null Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről

Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről

2021. november 24, szerda

A kormányhivatal szaporítóanyag-felügyelője elvégzi a kiszállítás előtt lévő palánta tételek minősítését, amennyiben azt a palántatermesztő üzem kéri. A minősítő okirata igazolja a palánta minősítéskori állapotát, felhasználható minőségvita esetén.

A minősítés célja

Előfordul, hogy a palántanevelő üzemből már elszállított palántát a vevő megreklamálja, mert a kiültetés előtt vagy után probléma adódott, amelyet a palántának tud be. Például: a palánta nem indult megfelelően, elfonnyadt, elszáradt, megbetegedett, vagy deformált levelet, virágot, termést hozott, stb. Utólag nehéz kideríteni, hogy a palántatermesztő vagy a vevő hibájából következett-e be a kár. A helyzet tisztázásához - ha ezt a felek kölcsönösen elfogadják - igénybe vehető a kormányhivatal által kitöltött minősítő lap.

A palántaminősítés értéke, hogy egy hozzáértő, de pártatlan „szem” (a felügyelő) rögzíti, írja le a palánta kiszállítás kori (vagy azt közvetlenül megelőző) állapotát. A minősítés befejeztével a felügyelő a minősítő lapot a jegyzőkönyv mellékleteként a termesztőnél hagyja további felhasználás céljából.

Az ellenőrzés alkalmával a felügyelő természetesen a fiatalabb palántákat is vizsgálja, tapasztalatait a jegyzőkönyvben írja le, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket.

A minősítés módszere

A minőség leírása a Nébih által átadott egységes paraméter-táblázat alapján történik, amely különböző kódokat kapcsol a palántatétel különböző mértékű begyökerezettségéhez, levélszínéhez, fajtatisztaságához, egyöntetűségéhez, fejlettségéhez, károsítóktól való mentességéhez, és épségéhez-mechanikai sérüléséhez, valamint rögzíti a kifejlett levelek számát. 

A felügyelő minden részletre kiterjedően megvizsgálja az adott tételt, és az általa látott tényeket lejegyezi. A fenti paraméter-táblázat segítségével pontos és egymással is összehasonlítható megállapításokat képes tenni a különböző palántatételekre.

A minősítő lap megjegyzés rovatában írhatók le azok a jegyek, amelyeket a táblázat nem tartalmaz.

A minősítés feltétele

A minősítés akkor végezhető el, ha az engedélyes zöldségpalánta-termesztő a betervezett ellenőrzés napjára előkészíti a Zöldségpalánta minősítő lapot, amely a kitöltetlen minősítő lapok sokszorosításából és fejlécük kitöltéséből áll. A fejléc tartalmazza a faj, fajta, tételszám, tétel helye adatokat.

A minősítő lap közvetlenül is elérhető az alábbi linken.

A palántaminősítés csak akkor végezhető el, ha a palántatételek egyértelműen beazonosíthatók és nyomon követhetők. Emiatt feltétlenül szükséges az üzem nyilvántartásával megegyező egyedi tételszám és a nevelés helyének (ház, hajó száma, stb.) megadása.

A minősítés részletei

A palánták minősítését a kiszállítás előtt pár nappal kell elvégezni, ezért a felügyelő csak a kiszállítás előtt nem több mint 1 héttel lévő, fejlett palántákat minősíti.

A kormányhivatal általában havi, kéthavi gyakorisággal tudja elvégezni a minősítést egy-egy üzemben, így minden tétel minősítésére nincs lehetőség.

A zöldségpalánta-minősítés jogszabályban nem előírt tevékenység és nem kötelező a tagállamokban. A minősítést a magyar hatóságok a jogszabály alapján végzett ellenőrzés alkalmával, szolgáltatásként végzik, amelyért jelenleg a jogszabályban meghatározott szemledíjon felüli összeget nem vetnek ki.

Kérjük a zöldségpalánta termesztő üzemeket, hogy töltsék le és megfelelő számban sokszorosítsák a minősítő lapot, és a fejléc értelemszerű kitöltésével segítsék elő, hogy a felügyelő a munkáját hatékonyan végezhesse.

Szíveskedjenek a nyomon követhetőség érdekében megadni a palánta faját, fajtáját, a nyilvántartásban rögzített tételszámát és nevelés alatti helyének azonosítóját.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a nem nyomon követhető palánta minősítő lapja nem bizonyíték egy esetleges peres ügyben.

Palánta: árutermő növény termesztéséhez alapanyagul szolgáló magról nevelt fiatal növény, beleértve az oltott növényt, valamint a dughagymát, a fiókhagymát és a gyökértörzset.
Üzem: természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely zöldségpalántát hivatásszerűen előállít, tárol, kezel vagy forgalomba hoz.
Zöldségnövény: a Rendelet értelmezésében a zöldségnövény valamint a gyógy- és fűszernövény
Tétel: meghatározott számú homogén összetételű és azonos származású árut jelölő szaporítóanyag-mennyiség
Növénytermesztési hatóság: tevékenység helye szerinti kormányhivatal és/vagy Nébih
Törvény: A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény.
Rendelet: A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet
Díjszabás rendelet: A Nemzeti élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei Kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet.

Friss hírek

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >