null Disznoveny szaporitoanyag termesztoi es forgalmazoi tevekenyseg bejelentese

Dísznövény szaporítóanyag termesztői és forgalmazói tevékenység bejelentése

2020. december 14, hétfő

Dísznövény szaporítóanyag termesztői és forgalmazói tevékenység bejelentése (területmódosítás, adatmódosítás és törlés bejelentése).

Kinek kell a tevékenységét bejelentenie?
Annak a magyarországi székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező dísznövény szaporítóanyag termesztőnek vagy forgalmazónak, aki a szaporítóanyagokat dísznövénytermesztő, vagy másik forgalmazó részére értékesíti, tevékenységét a növénytermesztési hatáskörben eljáró Nébih-hez be kell jelentenie.
A bejelentés kétféle tevékenységre tehető meg:
1.    dísznövény szaporítóanyag termesztés és forgalmazás
2.    dísznövény szaporítóanyag nagykereskedelem. 
A bejelentés után a Nébihtől kapott Igazolással minden fás- és lágyszárú dísznövény növényfaj és –fajta szaporítóanyaga forgalomba hozható.
Nem kell a tevékenységét bejelenteni annak, aki a dísznövény szaporítóanyagokat kizárólag olyanok részére értékesíti, akik azt nem értékesítik tovább (végfelhasználó)
Hova és hogyan kell a bejelentést megtenni?
Új tevékenység bejelentése esetén az erre rendszeresített Bejelentőlapot (Word/Pdf) és a szükséges mellékleteket a 3000.- forintos eljárási illeték egyidejű megfizetésével a Nébih Mezőgazdasági Genetikai Igazgatóság Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztályára kell benyújtani. A mellékletekről további információk itt olvashatók.
A benyújtás elektronikus úton történik (ügyfélkapu, cégkapu), kivéve az őstermelőket, akik számára a postai beküldés is nyitva áll:
1. Ügyfélkapuval, cégkapuval rendelkező ügyfelek a bejelentés benyújtására az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatást (e-Papír szolgáltatás) használják, a következők szerint:
A  https://epapir.gov.hu oldalon az Ügyfélkapus azonosítást követően, a megfelelő témacsoportot, ügytípust, valamint a címzettet kell kiválasztani, az alábbiak szerint: 
•    TÉMACSOPORT: Kertészeti szaporítóanyag
•    ÜGYTÍPUS: Dísznövény szaporítóanyag termesztői és forgalmazói tevékenység bejelentése
•    CÍMZETT: Nébih e-papír
A „levél tárgya” mezőben, kérjük feltüntetni: Dísznövény szaporítóanyag tevékenység bejelentése
Ezt követően csatolni kell a Bejelentőlap 2. oldalán felsorolt mellékleteket, valamint a 3000.- Ft-os illeték megfizetésének banki igazolását. 
Az illetéket ezt megelőzően, a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illeték bevételi számlájára kell átutalni.
Az átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni a bejelentést tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, és a „dísznövény” szót.
Az ügyfélkapun/cégkapun érkező bejelentés akkor fogadható be, ha a Bejelentőlap minden rovata ki van töltve, a kért tevékenység meg van jelölve, a 3000.- forintos eljárási illeték megfizetésének banki igazolását csatolták, dátum és aláírás szerepel, valamint a Bejelentőlap második oldalán felsorolt mellékletek mindegyikét megküldték.
2. Postai úton a bejelentést a következő címre kell megküldeni: Nébih MGEI KSZFO 1537 Budapest, Pf.: 407.
A postai úton érkező bejelentés akkor fogadható el, ha a Bejelentőlap minden rovata ki van töltve, a kért tevékenység meg van jelölve, a 3000.- forintos eljárási illetéket illetékbélyeg formájában az iratra ragasztották, dátum és aláírás szerepel, valamint a Bejelentőlap második oldalán felsorolt mellékletek mindegyikét megküldték.
Hova és hogyan kell bejelenteni a területmódosítást, az adatmódosítást és a törlési szándékot?
A termesztők és forgalmazók a fenti bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást és a törlési szándékot haladéktalanul kötelesek bejelenteni a Nébih-nek. A bejelentést ugyancsak a Bejelentőlap segítségével, a fentiek szerint, ügyfélkapun, cégkapun, vagy postán lehet megküldeni.
A tevékenység területének módosítása esetén egyértelműen fel kell tüntetni, hogy melyik terület törlését, melyik nyilvántartásba vételét kéri a bejelentő, a helységnév, az utca-házszám, a helyrajzi szám és a területnagyság megjelölésével. Az új területek nyilvántartásba vételéhez meg kell küldeni 
-    a területek hivatalos helyszínrajzát, 
-    a terület alkalmas minősítésű, a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal által kiállított növény-egészségügyi jegyzőkönyvét, és a 
-    jogszerű területhasználatról szóló igazolást (tulajdoni lap +bérleti szerződés, vagy földhasználati lap, vagy szívességi földhasználati szerződés).

Dísznövény szaporítóanyag: a Törvény és a Rendelet szerint szaporítóanyagnak kell tekinteni a vetőmagot, a vegetatív szaporító alapanyagokat és az ültetési anyagokat
Ültetési anyag: vetőmagból vagy vegetatív szaporító alapanyagból előállított, illetve felnevelt ültetésre szánt növények, beleértve a palántát is.
Növénytermesztési hatóság: dísznövény szaporítóanyag vonatkozásában a Nébih Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság és a kijelölt kormányhivatalok
Tevékenység helye: az a város/község, ahol a termesztő a szaporítóanyagot termeszti/a nagykereskedő az értékesítést végzi, tároló helyiséget fenntart, vagy irodája elhelyezkedik.
Dísznövény szaporítóanyag termesztő: aki saját maga által termelt szaporítóanyagot hoz forgalomba
Dísznövény szaporítóanyag nagykereskedő: aki maga nem termeszt, hanem a vásárolt szaporítóanyagot tovább értékesíti másik termesztőnek/forgalmazónak
Törvény: A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény.
Rendelet: A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008 (IV.11.) FVM rendelet

Friss hírek

2024. március 6, szerda

ÖKO vetőmag adatbázis tájékoztató

Az Európai Unió Bizottsága 889/2008/EK rendelete engedélyezi a nem ökológiai gazdálkodásból származó vetőmag és burgonya vetőgumó használatát is ökológiai gazdálkodásban, amennyiben a termelők nem tudnak ökológiai módszerekkel előállított szaporítóanyagot beszerezni. Az engedélyezési eljárást a tagállamok hatáskörébe utalja. Ennek érdekében előírja a tagállamok számára egy számítógépes adatbázis létrehozását és folyamatos működtetését azoknak a fajtáknak nyilvántartására, melyekből igazoltan rendelkezésre áll az ország területén ökológiai gazdálkodásból származó vetőmag, illetve burgonya vetőgumó.

Tovább >

2023. április 14, péntek

Szőlő szaporítóanyag termesztők és forgalmazók, figyelem! Fontos határidő: május 20.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a szőlő szaporítóanyag-előállítással és forgalmazással foglalkozók figyelmét, hogy tevékenységüket május 20-ig kell bejelenteniük a Nébih honlapján megtalálható szemlebejelentő lapon. Az alábbiakban hasznos információkkal szolgálunk az egyes tevékenységekkel, az űrlapok letöltésével és beküldésével, valamint a származási igazolványokkal és a szőlőiskolai nyilvántartással kapcsolatban.

Tovább >