null Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag forgalomba hozatalának követelményeiről

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag forgalomba hozatalának követelményeiről

2020. szeptember 21, hétfő

A vonatkozó jogszabályok meghatározzák, hogy a dísznövény szaporítóanyagok milyen minőségben, egészségi állapotba, kísérő-okmánnyal és megnevezéssel kerülhetnek forgalomba.

Általános követelmény
Kizárólag a vonatkozó jogszabályok szerinti dísznövény szaporítóanyag hozható forgalomba. Termesztő vagy forgalmazó részére történő értékesítés esetén a szaporítóanyagot szaporítóanyag-kísérő okmánynak kell kísérnie, amelyet a Nébih nyilvántartásában szereplő termesztő/forgalmazó ad ki.


Minőségi követelmények
Az alábbi követelmények minden forgalomba hozott dísznövény szaporítóanyagra vonatkoznak. A jó minőségű szaporítóanyag faj- és fajtaazonos, faj- és fajtatiszta, jó kondíciójú, felhasználásra megfelelő méretű, mentes minden olyan hiányosságtól és mechanikai sérüléstől, amely felhasználását befolyásolhatja. Mentes a 2019/2072/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbikaban: Bizottsági rendelet) IV. melléklet D. részében a dísznövények adott szaporítóanyagai tekintetében felsorolt valamennyi károsítótól, illetve a a károsítók mennyisége nem haladhatja meg az itt meghatározott küszöbértéket. A dísznövény szaporítóanyagának legalább vizuális vizsgálat alapján gyakorlatilag mentesnek kell lennie a fenti Bizottsági rendeletben felsorolt károsítóktól eltérő valamennyi olyan károsítótól, amely csökkenti az adott szaporítóanyagok felhasználhatóságát és minőségét, és nem is mutathatja ilyen károsító semmilyen jelét vagy tünetét. A dísznövény szaporítóanyagnak meg kell felelnie továbbá a fenti Bizottsági rendelet  alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra, a védett zónás zárlati károsítókra és az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint a 2016/2031/EU Tanácsi rendelet 30. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek.

. A vetőmagnak megfelelő tisztasággal és csírázóképességgel kell rendelkeznie. 
A hagymás dísznövények szaporítóanyagának 
•    közvetlenül olyan növényállományról kell származnia, amelyet a tenyészidőszak folyamán a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal megvizsgált, és kártevőktől, kórokozóktól, valamint a károsítás bármilyen jelétől vagy tünetétől mentesnek talált.
A citrusfélék szaporítóanyagának olyan anyanövényről kell származnia, amelyet 
•    előzőleg a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal ellenőrzött és vírusoktól, vírusszerű szervezetektől, illetve betegségektől mentesnek talált, 
•    a szaporítóanyagot a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal ellenőrizte és vírusoktól, vírusszerű szervezetektől, illetve betegségektől mentesnek találta az utolsó vegetációs ciklus kezdetétől, valamint
•    oltás esetén vírusra nem fogékony alanyt használtak.


Elkülönítés, jelölés, okmányhasználat
•    A szaporítóanyagot tételenként elkülönítve és jelölve kell tartani a szaporítás, nevelés és a forgalomba hozatal alatt. 
•    A forgalomba hozatalnál a szaporítóanyagot a Rendeletben előírt adattartalommal rendelkező okmánynak kell kísérnie (végfelhasználó felé nem szükséges, de a címkén az alapvető termékinformációkat fel kell tüntetni). Okmányként használható a Nébih által rendszeresített okmány - az úgynevezett Szaporítóanyag-kísérő okmány - amelyet két példányban kell kitölteni (ebből egyet ellenőrzés esetére megtartani), vagy a forgalmazó bármely bizonylata, amely kíséri az árut pl. számla, szállítólevél, kísérő jegyzék stb. A forgalmazó szabadon dönthet, hogy a fentiek közül melyik lesz a szaporítóanyag-kísérő okmánya, de azon a következő adatoknak feltétlenül szerepelnie kell:
• a forgalmazó Nébih nyilvántartási száma, pl.: 122201/DT,  234301/DN,
• „Nébih”,
• „EK minőség”-ezt a szöveget fel kell tüntetni,
• „HU”,
• sorszám (a számla, vagy szállító száma megfelelő, egyébként pedig javasolt egy évente újrakezdett, folyó sorszám adása, pl.: 1/2018, 2/2018, 3/2018…..stb), naptári hét-, vagy tételszám
• a szaporítóanyagokat botanikai névvel kell feltüntetni (pl.: nem muskátli, hanem Pelargonium zonale, vagy Pelargonium peltatum)
• fajta megnevezése, alany megnevezése
• ahol szükséges, növénycsoport megjelölése (pl.: teahibrid rózsa: TH, botanikai tulipánok mix)
• a szaporítóanyag mennyisége (db, g, dkg, kg)
• vetőmag estén a tisztasági és csírázási százalék,
harmadik ország neve (amennyiben a szaporítóanyagot nem EU tagállamban állították elő)

Fajtahasználat szabályai
Dísznövény szaporítóanyagot akkor lehet fajtanévvel forgalomba hozni, ha a fajta
•    növényfajta-oltalom alatt áll,
•    hivatalosan bejegyzett,
•    közismert, vagy
•    részletes leírásával és megnevezésével együtt szerepel egy, a forgalmazó által vezetett listán. A forgalmazó által vezetett listákat lehetőség szerint az elfogadott nemzetközi irányelveknek megfelelően kell elkészíteni. A listát kérésre a növénytermesztési hatóság rendelkezésére kell bocsátani.
Abban az esetben, ha a forgalmazó fajtanév helyett növénycsoport megnevezést használ, az nem lehet összetéveszthető semmilyen más fajta nevével.
Növényfajta oltalom alatt álló fajtát csak a lajstromba bejegyzett, hivatalosan bejegyzett fajtát csak a bejegyzett, közismert fajtát pedig csak a közismert néven szabad forgalomba hozni.
A fajták névhasználatánál a tagállamokban lehetőleg egységes elnevezést kell alkalmazni.

Dísznövény szaporítóanyag: a Törvény és a Rendelet szerint szaporítóanyagnak kell tekinteni a vetőmagot, a vegetatív szaporító alapanyagokat és az ültetési anyagokat
Ültetési anyag: vetőmagból vagy vegetatív szaporító alapanyagból előállított, illetve felnevelt ültetésre szánt növények, beleértve a palántát is.
Növényfajta: növények egy botanikai taxonon belül ismert legalacsonyabb szintű csoportja, amely nemesítői tevékenység eredményeként jött létre
Faj- és fataazonos szaporítóanyag: megjelölésének megfelelő fajtájú (klónú) szaporítóanyag
Faj-és fajtatiszta szaporítóanyag: a tétel vagy a csomagolási egység megjelölésétől eltérő fajú, fajtájú egyedet nem tartalmazó szaporítóanyag 
Jó kondíciójú: a szaporítóanyag életerős, fajtára jellemző alkatú és színű, szövetei megfelelő víztartalmúak, nem száradtak, nem fonnyadtak, nem megnyúltak, a gyökérzet fajtára jellemző- és megfelelő nagyságú és sűrűségű, a hagymás dísznövények nyugalmi állapotúak, nem hajtanak.
Megfelelő tisztaság és csírázóképesség: a fajra, fajtára jellemző, illetve a Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott minimális tisztaságot és csírázóképességet eléri.
Tétel: meghatározott számú homogén összetételű és azonos származású árut jelölő szaporítóanyag-mennyiség
Harmadik ország: az Európai Unió tagállamain kívüli bármely ország
Hagymás dísznövények: hagymával, hagymagumóval, gumóval, gyökértörzzsel (rhizómával) szaporítható dísznövények
Közismert fajta: régóta termesztett, a szakirodalomban leírt, élőgyűjteményben hozzáférhető fajta
Törvény:
A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény.
Rendelet: A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008 (IV.11.) FVM rendelet

Friss hírek

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >