szarvasmarha, lúd, róka
 

Állatbetegségektől mentes egészségügyi státuszok

Bizonyos jegyzékbe foglalt állatbetegségek, illetve zoonózisok tekintetében az Európai Bizottság elismerheti a tagállamok – teljes vagy részleges – területének betegségtől való mentes egészségügyi állapotát. A „betegségtől mentes státusz” elismerését az Európai Bizottság csak az adott betegségnek megfelelő felügyeleti program sikeres befejezése és az Európai Bizottság általi vizsgálat után adja meg. A mentes státusz fenntartását vizsgálati programokkal és eredményekkel évente igazolni kell.

 • Az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) 1998 óta a Kereskedelmi Világszervezet (WTO megbízásából hivatalosan elismeri az országok betegségtől mentes területeit kereskedelmi célokra. Az állat-egészségügyi státusz WOAH általi hivatalos elismerésére irányuló eljárás önkéntes, és jelenleg hat betegségre vonatkozik.

  Az állat-egészségügyi státusz hivatalos elismerése:

  A tagok állat-egészségügyi státuszának hivatalos elismerése nagy jelentőséggel bír a nemzetközi kereskedelem szempontjából, és az 1995-ben hatályba lépett, az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló WTO-megállapodás (SPS-megállapodás) keretében az egyik legfontosabb jogi kapcsolatot jelenti a WOAH és a WTO között. 1998-ban a WTO és a WOAH közötti hivatalos megállapodás tovább erősítette a WOAH megbízatását, hogy az SPS-megállapodás alapján betegség- és kártevőmentes területeket ismerjen el.

  Több információ: https://www.woah.org/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/official-disease-status/

  Magyarország a Szárazföldi Kódex 11.4. fejezetével összhangban elhanyagolható BSE-kockázatúnak minősül.

  A szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (BSE) a szarvasmarhák idegrendszerének progresszív, halálos kimenetelű betegsége, amelyet a "prion" nevű kóros fehérje idegszövetben történő felhalmozódása okoz. Két formája különböztethető meg: a klasszikus BSE a prionnal szennyezett takarmány elfogyasztása után jelentkezik a szarvasmarhákban, míg az atipikus BSE feltételezhetően spontán módon fordul elő minden szarvasmarha-populációban. A mai napig mindkét forma előfordulása elhanyagolható, és becslések szerint megközelíti a nulla esetet egymillió szarvasmarhára vetítve. A BSE-t zoonózisnak tekintik, mivel feltételezhetően kapcsolatban áll a Creutzfeldt-Jakob-kór emberi változatának kialakulásával. A BSE a WOAH listáján szereplő betegség, amelynek klasszikus formájára vonatkozóan a WOAH hivatalosan elismerte az egészségügyi kockázati státuszt.

  Magyarország jelenleg az alábbi betegségek tekintetében rendelkezik a WOAH által elismert mentes státusszal:

Animal disease free health status

For certain listed animal diseases or zoonoses, the European Commission may recognise the disease-free status of all or part of the territory of a Member State. Recognition of "disease-free status" will only be granted by the European Commission after the successful completion of a surveillance programme for the disease concerned and after an assessment by the European Commission. The maintenance of disease-free status must be demonstrated annually by inspection programmes and results.

 • Since 1998, the World Organisation for Animal Health (WOAH) has the mandate from the WTO to officially recognise disease-free areas of countries for trade purposes. The procedure for the official recognition of animal health status by WOAH is voluntary and applies currently to six diseases

  Official recognition of animal health status:

  The official recognition of animal health status of Members is of great significance for international trade and constitutes one of the most important legal links between the WOAH and World Trade Organization (WTO), in the framework of the WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement), which entered into force in 1995. In 1998, the official agreement between WTO and the WOAH further confirmed the WOAH’s mandate to recognise disease-and pest-free areas based on the SPS Agreement.

  More information: https://www.woah.org/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/official-disease-status/

  Hungary recognised as having a negligible BSE risk in accordance with Chapter 11.4. of the Terrestrial Code.

  Bovine spongiform encephalopathy (BSE) is a progressive, fatal disease of the nervous system of cattle that is caused by the accumulation of an abnormal protein called ‘prion’ in nervous tissue. Two forms can be distinguished: the classical BSE occurs in cattle after ingesting prion contaminated feed, while the atypical BSE is believed to occur spontaneously in all cattle populations. To date, the incidence of both forms is negligible and estimated to approach zero cases per million cattle. BSE is considered zoonotic due to its assumed link with the emergence of variant Creutzfeldt-Jakob disease in humans. BSE is a WOAH-listed disease, for which the WOAH has established official recognition of sanitary risk status for its classical form.

  Hungary currently has a WOAH recognised free-status for the following diseases:

Interaktív térképek/ Interactive maps

A térkép bal felső sarkában levő ablakra klikkelve érhetők el további információk./ Additional information is available by clicking on the window in the upper left corner of the map.