null A 2017. év haltelepítései Magyarország halgazdálkodási vízterületein

A 2017. év haltelepítései Magyarország halgazdálkodási vízterületein

A 2017. év haltelepítései Magyarország halgazdálkodási vízterületein
2018. szeptember 18, kedd

Az OHA részét képezi a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeinken történő évenkénti haltelepítési adatok gyűjtése és azok összesítése

A haltelepítésekkel kapcsolatos adatokat a Megyei Kormányhivatalok gyűjtik és küldik meg az OHA részére. A vízterületenkénti haltelepítésekről a következő adatok érkeznek be: halfajok, korosztályok és a mennyiségek. A korosztályokhoz kétféle mennyiségi adat tartozhat. A fiatalabb korosztályokat (lárva, zsenge ivadék, előnevelt ivadék) darabszámban, míg a többi, idősebb korosztályt tömegben mérjük. A halak idősebb korosztályait öt csoportba osztjuk: egynyaras, kétnyaras, háromnyaras, vegyes korosztály, háromnyarasnál idősebb, azaz extra korosztály. A vegyes korosztály a legtöbb esetben két és háromnyaras korosztály kevert állományának telepítését jelenti.

2017. évben 21 halfajból közel 4000 tonna halat telepítettek a halgazdálkodók. Az első ábra a halfajok nagyobb korosztályainak tömegarányait mutatja be. A ponty telepítés kiemelkedően magas aránya a legszembeötlőbb. A keszegfélék és keszegfajokból telepítették a második legnagyobb mennyiséget. Az 1. ábra alapján is látszik, hogy a többi halfaj, ezek közül a horgászatban népszerű ragadozó halfajok idősebb korosztályának telepítése eltörpül a kihelyezett pontymennyiséghez képest.

Az ország halgazdálkodási vízterületeinek eloszlása nem egyenletes a megyék között. Ezt még torzítja az is, hogy azok a vízterületek, melyek több megyét is érintenek, csak egy megye nyilvántartásában szerepelnek. A közel 160 000 ha nyilvántartott halgazdálkodási vízterületének megyénkénti eloszlását a következő ábra mutatja. A Balaton torzító hatása látszik a 2. ábrán, hiszen a legnagyobb felületű vizünk három megye között helyezkedik el, de csak Somogy megye nyilvántartásában szerepel. Szintén nagyobb vízfelülettel rendelkeznek azok a megyék melyek hosszabb Duna vagy Tisza szakasszal rendelkeznek. A két legkisebb vízfelülettel rendelkező megye Veszprém és Nógrád megye.

Ennek ellenére érdekes lehet a telepített halfajok megyénkénti mennyiségei. A ponty kiemelkedően magas aránya a telepített halfajok között szükségessé teszi, hogy külön ábrán mutassuk be megyénkénti telepítési mennyiségét. A 3. ábrán látható, hogy csak részben követik a vízterületek arányát a telepített pontymennyiségek. Somogy megye a második helyre szorult, hiszen ebben az esetben ott, ahol több kisebb víz képezi a megye vízfelületeit, nagyobb lehet a telepített halmennyiség is. Ezt mutatja Pest megye és Fővárosról, ahol a hosszabb Duna szakaszon felül nagyon sok kisebb halgazdálkodási vízterület is található.

A többi halfaj megyénkénti telepített mennyiségét mutatja be a 4. ábra. A keszeg kategória több keszegfaj egyidejű telepítését mutatja. Gyakran előfordul, hogy több keszegfaj egyedeit egyszerre halásszák le és nem lehetséges a szétválogatásuk. Szintén előfordulhat, hogy a vízterület halgazdálkodási tervében a „keszegfélék”, vagy „vegyes keszeg” szerepel és ennek megfelelően jelentik a telepítést is. A többi, megnevezett keszegfaj az előző kategórián felül került telepítésre. A ragadozó halfajok közül a süllőt telepítették a legnagyobb mértékben. A csuka és harcsa telepítés ettől elmarad. Ezeknél a fajoknál (ragadozók) sokkal gyakoribb a fiatalabb, általában előnevelt korosztály telepítése, amit a jelen ábra nem tartalmaz. A többi halfaj telepítése nagyon kismértékű, gyakran csak kísérleti jellegű.


Friss hírek

„Gyermekhorgászatról” nem csak gyermekeknek
2020. július 24, péntek

„Gyermekhorgászatról” nem csak gyermekeknek

A horgászat ma már nemcsak a felnőttek, hanem a gyermekek körében is egyre inkább népszerű szabadidős tevékenység. Az örömteli hír mellett azonban azt is fontos hangsúlyozni, hogy hazánk halállományának és vízterületeinek megóvása érdekében a gyermekhorgászokra is éppen olyan szigorú szabályok vonatkoznak, mint nagykorú társaikra. Cikkünkben ezeket az előírásokat kívánjuk áttekinteni.

Tovább >

Sok a szabálytalanság a rekreációs halászjeggyel rendelkezők körében
2020. július 20, hétfő

Sok a szabálytalanság a rekreációs halászjeggyel rendelkezők körében

Két héten beül öt eljárást is indítottak rekreációs célból halászókkal szemben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) halőrei. Az ellenőrzések alkalmával 48, összesen 134 kg össztömegű jogosulatlanul kifogott halat foglaltak le és engedtek vissza eredeti élőhelyükre a szakemberek. A két hét alatt kiszabott halvédelmi bírságok összege meghaladja az egymillió forintot.

Tovább >