null Megjelent az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsveszély-jelző rendszerének éves jelentése

Megjelent az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsveszély-jelző rendszerének éves jelentése

2013. június 24, hétfő

A Bizottság az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló 16/2011/EU rendeletének 11. cikk b) pontja értelmében minden évben jelentést készít a hálózaton keresztül küldött értesítésekről. 2013. június 10-én jelent meg az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerről (RASFF rendszer) szóló 2012. évi jelentés.

Az 1979 óta létező RASFF-rendszer egy olyan informatikai eszköz, amely elősegíti a nemzeti élelmiszer-biztonsági hatóságok közötti, határokon átívelő gyors információáramlást, és kulcsszerepet játszik abban, hogy az európai polgárok magas szintű élelmiszer-biztonságot élvezhessenek. A riasztási rendszer valamennyi tagja (azaz a 27 uniós tagállam, a Bizottság, az EFSA, az EFTA Felügyeleti Hatóság, valamint Norvégia, Liechtenstein, Izland és Svájc) nonstop szolgálatot tart fent PRk érdekében, hogy a rendszer hatékonyan működjön. A rendszernek köszönhetően számos élelmiszer-biztonsági kockázatot sikerült még azelőtt elhárítani, hogy a fogyasztóknak kára származhatott volna belőlük.
 
A 2012 évi jelentés történeti áttekintést ad a RASFF rendszerről, az értesítések kategóriáiról és tartalmáról, az információ továbbítás módjáról (hagyományos és interaktív módszer), a RASFF információk elérhetőségéről. Elemzi a felmerült kockázatok legfontosabb csoportjait és egyes témákkal kiemelten is foglalkozik (például élelmiszer eredetű megbetegedések, allergének, élelmiszer összetevők, GMO szennyezés, mikotoxinok, stb.). Az összeállítás utolsó részéből a 2012. év részletes statisztikáját is megismerhetjük.
 
Az EU RASFF-értesítések teljes száma 2012-ben 8 797 volt, ez 2011-hez képest 3,9%-os csökkenést jelent. Ezek közül 3 516 (40%) eredeti értesítés volt, 5 281 (60%) pedig kiegészítő értesítés. Ezek az adatok az eredeti értesítések terén 7,8%-os, a kiegészítő értesítések terén pedig 1,2%-os csökkenést jelentenek. A forgalmazott termékek kapcsán észlelt súlyos kockázatokra vonatkozó, összesen 526 riasztás száma 2011-hez képest 14%-os csökkenésnek felel meg.
 
A riasztási rendszer útján 2012-ben továbbított 3 516 eredeti értesítés közül 332 (9,4%) takarmányra vonatkozott, az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok kapcsán pedig 299 értesítés történt (8,5%). Ezek az adatok összhangban vPRk a 2011-es beszámolóban szereplő számokkal. Az élelmiszerekhez 2 885 eredeti értesítés kapcsolódott.
 
Magyarországon 2012-ben 102 magyar vonatkozású esetben intézkedett a RASFF-rendszer, ami az előző évihez képest 8%-os csökkenést jelent. Az összes EU eredeti bejelentés 2,9%-a volt magyar vonatkozású. A bejelentések 87%-a vonatkozott élelmiszerekre, 7%-a élelmiszerrel érintkező anyagokra és 6%-a takarmányokra. A magyar vonatkozásúvá vált esetek közül 25 esetben származott a kifogásolt termék Magyarországról.
 
A RASFF elsősorban az élelmiszer-biztonsági kérdésekre vonatkozó információcsere felülete, de a cseh metanolmérgezés esete és a lóhúsbotrány jogosan veti fel azt az igényt, hogy az élelmiszerrel kapcsolatos csalás egyre gyakoribb eseteivel kapcsolatban is lehessen információt cserélni. A Bizottság 5 pontból álló cselekvési tervet készített, melynek célja, hogy pótolja a lóhúsbotrány nyomán észlelt hiányosságokat, azzal, hogy kialakít egy eljárást a gyors információcserére és riasztásokra vonatkozóan azokra az esetekre, amelyek élelmiszerrel kapcsolatos csalásnak minősülhetnek.
 


Friss hírek

2024. április 4, csütörtök

Önellenőrzési rendelet - útmutató

Az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről szóló 28/2017. (V. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2023 novemberi módosítása komoly változást jelent a közép- és nagyvállalkozások önellenőrzési tevékenységében.

Tovább >

2024. március 21, csütörtök

Közlemény elveszett „fehér könyvről" (2024.03.21.)

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >