Állategészségüggyel kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

 • Mit tegyek, ha lejárt valamelyik dokumentum érvényessége? Szállítható-e az állat?

  Érvénytelen dokumentumokkal az állatok nem szállíthatók. Lejárt érvényesség esetén új melléklete(ke)t kell kiállítani.

 • Mit tehetek, ha nem fér rá minden állat az igazolásra? Új igazolást kell kitölteni?

  Ha azonos fajról van szó és egy szállítmányról, akkor elegendő az állatokat egy kiegészítő táblázatban feltüntetni. A táblázaton fel kell tüntetni az állategészségügyi igazolvány sorszámát.

 • Ki az a szolgáltató állatorvos?

  A szolgáltató állatorvos más néven a magán-állatorvos, aki az ön állatállományát kezeli, aki rendelkezi a szállításhoz szükséges állategészségügyi információkkal.

  A szolgáltató állatorvos a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény 2. cikk h) pontja szerint „állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység végzésére jogosult állatorvos”.

 • Meddig érvényes az állattartói nyilatkozat?

  Az állattartó nyilatkozata a kiállítástól számított 3 napig érvényes.

 • Kit kell értesíteni, ha állatokat akarok szállítani?

  Amennyiben Ön az állatok feladója, akkor az állattartói nyilatkozatot kell kitöltenie, illetve be kell szereznie az állatorvosi bizonyítványt. Amennyiben Ön az állatok fogadója, akkor ha továbbtartásra érkeznek állatok, az állatszállítást megelőzően 24 órával értesíteni kell a kerületi hivatalt.

 • A szállítási rendelet a kedvtelésből tartott állatokra is vonatkozik?

  Kereskedelmi célú szállítás esetén igen.

 • Ha állatvásárra vagy piacra viszem az állataimat, akkor is kell nyilatkozatot kitölteni?

  Amennyiben kereskedelmi célra szánja az állatokat, akkor igen. Ugyanúgy az 1-es és 2-es mellékletet ki kell tölteni.

 • Mely fajokra vonatkozik az új állatszállítási szabályozás?

  A 87/2012 VM rendelet 2. § 1 bekezdése alapján:

  a) szarvasmarhafélék: szarvasmarha, bivaly, bölény,

  b) lófélék: vágásra szánt ló, szamár, öszvér,

  c) sertés, kivéve a vaddisznó,

  d) juh és kecske,

  e) baromfi és egyéb madárfajok: házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk, galamb, fácán, fogoly, fürj, tőkés réce, lapos-mellű futómadarak és keltető-tojásaik,(azaz a tenyésztojások)

  f) házinyúl,

  g) prémesállat-fajok: csincsilla, nutria, angóranyúl, sarki és ezüstróka, nyérc, görény,

  h) szabad természetből befogott, vagy tenyésztett (a vadkertben tartott állatok is) vadászható állatfajok: szarvasfélék, muflon, vaddisznó, mezei nyúl, üregi nyúl.

   

  A hal telepítését továbbra is a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtására kiadott 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet 15. § (1) bekezdése szerinti hatósági állatorvosi igazolással lehet elvégezni.

 • Le kell cserélni a régi típusú bizonylatokat (szállítólevelek/marhalevelek)?

  Nem. A régi típusú szállítólevelek raktárkészletei felhasználhatók. A NÉBIH az új formátumú szállítóleveleket a készletek felhasználását követően biztosítja. A marhaleveleket sem kell lecserélni, azok továbbra is felhasználhatók.

 • A szállítóleveleken és marhalevélen még a régi állategészségügyi igazolás szerepel. Ki kell azt tölteni? Hogyan kell kitölteni?

  Mivel a korábban legyártott tömbös szállítólevelek, illetve marhalevelek még tartalmazzák a részletes forgalomképességi igazolást, az új formanyomtatványok életbe lépéséig, azok állategészségügyi igazolás blokkjának kitöltésénél a Rendeletben foglaltaknak megfelelően csak az állategészségügyi bizonyítvány, az egyes ENAR rendeletekben szereplő adatait kell feltüntetni.                   

  Juh/kecske/sertés szállítólevél: 

  állategészségügyi bizonyítvány sorszáma, a kiállítás dátuma, a kiállító állatorvos bélyegzőszáma

   

  Baromfi szállítólevél: 

  állategészségügyi bizonyítvány sorszáma, a kiállítás dátuma, a kiállító állatorvos aláírása és bélyegzőlenyomata

   

  Marhalevél: 

  állategészségügyi bizonyítvány sorszáma, a kiállítás dátuma, a kiállító állatorvos aláírása és bélyegzőlenyomata

   

  Az állat-egészségügyi igazolás rész többi mezőjét üresen kell hagyni!

 • Lehet az új szállítóleveleket/marhaleveleket rögzíteni?

  Az Állat Információs Rendszer felkészítése az új adattartalmú és formátumú dokumentumok rögzítésére folyamatban van. Az új rendszer bevezetéséig sincs akadálya a kamarai bélyegzőkkel igazolt szállítólevelek s marhalevelek rögzítésének.

 • Le kell a hatósági állatorvossal is pecsételtetni a szállítólevelet és/vagy a marhalevelet?

  A belföldi állatszállításokat másik állattartó tenyészetbe, vágóhídra vagy gyűjtőállomásra a szolgáltató állatorvos indítja, így a dokumentumokat is ő pecsételi le a kamarai bélyegzőjével. A közvetlen tenyészetből történő export vagy másik Európai Uniós országba történő kiszállítás esetén az illetékes hatósági állatorvos igazol és bélyegez.

 • Elegendő egy igazolást kitölteni, ha ugyanazon a napon indítok szállítást egy vagy több helyre?

  Egy állatorvosi bizonyítványon több állat is szerepelhet, amennyiben egy szállítmány keretében, vagyis egy önálló járművel, egy helyre, azonos célból szállítják őket. Amennyiben a tenyészetből kiszállított állatok nem vagy vélhetően nem egy rendeltetési helyre kerülnek (pl. állatvásár), akkor rendeltetési helyenként kell az állategészségügyi bizonyítványt kitölteni!

  Minden állatfajra külön bizonyítványt kell kiállítani.

  Ha a szállítani kívánt állatok több járműre férnek csak fel, akkor járművenként kell a bizonyítványt kitölteni, még ha egy rendeltetési helyre mennek is.

 • Mennyibe kerül a szállításhoz szükséges állatorvosi igazolás kiállítása?

  Az állategészségügyi bizonyítványt a szolgáltató állatorvos állítja ki, így annak díját az állatorvos állapítja meg.

 • Hol érhetők el a kitöltendő mellékletek?

  A mellékleteket a NÉBIH biztosítja 3 példányos előrenyomtatott formában az illetékes kormányhivatalokon keresztül. A szolgáltató állatorvosok a kerületi hivatalokban juthatnak a nyomtatványokhoz, a gazdálkodók a szolgáltató állatorvosokon keresztül.

 • Export és más tagállamba történő kiszállításnál is ki kell tölteni a mellékleteket?

  Exportra, illetve kiszállításra gyűjtőállomásról vagy saját tenyészetből lehet állatokat küldeni. A saját tenyészetből történő export/kiszállítás esetén az illetékes hatósági állatorvos jelenlétében kell a zárórakodást elvégezni. Ebben az esetben a hatósági állatorvos harmadik országba történő szállítás esetén a harmadik ország állategészségügyi hatósága által megkövetelt exportbizonyítványt, más tagállamba történő szállítás esetén a közös EU jogszabályok által a tagállamok közötti szállításhoz meghatározott bizonyítványt igazol le. Mivel a tagállamok közötti szállításhoz használatos bizonyítványt a TRACES (Trade Control and Expert System) rendszerbe elektronikusan is fel szükséges vinni, ezért ezt TRACES bizonyítványként is emlegetik.

  A szállítólevelek exportra vonatkozó rovatát továbbra is a hatósági állatorvos tölti ki.

   

  Amennyiben a kiszállítás/export gyűjtőállomásról történik, akkor a feladó tenyészetből a gyűjtőállomásra ki kell tölteni az 1. számú mellékletet a gazdálkodónak és a 2. számú mellékletet a szolgáltató állatorvosnak.

 • Milyen szabályok vonatkoznak a belföldi élőállat-szállításokra?

 • Hol érhetőek el információk a belföldi állatszállításokra vonatkozó előírásokkal kapcsolatban?

  Felvilágosítást az illetékes megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságán, a kerületi (2013. január 1-től járási) hivatalokban és www.nebih.gov.hu honlapon keresztül kérhet.

 • Meddig érvényes az állatorvosi bizonyítvány?

  Az állategészségügyi bizonyítvány a kiállítást követő 48 óráig érvényes!

 • Állatkínzás észlelésekor kihez forduljak?

  A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 266/B.§. alapján aki gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, állattartóként, háziasított emlősállatot vagy az ember környezetében tartott veszélyes állatot elűzi, elhagyja vagy kiteszi, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Büntetendő, aki a vadászatról szóló törvény által tiltott vadászati eszközzel vagy tiltott vadászati módon vadászik, illetőleg a halászatról szóló törvény által tiltott halfogási eszközzel vagy módon halászik vagy horgászik. A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt olyan módon követik el, hogy az az állatnak különös szenvedést okoz.

  Mivel a fentiek alapján állatkínzás bűncselekmény, ezért annak észlelésekor azt a területileg illetékes rendőrkapitánysághoz kell fordulni. A rendőrkapitányság az állatkínzás tényének elbírálásához illetve megállapításhoz állatorvosi igazságügyi szakértői közreműködést vesz igénybe.

  Állatkínzás fogalmát ki nem merítő állatvédelmi ügyekben az elsődleges állatvédelmi hatóság az illetékes települési önkormányzat jegyzője.

 • Mi tekintünk állatkínzásnak?

  Az állatkínzás az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény fogalmi meghatározása szerint az állat szükségtelen, fájdalmat okozó bántalmazása, vagy olyan hatást eredményező beavatkozás, bánásmód, valamint szükségleteinek olyan mértékű korlátozása, amely tartós félelmet vagy egészségkárosodást okozhat, továbbá az öröklődő betegségben szenvedő - nem kísérleti célra szánt - állategyed tenyésztése, szaporítása.

 • Amennyiben személyes poggyászomban állati eredetű termék van, úgy azt behozhatom Magyarország vagy az EU területére?

  Kérem nézze meg az állategészségügyi határállomásokról szóló cikkünk legalján található kisvideót, illetve töltse le ezzel kapcsolatos – szintén az oldal alján található – tájékoztatónkat!

 • Élő állatot és/vagy állati terméket milyen feltételekkel tudok EU tagállamaitól eltérő harmadik országba exportálni?

  A kiviteli feltételeket a rendeltetési harmadik ország központi állategészségügyi hatósága határozza meg. A rendelkezésre bocsátott állategészségügyi feltételrendszert az MgSzH Központ Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatósága nyilvántartásba veszi és tárolja. További kérdéseivel kérem keresse közvetlenül a szóban forgó Igazgatóság export-import referens munkatársát, vagy írjon elektronikus levelet az aai@nebih.gov.hu e-mail címre.

 • Élő állatot és/vagy állati terméket milyen feltételekkel és hol tudok Magyarországra behozni?

  Magyarország állategészségügyi határállomásainak jegyzékéről a honlapunkon tájékozódhat.

 • Milyen feltételekkel hozhatom be kedvtelésből tartott kisállatomat Magyarországra?

  A kedvtelésből tartott állatok Magyarországra való szállításáról a honlapunkon tájékozódhat.