null 104 vizsgálatot indított a NÉBIH tisztességtelen forgalmazói magatartás miatt 2011-ben

104 vizsgálatot indított a NÉBIH tisztességtelen forgalmazói magatartás miatt 2011-ben

2012. június 20, szerda

2012. június 18-án a Parlament elfogadta a tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló törvény módosítását, amelynek végrehajtása – országos illetékességgel – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) hatáskörébe tartozik.

A törvénymódosítás eredményeként többek között bővítésre került a beszállítók fogalma, a kivételek tekintetében bővült a beszerzési ár alatti értékesítés tilalma, de pontosításra került az önköltségi ár alatti értékesítés fogalma is az üzemi általános költségre vonatkozó meghatározással.

Kiemelt jelentőséggel bír egy új magatartási szabály a diszkriminatív árazás tiltása, mely szerint, tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül, ha a kereskedők – összetétele és érzékszervi tulajdonságai alapján – azonos termékeknél más árrést alkalmazzanak a magyar, illetve a külföldi áruknál. Ez a tilalom többek között a tej, a tőkehús, a vágott baromfi, a zöldség és gyümölcs termékek árazásánál lesz fontos.

A tisztességtelen forgalmazói magatartást – beleértve a beszerzési ár alatti értékesítés vizsgálatát is – az üzletláncok és azok beszállítói viszonylatában a NÉBIH vizsgálja. Az elmúlt évben 104, míg 2010-ben 28 ügyben vizsgálódott a hivatal. A vizsgálatok alapján 2011-ben 24 esetben mintegy 642 millió Ft összegben indult eljárás bírság megfizetésére, 2010-ben pedig 27 esetben 759 millió Ft értékben. Fontos hangsúlyozni, hogy az elmúlt két évben indított vizsgálatok csak részben zárultak le, az ügyek többsége folyamatban van, beleértve a KÚRIA előtti felülvizsgálatokat is. A NÉBIH honlapján – a törvény előírásainak megfelelően – megtekinthetőek a határozattal vagy kötelezettségvállalással zárultak ügyek részletei.

2011-ben az esetek döntő többségét a beszerzési ár alatti értékesítések tették ki, megállapítást pedig mindössze négy esetben tett a Hivatal, a szigorú törvényi előírás tehát betöltötte szerepét, a jogkövető magatartás látványosan javult.

A javuló tendencia ellenére természetesen a NÉBIH továbbra is szigorúan ellenőrzi a területet. 2012-ben több forgalmazói magatartást is érintő vizsgálatot indított 17 ügyben 12 kereskedőnél részben bejelentésre, részben saját hatáskörben, míg beszerzési ár alatti értékesítést érintően 6 ügyben 32 termék vizsgálatát indította el a Hivatal négy üzletláncnál.

 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Agrárpiac Ellenőrzési Önálló Osztály


Friss hírek

2023. december 14, csütörtök

Elismert tenyésztő szervezetek

Magyarországon elismert tenyésztő szervezetek

Tovább >

2022. május 23, hétfő

Katasztrófahelyzetek esetén alkalmazható engedmények

Növényevők esetén a takarmány legalább 60%-ának magából a termelőegységből kell származnia, ha ez nem lehetséges, akkor más ökológiai gazdaságokkal együttműködésben kell előállítani. Az emlősök táplálása során előtérbe kell helyezni az anyatejes táplálást az az adott fajra vonatkozóan előírt minimális ideig.

Tovább >