„Az erdő van, volt és lesz! A fák ledőlnek, de a gyökerek szívják már az új sarj táplálékát, álmodják már az új hajtást, és a csírák mélyén már új erdők susognak. A fából tűz lesz, otthonok melege, út lesz és távolság a szekér-kerekek robogásában, játék a gyermekek kezében és szívében, szerszám és kisteknő, munka lesz, asztal s rajta kenyér, kitárt kapu és ringó bölcső, papír és könyv, harangláb és koporsó lesz belőle egy másik világ ismeretlen messzeségének nyugodalmas csónakja. A fák dőlnek és újranőnek. Élt, millió levelével susogott, árnyékot adott a vadaknak, fészket tartott a madaraknak, és odvában talán fényes szemű mókusok laktak - ez a dolgok rendje.” (Fekete István)

 

Az EUTR - Faanyagterméklánc-felügyeletet érintő információkat alábbi aloldalunkon érhetik el: https://portal.nebih.gov.hu/eutr

---

A Nébih Erdészeti Igazgatósága – a hatósági tevékenység kivételével – a jövőben, mint a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztálya működik tovább. 

Az NFK elérhetőségei: 
Kérjük, hogy a továbbiakban azon erdészeti témákban, melyek nem erdészeti hatósági tevékenységhez kötődnek, az NFK szakembereihez forduljanak.