null Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag hatósági ellenőrzéséről

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag hatósági ellenőrzéséről

2020. szeptember 10, csütörtök

A hatóságok a dísznövény szaporítóanyagoknak jelenleg négy féle ellenőrzését végzik. Ezek között vannak rendszeres és szúrópróba szerűen végzett ellenőrzések. Ellenőrzik a forgalmazókat és a szaporítóanyagok minőségét is. Vizsgálják a géntechnológiai módosításokat (GMO), valamint kitermesztéssel a szaporítóanyagok fajtaazonosságát vagy laboratóriumi vizsgálattal a vetőmagvak csírázóképességét.

Regisztrált forgalmazók rendszeres ellenőrzése

A növénytermesztési hatáskörben eljáró kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) a regisztrált dísznövény szaporítóanyag forgalmazóknál rendszeresen ellenőrzi a Törvényben és a Rendeletben foglaltakat.

A kormányhivatal az ellenőrzéseket jogszabályi kötelezettséggel végzi, a Nébih éves ellenőrzési terve alapján. Az ellenőrzéseket az adott évi tevékenységnek megfelelő időszakban és a tevékenység kockázata alapján megállapított gyakorisággal, a forgalmazó által a Nébih-nek megküldött Éves bejelentőlapon közölt adatok figyelembevételével végzi. 
A kormányhivatal munkatársa előzetesen értesíti a forgalmazót a szemle időpontjáról. Ezek a szemlék díjkötelesek.

A Nébih is végezhet ellenőrzést a forgalmazóknál, ezek többnyire célzott, vagy szúrópróbaszerű ellenőrzések.


Szaporítóanyag ellenőrzés kiskereskedelmi egységekben 

A Nébih és a kormányhivatalok szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végeznek a dísznövény szaporítóanyagokat forgalmazó kiskereskedelmi egységekben (árudákban, gazdaboltokban, virágboltokban, szakáruházakban, egyéb áruházláncokban) a szaporítóanyagok származásának, jelölésének, jó kondíciójának, fajtaazonosságának, fajtatisztaságának, GMO mentességének, a vetőmagvak csírázóképességének ellenőrzése céljából. 
Kiemelten fontos, hogy a szaporítóanyagok nyomon követhetőek legyenek. Ezt biztosítja a forgalmazók által kibocsátott, a szaporítóanyagok botanikai és fajtanevét, valamint mennyiségét tételesen tartalmazó szaporítóanyag-kísérő okmány. A szaporítóanyag-kísérő okmány igazolja, hogy a szaporítóanyag a Nébih-nél bejelentett, úgynevezett regisztrált forgalmazótól származik.


Szaporítóanyag utóellenőrzések 

A Nébih rendszeresen végzi a forgalomba hozott és a forgalmazásra kész dísznövény szaporítóanyagok kitermesztéses vagy laboratóriumi utóellenőrzését (posztkontroll). Ennek célja a forgalomba kerülő szaporítóanyag minőségének, egészségének, fajtaazonosságának és fajtatisztaságának, vetőmag esetén csírázóképességének ellenőrzése. 
A Nébih kockázatértékelés alapján jelöli ki a vizsgálandó fajokat és fajtákat, és a szúrópróbaszerűen kijelölt forgalmazóktól mintát vesz. A szaporítóanyagokat a Nébih Fajtakitermesztő Állomásán (Monorierdőn), vagy Fajtakísérleti Állomásai valamelyikén ültetik ki és értékelik. A vetőmagvak csírázóképesség-vizsgálatát a Nébih Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság Központi Vetőmagvizsgálati Laboratóriumában vizsgálják.
Az ellenőrzés végeztével a vizsgálatban részt vevő forgalmazók tájékoztatást kapnak vizsgált tételeik megfelelőségéről. Meg nem felelés esetén a hatóság közigazgatási szankciót alkalmaz, amely lehet figyelmeztetés vagy minőségvédelmi bírság.
Az utóellenőrzésekről összesítő kiértékelés készül, amelyet a Nébih e honlapján, illetve a szaksajtóban megoszt az érdekeltekkel.
Az elmúlt években végzett utóellenőrzéseink eredménye honlapunkon megtalálható.


Dísznövény szaporítóanyag: a Törvény és a Rendelet szerint szaporítóanyagnak kell tekinteni a vetőmagot, a vegetatív szaporító alapanyagokat és az ültetési anyagokat
Ültetési anyag: vetőmagból vagy vegetatív szaporító alapanyagból előállított, illetve felnevelt ültetésre szánt növények, beleértve a palántát is.
Minta: a mintavétel előírásainak megfelelően képzett egységtömeg, amely az egész szaporítóanyag tételt képviseli (reprezentálja)
Mintavétel: az a művelet, amelynek során a szaporítóanyag tételből meghatározott módon olyan kisebb mennyiséget (mintát) vételeznek, amely hűen tükrözi az egész tétel átlagos összetételét és minőségét
Tétel: meghatározott számú homogén összetételű és azonos származású árut jelölő szaporítóanyag-mennyiség
Törvény: A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény.
Rendelet: A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008 (IV.11.) FVM rendelet 

Friss hírek

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >