Borászati termékekkel és alkoholos italokkal kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

 • Palackozó üzemre vonatkozó kód automatikusan jár a működési engedély kiadásával?

  Palackozó üzemre vonatkozó kód nem jár automatikusan a működési engedéllyel, hanem külön kell kérni.

 • Hogyan tehetek kifogásolható minőségű borra vonatkozó lakossági bejelentést, panaszt?

  Írásbeli bejelentést kérünk a termék pontos megnevezéséről, tételazonosító jelöléséről, előállítójáról, a vásárlás helyszínéről az ügy kivizsgálása, a hatósági mintavétel érdekében.

 • Milyen iratokat kell benyújtani, hol lehet űrlapot beszerezni a kérelemhez, ki szerzi be az ÁNTSZ hozzájárulást, mikor és hogy kell fizetni az eljárási díjat?

  A működési engedélyről szóló határozatot akkor tudjuk elkészíteni, ha a kérelmező minden szükséges dokumentumot beküldött, pl. hiánypótlási felszólításnak eleget tett.  Űrlapot és tájékoztatást kap az eljárás menetéről a www.nebih.gov.hu honlapon.

 • Kinek kell működési engedély?

  A 2004. évi XVIII. törvény (Btv.) 24. § (1) bekezdés szerint árutermelési céllal borászati terméket előállítani csak a hegyközség által nyilvántartásba vett és a borászati hatóság által engedélyezett pincészetben lehet (ideértve a nem palackozott borok kiszerelésének engedélyezését is). A borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról a 25/2010 (III. 19.) FVM rendelet rendelkezik.

  A Megyei Állategészségügyi Állomások által korábban kiadott működési engedélyek érvényesek.

 • Mik voltak a forgalombahozatali járulékkal kapcsolatos tudnivalók?

  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény megszüntette a forgalomba hozatali járulék fizetési kötelezettséget. A 2011. november 30. után forgalmazott borra vonatkozóan nem kell járulékot fizetni.

 • Mely rendelet tartalmazza a melléktermék kivonására vonatozó szabályokat?

  A melléktermék kivonására vonatkozó jogi szabályozást a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet tartalmazza.

 • A melléktermék kivonására vonatozó szabály szerint mekkora mennyiségre kötelező bejelentést tenni, illetve a bejelentéshez milyen bizonylatok kellenek?

  A melléktermék kivonására vonatkozó jogi szabályozást a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet tartalmazza.

 • Mikor és hol lehet leadni a minősítéshez szükséges bort?

  A Borászati Igazgatóság mintaátvételi rendje:

  hétfő-csütörtök:           8:00 – 15:30 
  péntek:                       8:00 – 12:00

  Mintaátvétel helye: 1118 Budapest Higany u. 2. 

 • Mekkora mennyiséget szükséges leadni forgalomba hozatali engedély kérelemhez?

  A forgalomba hozatali engedély kérelemhez szükséges mintamennyiség mind palackos, mind hordós forgalmazás esetén a jelenleg hatályos 127/2009 (IX. 29.) FVM rendelet 31. §-ának megfelelően.

   

  A Borászati Igazgatóságra forgalomba hozatali engedélyezés céljából beadott 3 db vizsgálati mintából egy minta visszakérhető.

  A visszaigénylésről a minta beadásakor, az engedélykérelemmel egy időben kell nyilatkozni az 5051-es adatlap „megrendelő megjegyzése” rovatban.

  A Borászati Igazgatóság az engedélykiadás keltétől számított 1 hónapig tárolja a forgalomba hozatali engedélyezésre bemutatott mintákat. Amennyiben az ügyfél visszakéri a 3. palackot, erre a határozat (helybenhagyó, elutasító) keltétől számított - fellebezésre biztosított - 1 hónap után, 2 hét áll rendelkezésére.

  Abban az esetben, ha a kérelmező visszaigényelte a 3. palackot, de a Borászati Igazgatóság vizsgálatai elvégzéséhez azt felhasználta, a határozatban erről értesíti a kérelmezőt.

  Az itt megadott határidőre el nem szállított mintákat a Borászati Igazgatóság mintatárolására vonatkozó eljárás szerint kezeli, megsemmisíti.

 • Mennyibe kerül az engedélyezési eljárás?

  A forgalomba hozatali engedélyre vonatkozó részletes díjszabás megtalálható az NÉBIH  honlapján.

 • Mennyi az engedélyeztetés átfutási ideje?

  Az engedélykérelem átfutási ideje a 2004. évi CXL. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) 33. § (1) bekezdése alapján huszonegy nap.

  A forgalomba hozatali engedély kérelemnél - pótdíj megfizetése mellett - soron kivüli eljárás kérhető. A soron kivüli eljárás pótdíját a  63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklete tartalmazza. A soron kivüli eljárás átfutási ideje 8 nap.

 • Milyen jelöléseknek kell szerepelnie a borcímkén?

  A címkén feltüntetendő jelölési szabályokat:

  a BIZOTTSÁG 606/2009/EK RENDELETE

  a BIZOTTSÁG 607/2009/EK RENDELETE

  és a

  127/2009. (IX.29.) FVM rendelet

  tartalmazza.