null Hőségben fokozottan kell ügyelni az élelmiszerbiztonsági szabályok betartására

Hőségben fokozottan kell ügyelni az élelmiszerbiztonsági szabályok betartására

2012. július 9, hétfő

A napok óta tapasztalható rendkívüli hőség nagymértékben megnöveli a kockázatát annak, hogy a nem megfelelően kezelt élelmiszerek károsodhatnak, mivel a meleg kedvez a romlást okozó mikrobák elszaporodásának. A kiemelt figyelem különösen indokolt a kitelepülések, ideiglenes árusítás, tábori konyhák és a szállítás területén előforduló élelmiszerek esetében, ezért az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjének szeretnénk felhívni a figyelmét a most tapasztalható megnövekedett élelmiszer-biztonsági veszélyekre, s kérjük, hogy a megszokottnál is gondosabban járjanak el az élelmiszerek kezelésekor.

A Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági Hivatal felhívja az élelmiszerlánc szereplőinek a figyelmét a hőség miatt fokozottan betartandó élelmiszerbiztonsági szabályokra, különös tekintettel az alábbiakra:

 • A hűtést igénylő élelmiszerek tárolása, szállítása során kiemelten figyeljék a berendezések és élelmiszerek hőmérsékletét, annak érdekében, hogy eltérés esetén időben, azonnal beavatkozhassanak.

 • A hűtendő árukészleteik mennyisége mindig legyen arányban a rendelkezésre álló hűtőkapacitással.

 • A hűtőterek ki-berakodásakor fokozott páraképződés, páralecsapódás és jegesedés fordulhat elő, amely veszélyeztetheti a kellő védelemmel, csomagolással nem ellátott élelmiszerek biztonságát és rontja a hűtőberendezések teljesítményét.

 • Fokozottan ügyeljenek a hűtendő élelmiszerek átvétele, rakodása során is a hűtőlánc biztosítására, használjanak hőn-tartó dobozokat, hűtőtáskákat, jégakkut, hőmérsékletet megtartó takarókat, légfüggönyt, klíma berendezést stb.

 • Áruátvételnél kiemelt gondossággal végezzék az áruk hőmérséklet ellenőrzését, figyeljék a felolvadás, felmelegedés és romlás tüneteit.

 • Élelmiszerek hűtésénél csak megfelelő tisztaságú szárazjég, illetve ivóvízből készített jég használható. A hűtésre használt jég a fogyasztásra közvetlenül alkalmas élelmiszerrel nem érintkezhet.

 • A megszokottnál gyakrabban végezzenek készlet ellenőrzést, áruvizsgálatot és a romlott, romlásra gyanús, elszíneződött, érzékszervi elváltozást mutató élelmiszereket azonnal vonják ki a forgalomból, felhasználásból és távolítsák el,

 • A felolvadt, felmelegedett egyébként hűtést igénylő élelmiszerek forgalomban tartása tilos!

 • Fokozottan ügyeljenek a hűtőtéren belüli élelmiszervédelemre, a nyersanyagok és a fogyasztásra kész élelmiszerek elkülönítésére.

 • A vendéglátásban az elkészült ételeket 63 oC felett, vagy azonnali lehűtést követően 5 oC alatt tárolják.

 • A lehűtött ételeket a fogyasztást megelőzően ismételten át kell sütni, vagy fel kell forralni.

 • A vendéglátó létesítményekben a kínálatot vizsgálják felül, és csak a biztonsággal melegen illetve hűtve tartható választékot és mennyiséget készítsék el és tartsák készen.

 • A meleg étel kiszállításkor ügyeljenek az ételek hőmérsékletére (63 oC felett) és arra, hogy a szállítási idő a lehető legrövidebb legyen.

 • Készétel, cukrász és hidegkonyhai készítmény kiszállításakor különös gondot fordítsanak a termékek védelmére, csomagolására, és megfelelő hőmérsékletű raktérbe helyezésére.

 • Az a meleg étel, amelyet elkészülte után azonnal nem tároltak 63 oC -nál magasabb hőmérsékleten, csak három órán belül fogyasztható.

 • Különös gondossággal figyeljenek az élelmiszerekkel érintkező eszközök, felületek, edények és gépek tisztaságára, azokat alapos fertőtlenítő mosogatással tartsák tisztán.

 • A hulladékot mielőbb távolítsák el, átmeneti tárolása fedetten, rovaroktól, rágcsálóktól védetten történjen.

 • A rendkívüli meleg miatt ideiglenesen beállított ventillátorokat úgy helyezzék el, hogy azok a levegő keverésével az élelmiszereket ne szennyezhessék.

 • Dolgozóik figyelmét soron kívül hívják fel a hőség miatti gondosságra, a kézmosás, és kézfertőtlenítés, az eszközök és edények fertőtlenítésének jelentőségére, a műszaki hibák és élelmiszerbiztonságot veszélyeztető eltérések azonnali jelzésére, a gyomor-bélrendszeri megbetegedésük azonnali bejelentésére.

 • Gyomor-bélrendszeri megbetegedésben szenvedő dolgozó vagy ilyen beteggel közös háztartásban élő dolgozó (hányás, hasmenés) élelmiszerekkel nem foglalkozhat!

 • Figyeljenek munkatársaik meleg miatti terhelhetőségére, a pihenő idők és a védőital biztosítására, mert a túlterhelt, figyelmetlen dolgozó az élelmiszerláncban a fogyasztók tömegeinek egészségét veszélyeztetheti.

 • Ha tudomásukra jut, hogy az Önök által előállított, vagy forgalmazott élelmiszertől megbetegedés fordult elő, vagy annak gyanúja felmerült, azt azonnal, soron kívül kötelességük bejelenteni az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságnak. A hatóság vizsgálatáig a gyanúsított élelmiszer forgalmazását fel kell függeszteni.

 


Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság


Friss hírek

2024. április 4, csütörtök

Önellenőrzési rendelet - útmutató

Az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről szóló 28/2017. (V. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2023 novemberi módosítása komoly változást jelent a közép- és nagyvállalkozások önellenőrzési tevékenységében.

Tovább >

2024. március 21, csütörtök

Közlemény elveszett „fehér könyvről" (2024.03.21.)

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >