null Jogszerű fajtahasználat a fajtaoltalommal védett gyümölcsfajták esetében

Jogszerű fajtahasználat a fajtaoltalommal védett gyümölcsfajták esetében

2020. április 28, kedd

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a tavalyi évtől kezdődően kiemelt figyelmet fordít az illegális szaporítóanyagok forgalmazásának visszaszorítására. Ezzel igyekszünk védeni mind a telepítők, mind pedig a regisztrált, a szakmai és jogszabályi követelmények betartásával dolgozó szaporítóanyag-termelők érdekeit. A szaporítóanyag-előállítás és -felhasználás lényeges eleme a jogszerű fajtahasználat is, melyre vonatkozóan az idei vegetációs időszakban fokozott ellenőrzéseket tervezünk.

A sikeres gyümölcstermesztés egyik legfontosabb tényezője a fajta. Egyre inkább jellemző, hogy az értékes fajtaújdonságokat nemcsak a Nemzeti Fajtajegyzékre, hanem fajtaoltalmi védettségre is bejelentik, s azt követően kerül sor az adott fajta piaci bevezetésre.
A fajtaoltalomhoz szükséges vizsgálatokat az Angers-i (Franciaország) székhelyű Közösségi Növényfajta Hivatal (Community Plant Variety Office, rövidített, közismert nevén CPVO) koordinálja, együttműködve a tagországok nemzeti hatóságaival. Magyarország esetében ezt a feladatot a Nébih látja el.

  • Az oltalmazott státusz odaítélése, párhuzamosan az egyes EU tagállamok Nemzeti Fajtajegyzékére történő felkerüléssel, a szakértők által elvégzett DUS vizsgálatokon alapul. A „DUS” során, a Nébih fajtakísérleti állomásain fenntartott referenciagyűjtemények segítségével vizsgálják a fajta megkülönböztethetőségét (Distinctness), egyöntetűségét (Uniformity) és állandóságát (Stability).
  • A fajtaoltalom elnyeréséért folyamodót (bejelentőt) jelentős vizsgálati és adminisztratív díjak is terhelik. 
  • Az elnyert oltalom az Európai Unió teljes területére érvényes.
  • A fajtaoltalomra bejelentett fajták nyilvános adatbázisa elérhető a CPVO honlapján, de tájékozódhatunk a hazai fajtajegyzék (Szőlő- és Gyümölcsfajták Nemzeti Fajtajegyzéke) és a Közösségi Fajtajegyzék alapján is. A fajtahasználatra vonatkozó források elérhetőségét i t t gyűjtöttük össze.

Az oltalmazott fajták szaporító- és ültetési anyagainak előállításához és forgalmazásához a fajta tulajdonosával (nemesítő, nemesítő intézmény, vagy egyéb, a jogokkal rendelkező fajtainnovációs vállalkozás) kötött licensz szerződésre van szükség. Ez a jogi védelem teszi csak lehetővé, hogy az a sok-sok energia, szellemi és anyagi befektetés, amely a gyakran évtizedekig tartó tudományos munka során jelentkezik, megtérülhessen a nemesítők részére és legyen lehetőségük további fejlesztésekre, munkájuk folytatására. Egyaránt érvényes ez a hazai és a külföldi fajta-előállítókra. Ezt szem előtt tartva könnyen belátható, hogy a szaporító és termesztő szektor, amely sikeres működéséhez igényli és használja a nemesítés új eredményeit, a jogszerű fajtahasználattal hozzá is járul annak továbbviteléhez, fejlődéséhez. Kétoldalú tehát a kapcsolat.
Azt is érdemes tudni, hogy az oltványelőállításhoz szükséges magas minőségű, a szaporítóanyag felügyeleti és a növényegészségügyi hatóság által ellenőrzött növényanyagok és előállítási körülmények az oltalommal védett (oltalmazott) fajták esetében kizárólag az azokat licensz szerződés birtokában szaporító üzemeknél állnak rendelkezésre. A hatóságokon kívül maga a fajtatulajdonos is figyel arra, hogy a fajtaazonos és egészséges szaporítóanyag rendelkezésre álljon, fajtája ne romoljon le.
Hazánkban is egyre több faiskolai termelő és forgalmazó vállalkozás rendelkezik az oltalmazott fajták szaporítására jogosító szerződésekkel. A szerződések alapján a szaporítóanyagok értéke jelentős mértékű licensz díjjal is kiegészül, ezért ezek az oltványok, ültetési anyagok mindig drágábbak, mint az oltalomban nem részesített, ún. szabad fajtáké. Megvásárlásuk során az ültetvénytelepítők is vállalják, hogy e növényeket csak gyümölcstermelési célra használják fel, azokról a továbbszaporítás tiltott.
A Nébihhez érkeznek olyan jelzések, melyek szerint egyes üzemekben időnként sajnos felbukkannak olyan ültetvények, amelyeket oltalmazott fajtákból a nemesítői jogokról „elfeledkezve” előállított szaporítóanyagokból létesítettek. A szaporítóanyag-felügyelet nagy figyelmet kell, hogy fordítson erre is, mivel a jelenség súlyosan veszélyezteti a fajtatulajdonosok és a fajtahasználók közötti bizalmat, a gyakorlatban megvalósuló fajtainnovációt. Pedig az ágazat jövőjét főleg e kettőre: bizalomra és innovációra építhetjük.
Az ellenőrzési munka során a jogszerű fajtahasználat szempontjait a fajtaoltalomban részesített fajták esetében a következő eszközökkel érvényesítjük:

  • Bár a licensz szerződések tartalmát, aktuális státuszát hatóságunknak nincs felhatalmazása és lehetősége vizsgálni, azonban a termelőt a faiskolai ellenőrzési rendszerben felhasznált dokumentumokon nyilatkoztatjuk a jogszerű fajtahasználatról.
  • Fajtatulajdonosok megkeresésére rendelkezésükre bocsátjuk a faiskolai ellenőrzések közhiteles adatbázisából az adott fajtára vonatkozó szaporítási, forgalmazási adatokat.
  • A hatósági dokumentumok (faiskolai nyilvántartások, szaporítási és leltárjelentések, származási igazolványok) alapján megtörténik a fajtaazonosság tételes, területi ellenőrzése a szaporító üzemben. (Ha pl. arra derít fényt a szemle, hogy egy, a faiskolai táblában lévő oltalmazott fajta helyett más, ún. szabad fajta megnevezése szerepel a nyilvántartásokban, akkor a hatósági szankciók alkalmazásán kívül ki kell értesítenünk a fajtatulajdonost is. Ő polgári peres eljárásban érvényesítheti jogait.)
  • Bejelentés alapján elvégezzük árutermő ültetvények fajtaazonossági vizsgálatát, összevetve a kiültetett növényállományt és a szaporító üzem által átadott dokumentációt. Amennyiben eltér a ténylegesen telepített és a faiskolai szaporítóanyag származási igazolványon dokumentált fajta, akkor a hatósági szankciók mellett ugyancsak sor kerül az oltalmazott fajta tulajdonosának kiértesítésére.

Tudjuk jól, hogy az aktuális, 2020 tavaszi szezon és az előttünk álló vegetáció termelési ciklusa a faiskolai üzemek számára rendkívüli nehézségeket hozó időszak. A koronavírus világjárvány igen erősen sújtja ezt az ágazatot is, érintve a késztermék-forgalmazás legfontosabb időszakát és veszélyeztetve az idei növényápolási, termelési munkákat is. A felvevő piacot és a szakképzett munkaerő biztosítását érintő problémák megoldása ma még tele van kérdőjelekkel. Azonban úgy gondoljuk, hogy a továbbélés, a válság utáni kibontakozás fontos tényezője lesz a telepítők, felhasználók igényeihez szabott korszerű fajtakínálat is.
A biológiai alapok (törzsültetvények, szaporítóanyag források) minősége mellett, illetve ahhoz kapcsolódóan nagy szerepe lesz továbbra is a korrekt fajtahasználatnak, ezért van szükség a visszaélések kiszűrésére.
A témával kapcsolatban várjuk kérdéseiket és észrevételeiket, illetve az esetleges illegális fajtahasználattal kapcsolatos információikat a Nébih szgy-szap@nebih.gov.hu e-mail címére.


Friss hírek

2024. június 5, szerda

Csaknem 1 milliárd forintból fejleszt, majd oktat fajtakísérleti és fajtakitermesztő állomásain a Nébih

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 984,73 millió forint vissza nem térítendő támogatásból korszerűsíti fajtakísérleti és fajtakitermesztő állomásainak infrastruktúráját Monorierdőn, Pölöskén, Székkutason és Tordason. A hatóság többek között új erőgépek, betakarítógép, kertészeti eszközök és meteorológiai állomások beszerzésére fordítja a támogatás összegét. A bemutatóüzemek fejlesztése során elért eredményeket elméleti és gyakorlati előadásokból álló programokon mutatják be a szakemberek.

Tovább >

2024. május 16, csütörtök

Új űrlappal válik egyszerűbbé a szőlőiskolai üzemeltetők ügyintézése

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a szőlőiskolát üzemeltetők figyelmét a hivatal honlapján elérhető új nyomtatványra. A Nébih a ‒ többpéldányos, papíralapú űrlap helyett használható ‒ elektronikus nyilvántartási lapot a termelők terheinek csökkentése érdekében hozta létre. A szőlőiskolában felhasznált szaporítóanyagokról szóló nyomtatványt az őstermelők postai úton is, a cégek és az egyéni vállalkozók pedig elektronikusan küldhetik be. A leltár és címkerendelés adatait július 31-ig, a szaporítási jelentés adatait viszont már május 20-ig várja a hivatal.

Tovább >