Vissza

Maradék nélkül program - Kutatási eredmények összefoglalása

Maradék nélkül program - Kutatási eredmények összefoglalása

Maradék nélkül program - Kutatási eredmények összefoglalása
2017. június 27.

Az alábbi tanulmányban olvashatja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Maradék nélkül programjának részeként végzett közvélemény-kutatás eredményeit.

A MARADÉK NÉLKÜL PROGRAM CÉLJA

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2016. júliusában indult, az EU LIFE pályázatának támogatásával megvalósuló Maradék nélkül elnevezésű programjának fókuszában az élelmiszerláncban szükségtelenül keletkező élelmiszerhulladékok megelőzése áll. A program legfontosabb célkitűzése a fogyasztói szemléletformálás. A több csatornán keresz­tül folytatott ismeretterjesztő és kommunikációs tevékenység célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémakörére és hosszú távon elősegítse a magyar vásárlók magatartásának tu­datosabbá válását.

A KUTATÁS HÁTTERE

A kutatók széles köre egyetért abban, hogy a fejlett gazdasággal rendelkező országokban a teljes élelmiszerláncon belül a háztartásokban keletkező élelmiszerhulladékok jelentik a legnagyobb problémát, ugyanakkor tényleges mérésekre alapozott adatok jelenleg kevés országban állnak rendelkezésre. Nemzetközi tanulmányok igazolják, hogy az egyes európai uniós tagállamok között jelentős szintű különbségek adódnak a keletkezett élelmiszerhulladék mennyiségét és típusát, valamint a pazarlás okait (szocio-demográfiai tényezők, attitűdtényezők, élelmiszerek beszerzésével, tárolásával és elkészítésével kapcsolatos fogyasztói szokások) tekintve. Ebből kifolyólag a célzott szemléletformáló programok előkészítéséhez nemzeti szintű felméréseket kell végezni. Az EU LIFE pályázatban indikátortényezőként meghatározott kiindulási – úgynevezett „baseline” – adatok felmérése, illetve ezek rendszeres nyomonkövetése a Maradék nélkül c. szemléletformáló program eredményességének vizsgálatát is szolgálja.

KUTATÁS MÓDSZERTANA

A projekthez kapcsolódóan két szakterületi felmérést végeztünk el 2016 utolsó negyedévében:

1.      Az élelmiszerpazarlás okainak feltárása érdekében a témához kapcsolódó attitűdöket, magatartásmintákat és tudásszintet vizsgáló kérdőíves fogyasztói felmérést folytattunk le 1002 fő bevonásával. A kérdőíves felmérés nemek, korcsoportok és a tervezési-statisztikai régiók szerint (NUTS2) reprezentatív volt.

2.      Az élelmiszerhulladékok mennyiségének és típusának meghatározására 100 háztartás 1 hét alatt képződő teljes élelmiszerhulladék termelését feltáró vizsgálatot hajtottunk végre. Az adatokat egy éves fogyasztási ciklusra extrapoláltuk. Az alkalmazott módszertan minden tekintetben megfelelt az EU-FUSIONS ajánlásának. Az 1 hetes periódus alatt a háztartások a rendelkezésükre bocsátott, gramm pontossággal mérő konyhamérleg, illetve – folyadékok esetében – mérőhenger segítségével egyenként lemérték a megromlott/feleslegessé váló, úgynevezett elkerülhető élelmiszerhulladékokat (pl. megszáradt kenyér), illetve a fogyasztásra nem alkalmas élelmiszerrészeket, vagyis a nem elkerülhető élelmiszerhulladékok (pl. csontok) tömegét, illetve térfogatát. Ezen felül a válaszadók a keletkezett hulladék kezelési módját (kommunális hulladék vagy csatorna, állatetetés, komposztálás) is rögzítették a hulladéknaplóban. A háztartási hulladékmérés Magyarország statisztikai nagyrégiói (NUTS1), valamint átlagos háztartásméret szerint megközelítőleg reprezentálta a magyar lakosságot a 2011-es KSH cenzus alapján. Az elemszám megfelel az EU Környezetvédelmi Igazgatósága által figyelembe vett nemzeti szintű tanulmányok esetében alkalmazott mintavételi arányoknak (DG-ENV: Preparatory study on food waste across EU 27).

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A kérdőíves felmérésből származó eredmények szerint a jelenség felismerése megtörtént, hiszen a válaszadók meghatározó hányada az élelmiszerpazarlást egy Magyarországot is komolyan érintő problémának tekinti, azonban saját háztartásuk szintjén csak kevesen (37,84%) gondolták már végig, hogy ténylegesen mennyi élelmiszert is pazarolnak egy évben.

Az élelmiszerek helyes tárolásával kapcsolatos tudásszint közepesnek tekinthető, azonban jelentős félreértés figyelhető meg a vásárlók ismereteiben az élelmiszerek minőségmegőrzési idejét tekintve. A válaszadók közel 60%-a úgy gondolja, hogy az 1 hete lejárt minőségmegőrzési idejű – vagyis tartós – élelmiszer elfogyasztása már élelmiszerbiztonsági kockázattal jár, mindössze a megkérdezettek 28,03%-a fogyasztana el ilyen terméket, bár a NÉBIH az elmúlt években hangsúlyosan szétválasztotta a fogyaszthatósági idővel és a minőségmegőrzési idővel rendelkező termékeket a kommunikációs tevékenysége során. Bár mindkét esetben tilos a lejárt termék forgalmazása, azonban ha a tartós élelmiszert a háztartásunkban „tároljuk túl”, és nem volt felbontva, mindenképpen érdemes tenni vele egy próbát, hiszen ezekre a termékekre nem jellemző a mikrobiológiai kockázat. A fogyaszthatósági idővel rendelkező (vagyis romlékony) termékek esetében azonban kerülni kell a lejárt termékek fogyasztását.

A tényleges hulladékmérésen alapuló felmérés aggasztó eredményeket hozott. A teljes élelmiszerhulladék mennyiségét vizsgálva megállapítható, hogy a felmért 100 háztartás 1 hetes élelmiszerhulladék termelése megközelítőleg 386 kg volt, amely – az adatok 1 évre történő extrapolációja alapján létrejött számítás szerint – éves szinten 68,04 kg élelmiszerhulladékot jelent fejenként. Ez az összes élelmiszervásárlásunk kb. 10-11%-át teszi ki (bázisadat: KSH, 2015). A legfrissebb becslés szerint élelmiszerhulladék tekintetében az EU-s átlag egyébként 92 kg/fő, amelyet elsősorban a régebbi, magasabb vásárlóerővel rendelkező tagállamok adatai húznak felfelé. A részletes adatfelvétel lehetőséget biztosított arra, hogy külön is számszerűsíthessük a nem elkerülhető élelmiszerhulladékokat (például tojáshéj, csontok), a potenciálisan elkerülhető élelmiszerhulladékokat (alapvetően fogyasztásra alkalmas anyagok, amelyek az egyéni fogyasztói preferencia vagy egészségi állapot (jellemzően rágási, emésztési problémák) miatt kerülnek szemétbe, pl. csirkebőr, kenyérhéj, almahéj), illetve a tényleges pazarlás eredményeképpen keletkező, elkerülhető élelmiszerhulladékokat (feleslegesen megvásárolt vagy tárolási problémák miatt megromlott termékek).

A teljes háztartási hulladékon belül a szilárd élelmiszerhulladékok aránya 51% volt. Az élelmiszerhulladékok egy részét ugyanakkor nem a szemetesbe dobják ki az emberek, hanem komposztálják vagy állati takarmányként használják fel (ezzel a következőkben még részletesen foglalkozunk).

A ténylegesen élelmiszerpazarlás eredményeképpen keletkező, úgynevezett elkerülhető élelmiszerhulladékok aránya meglehetősen magas volt:  a teljes élelmiszerhulladék mennyiségnek 48,70%-a elkerülhető lett volna tudatos fogyasztói magatartás esetén. Ez éves szinten mintegy 33,14 kg egy főre vetítve.

A részletes adatoknak köszönhetően a jellemző hulladékkezelési gyakorlatok azonosítására is volt lehetőség. A háztartásokban keletkező élelmiszerhulladékok 62,83%-a szemetesbe kerül (folyadékok esetében a szennyvízhálózatba). Az élelmiszerhulladékok fennmaradó része a hulladékpiramis kissé magasabb fokán hasznosul: megközelítőleg 18,45% állati takarmányként végzi, másik 18,72% pedig komposztálásra kerül.

Érdekesség, hogy az elkerülhető élelmiszerhulladékok esetében (amelyeket ténylegesen élelmiszerpazarlásnak hívunk) a legmagasabb azon anyagok aránya (66,25%), amelyek végül szemétként végezik. Ez sokkal rosszabb arány, mint ami például a nem elkerülhető élelmiszerhulladékok esetében figyelhető meg (59,8%). Vagyis a feleslegesen megvásárolt, vagy a helytelen tárolás miatt megromlott élelmiszerek megsemmisítése ráadásul a legkörnyezetterhelőbb módon történik.

Mit dobunk ki?

A felmérés alapján elmondható, hogy a legmeghatározóbb elkerülhető élelmiszerhulladék a kész ételekből megmaradt ételmaradék (40,08%). Itt fontos kihangsúlyozni, hogy ennek közel 43%-a folyadék halmazállapotú volt (pl. leves, öntetek).

A második legdominánsabb elkerülhető élelmiszerhulladék a sütőipari termékek kategóriája (19,63%) (elsősorban kenyér, kifli, zsemle, kalács).

Ezt követik a friss zöldségek (9,10%), tejtermékek (8,79%) és a friss gyümölcsök (7,81%).

Ezekhez képest jóval kisebb arányban voltak jelen az ásványvizek, üdítők (5,76%), a feldolgozott húsok (2,25%), valamint a konzervek, savanyúságok (2,12%).

Az ezt követő kategóriák már az 1%-os gyakorisági arányt sem érték el: nyers húsok (0,84%), szószok, öntetek (0,83%), malomipari termékek: liszt, búzadara (0,77%), egyéb (pl, élesztő) (0,71%), lekvárok, dzsemek (0,40%), édességek, rágcsálnivalók (0,28%), tojás (0,24%). zsírok (0,18%),  fagyasztott húsok, zöldségek (0,16%), csomagolt fűszerek (0,05%).

Összeállította:
Szabó-Bódi Barbara – Dr. Kasza Gyula
Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság
NÉBIH

Kapcsolódó anyagok:
tanulmány letölthető formábanFriss hírek

Új országos főállatorvosi határozat lépett életbe az ASP helyzet hatékonyabb kezelése érdekében
2018. június 15, péntek

Új országos főállatorvosi határozat lépett életbe az ASP helyzet hatékonyabb kezelése érdekében

Középpontban a termékvisszahívások
2018. június 14, csütörtök

Középpontban a termékvisszahívások

Már lehet jelentkezni a Talajtani Vándorgyűlésre
2018. június 14, csütörtök

Már lehet jelentkezni a Talajtani Vándorgyűlésre

Az erdészeti génmegőrzés jelene és jövője
2018. június 14, csütörtök

Az erdészeti génmegőrzés jelene és jövője

Az év első öt hónapjában is mozgalmas volt az állami halászati őrök élete
2018. június 13, szerda

Az év első öt hónapjában is mozgalmas volt az állami halászati őrök élete

Papírok és chip nélkül akarták Spanyolországba vinni a magyar kölyökkutyákat
2018. június 13, szerda

Papírok és chip nélkül akarták Spanyolországba vinni a magyar kölyökkutyákat

Afrikai sertéspestis - A Duna-deltában is megjelent a kór
2018. június 11, hétfő

Afrikai sertéspestis - A Duna-deltában is megjelent a kór

A jövő genetikája az embrióátültetők „kezében” van
2018. június 8, péntek

A jövő genetikája az embrióátültetők „kezében” van

Megváltozott a nyilvános Interaktív Erdőtérkép elérési útvonala
2018. június 7, csütörtök

Megváltozott a nyilvános Interaktív Erdőtérkép elérési útvonala

Felavatták Dr. Nagy Bálint mellszobrát
2018. június 7, csütörtök

Felavatták Dr. Nagy Bálint mellszobrát

Kedvezően zárult a Nébih 2018-as petúnia GMO-vizsgálata
2018. június 7, csütörtök

Kedvezően zárult a Nébih 2018-as petúnia GMO-vizsgálata

Megnyugtató eredménnyel zárult a vetőburgonya szállítmányok fokozott ellenőrzése
2018. június 7, csütörtök

Megnyugtató eredménnyel zárult a vetőburgonya szállítmányok fokozott ellenőrzése

Az erdészeti génmegőrzés jelene és jövője
2018. június 5, kedd

Az erdészeti génmegőrzés jelene és jövője

Első helyen végzett a Nébih az európai hatóságok rangsorában
2018. június 5, kedd

Első helyen végzett a Nébih az európai hatóságok rangsorában

Frissítve újabb termékkel - Kukorica gyomirtó szert vont ki a forgalomból a hatóság
2018. június 1, péntek

Frissítve újabb termékkel - Kukorica gyomirtó szert vont ki a forgalomból a hatóság

Sajátos pikkelyrajzolat-rendellenessége segített azonosítani a jogtalanul áttelepített óriáspontyot
2018. június 1, péntek

Sajátos pikkelyrajzolat-rendellenessége segített azonosítani a jogtalanul áttelepített óriáspontyot