könyvtár

A Nébih könyvtára

A könyvtárat 1896-ban alapította Degen Árpád.

 

A Degen – gyűjtemény története

A Magyar Királyi Vetőmagvizsgáló Állomás 1881-ben kezdte meg működését dr Czakó Kálmán, (állatorvosi tanintézet tanára) vezetése alatt a budapesti állatorvosi akadémia növénytani tanszékének laboratóriumában. Önállóságát 1891-ben nyerte el. Dr Czakó Kálmán 1895-ben bekövetkező halála után a földművelésügyi miniszter dr. Degen Árpádot bízta meg az állomás vezetésével.

Dr. Degen Árpád 1896-tól haláláig, 1934-ig vezette az állomást. Az állomás átvételekor sem az ügykezelést, sem a vizsgálati módszereket nem találta a kor igényeinek megfelelőnek. 1896 nyarán nevezetesebb külföldi magvizsgáló állomásokat áttanulmányozott (német, osztrák, svájci), a szerzett tapasztalatokat arra használta fel, hogy az intézetet a legkiválóbb intézetek mintájára felszerelje, hogy a tudomány akkori állásának megfelelő vizsgálati módszereket nálunk is meghonosítsa. A vizsgálatok eredményének átlagból való megállapítása, amely minden beküldött mintánál több kísérlet megejtését teszi szükségessé, valamint a vizsgálatok számának évről-évre tapasztalható szaporodása szükségessé tette az intézet személyzetének gyarapítását, épület bővítését. A budapesti vetőmagvizsgáló állomás az 1897. év folyamán végzett 26.146 vizsgálattal felülmúlta a legnagyobb vetőmagvizsgáló intézetek működését (Zürich 25.800, Bécs:22.201). 1897. aug. elsején Soroksári út 8 szám alatti ház III. emeletére, már az állomás céljainak megfelelő új helyiségbe költözött, melyben egy nagy laboratórium 8 dolgozóhellyel, egy csíráztató szoba, egy herbárium-szoba és egy könyvtár szoba is helyett kapott. 1898-ra ez is tovább bővült (418 m3 lett, 15 szoba)

A könyvtár díszes leltárkönyve Degen Árpád vezetővé kinevezése után nem sokkal, 1896. január 16-án 540 db kötettel indul 3890 Ft 43 Kr értékben.

Az állomás díszes vendégkönyvében (mely a Degen-könyvtár vendégkönyve is egyben), legrégebbi bejegyzés 1911-ből származik.

A könyvtár állománya vásárlással, cserével évről évre gyarapodott. (a környező országok hasonló magvizsgáló állomásai -cseh, osztrák, horvát stb.- mellett Amerikai Egyesült Államokkal is cserekapcsolatot létesített)

Az állomás forgalma olyan nagymértékben emelkedett, hogy a Földművelésügyi Minisztérium az intézetet egy külön erre a célra emelt saját épületben helyezze el. Ezt az új épületet (ahol most is megtalálható a könytár, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Kis Rókus utcai épületében) dr. Degen Árpád tervezte, Czigler Győző műegyetemi tanár tervei alapján épült az 1900/1901-es években, részét képezi annak az épületcsoportnak, melyet a földművelésügyi kormány a mezőgazdasági kísérletügyi intézetek számára építtetett. (Kitaibel Pál utcai épület: Állatélettani és Takarmányozás Kísérleti Állomás, - Keleti Károly u. 24: Kémiai Intézet és Központi Vegykísérleti Állomás).

A magyar állomások legtöbbje két irányban működött: egyrészt kísérleteket végzett kutatásokat tett a mezőgazdaságot érdeklő kérdések tisztázása céljából és az eredményekről a gazdaközönséget időről időre tájékoztatta, másrészt tanáccsal és útbaigazítással szolgált a gazdáknak olyan kérdésekben, melyekben szakszerű feleletet csak az adhatott, aki az illető szakmával behatóan foglalkozott. Ezenkívül különösen a magvizsgáló és vegykísérleti állomások a mezőgazdaságban felhasználásra kerülő anyagok és vetőmagvak, valamint a mezőgazdasági termények megvizsgálásával is foglalkoztak, és ezen vizsgálatok alapján nemcsak a gazdaközönségnek adták meg a kívánt felvilágosításokat, de az ezen termények és cikkek forgalmának ellenőrzésére hivatott hatóságoknak szakvéleményeket adtak, amely a szakvélemények a hatósági eljárás ellenőrzéséül szolgáltak.

Ez az új intézet egy minden oldalról szabad, emeletes épület, eredetileg 1 emeletes, melyben minden helyiség tágas, világos, jól fűthető és szellőztethető, fűthető folyosók kötik össze a szobákat. Az intézet épületének célszerű beosztásáról korának minden kül- és belföldi szaktekintélye elismeréssel adózott, ismertette külföldön is.

A könyvtár a mai napig ebben az épületben, ugyanabban az eredetileg is könyvtárnak tervezett teremben található.

Tóthné Csáki Katalin
könyvtáros/ MTMT intézményi adminisztrátor
konyvtar@nebih.gov.hu
1024 Bp., Kis Rókus u. 15/a.
+36704360685