null Kárenyhítő juttatás iránti kérelmek benyújtási határideje 2012. november 30.

Kárenyhítő juttatás iránti kérelmek benyújtási határideje 2012. november 30.

2012. november 22, csütörtök

Felhívjuk a Tisztelt Gazdálkodók szíves figyelmét arra, hogy a 2011. november 1. és 2012. október 31-e közötti időszakban mezőgazdasági káreseménnyel sújtott területek utáni kárenyhítő juttatás iránti kérelem (a továbbiakban: kérelem) benyújtási határideje 2012. november 30-a

Személyes benyújtás esetén a dokumentumoknak legkésőbb november 30-án munkaidőben be kell érkeznie a kárt szenvedett terület szerint illetékes megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságához (a továbbiakban: agrárkár-megállapító szerv). A kérelem postai úton történő benyújtása esetén, a kérelem postára adásának dátuma nem lehet későbbi, mint november 30-a. A határidőt követően benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek.

A kérelem a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás  igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet (a továbbiakban: kárenyhítési rendelet) 3-7. számú mellékletei szerinti adattartalommal a NÉBIH honlapján (www.nebih.gov.hu) közzétett nyomtatványokból áll. A kérelem három eredeti példányban személyesen vagy postai úton nyújtható be az agrár-kármegállapító szervhez. Ha a termelő több megyében is rendelkezik földterülettel, akkor ahhoz a megyei agrárkár-megállapító szervhez kell benyújtania a kérelmét, amely megyében található a használatában lévő földterület nagyság legnagyobb hányada. Amennyiben a termelő rendelkezik mezőgazdasági biztosítással, úgy a kérelemhez csatolni kell a mezőgazdasági biztosítási szerződés három másolati példányát, valamint a kárenyhítési rendelet 2. számú melléklete szerinti adattartalommal közzétett nyomtatvány három kitöltött példányát.

Fontos!
Egy mezőgazdasági termelő csak egy kárenyhítő juttatás iránti kérelmet nyújthat be.

A kárenyhítési eljárásban hiánypótlásra, iratpótlásra nincs lehetőség, ezért fontos, hogy a benyújtási határidőig a kérelem kitöltve és hiánytalanul, a megfelelő példányszámban megérkezzen az agrárkár-megállapító szervhez.

Az agrárkár-megállapító szerv elérhetőségei, a kárenyhítési rendelet szövege, illetve a kérelmet képező rendeleti mellékletek megtalálhatóak a NÉBIH honlapján.

Tekintettel arra, hogy termelő kárenyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság csak abban az esetben állapítható meg, ha a kárenyhítési évben bekövetkezett mezőgazdasági káresemények üzemi szinten több mint 30%-os hozamérték-csökkenést okoztak, a kérelemben a mezőgazdasági termelőnek az általa hasznosított valamennyi területről nyilatkoznia kell, függetlenül attól, hogy ezek a területek hol találhatóak.

Amennyiben a kérelem benyújtásával kapcsolatosan további kérdés merülne fel, forduljon az illetékes megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságához, illetve falugazdászához.


Friss hírek

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.13.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.02.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >