null Tájékoztató

Tájékoztató a növényfajták állami elismerés iránti kérelmének 2024. január 1-től alkalmazandó gyakorlatáról

2024. január 15, hétfő

Tájékoztató a növényfajták állami elismerés iránti kérelmének, valamint fajtaoltalom céljából végzett fajtakísérletekre történő bejelentésének 2024. január 1-től alkalmazandó gyakorlatáról

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 45. §-a növénytermesztési hatóságként a minisztert, a Nébih-et és a növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatalt jelölte ki.


A Vetőmagtörvény és a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV.7.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatályba lépő rendelkezései a Nébih-et jelölik ki növénytermesztési hatóságként. Ez azt jelenti, hogy 2024. január 1-től az állami elismerés iránti kérelem a Nébih-nél tehető meg, és az eljárást a Nébih határozata zárja. A kérelmekre vonatkozó hiánypótlást a Nébih bocsátja ki.

A módosítások folytán megszüntetésre kerül az eddigi ún. kétlépcsős eljárás (az ügyfél először kérelmezte a fajtavizsgálatot végző szervtől (Nébih) a fajtavizsgálatok elvégzését, majd a vizsgálatok elvégzése után kérelmezte a növénytermesztési hatóságtól (AM) a fajta állami elismerését).

A Nébih a hatályos jogszabályban foglalt határidőben, mennyiségben és minőségben elmulasztott vetőmag szolgáltatás esetén a bejelentést törli a nyilvántartásból.

A Nébih (növénytermesztési hatóság) az elismerés iránti kérelem új eljárásrendje alapján az alábbiak szerint fogadja a kérelmeket:

A dokumentációt papíralapon egy példányban a Nébih fogadja:

a, A Nébih MGEI-hoz beküldendő levelekre kérjük feltüntetni: Nébih MGEI FAJTAREGISZTRÁCIÓS ÜGYINTÉZÉS, 1537. Budapest, Pf. 407.

b, Személyesen behozott kérelmek érkeztetési címe:
1024. Budapest, Kis Rókus utca 15/a. II. emelet 22. szoba kérjük leadni.

c, Elektronikusan, aláírt formában a kérelmek dokumentációjának szkennelt változatát meg lehet küldeni a novenyfajtakiserlet@nebih.gov.hu email címre is, de ebben az esetben az a, vagy b, pont szerinti papaíralapú benyújtás is szükséges.

 

Az állami elismeréshez a következő űrlapokat kell benyújtani:

(a Nébih a hatályos állapotnak megfelelő űrlapok elkészültéig befogadja az űrlapok 2024. január 1. előtt rendszeresített verzióját, melyeken a „fajta állami elismerésre iránti kérelem” még „fajtavizsgálatra történő bejelentésként” nevesül).

 • T1 Partnerbejelentő (amennyiben az MVH  még nem regisztrálta)
 • F401 Fajtavizsgálatra történő bejelentés (melléklet)
 • F402 Fajtanév bejelentése /módosítása
 • F403 Bejelentő módosítás / átadás
 • F404 Bejelentés visszavonása / Bejelentés szüneteltetése
 • F405 Bejelentés fajtafenntartásról –  új fajtafenntartó bejelentése esetén
 • F406 Nemesítő személyek bejelentése/módosítása (nem kötelező)
 • F410 Eredménykérés DUS vizsgálatról – bejelentés DUS vizsgálatra / megszüntetés / visszavonás / eredménykérés
 • F412 VCU vizsgálatra bejelentés / megszüntetés
 • Technikai kérdőív
 • Kötelezettségek új faj bejelentése esetén

A Rendelet 2024. január 1-jén hatályba lépett módosítása alapján a folyamatban lévő fajtavizsgálatok eredményei és – a csak DUS-vizsgálatra kötelezett fajták kivételével – a Fajtaminősítő Bizottság szakmai javaslata alapján a Nébih – amennyiben a bejelentő a bejelentését nem vonja vissza – erre irányuló külön kérelem nélkül döntést hoz az állami elismerés megadásáról vagy elutasításáról.

 


Friss hírek

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.13.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.02.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >