null Az országos, átfogó halászati ellenőrzés eredményeiről

Az országos, átfogó halászati ellenőrzés eredményeiről

2012. augusztus 2, csütörtök

A 2012. július 27. napján a NÉBIH Földművelésügyi Igazgatósága Vadászati és Halászati Osztályának koordinációjával, a megyei halászati hatóságok, a rendőrhatóság, élelmiszerlánc-biztonsági hatóság, adóhatóság valamint egyes halászati vízterületek halászati őreinek bevonásával megtartott országos átfogó halászati ellenőrzés mind a 19 megyét érintette. Az ellenőrzés 146 halászati vízterületet érintett. Az ellenőrzésben a megyei halászati hatóságok 51 fővel képviseltették magukat, összesen pedig 209 hatósági személy és öt fő halászati őr vett részt az ellenőrzésen. Az ellenőrzések menetét a NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóság részéről Fülöpp István vadászati és halászati osztályvezető, Mészáros Gergely, Székely Tibor halászati szakreferens felügyelte.

Az egységes hatósági fellépés elsődleges célja az volt, amint az a tárgyban korábban kiadott sajtóközleményben is szerepelt, hogy a hatósági jelenlét által is felhívja a horgászok és halászok, halforgalmazók és halászatra jogosultak figyelmét a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és etikai normák betartásának fontosságára, ezen keresztül is segítve tevékenységüket.

A halászati hatóság távlati célja a tervek szerint évente több ízben is végrehajtásra kerülő hasonló, társhatóságokkal együttesen lefolytatott ellenőrzésekkel az, hogy fellépésével, intézkedéseivel segítsen megelőzni, majd felszámolni a hazai vizeken, sajnálatos módon egyre elterjedtebb orvhalászatot, orvhorgászatot. Előzőeken túl egyre hangsúlyosabb a hal, mint élelmiszer útjának folyamatos nyomon követése, a kifogástól egészen a fogyasztó asztaláig, ez által is biztosítva az egészséges élelmiszer iránti fogyasztói elvárásoknak történő megfelelés feltételeit.

Átfogó jellegéből adódóan az ellenőrzés a rendelkezésre álló egy nap alatt megyénként a lehető legtöbb halászati vízterületen zajlott. Így érintett volt természetesen a szinte teljes magyarországi Tisza és Duna szakasz, valamint a Balaton, a Velencei-tó, a Tisza-tó, és Fertő-tó sem kerülhette el ezen a napon a hatóságok fokozott figyelmét. A felsorolt jelentősebb vízterületeken kívül a kisebb vízfolyásokon, és állóvizeken is történtek ellenőrzések. Az átfogó ellenőrzés alkalmával a horgászati és halászati ellenőrzések mellett, az adóhatóság, és az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság segítségével ellenőrzések történtek halforgalmazó helyeken, így sütödékben, éttermekben, halárusító helyeken is.

 

Tervezett ellenőrzés helyszínek száma

Megye

Vízterületek száma

Halforgalmazó helyek száma

Baranya

3

0

Bács-Kiskun

3

8

Békés

6

8

Borsod-Abaúj-Zemplén

22

5

Csongrád

15

3

Fejér

3

2

Győr-Moson-Sopron

20

2

Hajdú-Bihar

2

0

Heves

13

1

Jász-Nagykunk-Szolnok

10

 

Komárom-Esztergom

8

4

Nógrád

2

0

Pest

2

0

Somogy

2

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

3

5

Tolna

3

3

Vas

15

3

Veszprém

8

13

Zala

6

4

Összesen:

146

61


A koordinációs szerepet betöltő NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóság halászati szakterülete által megadott szempontok szerint az ellenőrzések során a következők kerültek vizsgálatra:

Halfogással kapcsolatos tevékenységek tekintetében sor került a halfogásra jogosító okmányok (állami horgászjegy, területi engedély) vizsgálatára, azok érvényessége, a fogási napló helyes, és pontos vezetése szempontjából, továbbá különös figyelmet fordítottak munkatársaink a tiltott módszerek alkalmazásra, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek megfelelően egyidejűleg használható horgász eszközök darabszámára is. A hatóságok ellenőrizték továbbá a méret- és mennyiségi korlátozások betartását, továbbá azt is, hogy nem került-e sor védett halak kifogására.

Az ellenőrök külön figyelemmel kísérték a természetes vizek halászainak tevékenységét. A halászatra jogosultak munkája sem kerülte el a hatóságok figyelmét, itt az okmányok kiadását, azok pontos vezetését ellenőrizték az ellenőrzésben résztvevők, valamint azt, hogy a halászatra jogosult körültekintően jár-e el a területi engedélyt igénylők esetén a jogszabályi rendelkezések szerint kötelezően kiváltandó állami horgászjegy meglétét illetően.

A halászok, horgászok ellenőrzésén túl az országos akció alkalmával az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szakemberei a hal forgalmazásához szükséges bizonylatokon túlmenően vizsgálták a halhús fogyasztásra való megfelelőségét, a különböző kezelési eljárások szakszerűségét, szavatossági időket, illetőleg a vásárlói tájékoztatás hitelességét is.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai az ország több területén, összesen 60 helyszínen folytattak ellenőrzéseket, melyek elsődlegesen, próbavásárlással a nyugtaadási kötelezettség vizsgálatára irányultak. Kiemelt figyelemmel voltak továbbá a foglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzésére, a forgalmazott áruk eredetének vizsgálatára, valamint több alkalommal végeztek leltár ellenőrzést.

Az érintett területeken elsődlegesen a halat forgalmazó helyeken, piacokon, büféknél, vendéglátóhelyeken ellenőrizték az élő és a sült halat forgalmazókat, a halastavaknál pedig ellenőrzés alá került a napijegyek, bérletek bizonylatolása, a vezetett nyilvántartások teljes körű volta, valamint a már említett alkalmazotti bejelentések megléte, szabályszerűsége.

A hatósági ellenőrzések során országosan 146 halászati vízterületen, 1043 fő horgász és halász ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzések alkalmával kirívóan súlyos szabálysértés megállapítására nem került sor, azonban 31 esetben feljelentést tettek a hatóságok, ezek közül túlnyomó többségben jogosulatlan horgászat miatt került sor intézkedésre, de történt feljelentés megengedettnél több készséggel történő horgászat, és a fogási napló elégtelen vezetése miatt is. Két esetben történt hatósági intézkedés a halászatra jogosulttal szemben, aki elmulasztotta ellenőrizni az állami horgászjegy meglétét a területi engedély kiadása előtt, így ellenük szintén halászati hatósági eljárás indult.

Az adóhatóság és az élelmiszerlánc-biztonsági szakemberek összesen több mint 60 helyen végeztek ellenőrzést, ahol közel húsz esetben találtak szabálytalanságot főképpen a bizonylatok számlák elégtelensége miatt, de néhány esetben az élelmiszerlánc-biztonsági előírásokkal szemben is vétettek a forgalmazók.

A tapasztalt mulasztások leginkább a nyugtaadás elmulasztásához és a foglalkoztatottak késedelmes bejelentéséhez kapcsolódtak. Az adóhatóság munkatársai már 9 esetben eljárást is indítottak, illetve az ellenőrzések egy része még folyamatban van, így azok eredménye csak később várható.

Egy vendéglátó egységben a fagyasztott hal tételek származását az üzemeltető nem tudta igazolni, ezért a fagyasztott halat az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság határozatban lefoglalta, ártalmatlanításra utalta, az üzemeltetővel szemben élelmiszer-ellenőrzési bírság kiszabására kerül sor.

A legsúlyosabb feltárt esetben az ellenőrzésben közreműködő rendőrhatóság munkatársai egy halforgalmazó helyen a hallal való helytelen bánásmód, tárolás miatt állatkínzás bűncselekménye és közokirat hamisítás miatt kezdeményeztek eljárást.

 

Ellenőrzések és eljárások száma megyénként bontásban

 Megye

Horgászok

Halforgalmazók

Nav ellenőrzések

Ell. száma

Eljárás kezdeménye-zése

Ell. száma

Eljárás kezdeménye-zése

Ell. száma

Megállapítással zárt

Baranya

16

0

 

 

0

0

Bács-Kiskun

37

0

 

 

9

3

Békés

235

1

8

1

2

2

Borsod-Abaúj-Zemplén

71

16

5

0

5

2

Csongrád

56

1

4

1

7

0

Fejér

24

1

 

 

2

0

Győr-Moson-Sopron

40

3

2

0

0

0

Hajdú-Bihar

66

2

0

0

0

0

Heves

164

4

4

0

2

0

Jász-Nagykun-Szolnok

45

1

3

1

6

0

Komárom-Esztergom

23

0

3

0

0

0

Nógrád

11

1

0

0

3

0

Pest

8

0

0

0

0

0

Somogy

58

0

10

1

8

1

Szabolcs-Szatmár-Bereg

15

1

3

2

0

0

Tolna

20

0

 

 

8

1

Vas

51

0

3

0

5

0

Veszprém

70

0

13

2

0

0

Zala

33

0

4

0

3

0

Összesen:

1043 fő

31 db

62 db

8 db

60 db

9 db

 

Összefoglalva elmondható, hogy az átfogó országos halászati ellenőrzés ismételten elérte célját. A közösen lefolytatott ellenőrzés alkalmával bebizonyosodott, hogy több hatóság hatékony együttműködése a jövőben is eredményes lehet.

Az ellenőrzés különösen örömteli tapasztalata, hogy az ellenőrzött horgászok maguk is igénylik a jövőbeni gyakoribb ellenőrzéseket, mert álláspontjuk szerint így hatékonyabban lehet kiszűrni a személyes nyugalmukat is zavaró, nem kívánatos orvhalászokat, orvhorgászokat. Az átfogó halászati ellenőrzés sikerét bizonyítja az is, hogy a résztvevő társhatóságok részéről megfogalmazódott, hogy a horgászati szezonban gyakrabban kellene hasonló közös ellenőrzéseket tartani, amely a törvénysértő cselekmények, a jogosulatlan halfogási tevékenység fokozatos felszámolása mellett, biztosítaná azt is, hogy biztonságos élelmiszer kerüljön a fogyasztók asztalára.


Friss hírek

2024. március 21, csütörtök

Közlemény elveszett „fehér könyvről" (2024.03.21.)

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. március 21, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.03.21.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >