Vissza

EFSA Focal Point

EFSA Focal Point

EFSA Focal Point

Az Európai Unió 2002-ben hozta létre az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatalt (EFSA), mely független kockázatbecsléssel és kockázatkommunikációval foglalkozik. Az EFSA Tanácsadó Testületének (Advisory Forum) tagjain keresztül közvetett kapcsolatot tart a 27 tagállam valamennyi, kockázatbecslést végző nemzeti intézményével. E Tanácsadó Testület teszi lehetővé az EFSA és a tagállamok számára, hogy az EFSA Tudományos Bizottságával együttműködve tudományos információkat és adatokat gyűjtsenek, szakmai programokat koordináljanak, egyesítsék erőforrásaikat, továbbá közös projektekben együttműködjenek.

Kockázatbecslés és kockázatkezelés

Az Európai Unió élelmiszer-biztonsági rendszerében a kockázatbecslés és kockázatkezelés egymástól elkülönül. Az élelmiszerekkel járó kockázatok (pl. növényvédőszerek és maradványai vagy kergemarhakór) becslése a kockázatkezelés stratégiáját és a döntések meghozatalát megalapozó, de azoktól független folyamat. Kockázatbecslőként az EFSA, független elemzéseivel és állásfoglalásaival tudományos alapot biztosít az élelmiszerlánccal kapcsolatos európai politika kialakításához és jogalkotáshoz.

 

Európai szintű kockázatbecslés, és kapcsolat a kockázatkezeléssel foglalkozó szakemberekkel

Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az uniós tagállamok az EU kockázatkezelői. Ők felelősek azért, hogy a takarmány- és élelmiszer-biztonság terén kockázatkezeléssel kapcsolatos stratégiákról határozzanak, és döntéseket hozzanak. Feladatuk új jogszabályok megalkotása, meglévők felülvizsgálata és módosítása, korábban nem szabályozott területek szabályozása. Döntést hoznak továbbá bizonyos anyagok engedélyezéséről és az élelmiszerláncot súlyosan veszélyeztető események (pl. állatjárványok, élelmiszerszennyezés) esetén intézkednek. Az EFSA tudományos állásfoglalásai révén alapot biztosít a kockázatkezeléssel foglalkozóknak döntéshozatalukhoz. Éppen ezért munkája döntő részét a kockázatkezelőktől érkező tudományos felkéréseknek tesz eleget. Fő „megbízója” az élelmiszer- és takarmány-biztonsági területen - európai viszonylatban - központi kockázatkezelő szerepet betöltő Európai Bizottság, azonban az Európai Parlament, valamint az egyes uniós tagállamok felkérésének is eleget tesz.
 

Kockázat-kommunikáció

A kockázat-kommunikáció a kockázatbecsléssel, valamint kockázatkezeléssel foglalkozó szakemberek együttes felelőssége. E téren az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal saját feladatának tekinti, hogy a kockázatkezeléssel foglalkozókat, a nemzeti hatóságokat, az egyes érdekcsoportokat, valamint a széles közvéleményt egyaránt tájékoztassa élelmiszer- és takarmány-biztonsági témákban, valamint nyílt és átlátható módon tudományos állásfoglalást adjon. Miközben fenntartja saját függetlenségét, együttműködik a kockázatkezeléssel foglalkozó szakemberekkel PRk érdekében, hogy egységes, a nyilvánosságot tájékoztató kommunikáció valósuljon meg.

Az EFSA törekszik arra, hogy tudományos állásfoglalásainak kialakításába és megismertetésébe az egyes tagállamok nemzeti élelmiszer-biztonsági hatóságait, intézeteit, és érdekcsoportjait egyaránt bevonja. Ennek célja, hogy üzenetét az egyes kultúrák számára érthetően és a nyilvánosság aggályaihoz mérten legyen képes közvetíteni. E téren az élelmiszer-biztonsággal foglalkozó nemzeti hatóságokkal való együttműködés kulcsfontosságú PRk érdekében, hogy az európai fogyasztók különböző információs igényét kielégítsék.

 

Az EFSA helye az Unió élelmiszer-biztonsági rendszerében

Az EFSA főigazgatóságoktól független hivatal, mely uniós költségvetésből gazdálkodik. Központja az olaszországi Pármában található. Kulcsfontosságú feladata, hogy az élelmiszerláncban rejlő kockázatok kapcsán független tudományos véleményt alakítson ki, és azt kommunikálja. Az Unió élelmiszer-biztonsági rendszerének javítását, valamint az európai fogyasztók magas szintű védelmét célzó átfogó program részeként 2002 januárjában hívták életre. Az EFSA kockázatbecslési tevékenységét elsősorban Tudományos Bizottsága, tudományos paneljei, illetve egyéb szakértői csoportok végzik, állásfoglalásaik valamennyi élelmiszer- és takarmánybiztonsági, táplálkozással, állategészségüggyel, állatjóléttel, növényvédelemmel és növényegészségüggyel foglalkozó témára kiterjednek. E független kutatók saját szakterületükön vezető szakemberek, és tevékenységüket napi munkájuk mellett végzik.

 

EFSA Focal Point

Az uniós tagállamok többsége nemzeti szinten külön kockázatbecsléssel foglalkozó olyan intézetet működtet, mely az adott nemzeti kormány számára élelmiszer- és takarmánybiztonsági kérdésekben szakmai tanácsot nyújt. Ezekkel a nemzeti intézetekkel az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) szorosan együttműködik az uniós, valamint a nemzeti szinten végzett kockázatbecslési munkák koordinálása és kölcsönös segítségnyújtás céljából. Az együttműködést megerősítendő az EFSA 2007-ben nemzeti Focal Pointok létrehozását kezdeményezte PRk érdekében, hogy azok összekötő kapocsként működjenek az EFSA és a különböző nemzeti élelmiszer-biztonsági szervezetek, kutató intézetek, fogyasztók és az EFSA munkájában résztvevő szakemberek között. A Focal Point által létesített nemzeti hálózaton keresztül lehet hatékonnyá tenni az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos információk és adatok cseréjét az EFSA és az élelmiszer-biztonság területén dolgozó szakemberek között, hiszen az adott országban működő Focal Point az élelmiszer-biztonság területén tevékenykedő valamennyi intézménnyel kapcsolatot tud létesíteni.

Az EFSA Tanácsadó Testületének (Advisory Forum) tagjain keresztül közvetett kapcsolatot ápol a 27 tagállam nemzeti kockázatbecslési intézményével. E Tanácsadó Testület teszi lehetővé az EFSA és a tagállamok számára, hogy az EFSA Tudományos Bizottságával együttműködve tudományos információkat és adatokat gyűjtsenek, szakmai programokat koordináljanak, egyesítsék erőforrásaikat, továbbá közös projektekben együttműködjenek. Magyarországot az EFSA Tanácsadó Testületében Dr. Szeitzné Dr. Szabó Mária a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóságának megbízott igazgatója képviseli. A Focal Point segíti a Tanácsadó Testület nemzeti tagját, növeli az EFSA ismertségét az országban és biztosítja a tudományos információk cseréjét az EFSA és a tagállam között. Az EFSA Focal Point hálózatának képviselői az EFSA szervezésében rendszeresen találkoznak egymással. A megbeszélések napirendje és az ott készült jegyzőkönyvek az EFSA Focal Point web-oldalain elérhetők.

A Focal Point kinevezéséről minden országban nemzeti szinten hoztak döntést. Magyarországon a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 2007. évi kinevezése alapján a Focal Point feladatokat a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal látta el, melynek jogutódja a NÉBiH ÉKI. A Focal Point feladatai az alábbiak:

  • hatékony együttműködés a hazai élelmiszer-biztonság területén működő hatóságokkal, kutatóintézetekkel, egyetemekkel, egyéb szervezetekkel;

  • az EFSA és Magyarország közötti tudományos információcsere elősegítése;

  • a hazai szakemberek ösztönzése az EFSA szakértői adatbázisába történő jelentkezésre;

  • hálózat kialakítása az EFSA tudományos munkájában résztvevő hazai intézményekkel;

  • az EFSA ismertségének növelése Magyarországon, konferenciák, szemináriumok szervezésével, írásos anyagok terjesztésével.

 

Magyar FP elérhetőségek

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság
1143 Budapest, Tábornok u. 2.
kapcsolattartó: Sali Judit
e-mail: focalpoint@nebih.gov.hu

 

Tagállami Focal Pointok

Szakértői adatbázis (http://www.efsa.europa.eu/en/networks/expertdb.htm?utm_source=homepage&utm_medium=banner&utm_campaign=expertdb)

Pályázatok (http://www.efsa.europa.eu/en/calls/procurement.htm)

EFSA konzultációk (http://www.efsa.europa.eu/en/calls/consultations.htm)

Adatgyűjtések (http://www.efsa.europa.eu/en/calls/data.htm)


Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

Élelmiszer-biztonsági fogalommeghatározások
2017. január 24, kedd

Élelmiszer-biztonsági fogalommeghatározások

Az érzékszervi vizsgálatok szerepe és jelentősége
2016. november 15, kedd

Az érzékszervi vizsgálatok szerepe és jelentősége

Az e-kereskedelem előnyei és kockázatai
2016. szeptember 28, szerda

Az e-kereskedelem előnyei és kockázatai

Burgonyatermesztésünk védelme érdekében 100 tonna fertőzött lengyel burgonyát semmisített meg a NÉBIH
2016. május 2, hétfő

Burgonyatermesztésünk védelme érdekében 100 tonna fertőzött lengyel burgonyát semmisített meg a NÉBIH

Nem jelölt tejtartalom egy belga csokoládéban
2016. április 28, csütörtök

Nem jelölt tejtartalom egy belga csokoládéban

Fémdarabot találtak croissantban
2016. április 22, péntek

Fémdarabot találtak croissantban

Nem engedélyezett új élelmiszer összetevő (creatin származék) étrendkiegészítőben az USA-ból
2016. április 22, péntek

Nem engedélyezett új élelmiszer összetevő (creatin származék) étrendkiegészítőben az USA-ból

Élelmiszerbiztonsági Szemelvények 2016
2016. április 12, kedd

Élelmiszerbiztonsági Szemelvények 2016

Szildenafil étrend-kiegészítőben
2016. április 12, kedd

Szildenafil étrend-kiegészítőben

Közlemény ellopott megbízólevélről
2016. április 12, kedd

Közlemény ellopott megbízólevélről

Nem jelölt tej összetevő miatt hívtak vissza csokoládés kekszet
2016. április 7, csütörtök

Nem jelölt tej összetevő miatt hívtak vissza csokoládés kekszet

Fehérjeszelet termékvisszahívás a magyarországi dm üzletekből
2016. március 23, szerda

Fehérjeszelet termékvisszahívás a magyarországi dm üzletekből

Általános tájékoztató az új élelmiszerekről
2016. március 6, vasárnap

Általános tájékoztató az új élelmiszerekről

Tejcsokoládékat vizsgált a NÉBIH
2016. február 29, hétfő

Tejcsokoládékat vizsgált a NÉBIH

Együttműködési megállapodást kötött a NÉBIH és a Tej Terméktanács a magyar tejágazat védelméért
2016. február 3, szerda

Együttműködési megállapodást kötött a NÉBIH és a Tej Terméktanács a magyar tejágazat védelméért

Élelmiszerbiztonsági Szemelvények gyűjteménye
2016. január 15, péntek

Élelmiszerbiztonsági Szemelvények gyűjteménye