null Országos Halgazdálkodási Adattár (OHA) – Halgazdálkodók elektronikus adatszolgáltatása

Országos Halgazdálkodási Adattár (OHA) – Halgazdálkodók elektronikus adatszolgáltatása

2021. január 19, kedd

A halgazdálkodásra jogosultak adatszolgáltatási kötelezettségei közül az egyik leggyakoribb a haltelepítések bejelentése a hatóság felé. Míg erre korábban – technikai okok miatt – elsősorban elektronikus levelezés útján, táblázatos formában nyílt lehetőség, 2020 júliusától már működik a Nébih Halgazdálkodási Szakrendszer bejelentő felülete. Az érintettekkel egyeztetve, a 2020. év végéig megvalósult haltelepítések bejelentését még a tavaly megkezdett módon lehetett megtenni. Felhívjuk a figyelmet, hogy 2021-től viszont már csak az e célra szolgáló informatikai programon keresztül teljesíthető az adatszolgáltatás!

Az érvényben lévő halgazdálkodási jogszabályok* pontosan meghatározzák a haltelepítések bejelentésének módját. Eszerint a telepítést megelőzően legalább három nappal, a halgazdálkodási hatóság által üzemeltetett informatikai programon keresztül kell a bejelentést megtenni. 

A Nébih, mint halgazdálkodási hatóság, felhívja a halgazdálkodásra jogosultak figyelmét, hogy a jogszabályok értelmében, mostantól minden halgazdálkodási vízterületre tervezett haltelepítést kötelező a halgazdálkodási hatóság által üzemeltetett informatikai programon keresztül, azaz a Nébih Halgazdálkodási Szakrendszerében megtenni. 

Mint arról már korábban is tájékoztattuk az érintetteket, a program többlépcsős átadásának köszönhetően, tavaly óta egyre több halgazdálkodással kapcsolatos ügytípus intézhető elektronikusan. Az ügyintézés a Nébih Ügyfélprofil Rendszerén (ÜPR) keresztül történik, ahol maga a halgazdálkodásra jogosult vagy a meghatalmazottja tud bejelentéseket tenni és kérelmeket intézni. 

Az ÜPR használata előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció ellenőrzése időigényes folyamat, különös tekintettel a meghatalmazás hitelesítésére, ezért azt javasoljuk, hogy ne az utolsó pillanatban fogjanak hozzá a regisztrációhoz.

Mire van szükség az ÜPR regisztrációhoz?
Szükséges, hogy az ügyintéző, aki lehet maga a halgazdálkodásra jogosult (amennyiben a jogosult természetes személy) vagy annak meghatalmazottja, rendelkezzen Központi Azonosítási Ügynök útján történő azonosítási lehetőséggel (ügyfélkapu, vagy elektronikus személyi igazolvány, vagy telefonos azonosítás). 

Bejelentkezést követően letölthető egy meghatalmazási formanyomtatvány, amit a kitöltést és az aláírást követően elektronikus és postai úton is meg kell küldeni a szakrendszer üzemeltetőjének. Az elektronikus másolat az ügyintézés felgyorsítását szolgálja, de az eredeti dokumentum megküldésétől sem lehet eltekinteni. A regisztráció részletesebb leírása a korábban jelzett cikkben és a ÜPR belépési oldalán található meg.

Haltelepítések bejelentése
Az egyes telepítések elektronikus bejelentésével a halgazdálkodásra jogosult nemcsak eleget tesz a jogszabályban meghatározott kötelezettségének, de ezen az útvonalon a bejelentés egyszerre jut el az illetékes halgazdálkodási hatósághoz és a horgászszövetséghez is. A bejelentett telepítések minden pillanatban összesíthetőek, illetve könnyen összevethetőek a halgazdálkodási tervben az adott évre tervezett haltelepítéssel. A rendszer biztosítja, hogy a bejelentéseket minél pontosabban, hiánytalanul, a jogszabályi előírásoknak megfelelően lehessen megtenni.

Adatszolgáltatás a 2020. évről
A halgazdálkodásra jogosultak egyik fontos kötelezettsége a kezelésükben levő halgazdálkodási vízterületeken megvalósult éves haltelepítési és halfogási adatok szolgáltatása a megadott határidőig. Ebben az esetben a határidő a következő év május 1.

2021-től a bejelentéseket, azaz a 2020. évi összesített haltelepítési és a nem horgászatból származó (halászati engedélyes és rekreációs) halfogási adatokat már kizárólag a Nébih fent bemutatott szakrendszerén keresztül lehet megtenni.

A halgazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatások nagyon fontosak a vízterületek kezelésével és állapotával kapcsolatos stratégiai döntések szempontjából úgy a vízterület kezelőjének, mint nagyobb területek döntéshozóinak. Ezért kérünk minden halgazdálkodásra jogosultat, hogy időben, azaz 2021. május 1-ig tegye meg a 2020. évre vonatkozó adatszolgáltatását, hogy a halgazdálkodási hatóságnak ne kelljen jogszabály által meghatározott módon az elmaradt adatszolgáltatásért figyelmeztetésben részesíteni, esetleg halgazdálkodási bírsággal sújtani.

Javasoljuk, hogy minden halgazdálkodásra jogosult mielőbb regisztráljon a Nébih ÜPR rendszerébe, így már az idei, korai haltelepítéseket is szabályosan bejelenthetik és az adatszolgáltatásoknak is eleget tehetnek, emellett számos egyéb ügytípust egyszerűbben intézhetnek.

*Kapcsolódó jogszabályok:
2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről (Hhvtv.)
133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról (Vhr.)

Friss hírek

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.13.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.02.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >