null November 30-a a kárenyhítő juttatás iránti kérelmek benyújtásának határideje

November 30-a a kárenyhítő juttatás iránti kérelmek benyújtásának határideje

2012. november 22, csütörtök

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy a 2011. november 1. és 2012. október 31-e közötti időszakban mezőgazdasági káreseménnyel sújtott területek utáni kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtási határideje 2012. november 30-a.

A kérelem három eredeti példányban személyesen vagy postai úton nyújtható be a kárt szenvedett terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához. Amennyiben a termelő rendelkezik mezőgazdasági biztosítással, úgy a kérelemhez többek között e szerződés három másolati példányát is csatolni kell.

A kérelmek benyújtási határideje 2012. november 30-a, munkaidő vége. Postai úton történő benyújtás esetén a postára adás dátuma nem lehet későbbi, mint november 30-a. A határidőt követően benyújtott kérelmeket elutasítják.

A termelő csak abban az esetben jogosult a juttatás igénybevételére, amennyiben a káresemények üzemi szinten több mint 30%-os hozamérték-csökkenést okoztak, így a kérelemben valamennyi hasznosított területről nyilatkozni kell, függetlenül attól, hogy ezek hol találhatóak.

Fontos, hogy egy mezőgazdasági termelő csak egy kárenyhítő juttatás iránti kérelmet nyújthat be. A kárenyhítési eljárásban hiánypótlásra, iratpótlásra nincs lehetőség.

A megyei földművelésügyi igazgatóságok elérhetőségei, a kárenyhítési rendelet szövege, illetve a kérelemhez szükséges nyomtatványok megtalálhatóak a NÉBIH weboldalán. További kérdés esetén a termelők az illetékes megyei szakemberekhez, valamint a falugazdászokhoz egyaránt fordulhatnak.
 

További információk a kárbejelntéssel kapcsolatban az alábbi linken érhetőek el.


Friss hírek

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >