EUTR jogsértés lista

Az alábbi listában megtekinthetik a faanyag kereskedelmi lánc ellenőrzések során feltárt jogsértéseket.

A jogsértésekben alkalmazott jogszabályi rövidítések magyarázata:

 • Evt. - az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
 • EUTR rendelet - az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendelet (2010. október 20.)
 • EUTR vhr. - a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet

EUTR jogsértések - 2017

 • 2017.06.22. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Sereg Tűzifa Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.22.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám:

  04.4/475-11/2017
  04.4/475-13/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Fatermék zárlatát, forgalomból való kivonását elrendelő ideiglenes intézkedés feloldása. Fatermékkel kapcsolatkos kereskedelmi tevékenység végzését, fatermék reklámozását tiltó ideiglenes intézkedés feloldása.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveSereg Tűzifa Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye8111 Seregélyes, Kodály Zoltán u. 28.

  MegállapításokAz Ügyfél telephelyén hatóságom 2017. április 5-én helyszíni ellenőrzést végzett. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy az ügyfél nem rendelkezett a kellő gondosság elvén alapuló dokumentációs rendszerrel. Az Ügyfél által a későbbiekben megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről (dokumentációs rendszer) nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyílvántartáésokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját.  Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát, ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat. A fogyasztók részére vásárlói tájékoztató nem került  átadásra.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 15. §, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Sereg Tűzifa Kft.-t -t (székhely: 8111 Seregélyes, Kodály Zoltán utca 28.)  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. A 04.4/475-11/2017 számú határozat 2. pontja a 04.4/475-13/2017 számú határozattal törlésre került.
  3. 04.4/475-1/2017. számú jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti végzésben meghozott, Ügyfél fatermékkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenység végzését, fatermék reklámozását tiltó ideiglenes intézkedésemet a határozat kézhezvételét követő nappal feloldom;
  4.  04.4/475-1/2017. számú jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti végzésben meghozott, jegyzőkönyvben leírtak szerint jellemzett fatermék – a 2. pont szerinti kivétellel - zárlatát, továbbá forgalomból való kivonását elrendelő ideiglenes intézkedésemet a határozat kézhezvételét követő nappal feloldom.
  5. Egyben elrendelem, hogy a 04.4/475-1/2017. számú jegyzőkönyv részét képező ’Fatermék felvételi lap’ 1. és 4. számú sorában szereplő 3,6 + 17,25 = 20,85 m3 2 m-es cser rönköt az Ügyfél a határozat kézhezvételét követő 5 napon belül a faanyag kereskedelmi lánc keretében vásárolt, forgalmazott, előállított fatermékeitől a telephelyén belül egyértelműen különítse el és jelölje meg, vagy szállítsa el onnan, és az elkövetkezőkben más tulajdonát képező faterméket csak megfelelő dokumentálás és elkülönítés mellett tároljon a faanyag kereskedelmi tevékenységgel érintett telephelyén, telephelyein.

   

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.21. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Asad-Wood Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.21.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/368-12/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR rendszerbe történő regisztrációra. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Asad-Wood Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3871 Méra, Fő út 157.

  Megállapítások:  Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél nem az Evt. 90/A. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél által, hatóságom részére megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésben előírtaknak.  A fogyasztók részére vásárlói tájékoztató nem került minden esetben  átadásra. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Asad-Wood Kft.-t (3871 Méra, Fő út 157) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  1. figyelmeztetésben részesítem;

  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a fatermékek Ügyfél általi forgalmazását és reklámozását a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig. 

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.21. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kismegyer Fatelep Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.21.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/444-3/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomon követhetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill megküldésére.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kismegyer Fatelep Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 9082 Nyúl, Sport utca 5.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint.Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyílvántartáésokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Kismegyer Fatelep Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 9082 Nyúl, Sport utca 5.; adószám: 24951498-2-08) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt,

  1) figyelmeztetésben részesítem;

  2) kötelezem az Ügyfelet arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, ill. az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert, ill. az EUTR rendelet 4. és 6. cikke szerinti, kellő gondosság elvén alapuló rendszert teljes körűen hozza létre, és annak dokumentációját, a rendelkezésre álló adatok alapján 2016. augusztus 1-től a beszállítókra, vevőkre, ill. fatermékekre vonatkozó nyilvántartásait a határozat kézhezvételét követő 60 napon belül küldje meg.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.21. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Szaszák Ádám

  Közzététel napja: 2017.06.21.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/424-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR rendszerbe történő regisztrációra. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Szaszák Ádám

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5600 Békéscsaba, Nagyrét 1424.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyílvántartáésokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Az Ügyfél, 04.4/424-2/2017. számú végzésem kézhez vétele előtt nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát, ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat. Az Ügyfél nem vezette  az erdei faválaszték szállításához alkalmazandó szigorú számadású szállítójegy nyilvántartását. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §,  EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés, EUTR vhr. 12.§ (1) és (2) bekezdés, Evt. 90/F. § (1) bekezdés.

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Szaszák Ádám egyéni vállalkozót (Székhelye: 5600 Békéscsaba Nagyrét 1424.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  1. figyelmeztetésben részesítem;

  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget;

  3. a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem az Evt. 5. § 31. pont szerinti erdei faválaszték Ügyfél általi forgalmazását és reklámozását 
  o a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig, 
  o erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának, vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV.11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig;

   

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.21. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Stebo 5000 Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.21.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/890-2/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomon követhetőségi eljárás, ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Stebo 5000 Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 2234 Maglód, Sugár út 815/1

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint.  Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát, ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat.  Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját.  Nem hozta létre az EUTR rendelet  5. cikk szerinti nyomon követhetőségi rendszert (DDS), illetve nem rendelkezett az ahhoz kapcsolódó, naprakész dokumentációs rendszererrel. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 15. §, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Stebo 5000 Kft.-t (2234 Maglód, Sugár út 815/1) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  1. figyelmeztetésben részesítem;

  2. kötelezem az Ügyfelet arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 4., 5. valamint 6. cikkében és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló rendszert, ill. nyomon követhetőségi eljárást és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert teljes körűen hozza létre, és annak – a rendelkezésre álló adatok alapján 2016. augusztus 1-től a beszállítókra, vevőkre, ill. fatermékekre vonatkozó nyilvántartásait is tartalmazó – másolatát a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.21. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Wibeba-Hungária Faipari Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.21.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/169-10/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomon követhetőségi eljárás, ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Wibeba-Hungária Faipari Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 9954 Rönök, 0298. hrsz

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Wibeba-Hungaria Faipari Kft. -t (székhely: 9954 Rönök, 0298. hrsz) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  1. figyelmeztetésben részesítem;

  2. kötelezem az Ügyfelet arra, hogy javítsa, ill. egészítse ki a 2016. január 27 án kelt „SZABÁLYZAT az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról a 2009. évi XXXVII. törvény alkalmazásához” című dokumentációját az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban EUTR rendelet) 4., 5., 6. cikkében és erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírtak szerint az indokoló részben felsorolt hiányosságok pótlásával, és az így kiegészített dokumentációt a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.21. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: SZER-FOOD Barcika Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.21.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/171-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: SZER-FOOD Barcika Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3700 Kazinczmarcika, Rózsa u. 50.

  Megállapítások: Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát, ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a SZER-FOOD Barcika Kft. -t (3700 Kazincbarcika, Rózsa u. 50.) (a továbbiakban: Ügyfél) 

  1.    figyelmeztetésben részesítem;

  2. a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem fatermékeknek Ügyfél általi forgalmazását és reklámozását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséig és az erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV.11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.21. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Piriwood Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.21.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/529-11/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Piriwood Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7535 Lad, Petőfi Sándor utca 32 

  Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyílvántartáésokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát, ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Piriwood Kft-t (7535 Lad, Petőfi Sándor u. 32) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Vozár Tibor

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/406-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Vozár Tibor

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5630 Békés, Keserű sor 2.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint.  Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyílvántartáésokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát, ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §,

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Vozár Tibor egyéni vállalkozót (Székhely: 5630 Békés, Keserű sor 2.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt,
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: V-Schnell Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/849-3/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: V-Schnell Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 51032 Budapest, Bécsi út 85.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a V-Schnell Kft-t (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 85.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Borbély Péter Istvánné

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/574-2/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomon követhetőségi eljárás, ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére. Fatermék zárlatát, forgalomból való kivonását elrendelő ideiglenes intézkedés feloldása. Fatermékkel kapcsolatkos kereskedelmi tevékenység végzését, fatermék reklámozását tiltó ideiglenes intézkedés feloldása.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Borbély Péter Istvánné

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi u. 20.

  Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyílvántartáésokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját.   Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát, ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat. A fogyasztók részére vásárlói tájékoztató nem került minden esetben  átadásra. A tűzifa értékesítése tömegre történt, azonban mérlegjegy nem került kiadásra. Az Ügyfél jogi képviselője által 2017. június 2-án beküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr 12. § (1) bekezdésben előírtaknak. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 15. §, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (1) és (2) bekezdés,

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Borbély Péter Istvánnét (2310 Szigetszentmiklós, Petőfi u. 20) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  1. figyelmeztetésben részesítem;

  2. kötelezem az Ügyfelet arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárását, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerét pontosítsa, javítsa ki 
  o a „m3” és „q” közötti átváltási tényező, ill. 
  o a fafaj pontos megnevezése
  tekintetében, és annak másolatát a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül küldje meg;

  3. a 04.4/541-1/2017 számú jegyzőkönyv 2./A melléklet szerinti végzésben a fatermék zárlatát továbbá forgalomból való kivonását elrendelő ideiglenes intézkedésemet a határozat kézhezvételét követő nappal feloldom;

  4. a 04.4/541-1/2017. számú jegyzőkönyv 2./A számú melléklete szerinti végzésben meghozott, Ügyfél fatermékkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenység végzését, fatermék reklámozását tiltó ideiglenes intézkedésemet a határozat kézhezvételét követő nappal feloldom.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Lestyán Mihály

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/294-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Lestyán Mihály

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5540 Szarvas Tessedik Sámuel utca 5/1.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint.  Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyílvántartáésokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Az ügyfél által bemutatott szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr 12. § (1) bekezdésben előírtaknak. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés,

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Lestyán Mihály egyéni vállalkozót (Székhelye: 5540 Szarvas, Tessedik Sámuel utca 5/1.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: VARGPA-ÉPKER Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/298-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: VARGPA-ÉPKER Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 171.

  Megállapítások: Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát (2017.01.16-ig), ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat. Az Ügyfél nem az Evt. 90/A. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Vargpa-Épker Korlátolt Felelősségű Társaság-ot (4181 Nádudvar, Fő út 171.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Fabox Ládagyártó és Famunkát Kivitelező Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/530-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Fabox Ládagyártó és Famunkát Kivitelező Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5900 Orosháza, Csorvási út 29.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Fabox Ládagyártó és Famunkát Kivitelező Kft-t (székhelye: 5900 Orosháza, Csorvási út 29.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Lestyán Mihály

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/365-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Lestyán Mihály

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5540 Szarvas, Tessedik Sámuel u. 5/1

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte az EUTR rendelet 5. cikke és az Evt. 90/A. § (6) bekezdés, (7) bekezdés e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozókötelezettségeket. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont,

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Lestyán Mihály egyéni vállalkozót (5540 Szarvas, Tessedik Sámuel u. 5/1) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

   

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Krecs Árpád

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/363-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Krecs Árpád

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5751 Nagykamarás, Petőfi utca 2.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte az EUTR rendelet 5. cikke és az Evt. 90/A. § (6) bekezdés, (7) bekezdés e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozókötelezettségeket.  Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek (2017.03.24.-ig).

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés,  EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Krecs Árpádot (lakcím: 5751 Nagykamarás, Petőfi utca 2.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

   

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Rittlinger Zsolt

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/694-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomon követhetőségi eljárás, ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Rittlinger Zsolt

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7728 Somberek, Dózsa györgy út 8.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél nem az Evt. 90/A. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem küldte meg  az erdei faválaszték szállításához alkalmazandó szigorú számadású szállítójegy nyilvántartásának másolatát. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldöte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Rittlinger Zsolt egyéni vállalkozót (7728 Somberek, Dózsa György út 8.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  • figyelmeztetésben részesítem;

  • kötelezem arra, hogy a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül küldje meg a 2017.04.04-i, 15195154 számú CMR dokumentummal kísért szállítmánynak az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (2) bekezdésében előírt, (3) bekezdésnek megfelelő tartalmú, a származási ország nyelvén kívül magyar vagy angol nyelven is rendelkezésre álló 

  o nyomon követhetőséget, ill. származást igazoló dokumentumait, 
  o továbbá az exportőr nyilatkozatát arról, hogy a fatermék előállításához felhasznált faanyag nem illegális fakitermelésből származik.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Brensel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/843-3/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomon követhetőségi eljárás, ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Brensel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 2030 Érd, Csíz utca 33.

  Megállapítások: Az Ügyfél által bemutatott nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyílvántartáésokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját. Az Ügyfél nem az Evt. 90/A. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem jelentette be haladéktalanul  az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának befejezést. Az Ügyfél által bemutatott szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr 12. § (1) bekezdésben előírtaknak. Nem rendelkezett az EUTR vhr 10.§ (2) bekezdés ab) pontban előírt, a tűzifa tömegméréséhez használt mérlegre vonatkozó hitelesítési bizonyítvánnyal. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 15. §, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (2) bekezdés,

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Brensel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 2030 Érd, Csíz utca 33.; Adószáma 25459920-2-13) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  • figyelmeztetésben részesítem;

  • kötelezem az Ügyfelet arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, ill. az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert teljes körűen hozza létre, és annak minden elemét részleteiben bemutató dokumentációját a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nagy Attila

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/366-6/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nagy Attila

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5534 Okány, Vésztői utca 10.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Nagy Attilát (5534 Okány, Vésztői utca 10) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  figyelmeztetésben részesítem

  az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A § (2) és (3) bekezdései szerinti az import fatermék szállítására, illetve nyomon követhetőségére vonatkozó kötelezettségek megszegése miatt.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: OBI Hungary Retail Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/884-2/2017

  Ügy tárgya: Bírság faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás az EUTR regisztrációs kötelezettség teljesítésére. Kötelezés nyomonkövethetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére. Tevékenység, reklámozás, ill. fatermék forgalmazásának, reklámozásának felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: OBI Hungary Retail Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát, ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat. Az Ügyfél által bemutatott nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyílvántartáésokkal szemben támasztott minimális követelményeknek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR rendelet 5.cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az OBI Hungary Retail Kft-t (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  1. 550 000 Ft – azaz ötszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;

  2. felszólítom, hogy az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget;

  3. kötelezem arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert teljes körűen hozza létre, és annak - a rendelkezésre álló adatok alapján 2016. augusztus 1-től a beszállítókra, vevőkre, ill. fatermékekre vonatkozó nyilvántartásait is tartalmazó - dokumentációját a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg;

  4. a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a „kalodás tűzifa” Ügyfél általi forgalmazását és reklámozását a 2. pont szerinti bejelentési és a 3. pont szerinti nyilvántartási kötelezettség teljesítéséig, valamint az értékesítéshez kapcsolódó szállításhoz kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV.11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának hatóságomhoz történő bejelentéséig;

  5. felfüggesztem azoknak a 2985059 cikkszámú „kalodás tűzifa” fatermékeknek a forgalmazását és reklámozását, amelyek a 04.4/884-1/2017. számú jegyzőkönyv fatermék felvételi lap melléklete szerint tölgy és gyertyán fafajokat tartalmaznak, amíg az Ügyfél nem igazolja az ezen fafajokból származó fatermék eredetét.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Müller Csaba

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/290-8/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Müller Csaba

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7212 Kocsola, Kossuth u. 12.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem küldte meg  az erdei faválaszték szállításához alkalmazandó szigorú számadású szállítójegy nyilvántartásának másolatát. Az Ügyfél nem az Evt. 90/A. §, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem jelentette be  (2017.01.31-ig) az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyílvántartáésokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Nem rendelkezett az EUTR vhr 10.§ (2) bekezdés ab) pontban előírt, a tűzifa tömegméréséhez használt mérlegre vonatkozó hitelesítési bizonyítvánnyal. Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 10. § (2) bekezdés, EUTR vhr. 15. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Müller Csabát (7212 Kocsola, Kossuth u. 12) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

   

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Vozár Tibor

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/415-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Vozár Tibor

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5630 Békés Keserű sor 2.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte az EUTR rendelet 5. cikke és az Evt. 90/A. § (6) bekezdés, (7) bekezdés e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozókötelezettségeket. Az Ügyfél által benyújtott dokumentumok alapján megállapításra került, hogy az erdei faválasztéknak minősülő tűzifa továbbértékesítéhez nem  használta a szigorú számadású szállítójegyeket. Az Ügyfél nem küldte meg hatóságom részére a szigorú számadású szállítójegyek nyílvántarásának másolatát.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1)  bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Vozár Tibor egyéni vállalkozót (Székhely: 5630 Békés, Keserű sor 2.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

   

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Hegedűs György

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/428-2/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Hegedűs György

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 55650 Mezőberény, Vásártér u. 3/A.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldöte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. Az ellenőrzés során megvizsgált szállítójegyek kitöltse nem felelt meg az EUTR vhr. 9-11. §.-ában előírtaknak. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Hegedűs György egyéni vállalkozót (Székhelye: 5650 Mezőberény, Vásártér u. 3/A.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

   

   

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Szekeres Tüzép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/296-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Szekeres Tüzép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5540 Szarvas, Vágóhíd utca 2.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldöte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, mely alapján vélelmezem, hogy nem alkalmazza a szígorú számadású szállítójegyeket eredi faválaszék értékesítése során. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés,  EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a eljárva a Szekeres Tüzép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (Székhely: 5540 Szarvas, Vágóhíd utca 2.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Rőzse-Tüzelő Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/433-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás az EUTR regisztrációs kötelezettség teljesítésére. Kötelezés hibák, hiányossáagok megszüntetésére. Kereskedelmi és reklám tevékenység felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Rőzse-Tüzelő Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5600 Békéscsaba, Vadvirág utca 23.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint.  Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldöte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, mely alapján vélelmezem, hogy nem alkalmazza a szígorú számadású szállítójegyeket eredi faválaszék értékesítése során. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, Evt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §.

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Rőzse-Tüzelő Kft-t (Székhelye: 5600 Békéscsaba, Vadvirág u. 23.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  • figyelmeztetésben részesítem;

  • felszólítom, hogy az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget

  • a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem az Evt. 5. § 31. pont szerinti erdei faválaszték forgalmazását és reklámozását  az értékesítéshez kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Wood-Fa Bt.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/898-1/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Wood-Fa Bt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7212 Kalocsa, Petőfi u. 27.

  Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött, az erdei faválaszték szállításához alkalmazandó szigorú számadású szállítójegy nyilvántartása nem feleltek meg az Evt. 90/A. §, az EUTR vhr. 9-11. §-ban meghatározott nyílvántartáésokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Az Ügyfél nem a rendeletben előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem jelentette be  (2017.04.19-ig) az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr 12. § (1) és (2) bekezdés.

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Wood-Fa Bt-t (7212, Kocsola, Petőfi u. 27) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

   

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Duna Csaba

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/195-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Duna Csaba

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5630 Békés, Hőzse utca 55.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által hatóságom részére megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyílvántartáésokkal szemben támasztott minimális követelményeknek.  Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját. Az Ügyfél nem alkalmazta az erdei faválaszték szállításához a szigorú számadású szállítójegyet. Az Ügyfél nem küldte meg az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartásának másolatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2)-(3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 15. §, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11.§

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Duna Csaba egyéni vállalkozót (Székhelye: 5630 Békés, Hőzső utca 55.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Tifani-Tüzifa Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/232-6/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás az EUTR regisztrációs kötelezettség teljesítésére. Kötelezés hibák, hiányossáagok megszüntetésére. Kereskedelmi és reklám tevékenység felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Tifani-Tüzifa Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1085 Budapest, József körút 69.

  Megállapítások:  Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldöte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. Továbbá nem jelentette be a szállítójegy használatát. Nem gondoskodott az EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés szerinti  tűzifa vásárlói tályékoztató fogyasztó részére történő  átadásáról. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Tifani-Tüzifa Kft-t (1085 Budapest, József körút 69.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  figyelmeztetésben részesítem,
   
  felszólítom, hogy az erdőről az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90/F § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követően 8 napon belül tegyen eleget;

  teljes mértékben felfüggesztem a fatermékekkel kapcsolatos kereskedelmi és reklám tevékenység végzését az Evt. 90/F. § (2) bekezdés szerinti technikai azonosító szám megszerzéséig;

  kötelezem az Ügyfelet arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírtak szerint, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, ill. az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert teljes körűen hozza létre, és annak - a rendelkezésre álló adatok alapján 2016. augusztus 1-től a beszállítókra, vevőkre, ill. fatermékekre vonatkozó nyilvántartásokat is tartalmazó - dokumentációját a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Zsibex Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/434-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Zsibex Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1027 Budapest, Bem József utca 9.

  Megállapítások: Az Ügyfél az értékesített tűzifa mellé a vevők részére nem állított ki szigorú számadású szállítójegyet. Az Ügyfél a 2017.04.21-én kelt levelében elismerte, hogya rendőrségi ellenőrzést (2017. január 29.) még nem alkalmazta az erdei faválaszték szállításához a szigorú számadású szállítójegyet. Az Ügyfél 2017.02.20. előtt nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.  Az Ügyfél hatóságom részére nem küldöte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Nem gondoskodott az EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés szerinti  tűzifa vásárlói tályékoztató fogyasztó részére történő  átadásáról.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90.§, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés. 

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Zsibex Kft-t (székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  figyelmeztetésben részesítem.

   

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: JPM-2009 Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/891-1/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás az EUTR regisztrációs kötelezettség teljesítésére. Kötelezés hibák, hiányossáagok megszüntetésére. Kereskedelmi és reklám tevékenység felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: JPM-2009 Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 85.

  Megállapítások:  Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.  Az Ügyfél nem működtette a faanyag kereskedelmi láncba bocsátott fatermékek kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást és az ahhoz kacsolódó naprakész dokumentációs rendszert. Az Ügyfél nem rendelkezett nyilvántartással az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről. Az ellenőrzés során megvizsgált szállítójegyek kitöltse nem felelt meg az EUTR vhr. 9-11. §.-ában előírtaknak. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12.§ (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a JPM-2009 Kft. -t (1034 Budapest, Bécsi út 85.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  • figyelmeztetésben részesítem;

  • felszólítom, hogy az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget;

  • teljes mértékben felfüggesztem a fatermékekkel kapcsolatos kereskedelmi és reklám tevékenység végzését az Evt. 90/F. § (2) bekezdés szerinti technikai azonosító szám megszerzéséig;

  • kötelezem az Ügyfelet arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, ill. az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert teljes körűen hozza létre, és annak - a rendelkezésre álló adatok alapján 2016. augusztus 1-től a beszállítókra, vevőkre, ill. fatermékekre vonatkozó nyilvántartásokat is tartalmazó - dokumentációját a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Körös Fa-Építőanyag Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/293-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Körös Fa-Építőanyag Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5622 Köröstarcsa, Dózsa Györyg utca 32.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Körös Fa Építőanyag Kft.-t (székhely: 5622 Köröstarcsa, Dózsa György utca 32.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Tüzelő Trans Sped Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/431-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Tüzelő Trans Sped Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. fsz. 2.a.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által hatóságom részére megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyílvántartáésokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Az Ügyfél 2017. május 2-án kelt levelében elismerte, hogy ezen időpont előtt nem alkalmazta az erdei faválaszték szállításához a szigorú számadású szállítójegyet. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) ls (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Tüzelő Trans Sped Kft.-t (székhelye: 1111 Budapest Lágymányosi u. 12. fsz. 2. a.)  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  figyelmeztetésben részesítem

  - az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikke és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdése, (7) bekezdés e) pontja szerinti nyomon követhetőségre,
  - az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdései szerinti, az import fatermék szállítására, ill. nyomon követhetőségére 

  vonatkozó kötelezettségek megszegése miatt.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Baracsi Paletta 97 Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/489-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Baracsi Paletta 97 Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5903 Orosháza, Hosszú u. 69.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által hatóságom részére megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyílvántartáésokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját. Az Ügyfél nem alkalmazta az erdei faválaszték szállításához a szigorú számadású szállítójegyet. A szállítójegyekre vonatkozó nyilvántartását hatóságom részére nem küldte meg. Az Ügyfél nem jelentette be  (2017.05.09-ig) a  nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát.  Nem gondoskodott az EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés szerinti  tűzifa vásárlói tályékoztató fogyasztó részére történő  átadásáról.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 15. §, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés, EUTR vhr. 10. §  (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Baracsi Paletta 97 Kft-t (székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnok út 44.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt,

  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Gulyás-Szabó István

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/489-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Gulyás-Szabó István

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5903 Orosháza, Hosszú u. 69.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által hatóságom részére megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyílvántartáésokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját. Az Ügyfél nem alkalmazta az erdei faválaszték szállításához a szigorú számadású szállítójegyet. A szállítójegyekre vonatkozó nyilvántartását hatóságom részére nem küldte meg. Az Ügyfél nem jelentette be  (2017.05.09-ig) a  nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát.  Nem gondoskodott az EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés szerinti  tűzifa vásárlói tályékoztató fogyasztó részére történő  átadásáról.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 15. §, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés, EUTR vhr. 10. §  (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Gulyás-Szabó István-t (lakcím: 5903 Orosháza Hosszú u. 69.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Csorvás Transz Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/420-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Csorvás Transz Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5920 Csorvás, Zrínyi u. 16.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint.   

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Csorvás Transz Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (székhelye: 5920 Csorvás, Zrínyi u. 16.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  figyelmeztetésben részesítem

  az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90/A. § (2) és (3) bekezdései szerinti, az import fatermék szállítására, ill. nyomon követhetőségére vonatkozó kötelezettségek megszegése miatt.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Csorvás Transz Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/490-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Csorvás Transz Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5920 Csorvás, Zrínyi u. 16.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyílvántartáésokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját. Az Ügyfél nem alkalmazta az erdei faválaszték szállításához a szigorú számadású szállítójegyet. A szállítójegyekre vonatkozó nyilvántartását hatóságom részére nem küldte meg. Az Ügyfél nem jelentette be  (2017.05.02-ig) az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EVT. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pontja, EUTR rendelet 5. cikk, EUTR vhr. 15.§, Evt. 90. §, EUTR vhr 9-11.§, EUTR vhr. 12. § (1)-(2) bekezdés

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Csorvás Transz Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (székhelye: 5920 Csorvás, Zrínyi u. 16.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  figyelmeztetésben részesítem

  - az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikke és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdés, (7) bekezdés e) pontja szerinti nyomon követhetőségre,
  - az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdései szerinti, az import fatermék szállítására, ill. nyomon követhetőségére,
  - az Evt. 90. §-a és a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV.11) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 9-11. §-a szerinti, szállítójegy kiállítására

  vonatkozó kötelezettségek megszegése miatt.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nakonker Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/367-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.Felszólítás EUTR rendszerbe történő regisztrációra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nakonker Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1097 Budapest, Kén utca 8.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél a származást igazoló dokumentumokat, ill. a leveléhez csatolt nyilatkozatban hivatkozott FLEGT dokumentációt nem juttatta el hatóságomhoz, emiatt a fatermék származása nem volt teljes körűen igazolt. Ezek alapján megállapítottam, hogy az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti, megfelelő tartalmú származási dokumentáció hiányában az Ügyfél nem biztosította az import fatermék nyomon követhetőségét. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2)-(3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90/F. § (1) bekezdés,

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Nakonker Kft. -t (1097 Budapest, Kén utca 8.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  • figyelmeztetésben részesítem;
  • felszólítom, hogy az Evt. 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 15 napon belül tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Gyula Tüzép Kereskedelmi Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/690-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Gyula Tüzép Kereskedelmi Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5700 Gyula, Kensérsütő u. 12/1.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyílvántartáésokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát egészen 2017. május 2-áig. Az Ügyfél a 2017. május 3-tól kiállított szállítójegyekre vonatkozó nyilvántartását megküldte, mely nem tartalmazta a szállítójegy tömb felhasználásának első és utolsó időpontját. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2)-(3) bekezdés, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR rendelet 5. cikk, EUTR vhr. 15. §, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Gyula Tüzép Kereskedelmi Kft-t (székhely: 5700 Gyula, Kenyérsütő u. 12/1.) (továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

   

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kiss Sándor

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/362-3/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kiss Sándor

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kazinczy ferenc u. 6.

  Megállapítások: Az Ügyfél állatl szállított tűzifát nem kísérte szigoró számadású szállítójegy, így az érintett faanyag legális eredetét nem tudta igazolni. Az Ügyfél az adatszolgáltatásra irányuló felszólításnak határidőre, részben eleget tett. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldöte meg az Evt. 90. §-ban előírt, az EUTR vhr. 9-15. §-ai szerinti szállítójegyet, sem a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem jelentkezett be az EUTR nyílvántartásba. Nem küldte meg a szállítójegy nyílvántartásának másolatát, valamint nem jelentette be a szállítójegyek hasznlatát. Nem gondoskodott az EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés szerinti  tűzifa vásárlói tályékoztató fogyasztó részére történő  átadásáról.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §,  Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/F. § (1) bekezdés,  EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része

   faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Kiss Sándort (3770 Sajószentpéter, Kazinczy Ferenc u. 6.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem

  - az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikke és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/A. § (6) bekezdése, (7) bekezdés e) pontja szerinti nyomon követhetőségre,
  - az Evt. 90/F. § (1) bekezdése, a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV.11) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 1. § (1) bekezdése szerinti regisztrációra,
  - az Evt. 90. §-a és az EUTR vhr. 9-11. §-a szerinti szállítójegy kiállítására,
  - az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdése szerint a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására,
  - az EUTR vhr. 12. § (2) bekezdése szerint a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére,
  - az EUTR vhr. 10. § (1) bekezdése szerint a tűzifa vásárlói tájékoztató fogyasztó részére történő átadásra

  vonatkozó kötelezettségek megszegése miatt.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kapufa Transz Bt.

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/421-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kapufa Transz Bt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Baross G. u. 8.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2)-(3) bekezdés

  Döntés rendelkező része:

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Kapufa Transz Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Baross G. u. 8.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  figyelmeztetésben részesítem

  Jogorvoslati eljárás indult-e: nem

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Hajdú Tüzép 2000 Tüzelő-és Építőanyag Kereskedelmi Kft

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/405-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Hajdú Tüzép 2000 Tüzelő-és Építőanyag Kereskedelmi Kft

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5350 Tiszafüred, Örvényi út 122/a

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél a felszólításnak határidőre nem tett eleget, a késedelemmel beküldött íratok pedig azonosak voltak a korábban a NAV által már vizsgált, és hatóságom részére átküldött dokumentumokkal, melyek nem igazolják a szállított fatermék legális voltát, és nem biztosítják annak nyomaonkövethetőségét.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2)-(3) bekezdés, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, (7) bekezdés e) pontja, EUTR rendelet 5. cikk

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Hajdú Tüzép 2000 Tüzelő-és Építőanyag Kereskedelmi Kft.-t (5350 Tiszafüred, Örvényi út 122/a) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  figyelmeztetésben részesítem

  - az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikke és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdése, (7) bekezdés e) pontja szerinti nyomon követhetőségre,
  - az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdései szerinti, az import fatermék szállítására, ill. nyomon követhetőségére 

  vonatkozó kötelezettségek megszegése miatt.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Czirle Pál

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/359-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Czirle Pál

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5720 Sarkad, Gyulai út 9.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2)-(3) bekezdés

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Czirle Pált (székhelye: 5720 Sarkad, Gyulai út 9.)  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem

  az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti, import fatermék szállítására, ill. nyomon követhetőségére vonatkozó kötelezettségek megszegése miatt.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Sipini-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/432-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Sipini-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5675 Telekgerendás, Szegfű u. 11.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az ellenőrzés alá vont import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2)-(3) bekezdés

  Döntés rendelkező része

  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Sipini-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (székhelye: 5675 Telekgerendás, Szegfű u. 11.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  figyelmeztetésben részesítem

  az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90/A. § (2) és (3) bekezdései szerinti, az import fatermék szállítására, ill. nyomon követhetőségére vonatkozó kötelezettségek megszegése miatt.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Pelyhe Szilvia

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/540-3/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Pelyhe Szilvia

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 228/a

  Megállapítások: Pelyhe Szilvia nem alkalmazta az Evt. 90. § szerinti szállítójegyet. Nem tett eleget az Evt. 90/F. § (1) bekezdés szerint regisztrációs kötelezettségnek. Nem gondoskodott az EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés szerinti  tűzifa vásárlói tályékoztató fogyasztó részére történő  átadásáról, valamint nem rendelkezett az EUTR vhr 10.§ (2) bekezdés ab) pontban előírt, a tűzifa tömegméréséhez használt mérlegre vonatkozó hitelesítési bizonyítvánnyal.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, (7) bekezdés e) pont, 90/F. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (2) bekezdés  

  Döntés rendelkező része

  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletét ellátó hatóság, figyelmeztetésben részesíti Pelyhe Szilviát (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 228/a., adószám: 067744130-2-36, továbbiakban: Ügyfél), és a jövőbeni jogsértések elkerülése érdekében felhívja a faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos előírások betartására, így különösen:

  – az erdei faválaszték szállításához szigorú számadású szállítójegy szabályszerű kiállítására és a szállítás során a szállítmány azzal történő kísérésére,
  – tűzifának fogyasztó részére történő értékesítése esetén a szállítójegyhez vásárlói tájékoztató mellékelésére,
  – a tűzifa fogyasztónak tömegre történő értékesítése esetén érvényes törvényes tanúsító jellel vagy hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkező mérleg alkalmazására,
  – a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek felhasználásának felhasználás megkezdése előtti, ill. a felhasználás befejezését követő haladéktalan bejelentésére,
  – a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetésére.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.05.15. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Mátyás Fakereskedő és Fuvarozó Kft.

  Közzététel napja: 2017.05.15.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/272-2/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Mátyás Fakereskedő és Fuvarozó Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7052 Kölesd, Hajnal utca 2.

  Megállapítások: A Kft. csak részben tudta igazolni a telephelyén fellelhető erdei faválaszték származását. A faanyag nyomon követhetősége nem volt minden esetben biztosított. A Kft. által bemutatott szállítójegyek adattartalma nem egyezett meg teljes mértékben a helyszíni ellenőrzéskor a telephelyen talált, hozzájuk kapcsolódó faanyaggal, illetve nem minden esetben tudott a Kft.  szállítójegyet bemutatni a telephelyen fellelt erdei faválasztékról.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, EUTR vhr. 9. §  (5) bekezdés

  Döntés rendelkező része

  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletét ellátó hatóság, figyelmeztetésben részesíti Pelyhe Szilviát (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 228/a., adószám: 067744130-2-36, továbbiakban: Ügyfél), és a jövőbeni jogsértések elkerülése érdekében felhívja a faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos előírások betartására, így különösen:

  – az erdei faválaszték szállításához szigorú számadású szállítójegy szabályszerű kiállítására és a szállítás során a szállítmány azzal történő kísérésére,
  – tűzifának fogyasztó részére történő értékesítése esetén a szállítójegyhez vásárlói tájékoztató mellékelésére,
  – a tűzifa fogyasztónak tömegre történő értékesítése esetén érvényes törvényes tanúsító jellel vagy hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkező mérleg alkalmazására,
  – a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek felhasználásának felhasználás megkezdése előtti, ill. a felhasználás befejezését követő haladéktalan bejelentésére,
  – a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetésére.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.05.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Sereg Tűzifa Kft.

  Közzététel napja: 2017.05.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/475-1/2017

  Ügy tárgya: Eredetigazolással nem rendelkező erdei faválaszték zárlatának és forgalomból történő kivonásának ideiglenes elrendelése, fatermékkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenység, illetve fatermék reklámozásának megtiltása. Az újbóli működés, és a zárlat feloldásának feltételekhez kötése. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Sereg Tűzifa Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 8111 Seregélyes, Kodály Zoltán u. 28.

  Megállapítások: A zárlat alá helyezett faanyag nem rendelkezett a Magyarországról származó erdei faválaszték tekintetében az Evt. 90.§-a szerinti szállítójegy alapú származásigazolással. Az importból származó fatermékek nem rendelkeztek az Evt. 90./A. § (2)-(3) bekezdés szerinti származást igazoló dokumentumokkal,  exportőri nyilatokzattal. A Kft. nem alkalmazta a szállítójegyet és a tűzifa vásárlói tájékoztatót. Nem hozta létre az EUTR rendelet  5. cikk szerinti nyomon követhetőségi rendszert (DDS), illetve nem rendelkezett az ahhoz kapcsolódó, naprakész dokumentációs rendszererrel. A Kft. nem rendelkezett EUTR technikai azonosító számmal.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, Evt. 90/A. § (2)-(3) bekezdés, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés, EUTR vhr 12. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része

  Ügyfél neve: Sereg Tűzifa Kft
  Ügyfél adatai (lakhely, adószám) : 8111 Seregélyes, Kodály Zoltán u. 28, 24760856-2-07
  Ügyfél képviselője: Csavajda Gábor
  Képviselet jogcíme: ügyfél 

  Ügyfél, mint faanyag kereskedelmi  lánc szereplő telephelye: 8111 Seregélyes, Kodály Zoltán u. 28
  A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében a fenti telephelyen található, a jegyzőkönyvben leírtak szerint jellemzett fatermék zárlatát, továbbá forgalomból való kivonását ideiglenes biztosítási intézkedésként azonnali hatállyal elrendelem.
  Végzésem fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható.
  A végrehajtás és a foganatosítás módja:
  A zárlatot az eljáró hatóság a jegyzőkönyvben leírtak szerint jellemzett, felmért fatermék esetében:
  Jelölőfestékkel jelölte, színe:sárga.
  Zárszalaggal jelezte, színe: narancssárga
  38 db fényképpel dokumentálta

  Az eljáró hatóság jelen végzés egy eredeti példányát Ügyfél részére átadta.
  Egyúttal elrendelem, hogy az Ügyfél köteles gondoskodni a fentiek szerint jelölt, zárlat alá helyezett fatermék eredeti állapotban való megőrzéséről.
  A hatóság képviseletében eljáró személy tájékoztat mindenkit arról, hogy amennyiben bárki a hatósági zárat eltávolítja, vagy megsérti a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 287. § (1) bekezdés a) pontja szerinti zártörés vétségét követi el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  II.
  A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében megtiltom
  - az Ügyfél fatermékkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységének végzését, 
  - fatermék reklámozását.
  Az újbóli működést pedig az alábbi feltételekhez kötöm:
  - EUTR technikai azonosítószám megszerzése
  - a kellő gondosság elvén alapuló rendszer dokumentációjának bemutatása és
  - a jogszabályban előírt szigorú számadású nyomtatványok használatának igazolása.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.05.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Valifa-Ker Kereskedelmi Kft.

  Közzététel napja: 2017.05.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/173-2/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Valifa-Ker Kereskedelmi Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3792 Sajóbábony, Kodály Zoltán út 4.

  Megállapítások: A Kft. nem jelentette be a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegy tömbök használatát. A bizonylatok kitöltése több esetben hiányos volt. A fellelt erdei faválaszék és a bizonylatokon szereplő mennyiség és fafajok eltérése okán a nyomon követhetőség a telephelyen, a beszerzési és értékesítési tevékenység során sem volt biztosított. A fogyasztók részére vásárlói tájékoztató nem került átadásra.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, EUTR vhr. 9. § (1) és (5) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés,  EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A Valifa-Ker Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 3792 Sajóbábony, Kodály Zoltán út 4.; adószám: 25488373-2-05) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt. figyelmeztetésben részesítem a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 995/2010/EU rendelet 5. cikke szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettség megszegése miatt.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.05.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nyirő János

  Közzététel napja: 2017.05.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/535-3/2017. 

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nyirő János

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7200 Dombóvár, Csiky Gergely utca 18.

  Megállapítások: Nyirő János nem alkalmazta az EUTR vhr. 9-15. §-a szerinti szállítójegyet, ill. annak használatát nem jelentette be, nem vezette az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást a szállítójegyekről. Az Evt. 90/A. § (6) bekezdés szerinti, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőség rendszert nem hozta létre, nem vezette. Az EUTR nyilvántartásba nem jelentkezett be EUTR technikai azonosítóval nem rendelkezett.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, EUTR vhr. 12. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része

  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletét ellátó erdészeti hatóság, figyelmeztetésben részesíti Nyirő Jánost (7200 Dombóvár, Csiky Gergely utca 18.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, és amennyiben a továbbiakban is kíván faanyag kereskedelemmel foglalkozni, ill. faanyagot (faterméket) akár térítésmentesen is forgalomba hozni, a jövőbeni jogsértések elkerülése érdekében felhívja a faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos előírások betartására, így különösen: 

  – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdésében és a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 1. § (1) pontjában foglalt bejelentési, regisztrációs kötelezettségére, 
  – az erdei faválaszték szállításához szigorú számadású szállítójegy kiállítására és a szállítás során a szállítmány azzal történő kísérésére,
  – a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek felhasználásának a felhasználás megkezdése előtti, ill. a felhasználás befejezését követő haladéktalan bejelentésére,
  – az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetésére,
  – a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszer és ahhoz kapcsolódóan naprakész dokumentációs rendszer működtetésére, ill. igénybevételére, ezen belül
  o a vásárolt fatermékek és az azokat értékesítők/beszállítók nyilvántartásának naprakész vezetésére,
  o az előállított/értékesített fatermékek és azok vevői nyilvántartásának naprakész vezetésére,
  o az előállított/értékesített fatermékek megnevezése, fafaja, termékleírása nyilvántartásának naprakész vezetésére,
  o a vásárolt fatermékek legális eredetből való származását igazoló dokumentáció beszerzésére.

  Felhívom az Ügyfél figyelmét arra, hogy ismételt jogsértés esetén 

  – a jogsértő magatartás jellegének és körülményeinek figyelembevételével 50.000,- Ft-tól – 15.000.000,- Ft-ig terjedő erdővédelmi bírság kiszabására kerülhet sor,
  – a NÉBIH a vállalkozás működési engedélyének módosítását, felfüggesztését, visszavonását kezdeményezheti, ill. a fatermékkel kapcsolatos tevékenységének végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti, a tilalom betartásához szükséges kísérő intézkedéseket vezethet be.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: nem

 • 2017.05.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Sápi András

  Közzététel napja: 2017.05.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/479-2/2017.

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Sápi András

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 2000 Szentendre, Jobbágy u. 4/C.

  Megállapítások: Sápi András nem alkalmazta az Evt. 90. §-a szerinti szállítójegyet, illetve az EUTR vhr. 12. § (2) bekezdése szerint annak használatát nem jelentette be. Nem vezette az Evt. 90/A. § (6) bekezdése és az EUTR rendelet 5. cikke szerinti nyilvántartásokat, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőség rendszert nem hozta létre. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és EUTR rendelet 5. cikk

  Döntés rendelkező része:

  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletét ellátó erdészeti hatóság, figyelmezteti Sápi András egyéni vállalkozót (2000 Szentendre, Jobbágy u. 4/C.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, a jövőbeni jogsértések elkerülése érdekében a faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos előírások betartására, így különösen: 

  – az erdei faválaszték szállításához szigorú számadású szállítójegy kiállítására és a szállítás során a szállítmány azzal történő kísérésére,
  – a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek felhasználásának felhasználás megkezdése előtti, ill. a felhasználás befejezését követő haladéktalan bejelentésére,
  – a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetésére.

  Felhívom az Ügyfél figyelmét arra, hogy ismételt jogsértés esetén 

  – a jogsértő magatartás jellegének és körülményeinek figyelembevételével 50.000,- Ft-tól – 15.000.000,- Ft-ig terjedő erdővédelmi bírság kiszabására kerülhet sor,
  – a NÉBIH a vállalkozás működési engedélyének módosítását, felfüggesztését, visszavonását kezdeményezheti, ill. a fatermékkel kapcsolatos tevékenységének végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti, a tilalom betartásához szükséges kísérő intézkedéseket vezethet be.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.05.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Balogh Dániel

  Közzététel napja: 2017.05.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/328-3/2017.

  Ügy tárgya: Balogh Dániel a faanyag szllítása során nem alkalmazta az Evt. 90. §-a szerinti szállítójegyet

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Balogh Dániel

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7212 Kocsola Hunyadi u. 86.

  Megállapítások: Balogh Dániel a faanyag szllítása során nem alkalmazta az Evt. 90. §-a szerinti szállítójegyet

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §

  Döntés rendelkező része:

  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletét ellátó hatóság, figyelmezteti Balogh Dániel- (Lakcíme: 7212 Kocsola Hunyadi u. 86., a továbbiakban: Ügyfél) a jövőbeni jogsértések elkerülése érdekében a faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos előírások betartására, így különösen arra, hogy 

  - az Evt. 90.§ szerinti erdei faválaszték szállítása - a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló26/2016. (IV. 11.) FM rendelet 13. §-ban meghatározott kivétellel - a NÉBIH felé bejelentett és visszaigazolt sorszámtartományú szigorú számadású szállítójegy és eredetigazolás kíséretével történhet.

  Felhívom az Ügyfél figyelmét arra, hogy ismételt jogsértés esetén – a jogsértő magatartás jellegének és körülményeinek figyelembevételével 50.000,- Ft-tól - 15.000.000,- Ft-ig terjedő erdővédelmi bírság kiszabására, illetve többszöri, vagy súlyos jogsértés esetén további intézkedések alkalmazására kerülhet sor.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.05.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Ménkűné Füzi Zsuzsanna

  Közzététel napja: 2017.05.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/121-5/2017.

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Ménkűné Füzi Zsuzsanna

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 6045 Ladánybene, Dózsa Gy. u. 2.

  Megállapítások: Ménkűné Füzi Zsuzsanna nem vezette az Evt. 90/A. § (6) bekezdése és az EUTR rendelet 4. és 6. cikke szerinti nyilvántartásokat, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőség rendszert nem hozta létre. Nem alkalmazta az Evt 90. §-a szerinti szállítójegyet. Nem jelentette be szállítójegy használatát. Az EUTR nyilvántartásba nem jelentkezett be.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés:Evt. 90. §, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, EUTR rendelet 4. és 6. cikk, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része

  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletét ellátó erdészeti hatóság, figyelmeztetésben részesíti Ménkűné Füzi Zsuzsannát (6045 Ladánybene, Dózsa Gy. u. 2.) (a továbbiakban: Ügyfél), és amennyiben a továbbiakban is kíván faanyag kereskedelemmel foglalkozni, ill. faanyagot (faterméket) akár térítésmentesen is forgalomba hozni, a jövőbeni jogsértések elkerülése érdekében felhívja a faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos előírások betartására, így különösen: 

  – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdésében és a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 1. § (1) pontjában foglalt bejelentési, regisztrációs kötelezettségére, 
  – az erdei faválaszték szállításához szigorú számadású szállítójegy kiállítására és a szállítás során a szállítmány azzal történő kísérésére,
  – a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek felhasználásának felhasználás megkezdése előtti, ill. a felhasználás befejezését követő haladéktalan bejelentésére,
  – az EUTR vhr.) 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetésére,
  – a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszer és ahhoz kapcsolódóan naprakész dokumentációs rendszer működtetésére, ill. igénybevételére, ezen belül
  o a vásárolt fatermékek és az azokat értékesítők/beszállítók nyilvántartásának naprakész vezetésére,
  o az előállított/értékesített fatermékek és azok vevői nyilvántartásának naprakész vezetésére,
  o az előállított/értékesített fatermékek megnevezése, fafaja, termékleírása nyilvántartásának naprakész vezetésére,
  o a vásárolt fatermékek legális eredetből való származását igazoló dokumentáció beszerzésére.

  Felhívom az Ügyfél figyelmét arra, hogy ismételt jogsértés esetén 

  – a jogsértő magatartás jellegének és körülményeinek figyelembevételével 50.000,- Ft-tól – 15.000.000,- Ft-ig terjedő erdővédelmi bírság kiszabására kerülhet sor,
  – a NÉBIH a vállalkozás működési engedélyének módosítását, felfüggesztését, visszavonását kezdeményezheti, ill. a fatermékkel kapcsolatos tevékenységének végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti, a tilalom betartásához szükséges kísérő intézkedéseket vezethet be.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.05.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kazincfémpack Kft.

  Közzététel napja: 2017.05.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/170-3/2017.

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kazincfémpack Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I/2.

  Megállapítások: A Kft. nem rendelkezett a faanyagra vonatkozó származást igazoló dokumentumokkal, exportőri nyilatkozattal, így eredetigazolással sem. A Kft. nem vezette az Evt. 90/A. § (6) bekezdése és az EUTR rendelet 5. cikk szerinti nyilvántartásokat. Nem gondoskodott az EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés szerinti  tűzifa vásárlói tályékoztató fogyasztó részére történő  átadásáról.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, Evt. 90/A. § (2)-(3), Evt. 90/A. § (6) bekezdései, EUTR rendelet 5. cikk, EUTR vhr. 10. § (1)

  Döntés rendelkező része: A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletét ellátó hatóság, figyelmezteti a Kazincfémpack Kft.-t (1054 Budapest, Honvéd u. 8.1/2., adószám: 23784130-2-41, a továbbiakban: Ügyfél) a jövőbeni jogsértések elkerülése érdekében a faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos előírások betartására, így különösen:
  - Az Evt. 90.§ szerinti erdei faválaszték szállítása - a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet 13. §-ban meghatározott kivétellel - a NÉBIH felé bejelentett és visszaigazolt sorszámtartományú szigorú számadású szállítójegy és eredetigazolás kíséretével történhet.
  - Az Evt. 90/A. § (2) bekezdése értelmében Magyarország területén való felhasználás vagy
  forgalomba hozatal céljából faterméknek harmadik országból vagy más tagállamból történő behozatala esetén az import okmányokhoz, szállítmányt kísérő dokumentációkhoz mellékelni kell a nyomon követhetőséget, illetve a származást igazoló dokumentumokat, továbbá import
  esetén az exportőr nyilatkozatát arról, hogy az nem illegális kitermelésből származik.
  - Az Evt. 90/A. § (3) A (2) bekezdésben meghatározott dokumentációnak a származási ország nyelvén kívül angol vagy magyar nyelven is rendelkezésre kell állnia. A dokumentációnak tartalmaznia kell a fatermék előállítása során felhasznált faanyag kitermelési helyét, tudományos nevét és mennyiségi adatait.
  Az Evt. 90/A. § (6) bekezdés szerint az illegális kitermelések megakadályozása, illetve a faanyag kereskedelmi láncban levő fatermék nyomon követhetőségének és — a szükséges esetekben — forgalomból történő visszahívhatósága érdekében a faanyag kereskedelmi lánc valamennyi szereplőjének az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást kell létrehoznia vagy igénybe vennie és ahhoz kapcsolódóan naprakész dokumentációs rendszert kell működtetnie. Az Evt. 90/A. § (7) bekezdés szerint a faanyag kereskedelmi lánc szereplője köteles a (6) bekezdés szerinti dokumentációs rendszer adatait öt évig megőrizni és azokat, valamint az erdészeti hatóság kérésére annak hiteles, magyar nyelvű fordítását felhívásra haladéktalanul az erdészeti hatóság rendelkezésére bocsátani. Felhívom az Ügyfél figyelmét arra, hogy ismételt jogsértés esetén - a jogsértő magatartás jellegének és körülményeinek figyelembevételével - 50.000,- Ft-tól 15.000.000,- Ft-ig terjedő erdővédelmi bírság kiszabására, ill. többszöri, súlyos jogsértés esetén további intézkedések alkalmazására kerülhet sor.

   

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem