A kárenyhítő juttatás cimkéjű tartalom.

Közlemény - Vis maior bejelentés

Közlemény - Vis maior bejelentés

Az elmúlt hónapok, napok viharai, heves esőzési miatt országosan több tízezer hektár termőföld került, kerül víz alá, komoly károkat okozva a gazdálkodóknak. Ezek a káresemények vis maiorként ismerhetők el, amennyiben a termelő bejelentést tesz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). A megalapozott és az MVH által elfogadott vis maior bejelentés alapján, az érintett ügyfelek mentesíthetőek az egyes jogcímekhez kapcsolódó kötelezettségek be nem tartásából fakadó szankciók, illetve levonások alól.


A vis maior bejelentést 2010. május 19-étől lehet benyújtani elektronikusan – az egységes kérelem benyújtásához hasonlóan – az Ügyfélkapun keresztül. A vis maior bejelentést 10 munkanapon belül kell benyújtania, attól az időponttól számítva, amikor a termelő abba a helyzetbe kerül, hogy képessé válik a vis maior bejelentés megtételére.

Belvíz, árvíz és szélvihar esetén a megyei Földművelésügyi Igazgatóságai (falugazdászok) igazolása is szükséges a bejelentéshez, melyet papír alapon kell eljuttatnia az MVH-hoz.

Felhívjuk továbbá az érintettek figyelmét, hogy a személyi jövedelem adóról szóló törvény alapján, elemi csapás okozta kár esetén a NÉBIH által kiállított jegyzőkönyv (igazolás) alapján, vállalkozói személyi jövedelemadó mérséklését lehet kérni.

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer fagykár, belvízkár, aszálykár és jégkár bekövetkezésekor nyújt kárenyhítési juttatást a rendszerhez csatlakozott mezőgazdasági termelők részére. A termelő a használatában lévő termőföldön a tárgyévben bekövetkezett fenti károkat, annak becsült nagyságát (érintett termőföld területe, a terméskiesés becsült mértéke), a káresemény bekövetkezésétől számított tíz napon belül az MgSzH által közzétett nyomtatványon köteles bejelenteni a termelő lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei Földművelésügyi Igazgatósága részére. A káresemény késői vagy be nem jelentése esetén a termelő a tárgyévben kárenyhítő juttatásra nem lesz jogosult.

További részletes információkért javasoljuk, feltétlenül keressék mihamarabb a falugazdászokat!


Friss hírek

2024. február 20, kedd

Fontos tudnivalók gyümölcs szaporítóanyag vásárlása előtt

A megfelelő szaporítóanyagok nélkülözhetetlenek az esztétikus dísznövényekkel tarkított telkek, valamint a családoknak egészséges gyümölcsöt, sőt akár hasznot is adó házi- és hobbikertek kialakításában. Az ültetési anyagok minősége és megbízhatósága a kiskerti szektorban ugyanolyan lényeges, mint a professzionális ültetvénytelepítések esetén.

Tovább >

2024. február 14, szerda

A gyümölcs szaporítóanyag-előállítók és -forgalmazók február 28-ig jelenthetik be tevékenységüket

A Nébih felhívja az engedéllyel rendelkező gyümölcs szaporítóanyag-előállítók és -forgalmazók figyelmét, hogy tevékenységüket (évente) február 28-ig kell önállóan bejelenteniük a Nébih honlapján elérhető szemlebejelentő lapon.

Tovább >