Az Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság fő feladata a fertőző és egyéb okból kialakult betegségek okainak tisztázása, az állat-egészségügyi igazgatás segítése, az igazgatási döntések szakmai előkészítése. Emellett segítséget nyújt a magángyakorlatban dolgozó állatorvosok diagnosztikai munkájában, a betegségek elleni védekezésben is.

Az Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságot (továbbiakban: ÁDI) a földművelésügyi miniszter alapította, az állami állat-egészségügyi szolgálat részeként.

Az ÁDI az egyetlen országos illetékességű vizsgálólaboratórium az állat-egészségügyi diagnosztikai vizsgálatok végzésében. Debreceni és kaposvári laboratóriumai területi illetékességgel rendelkeznek. Hivatalos intézkedés és az állatbetegségek feletti ellenőrzés e laboratóriumok vizsgálati eredményei alapján hozható, ill. végezhető. A három telephelyen végzett vizsgálatokra vonatkozó adatokat, eredményeket az Állat-egészségügyi Szakmai Információs Rendszer elnevezésű program segítségével rögzítik, amely az országos állat-egészségügyi adatbázist tartalmazza.

Az ÁDI nemzeti referencia laboratórium a bejelentési kötelezettség alá tartozó és egyéb, emberre is veszélyes fertőző, illetve nagy gazdasági jelentőséggel bíró állatbetegségek vonatkozásában.

Feladata - a rendelkezésre álló diagnosztikai módszerek segítségével - az állatbetegségek okainak, az esetleges fertőzöttség szintjének megállapítása, valamint a monitoring, és a gyérítési programok végrehajtása. Mindezek mellett ellátja a nemzetgazdaságilag nagy kárt okozó állatbetegségekkel kapcsolatos diagnosztikai készenléti feladatokat. Feladatkörébe tartozik az állatorvosi laboratóriumok szakmai szempontok alapján történő ellenőrzése és tevékenységének értékelése is. Szakértői vélemények készítésével (beleértve a bíróságok részére készített igazságügyi szakértő véleményeket is), valamint helyszíni vizsgálatokkal segíti a hatósági és a gyakorlatban dolgozó állatorvosok munkáját. Speciális feladatai közé tartozik többek között az állatok adás-vételéhez, kiállításokon való részvételéhez, külföldre történő szállításához, vagy külföldről történő behozatalához szükséges igazolások kiállításának alapjául szolgáló laboratóriumi vizsgálatok végzése.

Az ÁDI a diagnosztikai tevékenységével kapcsolatos tudományos eredményeket hazai és külföldi szaklapokban jelenteti meg.

Szoros szakmai kapcsolatban áll az Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Igazgatósággal, valamint a megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi szakembereivel. Ugyancsak szoros az együttműködés az Állatorvostudományi Egyetem és az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Állatorvos-tudományi Intézetének szakembereivel valamint az illetékes közegészségügyi szakemberekkel. Munkakapcsolata folyamatos a Magyar Országos Állatorvos Egyesület különböző szakmai társaságaival is.

Az ÁDI ügyfélszolgálatának munkatársai munkanapokon 8.00-16.00 óráig állnak a partnerek rendelkezésére. Telefonon, emailben és faxon szolgáltatnak információt, de a személyesen megjelenő ügyfeleknek is segítenek a problémák megoldásában.

 

Osztályok és laboratóriumok

Kérődzők és Ló Virológiai Laboratórium

A virológiai diagnosztika mellett, ami elsősorban a gazdasági haszonállatok, ezen belül is főleg a szarvasmarhák fertőző betegségeinek kimutatását jelenti, foglalkozik még a kötelezően elvégzendő éves vagy féléves ellenőrző vizsgálatokkal, illetve az állatok szállításához kapcsolódó vizsgálatok elvégzésével is.

A szarvasmarhákból levett vér-, szövet- és szervminták mellett lóból, kiskérődzőkből (juh és kecske) és társállatokból (kutya, macska) származó minták érkeznek még a laboratóriumba. A diagnosztikai munka során lehetőség van arra is, hogy a vírusokat közvetlenül mutassák ki (pl. vírusizolálással), illetve közvetett módon, a vérben keringő, vírusok ellen termelődött ellenanyagok detektálását (pl. vírusneutralizációval vagy ELISA módszerrel) is el tudják végezni.

TSE és Veszettség Laboratórium

A laboratórium feladata az idegrendszeri tüneteket mutató, valamint a vágóhidakon levágott szarvasmarhák és juhok agyvelőinek vizsgálata a fertőző encephalopathiákat okozó prionok kimutatása céljából. A vizsgálatokat BSL3 biztonsági fokozatú laboratóriumban végzik (BSL3: Bio Safety Labororatory 3. level: az állatokra legveszélyesebb, legnagyobb fertőző képességű kórokozók kimutatása történik itt. A BSL3 az épület többi részétől elzártan kialakított, zsiliprendszerrel rendelkező labor, ahol csak ott használható védőruhában, csak oda telepített eszközökkel lehet munkát végezni, megfelelő fertőtlenítési eljárások betartását követően lehet a laboratóriumot elhagyni. A légáramlás szabályozott: állandó negatív nyomás van, az elszívott levegő HEPA filteren keresztül távozik, a szennyvizet kémiailag ártalmatlanítjuk. Minden belépés regisztrálásra kerül).

A házi- és vadon élő állatok esetében különböző módszerekkel végzi a veszettség kizárására vagy megállapítására vonatkozó laboratóriumi vizsgálatokat. A veszettség hazai felszámolása érdekében végzett róka immunizálás eredményességét ellenőrzi laboratóriumi módszerekkel.

Feladatkörébe tartozik a kedvtelésből tartott állatok (főként kutya, macska) veszettség elleni immunizálás hatékonyságának ellenőrzése is.

Emlős-, Vad- és Baromfibetegségek Laboratóriuma

A különféle emlős háziállatok, vadon élő állatok, tenyésztett vad- és házi szárnyasok fertőző és nem fertőző eredetű betegségeinek megállapítására irányuló kórjelző vizsgálatokat végzi. A beérkező elhullott állatok, szervek, magzatok vizsgálatát kórbonctani, kórszövettani, immunhisztokémiai és alkalmazott bakteriológiai módszerekkel végzi.

Igazságügyi szakértői tevékenységet folytat (pl. az állatkínzásokkal kapcsolatos bűncselekmények felderítésében segítséget nyújt a szakhatóságoknak).

Klinikai Kémiai és Kiegészítő Vizsgálatok Laboratóriuma

Tevékenysége két fő részre osztható. Egyrészt a Központi Anyagátvevő végzi a vizsgálati minták átvételét és számítógépes iktatását. A kémiai részlegen a mérgezésben elhullott állatok szerveinek műszeres vizsgálatai folynak. A diagnosztikai takarmányvizsgálatok során meghatározzuk a takarmányok beltartalmi paramétereit, a takarmányok nem kívánatos anyagtartalmát és mikrobiológiai szennyezettségét. Az itatóvizek bakteriológiai és kémiai vizsgálatával megállapítják a vízminták minőségét. Az anyagforgalmi vizsgálatok végzésével feltárják az állatok anyagforgalmi betegségeit, a makro- és mikroelem hiányt, és a vitaminellátottságot.

Parazitológiai, Hal- és Méhbetegségek Laboratóriuma

A laboratórium feladata a parazitózisok, ill. a halak és méhek betegségeinek kórjelzése, hazai elterjedtségével kapcsolatos felmérő vizsgálatok végzése, a hazai járványtani adatok nyilvántartása, elemzése. Nemzeti Referencia Laboratórium a parazitózisok, ill. a hal- és méhbetegségek területén. A három területen körvizsgálatokat szervez az állat-egészségügyi diagnosztikai laboratóriumok számára. Együttműködik az Európai Unió referencia laboratóriumaival (EURL) és az EURL-ek által koordinált programokat végrehajtja. A laboratórium közreműködik a szakterületét érintő szabványok, rendeletek kidolgozásában.

Baromfi és Sertés Virológiai Laboratórium 

Kiemelt jelentőségű feladatként látja el a baromfipestis, madárinfluenza, klasszikus és afrikai sertéspestis direkt és indirekt diagnosztikai tevékenységét. Emellett feladata még a bejelentési kötelezettség alá tartozó és egyéb, gazdasági szempontból jelentős baromfi és sertés vírusos betegségekkel kapcsolatos direkt és indirekt diagnosztikai vizsgálatok végzése, szervezése és értékelése. Aktív szerepet vállal az Európai Unió által előírt, illetve hazai monitoring programok végrehajtásában. A laboratórium részt vesz az akkreditált módszerekhez kapcsolódó nemzetközi körvizsgálatokban. Nemzeti referencia laboratóriumként egyéb hazai laboratóriumok számára körvizsgálatokat szervez, valamint részt vesz azok akkreditációjának ellenőrzésében.

Molekuláris Biológiai Laboratórium

Segíti az ÁDI valamennyi laboratóriumát a rutin diagnosztikában előforduló állatbetegségek diagnózisának megállapításában korszerű nukleinsav vagy fehérje kimutatásán alapuló módszerekkel (PCR, szekvenálás, RFLP, hibridizációs próbák stb.). Egyes fontosabb fertőző betegségek esetén a kórokozó kimutatásával kapcsolatosan monitoring vizsgálatokat végez.

Immunológiai Laboratórium

Fő tevékenységi köre az ÁDI-ba vizsgálatra érkező vér- és tejminták szerológiai vizsgálata diagnosztikai, minősítés, mentesítés, ellenőrzés és nemzetközi forgalmazás céljából. Feladata a zoonózisok felderítése céljából a humán vérminták szerológiai vizsgálata is. Monoklonális ellenanyagot termelő sejtvonalak tárolása céljából sejtbankot működtet. Monoklonális konjugátumot készít és antigént állít elő immunkémiai vizsgálatokhoz. Fontos szerepet játszik az országos monitoring jellegű és egyéb felmérő vizsgálatokban. Nemzeti referencia laboratóriumként a nem állami laboratóriumok részére körvizsgálatokat szervez.

Bakteriológiai Laboratórium

A laboratórium feladata a baktériumok és gombák okozta állatbetegségek mikrobiológiai vizsgálata: a kórokozók izolálása és pontos meghatározása.

Fontos feladata a bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek (így pl. a szarvasmarha gümőkór, a lépfene, a brucellózis stb.) kórjelzése. A hatósági döntéseket megalapozó, valamint nagy gazdasági kárral járó, baktériumok okozta állatbetegségek diagnosztikai bakteriológiai vizsgálatát végzi. Kiemelendő a tőgygyulladások oktani vizsgálata. Az izolált kórokozók antibiotikum érzékenységi vizsgálatát a rutindiagnosztikai és monitoring vizsgálatok keretében végzi. Számos betegség vonatkozásában is referencia laboratóriumi tevékenységet lát el.

A debreceni és kaposvári laboratóriumok az ÁDI ügyrendjében meghatározott tevékenységeket a területi illetékességük alapján végzik. 

Igazgatási és Minőségirányítási Osztály

Legfontosabb feladata az ÁDI működésének biztosítása, az igazgatóság adminisztratív feladatainak ellátása.

Intézi az ÁDI személyi, gazdasági, pénzügyi tevékenységéhez kapcsolódó feladatokat. Gazdasági tevékenységi körében fontos szerepet játszik az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos számlázási ügyintézés, továbbá a munkavégzéshez szükséges valamennyi eszköz, diagnosztikum és egyéb anyag beszerzése. Szakmai munka színvonalának emelése érdekében könyvtárat üzemeltet. Az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos minőségbiztosítási feladatokat is ellátja.

 

Az igazgatóság nyomtatványai, tevékenységei és azok díjtétele itt találhatóak.

Elérhetőségek

Címe: 1143 Budapest, XIV. Tábornok u.2.
Telefon: +36 1 4606-300
E-mail: adi@nebih.gov.hu

 

Város Cím Levelezési cím Telefon Fax
Budapest 1143 Budapest, Tábornok u. 2. 1581 Budapest 146,Pf. 2 06-1/460-6300 06-1/252-5177
Debrecen 4031 Debrecen, Bornemissza u. 3-7. 4002 Debrecen, Pf. 51 06-52/418-133 06-52/310-823
Kaposvár 7400 Kaposvár, Cseri út 18. 7401 Kaposvár, Pf. 101 06-82/527-150 06-82/429-658