Tisztességtelen forgalmazói magatartás

Tisztelt Ügyfelünk!

A gyakran ismétlődő kérdések és válaszok dokumentum konkrét ügyfél-megkeresésre adott állásfoglalások kivonatát tartalmazza. A válaszok ezért nem értelmezhetőek úgy, mint a NÉBIH általános ellenőrzési gyakorlata a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Tfmtv.) betartásának vizsgálata során, így nem is mutathatják be az ellenőrzési gyakorlatot teljes körűen, egyetlen jogcím vonatkozásában sem.

A jogértelmezés a jogalkalmazó mindenkori feladata és felelőssége. Nem csak a NÉBIH, hanem a kereskedők is jogalkalmazók. Forgalmazói gyakorlatuk egymástól eltérő, üzletpolitikájuk egyedi sajátosságokat mutat, amiket a NÉBIH a hatósági ellenőrzések során minden esetben figyelembe vesz. Fentiekre tekintettel a gyakran ismétlődő kérdések és válaszok dokumentumban foglaltak peres vagy közigazgatási eljárás során sem állásfoglalásként, sem jogértelmezésként, sem pedig szakvéleményként nem használhatóak fel.