TRACES (Trade Control and Expert System) TRACES (Trade Control and Expert System)

A TRACES egy olyan webalapú állat-egészségügyi hálózat, mely elsősorban élőállatok és állati eredetű termékek kereskedelmével kapcsolatosan lát el értesítő, igazoló és nyomon követő funkciót.

Működtetését az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága végzi (DG Health and Consumers). A 2003/24/EK határozat értelmében a korábbi állat-egészségügyi hatóságokat összekötő számítógépes hálózatot – Animo -, illetve az élő állatokra és állati eredetű termékekre vonatkozó közösségi behozatali eljárások adatbázisát - Shift-program - egyetlen webalapú hálózatban kellett egyesíteni, így született meg 2004. április 1-től a TRACES.
 
A rendszert nem csak EU tagállamok és EFTA tagok használják. A 28 tagállamon és a 4 EFTA tagon kívül 31 harmadik ország nyújtja be EU-ba irányuló export szállítmányaik bizonyítványait elektronikusan (is) a TRACES segítségével.
 

TRACES kereskedelmi céllal indított szállítmányok esetében használatos:

  • összes élő állat
  • állati eredetű termékek (hús, tojás, méz, embrió, sperma, stb.)
  • állati melléktermékek és a belőlük előállított termékek (gyógyszerek, takarmányok, stb.)
  • nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok

 A közeljövőben a TRACES rendszerbe bevonásra kerülnek a növények, növényi termékek is az állat-egészségügyi hálózathoz hasonló működéssel. Ezzel a fejlesztéssel kívánják átláthatóbbá és biztonságosabbá tenni az élelmiszerlánc-biztonság szempontjából közvetlenül vagy közvetett módon fontos növények, növényi termékek kereskedelmét az Európai Unióban.
 
3 típusú kereskedelmi gyakorlatot különböztetünk meg a hálózaton belül:

  • kereskedelem az EU-n belül, ún. „Intra” kereskedelem
  • kereskedelem 3. országokkal – import, export
  • tranzit átszállítás – 3. országból 3. országba az EU-n keresztül átszállított áru

 A TRACES-en keresztül az érintett hatóságok az ügyletek minden egyes lépéséről automatikusan generált értesítést kapnak, valamint lehetőség nyílik arra is, hogy felvegyék egymással a kapcsolatot. Az érintett gazdasági szereplők is online hozzáférhetnek, szállítást kezdeményezhetnek – korlátozott mértékben ugyan - a szállítmányukkal kapcsolatos dokumentumokhoz és információkhoz.
Található azonban olyan Európai Unión belüli szállításhoz alkalmaznadó dokumentum, amit teljes egészében gazdasági szereplők tölthetnek ki, erre példa az állati melléktermékekhez előírt kereskedelmi okmányra vonatkozó ún. DOCOM modul.
 
Felhasználói csoportok

TRACES felhasználók között meg kell különböztetni a gazdasági szereplőket - akik kereskedelmi céllal indítanak/fogadnak szállítmányokat - és a hatóságokat - amelyek ellenőrzik, engedélyezik, nyomon követik ezt az árumozgást.
 
A hatósági hozzáférések között a központi szerepet az Európai Bizottság Adminisztrátora tölti be (EC ADM). Őt követik a Tagállami Adminisztrátorok (MS ADM, mint „Member State Administrator”). Minden tagállamban létezik Központi Illetékes Hatóság (CCA, mint „Central competent Authority”), valamint Helyi Állategészségügyi Egység (LVU, mint „Local Veterinary Unit”) és Állategészségügyi Határállomási (BIP, mint „Border Inspection Post”) hozzáférési szint.
 
A gazdasági szereplőknek kétféle hozzáférhetőséget lehet adni a rendszerhez: a gyakoribb az ún. „Economic Operator” (EO) - LVU-hoz kapcsolt gazdasági szereplő (importőr, kereskedő, engedélyezett intézmény, kereskedelmi szállító, stb.); TRANSITAIR - BIP-hez kapcsolt gazdasági szereplő, aki az import vagy tranzit rakományért felelős.
Útmutató a TRACES rendszerbe gazdasági szereplőként történő regisztrációhoz (oldal alján szintén megtalálható letölthető formában)
Magyarország esetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatóság területi illetékesség szerinti bontása 3 lépcsős: járási hivatal, megye és a központi hivatal. Mivel hazánkban a megye méret hasonló más tagállamok helyi/járási méretéhez, az alapvető helyi szintű egység a TRACES rendszerben a megye, vagyis ez jelenti az LVU-t, mint helyi állategészségügyi egységet. Azt, hogy melyik LVU (Magyarországon tehát: megye, beleértve a járásokat) a területileg illetékes, a gazdasági szereplő (EO) tevékenységének helye határozza meg. A "CCA" vagyis  központi hatósági feladatokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) látja el. "MS ADM", vagyis tagállami adminisztrátori hozzáférést a NÉBIH külön kijelölt tisztviselői kapják meg. Az MS ADM hozzáféréssel rendelkező személyek osztják ki a többi CCA és LVU hatósági TRACES hozzáféréseket, azonban gazdasági szereplők hozzáférési igényeit nem bírálják el.

Meghatározott eljárásrend alapján hozzájuk érkeznek be az egyes hatósági állatorvosok, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi Hivatalok kérvényei, melyek vagy hozzáférést igényelnek, vagy a meglévő hozzáférésükben adatváltoztatást kérnek, esetleg a hozzáférés a törlését kérik. A gazdasági szereplők (EO) hozzáférési igényeit a helyi szintű illetékes hatóságoknak, megyei vagy járási (LVU) hivataloknak kell elbírálniuk.
 
TRACES bejelentkezési weboldala
Az EU Bizottság tájékoztató weboldala
TRACES Newsletter 
Prezi bemutató a TRACES-ről (jelenleg magyar nyelvű változat még nem érhető el)
TRACES Toolkit

  • egységes hozzáférés valamennyi felhasználói kézikönyvhöz, videóhoz és sablonhoz
  • ÚJ! Már magyar nyelven is elérhető a linkre kattintva vagy letölthető pdf formátumban az oldal alján 

A NÉBIH a TRACES rendszerrel kapcsolatos észrevételeket, problémabejelentéseket az oairhelp@nebih.gov.hu e-mail címre várja.
Weboldal létrehozásának dátuma: 2013. július 17.
Weboldal utolsó módosításának dátuma: 2013. október 30.

TRACES Toolkit magyar

TRACES standard profilok az oktató verzióhoz

TRACES regisztráció

Keresés a TRACES rendszerben

Durgula Zsófia szakdolgozat