null Igazgatási szolgáltatási díjak mértékének és fizetésének változása 2012. augusztus 1-jétől

Igazgatási szolgáltatási díjak mértékének és fizetésének változása 2012. augusztus 1-jétől

2012. augusztus 3, péntek

2012. augusztus 1-jén hatályba lépett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet (a továbbiakban: díjtétel rendelet).

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal előtt 2012. augusztus 1-jét követően hatósági eljárás a díjtétel rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésével kezdeményezhető.

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalással vagy készpénzbefizetéssel teljesíthető. Átutalás (csekk) esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni az adószámot (adóazonosító jelet), a kezdeményezett hatósági eljárás díjtételrendelet 1. számú melléklete szerinti azonosítóját.
Az igazgatási szolgáltatási díjat vagy a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni  vagy a kérelemhez mellékelni kell a befizetés megtörténtét igazoló dokumentumot (csekk feladóvevény, banki igazolás).

Igazgatási szolgáltatási díj elmaradása esetén annak megfizetésére a hatóság – tizenöt nap fizetési határidő mellett – hiánypótlási felhívásban hívja fel az ügyfelet. Amennyiben az ügyfél díj fizetési kötelezettségét a hiánypótlási felhívásban meghatározottak szerint nem teljesíti, a hatósági eljárás megszüntetésre kerül.

A díjtétel rendelet által biztosított módon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a hatáskörébe tartozó nagy gyakoriságú, rendszeresen ismétlődő hatósági eljárások esetében az ügyféllel igazgatási szolgáltatási díj fizetésére vonatkozóan külön megállapodást köthet.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a nem hatósági eljárás keretébe tartozó tevékenységét külön díjazás alapján végzi, amelynek mértékéről a jövőben külön tájékoztatás kerül kiadásra.


Friss hírek

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >