Agrárminisztérium

Felügyeleti szerv

A Nébih felügyeleti szerve az Agrárminisztérium, mivel az államháztartásról szóló törvény alaján a Miniszter alapította a hivatalt.

Az Agrárminisztérium dr. Nagy István írányítása alatt működő, a miniszter munkaszerveként a Kormány irányítása alatt álló különös hatáskörű államigazgatási szerv. Az ide kapcsolódó Minisztériumi Kormányrendelet itt érhető el.

A Nébih felügyeleti szerve a minisztériumon belül az Élelmiszerlánc-felügyeletért Felelős Államtitkárság, melynek vezetője Erdős Norbert, a helyettes államtitkár és egyben az országos főállatorvos dr. Bognár Lajos.

Az államtitkárságon belül a feladatokat két főosztály látja el: az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály és az Élelmiszergazdasági és Eredetvédelmi Főosztály.

Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály az országos főállatorvos hivatali feladatainak koordinálása mellett a következő néhány szakterület teljes körű tevékenységét látja el: nemzetközi kereskedelem, nemzetközi és EU kapcsolattartás, állategészségügy, állatvédelem, növény-egészségügy, növényvédelem, talajvédelem, növényi termékek, parlagfű probléma és ökológiai gazdálkodás. Ezeken túl teljes körű ellenőrzési és minősítési feladatokat végez a zöldség és gyümölcs, takarmányhigiénia, takarmánybiztonság és takarmányminőség, az élelmiszer-higiénia, élelmiszerbiztonság és a borminősítés területén. Egyúttal előkészíti a szakterületekhez tartozó jogszabályokat.

Az Élelmiszergazdasági és Eredetvédelmi Főosztály az élelmiszer-feldolgozással kapcsolatos szakmai és minőségügyi tevékenység szabályozásáért, illetve a nemzeti élelmiszer minőségpolitika szakmai koncepciójának elkészítéséért felelős. Feladata továbbá az ágazatot érintő jogszabályok uniós harmonizációja. Részt vesz az élelmiszer-ágazat nemzeti stratégiájának kidolgozásában, fejlesztési céljainak meghatározásában. Közreműködik az új élelmiszerek uniós engedélyeztetésében, az új technológiák szabályozásában, felelős az élelmiszerekkel kapcsolatos fogyasztói tájékoztatás szabályainak kialakításáért és az élelmiszerminőséggel kapcsolatos társadalmi szemléletformálásért. 

 

Elérhetőségek

web: Agrárminisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: 1860 Budapest
Telefon: 06-1-795-2000
Telefax: 06-1-795-0200

Sajtóiroda
Telefon: 06-1-795-2137
E-mail: sajto@am.gov.hu

Kérdéseivel kérjük forduljon a minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Osztályához
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Zöld szám: 06-80-40-11-11 (ingyenesen hívható zöld szám - mobiltelefonról
kezdeményezett hívás esetén a FM ügyfélszolgálatán jelez, vezetékes hívás
esetén a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelőségre kapcsol)

Telefon: 06-1-795-2530
Fax: 06-1-795-0069
E-mail: info@am.gov.hu