Felügyeleti díjjal kapcsolatos általános kérdések

 • Az adatokat ezer Ft-ban vagy forintban kell megadni?

  Ezer forintra kerekítve, ahogy gazdasági társaságok esetében a beszámoló készül. Kérjük, erre feltétlenül figyeljen, hiszen ha forintban írja be az adatait, a program ezerszeres fizetési kötelezettséget számol!

 • Milyen határidők vonatkoznak a felügyeleti díjra?

  A felügyeleti díj bevallás határideje május 31. A díjat két egyenlő részletben kell befizetni július 31-ig és a következő év január 31-ig.

 • Minden bevétel felügyeleti díjköteles?

  A díj alapja nem a teljes tevékenységből származó, hanem kizárólag az élelmiszerlánc felügyelet hatálya alá tartozó tevékenységekből származó árbevétel.

 • Kire vonatkozik a felügyeleti díj?

  Azon személyek vagy vállalkozások, akik az élelmiszerlánc felügyelet hatálya alá tartozó tevékenységet végeznek Magyarország területén, díjat kötelesek fizetni. A részletes tevékenység listát az alábbi táblázatban találja a tevékenység TEÁOR kódjával.

  Egyes esetekben a Megjegyzés rovat tartalmazza, hogy konkrétan mely termékekhez/szolgáltatásokhoz kötődő tevékenységekhez kapcsolódik felügyeleti díj kötelezettség.

 • Az élelmiszerbolti kiskereskedőknek, akik csakis és kizárólag más adóalany által forgalomba hozott élelmiszerekkel kereskednek, miért kell élelmiszerlánc-felügyeleti díjat fizetni?

  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (2) szakasza alapján felügyeleti díjat köteles fizetni az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki – többek között – élelmiszert hoz forgalomba.

  Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete 2. cikk 6. pontja alapján: „forgalmazó: az a természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban, a gyártón és az importőrön kívül, aki forgalmazza a terméket.”

  Tehát a forgalmazás alatt értékesítést kell érteni, így az élelmiszerlánc minden „köztes” (tehát a gyártó és a végső felhasználó közötti) tagjára vonatkozóan fennáll a felügyeleti díj bevallás készítési és fizetési kötelezettség. Kivételt jelentenek ez alól azok az őstermelők, akiknek az éves árbevétele a 8 millió forintot nem haladja meg (mezőgazdasági kistermelők).

Regisztráció és változás bejelentés

 • Mi a teendő, ha megváltoztak a cég/szervezet/magánszemély adatai (név, székhely), de a bevallás a régi adatokkal készült el?

  Amennyiben a bevalló csak partner azonosítóval rendelkezik, a T1M-es partnermódosító lap postai úton történő beküldésével igényelheti az adatmódosítást a Nébih-től, valamint írásban kell kérnie az új bizonylatok kiállítását. Amennyiben a bevalló MVH regisztrációs számmal is rendelkezik, az MVH-tól kell kérnie az adatmódosítást G1010-01 vagy G1020-01-es lap (letölthető a Magyar Államkincstár www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldaláról) megküldésével, a Nébih-től pedig az új bizonylatok kiállítását a helyes adatokkal.

 • Milyen adatváltozásokat kell bejelentenem a Nébih felé?

  Az ügyfél köteles 15 napon belül bejelenteni – T1M adatlapon –, ha az adataiban (név, cég elnevezése, lakóhely, székhely) változás áll be. Ha csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alá kerül, valamint ha jogutódlással vagy jogutód nélkül megszűnik, ezt is be kell jelentenie az erre szolgáló igazolás másolatának megküldésével.

 • Már regisztráltam, mégsem tudok belépni, mert a rendszer ismételt regisztrációt kér. Mi lehet az oka?

  A http://www.magyarorszag.hu/ oldalon megadott adatok (név, születési hely és idő, anyja neve) nem egyeznek azokkal az adatokkal, amelyeket Ön a regisztrációkor megadott a NÉBIH oldalán. Kérjük, hogy lépjen be a http://www.magyarorszag.hu/ oldalon az ügyfélkapujába, és tekintse meg az adatait a „saját adatok” –ra kattintva. Amennyiben a regisztráció az adatok egyeztetését követően sem sikerül kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat telefonon vagy e-mailben.

 • Regisztrációkor azt írja ki a rendszer, hogy „Ezekkel az adatokkal nincs ügyfélkapu regisztráció”. Mit jelent a hibaüzenet?

  A http://www.magyarorszag.hu/ oldalon megadott adatok (név, születési hely és idő, anyja neve) nem egyeznek azokkal az adatokkal, amelyeket Ön a regisztrációkor megadott a NÉBIH oldalán. Kérjük, hogy lépjen be a http://www.magyarorszag.hu/ oldalon az ügyfélkapujába, és tekintse meg az adatait a „saját adatok” –ra kattintva. Amennyiben a regisztráció az adatok egyeztetését követően sem sikerül kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat telefonon vagy e-mailben.

 • Regisztrációkor a regisztráció gombra kattintás után egy fehér felület jelenik meg, mi lehet az oka?

  Jellemzően akkor fordul elő ez a probléma, amikor például Kovács István már regisztrált a rendszerünkben és ezt követően Kovács Istvánné is regisztrálni szeretné magát. Ha a két személy e-mail címe az ügyfélkapuban megegyezik (például egy adott könyvelőiroda e-mail címe került mindenkinél megadásra), akkor a rendszer nem engedi a regisztrációt. Ilyenkor célszerű annak a személynek az e-mail címét módosítani a www.magyarorszag.hu –n (a „saját adatok” rész alatt), akinél a probléma megjelent. Amennyiben az e-mail cím módosítása nem lehetséges, kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat telefonon vagy e-mailben.

 • Mi az az MVH regisztrációs szám és a Partnerazonosító? Nincs ilyenem, nem tudok bevallást készíteni? Hogyan tudok regisztrálni? Bevallás előtt postai úton beküldött nyomtatványon be kell jelentkeznem az MVH-nál és/vagy a NÉBIH-nél?

  Nem szükséges papíralapú bejelentkezés. Sőt kérjük, hogy ez esetben – csak a bevallás vagy a meghatalmazás elkészítése miatt – semmiképp se nyújtson be ún. G1010-01 vagy G1020-01-es nyomtatványt  a Kormányhivatalokhoz-hoz vagy T1-es nyomtatványt a NÉBIH-hez

  MVH regisztrációs számmal azok a gazdálkodók rendelkeznek, akik az elmúlt évek során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalon keresztül agrártámogatást igényeltek. Partnerkódja azoknak van, akik az elmúlt évek során a NÉBIH-hel (vagy korábbi nevén MgSzH-val) olyan ügyfélkapcsolatba kerültek, melynek során bekerültek a Hivatal partnertörzsébe (pl. ENAR-bizonylatok vagy számlázás kapcsán).

  A www.nebih.gov.hu oldalon az E-ügyintézésmenüpontban az Ügyfélkapu bejelentkezés-t követően a „Személyes adatok megadása” mezőre való kattintás után, a személyes adatok kitöltésével leellenőrizheti, hogy szerepel-e az adatbázisban. Ha partnertörzsünkben adatai nem találhatóak meg, akkor néhány további adat megadásával közvetlenül regisztrálhat a felületen a bevalláshoz és a meghatalmazáshoz.

Meghatalmazással kapcsolatos kérdések


 
 • Már létezik korábbi meghatalmazott által generált meghatalmazás! Hogyan töröljük az előző meghatalmazást?

  Két lehetőség van a meghatalmazás törlésére:

  1. A volt meghatalmazott törli magát az Ügyfélkapuján belépve az 5. pontban.

  2. A meghatalmazó postai úton megküldi a meghatalmazás törlésére vonatkozó kérelmét az alábbi címre: NÉBIH, 1525 Budapest, Pf. 121. vagy cégszerűen illetve az egyéni vállalkozó által aláírva, szkennelve a felugyeletidij@nebih.gov.hu e-mail címre.

 • Társaságunk székhelye külföldön van. Nem tudjuk kitölteni a meghatalmazást, mert a program csak magyarországi helységneveket fogad el. Mi a teendő?

  Kérjük, töltse ki a partner bejelentésre szolgáló ún. T1-es nyomtatványt  (elérhető innen: http://www.nebih.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltheto/partnerbejelento_lap.html) és küldje be postai úton a NÉBIH,1525 Budapest, Pf.121. levelezési címre cégszerűen aláírva, vagy szkennelve a felugyeletidij@nebih.gov.hu e-mail címre. Munkatársaink felveszik a céget a NÉBIH partnertörzsébe, ezután az adószám megadásával a bevallási felületen a cég adatai megjelennek és a meghatalmazás kitölthető.

 • Elkészítettem a meghatalmazást, beküldtem a NÉBIH részére postán, de még nem kaptam visszaigazolást, hogy meghatalmazásom aktív állapotba került volna. Addig nem küldhetem be a bevallást, mert nem érvényes?

  A bevallás ettől függetlenül elkészíthető, sőt javasoljuk, hogy minél előbb küldje be. A bevallás beküldése gomb megnyomása nélkül a bevallás érvénytelen. A papíron beérkező meghatalmazásokat Hivatalunk fogja kezelni és az adatbázisban összekapcsolni a beküldött bevallásokhoz.

 • Kell-e ügyvezetőként meghatalmazást készítenem a cégemre, ha az én ügyfélkapumon készül a bevallás?

  Igen. Cégek, szervezetek esetében minden esetben szükséges meghatalmazást készíteni az E-ügyintézés 6. pontjában.

 • Meghatalmazottként elegendő-e a felügyeleti díj bevallás elkészítéséhez, hogy rendelkezem a NAV-nál adóügyek intézésére vonatkozó állandó meghatalmazással?

  Amennyiben meghatalmazottként jár el, mindenképpen szükséges a NÉBIH honlapján, az E-ügyintézés 6. pontjában felügyeleti díj bevallásra vonatkozó meghatalmazást készíteni. Ezt a meghatalmazást papír alapon kérjük megküldeni a felügyeleti díj bevallásra kötelezett cég/szervezet aláírási címpéldánynak másolatával együtt az alábbi címre: NÉBIH, 1525 Budapest, Pf. 121.

Bevallással kapcsolatos kérdések


 
 • Hogyan kell a bevallást elkészíteni?

  A bevallást elektronikus úton kell teljesíteni, amelynek használatához a bevallásra kötelezett vagy annak meghatalmazottja részéről ügyfélkapus regisztráció szükséges. Az ügyfélkapus rendszer aktiválását bármelyik okmányirodában, kormányhivatali és adóhatósági ügyfélszolgálaton és a külképviseleteken személyesen lehet kezdeményezni, részletesebb információ a Kormányzati portálon (http://www.magyarorszag.hu/) található

  A bevallás elkészítéséről bővebben a "Bevallás lépései" menüpontban olvashatnak.

 • Hogyan tudom a bevallást törölni?

  A bevallás törlésére nincs lehetőség. Amennyiben a bevallás beküldése után szembesült azzal, hogy bejegyzett tevékenysége nem tartozik a felügyeleti díj köteles tevékenységek körébe, hívja elő a bevallását, majd 50 karakteres indoklás megtételét követően lehetősége van a bevallását visszavonni.
 • A „Bevallás beküldése” gombbal elküldtem bevallásomat, de szeretnék benne javítani. Mi a teendő?

  Amennyiben bevallását korrigálni kívánja, vissza kell lépnie a bevalláshoz, és a változtatást a bevallási felület alján található megfelelő gomb megnyomásával és indoklás megadásával kezdeményezheti. Ebben az esetben a bevallás helyesbítése vagy visszavonása után az új – helyesbítő vagy sztornó – bizonylatot néhány nap elteltével tudja letölteni a felületről külön értesítés nélkül. A helyesbítő vagy sztornó bizonylat az eredeti bizonylattal együttesen érvényes, azaz együttesen mutatja ki fizetési kötelezettséget.  A bevallás visszavonását csak akkor indítsa el, ha egyáltalán nem kellett volna bevallást beadnia – még 0 Ft fizetési kötelezettséggel sem –, minden egyéb esetben kérjük, a bevallás helyesbítése funkciót használja. Ha bevallási kötelezettségének még egyáltalán nem tett eleget, új bevallásának rögzítésére és beküldésére változatlan módon lehetősége van.

 • Mi történik a bevallás helyesbítése után?

  Amennyiben a fizetendő összeg megváltozott, új bizonylatok fognak létrejönni a bevallási felületen a helyesbítést követő második napon. Erről külön értesítés nem kerül kiküldésre.

 • Az elkészített bevallást fel kell-e tölteni a www.magyarorszag.hu oldalon található tárhelyre?

  Nem, a bevallást a NÉBIH honlapján kell elkészíteni és a „bevallás beküldése” gombra kattintva kerül elküldésre.

 • Miért lett a bevallásom állapota „Hivatal által beadott”?

  A Hivatal által hatósági eljárás alá vont időszakokra vonatkozó bevallásokat a továbbiakban az ügyfél nem helyesbítheti /vonhatja vissza. Ilyen esetekben a bevallás helyesbítését/visszavonását a Hivatal végzi el, a hatósági eljárás során készült határozat jogerőre emelkedését követően.

 • Milyen technikai feltételei vannak az E-ügyintézés felület használatának?

  Operációs rendszer: MS Windows, Internet böngésző: Firefox vagy Google Chrome.

Fizetéssel-utalással kapcsolatos kérdések

 • Hogyan kell a felügyeleti díjat megfizetni?

  A felügyeleti díjat átutalással, a 10032000-00289782-30006016 számú célszámlára kell utalni, amely nem azonos a NÉBIH bankszámlaszámával, ahová például az eljárási, igazgatási díjakat szükséges megfizetni.

  A felügyeleti díj megfizetésére  2015. évtől  a szokásos elektronikus átutalás mellett  lehetőség  nyílik az EFER, azaz Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül megvalósított házibankos fizetési mód  választására az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallási felületén.

  Mindenképp tüntesse fel a befizetésre kötelezett adószámát (amennyiben cégről, szervezetről van szó), adóazonosító jelét (amennyiben egyéni vállalkozóról, őstermelőről beszélünk), és a letöltött pénzügyi bizonylat számát, de egyéb szöveget ne. Nem szükséges a közleményben feltüntetni pl. a „felügyeleti díj” megjegyzést, illetve ha bankszámlaszám tulajdonosa és a felügyeleti díj fizetésére kötelezett nem ugyanaz a személy pl. „X.Y. nevében”, „NN Kft. bevallása”.

 • Készül-e értesítés a második részlet fizetési határidejéről?

  A második részlet fizetési határidejéről az érintett ügyfelek, az esedékesség előtt egy héttel e-mailben kapnak tájékoztatást.

 • Honnan lehet letölteni a fizetési értesítőt (pénzügyi bizonylatot)?

  A pénzügyi bizonylat letöltéséhez - ugyanúgy, mint a bevallás kitöltésekor - a honlap E-ügyintézés menüjébe kell belépni ügyfélkapus bejelentkezést követően, majd a Felügyeleti díj bevallások kezelése meghatalmazottként vagy a Felügyeleti díj bevallások kezelése saját jogon menüben újra be lehet lépni a már beküldött bevalláshoz. A bevallás végén a Bizonylatok funkcióra kattintva a bizonylat pdf. formátumban letölthető. 

 • Hogyan kell a felügyeleti díjat külföldről indított utalás esetén kezdeményezni?

  Külföldről indított élelmiszerlánc-felügyeleti díj utalásnál szükséges az alábbi kiegészítő adatokat megadni.

  IBAN: HU95 1003 2000 0028 9782 3000 6016

  SWIFT-kód: MANEHUHB

  A számlatulajdonos bankja: Magyar Államkincstár (Hungarian State Treasury), 10032000-00289782-30006016

 • A felügyeleti díj bevallását és befizetését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy a NÉBIH fogja ellenőrizni?

  A felügyeleti díj bevallását és befizetést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal fogja ellenőrizni, egyes adatok azonban egyeztetésre kerülnek a NAV-val.

 • Alanyi mentes adózóként nem vagyok köteles bankszámla vezetésre, ezért nincs bankszámlaszámom. Milyen számlaszámot írjak a bevallásba?

  A felügyeleti díj befizetése csak átutalással lehetséges, tehát számlaszám megadása a bevallás során mindenképpen szükséges. Amennyiben Önnek nincs bankszámlaszáma, akkor is fontos, hogy az a bankszámlaszám beírásra kerüljön, amiről a díjat utalni fogják (ez lehet a legközelebbi hozzátartozó, vagy a könyvelő cég bankszámlaszáma). Fontos, hogy a NÉBIH nem fér hozzá a megadott számlához, a számlaszám kizárólag a beérkező összeg és a bevalló közti azonosítást könnyíti meg. A felügyeleti díjat csekken vagy készpénzes befizetéssel nem lehetséges rendezni.

 • Hova kell beállítani a könyvelésben a felügyeleti díjat? Mi lesz a számviteli bizonylat? Kapok számlát a felügyeleti díjról?

  Az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat a könyvelésben - mint jogszabályon alapuló hatóságági díj - az anyagjellegű ráfordításokon belül lévő egyéb szolgáltatások között kell kimutatni.

  A élelmiszerlánc-felügyeleti díjról a Hivatalnak – a hatályos jogszabályok szerint – nem áll módjában számlát kiállítani. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§ (1)bekezdése szerint számla kibocsátási kötelezettség terheli az adóalanyt, ha a 2 § a) pontja szerinti gazdasági tevékenységet végez. A felügyeleti díj a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  közhatalmi tevékenységével kapcsolatos bevétel, mely nem minősül gazdasági tevékenységnek a törvény 7.§-a szerint, így számla kibocsátási kötelezettség nem áll fenn. A felügyeleti díj elszámolását a bevallásból letölthető FIZETÉSI ÉRTESÍTŐ (bizonylat) alapján kell elvégezni.

Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos kérdések

 • A KATA adózóknak mi alapján szükséges a díjat bevallani?

  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B §.(3) alapján a felügyeleti díj mértéke a felügyeleti díj fizetésére kötelezett (2) bekezdés szerinti tevékenységből származó, jövedéki adó, illetve népegészségügyi termékadó nélkül számított előző évi értékesítési nettó árbevételének 0,1 %-a.

  2014. február 15-től azon mikrovállalkozások (egyéni vállalkozó, kistermelő, őstermelő, társas vállalkozás) melyek elsődlegesen végső fogyasztó számára értékesítenek, választhatnak a tételes bevallás (0,1%) alapján számított díj, vagy  az évi húszezer forintos átalány megfizetése között.

 • Egyéni vállalkozó 2015-ben végzett már felügyeleti díjas tevékenységet, de jelenleg azt szünetelteti. Kell bevallást készítenünk és felügyeleti díjat fizetnünk?

  Igen. A bevallási és díj fizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha 2015-ben már végzett ilyen tevékenységet, de jelenleg szünetelteti. Amennyiben az adóévben árbevétele nem keletkezett, nullás bevallást kell készítenie.

 • Megszüntettem az egyéni vállalkozói tevékenységemet, be kell jelentenem ezt a tényt?

  Igen, a megszűnést követő 15 napon belül be kell jelenteni a megszűnés tényét, valamint meg kell küldeni a megszűnést igazoló (KEK KH, okmányiroda által kiállított) irat másolatát.

 • Egyéni vállalkozó 2012-ben végzett már felügyeleti díjas tevékenységet, de jelenleg azt szünetelteti. Kell bevallást készítenünk és felügyeleti díjat fizetnünk?

  Igen. A bevallási kötelezettség akkor is fennáll, ha a 2012-ben már végzett ilyen tevékenységet, de ugyanakkor szünetelteti.

 • Egyéni vállalkozóként mikrovállalkozás kategóriába tartozom és kizárólag végső fogyasztók számára értékesítek élelmiszert. Mennyi felügyeleti díjat kell fizetnem, mi a számítás alapja?

  A 2013. évi CCL. törvény (117. § és 128. §) alapján az alábbiak szerint módosul a 2008. évi XLVI. törvény.

  2014. február 15-től azon mikrovállalkozások (egyéni vállalkozó, kistermelő, őstermelő, társas vállalkozás) melyek elsődlegesen végső fogyasztó számára értékesítenek, választhatnak a tételes bevallás (0,1%) alapján számított díj, vagy  az évi húszezer forintos átalány megfizetése között.

   

Társas vállalkozásokkal kapcsolatos kérdések

 • Társaságunk átalakulással jött létre. Hogyan kell a bevallást elkészíteni?

  A bevallást a jogutódlás általános szabályainak figyelembe vételével kell összeállítani.

 • Az export értékesítés nettó árbevételét levonhatom felügyeleti díj köteles bevételekből?

  Nem. A bevallásban az eredmény-kimutatás „értékesítés nettó árbevétele” sorából kell kiindulni, amely magában foglalja a belföldi és az export értékesítés nettó árbevételét is. A törvény hatálya alá tartozó tevékenység(ek) esetében a díj alapját képezi a teljes nettó árbevétel, függetlenül attól, hogy belföldi vagy export értékesítésből realizálódott.

 • Kizárólag áfa regisztrációval rendelkező, nem magyar illetőségű cég kötelezett felügyeleti díj bevallásra?

  Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi LXIV. törvény alapján 2017. június 16-tól felügyeleti díj bevallására és megfizetésére kötelezettnek minősül az, aki nem magyarországi illetékességű, de Magyarország területén az Éltv. 47/B. § (2) bekezdés szerinti tevékenységet végez és a 38/B. § szerinti FELIR azonosítóval rendelkezik, továbbá az állami adóhatóságnál regisztrált általános forgalmi adóalanynak minősül.

 • Év közben szűnt meg a(z) egyéni/társas vállalkozás, gazdálkodó szervezet. Be kell fizetnem a felügyeleti díj második részletét is?

  Igen, a díj második részletének megfizetése kötelező, tekintettel arra, hogy a felügyeleti díj éves díj és a két részletben történő fizetés lehetősége a fizetéskönnyítést szolgálja.

 • Társas vállalkozás/ gazdálkodó szervezet előző üzleti évben végzett felügyeleti díj köteles tevékenységet, de tárgyévben már nem. Kell bevallást készítenünk és felügyeleti díjat fizetnünk?

  Nem. Amennyiben  a vállalkozás tárgyévben tevékenységi kör változás/tevékenységi kör megszűnés miatt már nem végez  díjköteles tevékenységet, így tárgyévre sem bevallási sem fizetési kötelezettsége nem keletkezik.

Egyéb kérdések

 • 46.11’08 TEÁOR számú Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme díjköteles tevékenység-e?

  A 46.11’08 TEÁOR számú Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme díjköteles tevékenység, tenyésztési, kísérleti és élelmiszer célú állat és élelmiszer vagy takarmány célú növény, alaptermék, szaporítóanyag, növényvédőszer, termésnövelő anyag forgalmazása esetén.

  Amennyiben a termék tulajdonjoga az ügynökhöz kerül és ezáltal az élelmiszerlánc-biztonságért ő felel, akkor köteles bevétele alapján felügyeleti díjat bevallani és megfizetni. Ha kizárólag az üzletet köti meg és jutalékot számláz, de valós árutulajdonlás és árumozgás nem történik, a tevékenység nem felügyeleti díjköteles.

 • A költségvetési szervek is fizetnek felügyeleti díjat?

  Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól szóló rendelet szerint az éves nettó árbevétel alatt a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységéből befolyt árbevételét kell érteni.

  Ez alapján, ha egy költségvetési intézmény valamely, az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozó tevékenységéből  származó bevétele az alaptevékenységen belül realizált intézményi működési bevételként kerül könyvelésre, azt az intézmény fenntartására fordítja, akkor a tevékenységből származó bevétel nem felügyeleti díj köteles. Azonban a költségvetési intézmények által folytatott vállalkozási tevékenység keretében történt áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás a díj hatálya alá tartozó bevételei után felügyeleti díjat kell fizetni.

 • Egyházakra, illetve egyházi intézményekre, szervezetekre hogyan vonatkozik a felügyeleti díj fizetési kötelezettség?

  Az e körbe tartozó szervezeteknek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 22. §. (2) bekezdésében felsorolt feladatokra nem kell felügyeleti díjat fizetni, csak ha az élelmiszerlánc-felügyelet hatálya alá tartozó tevékenységet vállalkozási-gazdasági tevékenységük keretében végzik.

 • Családi gazdaság esetén, amennyiben az egy főre eső árbevétel meghaladja a 8 millió forintot, kinek és mi alapján kell bevallást készítenie?

  Ebben az esetben a családi gazdaság minden tagja köteles bevallást készíteni.

 • Kell-e bevallást tennie annak az őstermelőnek, akinek az adóévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg?

  Ebben az esetben nem kell bevallást készíteni, illetve regisztrálni sem.

 • Kell-e bevallást készíteni annak, akinél a felügyeleti díj nem éri el az 1000 forintot?

  Ettől függetlenül a bevallási kötelezettség fennáll, díjfizetési kötelezettség viszont nem keletkezik.

 • Ki minősül mikrovállalkozásnak, kisvállalkozásnak?

  A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § alapján:

  „(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
  a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
  b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
  (3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
  a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
  b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.”

 • Mi minősül napi fogyasztási cikknek?

  A Kereskedelmi Törvény értelmében napi fogyasztási cikk: a vendéglátó tevékenység keretében értékesített termékek kivételével olyan, a lakosság napi szükségleteinek, igényeinek kielégítésére szolgáló élelmiszer, illatszer, drogériai termék, háztartási tisztítószer és vegyi áru, higiéniai papírtermék, amelyet a fogyasztó jellemzően legfeljebb egy éven belül elfogyaszt, elhasznál vagy lecserél.