné Füzi Zsuzsanna nem vezette az Evt. 90/A. § (6) bekezdése és az EUTR rendelet 4. és 6. cikke szerinti nyilvántartásokat, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőség rendszert nem hozta létre. Nem alkalmazta az Evt 90. §-a szerinti szállítójegyet. Nem jelentette be szállítójegy használatát. Az EUTR nyilvántartásba nem jelentkezett be.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés:Evt. 90. §, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, EUTR rendelet 4. és 6. cikk, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része

  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletét ellátó erdészeti hatóság, figyelmeztetésben részesíti Ménkűné Füzi Zsuzsannát (6045 Ladánybene, Dózsa Gy. u. 2.) (a továbbiakban: Ügyfél), és amennyiben a továbbiakban is kíván faanyag kereskedelemmel foglalkozni, ill. faanyagot (faterméket) akár térítésmentesen is forgalomba hozni, a jövőbeni jogsértések elkerülése érdekében felhívja a faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos előírások betartására, így különösen: 

  – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdésében és a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 1. § (1) pontjában foglalt bejelentési, regisztrációs kötelezettségére, 
  – az erdei faválaszték szállításához szigorú számadású szállítójegy kiállítására és a szállítás során a szállítmány azzal történő kísérésére,
  – a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek felhasználásának felhasználás megkezdése előtti, ill. a felhasználás befejezését követő haladéktalan bejelentésére,
  – az EUTR vhr.) 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetésére,
  – a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszer és ahhoz kapcsolódóan naprakész dokumentációs rendszer működtetésére, ill. igénybevételére, ezen belül
  o a vásárolt fatermékek és az azokat értékesítők/beszállítók nyilvántartásának naprakész vezetésére,
  o az előállított/értékesített fatermékek és azok vevői nyilvántartásának naprakész vezetésére,
  o az előállított/értékesített fatermékek megnevezése, fafaja, termékleírása nyilvántartásának naprakész vezetésére,
  o a vásárolt fatermékek legális eredetből való származását igazoló dokumentáció beszerzésére.

  Felhívom az Ügyfél figyelmét arra, hogy ismételt jogsértés esetén 

  – a jogsértő magatartás jellegének és körülményeinek figyelembevételével 50.000,- Ft-tól – 15.000.000,- Ft-ig terjedő erdővédelmi bírság kiszabására kerülhet sor,
  – a NÉBIH a vállalkozás működési engedélyének módosítását, felfüggesztését, visszavonását kezdeményezheti, ill. a fatermékkel kapcsolatos tevékenységének végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti, a tilalom betartásához szükséges kísérő intézkedéseket vezethet be.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.05.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kazincfémpack Kft.

  Közzététel napja: 2017.05.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/170-3/2017.

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kazincfémpack Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I/2.

  Megállapítások: A Kft. nem rendelkezett a faanyagra vonatkozó származást igazoló dokumentumokkal, exportőri nyilatkozattal, így eredetigazolással sem. A Kft. nem vezette az Evt. 90/A. § (6) bekezdése és az EUTR rendelet 5. cikk szerinti nyilvántartásokat. Nem gondoskodott az EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés szerinti  tűzifa vásárlói tályékoztató fogyasztó részére történő  átadásáról.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, Evt. 90/A. § (2)-(3), Evt. 90/A. § (6) bekezdései, EUTR rendelet 5. cikk, EUTR vhr. 10. § (1)

  Döntés rendelkező része: A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletét ellátó hatóság, figyelmezteti a Kazincfémpack Kft.-t (1054 Budapest, Honvéd u. 8.1/2., adószám: 23784130-2-41, a továbbiakban: Ügyfél) a jövőbeni jogsértések elkerülése érdekében a faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos előírások betartására, így különösen:
  - Az Evt. 90.§ szerinti erdei faválaszték szállítása - a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet 13. §-ban meghatározott kivétellel - a NÉBIH felé bejelentett és visszaigazolt sorszámtartományú szigorú számadású szállítójegy és eredetigazolás kíséretével történhet.
  - Az Evt. 90/A. § (2) bekezdése értelmében Magyarország területén való felhasználás vagy
  forgalomba hozatal céljából faterméknek harmadik országból vagy más tagállamból történő behozatala esetén az import okmányokhoz, szállítmányt kísérő dokumentációkhoz mellékelni kell a nyomon követhetőséget, illetve a származást igazoló dokumentumokat, továbbá import
  esetén az exportőr nyilatkozatát arról, hogy az nem illegális kitermelésből származik.
  - Az Evt. 90/A. § (3) A (2) bekezdésben meghatározott dokumentációnak a származási ország nyelvén kívül angol vagy magyar nyelven is rendelkezésre kell állnia. A dokumentációnak tartalmaznia kell a fatermék előállítása során felhasznált faanyag kitermelési helyét, tudományos nevét és mennyiségi adatait.
  Az Evt. 90/A. § (6) bekezdés szerint az illegális kitermelések megakadályozása, illetve a faanyag kereskedelmi láncban levő fatermék nyomon követhetőségének és — a szükséges esetekben — forgalomból történő visszahívhatósága érdekében a faanyag kereskedelmi lánc valamennyi szereplőjének az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást kell létrehoznia vagy igénybe vennie és ahhoz kapcsolódóan naprakész dokumentációs rendszert kell működtetnie. Az Evt. 90/A. § (7) bekezdés szerint a faanyag kereskedelmi lánc szereplője köteles a (6) bekezdés szerinti dokumentációs rendszer adatait öt évig megőrizni és azokat, valamint az erdészeti hatóság kérésére annak hiteles, magyar nyelvű fordítását felhívásra haladéktalanul az erdészeti hatóság rendelkezésére bocsátani. Felhívom az Ügyfél figyelmét arra, hogy ismételt jogsértés esetén - a jogsértő magatartás jellegének és körülményeinek figyelembevételével - 50.000,- Ft-tól 15.000.000,- Ft-ig terjedő erdővédelmi bírság kiszabására, ill. többszöri, súlyos jogsértés esetén további intézkedések alkalmazására kerülhet sor.

   

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem