Vissza

Növényvédelmi gépek típusminősítése és időszakos felülvizsgálata

Növényvédelmi gépek típusminősítése és időszakos felülvizsgálata

A növényvédelmi munkák elvégzésére használt gépeket a pontos permetlé-kijuttatás és a környezetkímélő működés kell, hogy jellemezze.

Ez igen nagy felelősség a kezelőjére, tulajdonosára nézve, hiszen a gépek kizárólag jó műszaki állapotban állhatnak munkába. Egy hibásan üzemeltetett géppel nagyon komoly károkat okozhatunk mind növényállományainkban, mind környezetünkben, és veszélyeztethetjük a munkát végző egészségét is. A nem megfelelően kijuttatott növényvédő szer a fogyasztóknál is komoly egészségkárosodási kockázatot jelenthet, munkánk hatékonyságát pedig nagymértékben csökkentheti.

A permetezőgépek felülvizsgálatának előnyei:

  • Javul a permetfedettség
  • Növekszik a permetezés hatékonysága és biztonsága
  • Nő a vegyszerfelhasználás hatékonysága
  • Csökken a felesleges környezetterhelés
  • Költséghatékonnyá válik a permetezés
  • Egyenletesebb lesz a növényállomány
  • Kiszűrhetők a szermaradványok az élelmiszerekből, nő az élelmiszerbiztonság
  • Egészségesebb élelmiszer alapanyagok állíthatók elő

A növényvédelmi gépeket a forgalomba hozatalukat megelőzően típusminősítés, a használatuk során időszakos műszaki felülvizsgálatnak kell alávetni.

Növényvédelmi gépek típusminősítése

Az 5 dm3-nél nagyobb tartállyal rendelkező növényvédelmi gépeket – kivétel: kutatási, kísérleti vagy kiállítási célokat szolgáló növényvédelmi gépek – cseppképzés és szórástechnikai szempontból típusminősítési eljárás alá kell vetni a forgalomba hozatal előtt.

A típusminősítési eljárást a növényvédelmi gép gyártója, forgalmazója által szolgáltatott adatok alapján, vagy vizsgálat alapján folytatja le a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézete (továbbiakban: Intézet).

A növényvédelmi gép gyártójának, forgalmazójának a forgalomba hozatal előtt nyilatkozatot kell tenni a típusminősítési eljárást végző Intézet felé, hogy a géptípus megfelel a minősítési követelményeknek és ezzel egyidejűleg kérni kell a forgalomba hozatali engedély kiadását. A nyilatkozathoz mellékelni kell magyar nyelven egy használati útmutatót, a géptípust leíró dokumentumokat (adatlap. mátrix), hazai vagy külföldi minőségtanúsítást. Ezen dokumentumok alapján a típusminősítési eljárás 30 napon belül lefolytatásra kerül. Amennyiben a benyújtott dokumentumok hiányosak, adatpótlás kérhető. Ebben az esetben a típusminősítési eljárás a pótlás benyújtását követő 30 napon belül kerül lefolytatásra. Ha a típusminősítéshez a növényvédelmi gép vizsgálata is szükséges, a minősítés a növényvédelmi gép átadásától számított 90 napon belül kerül elvégzésre.

Az Intézet a forgalomba hozatalra engedélyezett növényvédelmi gépekről nyilvántartást vezet. A forgalomba hozatali engedély 5 évig érvényes. Ezen időszak lejártával az engedélyt meg kell újítani. Az Intézet a forgalomba hozatali engedélyt visszavonhatja, amennyiben a géptípusnál minőségromlás következik be, vagy a használatot befolyásoló műszaki változást az engedély tulajdonosa nem jelentette be. Ideiglenes forgalomba hozatali engedély is kiadható 1 évre, amennyiben növény- és környezetvédelmi szempontból nem jelentős a gép hiányossága. A forgalomba hozatali engedély érvényességéről kapott matricát a növényvédelmi gépen feltűnő helyen kell elhelyezni.

Növényvédelmi gépek időszakos felülvizsgálata

A növényvédelmi gépek műszaki felülvizsgálatát növényvédelmi szolgáltatási tevékenységre jogosult növényorvosok végzik. A műszaki felülvizsgálatra kötelezett növényvédelmi gépekről, valamint a műszaki felülvizsgálatról a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara nyilvántartást vezet, amelyhez az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére folyamatos és közvetlen hozzáférést biztosít. Amennyiben a műszaki felülvizsgálat eredményével a növényvédelmi gép üzemeltetője nem ért egyet, a műszaki felülvizsgálatot követő 15 napon belül az élelmiszerlánc-felügyeleti szervhez kifogást terjeszthet elő. Ezt követően az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 30 napon belül elvégzi a növényvédelmi gép teljes körű műszeres vizsgálatát. A további részletes jogszabályi leírás jelenleg kidolgozás alatt áll.


Friss hírek

Tájékoztatás a neonikotinoid hatóanyagú csávázószerrel kezelt kukorica és napraforgó területekről szóló bejelentések 2018. évi rendjéről
2018. április 12, csütörtök

Tájékoztatás a neonikotinoid hatóanyagú csávázószerrel kezelt kukorica és napraforgó területekről szóló bejelentések 2018. évi rendjéről

Korábbi EK műtrágya nyilvántartások
2018. március 5, hétfő

Korábbi EK műtrágya nyilvántartások

Tovább korlátozódik a klórpirifosz tartalmú növényvédő szerek felhasználása
2018. február 5, hétfő

Tovább korlátozódik a klórpirifosz tartalmú növényvédő szerek felhasználása

Környezettudatos felhasználók részére: növényvédelemben felhasználható, nem engedélyköteles termékek
2018. január 9, kedd

Környezettudatos felhasználók részére: növényvédelemben felhasználható, nem engedélyköteles termékek

Meghívó az Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban (XXXIV.) című konferenciára
2017. november 17, péntek

Meghívó az Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban (XXXIV.) című konferenciára

Oxifluorfen hatóanyagú készítmények visszavonása
2017. július 7, péntek

Oxifluorfen hatóanyagú készítmények visszavonása

Zöldítéskor ügyeljünk a beporzó rovarokra!
2017. május 15, hétfő

Zöldítéskor ügyeljünk a beporzó rovarokra!

Módosult a cimoxanil hatóanyag tartalmú gombaölő permetezőszerek felhaszmálhatósága
2017. április 28, péntek

Módosult a cimoxanil hatóanyag tartalmú gombaölő permetezőszerek felhaszmálhatósága

Pyranica 20 WP atka- és rovarölő permetezőszer engedélyokiratának módosítása
2017. április 28, péntek

Pyranica 20 WP atka- és rovarölő permetezőszer engedélyokiratának módosítása

Fontos határidő közeledik az anyagok és keverékek osztályozásában, címkézésében és csomagolásában
2017. április 11, kedd

Fontos határidő közeledik az anyagok és keverékek osztályozásában, címkézésében és csomagolásában

A növényvédő szer hatóanyagok felülvizsgálatáról
2017. február 16, csütörtök

A növényvédő szer hatóanyagok felülvizsgálatáról

Számos glifozát készítmény engedélye visszavonásra kerül
2016. december 8, csütörtök

Számos glifozát készítmény engedélye visszavonásra kerül

Fajleírás-boom a mikroszkóp alól
2016. szeptember 12, hétfő

Fajleírás-boom a mikroszkóp alól

II. Európai Szelídgesztenye Kongresszus (II. European Congress on Chestnut) a NÉBIH társszervezésében - szelídgesztenye-gubacsdarázs
2016. május 3, kedd

II. Európai Szelídgesztenye Kongresszus (II. European Congress on Chestnut) a NÉBIH társszervezésében - szelídgesztenye-gubacsdarázs

Magyarországon is megjelent gyümölcstermő növényeink új kártevője a foltosszárnyú muslica (Drosophila suzukii)
2016. május 2, hétfő

Magyarországon is megjelent gyümölcstermő növényeink új kártevője a foltosszárnyú muslica (Drosophila suzukii)

Mentsük meg a Magyarországi szelídgesztenye állományt a gubacsdarázstól!
2016. május 2, hétfő

Mentsük meg a Magyarországi szelídgesztenye állományt a gubacsdarázstól!