Vissza

Tejpiaci jelentés

Tejpiaci jelentés

Tejpiaci jelentés
2017. július 15.

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 8/2017. (III. 2.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) kihirdetésével a rendelet hatálybalépését követően valamennyi Magyarország területén működő tejfeldolgozó, nyers tehéntej kivitellel foglalkozó tejtermelő, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő, valamint a Rendelet szerint jelentési kötelezettség alá tartozó tej-kiskereskedő köteles piaci jelentést adni a rendeletben mellékletében meghatározott adattartalommal.

2017. július 15-étől változás állt be a tejpiaci jelentésekkel kapcsolatosan.

A tejpiaci szereplőknek a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 8/2017. (III. 2.) FM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerint 2017. április 15-étől a tejpiaci jelentést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtaniuk.

A Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a „feldolgozók, a nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplők és tejtermelők esetében havi, tejkereskedők esetében háromhavi rendszerességgel” nyújtják be a tejpiaci jelentésüket a NÉBIH-hez.

A korábban használt táblázatok nem tették lehetővé, hogy a kis-, és a nagykereskedők a Rendelet
2. § (1) bekezdésének eleget tegyenek, és külön sablonban készíthessék el bevallásukat. A törvényi előírások betartása érdekében a NÉBIH új táblázati sablonokat készített, mely során felhasználásra kerültek az eddig beérkezett jelentések feldolgozásából származó tapasztalatok is.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a tejpiaci jelentés új sablonjai, illetve a jelentéssel kapcsolatos minden információ megtalálható a http://portal.nebih.gov.hu honlapon, illetve a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján (www.tejtermek.hu) is, továbbá személyes tájékoztatás is elérhető a tejpiacijelentes@nebih.gov.hu e-mail címen, és a +36 1/336-94-73 telefonszámon.

A jelentési kötelezettség gyakorisága 2017. augusztus 1-jétől az alábbiak szerint változik:

 •     feldolgozók: havonta, minden hónap 15-éig.
 •     nagykereskedők: havonta, minden hónap 15-éig.
 •     kiskereskedők: negyedévente, a záró hónapot követő hónap 15-éig.

    2017. október 15-éig a 2017. július-augusztus-szeptember időszakra,

    2018. január 15-éig a 2017. október-november-december időszakra.


A 2017. évben a NÉBIH-hez beérkezett tejpiaci jelentések feldolgozása során az alábbi tapasztalatokat osztjuk meg Önnel:

1. 2017. augusztus 1-jétől csak a fent említett, új sablonok használhatók.

2. Csak Excel-formátum alkalmazható (Open Office esetén hibát jelez a rendszer).

3. A sablonokon semmiféle változtatást ne tegyen! Sort, oszlopot beszúrni, törölni, a munkafüzetben a munkalapokat átnevezni tilos! A NÉBIH által használt program csak a honlapról letölthető külalakkal, megnevezésekkel rendelkező táblákat tudja feldolgozni!

4. Amennyiben először tesz eleget jelentési kötelezettségének, jelentéssel együtt küldje meg nyilatkozatát arról, hogy a tejpiaci tevékenysége kiskereskedelmi, nagykereskedelmi, illetőleg feldolgozói tevékenységre irányul, valamint a kontaktszemély elérhetőségeit: nevét, e-mail címét és telefonszámát.

5. Amennyiben tejpiaci jelenléte a fent említettek közül több tevékenységet is érint (pl.: kiskereskedelem és nagykereskedelem), jelentését tevékenységenként küldje el.

6. Amennyiben Kötelezett rossz adatokkal ellátott jelentést adott le, és módosítani kívánja a jelentését, előzetes jelzés mellett adott hónap 25-éig megteheti.

7. Amennyiben Kötelezett jelentését adott hónap 25-éig nem küldi be, és a NÉBIH megkeresésére sem válaszol, Kötelezett adott havi tejpiaci jelentését később a NÉBIH nem tudja elfogadni.

Jelentéstételi kötelezettségének elmulasztása a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről 2015. évi XCVII. törvény 20. § (2) bekezdése alapján szankciót von maga után.

Feldolgozók, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplők, valamint nyers tehéntej kivitellel foglalkozó tejtermelők havi adatszolgáltatásra kötelezettek, míg a tejkereskedők háromhavi rendszerességgel kötelesek havi adatokat szolgáltatni. A tejkereskedők közül kizárólag azok esnek az adatszolgáltatási kötelezettség alá, akiknek vagy amelyeknek tej és tejtermék forgalmazásából, illetve termeléséből származó, tárgyévet megelőző naptári évben keletkezett nettó árbevétele a 25 millió forintot meghaladja.

Nyers tehéntej kivitellel foglalkozó tejtermelő kizárólag a külpiacra kiszállított nyerstej vonatkozásában köteles adatot szolgáltatni, míg a többi adatszolgáltató a piaci jelentések valamennyi vonatkozó sorát köteles kitölteni.

Közös beszerzés esetén a beszerzési szövetséget alkotó kis- és nagykereskedő vállalkozások összessége kötelezett az adatszolgáltatásra, így a franchise-rendszerben üzemelő kiskereskedelmi vállalkozások a piaci jelentéstételi kötelezettség alól mentesülnek.

Az adatszolgáltatási rendszert a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI) és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács együttműködésben üzemelteti. Az AKI a megküldött adatokból készült összesített, valamint átlagadatokat a NÉBIH-nek adja át. A NÉBIH havonta kizárólag összesített, valamint átlagadatokat ad át a szakmaközi szervezetnek.

Az anonimitás biztosított, az adatszolgáltatási rendszerből bármely, cégre vagy személyre vonatkozó adatot – ellentétes jogszabályi felhatalmazás hiányában – az üzemeltetők nem hozhatnak nyilvánosságra. A Tej Terméktanács az adatszolgáltatók adataiból képzett összesítő táblázatokat a honlapján közzéteszi.

A rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lépett hatályba, az ezt követő 15 napon belül az adatszolgáltatásra kötelezetteknek fel kell venniük a kapcsolatot a Tej Terméktanáccsal azonosító kódszám igénylése céljából. A TejTerméktanács az azonosító kódszámot, valamint az adatszolgáltató által kitöltendő adatlapo(ka)t elektronikus úton megküldi.

A 2017. január és február hónapra vonatkozó adatszolgáltatást 2017. március 31-ig kell teljesíteni, a későbbiekben a Rendeletben foglalt határidők érvényesek. A jelentéssel kapcsolatban az alábbiak szerint kell eljárni:

A Rendelet 1. melléklete 1. lap szerinti jelentést, az alapanyag adatokat tartalmazó adatszolgáltatást az AKI központi elektronikus rendszerén (https://pair.aki.gov.hu/web_user/general/home.do) keresztül kell teljesíteni a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig. Az adatszolgáltatás megkezdése előtt regisztrálni szükséges a pair@aki.gov.hu e-mail címen a következő adatok megadásával: cégük neve, címe, statisztikai számjele; az adatszolgáltató felelős vezetőjének és az adatszolgáltatást végző személynek a neve, beosztása, telefonszáma és e-mail címe. A regisztrációt követően levélben kapják meg a belépéshez szükséges azonosítót (felhasználónév) és az ahhoz tartozó ideiglenes jelszót, amelyet az első belépést követően meg kell változtatni.

A Rendelet 1. melléklet 2. lapja és 2. melléklete szerinti jelentéseket a NÉBIH részére kell megküldeni a tejpiacijelentes@nebih.gov.hu e-mail címre elektronikus formában. A jelentésekhez készült excel táblák a lap aljáról letölthetők.

Az 1. melléklet 2. lap szerinti jelentést (Sablon_Feldolgozo néven letölthető) a tejfeldolgozóknak minden hónap 15. napjáig kell megküldeni a megjelölt e-mail címre. A kereskedők háromhavi, negyedéves, havi bontást tartalmazó jelentést küldenek a negyedév zárását követő hónap 15. napjáig.

A feldolgozói jelentéssel kapcsolatos tudnivalók:

 • A jelentés első munkalapján találhatók a jelentést küldő azonosítására szolgáló adatok
 • A második munkalapon találhatóak a jelentés dátumát megadó és a késztermék adatok felvitelére szolgáló mezők
 • Mindkét munkalapon csak a halványsárga színnel jelzett mezőkbe lehet adatot feltölteni
 • A táblázat a kötelezően kitöltendő mezőket, illetve a kitöltöttség hiányát is jelzi
 • A késztermék adatok esetén csak szám formátumú adatokat fogad el a táblázat
 • Amennyiben az adott hónapban nem végzett előállítói tevékenységet, és nem volt termék forgalom, a táblázat alján található „Az adott hónapban nem forgalmaztam tejterméket” megjegyzés melletti mezőbe kattintva a késztermék adatok táblázatban nem kell termék adatot megadni, minden más esetben legalább egy cellában valamely termékcsoport forgalmáról nyilatkozni kell

A kereskedői jelentés (Sablon_Kereskedo néven letölthető) némileg eltér a feldolgozói jelentéstől, a kereskedői jelentéssel kapcsolatos tudnivalók:

 • A jelentés első munkalapján találhatók a jelentést küldő azonosítására szolgáló adatok
 • A késztermék adatokat három munkalapon lehet megadni, ezeken találhatóak a jelentés dátumát megadó és a késztermék adatok felvitelére szolgáló mezők. Kérjük, hogy a negyedév egy-egy havi (pl. januári, februári és márciusi) összesített adatát külön munkalapon rögzítsék.
 • Minden munkalapon csak a halványsárga színnel jelzett mezőkbe lehet adatot feltölteni
 • A táblázat a kötelezően kitöltendő mezőket, illetve a kitöltöttség hiányát jelzi
 • Késztermék adatok esetén csak szám formátumú adatokat fogad el a táblázat
 • Amennyiben az adott hónapban nem forgalmazott tejterméket, a táblázat alján található „Az adott hónapban nem forgalmaztam tejterméket” megjegyzés melletti mezőbe kattintva a késztermék adatok táblázatban nem kell termék adatot megadni, minden más esetben legalább egy cellában valamely termékcsoport forgalmáról nyilatkozni kell

A késztermék jelentésben foglalt termék kategóriákról, kereskedelmi irányokról a Rendeletben található „Kitöltési útmutató” ad részletes tájékoztatást.

A kitöltött táblázatokat változatlan, excel formában kell továbbítani a tejpiacijelentes@nebih.gov.hu e-mail címre, vagyis nem szükséges kinyomtatni, aláírni és beszkennelni, sőt az ilyen formában megküldött jelentéseket újra bekéri hivatalunk, csak az excel formátumú jelentéseket fogadjuk el.

A NÉBIH részére első alkalommal megküldött jelentések esetén kérjük, hogy az e-mailben tüntesse fel FELIR azonosítóját. Felhívjuk figyelmét, hogy az Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/B § (1) és (2) szerint az élelmiszer előállítás, feldolgozás és/vagy forgalmazás FELIR azonosító köteles tevékenység, ezért FELIR azonosító hiányában jelentését nem áll módunkban elfogadni.

A NÉBIH felé történő jelentési kötelezettségről információt vagy a teljesítéshez szükséges technikai segítséget a tejpiacijelentes@nebih.gov.hu e-mail címen vagy a +36 1/336-94-73 telefonszámon kérhet munkaidőben.

A jelentési kötelezettséggel kapcsolatos általános, részletes tájékoztatást a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján a www.tejtermek.hu oldalon talál.

Letölthető dokumentumok
Jelentéssablon feldolgozók részére
Jelentéssablon nagykereskedők részére
Jelentéssablon kiskereskedők részére

Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

Tájékoztató vágóhidak engedélyezésének állatvédelmi szempontjairól - Szabványműveleti előírások
2017. április 3, hétfő

Tájékoztató vágóhidak engedélyezésének állatvédelmi szempontjairól - Szabványműveleti előírások

Április 10-ig lehet nevezni a 2017-es Országkóstolóra
2017. március 17, péntek

Április 10-ig lehet nevezni a 2017-es Országkóstolóra

A hazai és külföldi élelmiszerek vizsgálati tapasztalatairól (2014 év végi vizsgálat)
2017. február 17, péntek

A hazai és külföldi élelmiszerek vizsgálati tapasztalatairól (2014 év végi vizsgálat)

Engedélyköteles létesítmények engedélyezése
2016. november 3, csütörtök

Engedélyköteles létesítmények engedélyezése

Élelmiszer-jogszabályok jegyzéke
2016. október 24, hétfő

Élelmiszer-jogszabályok jegyzéke

Az e-kereskedelem előnyei és kockázatai
2016. szeptember 28, szerda

Az e-kereskedelem előnyei és kockázatai

2016. december 13-tól kötelező lesz az élelmiszereken a tápértékjelölés
2016. augusztus 15, hétfő

2016. december 13-tól kötelező lesz az élelmiszereken a tápértékjelölés

Módosul az EKÁER rendszer működése
2015. augusztus 3, hétfő

Módosul az EKÁER rendszer működése

Megszületett egy újabb Magyar világsiker!
2015. június 19, péntek

Megszületett egy újabb Magyar világsiker!

Tájékoztató az EU tagállamaiból származó borok forgalombahozataláról
2015. április 14, kedd

Tájékoztató az EU tagállamaiból származó borok forgalombahozataláról

Minőségi tanúsítvány kérelem 3. országba szállításhoz
2015. március 10, kedd

Minőségi tanúsítvány kérelem 3. országba szállításhoz

Több mint 3,5 tonnás foglalás egy fővárosi húsnagykereskedésben
2015. január 26, hétfő

Több mint 3,5 tonnás foglalás egy fővárosi húsnagykereskedésben

Téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés 2014
2015. január 16, péntek

Téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés 2014

Országjáró előadássorozatban vett részt a NÉBIH
2015. január 14, szerda

Országjáró előadássorozatban vett részt a NÉBIH

Luxuskörülmények között éltek az áfacsalók
2014. december 19, péntek

Luxuskörülmények között éltek az áfacsalók

Rizsekről mesél a Szupermenta
2014. november 17, hétfő

Rizsekről mesél a Szupermenta