Minőségvezérelt Közétkeztetés Program

A közétkeztetés összetett, többszereplős szolgáltatás. Magyarországon napjainkban 3000-3500 főzőkonyhán és 6500 tálalókonyhán naponta másfél-kétmillió, többségében gyermek, beteg vagy idős ember étkezik. A felszolgált ételekkel kapcsolatban az utóbbi időben egyre több a minőségi kifogás, amik gyakran jogosak. A minőségromlás – a szolgáltatók közötti árverseny és a gyenge megrendelői fizetőképesség mellett – sokszor ismerethiányra, vagy figyelmetlenségre vezethető vissza. Ezen problémák csökkentése és az étkeztetés élelmiszerbiztonsági színvonalának javítása érdekében indította el minőségvezérelt közétkeztetés programját a Nébih.

A program

Tájékoztató a Minőségvezérelt Közétkeztetés Program minősítő rendszerről.
 • A minősítés jogi háttere

  A Nébih 2015. októberben teszt-üzemben megkezdte a közétkeztetési főzőkonyhák, majd 2016. szeptembertől a tálaló- és melegítőkonyhák élelmiszerbiztonsági és élelmiszerminőségi szempontok szerinti minősítését.

  2017. június 16-án az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) módosításának hatályba lépésével a tesztüzem befejeződött.

  Az Éltv. 23. § (5) bekezdése szerint közétkeztetés kizárólag olyan létesítményből végezhető, amelyet az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok értékelése alapján minősített, vagy amelynek minősítésére irányuló eljárás folyamatban van.

  Az Éltv. 23. § (6) bekezdése alapján a Nébih a minősítést a közétkeztetést nem végző vendéglátó-ipari létesítményekben is lefolytatja az érintettek erre irányuló kérelme esetén.

  Ennek megfelelően a minősítések már „élesben” zajlanak.

  A teszt-üzemben elvégzett auditok eredménye már megtörtént minősítésnek számít. A minősítés – változatlan tevékenység-, üzemeltető-, és ellátotti kör mellett – 2 éves időtartamra, illetve visszavonásig érvényes. Az ez idő alatt bekövetkező változás esetén új minősítést kell a Nébih-nél kezdeményezni.

 • A minősítés menete

  A minősítés helyszíni szemlékre épül, amit szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, erre a feladatra képzett, titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett, egészségügyi szempontból alkalmas auditorok végeznek, a Nébih Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osztályának szakmai irányításával és szakmai kontrolljával. A szemlék előre nem egyeztetett, váratlan időpontban zajlanak. Így történik ez azokban az esetekben is, amikor a minősítést a közétkeztetési szolgáltatást nyújtó létesítmény kezdeményezi, amely a kérelem beérkezésétől számított 6 hónapon belül bármikor megtörténhet.

  A szemlén, melynek nincs közvetlen hatósági jogkövetkezménye, vizsgáljuk a termékeket (élelmiszer, étel), a tevékenységet, a létesítményt, a minőséget és az élelmiszerbiztonságot garantáló dokumentumokat, a folyamatok és az önellenőrzés rendszerét, megbízhatóságát, jogszabályoknak való megfelelését.

 • A minősítés rendszere (csekklisták)

  A minősítés egységes és átlátható rendszert alkot. Az alapját képező csekklisták (főzőkonyhatálalókonyha)  nyilvánosak, honlapunkról bárki letöltheti és önellenőrzési feladatainak teljesítéséhez felhasználhatja. Az átláthatósághoz hozzátartozik az is, hogy az eredményeket a fogyasztók is megismerhetik. Az értékelés, azaz a minősítés, az iskolában már jól ismert módszerrel, 1-5-ig terjedő „osztályozással” zajlik, a csekklistáról megszerezhető pontok %-os arányában.

  90 - 100%  jeles (5)

  80 - 89%  jó (4)

  70 - 79%  közepes (3)

  60 - 69%  elégséges (2)

  60% alatt  elégtelen (1)

  (Az elérhető összpontszám minden esetben más, attól függően, hogy milyen tevékenységeket végez az adott létesítmény)

 • A minősítés közzététele

  Az Éltv. 35.§ (6) bekezdése a minősítés közzétételéről az alábbiak szerint rendelkezik: „A minősítéssel megbízott élelmiszerlánc-felügyeleti szerv honlapján közzéteszi a létesítmények élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok szerinti minősítésének eredményét.”

  A minősített létesítmények listája a lentebb található kereshető adatbázisokban érhető el.

  A minősítés legfontosabb célja, hogy fejlesztő, és javításra ösztönző legyen. Éppen ezért a minősítés végleges eredményét közlő levélben a feltárt problémák alapján egyénre szabott szakmai javaslatokat adunk a konyha üzemeltetőjének a javításokra. Tapasztalataink szerint ennek alkalmazása a következő minősítéskor jobb teljesítményt eredményez.

  Minden, az éles minősítésen már átesett létesítményt szerepeltetjük honlapunkon. A jeles és jó minősítések eredményét (80% fölött) folyamatosan nyilvánosságra hozzuk.

  Mivel a rendszer célja a fejlesztésre történő ösztönzés, így 80% alatti eredmény esetén a „fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik” szöveget szerepeltetjük a weboldalon. A 80% alatti teljesítmény esetében intézkedési tervet kérünk az üzemeltetőtől a hibajavításokról és fejlesztésekről.

  Amennyiben az üzemeltető az intézkedési tervet a megadott határidőre nem küldik meg, a honlapunkon közzétett „fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik” szöveg helyett a minősítés eredményét tesszük közzé.

  Eddigi tapasztalataink alapján megállapítható, hogy megfelelő munkaszervezéssel, odafigyeléssel, az ismeretek felfrissítésével a hibák többsége javítható. Az ilyen hibák aránya jóval meghaladja a csak beruházással, fejlesztéssel javíthatókat.

 • Minősítés kezdeményezése

  A minősítés az alábbi letölthető dokumentum kitöltésével és annak a vefo@nebih.gov.hu e-mail címre, illetve postán a Nébih címére (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.; 1525 Budapest, Pf.:30) történő megküldésével kezdeményezhető.

  A tesztüzemben minősített létesítmények üzemeltetői a számukra nem elfogadható eredmények esetén az előzőekben ismertetett módon kezdeményezhetik konyhájuk újra minősítését.

  További kérdéseiket a vefo@nebih.gov.hu e-mail címre várjuk.

  Kapcsolódó anyagok:
  Minősítési kérelem - letölthető dokumentum

Minősítési eredmények - tálalókonyhák

Megye/Település
Tálalókonyha név / üzemelés helye
Üzemeltető
Minősítő szemle ideje
Minősítés eredménye
Megye/Település Tálalókonyha név / üzemelés helye Üzemeltető Minősítő szemle ideje Minősítés eredménye
Bács-Kiskun megye, Helvécia Helvécia Napvirág Óvoda Tálalókonyha - 6034 Helvécia, Sport utca 29. Helvécia Nagyközség Önkormányzata 2017.09.14. Jó (80%)
Bács-Kiskun megye, Szabadszállás "Harmónia" Integrált Szociális Intézmény Szabadszállási Telephely Tálalókonyha - 6080 Szabadszállás, Honvéd utca 1. Kaskantyúi Harmónia Integrált Szociális Intézmény 2017.09.18. Jó (89%)
Bács-Kiskun megye, Szabadszállás Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Tálalókonyha - 6080 Szabadszállás, Honvéd u. 8. Szabadszállási Város Önkormányzat 2017.09.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kiskunhalas Százszorszép Óvodák Felsővárosi Telephely tálalókonyha - 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 3. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017.09.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Helvécia Helvéciai Napvirág Óvoda Kerekerdő Tagóvodája Tálalókonyha - 6034 Helvécia, Óvoda u.1. Helvécia Nagyközség Önkormányzata 2017.09.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Helvécia Helvécia-Ballószög Általános Iskola Wéber Ede Általános Iskolája Tálalókonyha - 6034 Helvécia, Kiskőrösi út 71. Helvécia Nagyközség Önkormányzata 2017.09.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Bácsborsód Bácsborsód Községi Óvoda Tálalókonyha - 6454 Bácsborsód, Dózsa Gy. U. 26. Bácsborsód Községi Önkormányzat 2017.09.21. Jó (83%)
Bács-Kiskun megye, Bácsborsód Bácskai Általános Iskola Moholy Nagy László Tagintézmény Tálalókonyha - 6454 Bácsborsód, Szabadság tér 10-12. Bácsborsód Községi Óvoda 2017.09.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Tompa Bokréta Önkormányzati Óvoda tálalókonyha - 6422 Tompa, Szentháromság tér 16. Tompa Város Önkormányzata 2017.09.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Fülöpjakab Fülöpjakabi Napsugár Óvoda Tálalókonyha - 6116 Fülöpjakab, Alkotmány utca 20. Fülöpjakab Község Önkormányzata 2017.09.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Fülöpjakab Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Iskola Eötvös József Általános Iskolája - 6116 Fülöpjakab, Templom utca 1. Fülöpjakab Község Önkormányzata 2017.09.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kiskunhalas Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje Tálalókonyha - 6400 Kiskunhalas, Május 1. tér 2. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017.10.02. Jó (85%)
Bács-Kiskun megye, Kiskunhalas Szent J. Katolikus Általános Iskola és Óvoda tálalókonyha - 6400 Kiskunhalas, Achim A. u. 1. Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 2017.10.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Ladánybene Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola Tálalókonyha - 6045 Ladánybene, Fő út 72. Ladánybene Község Önkormányzata 2017.10.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Solt Vécsey Károly Óvoda Kis Solti Tálalókonyhája - 6320 Solt, Nagymajori út 24. Solt Város Önkormányzata 2017.10.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Solt Vécsey Károly Óvoda Tálalókonyha - 6320 Solt, Mester u. 24. Solt Város Önkormányzata 2017.10.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kerekegyháza Kerekegyerdő Bölcsőde Tálalókonyha - 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a Kerekegyháza Város Önkormányzata 2017.10.05. Jeles (92%)
Bács-Kiskun megye, Kerekegyháza Kerekegyházi Bóbita Óvoda Tálalókonyha - 6041 Kerekegyháza, Park u. 2270/3. hrsz Kerekegyháza Város Önkormányzata 2017.10.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Dunafalva Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda Tálalókonyha - 6513 Dunafalva, Kossuth L. u . 2/A. Dunafalva Községi Önkormányzata 2017.10.05. Jó (82%)
Bács-Kiskun megye, Kiskunhalas Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Bajza utcai Telephely tálalókonyha - 6400 Kiskunhalas, Szabó E. u. 2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2017.10.10. Jó (81%)
Bács-Kiskun megye, Harkakötöny Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola tálalókonyha - 6136 Harkakötöny, Rákóczi F. u. 17. Harkakötöny Község Önkormányzata 2017.10.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kiskunhalas Kiskunhalasi Református Kollégium Gólyafészek Óvodája tálalókonyha - 6400 Kiskunhalas, Ősök tere 2. Kiskunhalasi Református Egyházközség 2017.10.11. Jó (83%)
Bács-Kiskun megye, Zsana Nyugalom Idősek Otthona tálalókonyha - 6411 Zsana, Új u. 61. Zsana Önkormányzat 2017.10.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Orgovány Napköziotthonos Óvoda - Bölcsőde Tálalókonyha - 6077 Orgovány, Kölcsey út 1. Orgoványi Községi Önkormányzat 2017.10.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kalocsa Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Zöldfa utcai Tagóvodája - 6300 Kalocsa, Zöldfa u. 38. Kalocsa Város Önkormányzata 2017.10.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Soltvadkert Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde Tálalókonyhája - 6230 Soltvadkert, Arany János u. 5. Soltvadkert Város Önkormányzata 2017.10.17. Jó (85%)
Bács-Kiskun megye, Soltvadkert Egyesített Szociális Intézmény Tálalókonyha - 6230 Soltvadkert, Szentháromság u. 1. Soltvadkert Város Önkormányzata 2017.10.17. Jó (82%)
Bács-Kiskun megye, Kerekegyháza Kerekegyháza és Térsége Feladat Ellátó Társulás Humán Szolgáltató Központja - 6041 Kerekegyháza, Fő utca 76. Kerekegyháza és Térsége Feladat Ellátó Társulás 2017.10.17. jó (86%)
Bács-Kiskun megye, Kerekegyháza Kerekegyházi Bóbita Óvoda, tálalókonyha - 6041 Kerekegyháza, Fő út 74. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2017.10.17. jeles (90%)
Bács-Kiskun megye, Baja Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda tálalókonyha - 6500 Baja Fehérló u. 15. Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2017.10.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Baja Bajai Eötvös József Általános Iskola Tálalókonyha - 6500 Baja Bezerédj Pál u. 15. Baja Marketing Kft. 2017.10.20. Jó (82%)
Bács-Kiskun megye, Kiskunhalas Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre utcai tagóvoda tálalókonyha - 6400 Kiskunhalas Ady E. u. 4. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017.10.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kiskunhalas Nefelejcs Otthona Tálalókonyha - 6400 Kiksunhalas Nefelejcs u. 9. Bács-Kiskun Megyei "Bárka" Integrált Szociális Intézmény 2017.10.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Tompa Idősek Otthona Tálalókonyha - 6422 Tompa Szabadság tér 4. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2017.10.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Izsák Aranyfürt Idősek Otthona Tálalókonyha - 6070 Izsák, Kossuth Lajos u. 49. Erect Kft. 2017.10.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Dunapataj Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda - 6328 Dunapataj, Petőfi Sándor u. 3. Dunapataj Nagyközség Önkormányzata 2017.10.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Lakitelek Gondozási Központ - 6065 Lakitelek, Béke u. 20. Lakitelek Önkormányzata 2017.11.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Felsőszentiván Felsőszentiváni Napköziotthonos Óvoda Tálalókonyha - 6447 Felsőszentiván Martinovics I. u. 2. Felsőszentiván Község Önkormányzata 2017.11.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kiskunhalas Százszorszép Óvodák Tálalókonyha - 6400 Kiskunhalas Vasút u. 2. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017.11.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kiskunhalas Felsővárosi Általános Iskola tálalókonyha - 6400 Kiskunhalas Szabadság tér 3. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 2017.11.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Bácsbokod Óvoda tálalókonyha - 6453 Bácsbokod Petőfi S. u. 47. Bácsbokodi Általános Művelődési Központ 2017.11.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Jánoshalma Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde Család-és Gyermekjóléti Központ tálalókonyha - 6440 Jánoshalma Battyány u. 14. Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde Család-és Gyermekjóléti Központ 2017.11.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Tiszakécske Erkel Fasori Óvoda Tálalókonyha - 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 3-5. Tiszakécske Város Önkormányzata 2017.11.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Tázlár II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tázlári Tagintézmény Tagóvodája Tálalókonyha - 6236 Tázlár, Kecskeméti utca 5. Kalocsa-Kecskeméti Főegyház megye 2017.11.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Jászszentlászló Szent László Óvoda és Bölcsőde Tálalókonyha - 6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 8. Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2017.11.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kiskunmajsa Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Óvodai Tagintézmény - 6120 Kiskunmajsa, Szent László u. 9-11. Kalocsa-Kecskeméti Főegyház megye 2017.11.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Lakitelek Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézménye Tálalókonyha - 6065 Lakitelek, Kiss János u. 1/a Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2017.11.22. Jó (82%)
Bács-Kiskun megye, Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvoda-Bölcsődéje Kossuth utcai Óvoda Tálalókonyha - 6430 Bácsalmás Kossuth u. 120. Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás 2017.11.23. Jó (81%)
Bács-Kiskun megye, Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvoda-Bölcsődéje Központi Óvoda Tálalókonyha - 6430 Bácsalmás Petőfi u. 60/A Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás 2017.11.23. Jó (85%)
Bács-Kiskun megye, Kalocsa Viola Utcai Tagóvoda - 6300 Kalocsa, Viola u. 16. Kalocsa Város Önkormányzata 2017.12.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kiskunhalas Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Magyar utcai Óvoda tálalókonyha - 6400 Kiskunhalas Magyar u. 18. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 2017.12.06. Jó (80%)
Bács-Kiskun megye, Kiskunhalas Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma Tálalókonyha - 6400 Kiskunhalas Kazinczy u. 5. Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma 2017.12.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Baja Sugovica Általános Iskola és Sportiskola Vöröskereszt téri telephely tálalókonyha - 6500 Baja Vöröskereszt tér 1/a. Baja Marketing Kft. 2017.12.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Pírtó Vackor Óvoda Tálalókonyha - 6414 Pirtó Rákóczi u. 2. Százszorszép Óvodák 2017.12.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Tataháza Óvoda Tálalókonyha - 6451 Tataháza Kossuth Lajos u. 64. Tataházi Általános Művelődési Központ 2017.12.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Csávoly Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda tálalókonyha - 6448 Csávoly Arany J. u. 23. Csávoly Községi Önkormányzat 2017.12.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Bugac Szociális Szolgáltató Központ Tálalókonyha - 6114 Bugac, Béke u. 4. Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás 2018.01.02. Jó (84%)
Bács-Kiskun megye, Jászszentlászló Alapszolgáltatási Központ Tálalókonyha - 6133 Jászszentlászló, Hunyadi u. 2. Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2018.01.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskola tálalókonyha - 6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 1. Hungast Vital Kft. 2017.01.03. Jó (83%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Corvina Óvoda Platán utcai telephely tálalókonyha - 6000 Kecskemét, Platán utca 1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.01.03. Jó (80%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Corvina Óvoda Katona Zsigmond utcai telephely tálalókonyha - 6000 Kecskemét, Katona Zsigmond utca 1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.01.03. Jó (82%)
Bács-Kiskun megye, Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyházai Napköziotthonos Óvoda Szeged úti Óvoda tálalókonyha - 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 5. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2018.01.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kiskunmajsa Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Tálalókonyha - 6120 Kiskunmajsa, Fő út 17. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2018.01.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Kálmán Lajos Óvoda Bíró Lajos Utcai Feladatellátási hely - 6000 Kecskemét, Bíró Lajos utca 22. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.01.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Foktő Foktő Község Óvodája és Szociális Szolgáltatója, Óvodai tálalókonyha - 6331 Foktő, Fő út 87. Foktő Község Önkormányzata 2018.01.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Tiszakécske Tiszabögi Óvoda Tálalókonyha - 6060 Tiszakécske, Rév u. 4. Tiszakécske Város Önkormányzata 2018.01.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Tiszakécske Béke utcai Óvoda Tálalókonyha - 6060 Tiszakécske, Béke u. 147. Tiszakécske Város Önkormányzata 2018.01.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kecel Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje Bölcsőde tálalókonyha - 6237 Kecel, Kalocsai utca 4-6. Kecel Város Önkormányzat 2018.01.24. Jó (86%)
Bács-Kiskun megye, Kecel Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje Újfalusi Óvoda Tálalókonyha - 6237 Kecel, Kalocsai utca 4-6. Kecel Város Önkormányzat 2018.01.24. Jó (84%)
Bács-Kiskun megye, Kecel Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje Szabó Pál Óvoda - 6237 Kecel, Kalocsai utca 4-6. Kecel Város Önkormányzat 2018.01.24. Jó (84%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Ferenczi Ida Óvoda Szabadkai Utcai Óvodája Tálalókonyhája - 6000 Kecskemét, Szabadkai utca 1/A. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.01.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kiskunfélegyháza Móravárosi Óvoda Tálalókonyha - 6100 Kiskunfélegyháza, Platán utca 14. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2018.01.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Corvina Óvoda Mártírok Úti Telephely Tálalókonyha - 6000 Kecskemét, Mártírok utja 31. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.01.29. Jó (83%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Ferenczy Ida Óvoda Csongrádi Úti Óvodája Tálalókonyha - 6000 Kecskemét, Csongrádi út 39. Kecskemét Megyi Jogú Város Önkormányzata 2018.01.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Baja Bernhart utcai Tagóvoda Tálalókonyha - 6500 Baja Bernhart S. utca 94. Bajai Óvodaigazgatóság 2018.02.01. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Corvina Óvoda Ceglédi Úti Feledatellátási Hely - 6000 Kecskemét, Ceglédi út 5-7. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.02.01. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Corvina Óvoda Ifjúság Utcai Telephely Tálalókonyha - 6000 Kecskemét, Ifjúság utca1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.02.07. Jó (81%)
Bács-Kiskun megye, Kiskőrös Kiskőrösi Óvodák Tálalókonyha - 6200 Kiskőrös, Batthyány utca 2. Kiskőrös Város Önkormányzata 2018.02.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Baja Szent László ÁMK Óvodája tálalókonyha - 6500 Baja Vöröskereszt tér 1/B Szent László ÁMK 2018.02.19. Jó (81%)
Bács-Kiskun megye, Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyhazi Napközi Otthonos Óvoda Dózsa György utcai székhely Tálalókonyha - 6100 Kiskunfélegyháza, Dózsa György utca 5. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2018.02.20. Jeles (91%)
Bács-Kiskun megye, Soltvadkert Evangélikus Egyházi Óvoda Tálalókonyha - 6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos utca 2. Soltvadkerti Evangélikus Egyházközség 2018.02.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf Általános Iskola és AMI tálalókonyha - 6000 Kecskemét, Szarkás 74. Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf Iskola és AMI 2018.02.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Nyíri Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény "Étterem" elnevezésű tálalókonyhája - 6000 Kecskemét, Nyíri út 30. Bakos és Társai Bt. 2018.02.27. Jó (80%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Corvina Óvoda Forradalom Utcai Feladatellátási Hely Tálalókonyhája - 6000 Kecskemét, Forrradalom utca 3. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.03.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Móra Ferenc Általános Iskola Tálalókonyhája - 6000 Kecskemét, Forradalom utca 1. Bakos és Társai Bt. 2018.03.20. Jó (83%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Kodály Zoltán Énekzenei Iskola, Gimnázium és Szakiskola Tálalókonyhája - 6000 Kecskemét, Dózsa György út 22. Precíz Kft. 2018.03.21. Jeles (93%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi sétányi Óvodája Tálalókonyha - 6000 Kecskemét Széchenyi sétány 1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.03.26. jó (85%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola Óvodai Intézményegység Óvodai tálalókonyha - 6000 Kecskemét, Szent Imre utca 9. Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 2018.03.27. Jó (85%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Katona József Gimnázium Tálalókonyha - 6000 Kecskemét, Dózsa György út 3. Bakos és Társai Bt. 2018.03.27. Jó (83%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Kecskeméti Szakképzési Centrum 012 107 Kollégium Tálalókonyha - 6000 Kecskemét, Hunyadi János tér 4. Bakos és Társai Bt. 2018.03.28. Jó (81%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája - 6000 Kecskemét, Nyíri út 73. Bakos és Társai Bt. 2018.04.04. Jeles (90%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium - 6000 Kecskemét, Nyíri út 11. Precíz Kft. 2018.04.04. Jeles (95%)
Bács-Kiskun megye, Baja Bajai Óvodaigazgatóság Templom utcai tagóvodája tálalókonyha - 6500 Baja, Templom utca 15. Bajai Óvodaigazgatóság 2018.04.05. Jó (85%)
Bács-Kiskun megye, Baja Bajai óvodaigazgatóság Damjanich utcai Tagóvoda tálalókonyha - 6500 Baja, Damjanich u. 40. Bajai óvodaigazgatóság 2018.04.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kiskunhalas Szent J. Katolikus Általános Iskola és Óvoda Lomb utcai Óvoda tálalókonyha - 6400 Kiskunhalas Lomb u. 5. Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 2018.04.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Kecskeméti Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Óvodai tálalókonyha - 6000 Kecskemét, Czollner tér 3-5. Kecskeméti Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda 2018.04.12. Jeles (91%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Piarista Iskola Tálalókonyha - 6000 Kecskemét, Jókai u. 1. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 2018.04.18. jó (86%)
Bács-Kiskun megye, Rém Tálalókonyha - 6446 Rém, Petőfi u. 31. Rém Község Önkormányzata 2018.04.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kömpöc Konyha - 6134 Kömpöc, Rákóczi u. 6/B Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2018.05.09. Jó (81%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Platán Integrált Szociális Intézmény Tálalókonyha - 6000 Kecskemét, Szent László város 1. Bács-Kiskun Megyei Platán Integrált Szociális Intézmény 2018.05.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kalocsa Óvodai Tálalókonyha - 6300 Kalocsa, Bem A. u. 15. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2018.05.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kalocsa Újvárosi Tagóvoda Tálalókonyha - 6300 Kalocsa, Alkony u. 8. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2018.05.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kalocsa óvodai Tálalókonyha - 6300 Kalocsa, Csokonai u. 4. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2018.06.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kalocsa Kunszt utcai óvoda tálalókonyha - 6300 Kalocsa, Kunszt J. u. 10. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2018.06.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Baja Tálalókonyha - 6500 Baja, Szegedi út 14. Bajai Óvodaigazgatóság Kiscsávolyi Tagüóvodája 2018.07.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kiskőrös Bölcsődei Tálalókonyha - 6200 Kiskőrös, Árpád u. 6. Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 2018.08.28. Jó (86%)
Bács-Kiskun megye, Kalocsa Szociális Központ Kunszt utcai részleg Tálalókonyha - 6300 Kalocsa, Kunszt J. u. 16. Kalocsa Város Ömkormányzat Szociális Központ 2018.08.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Nemesnádudvar Nemesnádudvari Német Nemzetiségi Óvoda Tálalókonyha - 6345 Nemesnádudvar, Kossuth utca 8. Nemesnádudvar Község Önkormányzat 2018.08.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Pécsvárad Pécsváradi Szivárvány Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde - 7720 Pécsvárad, Vár u. 37. Pécsváradi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016.09.14. Jeles (91%)
Baranya megye, Vérménd Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek klubja Tálalókonyha - 7726 Vérménd, Szabadság tér 8. Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás 2016.09.26. Jeles (91%)
Baranya megye, Vásárosdombó Vásárosdombó Község Önkormányzata Tálalókonyha - 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 17. Vásárosdombó Község Önkormányzata 2016.11.14. Jó (88%)
Baranya megye, Szigetvár Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái - Napsugár Óvoda - 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 61/2. Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái 2016.11.15. Jeles (90%)
Baranya megye, Pécs Kovács Béla Általános Iskola Tálalókonyha - 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. Hungast Mecsek Kft. 2016.11.17. Jó (84%)
Baranya megye, Pécs Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Tálalókonyha - 7632 Pécs, Málom-Hegyi út 1. Hungast Mecsek Kft. 2016.11.17. Jó (87%)
Baranya megye, Olasz Olaszi Óvoda Konyha - 7745 Olasz, Kossuth Lajos utca 109/3. Óvoda Fenntartó Társulás 2016.11.28. Jó (89%)
Baranya megye, Pécs OSzSK Pécsi Gondozási Központ - 7628 Pécs, Szabadság u. 18. Baptista Szeretszolgálat Országos Szociális Segítő Központ 2017.01.02. Jó (82%)
Baranya megye, Dunaszekcső Dunaszekcsői Óvoda és Konyha - 7712 Dunaszekcső, Kossuth L. u. 43. Dunaszekcsői Községi Önkormányzat 2017.01.04. Jó (87%)
Baranya megye, Villány Villányi Kikerics Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Főzőkonyha Tálalókonyhája - 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. Villányi Kikerics Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Főzőkonyha 2017.01.24. Jeles (94%)
Baranya megye, Szigetvár Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái - Micimackó Óvoda - 7900 Szigetvár, Dózsa György u. 11. Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái 2017.01.25. Jó (86%)
Baranya megye, Beremend Konyha és Étterem Idősek Szociális Otthona - 7827 Beremend, Szabadság tér 1. Polgármesteri Hivatal 2017.01.31. Jó (82%)
Baranya megye, Beremend Konyha és Étterem Óvoda Tálalókonyha - 7827 Beremend, Kossuth u. 37. Polgármesteri Hivatal 2017.01.31. Jeles (94%)
Baranya megye, Pogány Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon - 7666 Pogány, Széchenyi u. 12/A. Magyarországi Evangélikus Egyház 2017.02.20. Jó (85%)
Baranya megye, Mohács Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Ferenc tagóvoda - 7700 Mohács, Szent Ferenc tér 1. Mohács Katolikus Nevelési Központ 2017.03.06. Jó (86%)
Baranya megye, Mecseknádasd Mecseknádasdi Schlossgarten Óvoda és Bölcsőde Tálalókonyha - 7695 Mecseknádasd, Liszt Ferenc u. 75/1. Német Önkormányzat Mecseknádasd 2017.03.09. Jó (85%)
Baranya megye, Szava Szavai Óvoda - 7813 Szava, Kossuth út 41. Szavai Körzeti Óvodai Társulat 2017.03.16. Jeles (90%)
Baranya megye, Somberek Sombereki Óvoda és Konyha Tálalókonyha - 7728 Somberek, Rákóczi u. 4. Somberek Község Önkormányzat 2017.03.21. Jó (88%)
Baranya megye, Pécs PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Óvodája Tálalókonyha - 7624 Pécs, Szigeti út 12. Pécsi Tudomány Egyetem 2017.04.19. Jó (83%)
Baranya megye, Pécs PTE KK Ápolásszakmai Igazgatóság Bölcsőde - 7624 Pécs, Szigeti út 12. Pécsi Tudomány Egyetem Klinikai Központ Ápolásszakmai Igazgatóság 2017.04.19. Jeles (92%)
Baranya megye, Pécs Éltes Mátyás Iskola Tálalókonyha - 7633 Pécs, Építők útja 9. Hungast Mecsek Kft. 2017.04.27. Jó (84%)
Baranya megye, Pécs Éltes Mátyás Iskola Tálalókonyha (1-4. évfolyam) - 7633 Pécs, Hajnóczy utca 3. Hungast Mecsek Kft. 2017.05.12. Jó (81%)
Baranya megye, Harkány Harkányi Szociális Gyógyotthon - 7815 Harkány, Ady Endre u. 32. Centomilla Nonprofit Kft. 2017.05.19. Jó (84%)
Baranya megye, Komló Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános IskolaSzent Bernadett Tagóvodája - 7300 Komló, Templom tér 1. Pécsi Egyházmegye 2017.05.23. Jeles (94%)
Baranya megye, Pécs Pécsi Árpád fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Tálalókonyha - 7633 Pécs, Aidinger u. 41. Hungast Mecsek Kft. 2017.05.23. Jeles (92%)
Baranya megye, Pécs Bánki Donát Általános Iskola Tálalókonyha - 7633 Pécs, Bánki Donát u. 2. Hungast Mecsek Kft. 2017.06.01. Jó (89%)
Baranya megye, Pécs Hajnóczy utcai Óvoda kihelyezett tálalókonyha - 7633 Pécs, Bánki Donát u. 2. Hungast Mecsek Kft. 2017.06.01. Jó (86%)
Baranya megye, Pécs Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tálalókonyha - 7621 Pécs, Fábián Béla u. 7. Mandulafa Egyesület 2017.06.07. Jó (85%)
Baranya megye, Komló Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája Tálalókonyha - 7300 Komló, Bányász u. 1. Mandulafa Egyesület 2017.06.12. Jó (87%)
Baranya megye, Komló Pécsi Szakképzési Centrum Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tálalókonyha - 7300 Komló, Alkotmány utca 2. Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 2017.06.12. Jó (88%)
Baranya megye, Babarc Babarc Óvoda Tálalókonyha - 7757 Babarc, Béke u. 64. Babarc Község Önkormányzat 2017.06.14. Jeles (91%)
Baranya megye, Pécs Budai Városkapu Iskola Hirdi Intézményegysége Tálalókonyha - 7691 Pécs-Hird, Hirdi u. 20. Hungast Mecsek Kft. 2017.06.15. Jó (82%)
Baranya megye, Pécs Budai Városkapu Iskola Somogyi Intézményegysége Tálalókonyha - 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep u. 42. Hungast Mecsek Kft. 2017.06.15. Jó (86%)
Baranya megye, Hímesháza Hímesházi Napsugár Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha - 7735 Hímesháza, Petőfi u. 56. Hímesháza Község Önkormányzata 2017.06.19. Jó (88%)
Baranya megye, Komló Szent Borbála Otthon Non-Profit Közhasznú Kft. Székhely Intézménye Tálalókonyha - 7300 Komló, Pécsi út 42. Szent Borbála Otthon Non-Profit Közhasznú Kft. 2017.06.20. Jó (83%)
Baranya megye, Pécs Szent Lőrinc Gondozóotthon Prohászka Otthona Tálalókonyha - 7623 Pécs, Szent István tér 13. Pécsi Egyházmegye 2017.06.21. Jó (84%)
Baranya megye, Magyarbóly Idősek Otthona - 7775 Magyarbóly, Damjanich u. 9. Centomilla Nonprofit Kft. 2017.06.27. Jó (87%)
Baranya megye, Pécs Városközponti Óvoda Tálalókonyha - 7623 Pécs, Köztársaság tér 1/2. Hungast Mecsek Kft. 2017.06.29. Jó (83%)
Baranya megye, Pécs Nyugati Városrészi Óvoda Közraktár utcai Sportóvodája - 7633 Pécs, Közraktár u. 7. Hungast Mecsek Kft. 2017.07.07. Jó (87%)
Baranya megye, Komló Szent Borbála Otthon Non-Profit Közhasznú Kft. 2. sz. telephely - 7300 Komló, Jó Szerencsét u. 32. Szent Borbála Otthon Non-Profit Közhasznú Kft. 2017.07.31. Jó (84%)
Baranya megye, Mohács Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi Bölcsőde - 7700 Mohács, Rókus u. 28. Mohács Város Önkormányzata 2017.08.01. Jeles (93%)
Baranya megye, Mohács Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi Bölcsőde Eötvös utcai Telephelye - 7700 Mohács, Eötvös utca 26. Mohács Város Önkormányzata 2017.08.01. Jeles (91%)
Baranya megye, Lánycsók Gondozási Központ - 7759 Lánycsók, Kossuth Lajos út 39. Lánycsók Község Önkormányzat 2017.08.03. Jó (81%)
Baranya megye, Szigetvár Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény - 7900 Szigetvár, József Attila u. 69. SZOCEG Nonprofit Kft. 2017.08.16. Jeles (93%)
Baranya megye, Mozsgó Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális intézmény - 7932 Mozsgó, Mátyás király utca 1. SZGYF Baranya Megyei Kirendeltség 2017.08.22. Jó (83%)
Baranya megye, Pellérd Pellérdi ÁMK és Konyha Óvoda tálalókonyha - 7831 Pellérd, Iskola u. 2. Pellérdi ÁMK 2017.08.28. Jó (85%)
Baranya megye, Komló Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde - 7300 Komló, Függetlenség u. 28. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017.08.29. Jeles (93%)
Baranya megye, Komló Komló Városi Óvoda Hunyadi utcai Tagóvoda - 7300 Komló. Hunyadi u. 8-10. Komló Város Önkormányzata 2018.08.03. Jeles (93%)
Baranya megye, Komló Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvoda - 7300 Komló, Rózsa u. 9. Komló Város Önkormányzata 2017.08.30. Jeles (94%)
Baranya megye, Komló Komló Városi Óvoda Szilvási tagóvodája tálalókonyha - 7300 Komló, Függetlenség utca 30. Komló Város Önkormányzata 2017.09.12. Jeles (92%)
Baranya megye, Komló Szilvási Általános Iskola tálalókonyha - 7300 Komló, Függetlenség utca 32. Komló Város Önkormányzata 2017.09.12. Jó (87%)
Baranya megye, Pécs Megyevárosi Iskola tálaló - 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Hungast Mecsek Kft. 2017.09.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Gyód Gyód-Keszüi Általános Művelődési Központ tálalókonyha - 7668 Gyód, Fő utca 98. Gyód és Keszű Községek Intézményfenntartó Társulása 2017.09.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Nagykozár Nagykozári Óvoda tálalókonyha - 7741 Nagykozár, Kossuth utca 17 Nagykozári Önkormányzat 2017.09.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Szajk Szajki Óvoda tálalókonyha - 7753 Szajk, Kossuth u. 16. Szajki Német Önkormányzat 2017.09.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Szajk Szederkényi Általános Iskola Szajki Tagiskolája tálalókonyha - 7753 Szajk, Petőfi u. 150 Szajk Község Önkormányzat 2017.09.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Mohács Park Utcai Katolikus Általános Iskola tagóvodája tálalókonyha - 7700 Mohács, Park u. 11. Pécsi Egyházmegye 2017.09.26. Jó (80%)
Baranya megye, Mohács Park Utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda tálalókonyha - 7700 Mohács, Park u. 1. Pécsi Egyházmegye 2017.09.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Pécs Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola Óvodai tálalókonyha - 7628 Pécs, Óvoda u. 3. Pécsi Egyházmegye 2017.09.27. Jó (81%)
Baranya megye, Pécs Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tálalókonyha - 7629 Pécs, Török István u. 13. Pécsi Egyházmegye 2017.09.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Siklós Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda, Iskolai tálalókonyha - 7800 Siklós, Vörösmarty M. u. 13. Sztárai Mihály Református általános Iskola és Óvoda 2017.09.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Siklós Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda, Óvodai tálalókonyha - 7800 Siklós, Kálvin u. 19. Sztárai Mihály Református általános Iskola és Óvoda 2017.09.28. Jó (81%)
Baranya megye, Pécs Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola tálalókonyha - 7629 Pécs, Dobó István u. 93. EXORNO Kft. 2017.10.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Pécs Budai Városkapu Iskola Bártfa Utcai Általános Iskola tálalókonyha - 7627 Pécs, Bártfa u. 5. Hungast Mecsek Kft. 2017.10.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Pécs Keleti Városrészi Óvoda Bártfa utcai Tagóvoda tálalókonyha - 7627 Pécs, Bártfa u. 17. Hungast Mecsek Kft. 2017.10.05. Jó (81%)
Baranya megye, Pécs Kodály Zoltán Gimnázium tálalókonyha - 7629 Pécs, Dobó István u. 35-37. Hungast Mecsek Kft. 2017.10.09. Jó (85%)
Baranya megye, Bükkösd Bükkösd óvoda tálalókonyha - 7682 Bükkösd, Vörtösmarty u. 3. Bükkösd Község Önkormányzata 2017.10.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Bükkösd Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintézmény tálalókonyha - 7682 Bükkösd, Vadasvölgy 2. Bükkösd Község Önkormányzata 2017.10.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Mohács Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda Általános Iskola tálalókonyha - 7700 Mohács, Szabadság u. 2. Pécsi Egyházmegye 2017.10.12. Jó (80%)
Baranya megye, Mohács Mohácsi Egyesített Szociális Intézmény Apartman részleg tálalókonyha - 7700 Mohács, Gólya u. 15. Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás 2017.10.12. Jó (86%)
Baranya megye, Mohács Mohácsi Egyesített Szociális Intézmény Flórián részleg tálalókonyha - 7701 Mohács, Gólya u. 15. Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás 2017.10.12. Jó (82%)
Baranya megye, Lánycsók Lánycsóki Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde tálalókonyha - 7759 Lánycsók, Dózsa u. 30. Lánycsók Község Önkormányzat 2017.10.16. Jó (83%)
Baranya megye, Versend Versendi Óvoda tálalókonyha - 7752 Versend, Arany János u. 1. Versendi Önkormányzat 2017.10.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Pécs Apáczai Óvoda Cifrapalota Óvodája tálalókonyha - 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1. Hungast Mecsek Kft. 2017.10.17. Jeles (92%)
Baranya megye, Pécs PMJV KSZI Csoda Bölcsőde 2. épület tálalókonyha - 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Kisgyemek Szociális Intézmények Igazgatósága 2017.10.17. Jeles (92%)
Baranya megye, Pécs Apáczai Óvoda Csiribiri Óvodája tálalókonyha - 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1. Hungast Mecsek Kft. 2017.10.19. Jeles (94%)
Baranya megye, Pécs Budai Városkapu Vasas- Somogy- Hirdi Általános Iskola tálalókonyha - 7691 Pécs, Berze J. u.13/1. Hungast Mecsek Kft. 2017.10.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Pécs Budai Városkapu Vasas- Somogy- Hirdi Óvoda tálalókonyha - 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 19. Hungast Mecsek Kft. 2017.10.24. Jó (89%)
Baranya megye, Pécs Apáczai Óvoda Aprók Háza Óvodája földszinti tálalókonyha - 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1. Hungast Mecsek Kft. 2017.10.25. Jó (89%)
Baranya megye, Pécs Apáczai Óvoda Aprók Háza Óvodája emeleti tálalókonyha - 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1. Hungast Mecsek Kft. 2017.10.25. Jó (89%)
Baranya megye, Mohács Mohácsi Egyesített Szociális Intészmény Központi részlege tálalókonyha - 7700 Mohács, Gólya u. 42. Mohács Többcélú Kistérségi Társulás 2017.11.06. Jó (88%)
Baranya megye, Pécs Kék Elefánt Evangélikus Óvoda tálalókonyha - 7632 Pécs, Enyezd utca 1. Hungast Mecsek Kft. 2017.11.09. Jó (86%)
Baranya megye, Pécs Kertvárosi Óvoda Enyezd utcai tagóvoda tálalókonyha - 7632 Pécs, Enyezd utca 3. Hungast Mecsek Kft. 2017.11.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Versend Versend Iskola Ebédlő tálalókonyha - 7652 Versend, Arany János u. 15. Versend Önkormányzat 2017.11.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Pécs Keleti Városrészi Óvoda Zsolnay Vilmos utcai Tagóvoda tálalókonyha - 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 90. Hungast Mecsek Kft. 2017.11.13. Jó (88%)
Baranya megye, Pécs Budai Városkapu Iskola Szieberth Róbert Általános Iskola és AMI tálalókonyha - 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 90. Hungast Mecsek Kft. 2017.11.13. Jeles (91%)
Baranya megye, Pécs-Vasas Keleti Városrészi Óvoda Vasasi Tagóvoda tálalókonyha - 7691 Pécs-Vasas, D. utca 1. Hungast Mecsek Kft. 2017.11.16. Jó (87%)
Baranya megye, Pécs-Hird Keleti Városrészi Óvoda Hirdi Tagóvoda tálalókonyha - 7693 Pécs-Hird, Zengő u. 49/A. Hungast Mecsek Kft. 2017.11.16. Jeles (91%)
Baranya megye, Pécs Városközponti Óvoda Kodály Zoltán utcai tagóvoda tálalókonyha - 7624 Pécs, Kodály Zoltán u. 17/A. Hungast Mecsek Kft. 2017.11.17. Jó (85%)
Baranya megye, Pécs Kertvárosi Óvoda Bimbó utcai tagóvoda tálalókonyha - 7632 Pécs, Bimbó u. 3. Hungast Mecsek Kft. 2017.11.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Szabadszentkirály Szabadszentkirályi tálalókonyha - 7951 Szabadszentkirály, Ady E. u. 37/A. Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal 2017.11.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Bicsérd Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bicsérdi Tagóvoda tálalókonyha - 7671 Bicsérd, Rózsa u. 29/A. Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás 2017.11.24. Jó (83%)
Baranya megye, Komló Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskola tálalókonyha - 7300 Komló, Május 1. u. 13. Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 2017.11.27. Jeles (95%)
Baranya megye, Komló Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium tálalókonyha - 7300 Komló, Tompa Mihály utca 14. Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 2017.11.27. Jeles (97%)
Baranya megye, Pécs Pécs Megyei Jogú Város Kisgyermek Szociális Intézet Törpike Bölcsőde tálalókonyha - 7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Kisgyemek Szociális Intézmények Igazgatósága 2017.11.28. Jó (83%)
Baranya megye, Pécs Keleti Városrészi Óvoda Vargha Damján utcai tagóvoda tálalókonyha - 7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. Hungast Mecsek Kft. 2017.11.28. Jó (86%)
Baranya megye, Baksa Baksai Óvoda tálalókonyha - 7834 Baksa, Rádfai u. 2. Baksa Községi Önkormányzat 2017.12.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Majs Majsi Óvoda és Minibölcsőde tálalókonyha - 7783 Majs, Ady E. u. 63. Majs Község Önkormányzat 2017.12.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Mohács Meixner Ildikó EGYMI Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Tálalókonyha - 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. Mohács Város Önkormányzata Közétkeztetési Ellátó Szervezet 2017.12.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Bogárd Dr. Berze Nagy János Általános Iskola tálalókonyha - 7742 Bogád, Béke tér 4. Bogád Község Önkormányzata 2017.12.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Baksa Baksai Általános Iskola tálalókonyha - 7834 Baksa, Rádfai u. 2/a. TS Gastro Kft. 2017.12.14. Jó (87%)
Baranya megye, Geresdlak Geresdlaki Napraforgó Német Nemzetiségi Óvoda és Konyhái tálalókonyha - 7733 Geresdlak, Óvoda u. 4. Geresdlaki Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha 2017.12.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Pécs Városközponti Óvoda Móricz Zsigmond téri tagóvoda tálalókonyha - 7622 Pécs, Móricz Zsigmond tér 6. Hungast Mecsek Kft. 2017.12.18. Jeles (90%)
Baranya megye, Pécs Városközponti Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskola tálalókonyha - 7622 Pécs, Jókai u. 49. Hungast Mecsek Kft. 2017.12.18. Jó (81%)
Baranya megye, Pécs Kertvárosi Óvoda Siklósi úti Tagóvodája tálalókonyha - 7622 Pécs, Siklósi út 18/A Hungast Mecsek Kft. 2018.01.03. Jó (85%)
Baranya megye, Pécs Kishajó Baptista Óvoda tálalókonyha - 7627 Pécs, Bokor utca 52. Pécsi Baptista Gyülekezet 2018.01.03. Jó (87%)
Baranya megye, Pécs Nyugati Városrészi Óvoda Nagy Jenő utcai Tagóvoda Tálalókonyha - 7623 Pécs, Nagy Jenő utca 38. Hungast Mecsek kft. 2018.01.10. Jeles (92%)
Baranya megye, Pécs PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium Általános Iskola Tálalókonyha - 7624 Pécs, Őz utca 2. Laterum Kft. 2018.01.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Szászvár Szászvári Hársvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Tálalókonyha - 7349 Szászvár, Szent István utca 23. Szászvár Nagyközség Önkormányzata 2018.01.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Szentlőrinc Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde - 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc 2018.01.12. Jeles (91%)
Baranya megye, Szentlőrinc Szociális Szolgáltató Központ - 7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 1-3. Szentlőrinc Város Önkormányzata 2018.01.12. Jó (88%)
Baranya megye, Szászvár Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tálalókonyha - 7349 Szászvár, Szent István utca 25. Szászvár Nagyközség Önkormányzata 2018.01.17. Válaszra vár
Baranya megye, Komló Komló Városi Óvoda - 7300 Komló, Tompa Mihály utca 2/1. Komló Város Önkormányzata 2018.01.18. Jeles (90%)
Baranya megye, Komló Pécsi Szakképzési Centrum Kökönyösi Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tálalókonyha - 7300 Komló, Vájáriskola utca 1. Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 2018.01.18. Jeles (95%)
Baranya megye, Lippó Lippói Óvoda és Konyha - 7781 Lippó, Ifjúság utca 2. Lippói Óvodai Társulás 2018.01.19. Jó (82%)
Baranya megye, Pécs Nyugati Városrészi Óvoda Zipernowsky Károly utcai Tagóvoda Tálalókonyha - 7633 Pécs, Zipernowsky Károly utca 3. Hungast Mecsek Kft. 2018.01.22. Jó (89%)
Baranya megye, Pécs Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy utcai Tagóvoda Tálalókonyha - 7633 Pécs, Hajnóczy utca 7. Hungast Mecsek kft. 2018.01.22. Jó (86%)
Baranya megye, Mohács-Szőlőhegy Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi Bölcsőde - 7700 Mohács-Szőlőhegy, Bári út 1. Mohács Város Önkormányzat 2018.01.23. Jeles (90%)
Baranya megye, Pécs Nyugati Városrészi Óvoda Magyar Lajos utcai Tagóvoda Tálalókonyha - 7623 Pécs, Magyar Lajos utca 2. Hungast Mecsek kft. 2018.01.24. Jó (81%)
Baranya megye, Pécs Budai Városkapu Iskola tálalókonyha és havária konyha - 7629 Pécs, Komlói út 58. Hungast Mecsek Kft. 2018.01.24. Jó (80%)
Baranya megye, Komló Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája - 7300 Komló, Jó szerencsét utca 1. Komló Város Önkormányzata 2018.01.30. Jó (84%)
Baranya megye, Komló Kenderföld-Somági Általános Iskola Tálalókonyha - 7300 Komló, Gagarin utca 4. Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 2018.01.30. Jeles (93%)
Baranya megye, Liget Magyarszéki Mikrotérség Óvodái és Egységes Óvoda- Bölcsődéi Intézmény Ligeti Tagóvodája Tálalókonyha - 7331 Liget, Hamberger utca 13. Magyarszék Község Nonprofit Kht. 2018.01.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Pécs Nyugati Városrészi Óvoda Rácvárosi Tagóvoda - 7634 Pécs, Rácvárosi út 56. Hungast Mecsek Kft. 2018.02.01. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Pécs Városközponti Iskola Tálalókonyha - 7623 Pécs, Mezőszél utca 1. Hungast Mecsek Kft. 2018.02.01. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Bikal Egyházaskozári Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Minibölcsőde Tálalókonyha - 7346 Bikal, Rákóczi utca 13. Egyházaskozári Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Minibölcsőde Bikali Telephely Tálalókonyha 2018.02.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Nagydobsza Nagydobszai Szivárvány Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Konyha Tálalókonyha - 7985 Nagydobsza, Hunyadi utca 1. Nagydobsza és Térsége Óvoda és Konyha Intézményfenntartó Társulás 2018.02.07. Jó (82%)
Baranya megye, Hobol Hobol Általános Iskola Tálalókonyha - 7971 Hobol, Mátyás király utca 23. Dencsházai Társult Óvodák és Konyha 2018.02.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Pécs Városközponti Óvoda József Attila utcai Tagóvodája Tálalókonyha - 7623 Pécs, József Attila utca 20. Hungast Mecsek Kft. 2018.02.08. Jó (84%)
Baranya megye, Pécs Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely utcai Tagóvoda Tálalókonyha - 7624 Pécs, Bornemissza Gergely utca 3. Hungast Mecsek kft. 2018.02.19. Jeles (91%)
Baranya megye, Pécs Mecsekaljai Iskola Jurisics utcai Általános Iskola Tálalókonyha - 7624 Pécs, Jurisics M. utca 17. Hungast Mecsek Kft. 2018.02.19. Jó (81%)
Baranya megye, Komló Komló Városi Óvoda Mecekjánosi Tagóvodája Tálalókonyha - 7300 Komló, Iskola utca 39. Komló Város Önkormányzata 2018.02.22. Jó (89%)
Baranya megye, Komló Komló Város Rendelőintézet Goszt-Krili Bt. Tálalókonyha - 7300 Komló, Kossuth Lajos utca 103. GOSZT-KRILI Bt. 2018.02.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Szentdénes Szederinda Óvoda, Egységes Óvoda - Bölcsőde és Konyha - Szentdénes Óvoda Telephely - 7913 Szentdénes, Petőfi utca 12. Nagypeterd és Környéke Intézményfenntartó Társulás 2018.02.23. Jó (83%)
Baranya megye, Rózsafa Szederinda Óvoda, Egységes Óvoda - Bölcsőde és Konyha - Rózsafa Óvoda Telephely - 7914 Rózsafa, Petőfi utca 6. Nagypeterd és Környéke Intézményfenntartó Társulás 2018.02.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Beremend Bölcsőde Beremend Tálalókonyha - 7827 Beremend, Rákóczi utca 20. Konyha és Étterem 2018.03.05. Jó (82%)
Baranya megye, Nagyharsány Nagyharsányi Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde, Családi Bölcsőde, Könyvtár és Konyha - 7822 Nagyharsány, Petőfi utca 2. Nagyharsányi Intézményi Társulás 2018.03.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Komló Komló Város Önkormányzat Körtvélyesi Tagóvoda - 7300 Komló, Nagyszántó út 10. Komló Város Önkormányzat 2018.03.06. Jó (86%)
Baranya megye, Magyaregregy Egyházaskozári Óvoda, Óvoda- Bölcsőde és Minibölcsőde Magyaregregyi Telephely Óvoda Tálalókonyha - 7332 Magyaregregy, Zrínyi utca 26. Egyházaskozári Óvoda, Óvoda- Bölcsőde és Minibölcsőde 2018.03.07. Jó (85%)
Baranya megye, Pécs Kertvárosi Óvoda Melinda utcai Tagóvodája Tálalókonyha - 7632 Pécs, Melinda utca 23. Hungast Mecsek Kft. 2018.03.08. Jeles (90%)
Baranya megye, Pécs Kertvárosi Óvoda Anikó utcai Tagóvoda - 7632 Pécs, Anikó utca 3. Hungast Mecsek Kft. 2018.03.08. Jeles (92%)
Baranya megye, Nagypeterd Szederinda Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Konyha Óvoda Tálalókonyha - 7912 Nagypeterd, Kossuth Lajos u. 47. Nagypeterd és Környéke Intézményfenntartó Társulás 2018.03.19. Jó (86%)
Baranya megye, Almamellék Szentlászló, Almamellék, Somogyhárságy Óvodái és Konyhái Almamellék Tálalókonyha - 7934 Almamellék, Petőfi tér 1. Szentlászlói Intézményfenntartó Önkormányzati Társulási Tanács 2018.03.20. Válaszra vár
Baranya megye, Pécs Városközponti Iskola Mátyás király utcai Általános Iskola tálalókonyha - 7624 Pécs, Mátyás király utca 17. Hungast Mecsek Kft. 2018.03.21. Jó (84%)
Baranya megye, Pécs Pollack Mihály Szakképző Iskola Kollégiuma tálalókonyha - 7621 Pécs, Jókai u. 8. Hungast Mecsek Kft. 2018.03.21. Jeles (95%)
Baranya megye, Pécs Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó utcai Tagóvoda tálalókonyha - 7628 Pécs, Eszperantó u. 8. Hungast Mecsek kft. 2018.03.27. Jeles (90%)
Baranya megye, Pécs Keleti Városrészi Óvoda Pákolitz utcai Tagóvoda tálalókonyha - 7629 Pécs, Pákolitz István u. 34. Hungast Mecsek kft. 2018.03.27. Jó (85%)
Baranya megye, Mohács Radnóti Miklós Szakközép és Szakiskola Kollégium tálalókonyha - 7700 Mohács, Kossuth Lajos u. 71. Mohács Város Önkormányzata Közétkeztetési Ellátó Szervezet 2018.03.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Mohács Mohácsi Kórház Mozgásszervi Rehabilitáció II:(Kiskórház) tálalókonyha - 7700 Mohács, Kossuth u. 64. Mohácsi Kórház 2018.04.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Mindszentgodista Mindszentgodisai Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Konyha tálalókonyha - 7391 Mindszentgodisa, Béke u. 9. Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2018.04.04. Jó (84%)
Baranya megye, Pécs Keleti Városrészi Óvoda Teleki utcai Tagóvoda tálalókonyha - 7629 Pécs, Teleki Blanka u. 2. Hungast Mecsek Kft. 2018.04.05. Jó (80%)
Baranya megye, Pécs Keleti Városrészi Óvoda Sétatér utcai Tagóvoda Tálalókonyha - 7627 Pécs, Sétatér u. 5. Hungast Mecsek kft. 2018.04.05. Jeles (94%)
Baranya megye, Pécs Keleti Városrészi Óvoda Buzsáki utcai Tagóvoda Tálalókonyha - 7627 Pécs, Buzsáki u. 10. Hungast Mecsek kft. 2018.04.09. jó (82%)
Baranya megye, Pécs Keleti Városrészi Óvoda Fürj utcai Tagóvoda Tálalókonyha - 7627 Pécs, Fürj u.23. Hungast Mecsek kft. 2018.04.09. Jeles (90%)
Baranya megye, Hidas Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Tálalókonyha - 7696 Hidas, Petőfi út 2. Hidas Község Önkormányzat 2018.04.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Pécs Hungast Mecsek Kft. Tálalókonyha - 7632 Pécs, Anikó u. 1. Hungast Mecsek Kft. 2018.04.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Pécs Városközponti Iskola Belvárosi Általános Iskola tálalókonyha - 7621 Pécs, Megye u. 15. Hungast Mecsek Kft. 2018.04.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Pécs Keleti Városrészi Óvoda Majorossy utcai Tagóvoda tálalókonyha - 7621 Pécs, Majorossy u. 10. Hungast Mecsek Kft. 2018.04.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Pécs Városközponti Óvoda Belvárosi Tagóvoda Tálalókonyha - 7621 Pécs, Papnövelde u. 18-20. Hungast Mecsek Kft. 2018.04.24. Jó (88%)
Baranya megye, Hidas (Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola)Hidas Község Önkormányzata Tálalókonyha - 7696 Hidas, Kossuth Lajos u. 31. Hidas Község Önkormányzat 2018.04.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Pécs Eurest Étterem üzemeltető Kft. Belklinika Tálalókonyha - 7624 Pécs, Pacsirta u. 2. Eurest Étterem üzemeltető Kft. 2018.05.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Pécs Nyugati Városrészi Óvoda Esztergár utcai Tagóvoda Tálalókonyha - 7623 Pécs, Esztergár Lajos u. 13. Hungast Mecsek Kft. 2018.05.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Pécs Városközponti Óvoda Budai Nagy Antal utcai Tagóvodája Tálalókonyha - 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 5. Hungast Mecsek Kft. 2018.05.09. Jó (86%)
Baranya megye, Nagykozár Nagykozári Óvoda - 7741 Nagykozár, Kossuth u. 17. Nagykozári Önkormányzat 2018.05.14. Válaszra vár
Baranya megye, Mohács MTÁMK Ifjúsági Centrum tálalókonyha - 7700 Mohács, Széchenyi tér 16. Mohács Város Önkormányzata Közétkeztetési Ellátó Szervezet 2018.05.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Bogád Dr. Berze Nagy János Általános Iskola tálalókonyha - 7742 Bogád, Béke tér 4. Bogád Község Önkormányzata 2018.05.24. Jó (85%)
Baranya megye, Mohács Kisfaludy Károly Gimnázium tálalókonyha - 7700 Mohács, Szepessy tér 6. Mohács Város Önkormányzata Közétkeztetési Ellátó Szervezet 2018.05.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Romonya Romonyai Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde - 7743 Romonya, Béke u. 40. Bogád-Romonya Intézményfenntartó Társulás 2018.05.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Pécs Integrált Nappali Szociális Intézmény Tálalókonyha - 7626 Pécs, Felsőbalokány u. 1./G Integrált Nappali Szociális Intézmény 2018.06.04. Jó (88%)
Baranya megye, Mohács-Újmohács Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi Bölcsőde Völgyesi Jenő Tagóvodája tálalókonyha - 7714 Mohács-Újmohács, Iskola u. 4. Mohács-Bár-Homorúd-Sátorhely-Székelyszabar Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2018.06.05. Jó (88%)
Baranya megye, Mohács-Újmohács Mohács Térségi Általános Iskola Völgyesi Jenő Tag Általános Iskolája tálalókonyha - 7714 Mohács-Újmohács, Iskola u. 2. Mohács Város Önkormányzata Közétkeztetési Ellátó Szervezet 2018.06.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Vásárosdombó Vásárosdombói Mesevár Óvoda tálalókonyha - 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 14. Vásárosdombó Főzőkonyha 2018.07.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Sikonda Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ tálalókonyha - 7300 Sikonda, Fürdő utca 4. GOSZT-Krili Bt. 2018.07.12. Jó (84%)
Baranya megye, Pécs PMJV Integrált Szociális Intézmények Tüzér utcai Idősek Otthona Tálalókonyha - 7633 Pécs, Tüzér u. 7. Hungast Mecsek Kft. 2018.07.17. Jeles (92%)
Békés megye, Békéscsaba Békéscsabai Szent László utcai Általános Iskola tálalókonyhája - 5600 Békéscsaba, Szent László utca Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény 2017.01.17. Jó (89%)
Békés megye, Battonya Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda - Óvodai Tálalókonyha - 5830 Battonya, Fő utca 121. Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda 2017.03.27. Jó (80%)
Békés megye, Békéscsaba Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Tálalókonyha - 5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 4. Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2017.05.09. Jó (87%)
Békés megye, Békéscsaba Mackó Kuckó Óvoda Tálalókonyha - 5600 Békéscsaba, Orosházi út 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.09.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Gyomaendrőd Százszorszép Óvoda Tálalókonyha - 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017.09.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Gyomaendrőd Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya kistérségi Óvoda Margaréta Óvoda telephely, tálalókonyha - 5500 Gyomaendrőd, Jókai utca 4. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017.09.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Szarvas Kőrös-Szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Idősek Átmeneti Otthona és Idősek Klubja, tálalókonyha - 5540 Szarvas, Bethlen Gábor utca 27-29. Kőrös-Szögi Kistérség Többcélú Társulása 2017.11.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Békés Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Újvárosi Tagóvoda - 5630 Békés, Csabai út 30. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 2017.11.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Békés Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Fürkész Központi Óvoda Tálalókonyha - 5630 Békés, Baky u. 4. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 2017.11.15. Jó (86%)
Békés megye, Békés Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Óvoda Tálalókonyha - 5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 33. Szegedi Kis István Református Gimnázium és Általános Iskola Óvoda és Kollégium 2017.11.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Békés Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, Bóbita Integrált Tagóvoda - 5630 Békés, Ótemető utca 2. Békési Kistérségi Intézmény Fenntartó Társulás 2017.11.17. Jó (89%)
Békés megye, Szeghalom Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsöde Óvodai Tálalókonyha - 5520 Szeghalom, Petőfi utca 1. Szeghalom Város Önkormányzata 2018.01.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Tarhos Békés Városi Szociális Foglalkoztató Központ Idősek Klubja Tarhos-Tálalókonyha - 5641 Tarhos, Kossuth Lajos utca 47-49. Békés Városi Szociális Foglalkoztató Központ 2018.01.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Szeghalom Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsöde Mesevarázs Fáy Utca 12. sz alatti feladatellátási hely - 5520 Szeghalom, Fáy utca 12. Szeghalom Város Önkormányzata 2018.01.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Békéscsaba Kazinczy Ferenc Általános Iskola tálalókonyhája - 5600 Békéscsaba, Irányi utca 14. Gyermekélelmezési Intézmény 2018.02.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Battonya Battonyai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Tálalókonyha - 5830 Battonya, Hunyadi u. 54. Szerb Országos Önkormányzat 2018.03.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Tótkomlós Szlovák Két Tannyelvű Általános Iskola és Óvoda Óvodai tálalókonyha - 5940 Tótkomlós, Diófa utca 10. Országos Szlovák Önkormányzat 2018.03.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Tótkomlós Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általáos Iskola és Óvoda Iskolai Tálaló - 5940 Tótkomlós, Földvári utca 2. F:arbung-Gastro Kereskedelmi és SzolgáltatóKft. 2018.03.06. Jó (81%)
Békés megye, Békésszentandrás Szent László Utcai Óvoda Tálalókonyha - 5561 Békésszentandrás, Szent László utca 54. Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2018.04.05. Jó (81%)
Békés megye, Orosháza Vadvirág Esély Klub, tálalókonyha - 5900 Orosháza, Október 6. utca 39. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2018.04.16. jeles (91%)
Békés megye, Orosháza Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Platán Idősek Otthona - 5900 Orosháza, Teréz utca 14. Orosháza Város Önkormányzata 2018.04.16. Jó (89%)
Békés megye, Orosháza Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Öregtölgy Klub - 5900 Orosháza, Iglói utca 7. Orosháza Város Önkormányzata 2018.04.16. Jó (82%)
Békés megye, Orosháza Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Fenyő Idősek Otthona - 5900 Orosháza, Táncsics utca 8. Orosháza Város Önkormányzata 2018.04.16. jeles (90%)
Békés megye, Orosháza Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Gyöngyvirág Klub Idősek Nappali Ellátása - 5900 Orosháza, Székács József utca 3. Orosháza Város Önkormányzata 2018.04.16. Jeles (92%)
Békés megye, Orosháza Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Reménység Klub tálaló-melegítőkonyha - 5900 Orosháza, Lorántffy u. 35. Orosháza Város Önkormányzata 2018.04.16. Jó (84%)
Békés megye, Orosháza Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Őszirózsa Klub tálaló-melegítőkonyha - 5900 Orosháza, Kiss Ernő u. 19. Orosháza Város Önkormányzata 2018.04.16. Jó (86%)
Békés megye, Kunágota Kunágotai Óvoda Rákóczi Utcai Telephelye - 5746 Kunágota, Rákóczi utca 73 Községi Önkormányzat Kunágota 2018.04.18. Jeles (93%)
Békés megye, Gádoros Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola - 5932 Gádoros, Iskola utca 4. Szent Gellért, Katolikus Iskolai Főhatóság(SzeGeKIF) 2018.04.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Kétsoprony Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola - 5674 Kétsoprony, Dózsa út 18-20. Szent Gellért, Katolikus Iskolai Főhatóság(SzeGeKIF) 2018.05.04. jeles (91%)
Békés megye, Békéscsaba Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola - 5600 Békéscsaba, Kölcsey utca 27. Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete 2018.05.04. Jó (85%)
Békés megye, Csabacsűd Hársliget Óvoda Tálalókonyha - 5551 Csabacsűd, Petőfi Sándor utca 57/2. Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút 2018.05.07. Jó (82%)
Békés megye, Tótkomlós Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ Idősek Háza tálalókonyha - 5940 Tótkomlós, Széchenyi utca 18. Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ 2018.05.09. jeles (94%)
Békés megye, Tótkomlós Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ tálalókonyha - 5940 Tótkomlós, Pósa Lajos utca 2. Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ 2018.05.09. Jó (86%)
Békés megye, Mezőkovácsháza Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsöde Ifjúság ltp. 1. szám alatti telephely Tálalókonyha - 5800 Mezőkovácsháza, Ifjúság ltp. 1. Mezőkovácsházi Humán Szolgátató Központ 2018.05.17. jeles (95%)
Békés megye, Kardos Idősek Klubja - 5552 Kardos, Gyomai utca 27. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2018.05.22. Jó (80%)
Békés megye, Kondors Idősek Klubja - 5553 Kondoros, Hősök utca 18. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2018.05.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Gyomaendrőd Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium és Egyház tálalókonyhája - 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39. Dreher Söröző és Étterem 2018.05.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Gyomaendrőd Tálalókonyha - 5500 Gyomaendrőd, Selyem utca 109/2. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium és Egyház 2018.05.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Mezőkovácsháza Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsöde Bölcsödei Telephely tálalókonyha - 5800 Mezőkovácsháza, Petőfi utca 3/A. Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Kötpont 2018.05.30. jeles (95%)
Békés megye, Mezőkovácsháza Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsöde 3.-as számú Óvoda - 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 18. Mezőkovácsházi Humán Szolgálatató Központ 2018.05.30. jeles (95%)
Békés megye, Medgyesegyháza Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda tálalókonyha - 5666 Medgyesegyháza, Hősök utca 2. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2018.06.13. jeles (92%)
Békés megye, Szarvas Liliomkert Idősek Klubja tálalókonyha - 5540 Szarvas, Dózsa György utca 29. Körösszögi Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti intézménye 2018.06.26. Jó (83%)
Békés megye, Mezőberény I.sz. Idősek Otthona Tálalókonyha - 5650 Mezőberény, Puskin utca 1. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2018.08.28. Jó (83%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Tiszaújváros Őszirózsa Idősek Klubja Tálalókonyha - 3580 Tiszaújváros, Irinyi János u. 4. Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 2016.11.30. Jó (81%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Berente Berentei Általános Iskola - 3704 Berente, Posta út 7. Berente Községi Önkormányzat 2017.01.25. Jó (80%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Sajóvámos Kincses Sziget Óvoda - 3712 Sajóvámos, Nevelők utca 4. Sajóvámos Községi Önkormányzat 2017.01.30. Jó (80%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Sajószentpéter Sajószentpéteri Központi Napköziotthonos Óvoda -Tálalókonyha - 3770 Sajószentpéter, Harica u. 3. Sajószentpéter Város Önkormányzata 2017.01.31. Jó (83%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Sajóhídvég Napköziotthon - tálalókonyha - 3576 Sajóhídvég, Rákóczi Ferenc u. 29. Sajóhídvég Község Önkormányzat 2017.02.09. Jeles (95%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Felsőzsolca Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Szent István úti Telephelye tálalókonyha - 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 43. Felsőzsolca Város Önkormányzata 2017.02.09. Jó (85%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Felsőzsolca Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Székhelyóvoda tálalókonyha - 3561 Felsőzsolca, Park u. 3. Felsőzsolca Város Önkormányzata 2017.02.09. Jó (83%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Széchenyi István Általános Iskola tálalókonyha - 3524 Miskolc, Hajós Alfréd utca 5. Miskolci Közintézmény-működtető Központ 2017.04.04. Jó (80%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hernádkak Mátyás Király Katolikus Általános Iskola tálalókonyha - 3563 Hernádkak, Petőfi Sándor utca 16. Jekkel és Társa Kft. 2017.04.20. Jó (85%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Aranykor Idősek Otthona Tálalókonyha - 3534 Miskolc, Kiss tábornok út 32. Kórház- és Menza Étkeztetés Szolgáltató Kft. 2017.04.20. Jó (83%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Felsőnyárád Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda - tálalókonyha - 3721 Felsőnyárád, Petőfi Sándor út 10. Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda 2017.05.10. Jó (87%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Tarcal Kikelet Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Tálalókonyha - 3915 Tarcal, Árpád utca 8. Tarcal Község Önkormányzata 2017.05.31. Jó (83%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Miskolci Napraforgó Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Melegítő Konyha - 3516 Miskolc, Szolártsik tér 1. Miskolci Napraforgó Óvoda 2017.06.16. Jó (85%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Szent Anna Tagóvodája - 3532 Miskolc, Brigád u. 2/a. Egri Főegyházmegye 2017.06.23. Jó (82%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Miskolci Napraforgó Óvoda Várhegy úti Tagóvoda tálalókonyha - 3519 Miskolc, Várhegy utca 2. Miskolci Napraforgó Óvoda 2017.06.29. Jó (80%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Százszorszép Óvoda Bársony János úti Tagóvoda Tálalókonyha - 3531 Miskolc, Bársony János u. 27. Miskolci Százszorszép Óvoda 2017.07.13. Jó (84%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Cigánd Bodrogköz Kincsi Bölcsőde Tálalókonyha - 3973 Cigánd, Fő u. 38. Bodrogköz Kincsei Bölcsőde 2017.07.31. Jó (84%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Robert Bosch Melegkonyhás Étterem Tálalókonyha - 3526 Miskolc, Robert Bosch Park 3. Hungast Vital Kft. 2017.09.05. Jó (87%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Sárospatak Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. - József Attila úti Óvoda tálalókonyhája - 3950 Sárospatak, József Attila u. 31. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2017.09.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Rakaca Önkormányzati Konyha és Étkezde - 3825 Rakaca, Ady Endre u. 3/a. Rakaca Község Önkormányzata 2017.09.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Rakaca Rakacai Szent Antal Óvoda Tálalókonyha - 3825 Rakaca, Ady Endre u. 3/b. Rakaca Község Önkormányzata 2017.09.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Boldogkőváralja Fogyatékosok Otthona Tálalókonyha - 3885 Boldokőváralja, Kossuth u. 2. Hungast Vital Kft. 2017.09.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Boldogkőváralja Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Boldogkőváraljai Tagintézménye Tálalókonyha - 3885 Boldogkőváralja, Kossuth u. 39. Boldogkőváraljai Főzőkonyha 2017.09.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Sátorlajaújhely Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Kéttannyelvű Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Esze Tamás Tagintézménye, Esze konyha - 3980 Sátoraljaújhely, Esze T. utca 10. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervet 2017.10.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Ricse Idősek klubja Tálalókonyha - 3974 Ricse, Ady Endre u. 1. Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2017.10.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Ricse Pszichiátriai Otthon Tálalókonyha - 3974 Ricse, Vasút út 2. Hungast Vital Kft. 2017.10.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Borsodnádasd Idősek Otthona Tálalókonyhája - 3672 Borsodnádasd, Móricz Zsigmond u. 4. Hungast Vital Kft. 2017.10.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Tiszalúc Iskola Tálalókonyha - 3565 Tiszalúc, Hársfa u. 15. Tiszalúci Élelmezési Központ 2017.11.20. Jó (83%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Tokaj II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Tálalókonyha - 3910 Tokaj, Bajcsy Zsilinszky Endre út 7-9. Tokaji Városüzemeltető Szervezet 2018.01.08. Válaszra vár
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Sárospatak II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Tálalókonyha - 3950 Sárospatak, Petőfi utca 1. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2018.03.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Bársony János Általános Iskola Tálalókonyha - 3531 Miskolc, Bársony János utca 27/a. Kórház és Menzaétkeztetés Kft. 2018.03.26. Jeles (92%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Bükkábrány Bükkábrányi Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha - 3422 Bükkábrány, Béke út 28. Bükkábrány Község Önkormányzata 2018.03.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Diósgyőri Nagy Lajos Király úti Általános Iskola - 3535 Miskolc, Tóth Árpád utca 12. Kórház- és Menzaétkeztetés Kft. 2018.04.16. Jeles (92%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3526 Miskolc, Kassai utca 15. Kórház és Mentaétkeztetés Kft. 2018.04.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 76. Kórház- és Menzaétkeztetés Kft. 2018.04.17. Jó (88%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3529 Miskolc, Petneházy Dávid utca 10-12. Kórház és Mentaétkeztetés Kft. 2018.04.17. Jeles (90%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3529 Miskolc, Szilágyi Dezső utca 53. Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft. 2018.04.18. Jó (83%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 10. Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft. 2018.04.18. Jó (81%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Arany János Általános Iskola Tálalókonyha - 3528 Miskolc, Csele utca 14. Kórház- és Menzaétkeztetés Kft. 2018.04.18. Jó (88%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Melegítő Konyha - 3529 Miskolc, Gesztenyés utca 18. Kórház- és Menzaétkeztetés Kft. 2018.04.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3524 Miskolc, Hajós Alfréd utca 5. Kórház- és Menzaétkeztetési Kft. 2018.04.19. Jeles (92%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Fazekas Általános Iskola, tálalókonyha - 3525 Miskolc, Fazekas utca 6. Kórház és Menzaétkeztetés Kft. 2018.04.23. Jeles (91%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Gyarmati Általános Iskola, tálalókonyha - 3525 Miskolc, Mátyás király utca 21. Kórház és Menzaétkeztetés Kft. 2018.04.23. Jeles (91%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Kassai Úti Tagóvoda Tálalókonyha - 3526 Miskolc, Kassai utca 17. Miskolci Belvárosi Óvoda 2018.04.23. Válaszra vár
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3526 Miskolc, Kassai utca 19. Kórház- és Menzaétkeztetési Kft. 2018.04.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Melegítő Konyha - 3526 Miskolc, Katowice utca 33. Miskolci Belvárosi Óvoda 2018.04.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Kilián Bölcsőde Tálalókonyha - 3534 Miskolc, Könyves Kálmán utca 31. Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft 2018.04.23. Jeles (91%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Miskolci Batsányi János Óvoda Mesevár Tagóvoda - 3534 Miskolc, Könyves Kálmán utca 34. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.04.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Diósgyőri Bölcsőde Tálalókonyha - 3535 Miskolc, Kuruc u. 65/a. Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft. 2018.04.23. Jeles (92%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Kisboldogasszony Tagóvoda Tálalókonyhája - 3535 Miskolc, Puskás Tivadar u. 2-4. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2018.04.23. Jeles (91%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3526 Miskolc, Szeles utca 65. Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft. 2018.04.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Nyitnikék Óvoda Vadász úti Tagóvoda, tálalókonyha - 3518 Miskolc, Vadász út 2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018.04.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Erenyői Általános Iskola, tálalókonyha - 3518 Miskolc, Faller Jenő utca 9. Kórház és Menzaétkeztetés Kft. 2018.04.24. Jeles (91%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3516 Miskolc, Kovács utca 1. Kórház- és Menzaétkeztési Kft. 2018.04.24. Jeles (93%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Bokréta úti Margaréta bölcsőde tálalókonyha - 3532 Miskolc, Bokréta u. 1. Kórház és Menzaétkeztetés Kft. 2018.04.24. Jó (89%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Dobó Katica Bölcsőde Tálalókonyhája - 3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 26. Kórház- és Menzaétkeztetés Kft. 2018.04.24. Jeles (90%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Katica Bölcsőde Tálalókonyha - 3529 Miskolc, Szilvás u. 39. Kórház- és Menzaétkeztetés Kft. 2018.04.24. Jeles (93%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda Zsolcai Kapui Tagóvodája - 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 17. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.04.24. Válaszra vár
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda - 3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 14. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.04.24. Jó (88%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Győri Kapui Tagiskolája - 3532 Miskolc, Miklós u. 13. Kórház- és Menzaétkeztetés Kft. 2018.04.24. Jó (84%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - 3532 Miskolc, Zoltán u. 5. Kórház- és Menzaétkeztetés Kft. 2018.04.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Szent Imre Iskola Melegítő Konyha - 3532 Miskolc, Fadrusz János utca 3-8. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2018.04.24. Jó (87%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Miskolci Éltes EGYMI Tüskevár Tagintézmény Tálalókonyha - 3532 Miskolc, Károly utca 10. Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft 2018.04.24. Jó (88%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hernádnémeti Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Tálalókonyha - 3564 Hernádnémeti, Petőfi Sándor utca 1. Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2019.02.12. Jó (85%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Felsőzsolca Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola - 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 2. Egri Főegyházmegye 2018.04.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Batsányi János Óvoda, tálalókonyha - 3534 Miskolc, Batsányi János utca 2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018.05.08. Jó (87%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Pitypang Tagóvoda Melegítő konyha - 3528 Miskolc, Fövényszer utca 35. Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda 2018.05.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3525 Miskolc, Dózsa György utca 36. Kórház- és Menzaétkeztetési Kft. 2018.05.08. Jó (86%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3527 Miskolc, Selyemrét utca 36. Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft. 2018.05.08. Jó (88%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Selyemréti Tagóvoda Tálalókonyhája - 3527 Miskolc, Selyemrét utca 38. Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda 2018.05.08. Válaszra vár
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3534 Miskolc, Gagarin u. 50. Kórház- és Menzaétkeztetés Kft. 2018.05.08. Jó (89%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Fazola Henrik Szakközépiskola tálalókonyha - 3534 Miskolc, Gagarin u. 54. Kórház- és Menzaétkeztetés Kft. 2018.05.08. Jó (87%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Miskolci Nyitnikék Óvoda Tálalókonyha - 3533 Miskolc, Andrássy utca 53/a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.05.08. Jó (83%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc "Tálalókonyha" - Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium - 3533 Miskolc, Győri kapu 156. Kórház- és Menzaétkeztetés Kft. 2018.05.08. Jó (87%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Napraforgó Bölcsőde Tálalókonyha - 3534 Miskolc, Hajós Alfréd utca 1. Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft 2018.05.08. Jeles (94%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Miskolctapolca Tagiskolája Tálalókonyha - 3500 Miskolc, Győri utca 3. (Iglói utca 10.) Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft 2018.05.08. Jeles (93%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda "Tálalókonyha" - 3508 Miskolc, Mész u. 3. Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2018.05.08. Jeles (90%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda "Iskolai Étkező" - 3508 Miskolc, Szeretet u. 5. Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2018.05.08. Jó (84%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3529 Miskolc, Gesztenyés utca 25. Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft. 2018.05.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3529 Miskolc, Áfonyás u. 18. Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft. 2018.05.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Melegítő Konyha - 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 64. Miskolci Belvárosi Óvoda 2018.05.14. Jó (84%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3530 Miskolc, Nagyváthy János utca 5. Kórház- és Menzaétkeztetési Kft. 2018.05.14. Jeles (94%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Miskolci Diósgyőri Óvoda Bulgárföldi Tagóvodája - 3534 Miskolc, Fazola Henrik út 4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.05.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Bulgárföldi Általános Iskola Tálaló - 3534 Miskolc, Fazola Henrik út 2. KEM Kft. 2018.05.14. Jó (84%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Miskolci Batsányi János Óvoda Szlovák Nemzetiségi Tagóvodája, tálalókonyha - 3510 Miskolc, Fő utca 103. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018.05.16. Jeles (90%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Óvodai Tálalókonyha - 3521 Miskolc, Óvoda utca 7. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda 2018.05.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Diósgyőri Gimnázium Tálalókonyha - 3534 Miskolc, Kiss tábornok út 42. KEM Kft 2018.05.16. Jeles (93%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája - 3533 Miskolc, Lorántffy Zsuzsanna utca 28. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.05.16. Jó (88%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvoda - 3534 Miskolc, Stadion út 47/A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.05.16. Jeles (92%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Görgey úti Tagóvodája - 3529 Miskolc Görgey út 20. Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda 2018.05.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Kazinczy Tálalókonyha - 3529 Miskolc, Középszer utca 3. KEM kft. 2018.05.17. Jó (88%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Könyves Kálmán Általános Iskola Tálaló Konyha - 3534 Miskolc, Könyves K. u. 2 KEM Kft. 2018.05.23. Jeles (93%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Aranykor Tálalókonyha - 3534 Miskolc, Kiss tábornok út 32. KEM Kft. 2018.05.24. Jeles (93%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Martin János Szakképző II Tálaló - 3529 Miskolc, Áfonyás utca 16. KEM Kft 2018.05.24. Jeles (94%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Iskolai Tálalókonyha - 3530 Miskolc, Hunyadi János utca 6. Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium 2018.05.25. Jó (88%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Vizsoly Melegítőkonyha - 3888 Vizsoly, Szent János utca 66. Vizsolyi Óvoda 2018.05.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Tolcsva Óvodai Tálalókonyha - 3934 Tolcsva, Kossuth Lajos utca 64. Tolcsvai Egységes Óvoda-Bölcsőde 2018.06.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Miskolci Avastetői Óvoda Szilvás úti Tagóvoda - 3529 Miskolc, Szilvás utca 37. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.06.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Miskolci Diósgyőri Óvoda - 3534 Miskolc, Árpád út 4/a. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.06.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Mezőkeresztes Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde - 3441 Mezőkeresztes, Szentistváni utca 74. Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2018.06.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Mezőkövesd Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Idősek Gondozóháza - 3400 Mezőkövesd, Bogácsi út 4. Mezőkövesdi Kistérségi Többcélú Társulás 2018.06.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Kenézlő Kenézlő Óvoda Tálalókonyha - 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Kenézlői Óvoda és Konyha 2018.07.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szendrő Városi Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza Tálalókonyha - 3752 Szendrő, Rákóczi út 26-28. Városi Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 2018.07.06. Jeles (93%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szendrő Városi Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza Telephely Tálalókonyha - 3752 Szendrő, Béke utca 1. Városi Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 2018.07.06. Jeles (90%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Olaszliszka Tálalókonyha - 3933 Olaszliszka, Petőfi út 21. Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda 2018.07.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Forró Tálalókonyha - 3849 Forró, Part út 3. Forrói Napközi Otthonos Óvoda 2018.07.31. Jó (83%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Mezőkövesd Mezőkövesdi Krónikus Belgyógyászati Osztály Tálalókonyhája - 3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 1. Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 2018.08.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Idősek Nappali Klubja Tálalókonyha - 1119 Budapest, Keveháza u. 6. Újbudai Szociális Szolgálat 2017.02.22. Jó (89%)
Budapest Mesevilág Magánóvoda, Édenkert Tagóvoda, tálalókonyha - 1161 Budapest, Rákóczi u. 162. Mesevilág Nonprofit Kft. 2017.03.13. Jó (83%)
Budapest Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközép Iskola, tálalókonyha - 1165 Budapest, Mátyás király tér 4. Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet 2017.03.13. Jó (86%)
Budapest Kőbányai Csodapók Óvoda Tálalókonyha - 1104 Budapest, Mádi u. 127. Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata 2017.03.13. Jó (85%)
Budapest Tátra téri Általános Iskola - 1204 Budapest, Tátra tér 1. Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet 2017.03.16. Jeles (90%)
Budapest Bakáts téri Általános Iskola - 1092 Budapest, Bakáts tér 12. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 2017.03.16. Jó (82%)
Budapest Hermann Ottó Általános Iskola Tálalókonyha - 1149 Budapest, Egressy út 69. Hungast 14. Kft. 2017.03.17. Jó (89%)
Budapest Kosztolányi Dezső Általános Iskola Tálalókonyha - 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 2017.03.17. Jó (82%)
Budapest Kőbányai Gépmadár Óvoda Tálalókonyha - 1104 Budapest, Gépmadár utca 15. Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata 2017.03.21. Jeles (90%)
Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Tálalókonyha - 1063 Budapest, Munkácsy M. utca 26. Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet 2017.05.02. Jeles (90%)
Budapest Fillér utcai Általános Iskola - 1022 Budapest, Fillér utca 70-76. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézményeket Működtető Központ (1021 Budapest, Vadaskerti utca 13.) 2017.06.07. Jó (81%)
Budapest Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda tálalókonyhája - 1165 Budapest, Baross Gábor u. 32-36. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2017.06.09. Jó (84%)
Budapest Eurest Étterem Diana utca - 1125 Budapest, Diana u. 35-37. Eurest Kft. 2017.06.09. Jó (82%)
Budapest Bornemissza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola - 1165 Budapest, Újszász u. 45/b. Hitgyülekezete Egyház 2017.06.09. Jó (83%)
Budapest Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda - 1185 Budapest, Barcika tér 8. Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal 2017.07.12. Jó (87%)
Budapest Csodavilág Óvoda - 1182 Budapest, Üllői út 709. Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány 2017.09.20. Jeles (92%)
Budapest Gloriet Sportiskola Tálalókonyha - 1181 Budapest, Tövishát utca 8. Eurest Kft. 2017.09.20. Jó (83%)
Budapest Hétszínvirág Összevont Óvoda Tóth István Tagóvoda, tálalókonyha - 1155 Budapest, Tóth István utca 98. XV. Kerületi Önkormányzat 2017.09.25. jó (80%)
Budapest Ciklámen Idősek Klubja Tálalókonyha - 1081 Budapest, II. János Pál Pápa tér 17. Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2017.09.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Deák Diák Általános Iskola - 1081 Budapest, II. János Pál Pápa tér 4. Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2017.09.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda - 1181 Budapest, Szélmalom utca 29-31. Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal 2017.09.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tálalókonyha - 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata 2017.09.28. Jó (80%)
Budapest Budapest IX. kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium - 1098 Budapest, Lobogó u. 1. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 2017.10.02. Jó (86%)
Budapest Ferencvárosi Epres Óvoda Tálalókonyha - 1098 Budapest, Epreserdő u. 10. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 2017.10.02. Jó (82%)
Budapest Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Tagóvoda Törzs utca, tálalókonyha - 1032 Budapest, Törzs utca 2. Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2017.10.03. Jó (80%)
Budapest Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda (óvodai tálalókonyha) - 1194 Budapest, Szegfű utca 16. Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda 2017.10.06. Jeles (91%)
Budapest Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda (Álatlános Iskolai tálalókonyhája) - 1194 Budapest, Kisviola utca 44. Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda 2017.10.06. Jeles (90%)
Budapest Brumi Óvoda tálalókonyhája - 1165 Budapest, Emma utca 18. Brumi Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017.10.11. Jó (82%)
Budapest Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda Kincskereső Tagóvodája, tálalókonyha - 1089 Budapest, Bláthy O. utca 35. Józsefvárosi Önkormányzat 2017.10.11. Jó (82%)
Budapest Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sport Iskola, tálalókonyha - 1089 Budapest, Vajda Péter utca 25-31. 1089 Budapest, Vajda Péter utca 25-31. 2017.10.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Rákosmenti Százszorszép Óvoda, tálalókonyha - 1171 Budapest, Rezgő utca 15. Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata 2017.10.18. Jó (80%)
Budapest Csupa-Csoda Tagóvoda, tálalókonyha - 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 123-125. Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda 2017.10.20. Jó (87%)
Budapest Berzsenyi Dániel Gimnázium, tálalókonyha - 1133 Budapest, Kárpát utca 49-53. Kinder F és K Vendéglátó Kft. 2017.10.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda "Lándzsa" - 1163 Budapest, Lándzsa utca 23. Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat 2017.11.06. Jó (88%)
Budapest Kispesti Forrásház Gondozási Központ - 1191 Budapest, Dobó Katica utca 18. Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum 2017.11.09. Jó (85%)
Budapest Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona - 1028 Budapest, Hidegkúti út 158. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017.11.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Budapest Főváros XIII. Önkormányzat Egyesített Óvoda Gyöngyszem Tagóvodája - 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 5. Budapest Főváros XIII. Önkormányzat 2017.11.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Tálalókonyha - 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézményeket Működtető Központ 2017.11.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Egyesített Bölcsődei Intézmények Pöttöm Bölcsőde Tálalókonyha - 1118 Budapest, Ménesi út 41. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2017.11.27. Jó (80%)
Budapest Ferencvárosi Napfény Óvoda - 1098 Budapest, Napfény u. 4. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 2017.11.28. Jó (82%)
Budapest Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és Kollégium - 1098 Budapest, Friss u. 2. Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet 2017.11.28. Jó (81%)
Budapest III. Számú Idősek Klubja Tálalókonyha - 1011 Budapest, Fő utca 31. Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2017.12.04. Jó (84%)
Budapest Hartyán Általános Iskola - 1157 Budapest, Hartyán köz 2-4 Budapest Főváros XV. Kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdaági Működtetési Központ Tálalókonyhák 2018.01.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Tesz-Vesz Óvoda (tálalókonyhája) - 1051 Budapest, József Attila utca 18. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat 2018.01.22. Jó (85%)
Budapest Dob Bölcsőde Tálalókonyha - 1074 Budapest, Dob utca 23. Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató 2018.01.22. Jó (83%)
Budapest Rákosmenti Mézeskalács Óvoda - 1171 Budapest, Tanár utca 7-9. Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzat 2018.01.24. Jeles (92%)
Budapest Napraforgó Egyesített Óvoda Mesepalota tagóvodája - 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15. Józsefvárosi Önkormányzat 2018.01.26. Jó (88%)
Budapest Rákospalotai Összevont Óvoda Régi Fóti úti Tagóvoda - 1152 Budapest, Régi Fóti út 14. Budapest Főváros XV. Kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 2018.01.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Óvoda Tálalókonyha - 1185 Budapest, Szent László utca 39. Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2018.01.30. Jó (86%)
Budapest Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Általános Iskola Tálalókonyha - 1185 Budapest, Bajcsy Zsilinszky utca 74. Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2018.01.30. Jó (84%)
Budapest Rákosmenti Hófehérke Óvoda, tálalókonyha - 1173 Budapest, 525. tér 41. Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata 2018.01.31. Jó (88%)
Budapest Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium, tálalókonyha - 1173 Budapest, Akácvirág utca 49. Rákosmente Kft. 2018.01.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Budapesti Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola - 1082 Budapest, Üllői út 76. Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet 2018.01.31. Jó (80%)
Budapest Hétszínvirág Összevont Óvoda Molnár Viktor Tagóvoda - 1158 Budapest Molnár Viktor utca 94 - 96 Budapest Főváros XV Kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 2018.01.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Egyesített Bölcsődék Balaton utcai Tagintézmény - 1055 Budapest, Balaton utca 10. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat 2018.02.05. Jeles (96%)
Budapest Balaton Óvoda - 1055 Budapest, Balaton utca 10. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat 2018.02.05. Jó (85%)
Budapest Iciri-Piciri Bölcsőde Tálalókonyha - 1183 Budapest, Attila utca 11. Budapest Főváros XVIII. Ker. Pestszentelőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Egyesített Bölcsődék 2018.02.05. Jeles (93%)
Budapest Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda Tálalókonyha - 1183 Budapest, Attila utca 9. Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2018.02.05. Jó (89%)
Budapest Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Jupiter Tagóvodája - 1214 Budapest Jupiter utca 24/A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2018.02.06. Jó (84%)
Budapest Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsődék XV/3 Bölcsőde - 1152 Budapest Fő út 33. Budapest Főváros XV Kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 2018.02.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Budapest I. kerületi Battyhány Lajos Általános Iskola - 1015 Budapest, Batthyány utca 8. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ 2018.02.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda Tálalókonyha - 1181 Budapest, Reviczky utca 52-56. Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hivatal 2018.02.15. Jó (83%)
Budapest Vörösmarty Eurest Étterem - 1181 Budapest, Vörösmarty M. utca 64. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.02.15. Jó (87%)
Budapest Aprófalva Bölcsőde - 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 111. Prevenciós Központ 2018.02.16. Jeles (94%)
Budapest Pannónia Általános Iskola Tálalókonyhája - 1133 Budapest, Tutaj utca 7-11. Budapest Főváros XIII. Kerületi Intézményműködtető és Fenntartó Központ 2018.02.16. Jeles (93%)
Budapest Rákosmenti Bóbita Óvoda, tálalókonyha - 1172 Budapest, Heltai tér 1. Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzat 2018.02.21. Jeles (94%)
Budapest Diadal úti Általános Iskola, tálalókonyha - 1172 Budapest, Diadal út 43-49. Rákosmente Kft. 2018.02.21. Jó (84%)
Budapest Budapesti Piarista Gimnázium tálalókonyhája - 1052 Budapest, Piarista utca 1. Budapesti Piarista Gimnázium 2018.02.22. Jó (83%)
Budapest Aradi Óvoda, tálalókonyha - 1049 Budapest, Aradi utca 9. Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat Gazdasági Intézménye 2018.02.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Móra ferenc Általános Iskola Tálalókonyha - 1214 Budapest, Tejút utca 10. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági szolgáltató Igazgatóság 2018.02.26. Jó (88%)
Budapest Bp. Főváros XV. Ker. Önkormányzat Rákospalotai Összevont Óvoda Vácrátót téri Tagóvoda - 1151 Budapest, Vácrátót tér 4 - 12. Budapest Főváros XV Kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 2018.02.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest III. sz. Összevont Óvoda Tálalókonyha - 1237 Budapest, Pistahegyi köz 1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala 2018.02.28. Jó (84%)
Budapest Török Flóris Általános Iskola Tálalókonyha - 1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 2. Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet 2018.02.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Betlehem Óvoda, tálalókonyha - 1171 Budapest, Péceli út 197. Budapest Rákoscsabai Református Egyházközség 2018.03.02. Jó (88%)
Budapest Kossuth Lajos Általános Iskola, tálalókonyha - 1171 Budapest, Erzsébet körút 56. Rákosmente Kft. 2018.03.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Napraforgó Egyesített Óvoda Gyerekvirág Tagóvoda - 1082 Budapest, Baross utca 111. Józsefvárosi Önkormányzat 2018.03.02. Jó (80%)
Budapest Losonci téri Általános Iskola - 1082 Budapest, Losonci tér 1. Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2018.03.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest III.sz. Összevont Óvoda Béke utcai Tagóvodája Tálalókonyha - 1237 Budapest, Béke utca 38. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala 2018.03.05. Jó (83%)
Budapest Fekete István Általános Iskola Tálalókonyha - 1237 Budapest, Nyír utca 22. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2018.03.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Vermes Miklós Általános Iskola, tálalókonyha - 1215 Budapest, Tejút utca 2. Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2018.03.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Mirr Murr Bölcsőde, tálalókonyha - 1173 Budapest, Gyökér utca 5. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék 2018.03.12. Jeles (93%)
Budapest Zrínyi Miklós Általános Iskola, tálalókonyha - 1171 Budapest, Sisakos sáska utca 3. Rákosmente Kft. 2018.03.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Csicsergő Tagóvoda, tálalókonyha - 1131 Budapest, Gyöngyösi utca 69-71. Budapest Főváros XIII. ker. Önkormányzat Egyesített Óvoda 2018.03.19. Jeles (93%)
Budapest Napraforgó Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája - 1081 Budapest, Kun utca 3. Józsefvárosi Önkormányzat 2018.03.26. Jó (86%)
Budapest Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona - Tapló utcai tálalókonyha - 1213 Budapest, Tapló utca 1. Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona 2018.04.17. Jó (84%)
Budapest Tálalókonyha - 1121 Budapest, Konkoly-Thege u. 21. Premium Catering Kft. 2018.05.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Podmaniczky Evangélikus Általános Iskola Óvodája, tálalókonyha - 1173 Budapest, Gyökér utca 5. Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 2018.05.14. Jó (83%)
Budapest Budapest Főváros XIII. Önkormányzat Egyesített Óvoda Gyöngyszem Tagóvodája - 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 5. Budapest Főváros XIII. Önkormányzat 2018.05.22. Jeles (95%)
Budapest Vajk-sziget Általános Iskola tálalókonyha - 1183 Budapest, Vajk u. 16-20. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.05.22. Jeles (91%)
Budapest Richter Óvoda Tálalókonyha - 1103 Budapest, Diósgyőri utca 17-19. Richter Gedeon Nyrt. 2018.05.23. Jó (86%)
Budapest Kőbányai Rece-Fice Óvoda Tálalókonyha - 1105 Budapest, Vaspálya utca 8-10. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 2018.05.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest CIB Étterem - 1022 Budapest, Petrezselyem utca 7-13. Egal-Catering Kft 2018.05.23. Jeles (91%)
Budapest Szthelo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Tálalókonyha - 1183 Budapest, Kossuth tér 2. Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2018.05.23. Jeles (92%)
Budapest Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Margó Tivadar Utcai Telephelye tálalókonyha - 1181 Budapest, Margó Tivadar u. 77. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.05.24. Jeles (92%)
Budapest Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola tálalókonyha - 1181 Budapest, Darus u. 3. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.05.24. Jó (89%)
Budapest Eötvös Általános Iskola Tálalókonyha - 1185 Budapest, Lakatos u. 30. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.05.28. Jeles (90%)
Budapest Bókay Árpád Általános Iskola Tálalókonyha - 1181 Budapest, Szélmalom u. 31-33. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.05.28. Jó (87%)
Budapest Karinthy Frigyes Gimnázium tálalókonyha - 1181 Budapest, Thököly út 7. Eurest Étteremüzemeltető Kft 2018.05.30. Jó (85%)
Budapest Zsebők Zoltán Szakrendelő tálalókonyha - 1181 Budapest, Thököly út 3. Eurest Étteremüzemeltető Kft 2018.05.30. Jó (87%)
Budapest Chinoin Óvoda, tálalókonyha - 1045 Budapest, Ősz utca 155. Chinoin Szociális és Jóléti Alapítvány 2018.05.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Törpike Óvoda tálalókonyha - 1039 Budapest, Czetz János utca 62-64. Törpike Óvoda 2018.05.31. Jó (84%)
Budapest Tág Világ Iskola Tálalókonyha - 1039 Budapest, Pais Dezső utca 1-3. Tág Világ Oktatási Nonprofit Kft. 2018.05.31. Jó (88%)
Budapest Erőmű Étterem - 1117 Budapest, Budafoki út 52. Egal-Team Kft 2018.06.01. Jó (88%)
Budapest IBS Melódin Étterem - 1031 Budapest, Záhony utca 7. Egal-Team Kft 2018.06.04. Jeles (92%)
Budapest Knorr-Bremse Tálalókonyha - 1238 Budapest, Helsinki út 86. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.06.04. Jeles (92%)
Budapest Budapest Gazdasági Egyetem tálalókonyha - 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24. Julienne Kft. 2018.06.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Katica Óvoda - 1038 Budapest, Vasút sor 19. Hétpettyes Katica Óvoda Alapítvány 2018.06.05. Jó (81%)
Budapest Budapest III. Kerületi Csillagház Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tálalókonyha - 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 16. Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet 2018.06.05. Jeles (94%)
Budapest Brassó Utcai Általános Iskola Tálalókonyha - 1182 Budapest, Brassói u. 1. Elamen Zrt. 2018.06.05. Jó (86%)
Budapest Porsche Melódin Étterem és Melócafé - 1139 Budapest, Fáy utca 27. EGAL-CATERING Kft. 2018.06.06. Jeles (93%)
Budapest Budapesti Német Iskola Tálalókonyha - 1121 Budapest, Cinege út 8/c Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.06.06. Jó (87%)
Budapest II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, tálalókonyha - 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézményeket Működtető Központ 2018.06.12. Jó (82%)
Budapest Kúria Étterem - 1055 Budapest, Markó utca 16. Egal-Catering Kft 2018.06.13. Jó (88%)
Budapest Raiffeisen Étterem - Büfé - 1055 Budapest, Akadémia utca 6. Egal-Team Kft 2018.06.13. Jeles (91%)
Budapest SEK International School Budapest Tálalókonyha (Konténer épület) - 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 131. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.06.14. Jó (80%)
Budapest Medve Étterem - 1027 Budapest, Medve utca 4-14. Egal-Team Kft 2018.06.18. Jeles (91%)
Budapest Közút Büfé - 1022 Budapest, Fényes Elek utca 7-13 Egal-Catering Kft 2018.06.20. Jó (88%)
Budapest Eurest Office Garden Étterem - 1117 Budapest, Alíz utca 2. Eurest Étteremüzemeltető Kft 2018.06.25. Jó (86%)
Budapest MT Budafoki Étterem - 1117 Budapest, Budafoki út 103-107. Eurest Étteremüzemeltető Kft 2018.06.25. Jeles (92%)
Budapest Kőbányai Bóbita Óvoda - 1102 Budapest, Halom utca 7/b Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018.07.02. Jó (83%)
Budapest Fővárosi Önkorrnányzat Halom Utcai Idősek Otthona Óhegy Utcai Tálalókonyha - 1103 Budapest, Óhegy utca 46-48. Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona 2018.07.02. Jó (87%)
Budapest Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthon Okos Gizella Ház Tálalókonyha - 1112 Budapest, Dayka Gábor utca 102-104. Katolikus Szeretetszolgálat 2018.07.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Eurest Telekom Magyar Tudósuk körútja Étterem - 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.07.03. Jó (84%)
Budapest Julienne Kft. Vágóhíd utca Büfé-Étterem - 1097 Budapest, Vágóhíd utca 11-13. Julienne Kft. 2018.07.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Egyesített Bölcsődei Intézmények Mesevár Bölcsőde Tálalókonyha - 1118 Budapest, Zólyomi út 20-22. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2018.08.28. Jó (83%)
Csongrád megye, Makó Időskorúak Átmeneti Gondozóháza - 6900 Makó, Deák Ferenc u. 57. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény 2017.03.20. Jeles (91%)
Csongrád megye, Csanádpalota Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többvélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Csanédpalotai Bölcsődei Tagintézmény - 6913 Csanádpalota, Szent István u. 64. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többvélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2017.03.30. Jeles (95%)
Csongrád megye, Szeged Pick Szeged Zrt. Maros utcai Tálalókonyha - 6721 Szeged, Maros u. 21. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2017.07.03. Jó (81%)
Csongrád megye, Csongrád I. sz. Idősek Klubja Tálalókonyha - 6640 Csongrád, Gróf Apponyi u. 5. Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 2017.07.10. Jó (85%)
Csongrád megye, Mórahalom Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Tálalókonyhá - 6782 Mórahalom, Zákányszéki út 21. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017.07.17. Jó (89%)
Csongrád megye, Makó Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda Zrínyi utcai Óvodai tálalókonyhája - 6900 Makó, Zrínyi utca 57. Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság 2017.09.11. Jeles (90%)
Csongrád megye, Makó Makói József Attila Gimnázium - 6900 Makó, Csanád vezér tér 6. Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 2017.09.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Makó Makói Óvoda Kálvin téri Tagintézménye Kálvin téri épülete - 6900 Makó, Kálvin tér 6. Makó Varos Önkormányzata 2017.09.19. jeles (92%)
Csongrád megye, Csongrád Csongrádi Óvodák Igazgatósága Templom utcai "Delfin" Tagóvoda (tálalókonyha) - 6640 Csongrád, Templom utca 4-8. Csongrád Város Önkormányzat 2017.09.27. Jó (82%)
Csongrád megye, Szeged Szegedi ÓVI Felsővárosi Óvodája (tálalókonyha) - 6723 Szeged, Gyík utca 15. Szeged Megyei Jogú Város Óvodai Igazgatósága 2017.09.27. Jó (89%)
Csongrád megye, Szeged Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája (tálalókonyha) - 6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 8. Szegedi Tudományegyetem 2017.10.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Szeged Tálalókonyha Tünde téri Óvoda - 6723 Szeged, Tünde tér 1. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatósága 2017.10.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Szeged Tálalókonyha Csillag téri bölcsőde - 6723 Szeged, Tünde tér 2. SULI-HOST KFT. 2017.10.13. Jó (86%)
Csongrád megye, Szeged Gyertyámos Utcai Óvoda Tálalókonyha - 6722 Szeged, Gyertyámos u. 5-7. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatósága 2017.10.16. Jó (81%)
Csongrád megye, Makó Kálvin Téri Református Általános Iskola (tálalókonyha) - 6900 Makó, Kálvin tér 6. Makó-Belvárosi Református Egyházközség 2017.10.16. Jó (86%)
Csongrád megye, Kistelek Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde Szivárvány Tagóvoda Tálalókonyha - 6760 Kistelek, Ifgjúság tér 1. S-Food Gastronomy Kft. 2017.10.24. Jó (82%)
Csongrád megye, Kistelek Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde Kisteleki Bölcsődéje Tálalókonyha - 6760 Kistelek, Ifgjúság tér 1. Térségi Intézményi Társulás 2017.10.24. Jó (81%)
Csongrád megye, Szeged SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága Fő Fasori Óvoda, tálalókonyha - 6726 Szeged, Fő fasor 61-63. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Óvodai Igazgatósága 2017.11.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Szeged Rókusi Általános Iskola tálalókonyhája - 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 37. Suli-Host Szolgátató és Vendéglátó Kft. 2017.11.15. Jó (86%)
Csongrád megye, Szeged Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola - 6722 Szeged, Mérey utca 3. Suli-Host Szolgátató és Vendéglátó Kft. 2017.11.15. Jó (83%)
Csongrád megye, Magyarcsanád Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Hétszínvirág Református Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde - 6932 Magyarcsanád, Petőfi Sándor utca 18. Makói-Belvárosi Református Egyházközség 2017.11.20. Jó (90%)
Csongrád megye, Szeged Szegedi Óvi Gyöngyvirág Óvodája - 6727 Szeged, Délceg utca 15/b. Szeged Megyei Jogú Város Óvodák Igazgatósága 2017.12.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Mindszent Mindszenti Általános Iskola Dózsa-telepi Tagintézmény Tálalókonyha - 6630 Mindszent, Iskola utca 72-76. Mindszenti Polgármesteri Hivatal 2018.01.03. Jó (82%)
Csongrád megye, Zsombó Nefelejcs Katolikus Óvoda Tálalókonyha - 6792 Zsombó, Mária tér 1-2. Szeged-Csanádi Egyházmegye SZEGE KIF 2018.01.18. Jó (82%)
Csongrád megye, Zsombó Nefelejcs Katolikus Óvoda Hóvirág Tálalókonyha - 6792 Zsombó, Mária tér 1-2. Szeged-Csanádi Egyházmegye SZEGE KIF 2018.01.18. Jó (81%)
Csongrád megye, Szeged Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény tálalókonyhája - 6727 Szeged, Acél utca 1. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2018.02.16. Válaszra vár
Csongrád megye, Balástya Balástya Csudavilág Óvoda Tálalókonyha - 6764 Balástya, Széchenyi utca 3. Balástya Községi Önkormányzat 2018.02.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Ópusztaszer Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda tálalókonyha - 6767 Ópusztaszer, Felszabadulás utca 28. Ópusztaszer Polgármesteri Hivatal 2018.02.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Kistelek Hétszínvirág Óvoda Tálalókonyha - 6760 Kistelek, Petőfi utca 28. S-Food Gastronomy Kft. 2018.02.21. Jó (81%)
Csongrád megye, Hódmezővásárhely Mária Valéria Keresztény Óvoda - 6800 Hódmezővásárhely, Virág utca 2. Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja 2018.04.19. Jó (88%)
Csongrád megye, Hódmezővásárhely Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola - 6800 Hódmezővásárhely, Deák Ferenc utca 4-6. Vándorsólyom Vendéglátó Kft. 2018.04.19. Jó (87%)
Csongrád megye, Pusztamérges Szent Ágoston Katolikus Ált. Iskola Pusztamérgesi telephely tálalókonyhája - 6785 Pusztamérges, Fő u. 38. Szent Kat. Ágoston Ált. Iskola és Óvoda 2018.05.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Csongrád Csongrádi Óvodák Igazgatósága Bercsényi Utcai "Kincskereső" Tagóvodája Tálalókonyha - 6640 Csongrád, Bercsényi u. 2. Csongrádi Óvodák Igazgatósága 2018.05.17. Jeles (94%)
Csongrád megye, Csongrád Csongrádi Óvodák Igazgatósága Gézengúz Tagóvodája Tálalókonyha - 6640 Csongrád, Széchenyi u. 31. Csongrádi Óvodák Igazgatósága 2018.05.17. Jeles (91%)
Csongrád megye, Csongrád Fő Utcai Platán Óvoda - 6640 Csongrád, Fő utca 38. Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 2018.05.23. Jó (87%)
Csongrád megye, Csongrád Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, Csongrádi Tagintézmény, Melegítő-tálaló konyha - 6640 Csongrád, Kereszt tér 1. Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 2018.05.23. Jó (85%)
Csongrád megye, Újszentiván SZKTT Óvodái Újszentiváni Óvoda tálalókonyha - 6754 Újszentiván , Felszabadulás u. 23. SZKTT (szegedi Kistérség Többcélú Társulás) 2018.05.25. Jeles (92%)
Csongrád megye, Öttömös Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda Öttömösi telephely tálalókonyha - 6783 Öttömös, Szabadság u. 4-6. Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2018.05.25. Jeles (92%)
Csongrád megye, Csongrád Gróf Széchenyi István Általános Iskola , AMF és Diákotthon Tálalókonyha - 6640 Csongrád, Széchenyi u 29. Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 2018.05.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Csongrád Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola Piroskavárosi Általános Iskolája tálalókonyha - 6640 Csongrád, Piroska János tér 3. Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 2018.05.29. Jó (86%)
Csongrád megye, Csongrád Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tálalókonyha - 6640 Csongrád, Szent György utca 1. Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 2018.05.29. Jó (84%)
Csongrád megye, Szatymaz SZKTT KOORDINÁCIÓS KÖZPONT Szatmyaz óvóda főépület óvoda tálalókonyha - 6763 Szatymaz, József A. u. 3. SZKTT KOORDINÁCIÓS KÖZPONT 2018.06.01. Jeles (91%)
Csongrád megye, Szatymaz SZKTT KOORDINÁCIÓS KÖZPONT Szatmyaz Pálmai ház óvoda tálalókonyha - 6763 Szatymaz, József A. u. 3. SZKTT KOORDINÁCIÓS KÖZPONT 2018.06.01. Jeles (91%)
Csongrád megye, Hódmezővásárhely HTKT Kapcsolat Központ Egyesített Bölcsődei Intézmény - 6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág utca 7. Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2018.06.12. Jó (83%)
Csongrád megye, Dóc Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda Dóci telephely óvodai tálalókonyha - 6766 Dóc, Alkotmány u. 19. Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2018.06.14. Jeles (93%)
Csongrád megye, Dóc Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda Dóci telephely iskolai tálalókonyha - 6766 Dóc, Alkotmány u. 19. Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2018.06.14. Jeles (91%)
Csongrád megye, Ferencszállás Ferencszállási Óvoda, tálalókonyha - 6774 Ferencszállás, Iskola utca 6. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ 2018.07.10. Jeles (95%)
Csongrád megye, Deszk Móra Ferenc Csicsergő Óvoda, tálalókonyha - 6772 Deszk, Móra Ferenc utca 2. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ 2018.07.10. Jeles (92%)
Csongrád megye, Ásotthalom Csongrád Megyei Napsugár Otthon Ásotthalmi telephelyének tálalókonyhája - 6783 Ásotthalom, II. 121. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2018.07.12. Jó (83%)
Fejér megye, Velence Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Tálalókonyha - 2481 Velence, Kis út 1. Humanitárius Szolgáltató, Szervező és Kereskedelmi Kft. 2017.03.09. Jó (83%)
Fejér megye, Szár Napsugár Kindergarten Óvoda Tálalókonyha - 2066 Szár, Óvoda köz 3. Szár Község Önkormányzata 2017.03.13. Jó (86%)
Fejér megye, Bicske Bicske Városi Óvoda, József Attila utcai Tagóvodája Tálalókonyha - 2060 Bicske, József Attila u. 9. Bicske Város Önkormányzata 2017.04.03. Jó (83%)
Fejér megye, Székesfehérvár Nyitnikék Bölcsőde Tálalókonyha - 8000 Székesfehérvár, József Attila utca 34. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) 2017.04.10. Jó (82%)
Fejér megye, Mór Napsugár Óvoda Tálalókonyha - 8060 Mór, Cserhát u. 35. Móri Pitypang Óvoda 2017.07.04. Jeles (92%)
Fejér megye, Cece Cecei Óvoda Tálalókonyha - 7013 Cece, Deák Ferenc utca 35. Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2017.07.28. Jó (81%)
Fejér megye, Baracs Baracsi Négy Vándor Óvoda Tálalókonyha - 2427 Baracs, Széchenyi út 2. Baracs Község Önkormányzata 2017.09.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Baracs Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és AMI - 2427 Baracs, Szabadság tér 6. Proviant - Kiss Kft. 2017.09.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Sárbogárd Sárbogárdi Zengő Óvoda Tálalókonyha - 7000 Sárbogárd, Mikes köz 3. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2017.10.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Dunaújváros Aprók Háza Óvoda Tálalókonyha - 2400 Dunaújváros, Gábor Áron u. 2-4. Zalagast Kft. 2017.10.09. Jó (89%)
Fejér megye, Mór Móri Meseház Óvoda Tálalókonyha - 8060 Mór, Szabadság tér 12. Pitypang Óvoda 2017.11.07. Jeles (93%)
Fejér megye, Mór Táncsics Mihály Gimnázium Tálalókonyhája - 8060 Mór, Kodály Zoltán u. 2. Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központ 2017.11.07. Jó (80%)
Fejér megye, Nádasdladány Nádasdladányi Nádasdy Ferenc Általános Iskola Tálalókonyha - 8145 Nádasdladány, Fő út 66. Nádasdladány Község Önkrományzata 2017.11.07. Jó (82%)
Fejér megye, Csókakő Vértesalja Óvoda, Mesevár Tagóvodája Tálalókonyha - 8074 Csókakő, Kossuth u. 70. Csókakő Község Önkormányzata 2017.11.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Cece Gyermek Étterem - 7013 Cece, Árpád u. 8. Cece Nagyközség Önkormányzata 2017.11.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Rácalmás Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde - 2459 Rácalmás, Szigetfő u. 17. Rácalmás Város Önkormányzata 2017.11.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Rácalmás Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és AMI - 2459 Rácalmás, Szigetfő u. 24. Rácalmás Város Önkormányzata 2017.11.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Tabajd Mészöly Gedeon Református Általáos Iskola és Óvoda, Óvoda Tálalókonyha - 8088 Tabajd, Petőfi S. utca 3. Mészöly Gedeon Református Általáos Iskola és Óvoda 2017.11.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Vértesacsa Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda, Tálalókonyha - 8089 Vértesacsa, Vendel tér 12. Vértesacsa Község Önkormányzata 2017.11.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Dunaújváros Római Városrészi Óvoda - 2400 Dunaújváros, Pajtás u. 2. Zalagast Kft. 2017.11.16. Jeles (90%)
Fejér megye, Kulcs Kulcsi Fekete István Általános Iskola és AMI - 2458 Kulcs, Kossuth Lajos u. 75. Kulcs Község Önkormányzata 2017.12.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Sárbogárd Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárszentmiklósi TagóvodájaTálalókonyha - 7003 Sárbogárd, Gesztenye sor 1. Sárbogárd Város Önkormányzata 2017.12.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Adony Adonyi Hóvirág Óvoda - 2457 Adony, Rákóczi utca 26. Adony Város Önkormányzata 2018.01.08. Jó (81%)
Fejér megye, Vál Váli Mesevölgy Óvoda - 2473 Vál, Vajda János utca 45. Vál Község Önkormányzata 2018.02.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Ercsi Musashi Hungary Kft. Tálalókonyha - 2451 Ercsi, Ercsény út 1. Proviant-Kiss Kft. 2018.02.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Csákvár Gondozási Központ és Idősek Otthona Tálalókonyha - 8083 Csákvár, Szent István utca 13. Csákvári Önkormányzati Társulás 2018.03.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Székesfehérvár (Harman/Becker Automotive System Kft. Tálalókonyha) Eurest Étterem - 8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 3-5. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.06.12. Jó (81%)
Fejér megye, Polgárdi Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda Tálalókonyha - 8154 Polgárdi, Kussuth Lajos utca 143. Peiso Kft. 2018.07.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Polgárdi Polgárdi Gondozási Központ Tálalókonyha - 8154 Polgárdi, Batthyány utca 134. Polgárdi Város Önkormányzata 2018.07.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Pátka Pátkai Csemetekert Óvoda Tálalókonyha - 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 2. Pátka Község Önkormányzata 2018.08.21. Jó (84%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája - 9024 Győr, Cuha u. 32. IV. sz. GMK Győr 2016.12.15. Jeles (95%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvodája - 9024 Győr, Répce u. 34. IV. sz. GMK Győr 2016.12.15. Jeles (91%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr-Ménfőcsanak Ménfőcsanaki Óvoda - 9012 Győr, Horgas u. 21. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016.12.20. Jó (86%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr-Ménfőcsanak Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája - 9012 Győr, Horgas u. 38. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016.12.20. Jó (88%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Nagybácsai Óvoda - 9030 Győr, Uttörő út 1/C. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.01.09. Jeles (91%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Móra Ferenc Melegítőkonyha - 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 20-24. I. sz. GMK Győr 2017.01.24. Jó (84%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Márvány utcai Óvoda Tálalókonyha - 9025 Győr, Márvány u. 4. KLIK 2017.05.22. Jeles (90%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája Tálalókonyha - 9025 Győr, Radnóti Miklós u. 13. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.05.22. Jeles (90%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Óvoda Tálalókonyha - 9029 Győr, Boglárka u. 47. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.08.09. Jeles (96%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Nagybácsai Óvoda Kultúrház utcai Tálalókonyha - 9029 Győr, Kultúrház u. 41. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.08.09. Jeles (90%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Kisbácsai Konyha - 9029 Győr, Sövény u. 15. I. sz. GMK Győr 2017.09.19. Jó (86%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Tulipános Konyha - 9026 Győr, Rónay Jácint u. 4. I. sz. GMK Győr 2017.09.19. Jó (86%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győrújbarát II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Tálalókonyha - 9081 Győrújbarát, Veres Péter u. 98. Győrújbarát Község Önkormányzata 2017.09.25. Jó (87%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győrújbarát Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha (Tálalókonyha) - 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 26. Győrújbarát Község Önkormányzata 2017.09.25. Jeles (94%)
Győr-Moson-Sopron megye, Veszkény Kapuvár Térségi Általános Iskola Veszkényi Telephely - 9352 Veszkény, Fő út 53. Rábakész Kft. 2017.10.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Pér Öveges József Általános Iskola Tálalókonyha - 9099 Pér, Szent Imre u. 7. Pér Község Önkormányzata 2017.10.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Pér Vadvirág Óvoda - 9099 Pér, Szent Imre u. 11. Pér Község Önkormányzata 2017.10.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Bartók Béla Ének-Zenei Általános Iskola Melegítőkonyhája - 9025 Győr, Simor János püspök tér 16. I. sz. GMK Győr 2017.10.18. Jó (82%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Kossuth Konyha - 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 13. I. sz. GMK Győr 2017.10.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Pannonhalma Szent Benedek Általános Iskola Tálalókonyha - 9090 Pannonhalma, Petőfi Sándor u. 27. IMI-COOP Kft. 2017.10.24. Jó (81%)
Győr-Moson-Sopron megye, Pannonhalma Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde - 9090 Pannonhalma, Szabadság tér 21. Pannonhalma Város Önkormányzata 2017.10.24. Jó (81%)
Győr-Moson-Sopron megye, Sopron Petőfi Sándor Általános Iskola Tálalókonyha - 9400 Sopron, Halász u. 25. Központi Gyermekkonyha 2017.11.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Nagycenk Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola Tálalókonyha - 9485 Nagycenk, Iskola u. 4. Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 2017.11.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Bisinger Óvoda Tálalókonyha - 9022 Győr, Tarcsay Vilmos u. 18-20. Bisinger Óvoda 2017.11.21. Jó (85%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája Tálalókonyha - 9021 Győr, Árpád út 15. Bisinger Óvoda 2017.11.21. Jeles (90%)
Győr-Moson-Sopron megye, Jánossomorja Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Péteri Tagóvodája Tálalókonyha - 9241 Jánossomorja, Rákóczi Ferenc u. 45. Jánossomorja Város Önkormányzata 2017.11.27. Jeles (91%)
Győr-Moson-Sopron megye, Jánossomorja Klafszky Katalin Tagiskola Melegítőkonyha - 9241 Jánossomorja, Rákóczi Ferenc u. 51. Jánossomorja Város Önkormányzata 2017.11.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Kapuvár Kapuvár Térségi Általános Iskola - 9330 Kapuvár Kossuth utca 9-11. Király- tó Óvoda és Bölcsöde 2018.01.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Rábapatona Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola - 9142 Rábapatona Szentháromság tér 1. Ördögkonyha Kft. 2018.02.05. Jó (85%)
Győr-Moson-Sopron megye, Écs Écsi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde - 9083 Écs Kossuth utca 38. Écs Község Önkormányzata 2018.02.07. Jó (84%)
Győr-Moson-Sopron megye, Koroncó Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda tálalókonyha - 9113 Koroncó Rákóczi utca 41. Koroncó község Önkormányzata 2018.02.15. Jó (86%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Nádorvárosi Ének-zene Általános Iskola - 9024 Győr Kálvária utca 20. I. számú GMK 2018.02.22. Jeles (91%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Győri Kölcsey Ferenc Álatlános Iskola - 9024 Győr Szent Imre utca 33. I. sámú Gmk 2018.03.08. Jó (89%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Révai Miklós Kollégium - 9023 Győr Szent Imre utca 26-28. I.számú GMK 2018.03.08. Jeles (90%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszetan Intézmény - 9028 Győr József Attila utca 58. I.számú GMK 2018.03.13. Jó (80%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszetani Intézmény - 9028 Győr József Attila utca 4. I.számú GMK 2018.03.13. Jó (89%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Gyárvárosi tálalókonyha - 9027 Győr, Vágóhíd út 2-4. I. számú GMK 2018.05.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Móricz tálalókonyha - 9011 Győr, Vajda János utca 25. I. számú GMK 2018.05.08. Jó (81%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Gárdonyi Géza Általános Iskola tálalókonyha - 9024 Győr, Baross Gábor utca 49. I. számú GMK 2018.05.09. Jó (88%)
Győr-Moson-Sopron megye, Kimle Kimlei Nemzetiségi Óvoda Tálalókonyha - 9181 Kimle, Cseregle u. 5. Kimlei Nemzetiségi Óvoda 2018.05.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Rajka Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Tálalókonyha - 9224 Rajka, Szent István utca 14. Rajka Község Önkormányzata 2018.05.30. Válaszra vár
Győr-Moson-Sopron megye, Mosonmagyaróvár Fekete István Általános Iskola melegítő és tálalókonyha - 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány utca 8. Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet 2018.05.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Ikrény Ikrényi Iskola tálalókonyha - 9141 Ikrény, Vasútsor utca 6. RÁBAKÉSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2018.06.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Győri Arany János Angol-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Tálalókonyha - 9024 Győr, Örkény István utca 6. I. számú Gazdasági Működtető Központ 2018.06.05. Jeles (92%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskola Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája - 9025 Győr, Cinka Panna utca 2. Nyugatmagyar Vendéglátó Zrt. 2018.06.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Radnóti tálalókonyha - 9028 Győr, Nagy Jenő utca 2. I. számú GMK 2018.06.14. Jó (80%)
Győr-Moson-Sopron megye, Sopron Hermann Alice Halász utcai Tagóvoda - 9400 Sopron, Halász utca 27. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018.07.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr I. sz.Idősek klubja tálalókonyha - 9022 Győr, Árpád út 38. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr 2018.08.21. Jó (81%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr IV. sz.Idősek klubja tálalókonyha - 9022 Győr, Batthyány tér 3. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr 2018.08.21. Jó (82%)
Hajdú-Bihar megye, Balmazújváros Csicsergő Óvoda Tálalókonyha - 4060 Balmazújváros, Bimbó köz 2. Elamen Zrt. 2017.06.28. Jeles (92%)
Hajdú-Bihar megye, Egyek Borostyán Idősek Otthona Egyeki Telephelye Tálalókonyha - 4069 Egyek ,Tisza u. 6. Balmazújvárosi Kistérség Humán Solgáltató Központ 2017.08.10. Jó (83%)
Hajdú-Bihar megye, Berettyóújfalu Tiszántúli Református Egyházkerület Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tálalókonyha - 4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 3-4. Tiszántúli Református Egyházkerület Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Balmazújváros 6102/3. Napsugár Óvoda Tálalókonyha - 4060 Balmazújváros, Kossuth u. 19. Elamen Zrt. 2017.09.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Balmazújváros 6101/1. Százszorszép Óvoda Tálalókonyha - 4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36. Elamen Zrt. 2017.09.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Benedek Elek Általános Iskola tálalókonyha - 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. Hungast Vital Kft. 2017.09.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Mosolykert Óvoda Kismacsi Telephelye Tálalókonyha - 4002 Debrecen, Napraforgó u. 1/f. Hungast Vital Kft. 2017.09.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Hajdúnánás Bocskai Iskola, Iskola utcai Tagintézmény Tálalókonyha - 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2017.09.26. Jó (84%)
Hajdú-Bihar megye, Hajdúnánás Gesztenyevirág Tagóvoda Tálalókonyha - 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2017.09.27. Jeles (92%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Fazekas Mihály Általános Iskola Tálalókonyha - 4025 Debrecen, Vásáry István utca 10. Hungast Vital Kft. 2017.10.02. Jó (84%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Bolyai János Általános Iskola tálalókonyha - 4032 Debrecen, Bolyai utca 29. Hungast Vital Kft. 2017.10.24. Jó (86%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Árpád Vezér Általános Iskola tálalókonyha - 4032 Debrecen, Böszörményi út 150. Hungast Vital Kft. 2017.10.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Böszörményi úti Nappali Intézménye tálalókonyha - 4032 Debrecen, Böszörményi út 148. DMJV Városi Szociális Szolgálat 2017.10.30. Jó (81%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Dózsa György Általános Iskola tálalókonyha - 4027 Debrecen, Dózsa György utca 2. Hungast Vital Kft. 2017.11.06. Jó (84%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Ibolya Utcai Általános Iskola tálalókonyha - 4027 Debrecen, Ibolya utca 3. Hungast Vital Kft. 2017.11.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Csapókerti Gondozó Szolgálat Süveg utcai Tálalókonyha - 4033 Debrecen, Süveg utca 3. DMJV Városi Szociális Szolgálat 2017.11.13. Jó (85%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Kinizsi Pál Általános Iskola tálalókonyha - 4028 Debrecen, Kurucz utca 32-42. Hungast Vital Kft. 2017.11.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Csapókerti Általános Iskola tálalókonyha I. - 4033 Debrecen, Jánosi utca 86. Hungast Vital Kft. 2017.11.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Hunyadi János Általános Iskola tálalókonyha - 4028 Debrecen, Zákány u. 5. Hungast Vital Kft. 2017.11.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Konyár Konyári Óvoda tálalókonyha - 4133 Konyár, Templom u. 24. Konyári Óvoda 2017.11.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Epreskerti Általános Iskola tálalókonyha - 4030 Debrecen, Epreskert utca 80. Hungast Vital Kft. 2017.12.04. Jó (80%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Mesekert Óvoda Jánosi Utcai Telephely tálalókonyha - 4033 Debrecen, Jánosi utca 88. Mesekert Óvoda 2017.12.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Csapókerti Általános Iskola tálalókonyha II. - 4033 Debrecen, Jánosi utca 86. Hungast Vital Kft. 2017.12.11. Jó (87%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Tálalókonyha - 4032 Debrecen, Békéssy Béla utca 12. Hungast Vital Kft. 2018.01.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Tóth Árpád Gimnázium Tálalókonyha - 4024 Debrecen, Szombathi István u. 12. Hungast Vital Kft. 2018.01.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Fényesudvari Gondozó Szolgálat Víztorony Utcai Telephely Tálalókonyha - 4029 Debrecen, Víztorony utca 13. DMJV Városi Szociális Szolgálat 2018.01.22. Jó (85%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Brassai Sámuel Műszaki Szakközépiskola és Szakgimnázium Tálalókonyha - 4029 Debrecen, Víztorony utca 3. Hungast Vital Kft. 2018.01.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Povolny Ferenc Szakközép- Szakképzőiskola és Szakgimnázium Tálalókomyha - 4028 Debrecen, Kassai utca 25. Hungast Vital Kft. 2018.01.29. Jó (87%)
Hajdú-Bihar megye, Derecske Tálalókonyha - 4130 Derecske, Sas utca 1. Bihari Egyesített Szociális Intézmény 2018.01.31. Jó (83%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Tégláskerti Telephely Tálalókonyha - 4030 Debrecen, Tégláskerti utca 68. Áchim András Utcai Óvoda 2018.03.21. Jó (82%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Talentum Baptista Általános Iskola Melegítőkonyha - 4030 Debrecen, Balaton utca 86. Talentum Baptista Általános Iskola 2018.03.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Téglás I. számú Tálalókonyha - 4243 Téglás, Fényes utca 2-8. Téglási Polgármesteri Hivatal 2018.03.22. Jó (87%)
Hajdú-Bihar megye, Nyíradony-Aradványpuszta Arany János Általános Iskola Tálalókonyha - 4253 Nyíradony-Aradványpuszta, Iskola utca 1. Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft. 2018.04.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Földes Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Kállay utcai telephely - tálalókonyha - 4177 Földes, Kállay utca 25. Földes Községi Napközi otthonos Óvoda 2018.04.16. Jó (83%)
Hajdú-Bihar megye, Konyár Konyári Óvoda Tálalókonyha - 4133 Konyár, Templom utca 24. Konyári Óvoda 2018.04.25. Jeles (94%)
Hajdú-Bihar megye, Monostorpályi Monostorpályi Óvoda-Bölcsőde Tálalókonyha - 4275 Monostorpályi, Damjanich utca 1. Monostorpályi Óvoda-Bölcsőde 2018.04.25. Jeles (93%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Fazekas Mihály Gimnázium Tálalókonyha - 4025 Debrecen, Hatvan utca 44. Sörpark Kft. 2018.04.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Hajdúszoboszló Bambínó Óvoda Tálalókonyhája - 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 84. Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 2018.04.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Gönczy Pál utcai Óvoda Tálalókonyha - 4225 Debrecen-Józsa, Gönczy Pál utca 1-3. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.05.02. Jó (85%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskola Tálalókonyha I. - 4225 Debrecen-Józsa, Józsakert utca 9. Sörpark Kft. 2018.05.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Ebes Alapszolgáltatási Központ tálalókonyha - 4211 Ebes, Kossuth utca 34. Alapszolgáltatási Központ 2018.05.17. Jó (80%)
Hajdú-Bihar megye, Berettyóújfalu 2-es ebédlő - 4100 Berettyóújfalu, József Attila 17. KÖSZI 2018.05.15. Jó (85%)
Hajdú-Bihar megye, Hajdúszovát Hajdúszováti Óvoda ( Csokonai utcai tálaló) - 4212 Hajdúszovát, Csokonai utca 2/A. Kodály zoltán Művelődési Ház és Könyvtár 2018.05.22. Jó (82%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Deák Ferenc Középiskolai Kollégium - 4024 Debrecen, Tímár utca 1. Sörpark Kft. 2018.05.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Hajdúszoboszló Manókert Óvoda Tálalókonyhája - 4200 Hajdúszoboszló, Ady Endre u. 54. Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 2018.05.23. Jeles (90%)
Hajdú-Bihar megye, Biharnagybajom Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ Mátyás király Utcai Telephely Tálalókonyha - 4172 Biharnagybajom, Mátyás király utca 1. 4172 Biharnagybajom, Várkert utca 35. 2018.05.24. Jó (87%)
Hajdú-Bihar megye, Biharnagybajom Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ Bacsó Béla Utcai Telephely Tálalókonyha - 4172 Biharnagybajom, Bacsó Béla utca 18. 4172 Biharnagybajom, Várkert utca 35. 2018.05.24. Jeles (92%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Hallássérültek Intézete Tálalókonyha - 4031 Debrecen, Széchenyi utca 60. 4031 Debrecen, Árvalányhaj utca 10. 2018.05.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Színész Klub - 4031 Debrecen, Kossuth utca 22 4031 Debrecen, Árvalányhaj utca 10. 2018.05.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Nádudvar Vadvirág Óvoda Tálalókonyha - 4181 Nádudvar, Fő út 179. Nádudvar Város Önkormányzat 2018.05.29. Jeles (95%)
Hajdú-Bihar megye, Komádi Fő úti Idősek Otthona Tálalókonyha - 4138 Komádi, Fő utca 123. Komotthon Komádi Idősek Otthona és Gyermekélelmezési Nonprofit Közhasznú Kft. 2018.05.29. Válaszra vár
Hajdú-Bihar megye, Komádi Köztársaság úti Idősek Otthona Tálalókonyha - 4138 Komádi, Köztársaság utca 11. Komotthon Komádi Idősek Otthona és Gyermekélelmezési Nonprofit Közhasznú Kft. 2018.05.29. Válaszra vár
Hajdú-Bihar megye, Hajdúnánás Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. ESZTERLÁNC ÓVODA-Tálalókonyha - 4080 Hajdúnánás, Kasza u.3. Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018.05.30. Jó (84%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Medgyessy Ferenc Gimnázium Tálalókonyha - 4031 Debrecen, Holló László sétány 6. Sörpark Kft. 2018.05.30. Jó (82%)
Hajdú-Bihar megye, Magyarhomorog Iskolakonyha - 4137 Magyarhomorog, Mikszáth utca 6. Magyarhomorogi Községi Önkormányzat 2018.05.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Püspökladány Melegítő-Tálalókonyha - 4150 Püspökladány, Árpád utca 18. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2018.06.04. Jó (80%)
Hajdú-Bihar megye, Szerep Tálalókonyha - 4163 Szerep, Nagy u.46. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás 2018.06.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Tetétlen Szivárvány Idősek Otthona tálalókonyha - 4184 Tetétlen, Kossuth u.55. Szivárvány Idősek othhona 2018.06.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Létavértes Létavértesi Irinyi János Általános Iskola Tálalókonyha - 4281 Létavértes, Irinyi utca 8. Létavértesi Gyermeksziget Óvoda 2018.06.12. Jeles (91%)
Hajdú-Bihar megye, Ebes Arany János Angol-Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola és Művészetoktatási Intzémyén tálalókonyha - 4212 Ebes, Széchenyi tér 5. Arany Oroszlán Étterem zrt. 2018.06.13. Válaszra vár
Hajdú-Bihar megye, Hajdúszoboszló Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ- Gondozási Központ tálalókonyha - 4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u.35. Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ- Gondozási Központ 2018.06.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Bakonszeg Óvodai tálalókonyha - 4164 Bakonszeg, Bánát u 10. Bakonszeg Községi Önkormányzat 2018.06.20. Jó (88%)
Hajdú-Bihar megye, Sárrétudvari Napsugár Óvoda és Bőlcsöde Egyesített Intézmény Tálalókonyha - 4171 Sárrétudvari, Kossuth utca 83. Sárrétudvari Községi Önkormányzat 2018.06.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Hajdúnánás Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. Szivárvány Óvoda- Tálalókonyha - 4080 Hajdúnánás, Nikodémusz u. 19. Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018.06.28. Jeles (93%)
Hajdú-Bihar megye, Nagyrábé Tálalókonyha - 4173 Nagyrábé, Liszt Ferenc krt. 14. Gyémánt Otthon Nonprofit Kft. 2018.07.05. Jeles (92%)
Hajdú-Bihar megye, Nagyrábé Nagyrábé Óvoda-Bőlcsöde, Család és Gyermekjóléti Szolgálat - 4173 Nagyrábé, Rétszentmiklósi út 2/b. Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata 2018.07.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Vámospércs Óvoda Tálalókonyha - 4287 Vámospércs, Iskola út 4. Vámospércsi Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye 2018.07.09. Válaszra vár
Hajdú-Bihar megye, Köröszegapati Körösmenti Óvoda Köröszegapáti Óvoda tálalókonyha - 4135 Köröszegapati, Kossuth utca 50. Köröszegapáti Nagyközségi Önkormányzat 2018.07.10. Jó (82%)
Hajdú-Bihar megye, Berekböszörmény Berekböszörményi Óvoda, Könyvtár, Konyha, Faluház, Művelődési Ház Tálalókonyha - 4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 11. Berekböszörmény Község Önkormányzata 2018.07.16. Jó (88%)
Hajdú-Bihar megye, Váncsod Mesevilág Óvoda Tálalókonyha - 4119 Váncsod, Kossuth utca 52. Váncsod Község Önkormányzata 2018.07.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Bojt Bojti Tagóvoda - 4114 Bojt, Rákóczi utca 46. Bojt Község Önkormányzata 2018.07.23. Válaszra vár
Hajdú-Bihar megye, Hajdúnánás Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthona - 4080 Hajdúnánás, Magyar utca 46. Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ 2018.08.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Hajdúszoboszló Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Szivárvány Óvoda - 4200 Hajdúszoboszló, Attila u. 51/B. Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 2018.08.30. Jeles (93%)
Heves megye, Eger Szivárvány Székhely Óvoda - 3300 Eger, Kertész u. 38. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016.11.04. Jó (82%)
Heves megye, Eger Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája - 3300 Eger, Kodály Zoltán u. 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016.11.04. Jó (80%)
Heves megye, Atkár Árnyaskert Óvoda - 3213 Atkár, Széchenyi István út 1. Atkár Község Önkormányzata 2017.01.17. Jó (88%)
Heves megye, Eger Benedek Elek Óvoda Gyermeklánc Tagóvoda - 3300 Eger, Vízimolnár út 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.01.23. Jó (88%)
Heves megye, Hatvan Gesztenyéskert Óvoda Tálalókonyha - 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10. Hatvani Közétkeztetési Kft. 2017.09.01. Jó (88%)
Heves megye, Füzesabony Széchenyi István Katolikus Általános Iskola tálalókonyha - 3390 Füzesabony, Kossuth Lajos út 1-3. Hungast Vital Kft. 2017.09.19. Jó (85%)
Heves megye, Füzesabony Teleki Blanka Általános Iskola Tálalókonyha - 3390 Füzesabony, Szabadság út 33. Hungast Vital Kft. 2017.09.26. Jó (80%)
Heves megye, Füzesabony Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde Tálalókonyha - 3390 Füzesabony, Rákóczi Ferenc út 16. Hungast Vital Kft. 2017.10.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Füzesabony Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Tálalókonyha - 3390 Füzesabony, Honvéd utca 21. Hungast Vital Kft. 2017.10.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Hatvan Hatvani Szent István Általános Iskola tálalókonyha - 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky utca 8. Hatvani Közétkeztetési Kft. 2017.10.26. Jeles (92%)
Heves megye, Hatvan Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodája tálalókonyha - 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky utca 13. Hatvani Közétkeztetési Kft. 2017.10.26. Jeles (97%)
Heves megye, Gyöngyös Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Idősek Bentlakásos Otthona, tálalókonyha - 3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22. Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 2017.10.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Hatvan Baptista Szeretetszolgálat Hegymenet Klub Szenvedélybetegek és Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye tálalókonyha - 3000 Hatvan, Madách utca 14. Baptista Szeretetszolgálat Hegymenet Klub Szenvedélybetegek és Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye 2017.10.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Hatvan Kossuth lajos Általános Iskola tálalókonyha - 3000 Hatvan, Kossuth Lajos tér 1. Hatvani Közétkeztetési Kft. 2017.11.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Hatvan Polgármesteri Hivatal tálalókonyha - 3000 Hatvan, Kossuth Lajos tér 2. Hatvani Közétkeztetési Kft. 2017.11.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Heréd Herédi Általános Iskola tálalókonyha - 3011 Heréd, Iskola utca 4. Herédi Óvoda 2017.11.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Hatvan Hatvani Csicsergő Óvoda tálalókonyha - 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51. Hatvani Közétkeztetési Kft. 2017.11.14. Jó (88%)
Heves megye, Hatvan Hatvani Varázskapu Óvoda tálalókonyha - 3000 Hatvan, Jókai utca 9. Hatvani Közétkeztetési Kft. 2017.11.14. Jeles (95%)
Heves megye, Hatvan Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola tálalókonyhája - 3000 Hatvan, Rákóczi út 4. Hatvani Közétkeztetési Kft. 2017.11.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Zagyvaszántó Zagyvaszántói Gesztenyevirág Óvoda és Konyha tálalókonyha - 3031 Zagyvaszántó, Fő út 24. Zagyvaszántói Gesztenyevirág Óvoda és Konyha 2017.11.21. Jó (83%)
Heves megye, Eger Arany János Utcai Tagóvoda tálalókonyha - 3300 Eger, Arany János utca 16. Szivárvány Óvoda 2017.12.19. Jó (87%)
Heves megye, Visonta Idősek Klubja Tálalókonyha - 3271 Visonta, Petőfi út 9. Visontai Község Önkormányzata 2018.01.22. Jó (82%)
Heves megye, Visonta Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Tálalókonyha - 3271 Visonta, Petőfi S. utca 3. Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. 2018.01.22. Jó (85%)
Heves megye, Eger Szivárvány Óvoda Deák Ferenc Tagóvodája - 3300 Eger, Deák Ferenc utca 17. Eger Város Polgármesteri Hivatal 2018.01.22. Jó (86%)
Heves megye, Erk Erki Óvoda - 3295 Erk, Fő tér 3. Erk Községi Önkormányzat 2018.01.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Tarnazsadány Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola Tarnazsadányi Tagiskolája - 3283 Tarnazsadány, József Attila tér 3. Tarnazsadány Községi Önkormányzat 2018.01.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Eger Ney Ferenc Óvoda Epreskert utcai Tagóvodája - 3300 Eger, Epreskert utca 3. Eger Város Polgármesteri Hivatal 2018.01.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Egerfarmos Mezőtárkányi Mesevár Óvoda Egerfarmosi tagóvodája - 3379 Egerfarmos, József Attila út 22. Juventus-Panoráma Vendéglátóipari Kft 2018.01.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Egerfarmos Iskolai Tálalókonyha - 3379 Egerfarmos, Dózsa György út 1. Juventus-Panoráma Vendéglátóipari Kft 2018.01.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Eger Benedek Elek Óvoda - 3300 Eger, Vallon utca 4. Eger Város Polgármesteri Hivatal 2018.01.29. Jó (83%)
Heves megye, Átány Eötvös József Református Oktatási Központ Átányi Általános Iskola és AMI - 3371 Átány, II. Rákóczi Ferenc út 51-53. Tiszáninneni Református Egyházkerület 2018.01.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Eger Szivárvány Óvoda Dr Hibay Károly Tagóvodája - 3300 Eger, Dr. Hibay Károly út 7. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018.02.05. Jó (84%)
Heves megye, Poroszló Poroszlói Napsugár Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde - 3388 Poroszló, József Attila út 15. Poroszló Község Önkormányzata 2018.02.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Boldog Boldogi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde - 3016 Boldog, Kossuth út 13. Boldog Községi Önkormányzat 2018.02.08. Jó (86%)
Heves megye, Boldog Berecz Antal Általános Iskola Alsó Tagozat Tálalókonyha - 3016 Boldog, Kossuth út 13. Boldog Községi Önkormányzat 2018.02.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Abasár Óvodai Tálalókonyha - 3261 Abasár, Múzeum út 25. Abasár Község Önkormányzat 2018.02.13. Jó (81%)
Heves megye, Abasár Iskolai Melegítőkonyha - 3261 Abasár, Iskola út 11. Abasár Község Önkormányzat 2018.02.13. Jó (83%)
Heves megye, Kerecsend Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola - 3396 Kerecsend, Bereksori utca 2. Kerecsend Község Önkormányzata 2018.02.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Andornaktálya Andornaktályai Mesevár Óvoda - 3399 Andornaktálya, Kossuth út 4. Balázs és Társa 2001 Bt. 2018.02.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Bélapátfalva Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda, Bölcsőde és Konyha - 3346 Bélapátfalva, Táncsics Mihály utca 4. Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2018.03.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Szilvásvárad Szilvásváradi Manóvár Óvoda - 3348 Szilvásvárad, Park utca 2. Szilvásvárad és Nagyvisnyó Községek Óvodai Társulása 2018.03.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Markaz Óvodai Tálalókonyha - 3262 Markaz, Fő u. 44. Markazi Többcélú Közoktatási Intézmény 2018.03.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Markaz Általános Iskolai Tálalókonyha - 3262 Markaz, Fő u. 21. Markazi Többcélú Közoktatási Intézmény 2018.03.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Eger Hunyadi Mátyás Általános Iskola Tálalókonyha - 3300 Eger, Fadrusz János utca 1/a. TS Gastro Kft. 2018.03.12. Jó (84%)
Heves megye, Mátrafüred Gyöngyös Város Óvodái Mátrafüredi Tagóvodája - 3232 Mátrafüred, Üdülősor út 1. Gyöngyös Város Önkormányzata 2018.03.28. Jó (82%)
Heves megye, Verpelét Verpelétri Gyöngyszem Óvoda - 3351 Verpelét, Petőfi út 17. Verpelét Város Önkormányzat 2018.03.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Demjén Berekerdő Óvoda Dongókert Tagóvodája - 3395 Demjén, Petőfi Sándor út 18. Demjén Község Önkormányzata 2018.04.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Lőrinci Lőrinci Napsugár Óvoda Tálalókonyha - 3021 Lőrinci, Rákóczi Ferenc utca 73. Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény 2018.04.05. Jeles (91%)
Heves megye, Lőrinci Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola Tálalókonyha - 3021 Lőrinci, Szabadság tér 18. Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény 2018.04.05. Jeles (94%)
Heves megye, Mezőtárkány Mezőtárkányi Általános Iskola - 3375 Mezőtárkány, Kossuth út 54-56. Juventus-Panoráma Vendéglátóipari Kft 2018.04.06. Válaszra vár
Heves megye, Mezőtárkány Mezőtárkányi Mesevár Óvoda - 3375 Mezőtárkány, Rákóczi út 38. Juventus-Panoráma Vendéglátóipari Kft 2018.04.06. Jó (84%)
Heves megye, Hort Batthyány József Általános Iskola Tálalókonyha - 3014 Hort, Bajcsy-Zsilynszki út 23. Községi Önkormányzat Hort 2018.04.19. Jó (85%)
Heves megye, Nagykökényes Herédi Óvoda Nagykökényesi Tagóvodája - 3012 Nagykökényes, Petőfi út 14. Heréd-Nagykökényes Intézményfenntartó Társulása 2018.05.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Sarud Sarud Község Önkormányzata Tálalókonyha - 3386 Sarud, Kossuth utca 64. Sarud Község Önkormányzata 2018.05.07. Jó (82%)
Heves megye, Hort Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda - 3014 Hort, Iskola út 3. Nagyközségi Önkormányzat Hort 2018.05.09. Jó (84%)
Heves megye, Egercsehi Egercsehi Napköziotthonos Óvoda - 3341 Egercsehi, Ady út 11. Polgármesteri Hivatal 2018.05.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Kömlő Kömlői Óvoda - 3372 Kömlő, Kossuth út 21. Kömlő Község Önkormányzata 2018.05.28. Jó (85%)
Heves megye, Nagytálya Törőcsik Mari Faluház - 3398 Nagytálya, Petőfi Sándor utca 23. Nagytálya Község Önkormányzata 2018.05.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Maklár Maklári Napsugár Óvoda - 3397 Maklár, Gárdonyi út 1. Maklár Község Önkormányzata 2018.05.30. Jó (82%)
Heves megye, Petőfibánya Mini Manó Egységes Óvoda-Bölcsőde Tálalókonyha - 3023 Petőfibánya, Petőfi Sándor út 2. Petőfibánya Községi Önkormányzat 2018.06.06. Jó (82%)
Heves megye, Petőfibánya Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola - 3023 Petőfibánya, Iskola út 1. Petőfibánya Községi Önkormányzat 2018.06.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Hevesvezekény Hevesvezekény Községi Önkormányzat tálalókonyha - 3383 Hevesvezekény, Fő út 62. Hevesvezekény Községi Önkormányzat 2018.06.11. Jó (87%)
Heves megye, Zaránk Zaránki Idősek Otthona - 3296 Zaránk, Dózsa György út 1. Zaránk Község Önkormányzata 2018.07.02. Jó (86%)
Heves megye, Ráckeve Szivárvány Óvoda Ifjúság úti Tagintézménye - 2300 Ráckeve, Ifjúság út 2. Ráckeve Város Önkormányzata 2018.07.03. Jó (82%)
Heves megye, Átány Átány Gondozási Központ - 3371 Átány, II. Rákóczi Ferenc út 34. Átány Község Önkormányzata 2018.07.09. Jó (84%)
Heves megye, Hatvan Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda - 3000 Hatvan, Balassi B. út 44. Hatvani Közétkeztetési Kft 2018.07.13. Jó (82%)
Heves megye, Ostoros Ostoros Alapszolgáltatási Központ Tálalókonyha - 3326 Ostoros, Kossuth tér 3. Ostoros Alapszolgáltatási Központ 2018.07.16. Jeles (92%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Rákócziújfalu Rákócziújfalui Mesevár Óvoda tálalókonyhája - 5084 Rákócziújfalu, Petőfi út 15-17. Rákócziújfalu Község Önkormányzata 2017.09.12. Jeles (92%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tiszaföldvár Hajnóczy József Gimnázium tálalókonyhája - 5430 Tiszaföldvár, Kossuth út 122. Hungast Csoport 2017.09.12. Jeles (92%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászárokszállás Jászárokszállási Városi Óvoda - 5123 Jászárokszállás, Dobó utca 9/a. Jászárokszállás Város Önkormányzata 2017.09.18. Jeles (94%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Szolnok Városi Óvodák Hétszínvirág Tagintézménye II.-es épület, tálalókonyha - 5000 Szolnok, Fiumei utca 1-3. Szolnok Városi Óvodák Intézménye 2017.09.22. Jeles (91%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Szolnok Városi Óvodák Hétszínvirág Tagintézménye I.-es épület tálalókonyha - 5000 Szolnok, Fiumei utca 1-3. Szolnok Városi Óvodák Intézménye 2017.09.22. Jeles (92%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tiszafüred Kossuth Lajos Általános Kollégiuma tálalókonyhája - 5350 Tiszafüred, Fő út 63. Füredi Hableány Bt. 2017.09.28. Jó (89%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Rákóczi tálalókonyha Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tálalókonyhája - 5000 Szolnok, Rákóczi út 45. Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata 2017.10.09. Jó (84%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Öcsöd Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, Óvodai tálalókonyha - 5451 Öcsöd, Vörösmarty út 25. Nagyközségi Önkormányzat Öcsöd 2017.10.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászberény Jászberény Város Óvodai Intézménye Kuckó Óvoda - 5100 Jászberény, Báthori utca 37. Jászberény Város Önkormányzata 2017.11.06. Jó (83%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászberény Gróf Apponyi Albert Általános Iskola - 5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 1. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2017.11.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Szolnoki Mustármag Római Katolikus Óvoda (székhely) - 5000 Szolnok, Templom út 8. Váci Egyházmegye 2017.11.13. Jó (84%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Szolnoki Mustármag Római Katolikus Óvoda (telephely) - 5000 Szolnok, Verseghy park 4. Váci Egyházmegye 2017.11.13. Jó (86%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Jendrassik György Gépipari Szakgimnáziuma - 5000 Szolnok, Baross Gábor út 37. Szolnok Megyei Jogú Város Intézmény Szolgálata 2016.11.14. Jó (80%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Szolnok Városi Óvodák Pitypang Tagintézménye (tálalókonyha) - 5000 Szolnok, Jósika utca 2. Szolnok Városi Óvodák Intézménye 2017.12.11. Jeles (93%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászapáti Horváth Bölcsőde - 5130 Jászapáti, István király út 32-34. Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény 2018.01.26. Jeles (90%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászapáti Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium - 5130 Jászapáti, Vasút út 2. Egri Főegyházmegye 2018.01.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Törökszentmiklós Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Aranykapu Tagóvoda - 5200 Törökszentmiklós, Arany János utca 22. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018.01.30. Jeles (92%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Törökszentmiklós Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskola - 5200 Törökszentmiklós, Kölcsey Ferenc út 21. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 2018.01.30. Jeles (93%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászárokszállás Jászárokszállási Városi Óvoda, Lehel úti Óvoda - 5123 Jászárokszállás, Lehel utca 2/b. Jászárokszállás Város Önkormányzat 2018.02.02. Jeles (93%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Besenyszög Besenyszögi Eszterlánc Óvoda tálalókonyha - 5071 Besenyszög, Vasvári Pál utca 4. Besenyszög Város Önkormányzata 2018.02.08. Jó (80%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Besenyszög Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola tálalókonyha - 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 7. Besenyszög Város Önkormányzata 2018.02.08. Válaszra vár
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kunszentmárton Szent Anna Katolikus Óvoda Tagintézménye - 5440 Kunszentmárton, Csongrádi út 18. Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság 2018.02.15. Jó (83%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kunszentmárton Szent Anna Katolikus Óvoda Tagintézménye - 5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep 2. Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság 2018.02.15. Jó (85%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Szolnok Város Óvodák Kertvárosi Tagintézménye - 5000 Szolnok, Napsugár utca 20. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018.02.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászalsószentgyörgy Szent György Katolikus Általános Iskola tálalókonyhája - 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 1. Ozirisz Vendéglátó Kft. 2018.02.19. Jó (80%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Szivárvány Óvoda Tálalókonyha - 5000 Szolnok, Aranyi Sándor út 1/b Szolnoki Városi Óvodák Intézmény 2018.02.26. Jó (82%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Manóvár Tagintézmény tálalókonyha - 5000 Szolnok Bajtárs utca 8. Szolnok Város Óvodák 2018.03.06. Jó (83%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Tálalókonyha - 5000 Szolnok, Abonyi út 36. Ozirisz Vendéglátó Kft. 2018.03.06. Válaszra vár
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Szolnok Városi Óvodák Csicsergő Tagintézménye - 5000 Szolnok, Wágner Gusztáv út 1/a Szolnok Városi Óvodák 2018.03.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Szolnok Városi Óvodák Pöttyös Tagintézménye - 5000 Szolnok, Rózsa utca 1/b Szolnok Városi Óvodák 2018.03.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Nyitnikék Tagintézmény Tálalókonyha - 5000 Szolnok, Dobó István utca 29. Szolnok Városi Óvodák 2018.03.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Eszterlánc Tagintézmény Tálalókonyha - 5000 Szolnok, Krúdy Gy. utca 129. Szolnok Városi Óvodák 2018.03.06. Jó (82%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Szolnoki Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Széchenyi Iskola tálaló-befejezőkonyha" - 5000 Szolnok, Széchenyi körút 10. Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2018.03.06. Jó (80%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Zengő Tagintézmény, tálalókonyha - 5000 Szolnok, Czakó Elemér utca 4. Szolnok Városi Óvodák 2018.03.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Százszorszép és Tiszavirág Tagintézmény Tálalókonyha - 5000 Szolnok, Czakó Endre utca 2. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018.03.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok SZKTT ESZI Konyha 2. - 5000 Szolnok, Gyermekváros út 1. Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 2018.03.06. Jó (86%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Szolnok Városi Óvodák Kacsa úti Tagintézmény tálalókonyha - 5000 Szolnok Kacsa utca 2. Szolnok Város Óvodák 2018.03.07. Jó (86%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Szolnok Városi Óvodák Gézengúz Tagintézménye - 5000 Szolnok, Ady Endre út 24/a Szolnok Városi Óvodák 2018.03.07. Jó (81%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Szolnok Városi Óvodák Kolozsvári Tagintézménye - 5000 Szolnok, Kolozsvári utca 21 Szolnok Városi Óvodák 2018.03.07. Jó (81%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Szapáry úti Óvoda Tálalókonyha - 5000 Szolnok, Szapáry utca 8. Szolnok Városi Óvodák 2018.03.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Pálfy Tálalókonyha - 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3. (hrsz. 929) Barati Istvánné e.v. 2018.03.07. Jeles (92%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Szolnok Városi Óvodák Hold úti Tagintézménye (tálalókonyha) - 5000 Szolnok, Hold utca 18-22. Szolnok Városi Óvodák 2018.03.07. Jó (81%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Tündérkert Művészeti Tagintézmény, tálalókonyha - 5000 Szolnok, Liget út 25. Szolnok Városi Óvodák 2018.03.07. Jó (80%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tiszagyenda Platánfa Óvoda és Konyha - 5233 Tiszagyenda, Ady Endre utca 6. Tiszagyenda Község Önkormányzata 2018.03.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tiszagyenda Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszagyendai Általános Iskolai Tagintézménye - 5233 Tiszagyenda, Ady Endre utca 6. Tiszagyenda Község Önkormányzata 2018.03.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Örményes Kuncsorbai Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Óvodájának Örményesi Tagóvodája - 5022 Örményes, Iskola utca 23. Kuncsorbai Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2018.04.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászberény Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézménye Tálalókonyha - 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 6. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.04.18. Jó (82%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászberény Jászsági Általános Iskola Bercsényi Miklós Általános Iskolai Tagintézménye (Belvárosi Általásos Iskola Tálalókonyha) - 5100 Jászberény, Bercsényi utca 9-13. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.05.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászberény Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Intézet - 5100 Jászberény, Szent István körút 22. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.05.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászberény Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.05.04. Jó (81%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Újszász Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, Bölcsődei Tálalókonyha - 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 23. Újaszászi Polgármesteri Hivatal 2018.05.04. Jó (88%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Baross Tálalókonyha - 5000 Szolnok, Baross u. 42. Ozirisz Vendéglátó Kft. 2018.05.04. Jó (89%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tiszaigar Tiszaigari Tagóvoda Tálalókonyha - 5361 Tiszaigar, Petőfi Sándor út 28. Hat Szín Virág Óvoda 2018.05.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nagyiván KLG tálalókonyha - 5363 Nagyiván, Fő út 65. Nagyiváni élelmezési Intézmény 2018.05.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tószeg Tószegi Gondozási Központ Tálalókonyha - 5091 Tószeg, Rákóczi út 33. SzKTT, Egyesített Szociális intézménye 2018.05.14. Jó (83%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok SZKTT Egyesített Szociális Intézménye II. számú Gondozási Központ tálalókonyha - 5000 Szolnok, Városmajor út 33. SZKTT Egyesített Szociális Intézmény 2018.05.14. Jó (84%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Újszász Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Tálalókonyha - 5052 Újszász, Kossuth út 13. Újszászi Polgármesteri Hivatal 2018.05.14. Jó (80%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Baross úti Kollégium Tálalókonyha - 5000 Szolnok, Baross Gábor út 68. Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata 2018.05.14. Jó (86%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Alattyán Alattyáni Óvoda tálalókonyha - 5142 Alattyán, Szent István út 12. Alattyán Község Önkormányzata 2018.05.16. Jó (88%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Alattyán Idősek Klubja Alattyán - 5142 Alattyán, Szent István tér 8. Alattyán Község Önkormányzata 2018.05.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Szolnoki Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola tálalókonyha - 5000 Szolnok, Kassai út 29. Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2018.05.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Tiszaparti Római Katolikus Iskola és Gimnázium Tálalókonyha - 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 5. Barati Istvánné e.v. 2018.05.31. Jeles (93%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Abádszalók Hatszínvirág Óvoda tálalókonyha - 5241 Abádszalók, Kölcsey Ferenc út 4. Hatszínvirág Óvoda tálalókonyha 2018.06.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászberény Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja Tálókonyha - 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 2. Jászberény Város Önkormányzata 2018.06.19. Jó (86%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Törökszentmiklós Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Aranyalma Tagóvoda - 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 9. Törökszentmiklós Városi Önkormámyzat 2018.06.21. Jó (85%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kunmadaras Tálalókonyha - 5321 Kunmadaras, Kunhegyesi út 27. Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona 2018.07.11. Jó (89%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Törökszentmiklós Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Napfény Tagóvoda - 5200 Törökszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 9. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018.07.16. Jó (81%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Törökszentmiklós TTÖT Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 4. számú Idősek Klubja - 5200 Törökszenmiklós, Kertész utca 2. Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás 2018.07.16. Jó (81%)
Komárom-Esztergom megye, Ács Gárdonyi Géza Iskola Menza Tálalókonyha - 2941 Ács, Fő u. 98. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2017.03.07. Jeles (92%)
Komárom-Esztergom megye, Komárom Eurest Mylan Étterem Tálalókonyha - 2900 Komárom, Mylan u. 1. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2017.07.07. Jó (81%)
Komárom-Esztergom megye, Esztergom Erzsébet Királyné Óvoda Tálalókonyha - 2500 Esztergom, Erzsébet királyné u. 43. Hungast Esztergom Zrt. 2017.08.14. Jeles (92%)
Komárom-Esztergom megye, Esztergom Belvárosi Óvoda Tálalókonyha - 2500 Esztergom, Bottyán János u. 7. Hungast Esztergom Zrt. 2017.08.14. Jó (87%)
Komárom-Esztergom megye, Dorog Petőfi Óvoda Tálalókonyha - 2510 Dorog, Iskola u. 2. Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. 2017.09.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Dorog Petőfi Tálalókonyha - 2510 Dorog, Iskola u. 4. Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. 2017.09.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Esztergom Angyalkert Óvoda Tálalókonyha - 2400 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 36. Hungast Esztergom Zrt. 2017.09.18. Jeles (92%)
Komárom-Esztergom megye, Esztergom Honvéd utcai Óvoda Tálalókonyha - 2500 Esztergom, Honvéd u. 15-25. Hungast Esztergom Zrt. 2017.09.19. Jó (86%)
Komárom-Esztergom megye, Nyergesújfalu Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda Tálalókonyha - 2536 Nyergesújfalu, Padányi tér 35. sz. B. épület Nyergesújfalu Város Önkormányzata 2017.10.03. Jó (81%)
Komárom-Esztergom megye, Nyergesújfalu Kernstok Károly Általános Iskola Tálalókonyha - 2536 Nyergesújfalu, Padányi tér 35. sz. A. épület Nyergesújfalu Város Önkormányzata 2017.10.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Esztergom Bánomi Óvoda Tálalókonyhája - 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 37. Hungast Esztergom Zrt. 2017.10.17. Jó (87%)
Komárom-Esztergom megye, Esztergom Dobó Katalin Gimnázium Tálalókonyha - 2500 Esztergom, Bánomi út 8. Hungast Esztergom Zrt. 2017.10.17. Jó (89%)
Komárom-Esztergom megye, Esztergom Szentgyörgymezei Óvoda Tálalókonyha - 2500 Esztergom, Rényi Rezső u. 3. Hungast Esztergom Zrt. 2017.11.16. Jó (85%)
Komárom-Esztergom megye, Almásfüzítő Sün Balázs Óvoda Tálalókonyha - 2932 Almásfüzítő, Petőfi Sándor u. 7. Almásfüzítő Község Önkormányzata 2017.12.05. Jó (86%)
Komárom-Esztergom megye, Kocs Mesekert Óvoda és Bölcsőde Tálalókonyha - 2898 Kocs, Kis u. 22. Mesekert Óvoda és Bölcsőde 2017.12.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Tatabánya Német Nemteztiségi Óvoda Alsogallai Óvoda telephely - 2800 Tatabánya Mátyás király utca 24. Kölyök Kft. 2018.01.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Szákszend Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda - 2856 Szákszend Dózsa György út 16. Szákszend Község Önkormányzata 2018.01.18. Jó (80%)
Komárom-Esztergom megye, Ászár Ászári Kuckó óvoda tálaló konyha - 2881 Ászár Győri utca 1. Ászár Község Önkormányzata 2018.01.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Tata Kőkuti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézmény tálalókonyhája - 2890 Tata, Fazekas utca 47. Kölyök Vendéglátó és Gyermekélelmezési Kft. 2018.01.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Tardos Tardosi Hétszínvirág Óvoda - 2834 Tardos Rákóczi Ferenc utca 19. Tardos Község Önkormánzata 2018.01.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Kecskéd Kecskédi Napközi otthonos Óvoda - 2852 Kecskéd Óvoda utca 4. Kecskéd község Önkormányzata 2018.01.31. Jó (82%)
Komárom-Esztergom megye, Kecskéd Német Nemzetiségi Iskola Kecskéd - 2852 Kecskéd Vasút utca 100. Kölyök Kft. 2018.01.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Esztergom Szent Adalbert Képzési Lelkiségi és Konferencia Központ Gondnoksága - 2500 Esztergom Szent István Tér 10. Szent Adalbert Képzési Lelkiségi és Konferencia Központ Gondnoksága 2018.02.16. Jó (83%)
Komárom-Esztergom megye, Annavölgy Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda Egységes Óvoda Bölcsőde Aprófalva Tagóvoda- Bölcsőde - 2529 Annavölgy Fő utca 1. Annavölgy Község Önkormányzata 2018.03.06. Jó (80%)
Komárom-Esztergom megye, Annavölgy Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola és Cser Simon Tagiskolája - 2529 Annavölgy Fő utca 24. Annavölgy Község Önkormányzata 2018.03.06. Jó (85%)
Komárom-Esztergom megye, Tata Tatai Kertvárosi Óvoda - 2890 Tata, Deák Ferenc utca 1. Tata Város Önkormányzata 2018.03.21. Jeles (90%)
Komárom-Esztergom megye, Dorog Richtert Gedeon NyRT 2. számú Óvoda - 2510 Dorog, Schmidt Villa kert 1. Richtert Gedeon NyRT 2018.06.13. Jó (85%)
Komárom-Esztergom megye, Lábatlan Lábatlani Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tálalókonyha - 2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 112. Lábatlan Város Önkormányzata 2018.06.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Komárom Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye - 2900 Komárom, Árpádvezér utca 4. Komárom Város Önkormányzata 2018.06.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Komárom Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye Hajléktalanok Menedékháza - 2900 Komárom, Gyár utca 30/A Komárom város Önkormányzata 2018.07.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Tatabánya Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona Tálalókonyha - 2800 Tatabánya, Cseri utca 34. Tatabányai Kistérségi Társulás 2018.08.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Tatabánya Tatabányai Járási ESZI Szent Margit Idősek Otthona tálalókonyha - 2800 Tatabánya, Május 1 Park 1. Tatabányai Kistérségi Társulás 2018.08.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Tata Szociális Alapellátó Intézmény tálalókonyha - 2890 Tata, Deák Ferenc utca 5. Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2018.08.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Környe Becton Dickinson Hungary Kft. Tálalókonyha - 2851 Környe, Üveggyár út 3. Big Food Kft. 2018.08.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Tatabánya Idősekért Egyesület Alkony Otthon tálalókonyha - 2800 Tatabánya, Népház út 13. Idősekért Egyesület Alkony Otthon 2018.08.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Tatabánya Berzsánék Időskorúak Gondozóháza tálalókonyha - 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1/A Berzsánék Idősek háza Nonprofit Kft. 2018.08.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Mátraterenye Móra Ferenc Általános Iskola Tálalókonyha - 3145 Mátraterenye, Kossuth út 143. Bohács Miklós és Társa Kft. 2017.09.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Mátraterenye Szivárvány Tagóvoda Tálalókonyha - 3145 Mátraterenye, Kossuth út 180. Bohács Miklós és Társa Kft. 2017.09.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Balassagyarmat Gamesz Központi Konyha 2. Tálalókonyhája - 2660 Balassagyarmat, Nyírjes puszta 5. GAMESZ Balassagyarmat 2017.10.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Balassagyarmat Balassagyarmati Központi Óvoda - Játékvár Tagóvoda Tálalókonyha - 2660 Balassagyarmat, Nyírjesi út 12. Balassagyarmat Város Önkormányzata 2017.10.11. Jó (89%)
Nógrád megye, Bátonyterenye Bartók Béla Általános Iskola, tálalókonyha - 3070 Bátonyterenye, Iskola út 8-10. TS-Gastro Kft. 2017.10.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Bátonyterenye Őzike Óvoda, tálalókonyha - 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. TS-Gastro Kft. 2017.10.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Jobbágyi Fáy András Általános Iskola, tálalókonyha - 3063 Jobbágyi, Iskola út 2-4. Jobbágyi Község Önkormányzata 2017.10.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Szarvasgede Szarvasgedei Csicsergő Óvoda - 3051 Szarvasgede, Kossuth út 28. Szarvasgede Község Önkormányzata 2017.10.19. Jó (89%)
Nógrád megye, Salgótarján SÁIK Dornyay Béla Tagiskola, tálalókonyha - 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. Hungast Vital Kft. 2017.10.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Salgótarján Vadvirág Tagóvoda, tálalókonyha - 3141 Salgótarján, Őrhegy út 2. Hungast Vital Kft. 2017.10.25. Jó (89%)
Nógrád megye, Szécsény Idősek Ápoló Otthona, tálalókonyha - 3170 Szécsény, Rákóczi út 103/A. Ebm Trade Kft. 2017.10.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Szécsény 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. - 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 2017.11.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Bátonyterenye Kossuth Lajos Általános Iskola, tálalókonyha - 3078 Bátonyterenye, Jászai út 2. Morka és Ron Kft. 2018.01.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Rákóczibánya Rákóczibányai Vadvirág Óvoda - 3151 Rákóczibánya, Fáklya út 53. Rákóczibánya Község Önkormányzata 2018.01.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Balassagyarmat Szabó Lőrinc Általános Iskola, tálalókonyha - 2660 Balassagyarmat, Május 1. utca 2. GAMESZ 2018.01.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Balassagyarmat Nyitnikék Tagóvoda, tálalókonyha - 2660 Balassagyarmat, Móricz Zsigmond utca 2. Balassagyarmat Város Önkormányzata 2018.01.23. Jó (86%)
Nógrád megye, Salgótarján Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola, tálalókonyha - 3100 Salgótarján, Nagymező út 5/a Hungast Vital Kft. 2018.02.05. Jeles (90%)
Nógrád megye, Salgótarján Aprófalva Tagóvoda tálalókonyha - 3100 Salgótarján, Barátság út 6. Hungast Vital Kft. 2018.02.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Somoskőújfalu Dr. Krepuska Géza Általános Iskola, tálalókonyha - 3121 Somoskőújfalu, Semmelweis utca 2. Bohács Miklós és Társa Kft. 2018.02.06. Válaszra vár
Nógrád megye, Somoskőújfalu Gesztenykert Napköziotthonos Óvoda - 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 99. Vadvirág-Salgó Kft. 2018.02.06. Válaszra vár
Nógrád megye, Balassagyarmat Balassagyarmati Központi Óvoda Tálalókonyha I-II. - 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19. Balassagyarmat Város Önkormányzata 2018.02.19. Jeles (92%)
Nógrád megye, Őrhalom Őrhalmi József Attila Általános Iskola, tálalókonyha - 2671 Őrhalom, Rákóczi fejedelem út 33. Községi Önkormányzat Őrhalom 2018.02.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Bercel Berceli Széchenyi István Általános Iskola, tálalókonyha - 2687 Bercel, Széchenyi út 3. Bercel Község Önkormányzata 2018.03.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Tar Örökzöld Óvoda, tálalókonyha - 3073 Tar, Szondy György út 156. Tar Község Önkormányzata 2018.03.29. Jó (81%)
Nógrád megye, Szügy Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde, tálalókonyha - 2699 Szügy, Rákóczi út 99-101. Szügy Község Önkormányzata 2018.04.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Nógrádkövesd Csicsergő Óvoda, tálalókonyha - 2691 Nógrádkövesd, Béke út 2. Nógrádkövesd Községi Önkormányzat 2018.04.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Nézsa Nézsai Mikszáth Kálmán Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola, tálalókonyha - 2618 Nézsa, Szondi út 99. Nézsa-Alsópetény-Legénd Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2018.04.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Endrefalva Endrefalvai Napsugár Óvoda, tálalókonyha - 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 29. Endrefalva Község Önkormányzata 2018.04.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Endrefalva Tálalókonyha - 3165 Endrefalva, Béke út 13. Endrefalva Község Önkormányzata 2018.04.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Tolmács Tolmácsi Kisbagoly Óvoda, tálalókonyha - 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106. Tolmács Község Önkormányzata 2018.05.09. Jeles (92%)
Nógrád megye, Bánk Bánki Törpe Óvoda, tálalókonyha - 2653 Bánk, Kis utca 1. Bánk Község Önkormányzata 2018.05.09. Jó (82%)
Nógrád megye, Erdőkürt Erdőkürti Nefelejcs Óvoda, tálalókonyha - 2176 Erdőkürt, Petőfi út 31. Erdőkürt Község Önkormányzat 2018.05.17. Jeles (92%)
Nógrád megye, Kálló Tálalókonyha - 2175 Kálló, Szent István király utca 8. Kálló Község Önkormányzata 2018.05.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Balassagyarmat Dózsa György Általános Iskola, tálalókonyha - 2660 Balassagyarmat, Dózsa György út 17. GAMESZ 2018.05.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Magyargéc Magyargéci Szivárvány Óvoda és Konyha, tálalókonyha - 3133 Magyargéc, Rákóczi út 75. Magyargéc Község Önkormányzata 2018.05.29. Jeles (92%)
Nógrád megye, Magyargéc Magyargéci Szivárvány Óvoda és Konyha Idősek Klubja Tálalókonyha - 3133 Magyargéc, Rákóczi út 62. Magyargéci Szivárvány Óvoda és Konyha 2018.05.29. Jeles (94%)
Nógrád megye, Szuha Községi Önkormányzati Konyha, tálalókonyha - 3154 Szuha, Kossuth út 86. Szuha Község Önkormányzata 2018.06.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Pásztó Pásztó Városi Önkormányzat Hétpettyes Tagóvodája, tálalókonyha - 3060 Pásztó, Cserhát lakónegyed 22. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 2018.06.05. Jó (87%)
Nógrád megye, Salgótarján Gondviselés Háza-Baglyaskő Időskorúak Otthona Füleki úti tálalókonyha - 3100 Salgótarján, Füleki út 52. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2018.07.02. Jó (88%)
Nógrád megye, Salgótarján Fogda Tálalókonyha - 3100 Salgótarján, Kossuth út 5. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2018.07.02. Jó (86%)
Nógrád megye, Nógrádszakál Játék Óvoda, tálalókonyha - 3187 Nógrádszakál, Dózsa György út 13. Nógrádszakál Községi Önkormányzat 2018.07.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Szurdokpüspöki Püspöki Idősek és Demens Személyek Klubja, tálalókonyha - 3064 Szurdokpüspöki, Szabadság út 220. Jobbágyi-Szurdokpüspöki és Térsége Szociális Társulás 2018.07.30. Jeles (92%)
Pest megye, Perbál Mézeskalács Óvoda - 2074 Perbál, Szabadság utca 9. Perbál Község Önkormányzata 2017.01.19. Jeles (93%)
Pest megye, Pilisvörösvár Templom téri Német Nemzetiségi Általános Iskola Tálalókonyha - 2085 Pilisvörösvár, Templom tér 19. Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2017.03.06. Jeles (91%)
Pest megye, Százhalombatta Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tálalókonyha - 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 10. P. Dussmann Kft. 2017.03.16. Jeles (91%)
Pest megye, Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Óvoda Széchenyi utcai Tagóvoda Tálalókonyha - 2085 Pilisvörösvár, Széchenyi u. 5. Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2017.03.20. Jeles (91%)
Pest megye, Százhalombatta Széchenyi István Szakközépiskola Tálalókonyha - 2440 Százhalombatta, Iskola u. 3. P. Dussmann Kft. 2017.03.30. Jó (89%)
Pest megye, Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Óvoda Tálalókonyha - 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 6. Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2017.04.04. Jeles (93%)
Pest megye, Szigethalom Négyszínvirág Óvoda Zöld Tagóvoda Tálalókonyha - 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 103. Nebulo Közétkeztetési Intézmény 2017.04.07. Jó (87%)
Pest megye, Ráckeve Vörösmarty úti Óvoda Tálaló konyha - 2300 Ráckeve, Vörösmarty u. 40. Ráckeve Város Önkormányzata 2017.04.05. Jeles (92%)
Pest megye, Tápiószentmárton Kúria Melegítőkonyha - 2711 Tápiószentmárton, Ady Endre utca 1. Tápiószentmártoni Étkeztető Szolgálat 2017.04.03. Jó (83%)
Pest megye, Tápiószentmárton Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda Gyöngyvirág telephelyének tálalókonyhája - 2711 Tápiószentmárton Fő út 30. Tápiószentmártoni Étkeztető Szolgálat 2017.04.03. Jó (86%)
Pest megye, Ráckeve Dömsödi úti Óvoda Tálaló konyha - 2300 Ráckeve, Dömsödi út 67. Ráckeve Város Önkormányzata 2017.04.05. Jeles (90%)
Pest megye, Százhalombatta Napsugár Óvoda Tálalókonyha - 2440 Százhalombatta, Csokonai u. 50. P. Dussmann Kft. 2017.04.10. Jeles (91%)
Pest megye, Pécel Kölcsey Ferenc Gimnázium Tálalókonyha - 2119 Pécel, Kossuth tér 7. Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet 2017.05.02. Jeles (90%)
Pest megye, Gödöllő Gödöllői Mesevilág Óvoda Tálalókonyha - 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 5-7. Kalória Gödöllői Közhasznú Nonprofit Kft. 2017.05.03. Jó (89%)
Pest megye, Veresegyház Kálvin Téri Református Általános Iskola Melegítőkonyha - 2112 Veresegyház, Kálvin tér 2. Veresegyházi Református Egyházközség 2017.05.04. Jó (84%)
Pest megye, Veresegyház Kéz a kézben Óvoda Liget Tagóvoda Tálalókonyha - 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 32. Veresegyház Város Önkormányzata 2017.05.04. Jeles (90%)
Pest megye, Bernecebaráti Gondoskodás Összefogással SZEBK Tálalókonyha - 2369 Berncebaráti, Széchenyi utca 75. Gondoskodás Összefogással SZEBK 2017.05.09. Jó (84%)
Pest megye, Erdőkertes Erdőkertesi Ki Akarok Nyilni Óvoda Tálalókonyha - 2113 Erdőkertes, Rákóczi Ferenc utca. 9-11. Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal 2017.05.11. Jó (87%)
Pest megye, Nagykáta Váci Mihály Katolikus Általános Iskola Bajcsy-Zsilinszky utcai telephely tálalókonyhája - 2760 Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky utca 36. Váci Egyházmegye 2017.05.22. Jeles (91%)
Pest megye, Nagykáta Váci Mihály Katolikus Általános Iskola tálalókonyhája - 2760 Nagykáta, Vadász utca 1. Váci Egyházmegye 2017.05.22. Jó (84%)
Pest megye, Érd Napsugár Konyha - 2030 Érd, Tárnoki u. 58-62. Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft. 2017.06.15. Jeles (91%)
Pest megye, Érd Kutyavár Konyha - 2030 Érd, Kutyavári u. 10 Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft. 2017.06.15. Jeles (90%)
Pest megye, Érd Meseház Tálalókonyha - 2030 Érd, Gyula u. 35-37. Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft. 2017.07.10. Jeles (93%)
Pest megye, Érd Nyári Napközis Tábor Tálalókonyha - 2030 Érd, Favágó u. 93-105. Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft. 2017.07.18. Jeles (93%)
Pest megye, Érd Gárdonyi Konyha (Úszó Tábor) - 2030 Érd, Gárdonyi G. u. 1/b. Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft. 2017.07.18. Jeles (97%)
Pest megye, Vác Újhegyi úti Óvoda Tálalókonyha - 2600 Vác, Újhegyi út 46. Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala 2017.08.09. Jeles (92%)
Pest megye, Érd Topoly Konyha - 2030 Érd, Topoly u. 8. Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft. 2017.08.29. Jeles (92%)
Pest megye, Vác Váci Szakképzési Centrum, Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma, tálalókonyha - 2600 Vác, Brusznyai Árpád utca 1. Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala 2017.09.08. Jó (81%)
Pest megye, Pilisvörösvár Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde Tálalókonyha - 2085 Pilisvörösvár, Szent István u. 18. Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2017.09.09. Jeles (90%)
Pest megye, Pilisvörösvár Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda Tálalókonyha - 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi u. 48. Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2017.09.11. Jó (89%)
Pest megye, Mende Mesevár Óvoda - Bölcsőde, tálalókonyha - 2235 Mende, Fő út 10. Mende Községi Önkormányzat 2017.09.11. Jó (80%)
Pest megye, Nagykovácsi Nagykovácsi Kispatak Óvoda Tálalókonyha - 2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2017.09.12. Jó (84%)
Pest megye, Nagykovácsi Nagykovácsi Kispatak Óvoda Száva utcai Tagóvoda Tálalókonyha - 2094 Nagykovácsi, Száva u. 9. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Dunaharaszti 87. üzem Tálalókonyha - 2330 Dunaharaszti, Földváry u. 15. Junior Vendéglátó Zrt. 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Dunaharaszti Orchidea Idősek Otthona Tálalókonyha - 2330 Dunaharaszti, Fő út 50-52. Ambrózia Gondozóház Kft. 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Vácduka Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda - 2167 Vácduka, Béke tér 1. Vácduka Község Önkormányzata 2017.09.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Kóka Kókai Községi Óvoda, tálalókonyha - 2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 4. Kóka Község Önkormányzata 2017.09.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Kóka Kókai Községi Óvoda, tálalókonyha - 2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 23. Kóka Község Önkormányzata 2017.09.13. Jó (82%)
Pest megye, Szentmártonkáta Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda, tálalókonyha - 2254 Szentmártonkáta, Iskola utca 14. Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata 2017.09.18. Jó (83%)
Pest megye, Szentmártonkáta Székely József Református Általános Iskola - 2254 Szentmártonkáta, Mátyás király tér 1. Szentmártonkátai Református Egyházközség 2017.09.18. Jó (82%)
Pest megye, Vác Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye, Szegfű utcai Bölcsőde - 2600 Vác, Szegfű utca 1. Vác Város Önkormányzat 2017.09.18. Jó (84%)
Pest megye, Aszód Napsugár Óvoda Tálalókonyha - 2170 Aszód, Szent Imre u. 1. Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye 2017.09.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Pomáz Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Mesevölgyi Tagóvoda - 2013 Pomáz, Beniczky út 11. Pomáz Város Önkormányzata 2017.09.19. Jó (81%)
Pest megye, Pomáz Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnázium - 2013 Pomáz, Iskola utca 2. Pomáz Város Önkormányzata 2017.09.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Gyál Tátika Óvoda Bartók Tagóvoda Tálalókonyha - 2360 Gyál Bartók B. u. 52. Gyál Város Önkormányzata 2017.09.19. Jeles (92%)
Pest megye, Vecsés Czövek Olivér Református Óvoda - 2220 Vecsés, Árpád utca 6. Vecsési Református Egyházközség 2017.09.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Cegléd Losontzi tálalókonyha - 2700 Cegléd, Buzogány utca 23. TS Gastro Kft. 2017.10.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Pilisszentlászló Pilisszentlászló Vadvirág Napköziotthonos Óvoda Tálalókonyha - 2009 Pilisszentlászló, Béke utca 2. Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2018.09.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Veresegyház GE Aviation Étterem - 2112 Veresegyház, Lévai út 33. Riviera Invest Kft. 2017.10.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Veresegyház Kéz a kézben Óvoda Tálalókonyha - 2112 Veresegyház, lévai út 11. Veresegyház Város Önkormányzata 2017.10.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Szentmártonkáta Szentmártonkátai Arany János Általános Iskola, tálalókonyha - 2254 Szentmártonkáta, Battha Sámuel utca 1-3. Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata 2017.10.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Budaörs Élethossz Alapítvány Idősek Otthona Tálalókonyha - 2040 Budaörs, Kőfejtő u. 6-8. Élethossz Alapítvány 2017.10.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Gödöllő Gödöllői Palotakert Óvoda tálalókonyha "B" épület, tálalókonyha - 2100 Gödöllő, Palotakert 17-18. Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2017.10.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Gödöllő Palotakert Óvoda tálalókonyha "A" épület - 2100 Gödöllő, Palotakert 17-18. Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2017.10.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Gödöllő Mesék Háza Óvoda - 2100 Gödöllő, Szent János u. 6-8. Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2017.10.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Cegléd Cegléd Pesti úti Óvoda "A" épület, tálalókonyha - 2700 Cegléd, Pesti út 10. Cegléd Város Önkormányzata 2017.10.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Cegléd Cegléd Pesti úti Óvoda "B" épület, tálalókonyha - 2701 Cegléd, Pesti út 10. Cegléd Város Önkormányzata 2017.10.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Cegléd Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola - 2700 Cegléd, Eötvös tér 8. TS Gastro Kft. 2017.10.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Cegléd Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda - 2700 Cegléd, Eötvös tér 6/A. Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2017.10.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Dány Vis Vitalis Gondozó Otthon Közhasznú Nonprofit Kft. - 2118 Dány, Szabadság út 79. Vis vItalis Gondozó Otthon Közhasznú Nonprofit Kft. 2017.10.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Gyál Gyáli Tulipán Óvoda Tálalókonyha - 2360 Gyál, Tulipán u. 23. Gyál Város Önkormányzata 2017.10.24. Jeles (91%)
Pest megye, Nagykáta Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda II. sz. telephelye - 2760 Nagykáta, Vásártér út 1. Város Gazdálkodási Szervezet Nagykáta 2017.10.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Isaszeg Isaszegi Hétszínvirág Óvoda - 2117 Isaszeg, Madách u. 11. TS Gastro Kft. 2017.10.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Csemő Csemői Nefelejcs Óvoda, tálalókonyha - 2713 Csemő, Petőfi Sándor utca 2. Csemő Község Önkormányzata 2017.10.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Mende Mende Mesevár Óvoda-bölcsőde Tálalókonyha - 2235 Mende, Fejes Ferenc tér 16. Mende Község Önkormányzata 2017.10.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Nagykáta Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda IV. telephely 'B épület, tálalókonyha - 2760 Nagykáta, Dózsa György út 24. Nagykáta Városi Önkormányzat 2017.10.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Jászkarajenő Jászkarajenői Mesekert Óvoda - 2746 Jászkarajenő, Fő utca 30. Jászkarajenő Község Önkormányzata 2017.10.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Diósd Junior Zrt. 60. sz. Üzem Tálalókonyha - 2049 Diósd, Kocsis u. 1. Junior Vendéglátó Zrt. 2017.10.26. Jeles (91%)
Pest megye, Diósd Junior Zrt. Tálalókonyha - 2049 Diósd, Petőfi Sándor u. 42. Junior Vendéglátó Zrt. 2017.10.26. Jeles (96%)
Pest megye, Fót Fóti Garay János Általános Iskola, tálalókonyha - 2151 Fót, Arany János utca 20-26. Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2017.10.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Fót Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, tálalókonyha - 2151 Fót, Béke utca 33. Fót Város Önkormányzata 2017.10.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Nagytarcsa Csillagszem Óvoda Tálalókonyha - 2142 Nagytarcsa, Sport utca 6. Nagytarcsa Község Önkormányzat 2017.10.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Monor Monor Gondozási Központ - 2200 Monor, Dózsa György utca 1. Monor Város Önkormányzata 2017.10.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Úri Socius Idősek Otthona Alapítvány Tálalókonyha - 2244 Úri, Rákóczi utca 37. Socius Idősek Otthona Alapítvány 2017.10.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Pilisvörösvár Városi Napos Oldal Szociális Központ Tálalókonyha - 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5. Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás 2017.10.31. Jó (81%)
Pest megye, Solt Solt Város Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ - 6320 Solt, Posta u. 10. Solt Város Önkormányzata 2017.10.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Pilis Pilisi Játékország Óvoda melegítő konyhája - 2721 Pilis, Rákóczi út 42. Pilis Város Önkormányzata 2017.11.02. Jó (84%)
Pest megye, Gödöllő Gödöllői Református Óvoda Tálalókonyha - 2100 Gödöllő, Szabadság út 201. Gödöllői Református Egyházközség 2017.11.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Gödöllő Ozory Ház 1. sz. tálalókonyha ("Intézményi Tálalókonyha) - 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65/b. Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona 2017.11.02. Jó (87%)
Pest megye, Gödöllő Ozory Ház 2. sz. tálalókonyha - 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65/b. Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona 2017.11.02. Jeles (92%)
Pest megye, Vecsés Vecsési Tündérkert Óvoda - 2220 Vecsés, Halmy József tér 1/a. Vecsés Város Önkormányzata 2017.11.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Nagytarcsa Nagytarcsai Tálalókonyha - 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert 2-4. Junior Vendéglátó Zrt. 2017.11.06. Jó (85%)
Pest megye, Gödöllő Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda - 2100 Gödöllő, Szabadság tér 19. Egyházmegye Katolikus Iskolák Főhatósága 2017.11.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Gödöllő Hajós Alfréd Általános Iskola - 2100 Gödöllő, Légszesz u. 10. Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2017.11.06. Jó (84%)
Pest megye, Csévharaszt Balla Károly Általános Iskola, tálalókonyha - 2212 Csévharaszt, Ady Endre utca 39/B Csévharaszt Község Önkormányzata 2017.11.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Felsőpakony Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda és Szociális és Gyermekjóléti Intézet Tálalókonyha - 2363 Felsőpakony, Zrínyi M. u. 36. Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata 2017.11.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Tálalókonyha - 2330 Dunaharaszti, Knézics u. 21. Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda 2017.11.09. jeles (91%)
Pest megye, Gyömrő Gyömrő Város Önkormányzat Mesevár Varázskert és Kastélydomb Óvoda - 2230 Gyömrő, Gróf Pálffy u. 1-5. Gyömrő Város Önkormányzata 2017.11.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola tálalókonyha - 2120 Dunakeszi, Károlyi utca 23. ZÓNA Vendéglátó Kft 2017.11.14. Jó (87%)
Pest megye, Ócsa Halászy Károly Általános Iskola Tálalókonyha - 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 52. TS Gastro Kft. 2019.02.28. Jó (83%)
Pest megye, Felsőpakony Felsőpakonyi Hermann Ottó Általános Iskola tálalókonyhája - 2363 Felsőpakony, Iskola utca 20. Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat 2017.11.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Domony Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskola Korán István Tagiskolája - 2182 Domony, Fő út 95-97. Domony Község Önkormányzata 2017.11.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Dunaharaszti Dunaharaszti Szivárvány Óvoda Százszorszép tagóvoda tálalókonyha - 2330 Dunaharaszti, Táncsics M. u. 33. Dunaharaszti Önkormányzat 2017.11.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Érd Kisfenyves Konyha - 2030 Érd, Erkel Ferenc utca 4. Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft. 2017.11.17. Jó (82%)
Pest megye, Pomáz Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde - 2013 Pomáz, Jókai utca 2. Pomáz Város Önkormányzata 2017.11.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Törökbálint Walla József Óvoda Tálalókonyha - 2045 Törökbálint, Baross u. 27. Törökbálint Város Önkormányzata 2017.11.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Törökbálint Törökbálinti Csupaszív Kétnyelvű Óvoda - 2045 Törökbálint, Baross u. 23. Törökbálinti Csupaszív Kétnyelvű Óvoda 2017.11.20. Jó (80%)
Pest megye, Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tálalókonyha - 2120 Dunakeszi, Garas utca 26. Hungast Vital Kft. 2017.11.21. Jó (80%)
Pest megye, Dunakeszi Fazekas Mihály Általános Iskola, tálalókonyha - 2120 Dunakeszi, Radnóti Miklós utca 29. Hungast Vital Kft. 2017.11.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Ecser Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda - 2233 Ecser, Grassalkovich tér 4. Ecser Nagyközség Önkormányzata 2017.11.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Budakalász Kalász Suli Általános Iskola, tálalókonyha - 2011 Budakalász, Budai út 52. Budakalász Város Önkormányzat 2017.11.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Gyál Ady Endre Általános Iskola tálalókonyha - 2360 Gyál, Ady E. u. 20. Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft., 2360 Gyál, Rákóczi u. 44. 2017.11.22. Jó (87%)
Pest megye, Százhalombatta Százhalombattai Százszorszép Óvoda Tálalókonyha - 2440 Százhalombatta, Posta köz 4. Százhalombatta Város Önkormányzata 2017.11.23. Jeles (90%)
Pest megye, Göd Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (tálalókonyha) - 2131 Göd, Vécsey Károly utca 1. Zöld Öböl Kft. 2017.11.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Iklad Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskola - 2181 Iklad, Iskola tér 22. Iklad Község Önkormányzata 2017.11.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Zsámbok Bajza Lenke Általános Iskola - 2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 17. Kacó Napköziotthonos Óvoda és Konyha 2017.11.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Százhalombatta Százhalombattai Pitypangos Óvoda Óvárosi Tagóvodája - 2440 Százhalombatta, Poroszlai Ildikó u. 1. Százhalombatta Város Önkormányzata 2017.11.28. Jó (85%)
Pest megye, Százhalombatta Százhalombattai Pitypangos Óvoda Tálalókonyha - 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 6. Százhalombatta Város Önkormányzata 2017.11.28. Jó (83%)
Pest megye, Érd Tálalókonyha - 2030 Érd, Bem tér 1. (Hegesztő utca 2-8) Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft. 2017.12.01. Jó (82%)
Pest megye, Gyál Zrínyi Miklós Általános Iskola Tálalókonyha - 2360 Gyál, Kossuth L. u. 48-52. Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft., 2360 Gyál, Rákóczi u. 44. 2017.12.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Pilis Gubányi Károly Általános Iskola - 2721 Pilis, Szabadság tér 1. Pilis Város Önkormányzata 2017.12.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Szigetszentmiklós Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium tálalókonyha - 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 30/a. Szigetszentmiklós Város Önkormányzat EGOMIR 2017.12.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Hernád Hernádi Alapszolgáltatási Központ Csicsergő Bölcsőde - 2376 Hernád, Erdő utca 2. Hernád Nagyközség Önkormányzata 2017.12.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Valkó Valkói Móra Ferenc Általános Iskola - 2114 Valkó, Szabadság út 43-45. Valkó Nagyközség Önkormányzata 2017.12.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Nyársapát Nyársapáti Általános Művelődési Központ Elek Apó Óvoda - 2712 Nyársapát, József Attila út 22. Nyársapát Község Önkormányzata 2017.12.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Fót Fáy András Általános Iskola és Óvoda, tálalókonyha - 2151 Fót, Vásár tér 1. Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2017.12.13. Jó (86%)
Pest megye, Dabas Dabas-Sári Óvoda Napsugár Tagóvoda - 2371 Dabas, Szent János út 277. Dabas Város Önkormányzata 2018.01.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Dabas Dabasi Bóbita Óvoda A Épület Tálalókonyha - 2370 Dabas, Szent István út 34. A épület Dabas Város Önkormányzata 2018.01.08. Jó (83%)
Pest megye, Dabas Dabasi Bóbita Óvoda B Épület Tálalókonyha - 2370 Dabas, Szent István út 34. B épület Dabas Város Önkormányzata 2018.01.08. Jó (82%)
Pest megye, Majosháza Majosházi Református Általános Iskola Tálalókonyha - 2339 Majosháza Kossuth L. utca 22. Majosházi Református Általános Iskola 2018.01.10. Jó (83%)
Pest megye, Kerepes Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda Szivárvány Székhelyintézmény - 2144 Kerepes, Szabadság út 260. Kerepes Város Önkormányzata 2018.01.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Dunaharaszti Baktay Ervin Gimnázium - 2330 Dunaharaszti Baktay tér 1 Junior Vendéglátó Zrt 2018.01.11. Jeles (92%)
Pest megye, Maglód Maglódi Napsugár Óvoda - 2234 Maglód, József Attila körút 29. Maglód Város Önkormányzata 2018.01.15. Jó (84%)
Pest megye, Maglód Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola (alsó tagozat és művészeti) - 2234 Maglód, József Attila körút 33-35. Maglód Város Önkormányzata 2018.01.15. Válaszra vár
Pest megye, Dunavarsány Weöres Sándor Óvoda Tálalókonyha - 2336 Dunavarsány Bartók B. utca 25. Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2018.01.15. Jó (81%)
Pest megye, Erdőkertes Szőlőfürt Református Óvoda Tálalókonyha - 2113 Erdőkertes, Fő tér 2. Váchartyáni Református Missziói Egyházközség 2018.01.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Veresegyház Zeneliget Alapítványi Óvoda Tálalókonyha - 2112 Veresegyház, Szent Korona utca 6. Zeneliget Közhasznú Alapítvány 2018.01.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Gyömrő Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita, Arany és Fejlesztő Óvoda Tálalókonyha - 2230 Gyömrő, Pázmány utca 52. Gyömrő Város Önkormányzat 2018.01.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Gyömrő Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita, Arany és Fejlesztő Óvoda II. telephely Tálalókonyha - 2230 Gyömrő, Arany János utca 28. Gyömrő Város Önkormányzat 2018.01.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Dunaharaszti Dunaharaszti Meseóvoda Tálalókonyha - 2330 Dunaharaszti Temető utca 26. Dunaharaszti Város Önkormányzata 2018.01.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Kismaros Vilcsek Gyula Általános Iskola - 2623 Kismaros, Liget utca 38. Kisamros Község Önkormányzata 2018.01.17. Válaszra vár
Pest megye, Pomáz Mesedombi Tagóvoda, tálalókonyha - 2013 Pomáz, Beniczky utca 84. Pomáz Város Önkormányzata 2018.01.18. Jó (81%)
Pest megye, Pomáz Mátyás Király Általános Iskola, tálalókonyha - 2013 Pomáz, Mátyás király utca 2. Pomáz Város Önkormányzata 2018.01.18. Válaszra vár
Pest megye, Szokolya Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde - 2624 Szokolya, Fő utca 24. Szokolya Község Önkormányzata 2018.01.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Kocsér Kocséri Általános Művelődési Központ Tündérkert Óvoda - 2755 Kocsér, Kossuth Lajos utca 6. Kocsér Község Önkormányzata 2018.01.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Nagykőrös Arany János Református Általános Iskola és Óvoda Mesevár Tagóvoda - 2750 Nagykőrös, Kazinczy utca 11. Nagykőrösi Református Egyházközség 2018.01.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Abony Pingvines Óvoda tálalókonyha - 2740 Abony Bethlen G. utca 8. Abony Város Önkormányzat 2018.01.24. Jó (87%)
Pest megye, Abony Központi Étkező - 2740 Abony, Kálvin J. utca 9. Innoven Kft. 2018.01.24. Jeles (93%)
Pest megye, Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Tálalókonyha - 2351 Alsónémedi, Szent István tér 8. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2018.01.25. Jeles (91%)
Pest megye, Vecsés Mosolyország Óvoda tagóvoda tálalókonyhája - 2220 Vecsés, Tompa utca 25. Vecsés Város Önkormányzata 2018.01.30. Jó (88%)
Pest megye, Vecsés Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola tálalókonyha - 2220 Vecsés, Halmy J. tér 1. Vecsés Város Önkormányzata 2018.01.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Nagykovácsi Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat - 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 12-14. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2018.02.02. Jeles (91%)
Pest megye, Nagykovácsi Nagykovácsi Általános Iskola - 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 101. Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2018.02.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Nagykőrös Pest Megyei Kőris Egyesített Szociális Intézmény Tálalókonyha - 2750 Nagykőrös Ady E. utca16 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltség 2018.02.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Nagykőrös Pest Megyei Kőris Egyesített Szociális Intézmény Zsigmond Otthon Tálalókonyha - 2750 Nagykőrös Kórház utca 1. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltség 2018.02.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Vecsés Bálint Ágnes Óvoda Toldy Ferenc utcai épület tálalókonyha - 2220 Vecsés, Toldy Ferenc utca 31. Vecsés Város Önkormányzata 2018.02.08. Jó (83%)
Pest megye, Vecsés Bálint Ágnes Óvoda Deák Ferenc utcai épület tálalókonyha - 2220 Vecsés, Deák F. utca 20. Vecsés Város Önkormányzata 2018.02.08. Jó (84%)
Pest megye, Szada Székely Bertalan Egységes Óvoda-Bölcsőde Tálalókonyha - 2111 Szada, Posta köz 12. Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha 2018.02.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Isaszeg Aprók Falva Bölcsőde Tálalókonyha - 2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond utca 14. Isaszeg Város Polgármesteri Hivatal 2018.02.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Maglód Lövéte utcai Óvoda tálalókonyha - 2234 Maglód, Lövéte utca 10-12. Maglód Város Önkormányzata 2018.02.21. Jeles (93%)
Pest megye, Maglód Vermesy Péter Általános és Művészeti Iskola tálalókonyha - 2234 Maglód Fő utca1. Maglód Projekt Kft. 2018.02.21. Jó (86%)
Pest megye, Üllő Babarózsa Bölcsőde Tálaló és Melegítőkonyha - 2225 Üllő, Pesti út 98. Üllő Város Humánszolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő 2018.02.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Üllő Pitypang Óvoda tagóvoda tálaló és melegítő konyha - 2225 Üllő, Faiskola utca 17. Üllő Város Humánszolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő 2018.02.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Gödöllő Gödöllői Zöld Óvoda Tálalókonyha - 2100 Gödöllő, Batthyány út 34-36. Kalória Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2018.02.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Gödöllő Premontrei Szent Norbert Gimnázium Tálalókonyha - 2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 2. Premontrei Szent Norbert Gimnázium 2018.02.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Solymár Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda, tálalókonyha - 2083 Solymár, Mátyás király utca 19. Solymár Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018.02.28. Jó (81%)
Pest megye, Solymár Hunyadi Mátyás Általános Iskola, tálalókonyha - 2083 Solymár, Dózsa György utca 1. Solymári Településüzemeltető Kft. 2018.02.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Vecsés Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tálalókonyha - 2220. Vecsés, Petőfi tér 1. Vecsés Város Önkormányzata 2018.02.28. Jó (83%)
Pest megye, Mogyoród Mogyoródi Pillangós Óvoda Gesztenyés Tagóvodája - 2146 Mogyoród, Dózsa György út 23. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2018.03.01. Jeles (91%)
Pest megye, Mogyoród Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda Tálalókonyha - 2146 Mogyoród, Dózsa György út 39. Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek 2018.03.01. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Vecsés Lila Fecske Bölcsőde és Családi Bölcsőde tálalókonyhája - 2220 Vecsés, János utca 20/a Lila Fecske Alapítvány 2018.03.01. Jó (88%)
Pest megye, Vecsés Gondozási Központ tálalókonyhája - 2220 Vecsés, Jókai Mór utca 8. Vecsés Város Önkormányzata 2018.03.01. Jó (88%)
Pest megye, Ráckeve Árpád Fejedelem Általános Iskola tálalókonyha - 2300 Ráckeve, Kölcsey Ferenc utca 7. Ráckeve Város Intézményi Gazdasági Iroda 2018.03.02. Jeles (90%)
Pest megye, Üllő Árpád Fejedelem Általános Iskola tálalókonyhája - 2225 Üllő Malom utca 1. Junior Vendéglátó Zrt. 2018.03.02. Jó (83%)
Pest megye, Zebegény Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde - 2627 Zebegény, Millenium sor 1. Zebegény Község Önkormányzata 2018.03.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Albertirsa Lurkó Bölcsőde Tálalókonyha - 2730 Albertirsa, Baba u. 1. Ts Gastro Kft. 2018.03.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Albertirsa Tessedik Táncsics Tálalókonyha - 2730 Albertirsa, Táncsics út 3. Ts Gastro Kft. 2018.03.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Táborfalva Napraforgó Óvoda Tálalókonyha - 2381 Táborfalva, Petőfi Sándor u. 19. TS-GASTRO Kft. 2018.03.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Tápiószentmárton Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda, Huncutka Óvoda telephelye - 2711 Tápiószentmárton, Béke tér 16. Tápiószentmárton Étkeztető Szolgálat 2018.04.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Budakeszi Budakeszi Szivárvány Óvoda A épület - 2092 Budakeszi, Fő utca 268. Budakeszi Szivárvány Óvoda 2018.04.17. Jó (81%)
Pest megye, Budakeszi Budakeszi Szivárvány Óvoda B épület - 2092 Budakeszi, Fő utca 268. Budakeszi Szivárvány Óvoda 2018.04.17. Jó (83%)
Pest megye, Budakeszi Budakeszi Szivárvány Óvoda C épület - 2092 Budakeszi, Fő utca 268. Budakeszi Szivárvány Óvoda 2018.04.17. Jó (83%)
Pest megye, Szigetszentmiklós Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Tálalókonyha - 2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 30/a. Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda (EGOMIR) 2018.04.19. Jeles (92%)
Pest megye, Halásztelek Halásztelki Tündérkert Óvoda Telephelye - 2314 Halásztelek, Iskola u. 2. Halásztelek Város Önkormányzata 2018.05.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Aszód Váci SZC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma - 2170 Aszód, Hatvani út 3. Váci Szakképzési Centrum 2018.05.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Halásztelek Halásztelki Tündérkert Óvoda - 2314 Halásztelek, Óvoda u. 3. Halásztelek Város Önkormányzata 2018.05.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Verseg Versegi Napköziotthonos Óvoda Tálalókonyhája - 2174 Verseg, Fő utca 30. Verseg Község Önkormányzata 2018.05.10. Jó (84%)
Pest megye, Verseg Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskolája - 2174 Verseg, Iskola köz 1. Verseg Község Önkormányzata 2018.05.10. Válaszra vár
Pest megye, Kartal Játéksziget Bölcsőde - 2173 Kartal, Császár utca 2/a Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2018.05.11. Jó (89%)
Pest megye, Kartal Játéksziget Napköziotthonos Óvoda Tagintézménye Tálalókonyha - 2173 Kartal, Rákóczi út 8. Kartal Nagyközség Önkormányzata 2018.05.11. Jó (86%)
Pest megye, Nyáregyháza Nyáregyházi Napsugár Óvoda - 2723 Nyáregyháza, Ady Endre út 1/a Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 2018.05.16. Jó (89%)
Pest megye, Nyáregyháza Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 20. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 2018.05.16. Jó (89%)
Pest megye, Nyáregyháza Nyáregyházi Napsugár Óvoda Tagóvodája - 2723 Nyáregyháza, Jókai út 1. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 2018.05.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Nagymaros Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Dózsa György utcai Telephely Tálalókonyha - 2626 Nagymaros, Dózsa György utca 25. Nagymaros Város Önkormányzata 2018.05.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Aszód Napsugár Óvoda Falujárók úti Tálalókonyha - 2170 Aszód, Falujárók út 5. Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye 2018.05.18. Jó (88%)
Pest megye, Galgahévíz II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - 2193 Galgahévíz, Széchenyi utca 1. Galgahévíz Község Önkormányzata 2018.05.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Pilis Pilis Játékország Óvoda Gesztenyéskert Tagintézménye - 2721 Pilis, Attila u. 8 Pilis Város Önkormányzata 2018.05.23. Jó (84%)
Pest megye, Pilis Gubányi Károly Általános Iskola - 2721 Pilis, Széchenyi u. 28. Pilis Város Önkormányzata 2018.05.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Nagytarcsa Csillagszem Óvoda Tálalókonyhája - 2142 Nagytarcsa, Sport utca 6. Nagytarcsa Község Önkormányzata 2018.05.25. Jeles (90%)
Pest megye, Kerepes Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda Szivárvány Székhelyintézmény - 2144 Kerepes, Szabadság út 260. Kerepes Város Önkormányzata 2018.05.25. Jó (88%)
Pest megye, Sülysáp Sülysápi Csicsergő Óvoda 2.sz. Tagóvoda - 2241 Sülysáp, Dózsa György út 107. Sülysáp Város Önkormányzata 2018.05.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Sülysáp Központi Konyha Tálaló konyhája - 2241 Sülysáp, Dózsa György út 110. Sülysáp Város Önkormányzata 2018.05.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Sülysáp Sülysápi Csicsergő Óvoda 1.sz. Tagóvoda - 2241 Sülysáp, Mátyás király út 7. Sülysáp Város Önkormányzata 2018.06.01. Jó (89%)
Pest megye, Sülysáp Sülysápi Csicsergő Óvoda 3.sz. Tagóvoda - 2241 Sülysáp,Balassi Bálint út 18. Sülysáp Város Önkormányzata 2018.06.01. Jó (86%)
Pest megye, Sülysáp Sülysápi Csicsergő Óvoda - 2241 Sülysáp, Vasút utca 88. Sülysáp Város Önkormányzata 2018.06.06. Jó (82%)
Pest megye, Sülysáp Központi Konyha Tálaló konyhája - 2241 Sülysáp, Vörösmarty út 1. Sülysáp Város Önkormányzata 2018.06.06. Jeles (92%)
Pest megye, Gödöllő Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Mézeskalács Ház tálalókonyha - 2100 Gödöllő, Premontrei út 8. Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2018.06.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Pomáz Activity Óvoda Tálalókonyha - 2013 Pomáz, Kubinyi Kálmán utca 1/c. Activity Angol-Magyar Sportóvodáért Alapítvány 2018.06.14. Jó (84%)
Pest megye, Pomáz-Kiskovácsi Gálfi Béla Nonprofit Kft. Tálalókonyha - 2013 Pomáz-Kiskovácsi, 0311 hrsz Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2018.06.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Solymár Katolikus Szeretetszolgálat Szent József Otthon, tálalókonyha - 2083 Solymár, Rákóczi utca 4. Katolikus Szeretetszolgálat Szent József Otthon 2018.06.22. Jó (88%)
Pest megye, Cegléd Dózsa György úti tagbölcsőde tálalókonyhája - 2700 Cegléd, Dózsa Gy. u. 9. Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság 2018.06.25. Jó (81%)
Pest megye, Cegléd Ceglédi Kistérségi Szociális és Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Idősek Klubja Tálalókonyhája - 2700 Cegléd, Bocskai u. 9. Ceglédi Kistérségi Szociális és Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2018.06.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Kerepes Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda Csicsergő Tagóvoda Tálalókonyhája - 2145 Kerepes, Wéber Ede utca 17. Kerepes Város Önkormányzata 2018.06.27. Jó (85%)
Pest megye, Galgagyörk Váci Egyházmegye Szamaritárius Szolgálat Intézményfenntartó Központ Tálalókonyha - 2681 Galgagyörk, Rákóczi út 12. Váci Egyházmegye Szamaritárius Szolgálat Intézményfenntartó Központ 2018.06.29. Válaszra vár
Pest megye, Vác Váci Egyházmegye Szamaritárius Szolgálat Intézményfenntartó Központ Tálalókonyha - 2600 Vác, Báthori Miklós utca 4. Váci Egyházmegye Szamaritárius Szolgálat Intézményfenntartó Központ 2018.07.02. Jó (82%)
Pest megye, Váchartyán Váci Egyházmegye Szamaritárius Szolgálat Intézményfenntartó Központ Tálalókonyha - 2164 Váchartyán, Fő út 45. Váci Egyházmegye Szamaritárius Szolgálat Intézményfenntartó Központ 2018.07.02. Válaszra vár
Pest megye, Kisnémedi Váci Egyházmegye Szamaritárius Szolgálat Intézményfenntartó Központ Tálalókonyha - 2165 Kisnémedi, Fő utca 3. Váci Egyházmegye Szamaritárius Szolgálat Intézményfenntartó Központ 2018.07.06. Jó (85%)
Pest megye, Vác Fogyatékosok Napközi Otthona Tálalókonyha - 2600 Vác, Tabán utca 28. Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2018.07.12. Jeles (91%)
Pest megye, Budaörs Csiki Pihenőkert, tálalókonyha - 2040 Budaörs, Virág utca 6. Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület 2018.08.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Tököl Tököl Város Önkormányzatának Szivárvány Napközi Otthonos Óvodája - telephely - 2316 Tököl, Kisfaludy utca Pesti Úti Lakótelep Tököl Város Önkormányzata 2018.08.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Szigethalom Szigethalom Négyszínvirág Óvoda Kék tagóvoda - 2315 Szigethalom, Mű út 6. Nebuló Közétkeztetési Intézmény 2018.08.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Lad Drávamenti Óvodák Német Nemzetiségi Óvoda Lad - 7535 Lad, Szabadság tér 24. Drávamenti Óvodák Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 2017.05.30. Jeles (90%)
Somogy megye, Siófok S-FOOD Gastronomy Kft. Napsugár Napköziotthonos Óvoda Tálalókonyha - 8600 Siófok, Say Ferenc utca 1. S-FOOD Gastronomy Kft. 2017.09.01. Jeles (90%)
Somogy megye, Siófok Micimackó Óvoda Tálalókonyha - 8600 Siófok, Kossuth Lajos utca 20. S-FOOD Gastronomy Kft. 2017.09.21. Jó (80%)
Somogy megye, Kaposmérő Kaposmérői Bokréta Óvoda - 7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 11. Kaposmérő Községi Önkormányzat 2017.09.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Beleg Belegi Pitypang Óvoda - 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Beleg Község Önkormányzata 2017.10.18. Jó (83%)
Somogy megye, Beleg Beleg Közösségi Ház Általános Iskola tálalókonyha - 7543 Beleg, Kossuth utca 94. Kutasi Micimackó Napköziotthonos Óvoda és Konyha 2017.10.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Tab Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tálalókonyha - 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 33. Római Katolikus Püspökség Kaposvári Egyházmegye 2017.10.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Szabás Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Szabási Telephely tálalókonyha - 7544 Szabás, Szabadság utca 86. Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 2017.11.14. Jó (86%)
Somogy megye, Segesd Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 2. sz Részleg tálalókonyha - 7562 Segesd, József A. utca 2. Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 2017.11.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Siófok Siófok Város Bölcsődéje és Óvodái Pöttyös Óvoda Tálalókonyha - 8600 Siófok, Áchim András utca 1. S-FOOD Gastronomy Kft 2017.11.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Barcs Széchenyi közi Óvoda tálalókonyha - 7570 Barcs, Széchenyi köz 6. Barcs Város Óvodája és Bölcsödéje 2017.11.23. Jó (82%)
Somogy megye, Barcs Barcsi Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet tálalókonyha - 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. Barcs Város Óvodája és Bölcsödéje 2017.11.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Barcs Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Tálalókonyha - 7570 Barcs, Hársfa utca 21. Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2018.02.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Barcs Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Tálalókonyha (Deák Ferenc Általános Iskola) - 7570 Barcs, Kossuth Lajos utca 2. Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2018.02.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Barcs Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák ferenc utcai Tagóvoda Tálalókonyha - 7570 Barcs, Deák Ferenc utca 49. Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2018.02.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Barcs Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Tálalókonyha (Arany János Általános Iskola) - 7570 Barcs, Hősök tere 6. Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2018.02.20. Jó (81%)
Somogy megye, Homokszentgyörgy Homokszentgyörgyi I. István Általános Iskola Tálalókonyha - 7537 Homokszentgyörgy, Táncsics utca 2-4. Drávamenti Óvodák, Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálat 2018.03.01. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Szulok Barcsi Arany János Általános Iskola Szuloki Telephelye Tálalókonyha - 7539 Szulok, Fő út 27. Szulok Község Önkormányzata 2018.03.01. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Ádánd Ádándi Óvoda, tálalókonyha - 8653 Ádánd, Árpád utca 15. Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.03.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Balatonendréd Balatonendrédi Általános Iskola - 8613 Balatonendréd, Szabadság utca 20-22. Kerekerdő Óvoda 2018.03.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Fonyód Fonyódi Járás Szociális- és Gyermekvédelmi Központ tálalókonyha - 8640 Fonyód, Fő utca 43. Fonyód Balatonfenyves Szociális Társulása 2018.04.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Csurgó Csurgói Városi Óvodák Mókuskert Központi Óvoda - 8840 Csurgó, Petőfi tér 27. Csurgó Város Önkormányzata 2018.04.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Csurgó Csurgói Városgazdálkodási Kft. (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola) Tálalókonyha - 8840 Csurgó, Szabadság tér 10. Csurgói Városgazdálkodási Kft. 2018.04.18. Jeles (90%)
Somogy megye, Nemesvid Nemesvidi Óvoda TÁLALÓKONYHA - 8738 Nemesvid, Templom u. 7. Artoplusz Kft. 2018.04.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Nemesdéd NEMESDÉD TÁLALÓKONYHA (Általános Iskola ) - 8722 Nemesdéd, Fő u.58. Artoplusz Kft. 2018.04.26. Jó (82%)
Somogy megye, Kisbajom Kisbajomi Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda Tálalókonyha - 7542 Kisbajom, Kossuth Lajos u. 143. Kisbajom Község Önkormányzata 2018.04.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Kutas Kutasi Micimackó Napköziotthonos Óvoda és Konyha - 7541 Kutas, Petőfi u. 95. Kutas Község Önkormányzat 2018.04.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Sávoly TÁLALÓKONYHA - 8732 Sávoly, Kossuth út 3. ATROPLUSZ Kft. 2018.05.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Vése TÁLALÓKONYHA - 8721 Vése, Rákóczi u. 35. ATROPLUSZ Kft. 2018.05.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Osztopán Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Osztopáni Tagóvodája - 7444 Osztopán, Fő u. 22. Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás 2018.05.22. Válaszra vár
Somogy megye, Osztopán Somogyjádi Illlyés Gyula Általános Iskola és AMI Osztopányi Tagiskolája - 7444 Osztopán, Fő u. 22. Osztopán Község Önkormányzata 2018.05.23. Válaszra vár
Somogy megye, Kaposvár Noszlopi Gáspár Közgazgdssági Szakközépiskola Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 2. MEZAMINTA Kft. 2018.05.30. Jeles (92%)
Somogy megye, Babócsa Drávamenti Óvodák, Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálat Babócsa Óvoda - 7584 Babócsa, Rákóczi u.3. Drávamenti Óvodák, Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálat 2018.06.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Csokonyavisonta Drávamenti Óvodák Csokonyavisonta - 7555 Csokonyavisonta, Xantus János u. 64. Drávamenti Óvodák Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018.06.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Nagyatád NOVIK Nagyatádi Óvodák Csillagszem Óvoda - 7500 Nagyatád, Aradi út 1. Nagyatád Város Önkormányzata 2018.06.26. Válaszra vár
Somogy megye, Nagyatád Nagyatádi Kórház Tálalókonyha - 7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky út 1. Nagyatádi Kórház 2018.06.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Balatonszemes Pillangó Üdülő tálalókonyhája - 8636 Balatonszemes, Nagy I. u. 1. KID S&B Kft. 2018.06.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Balatonmáriafürdő Marcali Óvoda Központ Csillagvirág Müvészeti Modellóvoda - 8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 16. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 2018.06.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Lengyeltóti Lengyeltóti Kincsem Óvoda Tálalókonyha - 8693 Lengyeltóti, Tőzoltó utca 8. Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2018.07.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Lengyeltóti Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ Tálalókonyha - 8693 Lengyeltóti, Csokonai utca 5. Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 2018.07.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Öreglak Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ Öreglaki Tálalókonyha - 8697 Öreglak, Fő utca 14. Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 2018.07.16. Jó (86%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tiszabezdéd Mándoki Térségi Szociális Központ tálalókonyha - 4624 Tiszabezdéd, Jókai utca 1. Mándoki Térségi Szociális Központ 2017.05.09. Jó (81%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Rendőrségi Étkezde - 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 2. Támba Miklósné, egyéni vállalkozó 2017.05.11. Jó (80%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyírtelek Szociális Szolgáltató Központ Tálalókonyha - 4461 Nyírtelek, Puskin u. 2-4. Nyír-Tel Szolg. Kft. 2017.07.17. Jó (87%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Ramocsaháza Ramocsaházi Református Egyházközség Nyírségi Idősek Otthona Tálalókonyha - 4536 Ramocsaháza, Kossuth u. 28. Ramocsaházi Református Egyházközség Nyírségi Idősek Otthona 2017.08.03. Jeles (90%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nagykálló Nagykállói Általános Iskola Tálalókonyha - 4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8. Dankó László e.v. 2017.09.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Ökörítófülpös Gyöngyszem Óvoda Tálalókonyha - 4755 Ökörítófülpös, Kossuth u. 72. Ökörítófülpös Nagyközség Önkormányzata 2017.09.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Fülpösdaróc Ápoló-Gondozó Otthon Tálalókonyha Fülpösdaróc - 4754 Fülpösdaróc, Főt u. 66. Sz-Sz-B. Megyei "Viktória" Egyesített Szociális Intézmény 2017.09.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Kincskereső Óvoda tálalókonyha - 4400 Nyíregyháza, Árpád utca 52-58. Elamen Vendéglátó és Kereskedelmi Zrt. 2017.09.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Gyulaháza Gyulaházai Életfa Óvoda Tálalókonyha - 4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor u. 43. Gyulaháza Község Önkormányzata 2017.09.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Gyulaháza Idősek Ápoló-Gondozó Otthona Tálalókonyha - 4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor u. 53. Idősek Ápoló-Gondozó Otthona 2017.09.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagóvodája Tálalókonyha - 4551 Nyíregyháza-Oros, Deák Ferenc utca 2. Elamen Vendéglátó és Kereskedelmi Zrt. 2017.09.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza 2. sz. Idősek Klubja Tálalókonyha - 4551 Nyíregyháza-Oros, Fő út 3. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 2017.09.25. Jó (86%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Mátészalka Négy Évszak Óvoda Tálalókonyha - 4700 Mátészalka, Alkotmány út 15. Szalka-Víz Kft. 2017.09.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Mátészalka Kikelet Óvoda Tálalókonyha - 4700 Mátészalka, Balassi Bálint u. 39. Szalka-Víz Kft. 2017.09.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Gárdonyi Géza Általános Iskola tálalókonyha - 4400 Nyíregyháza, Kórház u. 13. Hungast Vital Kft. 2017.10.05. Jó (83%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jánkmajtis Óvodai Tálalókonyha - 4741 Jánkmajtis, Arany János út 17. Napköziotthonos Óvoda 2017.10.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Csegöld Iskolai Tálalókonyha - 4742 Csegöld, Dózsa György u. 3. Csegöld Község Önkormányzata 2017.10.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tornyospálca Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tálalókonyha - 4642 Tornyospálca, Mándoki u. 4-6. Tornyospálcai Mesekert Óvoda és Konyha 2017.10.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Fehérgyarmat Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda Tavasz utcai Óvodája Tálalókonyha - 4900 Fehérgyarmat, Tavasz utca 4-6. Fehérgyarmat Város Önkormányzata Közétkeztetési Intézménye 2017.10.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Fehérgyarmat Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda Tálalókonyha - 4900 Fehérgyarmat, Szent István tér 2. Fehérgyarmat Város Önkormányzata Közétkeztetési Intézménye 2017.10.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Váci Mihály Általános Iskola tálalókonyha - 4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17. Elamen Vendéglátó és Kereskedelmi Zrt. 2017.10.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokor Telephelye tálalókonyha - 4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.10.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Olcsva Vásárosnaményi Játékország Óvodái Olcsvai Tagóvodája Platán Óvoda Tálalókonyhája - 4826 Olcsva, Petőfi u. 5. Vásárosnaményi Játékország Óvodái 2017.10.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephelye tálalókonyha - 4400 Nyíregyháza, Mandabokor 4. Hungast Vital Kft. 2017.11.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tuzsér Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda Tálalókonyha - 4623 Tuzsér, Kossuth Lajos u. 72. Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda Konyha 2017.11.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tuzsér Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda Lónyay úti telephely Tálalókonyha - 4623 Tuzsér, Lónyay út 21. Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda Konyha 2017.11.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Napsugár Óvoda Étterem - 4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium utca 50. Elamen Vendéglátó és Kereskedelmi Zrt. 2017.11.15. Jó (88%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai tagintézménye tálalókonyha - 4400 Nyíregyháza, Virág utca 67. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.11.16. Jó (85%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Újfehértó Újfehértói Református Óvoda Tálalókonyha - 4244 Újfehértó, Debreceni út 206. P. Dussmann Kft. 2017.11.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Újfehértó Újfehértói Református Általános Iskola Tálalókonyha - 4244 Újfehértó, Debreceni út 204. P. Dussmann Kft. 2017.11.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú Úti Telephely Tálalókonyha - 4400 Nyíregyháza, Koszorú út 10. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.11.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely tálalókonyha - 4400 Nyíregyháza-Butykatelep, Bajcsy-Zsilinszky utca 12. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.12.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Gulács Gulács Óvodai Tálalókonyha - 4842 Gulács, Rákóczi út 18. Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium, AMI 2018.01.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Hermann Ottó Általános Iskola Tálalókonyha - 4400 Nyíregyháza, Fő utca 60. Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. 2018.01.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Mátészalka Napsugár Tagóvoda Tálalókonyhája - 4700 Mátészalka, Szatmár u. 1. Szalka-Víz Kft. 2018.01.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Kemecse Kemecsei Református Hétszínvirág Óvoda és Tipegő Bölcsőde - Tálalókonyha - 4501 Kemecse, Móricz Zsigmond utca 24. Kemecsei Református Hétszínvirág Óvoda és Tipegő Bölcsőde - Tálalókonyha 2018.01.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Újfehértó Napsugár Óvoda Tálalókonyha - 4244 Újfehértó, Bocskai utca 2. P. Dussmann Kft. 2018.01.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Cégénydányád Cégénydányádi Óvoda Tálalókonyha - 4732 Cégénydányád, Zrínyi utca 58. Cégénydányádi Óvoda 2018.01.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Napkor Napkori Napsugár Óvoda Tálalókonyhája - 4552 Napkor, Kossuth utca 22. Napkori Napsugár Óvoda 2018.02.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Laskod Iskolai Tálalókonyha - 4543 Laskod, Móricz Zsigmond utca 24. Laskodi Nefelejcs Óvoda 2018.02.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona Tálalókonyha - 4551 Nyíregyháza, Rozsnyai utca 8/A. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 2018.02.19. Jó (86%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Mátészalka Kertvárosi Tagóvoda Tálalókonyha - 4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 17. Szalka-víz Kft. 2018.03.05. Jó (83%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Mátészalka Móricz Zsigmond Kéttannyelvű Általános Iskola Tálalókonyha - 4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 96-98. Szalka-Víz Kft. 2018.03.12. Jó (80%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyírtass Általános Iskola Tálalókonyha - 4522 Nyírtass, Árpád út 40-42. Nyírtassi Egyesített Szociális Intézmény 2018.03.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Levelek Leveleki Kastélykert Óvoda Tálalókonyha - 4555 Levelek, Rákóczi utca 34. Leveleki Kastélykert Óvoda és Konyha 2018.03.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tiszavasvári Vasvári Pál Iskolai Tálalókonyha - 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 97/a. Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018.03.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Csenger Riskó Ignác Óvoda Tálalókonyha - 4765 Csenger, Honvéd utca 22. Riskó Ignác Óvoda 2018.04.03. Jó (84%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Balkány Balkányi Barackvirág Óvoda Tálalókonyha - 4233 Balkány, Szakolyi utca 9. Balkányi Barackvirág Óvoda 2018.04.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Kassa Úti Étterem - 4400 Nyíregyháza, Kassai utca 27. Hungast Vital Kft. 2018.05.31. Jó (83%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Homokvár Étterem - 4400 Nyíregyháza, Ferenc körút 1. Hungast Vital Kft. 2018.06.06. Jeles (94%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza István Szeretetotthon Tálalókonyha - 4400 Nyíregyháza, Rozsnyó utca 33. Irgalmas Samaritánus Központ 2018.06.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Anna Szeretetotthon Tálalókonyha - 4400 Nyíregyháza, Kazinczy Ferenc utca 4/a. Irgalmas Samaritánus Központ 2018.06.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Ibrány Eperkert Bölcsőde Tálalókonyha - 4484 Ibrány, Dobó István utca 48. Baptista Szeretetszolgálat Gyermek és Ifjúsági Oktatási és Fejlesztő Központ 2018.06.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Dombóvár Dombóvári Belvárosi Általános Iskola és Művészeti Iskola Tálalókonyha - 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2016.09.19. Jó (87%)
Tolna megye, Szekszárd Szekszárdi Szakképzési Cemtrum Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola és Kollégium Tálalókonyha - 7100 Szekszárd, Szentgyörgyi Albert utca 8-10. Kölyökmenza Kft. 2019.03.07. Jó (88%)
Tolna megye, Nagydorog Nagydorogi szivárvány Óvoda - 7044 Nagydorog, Kossuth u. 38. Nagydorogi Szivárvány Óvoda 2017.01.09. Jó (83%)
Tolna megye, Szekszárd Városi Bölcsőde Tálalókonyha - 7100 Szekszárd, Perczel M. u. 4. Kölyökmenza Kft. 2017.09.04. Jeles (93%)
Tolna megye, Szekszárd 2. sz. Óvoda és Bölcsőde Tálalókonyha - 7100 Szekszárd, Kadarka u. 110. Kölyökmenza Kft. 2017.09.04. Jó (89%)
Tolna megye, Dunaföldvár Jókai utcai telephely tálalókonyha - 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 7. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda Bölcsőde és Konyha 2017.09.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Ozora Ozorai Mesevár Óvoda Tálalókonyha - 7086 Ozora, Mártírok u. 7. Ozora Község Önkormányzata 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Ozora 6.sz. telephely Idősek Klubja tálalókonyha - 7086 Ozora Hunyadi u. 64. Hegyhát Integrált Szociális Intézmény 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Nagymányok Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsőde - 7355 Nagymányok Arany J. u. 1. Nagymányok Város Önkormányzat 2017.09.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Simontornya Vak Bottyán Óvoda Tálalókomyha - 7081 Simontornya Széchényi u. 60. Simontornyai Köznevelési Társulás 2017.09.14. Jó (83%)
Tolna megye, Zomba Általános Iskola tálalókonyha - 7173 Zomba, Rákóczi F. u. 84. Zomba Község Önkormányzat 2017.09.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Pincehely Vak Bottyán Óvoda Pincehelyi Vörösmarty Mihály Tagóvodája Tálalókonyha - 7084 Pincehely, Kossuth u. 67. Pincehely Község Önkormányzata 2017.09.20. Jó (85%)
Tolna megye, Gerjen Gerjeni Református Általános Iskola és Óvoda Tálalókonyha - 7134 Gerjen, Szent István u. 28 Tolnai Református Egyházmegye 2017.09.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Nagykóny Nagykónyi Óvoda Tálalókonyha - 7092 Nagykónyi, Nagy u. 95. Nagykónyi Község Önkormányzata 2017.09.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Nagykóny Nagykónyi telephely tálalókonyha - 7092 Nagykónyi, Nagy u. 10. Hegyhát Integrált Szociális Intézmény 2017.09.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Németkér Németkéri Szivárvány Óvoda tálalókonyha - 7039 Németkér, Széchényi u. 38. Németkér Község Önkormányzata 2017.09.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Lengyel Lengyeli Tagóvoda Tálalókonyha - 7184 Lengyel, Szabadság köz 9 Teveli Szivárvány Óvodák és Bölcsőde, Konyha 2017.10.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Gyulaj Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József Általános Iskola és Magoncka Óvoda tálalókonyha - 7227 Gyulaj, Szent Imre tér 10. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány 2017.10.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Szekszárd Az Én Ovim Óvoda és Bölcsőde Tálalókonyha - 7100 Szekszárd, Mérey u. 9. Az Én Ovim Alapítvány 2017.10.12. Jó (82%)
Tolna megye, Szekszárd Baka István Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagozat Tálalókonyha - 7100 Szekszárd Bezerédj u. 11-15. Kölyökmenza Kft. 2017.10.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Bonyhád Bonyhádi Gondozási Központ Tálalókonyha - 7150 Bonyhád Perczel Mór u. 29. Völgységi Önkormányzatok Társulása 2017.10.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Kaposszekcső Márta-Mária Otthon tálalókonyha - 7361 Kaposszekcső Napsugár u. 17. Magyarországi Metodista Egyház 2017.10.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Dombóvár Támasz Otthon Tálalókonyha - 7200 Dombóvár III. u. 22. Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 2017.10.31. Jó (84%)
Tolna megye, Tamási Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde Tálalókonyha - 7090 Tamási Béri B. Á. U. 1-3. Tamási Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2017.11.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Sárszentlőrinc Vak Bottyán Óvoda Sárszentlőrinci Tagóvodája Tálalókonyha - 7047 Sárszentlőrinc Petőfi S. u. 39. Simontornyai Köznevelési Társulás 2017.11.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Nagydorog Nagydorogi Szivárvány Óvoda Tálalókonyha - 7044 Nagydorog Görgey u. 9. Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2017.11.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Dunaföldvár Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Varázskert Bölcsőde Tálalókonyha - 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 17-23/B Dunaföldvár Város Önkormányzata 2017.11.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Tolnanémedi Vak Bottyán Óvoda Tolnanémedi Tagóvoda Tálalókonyha - 7083 Tolnanémedi Fő u. 6. Simontornyai Köznevelési Társulás 2017.11.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Iregszemcse Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha Tálalókonyha - 7085 Iregszemcse József A. u. 11-13. Iregszemcse Község Önkormányzata 2017.11.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Szekszárd 1. sz. Óvoda Kindergarten tálalókonyha - 7100 Szekszárd Wossinszky ltp 4. Kölyökmenza Kft. 2017.12.04. Jó (83%)
Tolna megye, Szekszárd IV. sz. Idősek Klubja tálalókonyha - 7100 Szekszárd Rákóczi u. 69. Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központ 2017.12.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Szekszárd Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tálalókonyha - 7100 Szekszárd Zrínyi u. 78. Kölyökmenza Kft. 2017.12.05. Jó (88%)
Tolna megye, Hőgyész Hőgyészi Somvirág Óvoda Tálalókonyha - 7191 Hőgyész Fő u. 27. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata 2017.12.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Pálfa Vak Bottyán Óvoda Pálfai Tagóvoda Tálalókonyha - 7042 Pálfa Kossuth L. u. 19. Simontornyai Köznevelési Társulás 2018.01.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Szedres Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvoda tálalókonyha - 7056 Szedres Széchényi u. 44. Szekszárd Szedres Medina Óvoda Fenntartó Társulás 2018.01.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Fácánkert Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda Fácánkerti Kihelyezett Csoport tálalókonyha - 7136 Fácánkert Árpád utca 34. Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda 2018.02.05. Válaszra vár
Tolna megye, Tolna Gesztenyéskert Óvoda Tálalókonyha - 7130 Tolna Festetich utca 131. Wossinszky Mór Óvoda 2018.02.05. Jó (84%)
Tolna megye, Zomba Zomba Község Önkormányzat Berkes J. Gyógypedagógiai Tagintézmény tálalókonyha - 7173 Zomba, Paradicsompuszta Zomba Község Önkormányzat 2018.02.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Bonyhád-Majos Napsugár Óvoda - 7187 Bonyhád-Majos V. utca 88. Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda 2018.02.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Bonyhád Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Malom Óvodája tálalókonyha - 7150 Bonyhád Szabadság tér 3. Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda 2018.02.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Dombóvár Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Tálalókonyha - 7200 Dombóvár III. utca 34. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2018.03.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Dunaföldvár Tálalókonyha - 7020 Dunaföldvár József tér 9. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde, és Konyha 2018.03.13. Jó (82%)
Tolna megye, Dunaföldvár Beszédes J. Általános Iskola tálalókonyha - 7020 Dunaföldvár Püspök u. 1. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda Bölcsőde és Konyha 2018.03.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Mórágy Mórágyi Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde tálalókonyha - 7165 Mórágy, Petőfi u. 68. Mórágy Község Önkormányzata 2018.04.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Dombóvár Szivárvány Óvoda tálalókonyha - 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2018.05.30. Jó (82%)
Tolna megye, Paks Eötvös utcai Óvoda tálalókonyha - 7030 Paks, Eötvös u. 7. Melo-Tex Kft. 2018.06.06. Jó (89%)
Tolna megye, Paks Junior Étterem Tálalókonyha - 7030 Paks Zsíros köz 13. Melo Tex Kft. 2018.06.06. Jó (89%)
Tolna megye, Dombóvár Dombóvári Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda Tálalókonyha - 7200 Dombóvár, Petőfi Sándor u. 27. Fény Kft. 2018.06.11. Válaszra vár
Tolna megye, Dombóvár Tálalókonyha - 7200 Dombóvár, Kölcsey u. 1-3. Szent Orsolya Iskolaközpont 2018.06.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Dombóvár Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye Tálalókonyha - 7200 Dombóvár, Arany J. tér 3. Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 2018.08.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Fadd-Dombori Kitekints Tábor Tálalókonyha - 7133 Fadd-Dombori, Duna sor 1. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény 2018.08.08. Jó (83%)
Vas megye, Szombathely Kőrösi utcai Óvoda Tálalókonyha - 9700 Szombathely, Kőrösi u. 7. Elamen Zrt. 2016.09.14. Jó (87%)
Vas megye, Szombathely Váci-Művészeti Gimnázium Tálalókonyha - 9700 Szombathely, Paragvár u. 77. Elamen Zrt. 2016.09.28. Jó (88%)
Vas megye, Szombathely Deák utcai Óvoda Étterem - 9700 Szombathely, Deák F. u. 39. Elamen Zrt. 2016.10.07. Jó (87%)
Vas megye, Szombathely Nagy Lajos Iskola Tálalókonyha - 9700 Szombathely, Dózsa György utca 4. Elamen Zrt. 2017.01.30. Jeles (90%)
Vas megye, Szombathely Reguly Tálaló - 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 79. Elamen Zrt. 2017.02.21. Jó (88%)
Vas megye, Sárvár Dózsa Tálalókonyha - 9600 Sárvár, Dózsa György utca 28. Elamen Zrt. 2017.03.29. Jeles (93%)
Vas megye, Sárvár 5209/3. Gondozási Közont Tálalókonyha - 9600 Sárvár, Nádasdy utca 26. Elamen Zrt. 2017.03.29. Jó (85%)
Vas megye, Sárvár 5209/2. Gyöngyösi úti Tálalókonyha - 9600 Sárvár, Gyöngyösi utca 2. Elamen Zrt. 2017.03.29. Jeles (90%)
Vas megye, Kőszeg Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény Kőszeg, Munkácsy utcai Telephely - 9730 Kőszeg, Munkácsy Mihály u. 15. Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény 2017.10.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Vas megye, Körmend Mátyás úti Óvoda Tálalókonyha - 9900 Körmend, Mátyás Király u. 18. Hungast Vital Kft. 2017.10.25. Jó (85%)
Vas megye, Répcelak Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja - 9653 Répcelak, József Attila utca 20/A Répcelak Város Önkormányzata 2018.04.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Vas megye, Répcelak Répcelaki Százszorszép Óvoda Tálalókonyha - 9653 Répcelak, József Attila utca 20. Répcelak és Térsége Önkormányzati Társulás 2018.04.18. Jeles (91%)
Vas megye, Ostffyasszonyfa Óvodai melegítőkonyha - 9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth Lajos utca 28. Ostffiyasszonyfai Petőfi Sándor ÁMK 2018.04.19. Jeles (97%)
Vas megye, Ostffyasszonyfa Iskolai melegítő konyha - 9512 Ostffyasszonyfa, Ady Endre utca 1. Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ 2018.04.19. Jó (82%)
Vas megye, Szeleste Szeleste Ölbő Pósfa Községek Óvodái - 9622 Szeleste, Berzsenyi Dániel utca 11. Szeleste, Ölbő, Pósfa Önkormányzatok Intézményfenntaró Társulása 2018.04.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Vas megye, Szeleste Szelestei Általános Iskola - 9622 Szeleste, Fenyő utca 1. Szeleste Község Önkormányzata 2018.04.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Vas megye, Vönöck Vönöcki Óvoda tálalókonyha - 9516 Vönöck, Dózsa György utca 9. Vönöck Község Önkormányzata 2018.04.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Vas megye, Kőszeg Árpádházi Szent Margit Óvoda Általános Iskola Gimnázium és Kollégium tálalókonyha - 9730 Kőszeg, Dózsa György utca 22. Árpádházi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja 2018.04.26. Jó (89%)
Vas megye, Rábapaty Rábapatyi Gyermekliget Óvoda - 9641 Rábapaty, Alsópatyi utca 76. Rábapatyi Gyermekliget Óvoda 2018.05.02. Jó (88%)
Vas megye, Gersekarát TÁLALÓKONYHA GERSEKARÁT - 9813 Gersekarát, Honvéd u. 16. Gersekarát Község Önkormányzata 2018.05.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Vas megye, Telekes TÁLALÓKONYHA TELEKES - 9812 Telekes, Fő u.26. Telekes Község Önkormányzata 2018.05.10. Jeles (93%)
Vas megye, Szombathely Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat VII. sz Szakmai Egység Idősek Klubja - 9700 Szombathely, Váci Mihály utca 1-3. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.05.10. Jó (89%)
Vas megye, Szombathely Kuckó Bölcsőde Tálalókonyha - 9700 Szombathely, Hadnagy u. 2/B Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény 2018.05.10. Jeles (96%)
Vas megye, Szombathely IV. sz. Szakmai Egység Idősek Otthona Klubja Tálalókonyha - 9700 Szombathely, Gagarin u. 24. Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2018.05.10. Jeles (93%)
Vas megye, Vasszécseny Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körztei Bölcsőde Tálalókonyha - 9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor utca 11/a 9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor u. 11. 2018.05.14. Jeles (92%)
Vas megye, Ikervár Zichi Antónia Általános Iskola tálalókonyha - 9756 Ikervár, Kossuth Lajos utca 2-4. 9756 Ikervár Kossuth Lajos utca 47. 2018.05.22. Válaszra vár
Vas megye, Hosszúpereszteg Óvodai Tálalókonyha - 9676 Hosszúpereszteg, Árpád utca 81. 9676 Hosszúpereszteg, Árpád utca 78. 2018.05.23. Válaszra vár
Vas megye, Hegyfalu Nefelejcs Óvoda tálalókonyha - 9631 Hegyfalu, Jókai utca 20-22. 9625 Bő Széhenyi utca 70. 2018.05.23. Jeles (90%)
Vas megye, Bő Iskolai tálalókonyha - 9625 Bő, Köztársaság tér 32. 9625 Bő Széchenyi utca 70. 2018.05.23. Jó (86%)
Vas megye, Kőszeg Tálalókonyha - 9730 Kőszeg, Gyöngyös utca 29 9730 Kőszeg, Gyöngyös utca 29 2018.05.24. Jó (87%)
Vas megye, Kőszeg Árpád-Házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Tálalókonyha - 9730 Kőszeg, Várkör 34. 9798 Ják, Móricz Zsigmond utca 14. 2018.05.24. Jeles (92%)
Vas megye, Bejcgyertyános Bejcgyertyános tálaló - 9683 Bejcgyertyános, Petőfi utca 90. 9800 Vasvár József Attila utca 23-25. 2018.05.29. Jó (89%)
Vas megye, Sótony Sótony tálaló - 9681 Sótony, Fő utca 18. 9800 Vasvár József Attila utca 23-25. 2018.05.29. Jó (89%)
Vas megye, Oszkó Oszkó óvoda tálaló - 9825 Oszkó, Rákóczi utca 89/A 9825 Oszkó Rákóczi utca 79. 2018.05.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Vas megye, Csehimindszent Tálalókonyha - 9834 Csehimindszent, Arany János utca 3. 9834 Csehimindszent Fő utca 43. 2018.05.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Vas megye, Pecöl Zichy Antónia Ált. Isk. Gróf Erdődi Ferenc Tagiskola tálalókonyha - 9754 Pecöl, Széchenyi utca 13-15., 9754 Pecöl, Széchenyi u. 11. 2018.06.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Vas megye, Rábapaty Rábapatyi Iskolai Tálaló - 9641 Rábapaty, Alsópatyi u. 79/c 9800 Vasvár, József Attila utca 23-25. 2018.06.05. Jeles (91%)
Vas megye, Ölbő Ölbői Tálalókonyha - 9621 Ölbő, Fő utca 29. 9800 Vasvár, József Attila utca 23-25. 2018.06.05. Jó (85%)
Vas megye, Ják Önkormányzat Étkező-Tálalókonyha - 9798 Ják, Szabadnép utca 25. 9798 Ják Kossuth Lajos utca 14. 2018.06.06. Jeles (90%)
Vas megye, Rum Rum tálaló - 9766 Rum, Béke utca 20. 9800 Vasvár József Attila utca 20-25. 2018.06.06. Jó (84%)
Vas megye, Csönge Csöngei Weöres Sándor Óvoda konyha - 9513 Csönge, Dózsa György utca 10. 9800 Vasvár József Attila utca 23-25. 2018.06.08. Jó (84%)
Vas megye, Mersevát Óvoda Mersevát konyha - 9531 Mersevát, Bajcsy utca 1. Mersevát Község Önkormányzata 2018.06.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Vas megye, Szombathely Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium Tálalókonyha - 9700 Szombathely, Széchenyi I. utca 2. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.06.11. Jeles (92%)
Vas megye, Gérce Gérce Tálaló Konyha - 9672 Gérce, Kossuth Lajos utca 88/b Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2018.06.12. Jeles (90%)
Vas megye, Bérbaltavár Bérbaltavári Micimackó Óvoda, tálalókonyha - 9831 Bérbaltavár, Rákóczi utca 78. 9831 Bérbaltavár, Arany János utca 17. 2018.06.13. Jó (87%)
Vas megye, Kemenesmagasi Kemenesmagasi Manóvár Óvoda Tálaló - 9522 Kemenesmagasi, Tulok u. 57. 9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35. 2018.06.14. Jó (86%)
Vas megye, Jánosháza Tálaló konyha - 9545 Jánosháza, Berzsenyi u. 42. 9545 Jánosháza, Berzsenyi u. 42. 2018.06.14. Jeles (90%)
Vas megye, Sárvár Sárvári Csicsergő Tálaló - 9600 Sárvár, Petőfi Sándor utca 21.sz. 1095 Budapet, Soroksári u. 98. 2018.06.18. Jeles (93%)
Vas megye, Kám Kertészkert Művészeti Óvoda Tálalókonyha - 9841 Kám, Kisfaludy Sándor utca 11. 9841 Kám, Kossuth utca 46. 2018.06.20. Jó (87%)
Vas megye, Táplánszentkereszt Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde - 9761 Táplánszentkereszt, Fő utca 5/c 9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi utca 1. 2018.06.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Vas megye, Sárvár Flex L Büfé -Étterem - 9600 Sárvár, Ikervári út 25. 1165 Budapest, Újszász u. 45/b 2018.07.02. Jó (87%)
Vas megye, Szombathely IX. sz. Szakmai Egységek Idősek Klubja, Időskorúak Gondozóháza - 9700 Szombathely, Pozsony utca 47. Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2018.07.10. Jeles (90%)
Veszprém megye, Ajka Vizikék Óvoda Tálalókonyha - 8400 Ajka, Sport u. 10. Városi Intézmények Működtető Szervezete 2017.05.08. Jó (83%)
Veszprém megye, Veszprém Rózsa Kiosztó Konyha - 8200 Veszprém, Rózsa utca 4/a. Bakony Gaszt Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Zrt. 2017.10.10. jeles (90%)
Veszprém megye, Tapolca Szent Erzsébet Óvoda Tálalókonyhája - 8300 Tapolca, Templom-domb 2. Szeretet Leányai Társulata 2017.09.12. Jó (89%)
Veszprém megye, Tapolca Napközi Konyha - 8300 Tapolca, Bárdos L. utca 5/1. Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Herend Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde, Tálalókonyha - 8440 Herend, Fasor utca 2/a-4/a. Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2017.09.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Adásztevel Adászteveli Óvoda, Tálalókonyha - 8561 Adásztevel, Árpád utca 95. Adásztevel, Bakonyjákó és Németbánya Óvodafenntartó Társulás 2017.09.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Pápa Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Tálalókonyha - 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2. Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 2017.09.12. jeles (90%)
Veszprém megye, Várpalota Várpalotai Összevont Óvoda, Bölcsőde Rákóczi Telepi Óvoda (Tálalókonyha) - 8100 Várpalota, Bartók B. utca 20. Várpalotai Összevont Óvoda, Bölcsőde 2017.09.12. Jó (89%)
Veszprém megye, Várpalota Fekete Gyémánt Foglalkoztató Klub, Tálalókonyha - 8100 Várpalota, Fekete gyémánt utca 5. Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2018.07.24. Jó (82%)
Veszprém megye, Pápateszér Pápateszéri Napsugár Óvoda (Tálalókonyha) - 8556 Pápateszér, Dózsa utca 30. Pápateszér, Bakonyság és Bakonyszentiván Óvodafenntartó Társulás, Társulási Tanácsa 2017.09.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Balatonfüred Balatonfüredi Kiserdei Óvoda Mesevilág Tagóvodája, Tálalókonyha - 8230 Balatonfüred, Hunyadi J. utca 24. Balatonfüredi Kiserdei Óvoda 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Balatonfüred Balatonfüredi Óvárosi Óvoda Mogyoró Tagóvodája, Tálalókonyha - 8230 Balatonfüred, Mogyoró utca 1. Balatonfüredi Óvárosi Óvoda 2017.09.12. jeles (90%)
Veszprém megye, Ajka Tálaló Konyha - 8400 Ajka, Eötvös L. utca 9. Városi Intézmények Működtető Szervezete 2017.09.12. Jó (89%)
Veszprém megye, Halimba Tálaló Konyha - 8452 Halimba, Petőfi S. utca 39. Halimba Község Önkormányzata 2017.09.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Felsőörs Miske Óvoda, Tálalókonyha - 8227 Felsőörs, Fő utca 21. Felsőörs Község Önkormányzata 2017.09.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Nemesvámos Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Tálalókonyha - 8248 Nemesvámos, Kossuth utca 22. Nemesvámos Község Önkormányzata 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Felsőörs Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Malomvölgy Általános Iskolája, Tálalókonyha - 8227 Felsőörs, Körmendy prépost utca 5. Felsőörs Község Önkormányzata 2017.09.12. jeles (90%)
Veszprém megye, Zirc Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde, Tálalókonyha - 8420 Zirc, Alkotmány utca 12. Zirc és Lókút Óvodatársulás 2017.09.13. Jó (89%)
Veszprém megye, Balatonakarattya Balatonakarattyai Szilfa Óvoda, Tálalókonyha - 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. Balatonakarattya Község Önkormányzata 2017.09.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Pápa Melegítőkonyha - 8500 Pápa, Képző utca 1. Napsugár Bölcsőde 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Veszprém Szent Margit Római Katolikus Óvoda, Tálalókonyha - 8200 Veszprém, Dózsa Gy. utca 13. Szent Margit Római Katolikus Óvoda 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Tapolca Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye, Tálalókonyha - 8300 Tapolca, Dobó István tér 5. Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2017.09.12. jeles (90%)
Veszprém megye, Tapolca Befejező Konyha - 8300 Tapolca, Alkotmány utca 10. Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. 2017.09.13. Jó (89%)
Veszprém megye, Hajmáskér Gábor Áron Általános Iskola, tálalókonyha - 8192 Hajmáskér, Iskola utca 4. Hajmáskér Község Önkormányzata 2017.09.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Balatonfüred Balatonfüredi Városi Bölcsőde Tálalókonyha - 8230 Balatonfüred, Noszlopy Gáspár utca 10/A. Balatonfüred Város Önkormányzata 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Balatonfüred Balatonfüredi Tündérkert Óvoda, tálalókonyha - 8230 Balatonfüred, Noszlopy Gáspár utca 18. Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Ajka Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Tálalókonyha - 8400 Ajka, Verseny utca 18. Városi Intézmények Működtető Szervezete 2017.09.13. jeles (90%)
Veszprém megye, Ajka Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium, tálalókonyha - 8400 Ajka, Fürst Sándor utca 2. Városi Intézmények Működtető Szervezete 2017.09.14. Jó (89%)
Veszprém megye, Úrkút Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda telephelye, tálalókonyha - 8409 Úrkút, Május 1 tér 1. Úrkút Község Önkormányzata 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Pétfürdő HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TÁLALÓKONYHA - 8105 Pétfürdő, Berhidai út 54. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Tapolca Tapolcai Kertvárosi Óvoda - Barackvirág Tagintézménye, tálalókonyha - 8300 Tapolca, Kazinczy tér 2. Tapolca Város Önkormányzata 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Tapolca Kazinczy téri Tálalókonyha - 8300 Tapolca, Kazinczy tér 4. Tapolca Diák és Közétkeztető Szolgáltató Kft. 2017.09.13. jeles (90%)
Veszprém megye, Bakonybél Bakonybéli Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda Tálalókonyha - 8427 Bakonybél, Óvoda u. 6. Bakonybéli Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda 2017.09.14. Jó (89%)
Veszprém megye, Veszprém Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium - 8200 Veszprém, Eszterházy utca 15. Veszprémi Érsekség 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Balatonkenese Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény - 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u,. 20. Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Veszprém Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda - 8200 Veszprém, Csillag utca 24. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.09.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Veszprém Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda - Cholnoky ltp-i tagóvoda - 8200 Veszprém, Lóczy L. u. 26. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.05.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Porva Porvai Német Nemzetiségi Óvoda Tálalókonyha - 8429 Porva, Pápai u. 15. Porva Községi Önkormányzat 2017.09.12. Jó (89%)
Veszprém megye, Borzavár Borzavári Manókert Óvoda Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsöde Tagóvodája - 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Borzavár Község Önkormányzat 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Pápa Pápa Város Önkormányzatának Egyesített szociális Intézete tálalókonyha - 8500 Pápa, Barát u. 4-6. Pápa Város Önkormányzatának Egyesített szociális Intézete 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Pápa Pápa Város Önkormányzatának Egyesített szociális Intézménye Gondozási Központ tálalókonyha - 8500 Pápa, Barát u. 7. Pápa Város Önkormányzatának Egyesített szociális Intézete 2017.09.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Ajka Ajka Kristály Üvegipari Kft. Tálalókonyha - 8400 Ajka, Alkotmány utca 4. Ajka Kristály Üvegipari Kft. 2017.09.14. jeles (90%)
Veszprém megye, Balatonfüzfő Támasz Idősek Otthona Nonprofit Kft. Tálalókonyha - 8184 Balatonfüzfő, Gagarin u. 22. Támasz Idősek Otthona Nonprofit Kft. 2018.07.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Hévíz Tálalókonyha I. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény - 8380 Hévíz, Szent András u. 11/A. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2018.08.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Mosdós Tálalókonyha (Kiss Ferenc Idősotthon) - 7257 Mosdós, Petőfi u. 4. Magyarországi Református Egyház, Szerettszolgálati Iroda 2017.09.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Hévíz Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Tálalókonyha - 8380 Hévíz, Zrinyi u. 151. Héviz Város Önkormányzata 2017.09.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Zalalövő Napközi Otthonos Óvoda - 8999 Zalalövő, Deák Ferenc u. 5-7. Borosán-völgy Nonprofit Kft. 2017.09.12. jeles (90%)
Zala megye, Zalaegerszeg Kertvárosi Általános Iskola Liszt Ferenc Székhelyiskola - 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 50. (Varkaus tér 1.) Hungast Zeg Kft. 2017.09.12. Jó (89%)
Zala megye, Salomvár Salomvár Általános Iskola - 8995 Salomvár, Kossuth L. u. 5. Ollár Gasztronóm Bt. 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Bagod Bagodi Napsugár Óvoda - 8992 Bagod, Deák Ferenc u. 4. Ollár Gasztronóm Bt. 2017.09.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Zalaegerszeg Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Tagbölcsőde - 8900 Zalaegerszeg, Petőfi S. u. 21-25. Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék 2017.09.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Rédics Munkahelyi vendéglátó üzlet Befejező Konyha - 8978 Rédics, Petőfi u. 35. Kolping Gondozási Központ Lenti és Kistérsége 2017.09.12. jeles (90%)
Zala megye, Múrakeresztúr Zrínyi Miklós Általános Iskola Tálalókonyha - 8834 Múrakeresztúr, Kossuth Lajos u. 16. Múrakeresztúr Község Önkormányzata 2017.09.12. Jó (89%)
Zala megye, Keszthely Keszthelyi Életfa Óvoda Soproni utcai Tagóvodája (tálalókonyha) - 8360 Keszthely, Soproni utca 16. Keszthely Város Önkormányzata 2017.09.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Keszthely Csány-Szendrei ÁMK Belvárosi Tagiskola Tálalókonyha - 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 23. Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely 2017.09.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Tófej Általános Iskolai és Óvodai Tálalókonyha - 8946 Tófej, Alkotmány út 3. Tófeji Mesesziget Óvoda 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Szentpéterúr Szentpéterúri Mazsola Óvoda Tálalókonyha - 8762 Szentpéterúr, Dózsa György utca 3. Szentpéterúri Mazsola Óvoda 2017.12.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Nagykapornak Óvodai melegítőkonyha - 8935 Nagykapornak, Petőfi S. u. 5. Nagykapornaki Óvoda 2017.09.12. Jó (89%)
Zala megye, Nagykapornak Általános Iskola Nagykapornak tálalókonyha - 8935 Nagykapornak, Kisfaludy u. 2. Időskorúak Otthona Nagykapornak 2017.09.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Zalaegerszeg Mandulavirág Gondozóház melegítőkonyha - 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 53/a Magyarországi Református Egyház 2017.09.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Keszthely TÁLALÓKOYHA - 8360 Keszthely, Gagarin u. 6. Keszthelyi Életfa Óvoda 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Keszthely Csány-Szendrey ÁMK Belvárosi Tagiskola Tálalókonyha - 8360 Keszthely, Deák F. u. 23. GESZ 2017.09.12. jeles (90%)
Zala megye, Orosztony TÁLALÓKONYHA - Napköziotthonos Óvoda - 8744 Orosztony, Petőfi u. 10. ATROPLUSZ Kft. 2017.09.13. Jó (89%)
Zala megye, Teskánd Teskánd Óvoda tálalókonyha - 8991 Teskánd, Rákóczi u. 22. Csukás István Óvoda, Bölcsőde és Tanuszoda 2017.09.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Teskánd Iskolai tálalókonyha - 8991 Teskánd, Rákóczi u. 31. Atroplusz Kft. 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Nagykanizsa Hétszinvirág Óvoda - 8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2. PENSION Kft. 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Nagykanizsa Rozgonyi Úti Általános Iskola - 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25. PENSION Kft. 2017.09.12. jeles (90%)
Zala megye, Bak Tálalókonyha - 8945 Bak, Rózsa u. 37. Atroplusz Közétkeztetési Kft. 2017.09.13. Jó (89%)
Zala megye, Becsvölgye Óvodai Tálalókonyha - 8985 Becsvölgye, Virágos út 4. Atroplusz Közétkeztetési Kft. 2017.09.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Zalaegerszeg Flex "B" Büfé-Étterem - 8900 Zalaegerszeg, Posta út 63. Julienne Kft. 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsöde - 8741 Zalaapáti, Deák F. u. 4. Zalaapáti Község Önkormányzat 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Dióskál Zalaapáti Óvoda és Egységes Óvoda és Bölcsöde Intézményi Társulás - 8764 Dióskál, Rákóczi u. 21. Zalaapáti Óvoda és Egységes Óvoda és Bölcsöde Intézményi Társulás 2018.06.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Csatár Göcsej Kapuja Bak ÁMK Csatári Tagóvoda tálalókonyha - 8943 Csatár, Dózsa Gy. U. 6. Csatár Község Önkormányzat 2017.09.14. Jó (89%)
Zala megye, Alsónemesapáti Alsónmesapáti Maci Óvoda tálalókonyha - 8924 Alsónemesapáti, Kossuth L. u. 23. Alsónemesapáti Község Önkormányzat 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Alsónemesapáti Alsónmesapáti Csertán Sándor Általános Iskola tálalókonyha - 8924 Alsónemesapáti, Kossuth L. u. 23. Alsónemesapáti Község Önkormányzat 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Tass Bács - Kiskun Megyei "Platán" Integrált Szociális Intézmény Tassi Otthona Tálalókonyha - 6098 Tass, Egecsei krt. 48. Bács - Kiskun Megyei "Platán" Integrált Szociális Intézmény 2018.06.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szikszó II. Rákóczi Ferenc Kórház tálalókonyha - 3800 Szikszó, Kassai út 45-49. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.07.10. Jó (86%)
Baranya megye, Somogyapáti Játékország Óvoda és Konyha Óvoda Tálalókonyha - 7922 Somogyapáti, Béke tér 3. Somogyapáti és Környéke Intézményfenntartó Társulás 2018.07.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Magyarkeszi Magyarkeszi Idősek Klubja - 7098 Magyarkeszi, Köztársaság u. 4. Tamási és Városkörnéyki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja 2018.07.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György úti Telephely - 1071 Budapest, Dózsa György út 82/b. Budapest Főváros Önkormányzata 2018.07.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Pápa Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Tálalókonyha - 8500 Pápa, Vörösmarty utca 12. Pápa Város Önkormányzata 2018.07.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Hévízgyörk Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda - 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. Hévízgyörk Község Önkormányzata 2018.08.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Hévízgyörk Kistérségi Gondozási Központ Idősek Nappali Ellátása - 2192 Hévízgyörk, Kossuth utca 22. Kistérségi Gondozási Központ 2018.08.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Hévíz Tálalókonyha II. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény - 8380 Hévíz, Honvéd u. 2. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2018.08.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kiskunfélegyháza Szivárvány Személyes Gondozást Nyújtó Intézmény Tálalókonyha - 6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12. Szivárvány Személyes Gondozást Nyújtó Intézmény 2018.08.08. Jó (85%)
Csongrád megye, Szeged "Makray" Fogyatékkal élő gyermekek nappali Intézménye tálalókonyha - 6724 Szeged, Felhő u. 1/b. Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2018.08.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Buj Óvodai Tálalókonyha - 4483 Buj, Rákóczi utca 4. Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde 2018.09.03. Válaszra vár
Pest megye, Tököl Napsugár Óvoda/Horvát Óvoda - 2316 Tököl, Csépi út 6. Tököl Város Önkormányzata 2018.09.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Tököl Hagyományőrző Óvoda - 2316 Tököl, Fő utca 49. Tököl Város Önkormányzata 2018.09.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Ajka Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola tálalókonyha - 8400 Ajka, Dobó Katica utca 16. Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola 2018.09.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Kajdacs Kajdacsi Százszorszép Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha-tálalókonyha - 7051 Kajdacs, Arany J. u. 122. Bács - Kiskun Megyei "Platán" Integrált Szociális Intézmény 2018.09.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Tököl Tököli Weöres Sándor Általános Iskola - 2316 Tököl, Aradi út 56. Tököl Város Önkormányzata 2018.09.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Mikepércs Csodavár Óvoda Tálalókonyha - 4271 Mikepércs, Petőfi utca 34. Csodavár Óvoda 2018.09.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Mikepércs Csodavár Óvoda Telephely Tálalókonyha - 4271 Mikepércs, Tisza István utca 14. Csodavár Óvoda 2018.09.06. Jó (87%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Szentiváni Óvoda tálalókonyha - 9011 Győr, Kör tér 23. Szentiváni Óvoda 2018.09.06. Jeles (91%)
Pest megye, Tököl Tököli Weöres Sándor Általános Iskola Tagintézménye - 2316 Tököl, Kisfaludy Sándor utca 2. Tököl Város Önkormányzata 2018.09.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Fony Fonyi Tagintézménye Tálalókonyha - 3893 Fony, Petőfi út 10. Abaújszántói Óvoda és Mini Bölcsőde 2018.09.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Dunaújváros Aranyalma Óvoda Tálalókonyha - 2400 Dunaújváros, Gagarin tér 1. Zalagast Kft. 2018.09.11. Jó (88%)
Fejér megye, Dunaújváros Vasvári Pál Általános Iskola Tálalókonyha - 2400 Dunaújváros, Petőfi liget 1-2. Zalagast Kft. 2018.09.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tímár Tálalókonyha - 4466 Timár, Lehel utca 17. Timári Napköziotthonos Óvoda 2018.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Lajoskomárom Kerekerdő Evangélikus Óvoda - 8136 Lajoskomárom, Gesztenyefasor köz 2. Magyarországi Evangélikus Egyház 2018.07.25. Jó (80%)
Somogy megye, Pogányszentpéter Pogányszentpéteri Micimackó Óvoda - 8728 Pogányszentpéter, Dózsa György u. 81. Pogányszentpéter Község Önkormányzata 2018.07.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Monor Monori Szivárvány Óvoda - 2200 Monor, Toldi utca 5. Monor Város Önkormányzata 2018.07.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Monor MONORI PETŐFI ÓVODA - 2200 Monor, Petőfi S. u. 29. Monor Város Önkormányzata 2018.07.30. Jó (80%)
Baranya megye, Sellye Ormánsági Tücsök Óvoda Minibölcsőde és Konyha Óvoda tálalókonyha - 7960 Sellye, Széchenyi u.1. Sellye Térségi Intézményi Társulás 2018.07.30. Jó (83%)
Baranya megye, Pécs TÁMASZ Alapítvány Integrált Intézmény Nappali melegedő és Népkonyha - 7629 Pécs, Névtelen u. 1. TÁMASZ Alapítvány Pécs 2018.07.31. Jó (83%)
Baranya megye, Pécs Integrált Nappali Szociális Intézmény Tálalókonyha - 7632 Pécs, Littke József u. 10. Integrált Nappali Szociális Intézmény 2018.07.31. Jeles (91%)
Pest megye, Tököl Tököl Város Önkormányzatának Szivárvány Napközi Otthonos Óvodája - 2316 Tököl, Csépi út 57. Tököl Város Önkormányzata 2018.08.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Pécs Nyugati Városrészi Óvoda-Radnóti Miklós utcai Tagóvodája - 7633 Pécs, Radnóti M. u. utca 4. Hungast Mecsek Kft. 2018.08.02. Jó (87%)
Baranya megye, Bóly Bólyi Integrált Szociális Központ - 7754 Bóly, Hősök tere 4. Bóly Város Önkormányzata 2018.08.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Kálmáncsa Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Fehér Akác szociális otthoni telephelye tálalókonyha - 7538 Kálmáncsa, Kossuth Lajos u. 1. Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 2018.08.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Szigethalom SZENI Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény - Idősek otthona - 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc út 147. Nebuló Közétkeztetési Intézmény 2018.08.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Sopron Bánfalvi Óvoda Jegenye sori Tagóvodája - 9400 Sopron, Jegenye sor 1/A. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018.08.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Szigethalom Szigethalmi Napközi Erzsébet tábor - 2315 Szigethalom, Rákóczi utca 159. Vadaspark Szigethalom Város Önkormányzat 2018.08.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Szigethalom Szigethalom Négyszínvirág Óvoda, Narancssárga tagóvoda - tálaló - 2315 Szigethalom, Rákóczi F. u 145. Szigethalom Város Önkormányzat 2018.08.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Szederkény SZOCEG Nonprofit Kft. Időskorúak Otthona Szederkény - 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZOCEG Nonprofit Kft. 2018.08.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Siklós-Máriagyüd Bethánia Rehabilitációs Otthon - 7800 Siklós-Máriagyüd, Tenkes u. 9. Bethánia Rehabilitációs Otthon Alapítvány 2018.08.28. Jó (86%)
Budapest Bolla Árpád Evangélikus Szeretetotthon - 1152 Budapest, Juhos utca 28. Bolla Árpád Evangélikus Szeretetotthon 2018.08.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Szigethalom Szigethalom Négyszínvirág Óvoda Piros tagóvoda - 2315 Szigethalom, Kolozsvári utca 14. Nebuló Közétkeztetési Intézmény 2018.08.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Siófok Pöttyös Óvoda Tálalókonyha - 8600 Siófok, Achim A. u. 1. szám. S-FOOD Gastronomy Kft 2018.09.03. Jó (89%)
Somogy megye, Igal Margaréta Óvoda Tálalókonyha - 7275 Igal, Szent István u. 118. Igal és Környéke, Köznevelési, Intézményfenntartó Társulás 2018.09.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Törökkoppány Törökkoppányi Napköziotthonos Óvoda Tálalókonyha - 7285 Törökkoppány, Kossuth L. 55. Értény, Kára, Koppányszántó, Miklósi, Somogyacsa, Somogydöröcske, Törökkoppány Községek Óvodafenntartó Társulása. 2018.09.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Vác Szent Család Katolikus Óvoda Tálalókonyha - 2600 Vác, Bauer Mihály utca 22-24. Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága 2018.09.06. Jó (83%)
Pest megye, Vác Szent Család Katolikus Óvoda Tálalókonyha - 2600 Vác, Bauer Mihály utca 18. Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága 2018.09.06. Jó (82%)
Bács-Kiskun megye, Fülöpszállás Fülöpszállási Mesevár Óvoda - 6085 Fülöpszállás, Petőfi utca 3. Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2018.09.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Szentiváni Óvoda Sugár utcai Tagóvodája tálalókonyha - 9011 Győr, Sugár út 40-42. Szentiváni Óvoda 2018.09.06. Jeles (92%)
Pest megye, Csörög Csörögi Csiri-Biri Óvoda Tálalókonyha - 2135 Csörög, Kossuth utca 21. Csörög Község Önkormányzata 2018.09.07. Jó (81%)
Fejér megye, Tác Táci Százszorszép Óvoda Tálalókonyha - 8121 Tác, Kossuth Lajos utca 137. Tác Község Önkormányzata 2018.09.10. Jó (80%)
Fejér megye, Seregélyes Dr Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Eötvös József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Tálalókonyha - 8111 Seregélyes, Fő utca 278. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2018.09.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Balatonszemes Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda Tálalókonyha - 8636 Balatonszemes, Szabadság u, 54. Balatonszemes, Balatonöszöd, Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2018.09.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Bicske Spar Büfé-Étterem - 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz. Mátyás Konyha Kft. 2018.09.10. Válaszra vár
Fejér megye, Bicske Spar Húsüzem Tálalókonyha - 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz. Mátyás Konyha Kft. 2018.09.10. Jó (84%)
Hajdú-Bihar megye, Berettyóújfalu 1.sz. Ebédlő-Melegítőkonyha - 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 10. KÖSZI 2018.09.11. Jeles (93%)
Baranya megye, Pécs Kertvárosi Óvoda Bimbó utcai Tagóvoda tálalókonyha - 7632 Pécs, Bimbó u. 3. Hungast Mecsek Kft. 2018.09.11. Jó (85%)
Baranya megye, Pécs Mecsekaljai Iskola Köztérsaság Téri Általános Iskola - 7623 Pécs, Köztársaság tér 1. Hungast Mecsek Kft. 2018.09.11. Jó (82%)
Csongrád megye, Szentes Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola tálalókonyha - 6600 Szentes, Klauzál u. 1218. Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 2018.09.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Örömhír Óvoda Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - 9025 Győr, Kossuth utca 24. Magyar Pünkösdi Egyház 2018.09.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Városmajori Óvodák Csermely Tagóvoda Tálalókonyha - 1121 Budapest, Csermely út 8. Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata 2018.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Pécs Kertvárosi Óvoda Enyezd utcai Tagóvoda tálalókonyha - 7632 Pécs, Enyezd u. 3. Hungast Mecsek Kft. 2018.09.13. Jó (87%)
Baranya megye, Pécs Megyervárosi Iskola Tálalókonyha - 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Hungast Mecsek Kft. 2018.09.13. Jó (88%)
Somogy megye, Somogyvár Somogyvári Tündérkert Óvoda - 8689 Somogyvár, Kaposvári utca 17. Somogyvár Község Önkormnyzata 2018.09.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Balsa Tálalókonyha - 4468 Balsa, Szabolcsvezér utca 31. Meseház Óvoda Balsa 2018.09.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Deszk Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Móra Ferenc Csicsergő Óvoda tálalókonyha , Széchenyi utcai telephely tálalókonyha - 6772 Deszk, Széchenyi I. u. 41. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2018.09.17. Jeles (91%)
Csongrád megye, Szatymaz Szent István Katolikus Általános Iskola tálalókonyhája - 6763 Szatymaz, Petőfi S. u. 6. Szegedi Kistérség Többcélú Társaság (SZKTT Koordinációs Központ) 2018.09.17. Jó (81%)
Nógrád megye, Herencsény Napsugár Óvoda, tálalókonyha - 2677 Herencsény, Béke utca 2. Herencsény Község Önkormányzata 2018.09.18. Jeles (91%)
Nógrád megye, Cserháthaláp Cserháthalápi Csemete Óvoda, tálalókonyha - 2694 Cserháthaláp, Fő út 59. Cserháthaláp Község Önkormányzata 2018.09.18. Jeles (92%)
Fejér megye, Kisapostag Kisapostagi Mosolykert Óvoda Tálalókonyha - 2428 Kisapostag, Széchenyi u. 7. Kisapostag Község Önkormámyzata 2018.09.18. Jó (83%)
Fejér megye, Kisapostag Benedek Elek Általános Iskola Tálalókonyha - 2428 Kisapostag, Széchenyi u. 5. Kisapostag Község Önkormámyzata 2018.09.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szirmabesenyő Pöttömke Bölcsőde - 3711 Szirmabesenyő, Vörösmarty utca 12-14. Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2018.09.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Hegyvidéki Mesevár Óvoda Tálalókonyha - 1125 Budapest, Alsó Svábhegyi út 2. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2018.09.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Perkáta Tálalókonyha Új épület - 2431 Perkáta, Bocskai u. 1. Perkátai ÁMK 2018.09.20. Jó (84%)
Fejér megye, Perkáta Tálalókonyha Régi épület épület - 2431 Perkáta, Bocskai u. 2. Perkátai ÁMK 2018.09.20. Jó (81%)
Veszprém megye, Tapolca Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa tagintézmény - 8300 Tapolca, Alkotmány utca 9. Tapolca Város Önkormányzata 2018.06.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Iharosberény Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda - 8725 Iharosberény, Eötvös u. 1. Iharosberény Község Önkormányzata 2018.06.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Villány Kikerics Óvoda , Egységes Óvoda-Bölcsőde és Főzőkonyha - 7773 Villány, Rákóczi F. u. 19. Villányi Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2018.07.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Gyöngyös Gyöngyös Város Óvodái Dobó úti Tagóvodája tálalókonyha - 3200 Gyöngyös, Dobó út 2. Gyöngyös Város Óvodái 2018.07.17. Jó (85%)
Bács-Kiskun megye, Tiszakürt Bács-Kiskun Megyei "Platán" Integrált Szociális Intézmény Bíbortölgy Otthona - 5471 Tiszakürt, Rózsa utca 4-6. Bács-Kiskun Megyei Platán Integrált Szociális Intézmény 2018.07.30. Jó (81%)
Budapest Semmelweis Egyetem NET Befejezőkonyha - 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. Eurest Étteremüzemeltető Kft 2018.07.30. Jó (87%)
Budapest Napraforgó Egyesített Óvoda Katica Tagóvodája Tálalókonyha - 1089 Budapest, Vajda Péter utca 37. Józsefvárosi Önkormányzat 2018.07.30. Jeles (91%)
Heves megye, Ecséd Ecsédi Gyöngyszem Óvoda - 3013 Ecséd, Akácfa utca 131. Ecséd Községi Önkormányzat 2018.07.31. Jó (85%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Kálmán Lajos Óvoda Lánchíd Utcai Óvodája tálalókonyha - 6000 Kecskemét, Lánchíd u.16. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.08.07. Jeles (90%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Corvina Óvoda Mikszáth Kálmán Körúti Telephely - 6000 Kecskemét, Mikszáth Kálmán krt. 30. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.08.08. Jó (87%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Corvina Óvoda Kandó Kálmán Utcai Feladatellátási Hely - 6000 Kecskemét, Kandó Kálmán u 14. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.08.13. Jó (81%)
Bács-Kiskun megye, Kiskunfélegyháza Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye Tálalókonyha - 6100 Kiskunfélegyháza, Móra tér 4. Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény 2018.08.21. Jó (88%)
Budapest Gondozó Szolgálat Tálalókonyha - 1238 Budapest, Grassalkovich út 130. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2018.08.27. Jó (88%)
Bács-Kiskun megye, Kecel Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje Tálalókonyha - 6237 Kecel, József Attila u. 6. Kecel Város Önkormányzat 2018.08.28. Jó (88%)
Pest megye, Érd "Fészek" Gyermekek Átmeneti Otthona Tálalókonyha - 2030 Érd, Karolina utca 3. Fészek Gyermekvédő Egyesület 2018.09.03. Jó (81%)
Budapest Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola Tálalókonyha - 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Elamen Zrt. 2018.09.06. Jó (86%)
Heves megye, Kápolna Kápolnai Óvoda Tálalókonyha - 3355 Kápolna, Rákóczi Ferenc utca 5. Alakszai Csaba (e.v.) 2018.09.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Siklós Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium Tálalókonyha - 7800 Siklós, Gyűdi út 2. TS Gastro Kft. 2018.09.10. Jó (80%)
Budapest Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda Tálalókonyha - 1188 Budapest, Vezér utca 46. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda 2018.09.10. Jeles (91%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Örömhír Óvoda Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - 9027 Győr, Puskás Tivadar utca 37-39. C ép Rábakész Kft. 2018.09.11. Válaszra vár
Komárom-Esztergom megye, Bajót Mindszenti József Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2. - 2533 Bajót, Kossuth Lajos utca 69. EKIF Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága 2018.09.12. Jeles (91%)
Komárom-Esztergom megye, Bajót Bajóti Iskola Önkormányzati tálalókonyha - 2533 Bajót, Petőfi Sándor utca 4. Bajót Község Önkormányzata 2018.09.12. Válaszra vár
Csongrád megye, Szentes Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tálalókonyha - 6600 Szentes, Erzsébet tér 1. Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2018.09.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Gyöngyös Gyöngyös Város Óvodái Mesevár Tagóvodája tálalókonyha - 3200 Gyöngyös, Menház utca 33/A Gyöngyös Város Óvodái 2018.09.11. Jó (86%)
Heves megye, Gyöngyös Gyöngyös Város Óvodái Epreskert Úti Tagóvodája tálalókonyha - 3200 Gyöngyös, Epreskert u. 8/1 Gyöngyös Város Óvodái 2018.09.17. Jó (88%)
Budapest Óbudai Gyermekvilág Óvoda - 1031 Budapest, Arató Emil tér 2. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2018.09.10. Jeles (93%)
Budapest MOA Magán Általános Iskola - 1031 Budapest, Kalászi utca 5-7. Módos Oktatási Alapítvány 2018.09.10. Jó (87%)
Budapest Kastélydombi Általános Iskola Tálalókonyha - 1188 Budapest, Nemes u. 56-60. Elamen Zrt. 2018.09.10. Jó (88%)
Budapest Lövölde Bölcsőde - 1071 Budapest, Lövölde tér 1. Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 2018.09.18. Jó (86%)
Budapest Bárczi Tálalókonyha - 1071 Budapest, Damjanich utca 41-43. Elamen Zrt. 2018.09.18. Jó (88%)
Hajdú-Bihar megye, Berettyóújfalu 4-es ebédlő - 4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 44. KÖSZI 2018.09.20. Jeles (96%)
Somogy megye, Buzsák Buzsáki Tulipán Óvoda tálalókonyha - 8695 Buzsák, Petőfi u. 2. Buzsák Község Önkormányzata 2018.09.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Várpalota Szivárvány Tagóvoda és Bölcsöde, tálalókonyha - 8100 Várpalota, Körmöcbánya u. 3. Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsöde 2018.09.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Derecske Óvodai Melegítőkonyha - 4130 Derecske, Városház utca 3. Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018.09.24. Jeles (93%)
Pest megye, Dunaharaszti Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - 2330 Dunaharaszti, Rákóczi Ferenc utca 28-32. Junior Zrt. 2018.09.24. Jeles (95%)
Pest megye, Dunaharaszti Dunaharaszti Területi Gondozási Központ - 2330 Dunaharaszti, Batthyány u. 2. Dunaharaszti Város Önkormányzata 2018.09.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Várpalota Várkerti Általános Iskola tálalókonyha - 8100 Várpalota, Tury György tér 3. Várpalotai Város Önkormányzata 2018.09.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Bükkzsérc Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda - 3414 Bükkzsérc, Petőfi út 1. Bükkzsérc Község Önkormányzata 2018.09.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Bükkzsérc Napközi Otthon - 3414 Bükkzsérc, Petőfi út 12. Bükkzsérc Község Önkormányzata 2018.09.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Tiszaújváros "Esély" Fogyatékosok Napközi Otthona Tálalókonyha - 3580 Tiszaújváros, Dózsa György utca 2. Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 2018.09.25. Jó (80%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Alattyán Alsőjászsági Általános Iskola Gerevich Aladár Általános Iskolai Tagintézmény - 5142 Alattyán, Szent István u. 21. Alattyán Község Önkormányzata 2018.09.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Mikepércs Mikepércs Idősek Otthona Tálalókonyha - 4271 Mikepércs, Forrás tanya 42. Sörpark Kft. 2018.09.26. Jó (81%)
Hajdú-Bihar megye, Nádudvar Százszorszép Tagóvoda Tálalókonyha - 4181 Nádudvar, Puskin utca 15. Napfény Óvoda és Bölcsőde 2018.09.26. Jeles (96%)
Pest megye, Dunaharaszti Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola Fő úti Telephely (alsó tagozat) - 2330 Dunaharaszti, Fő út 69. Junior Zrt. 2018.09.26. Jó (80%)
Pest megye, Dunaharaszti Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola Tagintézmény (Csatorna-part) - 2330 Dunaharaszti, Fő út 268. Junior Zrt. 2018.09.26. Jeles (92%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyírtura Nyírtura Idősek Otthona Tálalókonyha - 4532 Nyírtura, Rákóczi utca 58. Nyírtura-Sényő Szociális Szolgáltató Központ 2018.09.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Zánka Bozzay Pál Általános Iskola tálalókonyha - 8251 Zánka, Iskola u. 6. Balatonfüredi Tankerületi Központ 2018.09.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Marcali Gombácska Óvoda tálalókonyha - 8700 Marcali, Táncsics M. u. 59. Marcali Kistérségi Többcélu Társulás, Tarsulási Tanácsa 2018.09.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Békéscsaba Békéscsaba Kistérségi Egyesített Szociális Központ Idősek Otthona - 5600 Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34. Békéscsaba Kistérségi Egyesített Szociális Központ 2018.08.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Göd Gödi Kastély Óvoda Tálalókonyha - 2131 Göd, Béke utca 3. Településellátó Szervezet 2018.08.28. Jó (81%)
Pest megye, Göd Gödi Kastély Óvoda Fácán Óvodaegység Tálalókonyha - 2132 Göd, Rákóczi Ferenc utca 23. Településellátó Szervezet 2018.08.28. Jó (84%)
Bács-Kiskun megye, Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Bercsényi Utcai Óvodája Tálalókonyha - 6100 Kiskunfélegyháza, Bercsényi u. 5. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2018.07.11. Jeles (92%)
Heves megye, Szajla Mákvirág Óvoda Tálalókonyha - 3334 Szajla, Kertész út 6. Szajla Községi Önkormányzat 2018.07.12. Jó (81%)
Bács-Kiskun megye, Kecel Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje Nyírjesi Óvoda - 6237 Kecel, Rajk László utca 12. Kecel Város Önkormányzat 2018.08.29. Jó (84%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Kálmán Lajos Óvoda Boróka Utcai Feladatellátási Hely - 6000 Kecskemét, Boróka utca 2-4. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.08.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Corvina Óvoda Nyitra Utcai Feladatellátási Hely - 6000 Kecskemét, Nyitra u. 4. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.08.30. Jó (84%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Autizmus Centrum tálalókonyha - 6000 Kecskemét, Szalag u. 9. Bakos és Társai Bt. 2018.09.03. Jó (82%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Ferenczy Ida Óvoda - 6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u 8. Bakos és Társai Bt. 2018.09.03. Jeles (93%)
Bács-Kiskun megye, Kalocsa Iskolai Tálalókonyha Eperföld - 6300 Kalocsa, Szent Imre utca 32. Kalocsai Közétkeztetési Intézmény 2018.09.03. Jó (86%)
Pest megye, Érd Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ Tálalókonyha - 2030 Érd, Hivatalnok u. 42. Szociális Gondozó Központ 2018.09.03. Válaszra vár
Békés megye, Tótkomlós Tótkomlósi Evangélikus Óvoda - 5940 Tótkomlós, Aradi u.2. Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség 2018.09.06. Jó (85%)
Békés megye, Tótkomlós Tótkomlósi Ligeti Óvoda - 5940 Tótkomlós, Erzsébet u.3. Tótkomlós Város Önkormányzata 2018.09.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája Tálalókonyha - 6000 Kecskemét, Nyíri út 32. Bakos és Társai Bt. 2018.09.12. Jó (82%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Ferenczy Ida Óvoda Klapka Utcai Óvodája - 6000 Kecskemét, Klapka u.14. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Csongrád Szentháromság téri Tálalókonyha - 6640 Csongrád, Szentháromság tér 10. Csongrádi Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 2018.09.12. Jeles (91%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászkisér Jászkiséri Városi Óvoda - 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Jászkisér Város Önkormányzata 2018.09.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászkisér Jászkiséri Városi Óvoda - 5137 Jászkisér, Bocskai u. 28. Jászkisér Város Önkormányzata 2018.09.17. Válaszra vár
Csongrád megye, Csongrád Széchenyi úti "Kuckó-Mackó" Bölcsőde Tálalókonyha - 6640 Csongrád, Széchenyi út 27. Csongrád Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 2018.09.17. Jeles (94%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Apáca utcai Idősek Otthona - 9022 Győr, Apáca utca 27. Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr 2018.09.17. Jó (80%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola - 9022 Győr, Gárdonyi Géza utca 2-4. Nyugatmagyarországi Kereskedelmi Vendéglátó és Szolgáltató ZRT. 2018.09.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Gyöngyös Gyöngyös Város Óvodái Katona Úti Tagóvodája tálalókonyha - 3200 Gyöngyös, Katona József utca 5. Gyöngyös Város Óvodái 2018.09.17. Jó (89%)
Baranya megye, Siklós Hétszínvirág Óvoda Tálaló - 7800 Siklós, Dózsa u. 31-33. TS Gastro Kft. 2018.09.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Siklós Batthyány Kázmér Általános Iskola Tálalókonyha - 7800 Siklós, Köztársaság tér 6. TS Gastro Kft. 2018.09.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Eötvös József Általános Iskola - 1191 Budapest, Eötvös u 13. 19. Kerületi Önkormányzat GESZ 2018.09.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Terézvárosi Önkormányzat Mesevilág Óvodája - 1063 Budapest, Munkácsy M. utca 10. Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata 2018.09.18. Jó (85%)
Békés megye, Sarkad Ady Endre - Bay Zoltán Gimnázium és Kollégium Tálalókonyha - 5720 Sarkad, Vasút utca 2. Sarkad Város Önkormányzata 2018.09.18. Jó (83%)
Baranya megye, Pécs Városközponti Iskola Tálalókonyha - 7623 Pécs, Mezőszél u. 1. Hungast Mecsek Kft. 2018.09.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Öcsöd József Attila Általános Iskola - 5451 Öcsöd, Köztársaság út 37-39. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár 2018.09.19. Jó (88%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Öcsöd Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde - 5451 Öcsöd, Köztársaság út 41. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár 2018.09.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Kétegyháza Kétegyházi Napsugár Óvoda - 5741 Kétegyháza, Szent Imre utca 87. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2018.09.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Pápa Weöres Sándor Általános Iskola - 8500 Pápa, Teleki László utca 2. K.K.IGAESZ Nátus konyha 2018.09.19. Jeles (96%)
Veszprém megye, Pápa Szent István Római Katolikus Általános Iskola - 8500 Pápa, Fő tér 6. Veszprémi Érsekség 2018.09.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Nagyatád NOVIK Nagyatádi Óvodák Napsugár Óvoda - 7500 Nagyatád, Alkotmány u. 15. Nagyatád Város Önkormányzata 2018.09.20. Válaszra vár
Békés megye, Sarkad Sarkadi Általános Iskola Gyulai úti Feladatellátási Hely Tálalókonyha - 5720 Sarkad, Gyulai út 17. Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézménye 2018.09.20. Válaszra vár
Pest megye, Dabas Dabas-Sári Óvoda Tálalókonyha - 2371 Dabas, Mánteleki út 6. Dabas Város Önkormányzata 2018.09.20. Jó (82%)
Baranya megye, Pécs Budai Városkapu iskola Bártfa utcai Általános Iskola - 7627 Pécs, Bártfa u. 5. Hungast Mecsek kft. 2018.09.21. Válaszra vár
Pest megye, Gyál Gyáli Liliom Óvoda - 2360 Gyál, Liliom út 13-15. Gyál Város Önkormányzata 2018.09.21. Jó (83%)
Pest megye, Zsámbék Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, tálalókonyha - 2072 Zsámbék, Zichy tér 3. Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2018.09.24. Jó (83%)
Baranya megye, Vajszló Vajszlói Aprófalva Óvoda - 7838 Vajszló, Iskola u. 3. Vajszlói Aprófalva Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2018.09.24. Válaszra vár
Nógrád megye, Becske Önkormányzati Tálalókonyha - 2693 Becske, Ady út 1-3. Becske Község Önkormányzata 2018.09.24. Válaszra vár
Heves megye, Gyöngyös Gyöngyös Város Óvodái Tündérkert Úti Tagóvodája tálalókonyha - 3200 Gyöngyös, Visonta út 2. Gyöngyös Város Óvodái 2018.09.24. Jeles (91%)
Heves megye, Gyöngyös Mátra Party Kft. 6-os Tálalókonyha - 3200 Gyöngyös, Iskola út 1. Mátra Party Kft. 2018.09.24. Jó (81%)
Baranya megye, Pécs Budai VároskapuVasas- Somogy- Hirdi Általános Iskola - 7691 Pécs, Bencze J. u. 13/1. Hungast Mecsek Kft. 2018.09.25. Jeles (90%)
Budapest Kitaibel Pál utcai Óvoda Tálalókonyha - 1022 Budapest, Kitaibel Pál utca 10. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018.09.25. Jó (86%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Szent Imre Katolikus Óvoda - 6000 Kecskemét, Teleki László u. 1 Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 2018.09.25. Jó (87%)
Budapest Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola, EGYMI - 1035 Budapest, Szellő utca 9-11. Észak-Budapesti Tankerületi Központ 2018.09.25. Válaszra vár
Pest megye, Márianosztra Márianosztrai Kistücsök Óvoda - 2529 Márianosztra, Rákóczi út 11. Márianosztra Község Önkormányzata 2018.09.25. Válaszra vár
Pest megye, Szob Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde - 2628 Szob, Szent Imre utca 10. Szob Város Önkormányzata 2018.09.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Dabas Dabasi Egyesített Óvodák Lurkó Tagóvodája Tálalókonyha - 2373 Dabas, Óvoda utca 2. Dabasi Intézményfenntartó Központ 2018.09.25. Jó (88%)
Pest megye, Dabas Gyóni Géza Általános Iskola Tálalókonyha - 2373 Dabas, Szőlő utca 2. Dabasi Intézményfenntartó Központ 2018.09.25. Jeles (91%)
Heves megye, Váraszó Pétervására Napköziotthonos Óvoda, Váraszói Tagóvoda, tálalókonyha - 3254 Váraszó, Rákóczi út 1. Váraszó Község Önkormányzata 2018.09.26. Jó (88%)
Heves megye, Erdőkövesd Erdőkövesdi Napköziotthonos Óvoda, tálalókonyha - 3252 Erdőkövesd, Petőfi utca 1. Erdőkövesd Község Önkormányzata 2018.09.26. Jeles (93%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Karcag Győrffy István Katolikus Általános Iskola - 5300 Karcag, Kossuth tér 4. Essen Gyermekétkeztetési Kft. 2018.09.26. Jó (86%)
Baranya megye, Bogádmindszent Vajszlói Aprófalva Óvoda Bogádmindszenti Tagóvodája Tálalókonyha - 7836 Bogádmindszent, Új u. 37.( Kossuth L. u. 54. ) Vajszlói Aprófalva Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2018.09.26. Jó (84%)
Pest megye, Őrbottyán Őrbottyáni Kismókus Óvoda Tálalókonyha - 2162 Őrbottyán, Rákóczi út 87. Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátő Szervezet 2018.09.26. Válaszra vár
Pest megye, Vácrátót Vácrátóti Petőfi Sándor Általános Iskola Tálalókonyha - 2163 Vácrátót, Petőfi tér 6. Vác és Vidéke Nonprofit Közhasznú Kft. 2018.09.26. Válaszra vár
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Cibakháza Damjanich János Általános Iskola - 5462 Cibakháza, Báthori út 10/A Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény 2018.09.26. Válaszra vár
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Cibakháza Damjanich János Általános Iskola - 5462 Cibakháza, Szabadság tér 20. Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény 2018.09.26. Válaszra vár
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Törökszentmiklós Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Nyitnikék Tagóvoda - 5200 Törökszentmiklós, Damjanich utca 23. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018.09.26. Válaszra vár
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Törökszentmiklós Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda - Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola Tagintézménye - 5200 Törökszentmiklós, Petőfi út 52. Egri Főegyházmegye 2018.09.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Mezőörs Mezőörsi Napsugár Óvoda - 9097 Mezőörs, Fő utca 83. Mezőörs Község Önkormányzata 2018.09.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Rétalap Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda - 9074 Rétalap, Széchemyi utca 129. Rétalap Község Önkormányzata 2018.09.26. Válaszra vár
Budapest Pestszentimrei Napsugár Óvoda Tálalókonyha - 1188 Budapest, Eke utca 16. Pestszentimrei Napsugár Óvoda 2018.09.26. Jeles (92%)
Budapest Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola Tálalókonyha - 1188 Budapest, Táncsics Mihály u. 53. Elamen Zrt. 2018.09.26. Jeles (93%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jásztelek Százszorszép Óvoda, tálalókonyha - 5141 Jásztelek, Szabadság út 57. Jásztelek Község Önkormányzata 2018.09.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Harkány Harkányi Óvoda, Minibölcsőde és Konyha Tálalókonyhája - 7815 Harkány, Dankó Pista u. 7/1. Harkányi Óvoda, Minibölcsőde és Konyha 2018.09.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Acsa Acsai Pitypang Óvoda - 2683 Acsa, Petőfi út 1/a Acsa Község Önkormányzata 2018.09.27. Jó (82%)
Pest megye, Csővár Csővár Község Önkormányzat Iskolai Óvodai Tálalókonyha - 2615 Csővár, Mikszáth utca 3/a Csővár Község Önkormányzat 2018.09.27. Válaszra vár
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Cserkeszőlő PS AMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda - 5465 Cserkeszőlő, Szinyei u.1. Cserkeszőlő Község Önkormányzata 2018.09.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest József Attila Kollégium, tálalókonyha - 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Elamen Zrt. 2018.09.28. Jó (88%)
Pest megye, Pomáz Almafa Óvoda Tálalókonyha - 2013 Pomáz, Fáy András utca 49. Almafa Gyerekház Nonprofit Kft. 2018.09.28. Jó (83%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tiszavasvári Fülemüle Óvoda Tálalókonyha - 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018.10.01. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tiszavasvári Gimnázium Tálalókonyha - 4440 Tiszavasvári, Hétvezér utca 19. Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018.10.01. Jó (87%)
Veszprém megye, Veszprém Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda, Tálalókonyha - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2/a. Veszprémi Evangélikus Egyházközség 2018.10.01. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Veszprém Simonyi kiosztó/Stadion Kiosztó Konyha - 8200 Veszprém, Victor Hugo u. 25. Bakony Gaszt Zrt. 2018.10.01. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Tündérkert Tagóvoda - 1221 Budapest, Anna utca 9-11. Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat 2018.10.01. Jó (87%)
Budapest Pestszentimrei Vackor Óvoda Tálalókonyha - 1188 Budapest, Csolt utca 4. Pestszentimrei Vackor Óvoda 2018.10.01. Jó (87%)
Budapest Kapocs Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Tálalókonyha - 1188 Budapest, Kapocs utca 56. Elamen Zrt. 2018.10.01. Jó (83%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tiszaroff Tiszaroffi Bölcsőde és Főzőkonyha, Tálalókonyha - 5234 Tiszaroff, Szabadság utca 40-42. Tálalókonyha 2018.10.02. Jeles (95%)
Győr-Moson-Sopron megye, Sopron Hunyadi János Evangélikus Óvoda Tálalókonyha - 9400 Sopron, Borsmonostroi utca 9. Soproni Evangélikus Egyházközség 2018.10.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Békéscsaba Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium - 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gyula u.1. Országos Szlovák Önkormányzat 2018.10.02. Válaszra vár
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szentistván Szentistváni Gézengúz Óvoda - 3418 Szentistván, Széchenyi utca 12/a Szentistván Nagyközség Önkormányzata 2018.10.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Mezőkövesd Mezőkövesdi Városgondnokság 1. számú telephely - 3400 Mezőkövesd, Építők útja 1. Mezőkövesdi Városgondnokság 2018.10.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Hatvan Százszorszép Óvoda - 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3. Hatvani Közétkeztetési Kft 2018.10.02. Jeles (90%)
Veszprém megye, Marcaltő Kmety György Evangélikus Általános Iskola és Óvoda - 8532 Marcaltő, Fő tér 15. Malomsoki Evangélikus Egyházközség 2018.10.02. Válaszra vár
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3533 Miskolc, Olvasztár utca 1. Kórház- és Menzaétkeztetési Kft. 2018.10.03. Jeles (92%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3534 Miskolc, Hunfalvy Pál utca 1. Kórház- és Menzaétkeztetési Kft. 2018.10.03. Jeles (94%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tiszafüred Szent Imre Katolikus Általános Iskola Tálalókonyha - 5350 Tiszafüred, Fő út 27. Füredi hableány Bt. 2018.10.03. Jeles (90%)
Baranya megye, Szederkény Szederkényi Óvoda, Minibölcsőde és Gyermekétkeztetési Intézmény Óvoda Tálalókonyha - 7751 Szederkény, Pécsi út 38. Szederkényi Óvoda, Minibölcsőde és Gyermekétkeztetési Intézmény 2018.10.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Dunabogdány Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda Tálalókonyha - 2023 Dunabogdány, Óvoda utca 2-4. Dunabogdány Község Önkormányzata 2018.10.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Dunabogdány Dunabogdányi Általánis Iskola és AMI Tálalókonyha - 2023 Dunabogdány, Hegyalja utca 9-11. Dunabogdány Község Önkormányzata 2018.10.03. Jó (83%)
Vas megye, Kőszeg Újvárosi Tálalókonyha - 9730 Kőszeg, Deák Ferenc utca 2. JustFood Kft. 2018.10.03. Jó (85%)
Vas megye, Kőszeg Béri Balogh Tálalókonyha - 9730 Kőszeg, Deák Ferenc utca 3. JustFood Kft. 2018.10.03. Jó (84%)
Békés megye, Újkígyós Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsödei Intézmény Telephely Óvoda - 5661 Újkígyós, Fő utca 32. Újkígyós Város Önkormányzata 2018.10.03. Jó (83%)
Pest megye, Nagymaros Gondozási Központ - 2626 Nagymaros, Vasút utca 6. Nagymaros Város Önkormányzata 2018.10.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászberény Gézengúz Óvoda Tálalókonyha - 5100 Jászberény, Mártírok útja 5. Jászberény Város Óvoda Intézménye 2018.10.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Balatoncsicsó Nivegy -Völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Müvészeti Iskola - 8272 Balatoncsicsó, Fő u. 1/A. Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018.10.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola Tálalókonyha - 4400 Nyíregyháza, Huszár tér 5. Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola 2018.10.04. Jó (85%)
Tolna megye, Bátaszék Bátaszéki II. Géza Gimnázium Tálalókonyha - 7140 Bátaszék, Kossuth L. u. 38-42. Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bőlcsőde és Konyha 2018.10.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Szeged Eurest-Pick Étterem Csomagoló üzemrész tálalókonyhája - 6725 Szeged, Szabadkai út 18. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.10.04. Jeles (92%)
Pest megye, Dunaharaszti Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola - 2330 Dunaharaszti, Eötvös utca 52. Junior Zrt. 2018.10.04. Jó (86%)
Csongrád megye, Makó Makói Általános Iskola és AMI Almási Tagintézmény - 6900 Makó, Almási utca 52. Makó Város Önkormányzata 2018.10.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Makó Makói Óvoda Erdélyi püspök utcai tálalókonyha - 6900 Makó, Erdélyi püspök u. 8. Makó Város Önkormányzata 2018.10.04. Jó (89%)
Budapest Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Hétszínvirág Összevont Óvoda Patyolat Tagóvodájának Tálalókonyhája - 1155 Budapest, Patyolat utca 5-7. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 2018.10.04. Jó (86%)
Budapest Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - 1155 Budapest, Tóth István utca 100. Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2018.10.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Fehérvárcsurgó Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Károlyi József Tagiskolája - 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor utca 1. Fehérvárcsurgó Község Önkormányzata 2018.10.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Inárcs Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha 2. sz. József úti telephely tálalókonyha - 2365 Inárcs, József Attila utca 12. Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha 2018.10.04. Jó (81%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászapáti Önnálló Óvodai Intézmény Jászapáti, Csiga-biga Tagóvoda - 5130 Jászapáti, Fő tér 2. Jászapáti Város Önkormányzata 2018.10.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Sárkeresztes Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda Tálalókonyha - 8051 Sárkeresztes, Kossuth Lajos utca 1/D Gasztro Chef 2001 Kft. 2018.10.05. Jó (85%)
Somogy megye, Marcali Mesepark Óvoda - 8700 Marcali, Park . u. 13. Marcali Kistérségi Többcélu Társulás, Tarsulási Tanácsa 2018.10.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Marcali Bóbita Óvoda tálalókonyha - 8700 Marcali, Katona J. u. 1. Marcali Kistérségi Többcélu Társulás, Tarsulási Tanácsa 2018.10.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Krúdy Diákétterem - 4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 64. Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft. 2018.10.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Hajdúnánás Hajdúnánási Kollégium-Tálalókonyha - 4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/A. Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018.10.08. Jó (88%)
Pest megye, Albertirsa Albertirsai Napsugár Óvoda Dózsa György utcai épülete-Mazsola tálalókonyha - 2730 Albertirsa, Dózsa Gy. U. 11. Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal 2018.10.08. Jó (87%)
Pest megye, Albertirsa Albertirsai Napsugár Óvoda Luther utcai épülete-Tündérkert óvoda tálalókonyha - 2730 Albertirsa, Luther u. 10. Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal 2018.10.08. Jó (87%)
Veszprém megye, Veszprém Deák Iskola Kiosztó Konyha - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. Bakony Gaszt Zrt. 2018.10.08. Jó (80%)
Somogy megye, Somogyvámos Somogyvámosi Tarkarét Óvoda - 8699 Somogyvámos, Csepregi Lajos utca 5. Somogyvámos Község Önkormányzata 2018.10.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Érd Vörösmarty Gimnázium Tálalókonyha - 2030 Érd, Széchenyi tér 1. Pensio Minőségi Közétkeztetési Kft 2018.10.08. Jó (83%)
Győr-Moson-Sopron megye, Rábacsécsény Téti Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde - 9136 Rábacsécsény, Sibrik utca 5. Rábacsécsény Község Önkormányzata 2018.10.08. Válaszra vár
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tiszavasvári Lurkó-Kuckó Óvoda Tálalókonyha - 4440 Tiszavasvári, Egység utca 6. Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018.10.09. Jeles (94%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tiszavasvári Iskolai Tálalókonyha - 4440 Tiszavasvári, Kossuth utca 76. Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018.10.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Tahi Tahi II. számú Óvoda - 2022 Tahi, Almássy László utca 17. Tahitótfalu Óvodák és Konyha 2018.10.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, tálalókonyha - 1039 Budapest, Lomb utca 1-7. Kinder F és K Vendéglátó Kft. 2018.10.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Gáborján Tálalókonyha - 4122 Gáborján, Arany János utca 18. Gáborján Község Önkormányzata 2018.10.10. Válaszra vár
Pest megye, Váchartyán Váchartyáni Óvoda Tálalókonyha - 2164 Váchartyán, Dózsa György út 5. Váchartyán Község Önkormányzata 2018.10.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Putnok Putnoki Soldos Emília Óvoda-Bölcsőde, tálalókonyha - 3630 Putnok, Tompa utca 32. Putnok Város Önkormányzata 2018.10.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Veszprém Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola - 8200 Veszprém, Szent István utca 56. Bakony Gaszt Zrt. 2018.10.11. Jó (84%)
Veszprém megye, Veszprém Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Befogadás Háza Hajléktalanok Otthona - 8200 Veszprém, Jutasi út 24-26. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2018.10.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Veszprém Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Befogadás Háza Népkonyha - Nappali Centrum - 8200 Veszprém, Jutasi út 32. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2018.10.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Pomáz Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Mesevár Tagóvoda - 2013 Pomáz, Béke utca 9. Pomáz Város Önkormányzata 2018.10.11. Jó (81%)
Pest megye, Pomáz Német Nemzetiségi Általános Iskola Tálalókonyha - 2013 Pomáz, Beniczky utca 53. Pomáz Város Önkormányzata 2018.10.11. Válaszra vár
Pest megye, Göd Gödi Kincsem Óvoda Csalogány Óvodaegysége - 2132 Göd, Ady Endre utca 14. Göd Város Önkormányazata 2018.10.11. Jó (86%)
Pest megye, Göd Gödi Kincsem Óvoda II. épület - 2132 Göd, Lenkey utca 13-17. Göd Város Önkormányazata 2018.10.11. Válaszra vár
Pest megye, Göd Gödi Kincsem Óvoda II. épület - 2132 Göd, Lenkey utca 13-17. Göd Város Önkormányazata 2018.10.11. Válaszra vár
Komárom-Esztergom megye, Tát Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda - 2534 Tát, Móricz Zsigmond utca 3. Tát Város Önkormányzata 2018.10.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Dáka Dákai Meseház Óvoda - 8592 Dáka, Dózsa György utca 23. Dákai Község Önkormányzata 2018.10.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Dunaújváros Bóbita Óvoda Tálalókonyha - 2400 Dunaújváros, Földes Ferenc liget 1. Zalagast Kft. 2018.10.12. Jó (81%)
Veszprém megye, Veszprém Kossuth Lajos Általános Iskola tálaló - 8200 Veszprém, Mindszenty József út 11. Bakony Gaszt Zrt. 2018.10.12. Jó (87%)
Veszprém megye, Veszprém Padányi Katolikus Iskola - 8200 Veszprém, Szeglethy utca 6. Padányi Katolikus Iskola 2018.10.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Székesfehérvár Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvoda Tálalókonyha - 8000 Székesfehérvár, Sarló utca 11/E Hungast Vital Kft. 2018.10.12. Jó (86%)
Heves megye, Heves Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Csoda-Vár Tagóvodája - 3360 Heves, Alkotmány út 40. Heves Város Önkormányzata 2018.10.12. Jó (87%)
Békés megye, Vésztő Monostor Étterem - 5530 Vésztő, Kossuth utca 57. Junior Vendéglátó zrt. 2018.10.15. Jeles (94%)
Veszprém megye, Ajka Padragkút Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium - 8451 Ajka-Padragkút, Iskola utca 30. Városi Intézmények Működtető Szervezete 2018.10.15. Jó (82%)
Veszprém megye, Ajka Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola - 8400 Ajka, Móra Ferenc utca 19. Városi Intézmények Működtető Szervezete 2018.10.15. Jó (81%)
Heves megye, Bélapátfalva Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény, tálalókonyha - 3346 Bélapátfalva, Apátság út 2/A. Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2018.10.17. Jeles (95%)
Bács-Kiskun megye, Kalocsa Bács-Kiskun Megyei Kórház Kalocsai Telephely tálalókonyha - 7300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34-36 Bács-Kiskun Megyei Kórház Kalocsai Telephely 2018.10.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Fehérgyarmat Hadház utcai Óvoda Tálalókonyha - 4900 Fehérgyarmat, Hadház utca 4. Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda 2018.10.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Fehérgyarmat Csillagvirág Óvoda Tálalókonyha - 4900 Fehérgyarmat, József Attila utca 6. Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 2018.10.17. Válaszra vár
Budapest Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola-Teleki Blanka Grundschule - 1119 Budapest, Bikszádi utca 61-63. Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft. 2018.10.17. Válaszra vár
Komárom-Esztergom megye, Tata Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma - 2890 Tata, Bercsényi utca 7. Kölyök Kft. 2018.10.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Vizafogó Általános Iskola, tálalókonyha - 1138 Budapest, Vizafogó sétány 2. Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó Köztpont 2018.10.18. Jeles (94%)
Pest megye, Vecsés Vecsés Andrássy Gyula Általános Iskola tálalókonyha - 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. Vecsés Andrássy Gyula Általános Iskola 2018.10.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Újbudai Szociális Szolgálat Szent Imre-Város Telephely - 1113 Budapest, Bocskai út 43-45. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2018.10.18. Jeles (91%)
Budapest Szent Margit Gimnázium Tálalókonyha - 1114 Budapest, Villányi út 5-7. Megváltós Nővérek 2018.10.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Marcali Tündérliget Óvoda tálalókonyha - 8700 Marcali, Posta köz 3. Marcali Kistérségi Többcélu Társulás, Tarsulási Tanácsa 2018.10.18. Jó (83%)
Somogy megye, Marcali Mikszáth Kálmán u. Általános Iskola tálalókonyha - 8700 Marcali, Mikszáth K. u. 12. Marcali Kistérségi Többcélu Társulás, Tarsulási Tanácsa 2018.10.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Hévíz Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Tálalókonyha - 8380 Héviz, Sugár u. 7. Héviz Város Önkormányzata 2018.10.19. Jeles (95%)
Zala megye, Keszthely Keszthelyi Életfa Óvoda Tálalókonyha - 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Keszthely Város Önkormányzata 2018.10.19. Jó (83%)
Pest megye, Albertirsa Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményei tálalókonyha - 2730 Albertirsa, Köztársaság u. 115. IRMÁK NONPROFIT KFT. 2018.10.24. Jó (88%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Taktabáj Taktabáji "Kék Ibolya" Óvoda Tálalókonyha - 3926 Taktabáj, Alkotmány út 39. Taktabáj Község Önkormányzata 2018.10.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Gödöllő Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Szakiskola - 2100 Gödöllő, Dobó Katica út 2. Dunakeszi Tankerületi Központ 2018.10.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Városligeti Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola Tálalókonyha - 1146 Budapest, Hermina út 9-15. Hungast 14. Kft. 2018.10.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon - 9024 Győr, Bárczi Gusztáv utca 2. Rábakész Kft. 2018.10.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Murony Idősek Klubja Tálalókonyha - 5672 Murony, Arany János utca 8. Muronyi Alapszolgáltatási Központ 2018.10.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Zalaegerszeg Kolping Otthon Zalaegerszeg tálalókonyha - 8900 Zalaegerszeg, Pais Dezső u. 2. Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet 2018.10.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Pécel "VÉDESE" Rehabilitációs Foglalkoztató és Szociális Segítő Nonprofit Kft. Péceli Központ Tálalókonyha - 2119 Pécel, Pihenő utca 2. "VÉDESE" Rehabilitációs Foglalkoztató és Szociális Segítő Nonprofit Kft. 2018.10.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Muraszemenye Napközi Otthonos Óvoda Tálalókonyha - 8872 Muraszemenye, Béke u. 6. Inergon Kft. 2018.10.29. Válaszra vár
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tiszavasvári Minimanó Óvoda Tálalókonyha - 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 67/a. Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018.10.30. Jeles (92%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Szolnoki IV.-es számú Gondozási Központ és 1. számú Idősek Gondozóháza Tálalókonyha - 5000 Szolnok, Abonyi utca 32. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 2018.10.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Szolnoki V.-es számú Gondozási Központ tálalókonyhája - 5000 Szolnok, Gagarin utca 27. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 2018.10.30. Jó (85%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tiszavasvári Óvoda Tálalókonyha - 4440 Tiszavasvári, Petőfi utca 4. Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018.11.05. Jó (81%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tiszavasvári Óvoda Tálalókonyha - 4440 Tiszavasvári, Petőfi utca 24. Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018.11.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Hortobágy Nyitnikék Óvoda-tálalókonyha - 4071 Hortobágy, Erdei F.u.2. Hortobágy Község Önkormányzata 2018.11.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Herman Ottó Általános Iskola, tálalókonyha - 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 35. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó Központ (IMFK) 2018.11.06. Jeles (92%)
Budapest Gárdonyi Géza Általános Iskola, tálalókonyha - 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 8-10. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó Központ (IMFK) 2018.11.06. Jó (88%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tiszavasvári Vasvári Pál Iskolai Tálalókonyha - 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 97/a. Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018.11.06. Jó (88%)
Veszprém megye, Várpalota Iciri Piciri Óvoda tálalókonyha - 8100 Várpalota, Készenléti ltp 23. Várpalota Város Önkormányzata 2018.11.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Várpalota Inotai Tagiskola tálalókonyha - 8100 Várpalota, Készenléti ltp 23. Várpalota Város Önkormányzata 2018.11.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Murony Muronyi Önkormányzati Óvoda tálalókonyha - 5672 Murony, Arany János u. 3. Muronyi Önkormányzat 2018.11.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Tapolca Móricz Zsigmond úti tálalókonyha - 8300 Tapolca, Móricz Zsigmond utca 8. Tapolcai Diák és Közétkeztető Kft. 2018.11.06. Jó (84%)
Veszprém megye, Várpalota Várkerti Általános Iskola és Szakiskola Vásárhelyi András Tagiskola Tálalókonyhája - 8100 Várpalota, Tési út 3/B Várpalota Város Önkormányzata 2018.11.06. Jó (85%)
Nógrád megye, Salgótarján Illyés Gyuláné Speciális Általános és Szakiskola, tálalókonyha - 3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A. Hungast Vital Kft. 2018.11.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola Tálalókonyha - 2120 Dunakeszi, Posta utca 5. ZÓNA Vendéglátó Kft. 2017.11.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Solt Solt Város Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ - 6320 Solt, Posta utca 10. Solt Város Önkormányzata 2017.10.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Pereszteg Peresztegi Általános Iskola Tálalókonyha - 9484 Pereszteg, Fő utca 76. SÉF-MOGUL Bt. 2017.11.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Táborfalva Táborfalva Iskola Tálalókonyha - 2381 Táborfalva, Iskola utca 7. TS-GASTRO Kft. 2018.10.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kiskunfélegyháza Bankfalui Óvoda Tálalókonyha - 6100 Kiskunfélegyháza, Tegez utca 25. Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda 2018.10.08. Jeles (92%)
Bács-Kiskun megye, Kiskunmajsa Arany János Általános Iskola Tálalókonyha - 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 69-71. TS-GASTRO Kft. 2018.10.08. Jó (83%)
Békés megye, Orosháza Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Tálalókonyhája -5900 Orosháza, Deák Ferenc u 14-16. Orosháza Város Önkormányzata Gyermek és Diákélelmezési Intézmény 2018.10.09. Jó (85%)
Békés megye, Orosháza Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola - 5900 Orosháza, Iskola u 36. Orosháza Város Önkormányzata Gyermek és Diákélelmezési Intézmény 2018.10.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Orosháza Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tálalókonyhája - 5900 Orosháza, Előd u. 17. Orosházi Református Egyházközség 2018.10.10. Jó (81%)
Békés megye, Orosháza Eötvös József Katolikus Iskola és Óvoda Óvodai tálalókonyha - 5900 Orosháza, Előd u. 15. Szeged-Csanádi Egyházmegye megbízása alapján a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság 2018.10.10. Jó (84%)
Komárom-Esztergom megye, Tát Tát Város Önkormányzati Napközi Otthonos Óvoda - 2534 Tát, Fő utca 118. Tát Város Önkormányzata 2018.10.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kiskunmajsa Tomori Tálalókonyha - 6120 Kiskunmajsa, Kálvária utca 7. TS-GASTRO Kft. 2018.10.12. Jeles (93%)
Heves megye, Szűcsi Bajza József Tagiskola Tálalókonyhája - 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 115. Szűcsi Óvoda 2018.10.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Eger Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola Tálalókonyha - 3330 Eger, Klapka György út 7. Medves '99 Kft. 2018.10.17. Válaszra vár
Pest megye, Pécel Gesztenyés Óvoda - 2119 Pécel, Isaszegi út 3. TS Gastro Kft. 2018.10.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Isaszeg Klapka György Általános Iskola Tagintézménye Tálalókonyha - 2117 Isaszeg, Tóth Árpád utca 1. TS Gastro Kft. 2018.10.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Ferenczy Ida Óvoda Hosszú utcai Óvodája - 6000 Kecskemét, Hosszú utca 3-5. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.10.24. Jó (81%)
Pest megye, Kistarcsa Gesztenyés Óvoda Tálalókonyhája - 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1. SAPEZOK Kft. 2018.10.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Tata Vaszary János Általános Iskola - 2890 Tata, Országgyűlés tér 4. Kölyök Kft. 2018.10.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Isaszeg Isaszegi Bóbita Óvoda Tálalókonyha - 2117 Isaszeg, Vadász utca 2. TS Gastro Kft. 2018.10.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola Tálalókonyha - 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10. Elamen Zrt. 2018.10.25. Jó (87%)
Csongrád megye, Hódmezővásárhely Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola - 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3-5. Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2018.10.26. Jó (86%)
Csongrád megye, Hódmezővásárhely Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Pál utcai Tagintézmény - 6800 Hódmezővásárhely, Pál utca 54. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.10.26. Jeles (91%)
Békés megye, Békéscsaba Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Deák Utcai Idősek Klubja - 5600 Békéscsaba, Deák utca 3. Békéscsaba Kistérségi Egyesített Szociális Központ 2018.10.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Fegyvernek Aranykor Idősek Otthona - 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128. SENGÁ-NET Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018.10.30. Válaszra vár
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Kazincbarcika I. számú Idősek Otthona Konyhája - 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 8. Barcika Príma Közétkeztetési és Vendéglátási Kft. 2018.10.31. Válaszra vár
Somogy megye, Darány Drávamenti Óvodák, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Darányi Tagóvoda - 7988 Darány, Rákóczi u. 117. Drávamenti Óvodák, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018.11.05. Jó (85%)
Pest megye, Vác Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda Hársfa Utcai Tagóvoda Tálalókonyha - 2600 Vác, Hársfa utca 4. Vác Város Önkörmányzat Gazdasági Hivatala 2018.11.05. Jó (89%)
Pest megye, Vác Evangélikus Egyházi Óvoda -2600 Vác, Rákóczi út 17. Váci Evangélikus Egyházközség 2018.11.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Vas megye, Szombathely 5103/1. Győzelem utcai Óvoda Tálalókonyha - 9700 Szombathely, Győzelem utca 1/B. Elamen Zrt. 2018.11.05. Jeles (92%)
Vas megye, Szombathely Miroslav Krleza Horváth Iskola Szombathelyi Tagóvoda Tálalókonyha - 9700 Szombathely, Jászai Mari u. 4. Miroslav Krleza Horváth Iskola Szombathelyi Tagóvoda 2018.11.05. Jó (85%)
Pest megye, Tahitótfalu Tahitótfalu Óvodák és Konyha Tálalókonyha - 2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor utca 12. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2018.11.06. Válaszra vár
Pest megye, Pilisszentlászló Kékvölgy Waldorf Iskola Tálalókonyhák - 2009 Pilisszentlászló, Hrabina utca 8. Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelésért Óvoda és Iskola Egyesület 2018.11.06. Válaszra vár
Budapest Egyesített Bölcsődék XV/10 Bölcsődéje - 1156 Budapest, Kontyfa utca 6. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 2018.11.06. Jó (81%)
Budapest Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakiskola, Készsségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola - 1156 Budapest, Pattogós utca 6-8. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága 2018.11.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Kisvárda Tordai úti Tagintézmény Tálalókonyha - 4600 Kisvárda, Tordai út 17. Kisvárdai Egyesített Óvoda 2018.11.08. Válaszra vár
Csongrád megye, Szeged Vasút a Gyermekekért Alapítvány Szegedi Óvoda Melegítőkonyha - 6722 Szeged, Szentháromság út 47. Vasút a Gyermekekért Alapítvány Szegedi Óvoda 2018.11.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Budavári Általános Iskola Tálalókonyha - 1014 Budapest, Tárnok utca 9-11. Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2018.11.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Ferenczy Ida Óvoda Juhász utcai Óvodája - 6000 Kecskemét, Juhász utca 1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.11.08. Jó (83%)
Somogy megye, Somogyfajsz Őszi Fény Otthon Alapitvány Tálalókonyha - 8708 Somogyfajsz, Kastélykert 1. Zöld Folyosó Közalapitvány 2018.11.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Börcs Pitypang Napközi Otthonos Tagóvoda Börcs - 9152 Börcs, Erzsébet tér 4/A Börcs Község Önkormányzata 2018.11.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Székesfehérvár Olajfa Református Óvoda Tálalókonyha - 8000 Székesfehérvár, Horváth István lakótelep 1. Székesfehérvári Református Egyházközség 2018.11.09. Jó (83%)
Békés megye, Orosháza Orosháza Városi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvodája - 5900 Orosháza, Lehel utca 23. Orosháza Városi Önkormányzat 2018.11.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Orosháza Orosháza Városi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvodája - 5900 Orosháza, Móricz Zsigmond utca 23. Orosháza Városi Önkormányzat 2018.11.09. Jó (82%)
Veszprém megye, Balatonfüred Ezüst Otthon Alapitvány tálalókonyha - 8230 Balatonfüred, Venyige u. 5. Ezüst Otthon Alapitvány 2018.11.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Kompolt Kompolt-Nagyút Gyermek és Szociális Étkezde Gyermekkertész Óvoda - 3356 Kompolt, Kölcsey út 1/A Kompolt-Nagyút Intézményfenntartó Mikrotársulás 2018.11.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Vértesszőlős Vértesszőlősi Általános Iskola - 2837 Vértesszőlős, Templom utca 41. Vértesszőlős Község Önkormányzata 2018.11.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nagyhalász Tagóvoda Tálalókonyha - 4485 Nagyhalász, Vasvári Pál utca 8/a. Nagyhalászi Református Óvoda 2018.11.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nagyhalász Székhely Óvoda Tálalókonyha - 4485 Nagyhalász, Arany János utca 75. Nagyhalászi Református Óvoda 2018.11.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Gyomaendrőd Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Tálalókonyha - 5500 Gyomaendrőd, Népliget út 2. Térségi Szociális Gondozási Központ 2018.11.12. Jó (86%)
Somogy megye, Kaposvár Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Zárda u. 2. Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2018.11.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászladány Jászladányi Óvoda és Bölcsőde - 5055 Jászladány, Petőfi út 11. Jászladány Nagyközségi Önkormányzata 2018.11.12. Jó (81%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászladány Jászladányi Óvoda és Bölcsőde - 5055 Jászladány, Rákóczi u 10. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2018.11.12. Jó (87%)
Veszprém megye, Dudar Kiskópé Óvoda Dudar - 8416 Dudar, Kossuth u. 2. Dudar Község Önkormányzata 2018.11.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Ráckeve Szivárvány Óvoda Iskola úti Tagintézménye - 2300 Ráckeve, Iskola utca 48. Ráckeve Város Önkormányzata 2018.11.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Kaposvár Psziciátriai és Addiktológiai Centrum Szocioterápiás Egység Tálalókonyha - 7400 Kaposvár-Töröcske Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2018.11.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Tiszapalkonya Iskolai Tálalókonyha - 3587 Tiszapalkonya, Hősök tere 10. Tiszapalkonyai Napsugár Óvoda 2018.11.13. Válaszra vár
Somogy megye, Kaposvár Bölcsesség kezdete Oktatási Központ Békevár Tagóvodája Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Béke u. 30. Bölcsesség Kezdete Oktatási Központ Békevár Tagóvodája 2018.11.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Kaposvár Csertán Márton Otthon - 7400 Kaposvár, Béla király u. 90. Kaposvári Református Egyházközség 2018.11.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Budakalász Budakalászi Nyitnikék Óvoda "A" épület Tálalókonyha - 2011 Budakalász, Pomázi út 3. Budakalász Város Önkormányzata 2018.11.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Budakalász Budakalászi Nyitnikék Óvoda "B" épület Tálalókonyha - 2011 Budakalász, Pomázi út 3. Budakalász Város Önkormányzata 2018.11.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Budakalász Budakalászi Nyitnikék Óvoda Tagintézménye Tálalókonyha - 2011 Budakalász, Szalonka utca 1/A Budakalász Város Önkormányzata 2018.11.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Pitvaros Pitvaros Térségi Óvoda és Minibölcsőde - 6914 Pitvaros, Petőfi tér 1. Pitvaros Község Önkormányzata 2018.11.13. Válaszra vár
Csongrád megye, Nagyér Nappali Ellátást Nyújtó Klub - 6917 Nagyér, Petőfi Sándor utca 17. Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyekmekjóléti Szolgálat 2018.11.13. Jó (82%)
Veszprém megye, Pápa Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Tálalókonyhája - 8500 Pápa, Fiumei utca 3. Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 2018.11.13. Jó (85%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Tokaj Kertvárosi Óvoda Tálalókonyhája - 3910 Tokaj, Gróf Apponyi Albert út 13. Tokaji Városüzemeltető Szervezet 2018.11.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Sümeg 566. NapfényIdősek Otthona - 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia utca 6/1 Sümeg Város Önkormányzat 2018.11.14. Jó (80%)
Veszprém megye, Sümeg Napfény Segító Központ - 8330 Sümeg, Kossuth Lajos utca 31. Sümeg Város Önkormányzata 2018.11.14. Jó (80%)
Komárom-Esztergom megye, Vértestolna Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda - 2833 Vértestolna, Petőfi Sándor utca 60. Vértestolna Község Önkormányzata 2018.11.14. Jó (86%)
Somogy megye, Kaposvár Madár Utcai Tagóvoda Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Madár utca 14. Menzaminta Szolgáltató és Vendéglátó Kft. 2018.11.15. Jó (88%)
Somogy megye, Kaposvár Berzsenyi Dániel Tagiskola Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 29/c. Menzaminta Kft. 2018.11.15. Jó (87%)
Csongrád megye, Szeged Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Óvodai Tálalókonyha - 6725 Szeged, Szentháromság u. 65. Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2018.11.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Mezőhegyes József Attila Általános Művelődési Központ, 1. számú Óvoda - 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 17. Mezőhegyes Város Önkormányzata 2018.11.15. Jó (83%)
Győr-Moson-Sopron megye, Kisbajcs Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda - 9062 Kisbajcs, Kossuth utca 19. Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.11.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Kaposvár Kodály Z. Általános Iskola Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Menzaminta Kft. 2018.11.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Kaposvár Kaposfüredi Tagóvoda Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Kaposfüredi u. 181. Menzaminta Kft. 2018.11.15. Jó (85%)
Somogy megye, Kaposvár Honvéd Utcai Tagóvoda Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Honvéd utca 24/ b Menzaminta Kft. 2018.11.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Kaposvár Honvéd Utcai Tagiskola Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Honvéd u. 33. Menzaminta Kft. 2018.11.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Kaposvár Gyakorló Iskola Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Béke utca 75. Menzaminta Kft. 2018.11.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Kaposvár Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda Damjanich utcai Tagóvoda Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Damjanich utca 38. Menzaminta Kft. 2018.11.15. Jó (85%)
Somogy megye, Kaposvár Temesvár Utcai Tagóvoda Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Temesvár utca 2. Menzaminta Szolgáltató és Vendéglátó Kft. 2018.11.15. Jó (84%)
Somogy megye, Kaposvár Tallián Utcai Tagóvoda Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 127. Menzaminta Szolgáltató és Vendéglátó Kft. 2018.11.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Kaposvár Pécsi Utcai Tagiskola Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Pécsi utca 45. Menzaminta Szolgáltató és Vendéglátó Kft. 2018.11.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Kaposvár Jutai Úti Tagóvoda Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Jutai út 24. Menzaminta Kft. 2018.11.16. Jeles (93%)
Somogy megye, Kaposvár Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Kanizsai utca 56. Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete 2018.11.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Kaposvár Kisfaludy utcai Tagiskola Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26/a. Menzaminta Szolgáltató és Vendéglátó Kft. 2018.11.16. Jó (82%)
Somogy megye, Kaposvár Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium - 7400 Kaposvár, Cseri út 6. Menzaminta Kft. 2018.11.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Kaposvár Szántó Utcai Tagóvoda Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Szántó u. 15/a Menzaminta Kft. 2018.11.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Kaposvár Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Szántó u. 11. Menzaminta Kft. 2018.11.16. Jó (83%)
Somogy megye, Kaposvár Szigetvári Utcai Tagóvoda Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Szigetvári utca 9. Menzaminta Szolgáltató és Vendéglátó Kft. 2018.11.16. Jó (88%)
Somogy megye, Kaposvár Szigetvári Utcai Idősek Klubja Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Szigetvári utca 5. Menzaminta Szolgáltató és Vendéglátó Kft. 2018.11.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Kaposvár II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67. Menzaminta Kft. 2018.11.16. Jeles (90%)
Somogy megye, Kaposvár Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Központi Óvoda Béke Utcai Tagóvodája - 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67. Menzaminta Szolgáltató és Vendéglátó Kft. 2018.11.16. Jó (84%)
Somogy megye, Kaposvár Benedek Elek Tagiskola Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 173. Menzaminta Szolgáltató és Vendéglátó Kft. 2018.11.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Kaposvár Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 17. Menzaminta Kft. 2018.11.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Kaposvár Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 20. Menzaminta Szolgáltató és Vendéglátó Kft. 2018.11.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Kaposvár Gyöngyfa Napközi Otthon Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai utca 11. Menzaminta Szolgáltató és Vendéglátó Kft. 2018.11.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Zalaegerszeg Belvárosi Általános Iskola Dózsa György Tagiskola Tálalókonyha - 8900 Zalaegerszeg, Kis u. 6. Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet 2018.11.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Zalaegerszeg Páterdombi Szakközépiskola Melegítőkonyha - 8900 Zalaegerszeg, Báthory utca 58. Hungast Zeg Kft. 2018.11.20. Jeles (91%)
Budapest Zölderdő Óvoda - 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 26. Logopédiai és Természetvédő Óvoda Alapítvány 2018.11.20. Válaszra vár
Csongrád megye, Hódmezővásárhely Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola - 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2018.11.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Hódmezővásárhely Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény - 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36. Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2018.11.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Kaposvár Búzavirág Utcai Tagóvoda Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Búzavirág utca 19. Menzaminta Szolgáltató és Vendéglátó Kft. 2018.11.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Kaposvár Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 2. Menzaminta Szolgáltató és Vendéglátó Kft. 2018.11.20. Jó (86%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hernádnémeti Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Eszterlánc Mini Bölcsőde Tálalókonyha - 3564 Hernádnémeti, Kossuth Lajos utca 71. Hernádnémeti-Újcsanálos Intézményfenntartó Társulás 2018.11.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hernádnémeti Mesesziget Bölcsőde Tálalókonyha - 3564 Hernádnémeti, Petőfi Sándor utca 112. Hernádnémeti-Újcsanálos Intézményfenntartó Társulás 2018.11.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Makó Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Ede Óvoda, Általános iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény - 6900 Makó, Vásárhelyi út 1-3. Makó Város Önkormányzata 2018.11.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Hódmezővásárhely Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola - 6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36 Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2018.11.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Hódmezővásárhely Szent István Általános Iskola felső tagozat 6800 Hódmezővásárhely, Szent István u 75. Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2018.11.22. Jó (82%)
Somogy megye, Kaposvár Kaposvári Szociális Központ Nyugdíjasház Tálalókonyhája - 7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv utca 4. Kaposvári Szociális Központ 2018.11.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Kaposvár Petőfi Utcai Idősek Klubja Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Petőfi utca 18. Menzaminta Szolgáltató és Vendéglátó Kft. 2018.11.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Pápa Bóbita Bölcsőde - 8500 Pápa, Tókert utca 11. Pápa Város Önkormányzata 2018.11.22. Jó (84%)
Bács-Kiskun megye, Kiskunmajsa Arany Tálalókonyha - 6120 Kiskunmajsa, Iskola utca 17. TS-GASTRO Kft. 2018.11.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Somogysárd Hétszinvirág Óvoda Tálalókonyha - 7435 Somogysárd, Szabadság u. 2. Somogysárd Község Önkormányzat 2018.11.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Apaj Apaji Pitypang Óvoda - 2345 Apaj, Óvoda utca 12. Apaj Község Önkormányzata 2018.11.23. Válaszra vár
Bács-Kiskun megye, Pusztavacs Pusztavacsi Óvoda tálalókonyha - 2378 Pusztavacs, Petőfi utca 5-7. TS GASTRO Kft. 2018.11.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Nagyrozvágy Nagyrozvágyi Általános Művelődési Központ Tálalókonyha - 3965 Nagyrozvágy, Zrínyi utca 3. Nagyrozvágyi Általános Művelődési Központ 2018.11.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Kondó Kondói Harica-Völgyi Óvoda Tálalókonyha - 3775 Kondó, Szabadság utca 87. Kondói Harica-Völgyi Óvoda 2018.11.27. Válaszra vár
Csongrád megye, Hódmezővásárhely Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor utcai Telephely - 6800 Hódmezővásárhely, Nádor utca 35. Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2018.11.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Hódmezővásárhely Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál utcai tálalókonyha - 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63. Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2018.11.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Hódmezővásárhely Szent István Általános Iskola - 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 3. Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2018.11.28. Jó (80%)
Csongrád megye, Hódmezővásárhely Napsugár Otthon Szivárvány Szakosított Szociális Otthona - 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál Gábor utca 185/a. Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2018.11.28. Jeles (93%)
Zala megye, Zalaegerszeg Béke Ligeti Általános Iskola, Kézségfejlesztő Iskola, Szakiskola és EGYMI Tálalókonyha - 8900 Zalaegerszeg, Béke Ligeti út 6. Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet 2018.11.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Zalaegerszeg Ady Endre Müvészeti Általános Iskola és Gimnázium tálalókonyha - 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludi u. 2. Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet 2018.11.27. Jó (86%)
Zala megye, Zalaegerszeg Izsák Imre Általános Iskola - 8900 Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3. Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet 2018.11.27. Jó (87%)
Budapest Eötvös József Általános Iskola Tálalókonyha - 1131 Budapest, Futár utca 18. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó Központ (IMFK) 2018.11.30. Jeles (92%)
Budapest Csata Utcai Általános Iskola Tálalókonyha - 1135 Budapest, Csata utca 20. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó Központ (IMFK) 2018.11.30. Jeles (91%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok SZKTT Egyesített Szociális Intézménye 7. számú Gondozási Központ - 5000 Szolnok, Fiumei út 7. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 2018.11.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok SZKTT Egyesített Szociális Intézmény 3. számú Gondozási Központ - 5000 Szolnok, Tószegi út 1. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 2018.11.30. Válaszra vár
Somogy megye, Rinyaszentkirály Rinyaszentkirály Főzőkonyha (tálalókonyha) - 7513 Rinyaszentkirály, Hunyadi u. 2. Profit 2D Kft. 2018.11.30. Válaszra vár
Pest megye, Budakalász Budakalászi Telepi Óvoda Tálalókonyha - 2011 Budakalász, Mályva utca 1. Budakalász Város Önkormányzata 2018.11.30. Válaszra vár
Győr-Moson-Sopron megye, Máriakálnok Máriakálnoki Csicsergő Óvoda Tálalókonyha - 9235 Máriakálnok, Rákóczi út 6. Hevi Mester Konyha Kft. 2018.11.30. Válaszra vár
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyírtura Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Tálalókonyha - 4532 Nyírtura, Arany János utca 19. Móra Ferenc Általános Művelődési Központ 2018.12.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Sárbogárd Petőfi Sándor Gimnázium tálalókonyha - 7000 Sárbogárd, József Attila utca 4. TS GASTRO Kft. 2018.12.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Székesfehérvár Tóvárosi Óvoda Tálalókonyha - 8000 Székesfehérvár, Tóvárosi lakónegyed 70. Hungast Vital Kft. 2018.12.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Balatonfüred Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda - 8230 Balatonfüred, Iskolalépcső u. 4. Balatonarácsi Református Egyházközség 2018.12.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Balatonfüred Balatonfüredi Óvárosi Óvoda - 8230 Balatonfüred, Kossuth L. u. 37. Balatonfüred Közös Önkormányzati Hivatal 2018.12.03. Jó (81%)
Budapest Budapest XVIII. Kerületi SOFI Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Tálalókonyha - 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 15. Budapest Fővárosi XVIII. Kerületi Gazdasági Ellátó Szolgálat 2018.12.03. Jó (88%)
Budapest Németh László Gimnázium Tálalókonyha - 1131 Budapest, Nővér utca 15-17. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó Központ (IMFK) 2018.12.04. Jó (89%)
Vas megye, Körmend Dienes Óvoda Tálalókonyha - 9900 Körmend, Dienes Lajos utca 1. Hungast Vital Kft. 2018.12.04. Jó (89%)
Vas megye, Körmend Somogyi Tálalókonyha - 9900 Körmend, Thököly utca 29. Hungast Vital Kft. 2018.12.04. Jó (88%)
Veszprém megye, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium - 8500 Pápa, Várkert út 6. Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Nátus konyha 2018.12.04. Jeles (94%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyírjákó Óvodai Tálalókonyha - 4541 Nyírjákó, Fő utca 18. Nyírjákói Napközi Otthonos Konyha 2018.12.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Gyékényes Gyékényesi Gondozási Központ Tálalókonyha - 8851 Gyékényes, Szabadság tér 63. Gyékényes Központú Mikrotérségi Szociális Társulás 2018.12.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Balatonfüzfő Balatonfüzfő Város Önkormányzata Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Radnóti Úti Tagintézmény - 8175 Balatonfűzfő, Radnóti u. 26. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2018.12.05. Válaszra vár
Veszprém megye, Balatonfüzfő Balatonfüzfői Irinyi János Általános Iskola tálalókonyha - 8175 Balatonfűzfő, Irinyi János u. 2. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2018.12.05. Válaszra vár
Tolna megye, Bonyhád Tálalókonyha - 7150 Bonyhád, Szent Imre u. 7. TS Gastro Central Kft. 2018.12.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Sárbogárd Zengő Óvoda - 7000 Sárbogárd, Mikes köz 3. TS GASTRO Kft. 2018.12.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Sárbogárd Sárszentmiklósi Általános Iskola - 7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171-173. TS GASTRO Kft. 2018.12.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Csabrendek Csabrendeki Iskola Tálalókonyha - 8474 Csabrendek, Kossuth Lajos utca 14. Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Közszolgáltató Szervezet 2018.12.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Csömödér Pákai Öveges József Óvoda-Bölcsöde Csömödéri Telephelye - 8957 Csömödér, Rákóczi u. 16. Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 2018.12.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Lenti Kolping Gondozási Központ, Lenti és Kistérsége tálaókonyha - 8960 Lenti, Templom tér 11. Kolping Oktatási és Szociállis Intézményfenntartó Szervezet 2018.12.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Tényő Ady Endre Általános Iskola - 9111 Tényő, Győri út 53. Petrovitz Ferenc Zoltánné egyéni vállalkozó (ellátó) 2018.12.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Sopron Iskolai Közétkeztetés - 9400 Sopron, Hunyadi utca 8-10. Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 2018.12.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kiskunmajsa Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Tálalókonyha - 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly utca 1-3. TS GASTRO Kft. 2018.12.07. Jó (89%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Mesekert Óvoda Tálaló és Melegítőkonyha - 4033 Debrecen, Körtefa utca 3. Debreceni Intézmény Működtető Központ 2018.12.12. Jeles (90%)
Pest megye, Sződliget Gárdonyi Géza Általános Iskola Tálalókonyha - 2133 Sződliget, Vasúti fasor 16. Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2018.12.12. Jó (80%)
Bács-Kiskun megye, Kiskőrös Kiskőrösi Óvodák Szücsi Óvoda tálalókonyha - 6200 Kiskőrös, Rákóczi u. 148. Kiskőrös Város Önkormányzata 2018.12.12. Jó (86%)
Bács-Kiskun megye, Kiskőrös Bem József Általános Iskola Tálalókonyha - 6200 Kiskőrös, Vasvári Pál u. 2. TS Gastro Kft. 2018.12.12. Jó (83%)
Budapest Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Óbudai Hétpettyes Óvoda Székhely - 1033 Budapest, Harrer Pál utca 7. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Óbudai Hétpettyes Óvoda 2018.12.12. Jó (88%)
Budapest Harrer Pál Általános Iskola Tálalókonyha - 1033 Budapest, Harrer Pál utca 7. Hungast Vital Kft. 2018.12.12. Jó (80%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - 9027 Győr, Balassi Bálint utca 1. Győri Waldorf Egyesület 2018.12.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Mende Mendei Géza Fejedelem Általános Iskola - 2235 Mende, Forrás köz TS Gastro Kft. 2018.12.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Budakalász Budakalászi Bölcsöde Tálalókonyha - 2011 Budakalász, Budai út 10. Budakalász Város Önkormányzata 2018.12.13. Jó (82%)
Pest megye, Budakalász Budakkalászi Bölcsőde Mályva utcai Tagintézmény Tálalókonyha - 2011 Budakalász, Mályva utca 1/b Budakalász Város Önkormányzata 2018.12.13. Jó (80%)
Bács-Kiskun megye, Kiskőrös Kiskőrösi Óvodák Thököly úti Óvoda - 6200 Kiskőrös, Thököly utca 21. Kiskőrös Város Önkormányzata 2018.12.13. Jó (82%)
Bács-Kiskun megye, Kiskőrös Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola - 6200 Kiskőrös, Hrúz Mária utca 2/1. Ts Gastro Kft. 2018.12.13. Jó (87%)
Pest megye, Pécel Napsugár Bölcsőde Tálalókonyha - 2119 Pécel, Szemere Pál utca 6. TS Gastro Kft. 2018.12.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Isaszeg Damjanich Iskola Tálalókonyha - 2117 Isaszeg, Templom utca 11-13. TS Gastro Kft. 2018.12.13. Válaszra vár
Veszprém megye, Pápa Pápai Szakképzési Centrum Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma - 8500 Pápa, Veszprémi út 45. Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 2018.12.13. Jeles (95%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok SZKTT Egyesített Szociális Intézmény 6.-os számú Gondozási Központ tálalókonyhája - 5000 Szolnok, Radnóti út 40. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 2018.12.14. Válaszra vár
Pest megye, Váchartyán Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola Tálalókonyha - 2164 Váchartyán, Halászi Károly utca 2. Váchartyán Község Önkormányzata 2018.12.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Mosonmagyaróvár Újhegyi Imre Általános Iskola Tálalókonyha - 9200 Mosonmagyaróvár, Újhegyi Imre utca 69. Intézményi Működtető Gazdasági Szervezet 2018.12.14. Jó (85%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Sényő Sényői Tálalókonyha - 4533 Sényő, Kossuth utca 22. Nyírtura-Sényő Szociális Szolgáltató Központ 2018.12.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jármi Tálalókonyha - 4337 Jármi, Kölcsey Ferenc utca 16. Jármi-Papos Játéksziget Óvoda 2018.12.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Siófok Baross Gábor Szakképzési Centrum Szakgimnáziuma és Szakközép Iskolája - 8600 Siófok, Bakony u. 2. S-FOOD Gastronomy Kft. 2018.12.18. Jó (81%)
Komárom-Esztergom megye, Tatabánya Tatabányai Gyermekkert Óvoda - 2800 Tatabánya, Mártírok útja 57. Kölyök Kft. 2019.01.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Újbudai Bölcsődei Intézmények Újbudai Katica Bölcsőde Tálalókonyha - 1118 Budapest, Törökugrató utca 11. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2019.01.07. Jeles (91%)
Budapest Gazdagréti Óvoda Aranykapu Óvoda Telephely Tálalókonyha - 1118 Budapest, Törökugrató utca 13. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2019.01.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Kótaj Kótaji Polgármesteri Hivatal Óvoda Tálalókonyha - 4482 Kótaj, Szent István utca 22. Kótaji Polgármesteri Hivatal 2019.01.07. Jó (87%)
Somogy megye, Ádánd Ádándi Óvoda Tálalókonyha - 8653 Ádánd, Árpád u. 15. Ádánd Község Önkormányzata 2019.01.07. Jó (85%)
Somogy megye, Siófok Aranypart Kollégium Tálalókonyha - 8600 Siófok, Beszédes J. sétány 79. S-FOOD Gastronomy Kft. 2019.01.07. Válaszra vár
Pest megye, Kiskunlacháza Dobó Sándor Óvoda Búzavirág Óvoda Tálalókonyha - 2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty Mihály út 6/a Központi Konyha 2019.01.07. Válaszra vár
Hajdú-Bihar megye, Hajdúsámson Népkonyha - 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 16. Vértesi Református Egyházközség 2019.01.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Szigetszentmiklós Bíró Lajos Általános Iskola - 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 17. Szigetszentmiklós Város Önkormányzat EGOMIR 2019.01.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Szigetszentmiklós Bíró Lajos Általános Iskola Tagintézménye - 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor utca 13. Szigetszentmiklós Város Önkormányzat EGOMIR 2019.01.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Vértesszőlős Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde - 2837 Vértesszőlős, Múzeum utca 32/A Vértesszőlős Község Önkormányzata 2019.01.08. Jó (86%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyírbogdány Tagóvoda Tálalókonyha - 4511 Nyírbogdány, Óvoda utca 5. Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2019.01.08. Jó (82%)
Pest megye, Kerepes Meseliget Tagóvoda Tálalókonyhája - 2145 Kerepes, József Attila utca 71-75. Kerepes Város Önkormányzata 2019.01.08. Jó (87%)
Pest megye, Csömör Mátyás Király Általános Iskola Tálalókonyhája - 2141 Csömör, Major út 7-9. TS Gastro Kft. 2019.01.08. Jó (82%)
Somogy megye, Kaposvár Szentjakabi Tagóvoda Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Pécsi u. 124. Menzaminta Szolgáltató és Vendéglátó Kft. 2019.01.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Hétpettyes Óvoda Tagintézmény Szín-Kör-Játék Óvoda - 1032 Budapest, Solymár utca 12-14. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Hétpettyes Óvoda 2019.01.08. Jó (86%)
Budapest Óbudai Nagy László Általános Iskola Zápor utca - 1032 Budapest, Zápor utca 90. Hungast Vital Kft. 2019.01.08. Jó (81%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Kisvárda Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Tálalókonyha - 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8. Kisvárdai Szakképzési Centrum 2019.01.09. Válaszra vár
Budapest Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda - 1116 Budapest, Bükköny utca 9/a Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága 2019.01.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda - 1116 Budapest, Albertfalva utca 9-13. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága 2019.01.09. Jó (85%)
Nógrád megye, Sámsonháza Sámsonházai Szlovák Nemzetiségi Egységes Óvoda-Bölcsőde Intézmény Tálalókonyha - 3074 Sámsonháza, Petőfi út 44. Sámsonháza Község Önkormányzata 2019.01.09. Jó (82%)
Nógrád megye, Bátonyterenye II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Tálalókonyha - 3070 Bátonyterenye, Zrínyi út 1. Morka és Ron Kft. 2019.01.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Vas megye, Sorokpolány Sorokpolány Bóbita Óvoda Tálalókonyha - 9773 Sorokpolány, Petőfi Sándor utca 19. Sorokpolány Község Önkormányzat 2019.01.09. Jeles (92%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Ibrány Csicsergő Tálalókonyha - 4484 Ibrány, Óvoda utca 5. Baptista Szeretetszolgálat Csicsergő Óvodája 2019.01.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Ibrány Ibrányi Móricz Zsigmond Gimnázium és Kollégium Tálalókonyha - 4484 Ibrány, Petőfi utca 1. Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2019.01.09. Válaszra vár
Budapest Pestszentlőrinc Bóbita Óvoda Tálalókonyha - 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 2. Pestszentlőrinc Bóbita Óvoda 2019.01.09. Jó (84%)
Csongrád megye, Szeged Szegedi Dr. Waltner Károly Otthon G osztály tálalókonyhája - 6723 Szeged, Agyagos u. 45. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2019.01.10. Jó (83%)
Csongrád megye, Szeged Szegedi Dr. Waltner Károly Otthon F osztály tálalókonyhája - 6723 Szeged, Agyagos u. 45. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2019.01.10. Jó (80%)
Pest megye, Szigetszentmiklós József Attila Általános Iskola - 2310 Szigetszentmiklós, Csokonai utca 14. Szigetszentmiklós Város Önkormányzat EGOMIR 2019.01.10. Jó (86%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Baptista Szeretetszolgálat Napközi-Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye - 9029 Győr, Ladik utca 27. Baptista Szeretetszolgálat 2019.01.10. Jó (87%)
Baranya megye, Újpetre Óvodai Tálalókonyha - 7766 Újpetre, Kossuth Lajos u. 149. 2010-Villány Kft. 2019.01.10. Jó (81%)
Pest megye, Vác Baptista Szeretetszolgálat Szorgos Kezek Háza Tálalókonyha - 2600 Vác, Mentős köz 4. Baptista Szeretetszolgát Egyházi Jogi Személy 2019.01.10. Jó (83%)
Bács-Kiskun megye, Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Móra Utcai Óvodája Tálalókonyha - 6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc utca 2/A Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda 2019.01.11. Jeles (92%)
Budapest Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola Tálalókonyha - 1133 Budapest, Tutaj utca 8-10. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó Központ (IMFK) 2019.01.11. Jeles (91%)
Budapest Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola Tálalókonyha - 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó Központ (IMFK) 2019.01.11. Jeles (96%)
Somogy megye, Balatonendréd Balatonendrédi Általános Iskola Tálalókonyha - 8613 Balatonendréd, Szabadság u. 20-22. Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda 2019.01.11. Jó (82%)
Bács-Kiskun megye, Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza Dózsa György Általános Iskola Tálalókonyha - 6100 Kiskunfélegyháza, Dózsa György utca 26-32. Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 2019.01.11. Válaszra vár
Csongrád megye, Szeged Szegedi Dr. Waltner Károly Otthon C és W épület Tálalókonyhája - 6723 Szeged, Agyagos u. 45. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2019.01.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Szeged Szegedi Dr. Waltner Károly Otthon E osztály tálalókonyhája - 6723 Szeged, Agyagos u. 45. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2019.01.14. Jó (80%)
Komárom-Esztergom megye, Pilismarót Pilismaróti Mesevár Óvoda - 2028 Pilismarót, Iskola utca 2. Pilismarót Község Önkormányzata 2019.01.14. Jó (82%)
Komárom-Esztergom megye, Pilismarót Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola - 2028 Pilismarót, Rákóczi Ferenc utca 14. Pilismarót Község Önkormányzata 2019.01.14. Válaszra vár
Veszprém megye, Várpalota Forrás Evangélikus Keresztyén Óvoda - 8100 Várpalota, Jókai u. 10. Várpalotai Evangélikus Egyházközség 2019.01.14. Jó (81%)
Hajdú-Bihar megye, Komádi Tálalókonyha - 4138 Komádi, Köztársaság utca 15-16. Kerek Egy Ég alatt Óvoda és Bölcsőde-Szivárvány Óvoda 2019.01.14. Válaszra vár
Csongrád megye, Szeged Szegedi Dózsa György Általános Iskola Tálalókonyha - 6723 Szeged, Szent György tér 7. Suli-Host Vendéglátó és Szolgáltató Kft. 2019.01.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Cegléd Népkör tálalókonyha - 2700 Cegléd, Népkör utca 1. TS Gastro Kft. 2019.01.15. Válaszra vár
Hajdú-Bihar megye, Püspökladány Erőss Lajos Református Általános Iskola Tálalókonyha - 4150 Püspökladány, Kálvin tér 6-7. Erőss Lajos Református Általános Iskola 2019.01.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Cegléd Várkonyi István Általános Iskola Tálalókonyha - 2700 Cegléd, Rákóczi út 52. TS Gastro Kft. 2019.01.15. Jó (88%)
Vas megye, Boba Iskola-Óvoda Tálalókonyha - 9542 Boba, Berzsenyi utca 8. Lakos Ádám Evangélikus Szeretetotthon 2019.01.15. Jó (87%)
Tolna megye, Szakály Szakályi Százszorszép Óvoda Tálalókonyha - 7192 Szakály, Szabadság utca 151/a. Szakályi Százszorszép Óvoda 2019.01.15. Válaszra vár
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3526 Miskolc, Szeles utca 65. Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft. 2019.01.15. Jó (88%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3526 Miskolc, Katowice utca 17. Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft. 2019.01.15. Jeles (94%)
Pest megye, Cegléd Várkonyi István Általános Iskola Tálalókonyha - 2700 Cegléd, Széchenyi út 14/D TS Gastro Kft. 2019.01.15. Jó (85%)
Pest megye, Nagykőrös Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tálalókonyha - 2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs utca 3. TS Gastro Kft. 2019.01.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Fényeslitke Tálalókonyha - 4621 Fényeslitke, Kosssuth utca 94. Fényeslitkei Ligetszépe Óvoda és Bölcsőde 2019.01.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Cegléd TS Gastro Kft. Táncsics Mihály Általános Iskola Budai út Telephely Tálakókonyha - 2700 Cegléd, Külső Budai út 2. TS Gastro Kft. 2019.01.16. Válaszra vár
Pest megye, Cegléd Eötvös Tálalókonyha - 2700 Cegléd, Eötvös tér 8. TS Gastro Kft. 2019.01.16. Jó (83%)
Pest megye, Cegléd Losontzi Tálalókonyha - 2700 Cegléd, Buzogány utca 23. TS Gastro Kft. 2019.01.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kalocsa Tálalókonyha Nebuló - 6300 Kalocsa, Tompa M. utca 10-14. Kalocsai Közétkeztetési Intézmény 2019.01.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyírbogdány Székhely Óvoda Tálalókonyha - 4511 Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor utca 1. Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2019.01.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Nagykőrös Kossuth Általános Iskola Tálalókonyha - 2750 Nagykőrös, Kinizsi utca 4. TS Gastro Kft. 2019.01.16. Válaszra vár
Veszprém megye, Balatonfüred Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Tálalókonyha - 8230 Balatonfüred, Kéki u. 6. Balatonfüredi Többcélú Társulás 2019.01.16. Válaszra vár
Veszprém megye, Tihany Viszhang Óvoda - 8237 Tihany, Viszhang u. 21. Tihany Község Önkormányzata 2019.01.16. Jó (84%)
Komárom-Esztergom megye, Komárom K-EM-i Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Móra Ferenc Tagintézménye - 2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 17. Kölyök Kft. 2019.01.17. Válaszra vár
Komárom-Esztergom megye, Komárom Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye Komárom Város Gondozási Központja - 2900 Komárom, Kelemen László utca 2. Komárom Város Önkormányzata 2019.01.17. Jeles (93%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Törökszentmiklós Tulipánkert Székhely Óvoda - 5200 Törökszentmiklós, Hunyadi út 14. Törökszentmiklós Város Önkormányzata 2019.01.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Törökszentmiklós Hunyadi Mátyás Iskolai Tálalókonyha - 5200 Törökszentmiklós, Hunyadi út 6. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat 2019.01.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Várpalota Lurkó Kuckó Központi Óvoda - 8100 Várpalota, Mártirok u. 3. Várpalota Város Önkormányzata 2019.01.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Várpalota Köyökvár Tagóvoda - 8100 Várpalota, Mátyás király u. 7. Várpalota Város Önkormányzata 2019.01.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Salgótarján Hétszínvirág Óvoda - 3100 Salgótarján, Acélgyári út 63. Hungast Vital Kft. 2019.01.17. Jeles (95%)
Békés megye, Gyomaendrőd Óvodai Tálalókonyha - 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 101. Gyermekliget Nonprofit Kft. 2019.01.17. Jeles (94%)
Csongrád megye, Szeged Gábor Dénes Szakgimnázium és Szakközépiskola és Kollégium Tálalókonyhája - 6724 Szeged, Mars tér 14. Suli-Host Vendéglátó és Szolgáltató Kft. 2019.01.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Cegléd Tálalókonyha - 2700 Cegléd, Örkényi út 583. TS Gastro Kft. 2019.01.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Cegléd Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium tálalókonyha - 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc út 32. TS Gastro Kft. 2019.01.18. Válaszra vár
Pest megye, Pécel Nyitnikék Óvoda Tálalókonyhája - 2119 Pécel, Petőfi Sándor utca 1/B TS Gastro Kft. 2019.01.18. Jó (85%)
Pest megye, Pécel Szivárvány Óvoda Tálalókonyhája - 2119 Pécel, Szent Imre körút 13. TS Gastro Kft. 2019.01.18. Válaszra vár
Pest megye, Nagykőrös II. Rákóczi Ferenc Tálalókonyha - 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 39. TS Gastro Kft. 2019.01.19. Jó (81%)
Baranya megye, Pécs Baptista Szeretetszolgálat Életminőség-Fejlesztő Szolgáltatások Intézménye Fogyatékosok Gondozóháza, Átmeneti Szállás Tálalókonyha - 7633 Pécs, Dombay János u. 3. Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 2019.01.20. Jó (86%)
Budapest Törökvész úti Általános Iskola tálalókonyhája - 1025 Budapest, Törökvész út 67-69. Budapest, Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézményeket Működtető Központ 2019.01.21. Jeles (90%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Szolnoki Széchenyi István Gimnázium Tálalókonyha - 5000 Szolnok, Széchenyi körút 16. Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata 2019.01.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Somogyvámos Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ Tálalókonyha - 8699 Somogyvámos, Csepregi Lajos utca 8. Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 2019.01.22. Jeles (91%)
Somogy megye, Somogyvár Somogyvári Szent László Király Általános Iskola Tálalókonyha - 8698 Somogyvár, Kossuth Lajos utca 32. Somogyvár Község Önkormányzata 2019.01.22. Válaszra vár
Győr-Moson-Sopron megye, Győr AUDI PTC Büfé és Étterem - 9027 Győr, Berkenye Fasor 2. Hungast Vital Kft. 2019.01.22. Jó (86%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3529 Miskolc, Szilvás utca 38. Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft. 2019.01.22. Jeles (92%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3525 Miskolc, Tizeshonvéd utca 21. Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft. 2019.01.22. Jeles (93%)
Budapest Ugri-Bugri Bölcsőde - 1138 Budapest, Vizafogó sétány 6. Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ 2019.01.22. Jó (88%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Közép utcai óvoda tálalókonyha - 4031 Debrecen, Közép utca 2. Közép Utcai Óvoda 2019.01.22. Jó (86%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Verseghy Ferenc Gimnázium Tálalókonyha - 5000 Szolnok, Tisza park 1. Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata 2019.01.23. Jó (80%)
Fejér megye, Székesfehérvár Seregélyesi Úti Tálalókonyha - 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. Hungast Vital Kft. 2019.01.23. Jó (84%)
Komárom-Esztergom megye, Komárom-Szőny Komáromi Szőnyi Színes Óvoda - 2921 Komárom-Szőny, Kossuth Lajos utca 9. Komárom Város Önkormányzata 2019.01.23. Jó (85%)
Komárom-Esztergom megye, Komárom-Szőny Szőnyi Bozsik József Általános Iskola - 9021 Komárom-Szőny, Magtár utca 2. Kölyök Kft. 2019.01.23. Válaszra vár
Somogy megye, Barcs Barcs, Középrigóc Kollégium Tálalókonyha - 7570 Barcs, Középrigóc 0400 hrsz. Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2019.01.23. Válaszra vár
Vas megye, Szombathely Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény Százszorszép Bölcsőde Tálalókonyha - 9700 Szombathely, Váci Mihály út 5. Szombathelyi Egyesített Bölcsöde Intézmény 2018.07.24. Jeles (95%)
Vas megye, Nárai Nárai Aranykapu Óvoda Tálalókonyha - 9797 Nárai, Petőfi Sándor utca 37. Nárai Község Önkormányzat 2019.01.10. Válaszra vár
Fejér megye, Alcsútdoboz Háromhárs Óvoda - 8087 Alcsútdoboz, Béke utca 17. Alcsútdoboz Település Önkormányzata 2019.01.14. Válaszra vár
Pest megye, Gödöllő Martinovics Úti Kastélykert Óvoda Tálalókonyha - 2100 Gödöllő, Martinovics út 16. Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2019.01.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Pitypang Óvoda Tálalókonyha - 4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 39. Homokkerti Pitypang Óvoda 2019.01.21. Jeles (90%)
Budapest Pestszentlőrinci Lurkó-Liget Óvoda Tálalókonyha - 1182 Budapest, Dráva u. 34/b. Pestszentlőrinci Lurkó-Liget Óvoda 2019.01.22. Jó (84%)
Pest megye, Kistarcsa Tölgyfa Óvoda Tálalókonyhája - 2143 Kistarcsa, Széchenyi út 61. SAPEZOK Kft. 2019.01.23. Jó (82%)
Pest megye, Nagytarcsa 80. Üzem Nagytarcsai Tálalókonyhája - 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 2-4. Junior Vendéglátó Zrt. 2019.01.23. Jeles (93%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Liget úti Általános Iskola Tálalókonyha - 5000 Szolnok, Liget utca 10. Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata 2019.01.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Tolna Tálalókonyha - 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky utca 73/7. Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központ 2019.01.24. Válaszra vár
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Sematic Étterem - 4400 Nyíregyháza, Debreceni utca 273. Hungast Vital Kft. 2019.01.24. Jó (88%)
Somogy megye, Kaposvár Búzavirág Bölcsőde Tálalókonyha - 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 20. Menzaminta Magyarország Kft. 2019.01.24. Jeles (93%)
Budapest Napraforgó Bölcsőde Tálalókonyha - 1134 Budapest, Angyalföldi út 43. Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ 2019.01.25. Jeles (94%)
Budapest Prizma Általános Iskola és Óvoda EGYMI Tálalókonyha - 1134 Budapest, Váci út 57. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó Központ (IMFK) 2019.01.25. Jeles (96%)
Budapest Iskolai Tálalókonyha - 1134 Budapest, Váci út 61. Gyermekház Iskola 2019.01.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Mihályi Mihályi Napfény Óvoda Tálalókonyha - 9342 Mihályi, Rába tér 10. Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2019.01.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Öskü Napsugár Óvoda és Bölcsőde Tálalókonyha - 8191 Öskü, Szabadság tér 2. Öskü Község Önkormányzata 2019.01.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Balassagyarmat Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Tálalókonyha - 2660 Balassagyarmat, Ady Endre út 1/A Hungast Vital Kft. 2019.01.25. Jó (88%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Kassai Tálalókonyha - 5000 Szolnok, Kassai út 17. Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata 2019.01.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája - 9023 Győr, Kassák Lajos utca 14/a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.01.28. Jó (81%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda - 9025 Győr, Péterfy Sándor utca 2-4. Nyugatmagyarországi Kereskedelmi Vendéglátó és Szolgáltató Zrt 2019.01.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Nyitnikék Étterem - 4400 Nyíregyháza, Kertész utca 15. Hungast Vital Kft. 2019.01.28. Jeles (95%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Posta Úti Étterem - 4400 Nyíregyháza, Posta utca 2. Hungast Vital Kft. 2019.01.28. Jeles (96%)
Pest megye, Vácszentlászló Szent László Általános Iskola Melegítő- Tálalókonyha - 2115 Vácszentlászló, Fő út 2. Vácszentlászló Község Önkormányzata 2019.01.28. Válaszra vár
Heves megye, Eger Bervavölgyi Tagóvoda Tálalókonyha - 3300 Eger, I. számú lakótelep 9-es épület Benedek Elek Óvoda 2019.01.28. Jó (86%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Angyalkert Óvoda Telephelye - 4033 Debrecen, Bányai Júlia utca 10. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.01.28. Jó (88%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászberény Jászberény Város Óvodai Intézménye Fürkész Óvoda - 5100 Jászberény, Kossuth Lajos utca 116. Jászberény Város Önkormányzata 2019.01.29. Jó (80%)
Veszprém megye, Pécsely Balatonfüredi Tündérkert Óvoda Kökörcsin Tagóvodája - 8245 Pécsely, Iskola u. 183. Balatonfüredi közöktatási Intézményfenntartó Társulás 2019.01.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Gyermeksziget Montessori Óvoda - 1039 Budapest, Zipernowsky Károly utca 2. Gyermeksziget Montessori Óvoda 2019.01.29. Jó (81%)
Budapest Zipernowsky Általános Iskola - 1039 Budapest, Zipernowsky Károly utca 1. Hungast Vital Kft. 2019.01.29. Jó (86%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Sípos Utcai Óvoda Tálalókonyha - 4030 Debrecen, Sípos utca 6. Cívis Hungast Kft. 2019.01.29. Jeles (90%)
Budapest Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Tálalókonyha - 1022 Budapest, Marczibányi tér 1. Budapest, Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézményeket Működtető Központ 2019.01.30. Jó (82%)
Pest megye, Budakalász Szentistvántelepi Általános Iskola Tálalókonyha - 2011 Budakalász, Martinovics utca 9. Budakalász Város Önkormányzata 2019.01.30. Jó (83%)
Pest megye, Csobánka Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagiskolája Tálalókonyha - 2014 Csobánka, Vörösvári út 12. Csobánka Község Önkormányzata 2019.01.30. Válaszra vár
Nógrád megye, Karancslapujtő Kastélykert Óvoda Tálalókonyha - 3182 Karancslapujtő, Hunyadi út 38. Karancslapujtő Községi Önkormányzat 2019.01.30. Jeles (92%)
Nógrád megye, Karancsalja Mocsáry Antal Általános Iskola Tálalókonyha - 3181 Karancsalja, Rákóczi út 111. Karancsalja Község Önkormányzata 2019.01.30. Válaszra vár
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3529 Miskolc, Gesztenyés utca 25. Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft. 2019.01.30. Jeles (92%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3529 Miskolc, Szigethy Mihály utca 8. Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft. 2019.01.30. Jeles (94%)
Heves megye, Lőrinci Napsugár Óvoda Selyp Tálalókonyha - 3021 Lőrinci, Nefelejcs út 2. Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény 2019.01.30. Jeles (90%)
Heves megye, Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény Tálalókonyha - 3021 Lőrinci, Temesvári út 9. Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény 2019.01.30. Jeles (90%)
Fejér megye, Székesfehérvár Németh László Tálalókonyha - 8000 Székesfehérvár, Salétrom utca 4-6. Hungast Vital Kft. 2019.01.31. Jó (83%)
Budapest Számítástechnikai Általános Iskola Tálalókonyha - 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó Központ (IMFK) 2019.01.31. Jeles (96%)
Fejér megye, Dunaújváros Csillagvirág Óvoda Tálalókonyha - 2400 Dunaújváros, Széchenyi István utca 3/B. Zalagast Kft. 2019.01.31. Jó (88%)
Pest megye, Dunakeszi Dunakeszi Eszterlánc Óvoda - 2120 Dunakeszi, Budai Nagy Antal utca 4-8. Dunakeszi Óvodai és Humánszolgáltató és Könyvtár 2019.01.31. Jó (88%)
Pest megye, Dunakeszi Szent István Általános Iskola Tálalókonyha - 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. Hungast Vital Kft. 2019.01.31. Jó (85%)
Komárom-Esztergom megye, Tatabánya Füzes Utcai Általános Iskola - 2800 Tatabánya, Füzesi utca 38. Kölyök Kft. 2019.02.01. Válaszra vár
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászberény Jászberény Város Óvodai Intézménye Sün Sámuel Óvoda Tálalókonyha - 5100 Jászberény, Lajosmizsei utca 1. Jászberény Város Önkormányzata 2019.02.04. Jó (85%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászberény Jászberény Város Óvodai Intézménye Zengő Óvoda Tálalókonyha - 5100 Jászberény, Kiss Ernő utca 12. Jászberény Város Önkormányzata 2019.02.04. Jó (84%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Iskolai Tálalókonyha - 3535 Miskolc, Móra Ferenc utca 1/A. Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2019.02.04. Jó (86%)
Hajdú-Bihar megye, Hajdúszoboszló Mesevár Óvoda Tálalókonyha - 4200 Hajdúszoboszló, Kovács Gyula utca 24. Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 2019.02.04. Jó (87%)
Heves megye, Eger Kereskedelmi Tálalókonyha - 3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6. Ts Gastro Kft. 2019.02.05. Jó (80%)
Veszprém megye, Ajka Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ "Méltó Élet Esélye" Idősek Otthona - 8400 Ajka, Frankel Leó utca 8. Ajka Város Önkrmányzata 2019.02.05. Jó (84%)
Heves megye, Eger Lenkey János Általános Iskola Tálalókonyha - 3300 Eger, Markhot Ferenc utca 6. TS Gastro Kft. 2019.02.05. Jeles (94%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kuncsorba Kuncsorbai Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Óvodája - 5412 Kuncsorba, József Attila út 10/A Kuncsorbai Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2019.02.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Eger Pásztorvölgyi Tálalókonyha - 3300 Eger, Pásztorvölgyi út 25. TS Gastro Kft. 2019.02.05. Jeles (90%)
Hajdú-Bihar megye, Hajdúböszörmény Bocskai Tálalókonyha - 4220 Hajdúböszörmény, Benedek János utca 6. Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019.02.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Eger Bornemissza Tálalókonyha - 3300 Eger, Kertész utca 128. TS Gastro Kft. 2019.02.06. Jó (85%)
Bács-Kiskun megye, Baja Petőfi utcai Tagóvoda Tálalókonyha - 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 6-8. Bajai Óvodaigazgatóság 2019.02.06. Jeles (91%)
Bács-Kiskun megye, Baja Bajai Szentistváni Általános Iskola Tálalókonyha - 6500 Baja, Dózsa György utca 131-133. Bajai Marketing Kft. 2019.02.06. Jó (83%)
Békés megye, Békéscsaba Békés Megyei Rendőr Főkapitányság Békéscsabai RK. Fogda Tálalókonyha - 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. Békés Megyei Rendőr Főkapitányság 2019.02.06. Jó (83%)
Heves megye, Eger Balassi Bálint Tálalókonyha - 3300 Eger, Malomárok utca 1. TS Gastro Kft. 2019.02.06. Jó (82%)
Heves megye, Eger Kemény Ferenc Sportiskola Tálalókonyhája - 3300 Eger, Kodály Zoltán út 5. TS Gastro Kft. 2019.02.06. Jeles (90%)
Heves megye, Eger Tinódi Tálalókonyha - 3300 Eger, Vallon utca 2. TS Gastro Kft. 2019.02.06. Jó (89%)
Csongrád megye, Szeged Fénysugár Katolikus ÓvodaTálalókonyha - 6720 Szeged, Hóbiárt Basa utca 30. Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság 2019.02.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Bősárkány Bősárkányi Iskola Tálalókonyha - 9167 Bősárkány, Petőfi utca 49-51. Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda 2019.02.08. Válaszra vár
Budapest Hunyadi Mátyás Általános Iskola Tálalókonyha - 1136 Budapest, Karikás Frigyes utca 3. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Intézmény működtető és Fenntartó Központ 2019.02.11. Jeles (91%)
Csongrád megye, Kistelek Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium - 6760 Kistelek, Ifjúság tér 3. S-Food Gastronomy Kft. 2019.02.11. Jó (81%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Szakképzési Centrum Tálalókonyha - 5000 Szolnok, Béla Király utca 4. Íz-Mód Kft. 2019.02.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Mátranovák Fekete István Általános Iskola, tálalókonyha -3143 Mátranovák, Nyírmedi út 12. Bohács Miklós és Társa Kft. 2019.02.12. Válaszra vár
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Újcsalános Melegítőkonyha - 3716 Újcsanálos, Rákóczi utca 41. Jakkel és Társa Kft. 2019.02.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Kossuth Lajos Általános Iskola Tálalókonyhája - 1151 Budapest, Kossuth utca 53. Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 2019.02.12. Válaszra vár
Somogy megye, Siófok Vak Bottyán Általános Iskola - 8600 Siófok, Március 15. park 1. S-FOOD Gastronomy Kft. 2019.02.12. Jó (81%)
Somogy megye, Siófok Perczel Mór Gimnázum - 8600 Siófok, Március 15. park 1. S-FOOD Gastronomy Kft. 2019.02.12. Jó (83%)
Heves megye, Noszvaj Lacikonyha (Tálalókonyha, Noszvaji Iskola) - 3325 Noszvaj, Kossuth utca 12. Magyar László e.v. 2019.02.12. Jó (84%)
Pest megye, Gyömrő Központi Iskola Tálalókonyha - 2230 Gyömrő, Fő tér 2/b. Gyömrő Város Önkormányzata 2019.02.13. Válaszra vár
Budapest Csipet-Csapat Bölcsőde Tálalókonyha - 1139 Budapest, Hajdú utca 21. Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ 2019.02.13. Jeles (96%)
Budapest Ady Endre Gimnázium Tálalókonyha - 1139 Budapest, Röppentyű utca 62. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó Központ (IMFK) 2019.02.13. Jeles (95%)
Győr-Moson-Sopron megye, Kóny Tündér-tavi Óvoda Tálalókonyha - 9144 Kóny, Petőfi utca 40/B Kóny Község Önkormányzat 2019.02.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Tálalókonyha - 3524 Miskolc, Pattantyus Ábrahám Géza utca 2. Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft. 2019.02.13. Jeles (94%)
Csongrád megye, Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely Szeremlei Sámuel Református Óvoda Tálalókonyha - 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky utca 13. Hódmezővásárhely-Újtemplomi Református Egyházközség 2019.02.13. Jeles (92%)
Csongrád megye, Hódmezővásárhely Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola Tálalókonyha - 6800 Hódmezővásárhely, Bartók Béla utca 23. Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2019.02.13. Jeles (93%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Kazincbarcika Angyalkert Görögkatolikus Óvoda - 3700 Kazincbarcika, Kikelet köz 2. Miskolci Egyházmegye Hivatala 2019.02.13. Válaszra vár
Csongrád megye, Szeged SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Tálalókonyhája - 6722 Szeged, Boldogasszony sugárút 3-5. SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 2019.02.14. Válaszra vár
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Szegő Gábor Általános Iskola - Belvárosi Tálalókonyha - 5000 Szolnok, Templom út 6. Ozirisz Vendéglátó Kft. 2019.02.14. Válaszra vár
Somogy megye, Balatonfenyves Balatonfenyvesi Kisfenyő Óvoda Tálalókonyha - 8646 Balatonfenyves, Fenyvesi utca 35-37. Balatonfenyves Község Önkormányzata 2019.02.14. Jó (82%)
Győr-Moson-Sopron megye, Mosonmagyaróvár Fekete István Általános Iskola Tálalókonyha - 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 29. Intézményi Működtető Gazdasági Szervezet 2019.02.14. Jó (84%)
Bács-Kiskun megye, Baja MNÁMK Tálalókonyha - 6500 Baja, Duna utca 33. Hungast Vital Kft. 2019.02.14. Jeles (92%)
Budapest Tomori Pál Általános Iskola Tálalókonyha - 1131 Budapest, Tomori utca 2. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó Központ (IMFK) 2019.02.15. Jeles (93%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Nyékládháza Viola Időskorúak Otthona Tálalókonyha - 3433 Nyékládháza, Viola utca 1/B. Magyari Közhasznú Nonprofit Kft. 2019.02.18. Válaszra vár
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Macskacicó Bölcsőde - 6000 Kecskemét, Tóth László sétány 2. Egészségügyi és Szociális Intézmények igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja 2019.02.18. Jeles (91%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Hunyadi János Általános Iskola Tálalókonyha - 6000 Kecskemét, Kandó Kálmán út 14. Hungast Vital Kft. 2019.02.18. Jó (81%)
Hajdú-Bihar megye, Hajdúhadház Bercsényi Utca Telephely Tálalókonyha - 4242 Hajdúhadház, Bercsényi utca 23. Hajdúhadházi Óvoda 2019.02.19. Válaszra vár
Zala megye, Nagykapornak Iskolai Tálalókonyha - 8935 Nagykapornak, Kisfaludy utca 2. Idősek Otthona Nagykapornak 2019.02.21. Jó (89%)
Békés megye, Mezőberény Csiribiri Óvoda Tálalókonyha - 5650 Mezőberény, Kinizsi Pál utca 13. Mezőberény Város Óvodai Intézménye 2019.02.05. Jó (81%)
Komárom-Esztergom megye, Esztergom Esztergomi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola - 2500 Esztergom, Dobogókői út 9. Hungast Esztergom Zrt. 2019.02.11. Jó (89%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Kazincbarcika Dózsa György Tagiskola Konyhája - 3700 Kazincbarcika, Dózsa György út 39. Barcika Príma Közétkeztetési és Vendéglátási Kft. 2019.02.13. Válaszra vár
Komárom-Esztergom megye, Tatabánya Kertvárosi Óvoda Lila Óvoda telephely - 2800 Tatabánya, Verebély László utca 1/a Kölyök kft. 2019.02.14. Válaszra vár
Győr-Moson-Sopron megye, Mosonmagyaróvár Mosoni Idősek Klubja Tálalókonyha - 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István út 109. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 2019.02.14. Jó (81%)
Fejér megye, Mór Móri Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola ,Szakiskola,Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény - 8060 Mór, Vértes út 67. Mór Város Önkormányzata 2019.02.18. Válaszra vár
Nógrád megye, Salgótarján Szivárvány Tagóvoda, tálalókonyha - 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 2. Hungast Vital Kft. 2019.02.18. Válaszra vár
Nógrád megye, Salgótarján Stromfeld Aurél Szakközépiskola, tálalókonyha - 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. Hungast Vital Kft. 2019.02.18. Jeles (92%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kisújszállás Tálalókonyha - 5310 Kisújszállás, Béla Király út 67. Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája 2019.02.18. Jó (87%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kisújszállás Tálalókonyha - 5310 Kisújszállás, Széchenyi utca 9. Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája 2019.02.18. Jó (89%)
Fejér megye, Enying Szirombontogató Óvoda Kossuth utcai telephelye - 8130 Enying, Kossuth utca 25. S-Food Gastronomy Kft. 2019.02.19. Válaszra vár
Fejér megye, Enying Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola tálalókonyha - 8130 Enying, Kossuth utca 55. S-Food Gastronomy Kft. 2019.02.19. Jó (80%)
Pest megye, Vác Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda Székhely Tálalókonyha - 2600 Vác, Nyár u. 1. Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala 2019.02.19. Jó (80%)
Komárom-Esztergom megye, Esztergom-Kertváros Esztergomi Kertvárosi Óvoda - 2509 Esztergom-Kertváros, Kolozsvári út 18. Hungast Esztergom Zrt. 2019.02.19. Jeles (91%)
Komárom-Esztergom megye, Esztergom Esztergomi József Attila Általános Iskola - 2500 Esztergom, Martsa Alajos utca 2. Hungast Esztergom Zrt. 2019.02.19. Jó (80%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Törökszentmiklós Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Napraforgó Tagóvoda - 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 21. Törökszentmiklós Város Önkormányzata 2019.02.19. Válaszra vár
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Törökszentmiklós Szent Kristóf Katolikus Tagóvoda - 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 167. Egri Főegyházmegye 2019.02.19. Válaszra vár
Somogy megye, Siófok Napraforgó Óvoda - 8600 Siófok, Fő u. 130. S-FOOD Gastronomy Kft. 2019.02.19. Jó (82%)
Somogy megye, Siófok Siófoki Beszédes József Ált. Isk. - 8600 Siófok, Szépvölgyi út 2. S-FOOD Gastronomy Kft. 2019.02.19. Jó (84%)
Bács-Kiskun megye, Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Kossuthvárosi Óvodája-Tálalókonyha - 6100 Kiskunfélegyháza, Dessewffy utca 38. Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda 2019.02.19. Jó (88%)
Bács-Kiskun megye, Kiskunfélegyháza Platán Utcai Iskola Tálalókonyha - 6100 Kiskunfélegyháza, Platán utca 12. Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 2019.02.19. Válaszra vár
Fejér megye, Enying Enyingi Szirombontogató Óvoda Gárdonyi utcai telephelye - 8130 Enying, Gárdonyi Géza utca hrsz 30. S-Food Gastronomy Kft. 2019.02.20. Válaszra vár
Fejér megye, Dunaújváros Napsugár Óvoda Tálalókonyha - 2400 Dunaújváros, Március 15. tér 12. Zalagast Kft. 2019.02.20. Válaszra vár
Fejér megye, Dunaújváros Arany János Általános Iskola tálalókonyha -2400 Dunaújváros, Március 15. tér 5. Zalagast Kft. 2019.02.20. Válaszra vár
Csongrád megye, Makó Szivárvány Református Bölcsőde tálalókonyha - 6900 Makó, Kálvin tér 4. Szivárvány Református Bölcsőde 2019.02.20. Jeles (91%)
Budapest Árpád Gimnázium Tálalókonyhája - 1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. Gyermekmenza Kft. 2019.02.20. Jó (85%)
Somogy megye, Tab Tabi Takáts Gyula Óvoda és Bölcsőde Tálalókonyhák - 8660 Tab, Óvoda utca 4. Tab Város Önkormányzata 2019.02.21. Válaszra vár
Budapest Szövőgyár utcai Székhelyóvoda Tálalókonyha - 1151 Budapest, Szövőgyár utca 24. Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 2019.02.21. Jó (85%)
Budapest Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium Tálalókonyhája - 1151 Budapest, Fő út 70. Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 2019.02.21. Jó (80%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Tálaló-melegítőkonyha - 4030 Debrecen, Epreskert utca 80. Cívis Hungast Kft. 2019.02.21. Jeles (91%)
Somogy megye, Siófok Nyolcszinvirág Óvoda - 8600 Siófok, Bókai J. u. 2. S-FOOD Gastronomy Kft. 2019.02.22. Jó (87%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Parasznya Tálalókonyha - 3777 Parasznya, Szabadság utca 50. Pitypalatty-völgyi Csicsergő Óvoda 2019.02.25. Válaszra vár
Heves megye, Poroszló Tisza-mente települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Intézménye tálalókonyha - 3388 Poroszló, Alkotmány út 7. Tisza-mente települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2019.02.25. Jó (80%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Tálalókonyha - 4031 Debrecen, Sámsoni út 147. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr Főkapitányság 2019.02.25. Jó (88%)
Fejér megye, Enying Enyingi Szirombontogató Óvoda (Rákóczi utcai telephelye) - 8130 Enying, Rákóczi utca 33. S-Food Gastronomy Kft. 2019.02.26. Jó (84%)
Hajdú-Bihar megye, Hajdúhadház Tálalókonyha - 4242 Hajdúhadház, Óvoda utca 1. Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda 2019.02.26. Válaszra vár
Csongrád megye, Szeged Szegedi Fegyház és Börtön Főzőkonyha - 6727 Szeged, Mars tér 13. Szegedi Fegyház és Börtön 2019.02.27. Jó (88%)
Komárom-Esztergom megye, Ete Tárkány-Ete Közfenntartású Napraforgó Óvoda és Konyhája Etei tagóvodája - 2947 Ete, Kossuth Lajos utca 29. Tárkány-Ete Köznevelési Társulás 2019.02.28. Válaszra vár
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tiszapüspöki Tiszapüspöki Általános Iskola - 5211 Tiszapüspöki, Fő út 85. Országos Roma Önkormányzat 2019.02.28. Válaszra vár
Somogy megye, Siófok Pillangó Óvoda Tálalókonyha - 8600 Siófok, Asztalos u. 20. S-FOOD Gastronomy Kft. 2019.02.28. Jó (84%)
Pest megye, Ócsa Manóvár Bölcsőde Tálalókonyha - 2364 Ócsa, Baross utca 14. TS Gastro Kft. 2019.02.28. Jeles (91%)
Pest megye, Veresegyház Őszi Liget Idősek Otthona - 2112 Veresegyház, Pacsirta utca 4-6. Őszi Liget Nonprofit Kft. 2019.03.04. Válaszra vár
Pest megye, Gödöllő Erkel Ferenc Általános Iskola, Logopédia Tálalókonyha - 2100 Gödöllő, Mátyás Király út 10. Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2019.03.04. Válaszra vár
Budapest Pesterzsébet Önkormányzat Humán Szolgáltatások Intézménye Gyermekek Átmeneti Otthona tálalókonyha - 1203 Budapest, Pázsitos sétány 7. Pesterzsébet Önkormányzat Humán Szolgáltatások Intézménye Gyermekek Átmeneti Otthona 2019.03.04. Jó (87%)
Budapest Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Kékcinke Tagóvoda tálalókonyha - 1203 Budapest, Pázsitos sétány 5. Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Kékcinke Tagóvoda 2019.03.04. Jó (81%)
Pest megye, Vác Váci Alsóvárosi Óvoda Kertész Utcai Tagóvodája Tálalókonyha - 2600 Vác, Kertész utca 9. Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala 2019.03.05. Jó (85%)
Nógrád megye, Salgótarján SKÁID Diákotthon, tálalókonyha - 3100 Salgótarján, Petőfi út 96. Hungast Vital Kft. 2019.03.07. Válaszra vár
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Kocsord Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda Tálalókonyha (Iskolai Tálalókonyha) - 4751 Kocsord, Jókai Mór utca 14. Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda 2019.03.07. Válaszra vár

Minősítési eredmények - főzőkonyhák

Megye/Település
Főzőkonyha név / üzemelés helye
Üzemeltető
Minősítő szemle ideje
Minősítés eredménye
Megye/Település Főzőkonyha név / üzemelés helye Üzemeltető Minősítő szemle ideje Minősítés eredménye
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Kórház - 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Bács-Kiskun Megyei Kórház 2015.10.08. Jeles (95%)
Bács-Kiskun megye, Kiskőrös Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon Főzőkonyha - 6200 Kiskőrös, Rákóczi u. 65. Kiskőrös Evangélikus Egyházközség 2015.12.08. Jó (82%)
Bács-Kiskun megye, Kiskunmajsa Dózsa Konyha - 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 6. Suli - Host Vendéglátó és Szolgáltató Kft. 2016.01.12. Jó (80%)
Bács-Kiskun megye, Szarvas Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje, Aprók Kertje Bölcsőde főzőkonyhája - 5540 Szarvas, Kossuth Lajos utca 19. Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje 2016.02.16. Jeles (92%)
Bács-Kiskun megye, Jánoshalma AM ASZK Főzőkonyha - 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. AM Kelet-magyarországi Agrár-Szakképző Központ Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2018.09.04. Jó (82%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. Főzőkonyha - 6000 Kecskemét, Georg Knorr u. 8. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2017.05.30. Jeles (91%)
Bács-Kiskun megye, Ballószög Aranykor Időskorúak Otthona Főzőkonyha - 6035 Ballószög, V. körzet 168. Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány 2017.08.09. Jó (80%)
Bács-Kiskun megye, Szabadszállás Nagy Vendéglő-Közétkeztetés és Rendezvényterem - 6080 Szabadszállás, Dózsa György utca 1-2. Szabadszállás Város Önkormányzata Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2017.09.25. Jeles (90%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét GAMF Konyha - 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Vincze-Nagy Kft. 2017.12.04. Jó (81%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Bolyai János Gimnázium Főzőkonyha - 6000 Kecskemét, Irinyi utca 49. Bakos és Társai Bt. 2017.12.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Precíz Kft. 320-as Rákóczi Konyha - 6000 Kecskemét, Tóth László sétány 2. Precíz Kft. 2017.12.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kiskőrös Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Otthona főzőkonyha - 6200 Kiskőrős, Szűcs József u. 12. Magyarországi Baptista Egyház 2017.12.13. Jó (81%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Mátyás király Általános Iskola, főzőkonyha - 6000 Kecskemét Mátyás király körút 46. Bakos és Társai Bt. 2017.12.19. Jó (88%)
Bács-Kiskun megye, Kiskőrös Kiskőrösi Főzőkonyha - 6200 Kiskőrös, Árpád u. 18. TS Gastro Kft. 2017.12.19. Jó (89%)
Bács-Kiskun megye, Kiskunhalas Bajza utcai Főző és Tálalókonyha - 6400 Kiskunhalas Bajza utca 1/a. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 2018.01.10. Jó (85%)
Bács-Kiskun megye, Kunszentmiklós Kisbojtár Vendéglő - 6090 Kunszentmiklós, Kossuth Lajos utca 28. FA-TÁNYÉR Asztalos és Vendéglátóipari Bt. 2018.01.18. Jó (87%)
Bács-Kiskun megye, Kiskőrös Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Otthona Főzőkonyha - 6200 Kiskőrös, Szűcs József utca 12. Magyarországi Baptista Egyház 2018.01.22. jó (81%)
Bács-Kiskun megye, Baja 5. sz. telephely főzőkonyha - 6500 Baja Petőfi sziget 2. Baja Marketing Kft. 2018.01.24. Jó (84%)
Bács-Kiskun megye, Szalkszentmárton Főzőkonyha - 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal 2018.03.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kiskunhalas Óvodai Főzőkonyha - 6400 Kiskunhalas Lomb u. 5. KIGSZ 2018.03.28. Jó (87%)
Bács-Kiskun megye, Kiskunfélegyháza Munkahelyi konyha, Főzőkonyhás munkahelyi gyors- és önkiszolgáló étterem - 6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Bács-Kiskun Megyei Kórház 2018.04.04. jó (84%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Anna Mama Konyhája - 6000 Kecskemét, Aradi Vértanúk tere 1. Péczeli István Tiborné e.v. 2018.04.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kecskemét PRECÍZ Kft. Juhar utcai főzőkonyha - 6000 Kecskemét, Juhar u. 23. Precíz Kft. 2018.04.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Hírös Kft. Vízmű Konyha - 6000 Kecskemét, Izsáki út 15. Hírös Vendéglátó Kft. 2018.04.17. Jó (86%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Főző- és Tálalókonyha - 6000 Kecskemét, Alkony utca 11. HÍRÖS Kft 2018.04.17. Jó (81%)
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Piarista Iskola Főzőkonyha - 6000 Kecskemét, Jókai u. 1. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 2018.04.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Mélykút Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ Főzőkonyha - 6449 Mélykút, Szent L. u. 19. Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ 2018.04.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Csávoly Főzőkonyha - 6448 Csávoly, Eötvös u. 2. Csávoly Községi Önkormányzat 2018.05.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Harta Főzőkonyha - 6326 Harta, Bajcsy Zs. U. 3. Hartai Hársfavilág Szociális Központ 2018.05.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kalocsa Belvárosi Főzőkonyha - 6300 Kalocsa, Szent I. kir u 36-38 Kalocsai Közétkeztetési Intézmény 2018.06.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Jánoshalma Főzőkonyha - 6440 Jánoshalma, Bernáth Z. u. 3. Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. 2018.06.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kiskunhalas Főzőkonyha - 6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2018.06.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kecskemét Finom-Falat Bt. Melegkonyha és Büfé - 6000 Kecskemét, Batthyány u.14. Finom-Falat Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2018.06.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Bács-Kiskun megye, Kalocsa Kalocsai Fegyház és Börtön Elítélt Konyha - 6300 Kalocsa, Szent István király u. 26. Kalocsai Fegyház és Börtön 2018.07.05. Jó (83%)
Bács-Kiskun megye, Kalocsa Főzőkonyha - 6300 Kalocsa, Szent I. király u. 16-22. Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ 2018.07.12. Jó (81%)
Bács-Kiskun megye, Kiskunhalas Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Élelmezési Osztály - 6400 Kiskunhalas, Dr. Monspart L. u. 1. Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 2018.08.01. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Siklós Szociális Otthon Főzőkonyha - 7800 Siklós, Járó Péter utca 42. 2010-Villány Kft. 2019.02.15. Válaszra vár
Baranya megye, Pécs ANK Főzőkonyha - 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1. Hungast Mecsek Kft. 2015.11.02. Jeles (95%)
Baranya megye, Pécs Hajnóczy József kollégium Főzőkonyha - 7624 Pécs, Kodály Zoltán u. 20. Hungast Mecsek Kft. 2015.11.03. Jeles (94%)
Baranya megye, Pécs Anikó Főzőkonyha - 7632 Pécs, Anikó utca 1. Hungast Mecsek Kft. 2019.02.20. Jó (82%)
Baranya megye, Pécs Baranya Megyei Kórház Főzőkonyha - 7623 Pécs, Rákóczi utca 2. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2015.11.18. Jó (89%)
Baranya megye, Pécs Pick Szeged Zrt. Pécsi Gyáregység Üzemi Konyha - 7622 Pécs Siklósi út 3 Pick Szeged Zrt. 2015.11.19. Jeles (93%)
Baranya megye, Somogyapáti Játékország Óvoda Főzőkonyha - 7922 Somogyapáti, Fő út 89. Somogyapáti és Környéke Intézményfenntartó Társulás 2016.02.25. Jó (88%)
Baranya megye, Sellye Ormánsági Tücsök Óvoda - 7960 Sellye, Zrínyi u. 13. Ormánsági Tücsök Óvoda 2016.03.08. Jó (86%)
Baranya megye, Beremend Beremend Nagyközség Önkormányzata Napközi Főzőkonyha - 7827 Beremend, Petőfi Sándor u. 50. Beremend Nagyközség Önkormányzat 2016.04.11. Jó (83%)
Baranya megye, Bóly Bóly Város Önkormányzata Kollégiumi Főzőkonyha - 7754 Bóly, Hunyadi u. 2. Bóly Város Önkormányzat 2016.04.25. Jó (82%)
Baranya megye, Harkány Vasútegészsügyi Nonprofit Közhasznú Nonprofit Kft. Főzőkonyha - 7815 Harkány, Bajcsy Zs. u. 1. Vasútegészsügyi Nonprofit Közhasznú Nonprofit Kft. 2016.05.02. Jó (86%)
Baranya megye, Szentlászló Szentlászló-Almamellék- Somogyhárságy Óvódái és Konyhái Szentlászlói Főzőkonyha - 7936 Szentlászló, Kossuth utca 21. Szentlászlói Intézmény fenntartó Önkormányzati Társulás 2016.08.16. Jeles (92%)
Baranya megye, Kisvaszar Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha - 7381 Kisvaszar, Albert István tér 2. Kisvaszar Község Önkormányzata 2016.08.23. Jeles (92%)
Baranya megye, Pécsvárad Általános Iskola Konyha - 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 39-41. Pécsvárad Város Önkormányzata 2016.09.13. Jó (88%)
Baranya megye, Diósviszló Diósviszló Község Önkormányzata Óvodai Főzőkonyha - 7817 Diósviszló, Petőfi u. 112. Diósviszló Község Önkormányzata 2016.12.05. Jó (82%)
Baranya megye, Geresdlak Geresdlak Önkormányzat Főzőkonyha - 7733 Geresdlak, Óvoda u. 2. Geresdlak Község Önkormányzata 2016.12.06. Jó (86%)
Baranya megye, Újpetre Újpetre Önkormányzati Főzőkonyha - 7766 Újpetre, Kossuth Lajos u. 126. 2010-Villány Kft. 2016.12.12. Jó (84%)
Baranya megye, Pécsvárad Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde - 7720 Pécsvárad, Gesztenyési utca 1. Pécsváradi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016.09.14. Jeles (90%)
Baranya megye, Baranyajenő Várhegy Óvoda és Konyha - 7384 Baranyajenő, Várhegy u. 20. Baranyajenő Község Önkormányzat 2017.01.10. Jó (83%)
Baranya megye, Sátorhely Fritsch János e.v. Főzőkonyha - 7785 Sátorhely, Várudvar 1. Fritsch János e.v. 2017.01.11. Jó (86%)
Baranya megye, Szentlőrinc Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha - 7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha 2017.01.23. Jó (80%)
Baranya megye, Villány Villányi Kikerics Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Főzőkonyha - 7773 Villány, Rákóczi u. 1-3. Villányi Kikerics Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Főzőkonyha 2017.01.24. Jó (84%)
Baranya megye, Szigetvár Dél-Zselic Óvodái, Bölcsödéje és Konyhái Tinódi Általános Iskola Főzőkonyha - 7900 Szigetvár, Rákóczi u. 9-13. Dél-Zselic Óvodái, Bölcsödéje és Konyhái 2017.01.25. Jó (88%)
Baranya megye, Székelyszabar Himesházai Közös Önkormányzati Hivatal Főzőkonyha Székelyszabar - 7737 Székelyszabar, Árpád u. 53. Himesházai Közös Önkormányzat 2017.01.26. Jó (83%)
Baranya megye, Kisharsány Nagyharsányi Óvoda Kisharsányi Főzőkonyha - 7800 Kisharsány, Petőfi u. 25. Nagyharsányi Óvoda 2017.02.02. Jó (81%)
Baranya megye, Mohács Közétkeztetést Ellátó Szervezet Bölcsőde Főzőkonyha - 7700 Mohács, Dózsa György u. 9. Mohács Város Önkormányzata 2017.02.17. Jó (86%)
Baranya megye, Pécs Ciszterci Nevelési Központ Iskola Főzőkonyha - 7621 Pécs, Apáca u. 23. Heizler Kft. 2017.02.22. Jó (83%)
Baranya megye, Pécs Ciszteric Nevelési Központ Szent Margit Óvoda Főzőkonyha - 7621 Pécs, Apáca u. 21. Ciszterci Nevelési Központ 2017.02.23. Jó (84%)
Baranya megye, Görcsöny Harmónia Otthon Főzőkonyha - 7833 Görcsöny, Keresztespuszta 2. Baranya Megyei Bóly-Görcsöny Egyesített Szociális Intézmény 2017.03.14. Jó (85%)
Baranya megye, Somberek Sombereki Mezőgazdasági Szövetkezeti Zrt. Főzőkonyha - 7728 Somberek, Kossuth Lajos u. 1/a. Sombereki Mezőgazdasági Szövetkezeti Zrt. 2017.03.21. Jó (86%)
Baranya megye, Pécs Fészek Bölcsőde, Családi Napközi Főzőkonyha - 7633 Pécs, Gosztonyi Gyula u. 1. PMJV Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága 2017.03.29. Jeles (93%)
Baranya megye, Pécs Aranygaluska Étterem - 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Étel-Társ Kft. 2017.07.13. Jó (82%)
Baranya megye, Szigetvár Kiskakas Étterem - 7900 Szigetvár, Rákóczi u. 30/A. KisUdi Kft. 2017.08.16. Jó (82%)
Baranya megye, Pécs Univ Étterem - 7632 Pécs, Boszorkány út 2. MEVID Zrt. 2017.09.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Pellérd Potyka Étterem és Vendégház - 7831 Pellérd, Dózsa György utca 25. Gálné Dávid Margit 2017.09.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Pécs Slyven Rendezvényközpont - 7623 Pécs, Mezőszél utca 1/1. Környezetvédő Kft. 2017.09.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Görcsöny Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Kastélypark Időskorúak Otthona főzőkonyha - 7833 Görcsöny, Hársfa u. 6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2017.12.12. Jeles (93%)
Baranya megye, Pécs-Vasas ALBA 2006 Kft. - 7691 Pécs-Vasas Bethlen Gábor utca 30. ALBA 2006 Kft. 2018.01.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Görcsöny Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza Harmónia Időskorúak Otthona - 7833 Görcsöny, Keresztespuszta 2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2018.01.04. jeles (91%)
Baranya megye, Sellye Főzőkonyha - 7690 Sellye Köztársaság tér 2. FM DASZK Csapó D. Mzőgazdasági Szakkimnázium Szakközépiskola és Kollégium 2018.01.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Hidas Hargita Étterem Főzőkonyha - 7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 52. Ferencz Zsolt e.v. 2018.02.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Szentlászló Szentlászló Főzőkonyha - 7936 Szentlászló, Kossuth Lajos u. 21. Szentlászló-Almamellék-Somogyhárságy Óvodái és Konyhái 2018.05.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Szigetvár Eurest Kft. Szigetvári Kórház - 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.06.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Baranya megye, Sásd Sásdi ÁMK Óvoda konyha - 7330 Sásd, Rákóczi utca 3. Sásd Város Önkormányzta 2018.07.10. Jeles (92%)
Baranya megye, Mágocs Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs - 7342 Mágocs, Szabadság u. 3-4. Mágocs Város Önkormányzata 2018.07.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Békés Békés megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Főzőkonyha - 5630 Békés, Farkas Gyula utca 2. Békés megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 2015.11.23. Jó (86%)
Békés megye, Medgyesegyháza Junior Vendéglátó Zrt. 42. sz. üzeme - 5666 Medgyesegyháza, Jókai Mór utca 5. Junior Vendéglátó Zrt. 2016.03.07. Jó (88%)
Békés megye, Tótkomlós Napközi Konyha Tótkomlós - 5940 Tótkomlós, Kossuth u. 12. Farbung-Gastro Kft. 2016.03.23. Jeles (94%)
Békés megye, Méhkerék Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat Főzőkonyhája - 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80. Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat 2016.03.21. Jó (82%)
Békés megye, Békés Földvár Bölcsőde - 5630 Békés, Fábián utca 25/2. Békés Város Önkormányzata 2016.05.09. Jeles (94%)
Békés megye, Sarkad Sarkadi Közétkeztetési Intézmény főzőkonyhája - 5720 Sarkad, Kossuth u. 25. Sarkadi Közétkeztetési Intézmény 2016.05.17. Jó (83%)
Békés megye, Végegyháza Végegyháza Községi Önkormányzat Napközi Konyhája - 5811 Végegyháza, Széchenyi utca 6-8. Végegyháza Községi Önkormányzat 2017.06.14. Jó (83%)
Békés megye, Kötegyán Kötegyán Napközi Konyha - 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33. Kötegyán Község Önkormányzata 2016.09.05. Jeles (95%)
Békés megye, Békéscsaba 3. számú Óvodai Napköziotthonos Konyha - 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény 2017.09.26. Jó (88%)
Békés megye, Békéscsaba Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH) Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ (MÖBK) - 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 10. BMH MÖBK 2017.11.27. Jó (83%)
Békés megye, Békécsaba FitGastro főzőkonyha - 5600 Békéscsaba, Bartók Béla u. 21/2. FitGuru Kft. 2017.12.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Szarvas Munkahelyi és Gyermekélelmezési Üzem - 5540 Szarvas, Rákóczi utca 3. Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. 2018.01.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Zsadány Napközi Otthonos Konyha - 5537 Zsadány, Béke utca 104. Napközi Otthonos Konyha 2018.03.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Gyula Főzőkonyha - 5700 Gyula, Kossuth Lajos utca 26. Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai 2018.03.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Szeghalom II. sz. Főzőkonyha - 5520 Szeghalom, Tildy utca 19-21. Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja 2018.03.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Békésszentandrás Békésszentandrási Főzőkonyha - 5561 Békésszentandrás, Bethlen Gábor utca 19. Ozirisz Vendéglátó Kft. 2018.04.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Szarvas Idősek és Szenvedélybetegek Otthona Főzőkonyha - 5540 Szarvas, Rákóczi utca 25. Ótemplomi Szeretetszolgálat 2018.04.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Békés megye, Kunágota Kunágotai Szociális Szolgáltató Központ és Konyha - 5746 Kunágota, Árpád utca 65. Kunágotai Szociális Szolgáltató Központ és Konyha 2018.04.18. Jó (83%)
Békés megye, Csabacsűd Napközi otthonos konyha - 5551 Csabacsűd, Petőfi utca 38. Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha 2018.04.24. Jó (88%)
Békés megye, Magyarbánhegyes Humán Szolgáltató Központ Napközi Konyha és Étterem - 5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 68. Magyarbánhegyesi Humán Szolgáltató Központ 2018.06.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Harsány Harsányi Hársfavirág Napköziotthonos Óvoda főzőkonyhája - 3555 Harsány, Kossuth u. 67. Harsány Önkormányzati Hivatal 2015.10.16. Jó (85%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Sajóbábony Sajóbábony Város Önkormányzat Szociális Étkeztető - 3792 Sajóbábony, Iskola tér 5. Sajóbábony Önkormányzati Hivatal 2016.01.14. Jó (81%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Bükkszentkereszt Napköziotthonos Konyha - 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24. Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 2016.08.16. Jó (83%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csincse Csincse Községi Önkormányzat Konyhája - 3442 Csincse, Mátyás utca 43. Csincse Községi Önkormányzat 2016.10.12. Jó (80%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Óvoda Főzőkonyha - 3530 Miskolc, Mádai Lajos u. 2. Egri Egyházmegye 2017.01.04. Jó (80%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Berzék Berzéki Percel Mór Óvoda –főzőkonyha - 3575 Berzék, Rákóczi Ferenc út 71. Berzék Község Önkormányzat 2017.02.01. Jó (86%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Sajóhídvég Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda - 3576 Sajóhídvég, Táncsics Mihály út 45. Sajóhídvég Község Önkormányzat 2017.02.07. Jeles (92%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Avasi Gimnázium intézményi főzőkonyha - 3524 Miskolc, Klapka György u. 2. Miskolci Közintézmény-működtető Központ 2017.03.29. Jó (84%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Köröm Körömi Antall József Napköziotthonos Óvoda Főzőkonyha - 3577 Köröm, Kossuth Lajos út 44. Körömi Antall József Napköziotthonos Óvoda 2017.05.09. Jó (88%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Robert Bosch Melegkonyhás Étterem - 3526 Miskolc, Robert Bosch Park 3. Hungast Vital Kft. 2017.09.05. Jó (86%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Sárospatak 4046. Sárospataki Szociális Étterem - 3950 Sárospatak, József Attila u. 10. Hungast Vital Kft. 2017.09.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc 5085. Takata Étterem - 3516 Miskolc, Takata út 1. Hungast Vital Kft. 2017.10.02. Jó (84%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános és Középiskola Főzőkonyha - 3527 Miskolc, Sajószigeti utca 9/A. Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Felnőttoktatási Intézmény 2017.10.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Encs 4044. Encsi Szociális Étterem - 3860 Encs, Ady Endre út 1. Hungast Vital Kft. 2017.10.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hejőbába 4050. Hejőbába Szociális Étterem - 3593 Hejőbába, Széchenyi u. 94. Hungast Vital Kft. 2017.11.13. Jó (89%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Borsodivánka 4050. Hejőbába Szociális Étterem (Borsodivánka) - 3462 Borsodivánka, József Attila út 1. Hungast Vital Kft. 2017.11.07. Jó (82%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Sály 4050. Hejőbába Szociális Étterem (Sály) - 3425 Sály, Gárdonyi Géza utca 18. Hungast Vital Kft. 2017.11.27. Jó (82%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Tokaj 4047. Tokaji Szociális Étterem - 3910 Tokaj, Bethlen Gábor út 36. Hungast Vital Kft. 2018.01.08. Jó (82%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Gönc Főzőkonyha - 3895 Gönc, Károlyi Gáspár út 33. Gönci Barackvirág Napköziotthonos Óvoda Bölcsőde és Konyha 2018.01.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Abaújszántó Iskolai Főzőkonyha telephely - 3881 Abaújszántó, Béke út 13. Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2018.01.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium Főzőkonyha - 3525 Miskolc, Kis-Hunyad út 7. E.M.K.I. Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft. 2018.01.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szendrő Diák és Szociális Konyha Szendrő - 3752 Szendrő, Petőfi tér 1-3. Szendrői GAMESZ 2018.01.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Gelej Geleji Élelmezési és Gondozási Központ - 3444 Gelej, G. Katona István utca 14. Gelej Községi Önkormányzat 2018.01.25. Válaszra vár
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szerencs Idősek Otthona Főzőkonyha (II. Konyha) - 3900 Szerencs, Bekecsi út 10. Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2018.01.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Minorita Étterem - 3525 Miskolc, Kelemen Diák utca 3. Minorita Étkeztetés és Szolgáltató Kft. 2018.02.01. Válaszra vár
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Tarcal Önkormányzati Konyha és Étkezde - 3915 Tarcal, Fő út 97 Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde 2018.02.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Ricse Főzőkonyha - 3974 Ricse, Kossuth utca 3. Ricsei II. Rákóczi Ferenc Óvoda és Konyha 2018.02.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Rátka Főzőkonyha - 3908 Rátka, Széchenyi tér 2. Rátkai Gyermekkert Egységes Óvoda-Bölcsőde és Konyha 2018.02.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Sajószentpéter Magyaros Kisvendéglő - 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 99. Magyaros Catering Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft. 2018.02.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet - 3525 Miskolc, Fazekas utca 4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrahjtási Intézet 2018.02.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Homrogd Önkormányzati Konyha - 3812 Homrogd, Kossuth utca 160. Homrogd Község Önkormányzat 2018.02.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Mezőnagymihály Mezőnagymihályi Mesevár Óvoda és Konyha - 3443 Mezőnagymihály, Kossuth utca 58. Mezőnagymihály Község Önkormányzata 2018.02.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Tokaj Időskorúak Konyhája - 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52. Tokaji Városüzemeltető Szervezet 2018.02.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Tállya Főzőkonyha - 3907 Tállya, Mátyás király utca 2/A. Tállyai Zempléni Árpád Óvoda és Általános Művelődési Központ 2018.02.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Bodrogolaszi Bodrogolaszi Konyha - 3943 Bodrogolaszi, Szent Benedek utca 4. Bodrogolaszi Konyha 2018.03.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Encs Gondozási Központ Szociális Főzőkonyhája - 3860 Encs, Táncsics út 2. PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központ 2018.03.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Aszaló Aszalói Óvoda és Konyha - 3841 Aszaló, Rákóczi út 72. Aszaló Község Önkormányzata 2018.03.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Szépkorúak Háza Szociáis Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. - 3526 Miskolc, Eperjesi út 5. Szépkorúak Háza Szociáis Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018.03.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Mád Mádi Polgármesteri Hivatal Főzőkonyha - 3909 Mád, Rákóczi utca 69. Mádi Polgármesteri Hivatal 2018.03.27. Válaszra vár
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Tokaj II. számú Üzemi Konyha - 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5. Tokaji Városüzemeltető Szervezet 2018.03.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szendrőlád Főzőkonyha - 3751 Szendrőlád, Dózsa Gy. út 1. DMFKer Kft. 2018.03.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Kazincbarcika Polimer Szolgáltatató Kft. Üzemi Konyha - 3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1. Polimer Szolgáltató Kft. 2018.03.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Sátoraljaújhely Szent Anna Szeretet Otthon Étterme - 3980 Sátoraljaújhely, Pataki utca 21. Szent Anna Szeretetotthon 2018.04.05. Jó (84%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Kázsmárk Kázsmárki Szivárvány Óvoda és Konyha - 3831 Kázsmárk, Kossuth út 13. Községi Önkormányzat Kázsmárk 2018.04.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Tokaj I. számú Üzemi Konyha - 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 15-17. Tokaji Városüzemeltető Szervezet 2018.04.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Főzőkonyha - 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Kórház- és Menzaétkeztetés Kft. 2018.04.16. Jó (85%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Főzőkonyha - 3529 Miskolc, Klapka György utca 2. Kórház- és Menzaétkeztetés Kft. 2018.04.19. Jó (80%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Központi Főzőkonyha - 3525 Miskolc, Palóczy László utca 1. Kórház- és Menzaétkeztetés Kft. 2018.04.20. Jeles (90%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Munkahelyi Étterem - 3521 Miskolc, Miskolci út 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda 2018.04.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Vizsoly Főzőkonyha - 3888 Vizsoly, Szent János utca 96. Vizsolyi Óvoda 2018.05.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Ózd II. János Pál Katolikus Általános Iskola Főzőkonyha - 3600 Ózd, Bem út 8. II. János Pál Katolikus Általános Iskola 2018.06.11. Jó (84%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Tolcsva Mikro-Térségi Integrált Szolgáltató Központ Konyha - 3934 Tolcsva, Kossuth Lajos utca 60. Mikro-Térségi Integrált Szolgáltató Központ 2018.06.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Taktabáj Községi Főzőkonyha és Étkezde - 3926 Taktabáj, Kossuth utca 10. Taktabáj Község Önkormányzata 2018.06.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Erdőbénye Konyha - 3932 Erdőbénye, Hunyadi utca 23. Nyírbénye Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2018.06.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Mezőkeresztes Központi Konyha - 3441 Mezőkeresztes, Összekötő utca 28. Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha 2018.06.25. Jó (80%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szemere Főzőkonyha - 3866 Szemere, Arany János út 6. Szemerei Mesekastély Óvoda 2018.06.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Baktakék Főzőkonyha - 3836 Baktakék, József Attila utca 10. Baktakéki Gondozási Központ 2018.06.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Bekecs Főzőkonyha - 3903 Bekecs, Béke út 2. Bekecsi Általános Művelődési Központ, Lurkó-Ház Napköziotthonos Óvoda, Művelődési Ház 2018.06.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hernádvécse Központi Konyha - 3874 Hernádvécse, Petőfi utca 14/a Hernádvécsei Napsugár Óvoda 2018.07.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Olaszliszka Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény - 3933 Olaszliszka, Petőfi út 21/A. Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény 2018.07.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Ózd Ózdi Városközponti Óvodák Székhelyóvoda - 3600 Ózd, Katona J. út 7. Ózd Város Önkormányzata 2018.07.12. Jó (82%)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hejőkeresztúr Hejőkeresztúri Gesztenyéskert Óvoda és Konyha - 3597 Hejőkeresztúr, Petőfi utca 27. Hejőkeresztúr Község Önkormányzata 2018.07.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szalaszend Főzőkonyha II. - 3863 Szalaszend, József Attila út 7/A. Szalaszendi Napközi Otthonos Óvoda 2018.07.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Kazincbarcika Központi Főzőkonyha - 3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A Barcika Príma Kft. 2018.08.01. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Junior Vendéglátó Zrt. 92. sz. Konyha - 1062 Budapest VI. kerület, Podmaniczky u. 109. Junior Vendéglátó Zrt. 2015.09.18. Jeles (93%)
Budapest Hungast Főzőkonyha - 1047 Budapest IV. kerület, Baross utca 23-25. Hungast 14. Kft. 2015.09.18. Jeles (95%)
Budapest Hunyadvár Konyha - 1165 Budapest XVI. kerület, Hunyadvár u. 2-4. Hungast Mecsek Kft. 2015.09.21. Jó (85%)
Budapest Pais Konyha - 1039 Budapest III. kerület, Pais D. u. 1-3. Gyermekmenza Kft. 2015.09.21. Jó (89%)
Budapest Antenna Hungária Konyha - 1112 Budapest, Petzvál József u. 31-33. PQS Kft. 2015.09.24. Jeles (96%)
Budapest Junior Vendéglátó Zrt. 17. sz. Konyha - 1135 Budapest XIII. kerület, Reitter F. u. 84-86. Junior Vendéglátó Zrt. 2015.09.25. Jó (88%)
Budapest Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Játékvár Bölcsőde - 1085 Budapest VIII. kerület, Horánszky u. 21. Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2015.10.01. Jeles (95%)
Budapest Francia Iskola Étterem - 1029 Budapest, Máriaremetei út 193-199. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2015.10.06. Jó (84%)
Budapest Junior Vendéglátó Zrt. 36. sz. Konyha - 1202 Budapest XX. kerület, Lázár u. 3. Junior Vendéglátó Zrt. 2015.10.07. Jeles (97%)
Budapest Semmelweis Egyetem Élelmezési Üzem - 1083 Budapest, Balassa u. 8. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2015.10.07. Jó (85%)
Budapest Árpádföldi Borostyán Bölcsőde Főzőkonyha - 1162 Budapest, Monoki u. 67. XVI. Kerület Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 2015.10.13. Jeles (90%)
Budapest XVIII. Kerületi Eurest Főzőkonyha - 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2015.10.13. Jó (87%)
Budapest Gyengénlátók Általános Iskolája Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona - 1147 Budapest, Miskolci út 77. Gyengénlátók Általános Iskolája Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 2015.10.15. Jeles (93%)
Budapest Science Park Irodaház - 1119 Budapest, Irinyi József u. 4-20. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2015.11.02. Jó (82%)
Budapest Magyar Telekom Szerémi Út - 1117 Budapest, Szerémi út 4. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2015.11.04. Jó (87%)
Budapest Micimackó Bölcsőde főzőkonyha - 1181 Budapest, Pázsit u. 1-3. Budapest Főváros 18. kerület Pestszentlőrinc és Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Bölcsődék Intézménye 2016.01.13. Jó (83%)
Budapest Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Gyermekkert Bölcsőde - 1082 Budapest, Nagy Templom u. 3. Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2016.05.02. Jeles (91%)
Budapest Junior Befejező Konyha 86-os Üzem - 1214 Budapest, Mars u. 1-3. Junior Vendéglátó Zrt. 2016.06.08. Jeles (90%)
Budapest Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona - 1173 Budapest, Pesti út 117. Fővárosi Önkormányzat 2016.07.22. Jó (83%)
Budapest Soroksári úti Báziskonyha - 1095 Budapest, Soroksári út 98. Elamen Zrt. 2016.09.18. Jeles (96%)
Budapest Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsőde - 1238 Budapest, Rézöntő utca 22. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2017.01.06. Jeles (91%)
Budapest Kőbányai Egyesített Bölcsődék Kőbányai Manóvár Bölcsőde Főzőkonyha - 1103 Budapest, Vaspálya u. 8-10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017.02.07. Jeles (90%)
Budapest Kőbányai Egyesített Bölcsődék Fecskefészek Bölcsőde - 1106 Budapest, Gépmadár u. 15. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017.03.21. Jó (83%)
Budapest Központi Papnevelő Intézet Főzőkonyha - 1053 Budapest, Papnövelde utca 5-7. Központi Papnevelő Intézet 2017.05.02. Jó (80%)
Budapest Micimackó Kuckója Bölcsőde főzőkonyha - 1149 Budapest, Bölcsőde u. 1. Zuglói Egyesített Bölcsődék 2017.05.18. Jó (84%)
Budapest Szent István Közgazdasági Szakgimnázium és Kollégium főzőkonyhája - 1095 Budapest, Mester u. 56-58. Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet 2017.05.23. Jó (87%)
Budapest Zuglói Egyesített Bölcsődék Patakparti Bölcsőde Főzőkonyha - 1147 Budapest, Ilosvay S. tér 5-7. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 2017.06.06. Jó (87%)
Budapest Zuglói Egyesített Bölcsődék Tipegő kert Bölcsőde Főzőkonyha - 1144 Budapest, Tipegő u. 3-5. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 2017.06.06. Jó (89%)
Budapest Zuglói Egyesített Bölcsődék Meseház Bölcsőde Főzőkonyha - 1144 Budapest, Ond Vezér sétány 9-11. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 2017.06.14. Jó (84%)
Budapest Zuglói Egyesített Bölcsődék Mesevonat Bölcsőde Főzőkonyha - 1142 Budapest, Öv utca 204-208. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 2017.06.21. Jeles (95%)
Budapest 1098 Budapest, Dési Hubert utca 9. - Manó-Lak Bölcsőde Főzőkonyha Ferencvárosi Önkormányzat 2017.06.26. Jó (89%)
Budapest Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Babóca Bölcsőde, főzőkonyha - 1083 Budapest, Baross u. 117 Józsefvárosi Önkormányzat 2017.06.28. Jó (83%)
Budapest Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Mini-Manó Bölcsőde, főzőkonyha - 1083 Budapest, Baross u. 103/A. Józsefvárosi Önkormányzat 2017.07.05. Jó (87%)
Budapest Katica Bölcsőde Főzőkonyha - 1089 Budapest, Vajda Péter u. 37-39. Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2017.07.11. Jó (87%)
Budapest Center Étterem - 1139 Budapest, Váci út. 99. Center Gasztro Kft. 2017.11.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest 6001. Katona József Diákétterem - 1138 Budapest, Váci út 107. ZÓNA Vendéglátó Kft. 2017.11.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest 92. üzem MH Kórház 2-Budapest Főzőkonyha - 1062 Budapest, Podmaniczky utca 109-111. Mátra Party Kft 2017.11.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Budapest XII. kerületi Arany János Gimnázium, főzőkonyha - 1121 Budapest, Meredek utca 1. FH Gasztro Kft. 2017.11.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Aegon Étterem - 1092 Budapest, Üllői út 1. Gastropen Kft. 2017.12.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Junior 38. sz. Főzőkonyha - 1144 Budapest, Csertő utca 5-9. Junior Vendéglátó Zrt. 2017.12.19. Jó (82%)
Budapest NAV Észak-Budapesti Adó- és Vámigazgatóság, főzőkonyha - 1132 Budapest, Váci út 48/c-d. Anne Party Service Kft. 2018.01.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest IV/9-es Munkásotthon Bölcsőde, befejező konyha - 1042 Budapest, Munkásotthon utca 47. Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye, Bölcsődék Központja 2018.01.19. Jeles (93%)
Budapest Károlyi Sándor Kórház, főzőkonyha - 1047 Budapest, Baross utca 69-71. ÁEEK, Állami Egészségügyi Ellátó Központ 2018.01.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Puskás Ferenc Általános Iskola Puskás Konyha - 1191 Budapest, Berzsenyi Dániel utca 4-8. Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft. 2018.02.06. Válaszra vár
Budapest MH Honvéd Kórház 1. Főzőkonyha - 1134 Budapest Róbert Károly körút 44. Mátra Party Kft. 2018.02.07. jó (86%)
Budapest Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet Oktatási Központ Étterem - 1039 Budapest, Királyok útja 317-319. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2018.02.13. jó (86%)
Budapest Óbudai Egyesített Bölcsődék Kerék utca - 1035 Budapest, Kerék utca 12-14. III. kerületi Önkormányzat 2018.02.19. jó (82%)
Budapest NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet Pénzügyőr Iskola Étterem és Főzőkonyha - 1108 Budapest, Harmat utca 202. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 2018.02.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Hungarocontrol Konyha - 1185 Budapest, Igló utca 33-35. Ara Parti Kft. 2018.02.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Rózsaliget Bölcsőde IV/12. befejező konyha - 1042 Budapest, Rózsaliget köz 3. Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye, Bölcsődék Központja 2018.03.01. Jó (88%)
Budapest Kerék utcai Diákétterem - 1035 Budapest, Kerék utca 18-20. Hungast Vital Kft. 2018.03.01. jó (88%)
Budapest Uni Credit Étterem - 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Egal-Team Idegenforgalmi és Vendéglátó Kft. 2018.03.05. jó (80%)
Budapest Pais Konyha - 1039 Budapest, Pais Dezső utca 1-3. Gyermekmenza Kft. 2018.03.13. jó (88%)
Budapest Kelta Bölcsőde, főzőkonyha - 1039 Budapest, Kelta utca 3. Óbudai Egyesített Bölcsődék 2018.03.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Boldogasszony Konyhája - 1092 Budapest, Knézich utca 3-13. Boldogasszony Konyhája Kft. 2018.04.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Óbudai Egyesített Bölcsődék Csillaghegyi Makovecz Bölcsőde - 1039 Budapest, Fodros utca 7. III. kerületi Önkormányzat 2018.04.19. Jeles (94%)
Budapest Óbudai Egyesített Bölcsődék Szérűskert Bölcsőde - 1033 Budapest, Szérűskert utca 35. III. Kerületi Önkormányzat 2018.04.26. Jó (88%)
Budapest Óbudai Egyesített Bölcsődék Medgyessy Bölcsőde - 1039 Budapest, Medgyessy Ferenc utca 3. III. kerületi Önkormányzat 2018.05.04. Jó (81%)
Budapest RICHTER Szolgáltató Kft., Richter Üzemi Konyha - 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. RICHTER Szolgáltató Kft. 2018.05.07. Jó (86%)
Budapest Óbudai Egyesített Bölcsődék Szél Bölcsőde - 1035 Budapest, Szél utca 23-25. III. kerületi Önkormányzat 2018.05.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Allianz Melódin étterem és Melócafé - 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52. Egal-Team Kft 2018.05.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Bázis Konyha - 1105 Budapest, Újszász u. 45/b "O" Épület. Julienne Kft. 2018.05.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Gloriett Főzőkonyha - 1186 Budapest, Tövishát u. 8. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.05.22. Jó (85%)
Budapest Stoczek Étterem - 1111 Budapest, Stoczek utca 1-3. Egal-Team Kft 2018.05.22. Jó (85%)
Budapest BudaWest Melódin Étterem - 1118 Budapest, Rétköz utca 5. Egal-Team Kft 2018.05.23. Jeles (92%)
Budapest K&H Étterem - 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 11. 7. emelet Egal-Catering Kft. 2018.05.24. Jó (89%)
Budapest Erste Melódin Étterem és Melócafé - 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. EGAL-TEAM Kft. 2018.05.28. Jó (87%)
Budapest Óbudai Egyesített Bölcsődék Solymár Bölcsőde - 1032 Budapest, Solymár utca 12. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2018.05.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Chinoin Óvoda Főzőkonyha - 1045 Budapest, Ősz utca 155. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.05.31. Jeles (92%)
Budapest Labdarúgó Bölcsőde, befejező konyha - 1047 Budapest, Labdarúgó utca 24. Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye, Bölcsődék Központja 2018.06.01. Jeles (95%)
Budapest Knorr Bremse Főzőkonyha - 1238 Budapest, Helsinki út 105. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.06.04. Jeles (93%)
Budapest XVI. Kerületi Kertváros Egyesített Bölcsőde- Centi Bölcsőde Főzőkonyha - 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 5/a Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat 2018.06.05. Jó (86%)
Budapest Bölcsődék Előkészítő Konyhája - 1048 Budapest, Aradi utca 9. Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye, Bölcsődék Központja 2018.06.08. Jó (82%)
Budapest Róbert Melódin Étterem és Melócafé - 1134 Budapest, Róbert Károly körút 61-65. EGAL-CATERING Kft. 2018.06.18. Jeles (94%)
Budapest Kancellária Étterem - 1054 Budapest, Kossuth tér 4. Gastszolg Kft 2018.06.18. Válaszra vár
Budapest Késmárk Étterem - 1158 Budapest, Késmárk utca 11-13 Egal-Team Kft 2018.06.20. Jeles (90%)
Budapest Eurest Cafe Park Étterem, befejező konyha - 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.06.25. Jó (88%)
Budapest Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona - 1102 Budapest, Halom utca 31. Fővárosi Önkorményzat Halom utcai Idősek Otthona 2018.06.25. Jó (88%)
Budapest Átrium Étterem, főzőkonyha - 1138 Budapest, Váci út 45. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.06.26. Jeles (93%)
Budapest Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthon Máriaremete Főző és Tálalókonyha - 1029 Budapest, Máriaremetei út 187. Katolikus Szeretetszolgálat 2018.06.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Gastszolg 5. számú konyha Belügyminisztérium - 1051 Budapest, József Attila utca 2-4. Gastszolg Kft 2018.06.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Rauch Étterem, főzőkonyha - 1171 Budapest, Kiskároshíd utca 2. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.06.27. Jó (89%)
Budapest Magyar Telekom Krisztinak Körúti Főzőkonyha - 1013 Budapest, Krisztina körút 55. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.06.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Budapest Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon Főzőkonyha - 1203 Budapest, Vas Gereben utca 21. Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete 2018.07.02. Válaszra vár
Budapest Vasút Étterem - 1097 Budapest, Fék utca 1. Elamen Zrt. 2018.07.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Kistelek Petőfi Konyha - 6760 Kistelek, Petőfi Sándor u. 9. S-Food Gastronomy Kft. 2015.10.21. Jó (85%)
Csongrád megye, Makó Eurest Makói Központi Konyha - 6900 Makó, Posta u. 4-6. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2016.01.13. Jeles (90%)
Csongrád megye, Szeged Suli Host II-es Kórház Konyha - 6722 Szeged, Kálvária sugárút 57. Suli-Host Vendéglátó és Szolgáltató Kft. 2018.10.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Földeák Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Bölcsődei főzőkonyha - 6922 Földeák, Vásárhelyi utca 4. Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2016.04.01. Jeles (93%)
Csongrád megye, Csongrád Mars Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft. - 6640 Csongrád, Bokros I. kerület Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2016.07.27. Jó (83%)
Csongrád megye, Mórahalom Mórahalmi Napközi Otthonos Óvoda főzőkonyha - 6782 Mórahalom, Barmos Gy.tér 2. Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda 2017.03.16. Jó (89%)
Csongrád megye, Felgyő Felgyői Konyha - 6645 Felgyő, Templom út 1. Felgyő Községi Önkormányzat 2017.03.22. Jó (82%)
Csongrád megye, Derekegyház Derekegyházi Gyermekélelmezési és Szociális Konyha - 6621 Derekegyház, Köztársaság tér 8. Derekegyház Község Önkormányzata 2017.09.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Tömörkény Tömörkényi Konyha - 6646 Tömörkény, Petőfi Sándor utca 9/A. Tömörkény Község Önkormányzata 2017.09.25. Jó (84%)
Csongrád megye, Szeged Diáktanya Étterem - 6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 2. Gold Bolt Kereskedelmi Kft. 2017.10.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Balástya Balástya Integrált Szociális Intézmény Vadásztanya Vendéglő - 6764 Balástya, Széchenyi u. 1. Balástyai Polgármesteri Hivatal 2018.04.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Csongrád Bokrosi Konyha - 6648 Csongrád, Bokros u 29. Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 2018.05.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Csongrád Mesevár Bölcsőde Befejező Konyha - 6640 Csongrád, Templom utca 4-8. Csongrád Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 2018.05.17. Jó (82%)
Csongrád megye, Szatymaz SZKTT KOORDINÁCIÓS KÖZPONT főzőkonyha - 6763 Szatymaz, József A. u. 3. SZKTT KOORDINÁCIÓS KÖZPONT 2018.06.01. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Ópusztaszer Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ópusztaszeri Napsugár Otthon Pszichiátriai Intézet főzőkonyhája - 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat utca 133. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2018.06.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Sándorfalva Megálló Étterem és Pizzéria - 6762 Sándorfalva, Május 1. tér 1. Mo-Me Food Kft. 2018.06.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Kistelek Napsugár Otthon főzőkonyha - 6760 Kistelek, Kossuth u. 41. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2018.06.26. Jeles (90%)
Csongrád megye, Mórahalom Napsugár Idősek Otthona főzőkonyhája - 6782 Mórahalom, Szegedi út 1. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2018.07.03. Jó (89%)
Csongrád megye, Szeged Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek Idősek Otthona főzőkonyha - 6725 Szeged, Ybl M. u. 4. Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek Idősek Otthona 2018.07.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Csongrád megye, Ruzsa Napsugár Otthon Ruzsai Telephelyének főzőkonyhája - 6768 Ruzsa, Pipacs tér 1. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2018.07.12. Jeles (94%)
Csongrád megye, Szeged Csongrád Megyei Napsugár Otthon Szegedi Vakok Otthona főzőkonyha - 6726 Szeged, Torontál tér 1. Csongrád Megyei Napsugár Otthon 2018.07.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Dunaújváros Dunaferr Szakközép és Szakiskola Konyha - 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 13. Zalagast Kft. 2015.10.20. Jeles (90%)
Fejér megye, Dunaújváros Dunaújváros Kórház Eurest Főzőkonyha - 2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2015.10.21. Jó (83%)
Fejér megye, Kápolnásnyék Iskolai Konyha - 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi út 29. Kupi Lászlóné e.v. 2015.12.15. Jó (83%)
Fejér megye, Csákvár Laci bácsi Konyhája - 8083 Csákvár, Szent István u. 2. Kiss László e.v. 2016.01.14. Jó (85%)
Fejér megye, Ercsi Junior Vendéglátó Zrt. 66. sz. üzeme - 2451 Ercsi, Bem József u. 1. Junior Vendéglátó Zrt. 2016.01.15. Jó (86%)
Fejér megye, Székesfehérvár Harman Eurest Étterem - 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 19. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2016.02.10. Jó (85%)
Fejér megye, Adony Iskolai Konyha - 2457 Adony, Kossuth u. 2. Iskola Konyha Kft. 2016.03.10. Jó (83%)
Fejér megye, Dunaújváros Margaréta Óvoda Főzőkonyha - 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1/a. Zalagast Kft. 2016.06.07. Jó (84%)
Fejér megye, Rácalmás Hankook Tire Hungary Ltd. - 2459 Rácalmás, Hankook tér 1. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2016.08.17. Jó (84%)
Fejér megye, Gánt-Bányatelep Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény, Gánt-Bányatelep Ápoló Gondozó Otthon - 8082 Gánt-Bányatelep Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény 2016.08.24. Jeles (93%)
Fejér megye, Kajászó Kajászói Gyöngysor Óvoda Főzőkonyha - 2472 Kajászó, Rákóczi utca 11. Kajászó Község Önkormányzat 2016.10.24. Jó (89%)
Fejér megye, Dunaújváros Hétszínvirág Bölcsőde főzőkonyha - 2400 Dunaújváros, Barátság útja 1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017.01.17. Jó (85%)
Fejér megye, Alcsútdoboz Hegedűs Vendéglő Főzőkonyha - 8087 Alcsútdoboz, Szabadság u. 106. Hegedűs E.V. 2017.02.23. Jó (82%)
Fejér megye, Bicske FMISZI Főzőkonyha - 2060 Bicske, Szent László u. 48. Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény 2017.04.03. Jó (88%)
Fejér megye, Székesfehérvár Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Napraforgó Bölcsőde Főzőkonyha - 8000 Székesfehérvár, Kisteleki u. 86/b. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.04.05. Jó (88%)
Fejér megye, Bicske Bicske Városi Konyha, Kakas Óvoda Főzőkonyha - 2060 Bicske, Rózsa u. 1. Bicske Város Önkormányzata 2017.12.07. Jeles (91%)
Fejér megye, Bodajk BAK Kft. Főzőkonyha - 8053 Bodajk, Bányász ltp. 16. Bodajk Város Önkormányzata 2017.12.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Csákvár Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Csákvári telephely főzőkonyha - 8083 Csákvár, Kastély park 1. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 2017.12.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Sárbogárd Sárbogárdi Református Egyházközség Idősek Otthona - 7000 Sárbogárd, Tompa Mihály utca 44. Sárbogárdi Református Egyházközség 2018.01.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Martonvásár Harmónia-Gondoskodás Idősek Otthona - 2462 Martonvásár, Szent László utca 11. Harmónia Gondviselés Szociális Gondozó Nonprofit Közhasznú Kft. 2018.01.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Székesfehérvár István Konyha - 8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 30/a Stop 5 Fehérvár Kft. 2018.01.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Gárdony-Agárd Gárdonyi Óvoda Főzőkonyha - 2484 Gárdony-Agárd, Iskola utca 2. Gárdonyi Óvoda 2018.01.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Etyek Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda Főzőkonyha - 2091 Etyek, Vörösmarty tér 3. Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018.02.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Dunaújváros Pálhalmai Országos Bűntetésvégrehajtási Intézet Főzőkonyha - 2407 Dunaújváros Sándorháza hrsz. 052. Pálhalmai Országos Bűntetésvégrehajtási Intézet 2018.03.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Szár Szári Napsugár Kindergarten Óvoda - 2066 Szár, Rákóczi utca 41. Szári Napsugár Kindergarten Óvoda Intézményi Étkeztetés 2018.04.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Dunaújváros Zengő Bongó Bölcsőde Főzőkonyha - 2400 Dunaújváros Bólyai J. u. 2. Dunaújvárosi Bölcsődék Igazgatósága 2018.04.12. Jó (88%)
Fejér megye, Mór Móri Pitypang Óvoda - 8060 Mór, Erzsébet tér 13. Móri Városi Önkormányzat 2018.04.17. Jó (82%)
Fejér megye, Mór Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központ Radnóti Konyha - 8060 Mór, Szent István tér 9. Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központ 2018.04.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Adony Főzőkonyha - 2457 Adony, Ady E. u. 82. Rácmenza Kft. 2018.05.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Székesfehérvár Denso Étterem és Büfé - 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.06.12. Jeles (92%)
Fejér megye, Székesfehérvár Katolikus Szeretetszolgálat Országos Papi Otthona Főzőkonyha - 8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 2. Katolikus Szeretetszolgálat 2018.06.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Csákvár Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vince Otthon - 8083 Csákvár, Szent Vince utca 2. Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vince Otthon 2018.06.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Fejér megye, Pusztavám Pusztavámi Szivárvány Óvoda-Eurest Étterem Konyha - 8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 2. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.06.20. Jó (84%)
Fejér megye, Bodajk Lila Akác Idősek Háza és Ápoló Otthon - 8053 Bodajk, Fehérvári utca 12. W.i.l. Working Campany Kft. 2018.06.21. Jó (87%)
Fejér megye, Dunaújváros Napraforgó Bölcsőde Főzőkonyha - 2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 7/B. Dunaújvárosi Bölcsődék Igazgatósága 2018.07.10. Jó (86%)
Fejér megye, Baracska Közép-dunántúli Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet Baracskai Objektum - 2471 Baracska, Annamajor Közép-dunántúli Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet 2018.08.03. Jeles (90%)
Győr-Moson-Sopron megye, Sopron Központi Gyermekkonyha Sopron - 9400 Sopron, Besenyő u. 11-13. Sopron Megyei jogú Város Önkormányzata 2018.11.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Petz Aladár Kórház - Győr Petz Aladár Kórház - Győr - 9028 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. 2016.02.02. Jó (85%)
Győr-Moson-Sopron megye, Kóny Ördögkonyha Kft. Kónyi Konyha Ördögkonyha Kft. Kónyi Konyha - 9144 Kóny, Rákóczi utca 44 2016.04.12. Jeles (91%)
Győr-Moson-Sopron megye, Osli Rábakész Kft. Osli-i Egység Főzőkonyha Rábakész Kft. Osli-i Egység Főzőkonyha - 9354 Osli, Fő út 24. 2016.04.27. Jó (80%)
Győr-Moson-Sopron megye, Jobaháza „Gondoskodás” Rábaközi Szociális Központ Jobaházai Telephely Konyha - 9323 Jobaháza, Kossuth Lajos u. 8. „Gondoskodás” Rábaközi Szociális Központ Jobaházai Telephely Konyha 2016.06.28. Jó (86%)
Győr-Moson-Sopron megye, Pásztori „Gondoskodás” Rábaközi Szociális Központ Pásztori Konyha „Gondoskodás” Rábaközi Szociális Központ Pásztori Konyha - 9311 Pásztori, Alsó u. 39-41. 2016.07.06. Jó (88%)
Győr-Moson-Sopron megye, Mezőörs Újvári János Református Szeretetotthon Főzőkonyha Újvári János Református Szeretetotthon Főzőkonyha - 9097 Mezőörs, Fő utca 66. 2016.07.12. Jó (81%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győrújfalu La Perla Étterem Főzőkonyha La Perla Étterem Főzőkonyha - 9171 Győrújfalu, Mártírok u. 4. 2017.09.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Evangélikus Szeretetház Főzőkonyha Evangélikus Szeretetház Főzőkonyha - 9025 Győr, Péterfy Sándor u. 5. 2017.11.02. Jó (82%)
Győr-Moson-Sopron megye, Sopron Szent Benedek Idősek Háza Főzőkonyha - 9400 Sopron, Templom u. 1. Szent Benedek Idősek Háza Főzőkonyha 2018.01.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Sopron GYSEV Üzemi konyha - 9400 Sopron, Mátyás király utca 19. GYSEV Üzemi konyha 2018.01.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Győr Ördögkonyha Kft. Ördögkonyha Kft. - 9024 Győr, Mészáros Lőrinc utca 10. 2018.03.20. jó (82%)
Győr-Moson-Sopron megye, Győrszemere Nyugatmagyarországi Kereskedelmi és Vendéglátó Szolgáltató Zrt. I.üzem Nyugatmagyarországi Kereskedelmi és Vendéglátó Szolgáltató Zrt. I.üzem - 9121 Győrszemere Fő utca 25. 2018.04.11. Jó (87%)
Győr-Moson-Sopron megye, Gönyű Gőnyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde Főző és tálaló konyha Gőnyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde Főző és tálaló konyha - 9071 Gönyű, Bem József utca 2. 2018.06.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Győr-Moson-Sopron megye, Sopron Kuckó Bölcsöde Étterme - 9400 Sopron, Deák tér 25. sz. Kuckó Bölcsöde Étterme 2018.06.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Téglás Téglási Polgármesteri Hivatal Konyha - 4243 Téglás, Fényes utca 9-13. Téglási Polgármesteri Hivatal 2015.10.07. Jeles (98%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Konyha - 4024 Debrecen, Szent Anna u. 17., Varga u. 2. sarok Debreceni- Nyíregyházi Egyházmegye 2015.10.27. Jeles (98%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen DEOEC Debreceni Egyetem Klinikai Konyha - 4024 Debrecen, Nagyerdei Krt. 98. sz. Bükkvidéki Vendéglátó Zrt. 2015.10.27. Jeles (91%)
Hajdú-Bihar megye, Újszentmargita Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat - 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 134. Újszentmargita Község Önkormányzata 2015.12.10. Jó (88%)
Hajdú-Bihar megye, Kismarja Kismarja Község Önkormányzata Konyha - 4126 Kismarja, Bocskai utca 23. Kismarja Község Önkormányzata 2016.07.12. Jeles (91%)
Hajdú-Bihar megye, Hajdúszoboszló Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ - Iskola Konyha - 4200 Hajdúszoboszló, Kölcsey u. 2-4. Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ 2016.11.14. Jó (86%)
Hajdú-Bihar megye, Hajdúsámson Eszterlánc Óvoda Főzőkonyha - 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-15. Eszterlánc Óvoda 2016.12.19. Jó (86%)
Hajdú-Bihar megye, Hajdúsámson Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ - 2. sz. Bölcsőde Konyha Hajdúsámson - 4251 Hajdúsámson, Szatmári u. 16. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2017.02.27. Jó (83%)
Hajdú-Bihar megye, Hajdúszoboszló Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Hőforrás utca 143. telephely Főzőkonyha - 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 2017.03.30. Jó (83%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen 4003. Újkerti Diákétterem - 4032 Debrecen, Jerikó utca 17-21. Sodexo Magyarország Szolgáltató Kft. 2017.05.04. Jó (82%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Agrár Étterem - 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. Debreceni Campus Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. 2017.05.10. Jó (81%)
Hajdú-Bihar megye, Balmazújváros Elamen Zrt. - 6061. Kalmár Zoltán Étterem - 4060 Balmazújváros, Móricz Zsigmond u. 1-3. Elamen Zrt. - Kelet Magyarországi Igazgatóság 2017.09.13. Jó (83%)
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Nagyerdei Étterem - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Debreceni Campus Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. 2017.09.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Munkahelyi Étterem - 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. Gasztro-Gál Étkeztetési és Szolgáltató Kft. 2017.10.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Biharkeresztes Gondviselés Háza Református Idősek Otthona Főzőkonyha - 4110 Biharkeresztes, Nagy Sándor u. 11-13. Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda 2017.10.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Debrecen 4016. Debreceni Idősek Háza - 4024 Debrecen, Pallagi út 9. Hungast Vital Kft. 2017.10.31. Jó (87%)
Hajdú-Bihar megye, Hajdúböszörmény Főzőkonyha - 4220 Hajdúböszörmény, Hajdúkerület utca 12. Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018.01.18. Jó (83%)
Hajdú-Bihar megye, Hajdúszoboszló Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató Otthon Főzőkonyha - 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/C. Debreceni Szociális Szolgáltató Központ 2018.01.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Derecske Központi Főzőkonyha - 4130 Derecske, Lengyel utca 1. Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018.01.31. Jó (83%)
Hajdú-Bihar megye, Hajdúhadház Bocskai Konyha - 4242 Hajdúhadház, Szilágyi Dániel 2-4. Hajdúvitéz Nonprofit 2018.02.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Tiszacsege Fekete István Általános Iskola Főzőkonyha - 4066 Tiszacsege, Fő utca 95. Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 2018.02.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Pocsaj Pocsaji Gyermekétkeztetési Konyha - 4125 Pocsaj, Petőfi utca 75. Pocsaji Gyermekétkeztetési Konyha 2018.02.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Főzőkonyha - 4032 Debrecen, Böszörményi út 148. Debreceni Szociális Szolgáltató Központ 2018.02.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Komádi Iskola Főzőkonyha - 4138 Komádi, Fő út 10-18. Komotthon Nonprofit Közhasznú Kft. 2018.02.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Nádudvar Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Főzőkonyha - 4181 Nádudvar, Fő út 137-141. Napfény Óvoda és Bölcsőde 2018.02.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Polgár Szociális Főzőkonyha - 4090 Polgár, Barankovics tér 12. Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 2018.03.01. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Görbeháza Főzőkonyha - 4075 Görbeháza, Aradi utca 29. Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde 2018.03.01. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Hajdúböszörmény MBE Emmaus Idősek Otthona Főzőkonyha - 4220 Hajdúböszörmény, Külső Hadházi utca 1. Magyarországi Baptista Egyház 2018.03.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Kaba Napközi Konyha - 4183 Kaba, Iskola utca 1. Slambuc Kft. 2018.03.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Püspökladány Kis Petőfi Konyha - 4150 Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky utca 3-5. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 2018.03.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Téglás I. számú Főzőkonyha - 4243 Téglás, Fényes utca 9-13. Téglási Polgármesteri Hivatal 2018.03.22. Jeles (90%)
Hajdú-Bihar megye, Nyíradony-Aradványpuszta Arany János Általános Iskola Óvoda Főzőkonyha - 4253 Nyíradony-Aradványpuszta, Szél utca 2. Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft. 2018.04.04. Jó (82%)
Hajdú-Bihar megye, Hajdúnánás Főzőkonyha - 4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 1. Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ 2018.04.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Hortobágy Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium Főzőkonyha - 4071 Hortobágy, József Attila utca 1. Sápex-Duett Kft. 2018.04.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Kazinczy Ferenc Diákétterem Főzőkonyha -4031 Debrecen, Margit tér 19. Cívis Hungast Kft. 2019.02.21. Jó (89%)
Hajdú-Bihar megye, Földes Főzőkonyha - 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6. Földesi Polgármesteri Hivatal 2018.04.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Hajdúszoboszló Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium Főzőkonyha - 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György utca 10-12. Sörpark Kft. 2018.04.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Debrecen-Józsa Gönczy Pál Általános Iskola Főzőkonyha - 4225 Debrecen-Józsa, Gönczy Pál utca 1-3. Sörpark Kft. 2018.05.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Gulyás Pál Kollégium Főzőkonyha - 4024 Debrecen, Sumen u. 3. Sörpark Kft. 2018.05.16. Válaszra vár
Hajdú-Bihar megye, Biharkeresztes Főzőkonyha - 4110 Biharkeresztes, Ady Endre utca 2. Sörpark Kft. 2018.05.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Munkahelyi Étterem (Megyeháza Étterem) - 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 1. Sörpark Kft. 2018.05.23. Válaszra vár
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Főzőkonyha - 4024 Debrecen, Vár utca 11. Fanny-Line Kft. 2018.06.04. Válaszra vár
Hajdú-Bihar megye, Hajdúböszörmény Beregszászi Étterem és Salátabár előkészítő konyha - 4220 Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca 18. Cronga Team Kft. 2018.06.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Ebes Ebesi Arany Oroszlán Zrt. - 4211 Ebes, Széchenyi tér 2. Ebesi Arany Oroszlán Zrt. 2018.06.05. Válaszra vár
Hajdú-Bihar megye, Létavértes Napközis Főzőkonyha - 4281 Létavértes, Kossuth utca 8. Létavértesi Gyermeksziget Óvoda 2018.06.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Fülöp Fülöpi Óvoda Főzőkonyha - 4266 Fülöp, Óvoda utca 1. Fülöpi Óvoda 2018.06.13. Jó (81%)
Hajdú-Bihar megye, Bihartorda Bihartorda Községi önkormányzat Élelmezési Intézménye - 4174 Bihartorda, Kossuth utca 40. Bihartorda Községi önkormányzat Élelmezési Intézménye 2018.06.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Tetétlen Szivárvány Idősek Otthona - 4184 Tetétlen, Rákóczi utca 1. Szivárvány Idősek Otthona 2018.06.19. Jó (89%)
Hajdú-Bihar megye, Hajdúböszörmény Szent Kamill Idősek Otthona Főzőkonyha - 4220 Hajdúböszörmény, Apafi utca 106. Szent Kamill Keresztény Egyesület 2018.06.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Esztár Főzőkonyha - 4124 Esztár, Petőfi utca 4/A. Epreskert Óvoda 2018.06.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Újléta Napsugár Egységes Óvoda-Bölcsőde Főzőkonyha - 4288 Újléta, Magyar utca 20. Napsugár Egységes Óvoda-Bölcsőde 2018.06.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Magyarhomorog Magyarhomorog Községi Önkormányzat - 4137 Magyarhomorog, Árpád 46. Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha 2018.06.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Hosszúpályi Főzőkonyhás Iskolai Étterem - 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 30. Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 2018.07.03. Válaszra vár
Hajdú-Bihar megye, Újiráz Gondozási Központ Főzőkonyha - 4146 Újiráz, Fő út 26. Gondozási Központ 2018.07.10. Jó (87%)
Hajdú-Bihar megye, Mikepércs Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha - 4271 Mikepércs, Óvoda utca 3. Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha 2018.07.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Tépe Felnőtt Fogyatékosok és Pszichiátriai Gondozottak Otthona Főzőkonyha - 4132 Tépe, Bajcsy-Zsilinszky utca 18. Felnőtt Fogyatékosok és Pszichiátriai Gondozottak Otthona 2018.07.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Komádi Konyha - 4138 Komádi, Fő út 222-224. Bihari Egyesített Szociális Intézmény 2018.07.17. Jó (85%)
Hajdú-Bihar megye, Csökmő Játéksziget Óvoda -Napközi Konyha - 4145 Csökmő, Kossuth út 118. Játéksziget Óvoda 2018.07.24. Jó (89%)
Hajdú-Bihar megye, Mezősas Mezősasi Önkormányzati Konyha - 4134 Mezősas, Nagy Sándor utca 53. Mezősas Községi Önkormányzat 2018.07.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Hajdú-Bihar megye, Derecske Főzőkonyha - 4130 Derecske, Morgó tanya 1. Bihari Egyesített Szociális Intézmény 2018.08.01. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Eger Egri Idősek Otthona - 3300 Eger, Petőfi Sándor u. 26/b. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves megyei Kirendeltség 2015.10.26. Jó (82%)
Heves megye, Gyöngyös Visonta Úti Bölcsőde - 3200 Gyöngyös, Visonta út 2. Gyöngyös Város Önkormányzata 2015.11.17. Jó (81%)
Heves megye, Hatvan Hatvani 5. sz. Általános Iskola - 3000 Hatvan, Szabadság u. 13. Hatvani Közétkeztetési Kft. 2015.11.24. Jó (86%)
Heves megye, Gyöngyös Üdvhadsereg Reménység Centrum - 3200 Gyöngyös, Jókai u. 25. Üdvhadsereg Szabadegyház 2015.12.17. Jó (81%)
Heves megye, Zagyvaszántó Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Konyha - 3031 Zagyvaszántó, Rákóczi út 27-29. Zagyvaszántó Községi Önkormányzat 2016.02.15. Jó (82%)
Heves megye, Parád Parádi Idősek Otthona - 3240 Parád, Toldi út 14. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves megyei Kirendeltség 2016.05.10. Jó (83%)
Heves megye, Gyöngyös Gyöngyös Város Önkormányzata Platán úti Tagóvoda Konyha - 3200 Gyöngyös, Platán út 1/3. Gyöngyös Város Önkormányzata 2016.10.27. Jó (82%)
Heves megye, Parád Kecskeméti Ifjúsági Tábor főzőkonyha - 3240 Parád, Sándor rét 090/17. Grandonova Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2017.07.13. Jó (83%)
Heves megye, Eger Egri Gyermekotthon - 3300 Eger, Szalapart út 84. Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény 2017.09.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Vámosgyörk Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény Vámosgyörki Idősek Otthona Főzőkonyha - 3291 Vámosgyörk, István király út 1. Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény 2017.10.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Bükkszenterzsébet Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda főzőkonyha - 3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 84. Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda 2017.11.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Bükkszék Bükkszék Termálstrand Strand Étterem főzőkonyha - 3335 Bükkszék, Fürdő utca 10. Bükkszék Termálstrand Kft. 2017.11.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Kál Százszorszép Napköziotthonos Óvoda Főzőkonyha - 3350 Kál, Dózsa György utca 2. Kál Nagyközségi Önkormányzat 2017.12.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Kál Nagyközségi Önkormányzat Konyhája - 3350 Kál, Rózsa út 8. Kál Nagyközségi Önkormányzat 2017.12.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Eger Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Börtön konyha - 3300 Eger Törvényház út 2. Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 2017.12.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Gyöngyöshalász Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ Szent Anna téri Óvoda és Konyha - 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 15. Gyöngyöshalász Község Önkormányzata 2018.02.01. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Tarnazsadány Tarnazsadányi Óvoda Konyha - 3283 Tarnazsadány, Kossuth út 30. Tarnazsadányi Óvoda 2018.02.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Eger Cecey Éva Bőlcsöde - 3300 Eger, Tittel Pál út 8. Gyermekjóléti és Bőlcsödei Igazgatóság 2018.03.01. Válaszra vár
Heves megye, Eger Szivárvány Óvoda Katica Tagóvodája - 3300 Eger, Széchenyi István utca 4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018.03.07. Jó (83%)
Heves megye, Hatvan Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola Főző és tálalókonyha - 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2. Hatvani Közétkeztetési Kft 2018.03.14. Jeles (90%)
Heves megye, Istenmezeje Istenmezejei Tündérkert Óvoda Főzőkonyha - 3253 Istenmezeje, Nefelejcs utca 18/a Istenmezejei Községi Önkormányzat 2018.03.26. Jó (81%)
Heves megye, Szűcsi Szűcsi Óvoda Főzőkonyhája - 3034 Szűcsi, Táncsics Mihály utca 6. Szűcsi Községi Önkormányzat 2018.04.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Parád Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény Központi Konyhája - 3240 Parád, Kossuth Lajos út 128. Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 2018.04.12. Jó (85%)
Heves megye, Visznek Viszneki Óvoda és Konyha - 3293 Visznek, Szabadság út 93. Viszneki Óvoda 2018.04.13. Válaszra vár
Heves megye, Mátrafüred FM Aszk Mátra Tagintézmény Nimród Étterem - 3232 Mátrafüred, Erdész u. 11. FM Kelet-Magyarországi Agrár Szakképző Központ 2018.04.19. Jó (89%)
Heves megye, Eger EGYMI Szalaparti Iskola - 3300 Eger, Szalaparti utca 81. Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság 2018.04.26. Jó (83%)
Heves megye, Szilvásvárad Szilvásváradi Manóvár Óvoda Szilvásváradi Főzőkonyha - 3348 Szilvásvárad, Egri út 8. Szilvásvárad és Nagyvisnyó Községek Óvodai Társulási Tanácsa 2018.04.27. Jó (86%)
Heves megye, Sarud Sarud Község Önkormányzati Konyha - 3386 Sarud, Munkácsy utca 2/2 Sarud Község Önkormányzata 2018.05.07. Jó (87%)
Heves megye, Eger Szivárvány Óvoda Eszterlánc Tagóvodája - 3300 Eger, Remenyik Zsigmond út 17. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.05.08. Jó (85%)
Heves megye, Hatvan Hatvani 5. számú Báziskonyha - 3000 Hatvan, Szabadság út 13. Hatvani Közétkeztetési Kft. 2018.05.24. Jeles (93%)
Heves megye, Kömlő Kömlői Napközi Konyha - 3372 Kömlő, Fő út 14. Kömlő Község Önkormányzata 2018.05.28. Jó (85%)
Heves megye, Verpelét Verpeléti Gyermek és Szociális Étkeztetés - 3351 Verpelét, Kastély út 8. Verpelét Város Önkormányzata 2018.05.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Petőfibánya Mini Manó Egységes Óvoda-Bölcsőde Főzőkonyha - 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a Petőfibánya Községi Önkormányzat 2018.06.06. Jó (84%)
Heves megye, Csány Napköziotthonos Óvoda Konyha - 3015 Csány, Malom út 1. Csány Község Önkormányzata 2018.06.11. Jó (82%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Martfű Martfűi József Attila Általános Iskola Főzőkonyha - 5435 Martfű, Május 1. út 2. Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2016.05.04. Jó (86%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jánoshida Jánoshidai Iskola Konyha - 5143 Jánoshida, Iskola utca 1. Innoven Kft. 2016.06.02. Jeles (90%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Abádszalók Abádszalók Város Önkormányzatának Főzőkonyhája - 5241 Abádszalók, Kossuth Lajos u. 6. Abádszalók Város Önkormányzata 2016.08.04. Jó (85%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászkisér Városi Bölcsőde Jászkisér - 5137 Jászkisér, Fő út 23. Jászkisér Város Önkormányzata 2016.08.17. Jeles (94%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Törökszentmiklós Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégiumi Főzőkonyha - 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 133. Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és kollégium, Általános Iskola, Óvoda 2016.11.02. Jó (83%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Karcag Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézménye, Varró utcai Főzőkonyha - 5300 Karcag, Varró út 3/a. Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézménye 2016.12.14. Jeles (93%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kunszentmárton Nagy és Mihály Mezőgazdasági Kft. Kifőzdéje - 5440 Kunszentmárton, Bercsényi utca 27. Nagy István vállalkozásvezető 2017.04.12. Jó (86%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tiszafüred Bajcsy úti Konyha - 5350 Tiszafüred, Bajcsy-Zsilinszky út 50/a. Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulás 2017.06.12. Jó (82%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Mezőtúr Zrínyi Konyha (főzőkonyha) - 5400 Mezőtúr, Zrínyi utca 1. Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. 2017.09.08. Jó (83%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Túrkeve Karcagi Szakképzési Centrum Ványai Ambrus Gimnáziuma és Szakközépiskolája főzőkonyhája - 5420 Túrkeve, József Attila utca 23. Karcagi Szakképzési Centrum 2017.09.14. Jó (85%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Túrkeve Keve Étterem - 5420 Túrkeve, Kossuth utca 14. Kalmár Lajos egyéni vállalkozó 2018.11.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászdózsa Tarnamenti-2002 Vendéglátó és Szolgáltató Kft. (főzőkonyha) - 5122 Jászdózsa, Dózsa György út 81. Tarnamenti-2002 Vendéglátó és Szolgáltató Kft. 2017.10.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Mezőtúr Mezőtúri Református Egyházközség Idősek Otthona "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona (2. sz. th.) - 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 18. Mezőtúri Református Egyházközség 2017.10.26. Jó (84%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Mezőtúr Mezőtúri Református Egyházközség Idősek Otthona Szendy Pál Idősek Otthona - 5400 Mezőtúr, Kiss János út 6. Mezőtúri Református Egyházközség 2017.12.05. Jó (89%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Zagyvaparti Óvoda Főzőkonyha - 5000 Szolnok, Fiume út 8. Ignácz Gábor egyéni vállalkozó 2018.01.31. Jó (81%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Íz-Mód Kft. Iskolakonyha-főzőkonyha - 5000 Szolnok, Fiumei út 5. Íz-Mód Kft. 2018.02.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Ízmester - 2000 Kft. Főzőkonyha - 5000 Szolnok, Bán utca 9. Ízmester - 2000 Vendéglátó Kft. 2018.02.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Cserkeszőlő Termál Étterem - 5465 Cserkeszőlő, Beton út 10. VERHO Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft. 2018.02.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok IV. sz. Idősek Otthona főzőkonyha - 5000 Szolnok, Vízpart körút 3. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 2018.02.21. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Kőrösi Konyha - 5000 Szolnok, Nagy Imre körút 20. Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2018.02.26. Jó (81%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Tiszaparti Főzőkonyha - 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 4. Barati Istvánné egyéni vállalkozó 2018.02.26. Jó (86%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Alattyán Alattyán Főzőkonyha - 5142 Alattyán, Szent István út 12. Innoven Kft. 2018.04.17. Jó (84%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászberény Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Liska József Középiskola és Kollégium Tagintézménye Főzőkonyha - 5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15. Egri Főegyházmegye 2018.04.18. Jó (81%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Újszász Újszász Polgármesteri Hivatal Főzőkonyhája - 5052 Újszász, Dózsa György út 23. Újszászi Polgármesteri Hivatal 2018.05.07. Jó (82%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászberény Katolikus Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthona Főzőkonyha - 5100 Jászberény, Ferencesek tere 1. Katolikus Szeretetszolgálat 2018.06.18. Válaszra vár
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászberény Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Főzőkonyha - 5100 Jászberény, Hatvani út 35. Jászberény Város Önkormányzata 2018.06.19. Jeles (90%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Mesterszállás Főzőkonyha - 5452 Mesterszállás, Petőfi u. 5. Berettyó-Kőrös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2018.06.20. Jeles (90%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tiszainoka Községi Konyha Tiszainoka - 5464 Tiszainoka, Kossuth u. 4. Tiszainoka Község Önkormányzata 2018.06.27. Jó (84%)
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tiszaroff Tiszaroffi Bőlcsőde és Főzőkonyha - 5234 Tiszaroff, Szabadság tér 1. Tiszaroffi Bőlcsőde és Főzőkonyha 2018.07.18. Jó (88%)
Komárom-Esztergom megye, Esztergom Hungast Esztergom Kórház Konyha - 2500 Esztergom, Petőfi u. 26-28. Hungast Esztergom Zrt. 2015.09.17. Jeles (95%)
Komárom-Esztergom megye, Esztergom Szatmári Irgalmas Nővérek Főzőkonyha - 2500 Esztergom, Pázmány Péter u. 18. Szatmári Irgalmas Nővérek 2015.10.07. Jeles (96%)
Komárom-Esztergom megye, Almásfüzítő Almásfüzitői Intézmények konyhája - 2932 Almásfüzitő, Ady Endre út. 4. Almásfüzitő Község Önkormányzat 2015.10.07. Jeles (93%)
Komárom-Esztergom megye, Tarján Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ Konyha - 2831 Tarján, Petőfi S. u. 16. Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2016.01.26. Jó (82%)
Komárom-Esztergom megye, Tát Általános Iskola Főzőkonyha - 2534 Tát, József A. u. 4. Brilla és Tischner Bt. 2016.02.04. Jó (85%)
Komárom-Esztergom megye, Tatabánya Delphi Connection Systems Hungary Kft. - 2800 Tatabánya, Búzavirág út 13. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2016.07.21. Jó (84%)
Komárom-Esztergom megye, Nagysáp Granárium Főzőkonyha - 2524 Nagysáp, Granárium domb 3. Pánczél Szolgáltató Kft. 2016.07.26. Jeles (92%)
Komárom-Esztergom megye, Tatabánya Grundfos Magyarország Gyártó Kft. - 2800 Tatabánya, Búzavirág út 14. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2016.08.19. Jeles (90%)
Komárom-Esztergom megye, Dunaalmás Dunaalmási Református Szereteház Fogyatékosokat Ápoló-Gondozó Otthona Főzőkonyha - 2545 Dunaalmás, Jókai Mór u. 16. Magyar Református Egyház 2017.02.21. Jeles (93%)
Komárom-Esztergom megye, Tatabánya Coloplast Munkahelyi Étterem - 2800 Tatabánya, Búzavirág út 15. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2017.04.20. Jó (88%)
Komárom-Esztergom megye, Esztergom Kőrösy László Kollégium Főzőkonyha - 2500 Esztergom, Szent István tér 6. Hungast Esztergom Zrt. 2017.07.03. Jeles (93%)
Komárom-Esztergom megye, Almásfüzítő Almásfüzítői Intézmények Konyhája - 2932 Almásfüzítő, Petőfi tér 3. Almásfüzítő Község Önkormányzata 2017.12.04. Jeles (92%)
Komárom-Esztergom megye, Dunaalmás Kék Duna Óvoda Főzőkonyha - 2545 Dunaalmás, Csokonai u. 36. Étel-Posta Bt. 2017.12.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Kocs Mesekert Óvoda és Bölcsőde Konyha - 2898 Kocs, Szabadság tér 6. Mesekert Óvoda és Bölcsőde 2017.12.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Tatabánya Mici-Mackó Óvoda Főzőkonyha - 2800 Tatabánya, Esztergomi utca 8. Restye Jánosné, egyéni vállalkozó 2018.01.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Gyermely Kippkopp Napköziotthonos Óvoda, főzőkonyha - 2821 Gyermely, Iskola utca 10-12. Gyermely Község Önkormányzata 2018.01.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Oroszlány Komárom Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola - 2840 Oroszlány Rákóczi Ferenc út 53. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2018.02.27. Jó (89%)
Komárom-Esztergom megye, Tatabánya Aptiv B 4 - 2800 Tatabánya Búzavirág utca 13. Eurest Étteremüzemeltető Kft 2018.03.01. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Tatabánya Coloplast Eurest PDC. - 2800 Tatabánya Kerék utca 3. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.03.09. Jeles (94%)
Komárom-Esztergom megye, Bábolna DERÜ Háza Idősek Otthona Nonprofit Kft. - 2943 Bábolna József Attila utca 4. DERÜ Háza Idősek Otthona Nonprofit Kft. 2018.03.12. Jó (85%)
Komárom-Esztergom megye, Nagyigmánd Nagyigmándi Kincseskert Óvoda - 2942 Nagyigmánd, Kossuth Lajos utca 1. Nagyigmándi Nagyközség önkormányzata 2018.03.22. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Környe Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde főzőkonyha - 2851 Környe Beloiannisz utca 1. Környe Község Önkormányzata 2018.03.29. Jó (83%)
Komárom-Esztergom megye, Gyermely Gyermelyi Zrt. Üzemi konyha - 2821 Gyermely, Bajnai út 1. Gyermelyi Zrt. 2018.04.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Szomód Szómodi Százszorszép Óvoda - 2896 Szomód Temető út 16/b Szomódi-Dunaszentmiklós Községek Közoktatási Intéményi Társulás 2018.04.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Esztergom Bőségkonyha - 2509 Esztergom Damjanich út 60. Bőségkonyha Közétkeztető és Szolgáltató Kft. 2018.04.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Komárom-Esztergom megye, Baj Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde főzőkonyha - 2836 Baj, Petőfi Sándor utca 52. Baj Község Önkormányzata 2018.06.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Szécsényfelfalu Szécsényfelfalu Főzőkonyha - 3135 Szécsényfelfalu, Kossuth út 30. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata 2016.03.17. Jeles (91%)
Nógrád megye, Nógrádkövesd Nógrádkövesdi Csicsergő Óvoda - 2691 Nógrádkövesd, Kossuth út 44. Nógrádkövesd Község Önkormányzata 2016.03.21. Jó (81%)
Nógrád megye, Rimóc Gondozási Központ Főzőkonyha - 3177 Rimóc, Hunyadi út 9. Rimóc Község Önkormányzata 2016.03.30. Jeles (90%)
Nógrád megye, Egyházasdengeleg Egyházasdengelegi Óvoda Főzőkonyha - 3043 Egyházasdengeleg, Petőfi út 1. Egyházasdengeleg Község Önkormányzat 2016.05.30. Jó (82%)
Nógrád megye, Csécse Csécse Község Önkormányzat Konyha - 3052 Csécse, Rákóczi út 73. Csécse Község 2016.07.12. Jó (83%)
Nógrád megye, Diósjenő Községi Főzőkonyha - 2643 Diósjenő, Kossuth út 21. EBM-TRADE Kft. 2017.12.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Cered Négy tó Panzió, főzőkonya - 3121 Cered, Jókai út 4. Medves '99 Kft. 2018.04.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Nagyoroszi Óvodai Főzőkonyha - 2645 Nagyoroszi, Köztársaság tér 2. EBM Trade Kft. 2018.04.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Tereske Tereskei Zöld Udvar Óvoda, főzőkonyha - 2652 Tereske, Kossuth út 84. Tereske Község Önkormányzata 2018.04.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Terény Terényi Kistenyér Óvoda Konyha - 2696 Terény, Óvoda út 1. Terény Község Önkormányzata 2018.05.10. Jó (85%)
Nógrád megye, Balassagyarmat GAMESZ Központi Konyha I. - 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. utca 14. GAMESZ 2018.05.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Patak Pataki Óvoda, főzőkonyha - 2648 Patak, Kossuth út 6/A. Patak Község Önkormányzata 2018.05.24. Válaszra vár
Nógrád megye, Szécsényfelfalu FELFAL Önkormányzati Nonprofit Kft. - 3135 Szécsényfelfalu, Kossuth út. 28. FELFAL Önkormányzati Nonprofit Kft. 2018.05.25. Jó (89%)
Nógrád megye, Litke Litkei Óvoda, főzőkonyha - 3186 Litke, Arany János út 6. Litkei Óvoda 2018.06.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Balassagyarmat GAMESZ Központi Konyha II. - 2660 Balassagyarmat, Régimalom utca 2. GAMESZ 2018.06.20. Jó (86%)
Nógrád megye, Nógrádszakál Idősek Ápoló Otthona, Főzőkonyha - 3187 Nógrádszakál, Palóc út 14. Hortenzia Időskorúak Ellátásáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2018.07.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Nemti Túra Vendégház, főzőkonyha - 3152 Nemti, Kossuth utca 164. Vass Józsefné, egyéni vállalkozó 2018.07.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Karancslapujtő Dézsa Büfé, főzőkonyha - 3182 Karancslapujtő, Petőfi út 1. Sági-Bacsa Ilona, egyéni vállalkozó 2018.07.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Balassagyarmat Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet, főzőkonyha - 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127. Állami Egészségügyi Ellátó Központ, ÁEEK 2018.07.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Salgótarján Szent Lázár Megyei Kórház Konyha - 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. Szent Lázár Megyei Kórház 2018.07.16. Jó (86%)
Nógrád megye, Bátonyterenye Ezüstfenyő Idősek Otthona, főzőkonyha - 3078 Bátonyterenye, Makarenkó út 24. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2018.07.25. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Nógrád megye, Pásztó Margit Kórház Pásztó, főzőkonyha - 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17. Állami Egészségügyi Ellátó Központ, ÁEEK 2018.07.27. Jó (83%)
Nógrád megye, Balassagyarmat Balassagyarmati Fegyház és Börtön, főzőkonyha - 2660 Balassagyarmat, Madách út 2. Balassagyarmati Fegyház és Börtön, főzőkonyha 2018.08.01. Jó (80%)
Pest megye, Pomáz Mackó-Kuckó Óvoda és Bölcsőde - 2013 Pomáz, Mártírok útja 22. JELEN A JÖVŐNK-ÉRT Nonprofit Kft. 2015.10.06. Jeles (96%)
Pest megye, Pomáz Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Tagintézménye Városi Bölcsőde Főzőkonyha - 2013 Pomáz, Templom tér 9-11. Pomáz Önkormányzat 2015.10.09. Jó (85%)
Pest megye, Ráckeve Gólyafészek Bölcsőde - 2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 19. Ráckeve Város Önkormányzata 2015.10.20. Jeles (91%)
Pest megye, Dány Bóbita Bölcsőde - 2118 Dány, Szabadság út 8-12. Dány Község Önkormányzat 2015.11.17. Jeles (95%)
Pest megye, Verőce Géza Fejedelem Református Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola Junior Vendéglátó Zrt. 93. sz. Üzem - 2621 Verőce, Losonczi u. 3. Junior Vendéglátó Zrt. 2015.12.03. Jeles (95%)
Pest megye, Piliscsaba Ligeti Konyha - 2081 Piliscsaba, József liget u. 16/a. Ligeti Konyha Nonprofit Kft. 2015.12.08. Jó (89%)
Pest megye, Nagykáta Tápió-Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Gondozási Központ - 2760 Nagykáta, Petőfi S. u. 4/a. Tápió-Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Gondozási Központ 2016.01.22. Jó (80%)
Pest megye, Dunakeszi Pannon-Food Catering Kft. - 2120 Dunakeszi, Sólyom u. 2. Pannon-Food Catering Kft. 2016.03.24. Jó (84%)
Pest megye, Péteri Junior Vendéglátó Zrt. 80. sz. üzem - 2209 Péteri, Bereki út 30. Junior Vendéglátó Zrt. 2016.05.06. Jeles (91%)
Pest megye, Szigetszentmiklós Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda ("Csicsergő" II. sz. Óvoda) - 2310 Szigetszentmiklós, Posta köz 2. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2016.09.08. Jeles (91%)
Pest megye, Gödöllő Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő - 2300 Gödöllő, Dózsa György út 65. Fóvárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2016.09.09. Jó (82%)
Pest megye, Mogyoród Mogyoródi Pillangós Óvoda - 2146 Mogyoród, Veresegyházi út 8. Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 2016.09.16. Jó (86%)
Pest megye, Veresegyház Misszió Egészségügyi Központ Főzőkonyha - 2112 Veresegyház, Gyermekliget út 30. Misszió Egészségügyi Központ 2016.09.22. Jó (85%)
Pest megye, Farmos Farmosi Konyha - 2765 Farmos, Szelei út 4-6. Innoven Kft. 2016.10.03. Jeles (90%)
Pest megye, Csomád Csomád Napsugár Óvoda - 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 71. Csomád Község Önkormányzata 2017.01.31. Jó (83%)
Pest megye, Letkés Egy Falat Hús Főzőkonyha - 2632 Letkés, Rákóczi út 2. Egy Falat Hús Kft. 2017.03.16. Jó (82%)
Pest megye, Pilisvörösvár Baska és Társa Kft. Szent Erzsébet Étterem - 2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet u. 135. Baska és Társa Kft. 2017.03.20. Jó (80%)
Pest megye, Biatorbágy Gólyafészek Bölcsőde - 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. Biatorbágy Város Önkormányzata 2017.03.21. Jeles (90%)
Pest megye, Százhalombatta VCSGK Konyha - 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 4. P. Dussmann Kft. 2017.04.12. Jeles (91%)
Pest megye, Pécel Szemere Főzőkonyha - 2119 Pécel, Kossuth tér 7. TS Gastro Kft. 2017.04.27. Jó (88%)
Pest megye, Gödöllő Gödöllői I. sz. Bölcsőde - 2100 Gödöllő, Palota kert 17. Kalória Gödöllői Közhasznú Nonprofit Kft. 6.-os számú főzőkonyhája 2017.05.03. Jeles (92%)
Pest megye, Zsámbok Kacó Napközi Otthonos Óvoda és Konyha - 2116 Zsámbok, Szetn Erzsébet tér 4. Zsámbok Község Önkormányzata 2017.05.08. Jó (87%)
Pest megye, Erdőkertes Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal Főzőkonyha - 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal 2017.05.11. Jó (82%)
Pest megye, Dunaharaszti Junior ZRT. 87. sz. üzemének konyhája - 2330 Dunaharaszti, Egry József u. 6. Junior Vendéglátó Zrt. 2017.05.25. Jeles (92%)
Pest megye, Szigethalom Nebuló Közétkeztetési Intézmény Nobilis Humán Szolgáltató Bölcsőde Főzőkonyha - 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc utca 149/A. Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2017.06.01. Jó (87%)
Pest megye, Szigetszentmiklós Városi Bölcsőde Főzőkonyha - 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 8/A. Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2017.06.12. Jeles (91%)
Pest megye, Őrbottyán Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézmény - 2162 Őrbottyán, Kvassay telep 1. Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda 2017.06.21. Jeles (91%)
Pest megye, Sződ Csupafül Egységes Óvoda- Bölcsőde Konyha - 2134 Sződ, Dózsa György út 19. Sződ Község Önkormányzata 2017.06.28. Jeles (91%)
Pest megye, Kosd Kosdi Csoda-vár Óvoda Főzőkonyha - 2612 Kosd, Eőszi Lőrinc tér 1. Kosd Község Önkormányzata 2017.08.24. Jó (84%)
Pest megye, Vác Váci Szakképzési Centrum Bocskai István Kollégiuma, főzőkonyha - 2600 Vác, Brusznyai Árpád utca 1. Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala 2017.09.08. Jó (83%)
Pest megye, Alsónémedi Penny étterem - 2351 Alsónémedi, Északi-Vállalkozó terület, 5 főút 21 km Dining Hall Kft. 2017.09.13. Jó (83%)
Pest megye, Gyömrő Új Halászkert Étterem - 2230 Gyömrő, Táncsics Mihály utca 35. Allure Event Kereskedelmi és Vendéglátó Kft 2017.09.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Alsónémedi CBA Logisztikai Központ Munkahelyi Étkezde és Büfé - 2351 Alsónémedi, 2402/1 hrsz. Fajd-Gasztro Kft. 2017.09.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Solymár Liget Bölcsőde Főzőkonyha - 2083 Solymár, Ibolya u. 2. Solymár Nagyközség Önkormányzat 2017.09.21. Jeles (95%)
Pest megye, Szentlőrinckáta Pest Megyei Őszirózsa Egyesített Szociális Intézmény Szentlőrinckátai Otthona - 2255 Szentlőrinckáta, Kossuth utca 20. SZGYF Pest Megyei Kirendeltség 2017.09.28. Jó (83%)
Pest megye, Gödöllő Széchenyi Csárda - 2131 Göd, Béke utca 525 hrsz. Zöld Öböl Kft. 2017.10.16. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Érd Tusculanum befejező konyha - 2030 Érd, Gárdonyi út 1/b Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft. 2017.10.16. Jó (85%)
Pest megye, Budaörs Élethossz Alapítvány "Gondoskodás Idősek Otthona - 2040 Budaörs, Kőhíd u. 46. Élethossz Alapítvány 2017.10.16. Jó (80%)
Pest megye, Dunakeszi 5119. Járműjavító Étterem - 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 19. Hungast Vital Kft. 2017.11.14. jó (86%)
Pest megye, Dunakeszi Gondtalan Élet Tartós Bentlakásos Otthon Főzőkonyha - 2120 Dunakeszi, Tóth Ilona u. 19. Gondtalan Élet Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017.11.21. Jó (84%)
Pest megye, Dunakeszi Életfa Rehabilitációs Intézet - 2120 Dunakeszi, Fóti út 75. Életfa Rehabilitációs Intézet 2017.11.21. Jó (81%)
Pest megye, Dunakeszi 6005. MTH Diákétterem - 2120 Dunakeszi, Fő út 143. Zóna Vendéglátó Kft. 2017.11.23. Jó (89%)
Pest megye, Jászkarajenő Jászkarajenői Polgármesteri Hivatal Gyermekélelmezési Konyha - 2746 Jászkarajenő, Kossuth utca 86. Jászkarajenő Község Önkormányzata 2017.11.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Vác FM KASZK - Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, főzőkonyha - 2600 Vác, Telep utca 2-4. FM KASZK Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2017.12.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Cegléd Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt Központi Konyha - 2700 Cegléd, Bede 575 Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. 2017.12.12. Jeles (90%)
Pest megye, Galgahévíz Galgahévízi Csemetekert Napköziotthonos Óvoda és Konyha - 2193 Galgahévíz, Fő út 104. Galgahévíz Község Önkormányzata 2017.12.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Vácrátót Vácrátóti Óvoda Konyha - 2163 Vácrátót, Petőfi tér 3. Vác és Vidéke Vendéglátó Kft. 2017.12.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Galgamácsa Galgamácsa Óvoda Konyha - 2183 Galgamácsa, Vasút út 6. Galgamácsa Község Önkormányzatának Hivatala 2018.01.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Budakalász Napvirág Idősek Otthona Nonprofit Kft. Főzőkonyha - 2011 Budakalász, Klisovác utca34. Napvirág Idősek Otthona Nonprofit Szolgáltató Közhasznú Kft. 2018.01.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Gyál Főzőkonyha - 2360 Gyál, Dobó Katica utca 51. Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018.01.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Fót Központi Konyha - 2151 Fót, Szent Benedek utca 9-11. Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2018.01.10. Jó (84%)
Pest megye, Vecsés Oktatási Intézmények Központi Konyhája - 2220 Vecsés, Tinódi utca 22. Vecsés Város Önkormányzata 2018.01.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Dunavarsány Városi Főzőkonyha - 2336 Dunavarsány, Kossuth L. utca 33. Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2018.01.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Kakucs Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha - 2366 Kakucs, Székesi utca 3. Kakucs Község Önkormányzata 2018.01.11. Jó (87%)
Pest megye, Verőce Katolikus Szeretetszolgálat Migazzi Otthona - 2621 Verőce, Migazzi utca 1. Katolikus Szeretetszolgálat 2018.01.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Újlengyel Napköziotthonos Óvoda Újlengyel Konyha - 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 5. Újlengyel Község Önkormányzata 2018.01.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Szigetbecse Becsei Vendéglő Főzőkonyha - 2321 Szigetbecse, Makádi út 69. BreziFeri Kft 2018.02.01. Jó (80%)
Pest megye, Ócsa Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde Napsugár Tagóvoda - 2364 Ócsa, Baross utca 14. TS Gastro Kft 2018.02.22. Jó (82%)
Pest megye, Göd Németh László Konyha - 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. Településellátó Szervezet 2018.02.28. Jó (81%)
Pest megye, Érd Napfény Otthon (főzőkonyha) - 2030 Érd, Árpád utca 26. Bubi-Bázsa Gastro Kft. 2018.02.28. Válaszra vár
Pest megye, Tatárszentgyörgy Tatárszentgyörgyi Általános Művelődési Központ Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda és Konyha - 2375 Tatárszentgyörgy, Kossuth utca 10. Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata 2018.03.01. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Kartal Játésziget Napközi Otthonos Óvoda Főzőkonyha - 2173 Kartal, Ady Endre út 60-62. Kartal Nagyközség Önkormányzata 2018.03.02. Jó (86%)
Pest megye, Fót Károlyi István Gyermekközpont Speciális Konyha - 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2018.03.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Nagykőrös Bonduelle-Eurest Étterem és Büfé - 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.03.08. Jeles (93%)
Pest megye, Kartal Iskola Főzőkonyha - 2173 Kartal, Iskola tér 1. Játéksziget Bölcsőde 2018.03.13. Válaszra vár
Pest megye, Dabas Dabasi Intézményfenntartó Központ Önkormányzati Konyha - 2370 Dabas, Bartók B. utca 30-32 Dabasi Intézményfenntartó Központ 2018.03.14. Jó (86%)
Pest megye, Üröm Napraforgó Óvoda és Tagóvoda, főzőkonyha - 2096 Üröm, Fő utca 37. Üröm Község Önkormányzata 2018.03.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Sülysáp Központi Konyha - 2241 Sülysáp Malom út 14-18. Sülysáp Város Önkormányzata 2018.03.28. Jó (87%)
Pest megye, Sülysáp Estikék Gondozási Ápolási Intézmény - 2241 Sülysáp, Vasút utca 42. Estikék Idősek Otthona Alapítvány 2018.04.04. Jó (87%)
Pest megye, Sülysáp Gólyahír Bölcsőde - 2241 Sülysáp, Szilvafasor u. 1. Sülysáp Város Önkormányzata 2018.04.05. Jeles (90%)
Pest megye, Érd Kőrösi Konyha - 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19-21. Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft. 2018.04.09. Jeles (91%)
Pest megye, Pomáz Udvaros Csárda - 2013 Pomáz, Mártírok útja 1-3. Alfist 2000 Ker. és Szolg. Kft. 2018.04.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Tápiószentmárton Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény Főzőkonyha - 2711 Tápiószentmárton, Ady Endre u. 35. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Pest megyei Kirendeltség 2018.04.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Halásztelek Halásztelki Humánszolgáltató Központ Tündérpalánta Bölcsőde - 2314 Halásztelek, Iskola út 2. Halásztelek Város Önkormányzat 2018.04.26. Jó (88%)
Pest megye, Perőcsény Perőcsény Községi Önkormányzat Főzőkonyha - 2637 Perőcsény, Diófa utca 13. Perőcsény Községi Önkormányzat 2018.05.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Ipolytölgyes Katolikus Szeretetszolgálat Szent Erzsébet Otthona - 2633 Ipolytölgyes, Kossuth utca 32. Katolikus Szeretetszolgálat 2018.05.04. Jó (81%)
Pest megye, Dunavarsány Julienne Kft. IBIDEN Büfé Étterem - 2336 Dunavarsány, Neumann János u. 1. Julienne Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (julienne Kft.) 2018.05.09. Jó (83%)
Pest megye, Tóalmás WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány Főzőkonyha - 2252 Tóalmás, Kókai u. 2. WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány 2018.05.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Göd Huzella Konyha - 2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48. (Alkotmány u. 3. Településellátó Szervezet 2018.05.16. Jó (81%)
Pest megye, Ecser Ecseri Önkormányzati Konyha - 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Ecseri Önkormányzati Konyha 2018.05.29. Jó (86%)
Pest megye, Abony 1200 adagos Óvodakonyha - 2740 Abony, Tószegi út 58/a Innoven Közétkeztetési Kft. 2018.06.13. Jeles (91%)
Pest megye, Verőce Barna Party Kisvendéglő - 2621 Verőce, Árpád út 2/b. Barna Party Kft. 2018.06.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Pilisvörösvár Szent Erzsébet Otthon, főzőkonyha - 2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 135. Baska és Társa Kft. 2018.06.19. Jó (81%)
Pest megye, Tura Többsincs Óvoda és Bölcsőde Főzőkonyhája - 2194 Tura, Dózsa György utca 2. Tura Város Önkormányzata 2018.06.29. Jó (89%)
Pest megye, Pilisszentiván Gyémánt Étterem, főzőkonyha - 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 60. Sík Kft. 2018.07.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Dunakeszi Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Központ Főzőkonyhája - 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. Julienne Kft 2018.07.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Solymár Mátyás király Nugdíjasház, főzőkonyha - 2083 Solymár, Munkás utca 40. MD+NN Kft. 2018.07.12. Jó (85%)
Pest megye, Gödöllő Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetszolgálat - 2100 Gödöllő, Lumniczer utca 4. Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetszolgálat 2018.08.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Cegléd Eurest Infineon főzőkonyha - 2700 Cegléd, Ipartelepi út 3. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.08.06. Válaszra vár
Pest megye, Vecsés Honett Szerviz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Légi catering és közétkeztető főzőkonyha - 2220 Vecsés, Széchenyi u. 10-12 Honett Szerviz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2018.08.08. Jó (85%)
Somogy megye, Kaposvár Menzaminta Kft. Honvéd utcai Általános Iskola befejező konyhája - 7400 Kaposvár Honvéd utca 33. Menzaminta Kft. 2015.10.08. Jeles (94%)
Somogy megye, Somogyjád "Somogyjádi Sportcsarnok" Nonprofit Kft. - 7443 Somogyjád, Bogáti u. 1. "Somogyjádi Sportcsarnok" Nonprofit Kft. 2016.03.30. Jó (86%)
Somogy megye, Kéthely Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona - 8713 Kéthely, Magyari u. 35. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2016.09.19. Jó (89%)
Somogy megye, Porrog Porrogi Aprajafalva Óvoda Konyha - 8858 Porrog, Fő u. 55. Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd Óvodafenntartó Társulás 2017.04.12. Jó (81%)
Somogy megye, Görgeteg Görgeteg Óvoda konyha - 7553 Görgeteg, Vasút u. 3/A. Profit 2D Kft. 2017.06.06. Jó (82%)
Somogy megye, Fonyód Haladjunk Szociális Szövetkezet "Gyermek és Ifjúsági Tábor konyha" - 8640 Fonyód, Fürdő u. 7. Haladjunk Szociális Szövetkezet 2017.07.04. Jó (80%)
Somogy megye, Kaposmérő Hunyadi János Általános Iskola, főzőkonyha - 7521 Kaposmérő, Jókai u. 18. NV Közétkeztető Kft. 2017.09.26. Jó (84%)
Somogy megye, Kaposvár Bárczi Gusztáv Módszertani Központ, főzőkonyha - 7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv utca 2. Menzaminta Szolgáltató és Vendéglátó Kft. 2018.04.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Balatonszabadi Balatonszabadi Kincskereső ÁMK Aramyalma Óvodája Konyha - 8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 139. Balatonszabadi Község Önkormányzata 2018.04.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Balatonvilágos Balatonvilágos Község Önkormányzat GEVSZ - 8171 Balatonvilágos, József A. u. 137/B. Balatonvilágos Község Önkormányzata 2018.05.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Nagyatád Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete Árpád fejedelem Általános Iskola Főzőkonyha - 7500 Nagyatád, Árpád u. 2. Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete 2018.05.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Nagyatád Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete Kollégium Főzőkonyha - 7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 10. Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete 2018.05.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Tab Flextronics Kft. Étterem - 8660 Tab, Munkás utca 28. Julienne Kft. 2018.06.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Bodrog Bölcsesség Kezdete főzőkonyha (Óvoda és Általános Iskola Konyha) - 7439 Bodrog, Kossuth L. u. 157. "Jó az Úr" Bodrogi Baptista Gyülekezet 2018.06.08. Jó (87%)
Somogy megye, Csokonyavisonta Drávamenti Óvodák Csokonyavisonta Főzőkonyha - 7555 Csokonyavisonta, Xantus J. u. 45. Drávamenti Óvodák 2018.06.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Balatonföldvár Hotel Fesztivál Étterem Főzőkonyha - 8623 Balatonföldvár, Rákóczi út 32-40. Bodó Zoltán ev 2018.06.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Balatoneendréd Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda Főzőkonyha - 8613 Balatonendréd, Fő u. 77. Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda 2018.06.27. Jó (82%)
Somogy megye, Fonyódliget Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató kft. ""főzőkonyha" - 8640 Fonyódliget, Virág utca 77. Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató kft. 2018.06.28. Jeles (90%)
Somogy megye, Kisharsány Óvodai Főzőkonyha - 7800 Kisharsány, Petőfi u. 25. Kisharsány Község Önkormányzata 2018.07.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Balatonszárszó Lepkeház ifjúsági tábor főzőkonyhája - 8624 Balatonszárszó, József A. u. 26. KID S&B Kft. 2018.07.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Somogy megye, Lengyeltóti Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ Bölcsődei Egysége Főzőkonyha - 8693 Lengyeltóti, Rákóczi Ferenc utca 10. Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 2018.07.18. Jó (86%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza LEGO Konyha - 4400 Nyíregyháza, Lego u. 15. PQS Kft. 2015.09.22. Jeles (96%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza 7108. Arany János Étterem - 4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 22. Elamen Zrt. 2015.09.23. Jeles (92%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény Napsugár Bölcsőde - 4400 Nyíregyháza, Dália u. 1. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 2015.10.01. Jó (83%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Kórház Konyha Étterem - 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 2015.10.06. Jeles (95%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 9. sz. Micimackó Bölcsőde - 4400 Nyíregyháza, Stadion u. 8/a. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 2015.10.07. Jó (85%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Apagy Apagy Önkormányzat Konyha - 4553 Apagy Kossuth utca 155. Apagy Önkormányzat 2015.10.12. Jeles (90%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Mezőladány Mezőladány Község Önkormányzata Konyha - 4641 Mezőladány, Dózs György út 27. Mezőladány Község Önkormányzata 2015.10.26. Jó (82%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nagyhalász Csuha Antal Baptista Általános Iskola Főzőkonyha - 4485 Nagyhalász, Arany János u. 77. Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 2016.04.21. Jó (83%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 12. sz. Babaház Bölcsőde - 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 30. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 2016.06.27. Jó (83%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 16. sz. Aprajafalva Bölcsőde - 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 13. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 2016.07.12. Jó (82%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 7. sz. Hóvirág Bölcsőde - 4400 Nyíregyháza, Malom utca 5. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 2016.08.03. Jeles (90%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyírbátor Eurest Étterem - 4300 Nyírbátor, Coloplast utca 2. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2016.08.19. Jó (89%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 10. sz. Katica Böcsőde - 4400 Nyíregyháza, Tőke utca 1. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 2016.08.22. Jó (85%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Mustármag Bölcsőde Főzőkonyha - 4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 22. Mustármag Bölcsőde (Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség) 2016.11.09. Jó (82%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Ajak Ajaki Városélelmezési Kft. - Főzőkonyha - 4524 Ajak, Hajnal u. 11. Ajaki Városélelmezési Kft. 2017.01.16. Jó (86%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Kék Kéki Mesekert Óvoda és Konyha - 4515 Kék, Rákóczi u. 2. Kéki Mesekert Óvoda és Konyha 2017.01.18. Jó (81%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Őzike Bölcsőde Főzőkonyha - 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 31. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 2017.02.17. Jó (83%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Balkány Szent Antal Idősek Otthona Főzőkonyha - 4233 Balkány, Kossuth u. 28. Szent Antal Idősek Otthona 2017.02.23. Jó (87%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Létavértes Vértesi Református Egyház Szeretetháza Szociális Konyha - 4283 Létavértes, Irinyi u. 7. Vértesi Református Egyház Szeretetháza 2017.04.19. Jó (85%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hodász Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Viktória" Egyesített Szociális Intézmény – Hodász Konyha - 4331 Hodász, Tarnai tag 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Viktória" Egyesített Szociális Intézmény 2017.05.10. Jó (85%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház - Tálaló és Befejező konyha - 4700 Mátészalka, Kórház út 2-4. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 2017.06.13. Jó (83%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Fehérgyarmat 5. sz. Konyha - 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u. 29-31. Fehérgyarmat Város Önkormányzata Közétkeztetési Intézmény 2017.07.24. Jó (82%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza 2203. Napsugár Étterem - 4400 Nyíregyháza, Stadion u. 32/a. Hungast Vital Kft. 2017.09.13. Jó (84%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza 2202. Aranykörte Étterem főzőkonyha - 4400 Nyíregyháza, Körte utca 41. Hungast Vital Kft. 2017.12.13. Jó (86%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Búza Diákétterem főzőkonyha - 4400 Nyíregyháza, Búza utca 7-17. Hungast Vital Kft. 2017.12.18. Jó (85%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Penészlek Nyugalomsziget Idősek Otthona Főzőkonyha - 4267 Penészlek, Vasvári Pál utca 66. Nyugalomsziget Nonprofit Kft. 2018.01.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Gulács Gulácsi Tagintézmény Főzőkonyha - 4842 Gulács, Szabadság út 2. Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium, AMI 2018.01.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Mátészalka Képes Géza Általános Iskola Főzőkonyhája - 4700 Mátészalka, Szokolay Örs utca 2-4. Szalka-Víz Kft. 2018.01.11. Jó (80%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Kemecse Vera Mama Vendéglő - 4501 Kemecse, Móricz Zsigmond utca 43. Kozma Gyula 2018.01.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Baktalórántháza Főzőkonyha I. - 4561 Baktalórántháza, Naményi út 7. Baktalórántházai Összevont Konyhai Intézmény 2018.01.17. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Újfehértó Újfehértó Étterem (Központi konyha) - 4244 Újfehértó, Eötvös József u. 25. P Dussmann Kft. 2018.01.22. Jó (81%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tunyogmatolcs Tunyogmatolcsi Konyha - 4731 Tunyogmatolcs, Rákóczi utca 123. Tunyogmatolcsi Szociális Központ 2018.01.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyírbátor Főzőkonyha - 4300 Nyírbátor, Zrínyi utca 48. Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény 2018.01.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Győrtelek Főzőkonyha - 4752 Győrtelek, Kossuth utca 133/C. Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha 2018.01.30. Válaszra vár
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza 7108. Arany János Konyha - 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22. Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. 2018.01.31. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Nefelejcs Bölcsőde Főzőkonyha - 4400 Nyíregyháza, Sarkantyú utca 30-36. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 2018.01.31. Jeles (91%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza 7105. Móricz Konyha - 4400 Nyíregyháza, Virág utca 65. Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. 2018.02.06. Jó (86%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Napkor Napkori Gyermekétkeztetési Intézmény Főzőkonyha - 4552 Napkor, Kossuth utca 59. Napkori Gyermekétkeztetési Intézmény 2018.02.06. Jó (81%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Laskod Laskodi Nefelejcs Óvoda Főzőkonyha - 4543 Laskod, Kossuth Lajos utca 40/b. Laskodi Nefelejcs Óvoda 2018.02.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Petőfi Konyha - 4400 Nyíregyháza, Alma utca 70. Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. 2018.02.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Gégény Gégény Napsugár Óvoda és Konyha - 4517 Gégény, Rákóczi út 42. Gégény Napsugár Óvoda és Konyha 2018.02.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Széchenyi Kollégiumi Diákétterem - 4400 Nyíregyháza, Árok utca 48. Hungast Vital Kft. 2018.02.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Biri Főzőkonyha - 4235 Biri, Mező utca 1-3. Szilágyi Ferencné 2018.02.27. Válaszra vár
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Mátészalka Kifőzde (Főzőkonyha) - 4700 Mátészalka , Dózsa György köz 7. Házi Ízek Ételgyártó- és Szállító Bt. 2018.03.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Baktalórántháza Központi Főzőkonyha - 4561 Baktalórántháza, Petőfi utca 4. Baktalórántházai Összevont Konyhai Intézmény 2018.03.07. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nagyecsed Általános Iskola Főzőkonyha - 4355 Nagyecsed, Rózsás út 1. Nagyecsedi Óvoda 2018.03.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Berkesz Konyha - 4521 Berkesz, Kossuth út 1/a Berkesz Önkormányzati Konyha 2018.03.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyírtass Főzőkonyha - 4522 Nyírtass, Árpád út 42. Nyírtassi Egyesített Szociális Intézmény 2018.03.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Székely Konyha - 4534 Székely, Illyés Gyula utca 27. Székely Önkormányzati Konyha 2018.03.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Levelek Leveleki Kastélykert Óvoda és Konyha - 4555 Levelek, Kossuth Lajos utca 3. Leveleki Kastélykert Óvoda és Konyha 2018.03.20. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Balkány Balkányi Barackvirág Óvoda Konyha - 4233 Balkány, Kossuth utca 5. Balkányi Barackvirág Óvoda 2018.03.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Porcsalma Konyha, Étkezde (Szociális Szolgáltató Központ Főzőkonyha) - 4761 Porcsalma, Batthyány út 7. Szociális Szolgáltató Központ 2018.04.03. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Komoró Főzőkonyha - 4622 Komoró, Petőfi Sándor utca 18. Komorói Mosolysziget Óvoda és Konyha 2018.04.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Vállaj Konyha - 4351 Vállaj, Temető utca 2. Vállaj Német Nemzetiségi Óvoda 2018.04.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Városmajori Étterem - 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 1. Hungast Vital Kft. 2018.04.25. Jó (87%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tiszavasvári Főzőkonyha - 4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 8/A. Tiszavasvári Bölcsőde 2018.05.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Cégénydányád Gondozási Központ Főzőkonyha - 4732 Cégénydányád, Zrínyi utca 1. Cégénydányád Gondozási Központ 2018.05.07. Jó (80%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tiszavasvári Óvoda Konyha - 4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 8/b. Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018.05.09. Válaszra vár
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Eszterlánc Étterem - 4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3. Hungast Vital Kft. 2018.05.18. Jó (88%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Kállósemjén Zöldfa Étterem - 4324 Kállósemjén, Kossuth utca 87. Dinkó Pál Jánosné, egyéni vállalkozó 2018.05.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Mátészalka Főzőkonyha - 4700 Mátészalka, Baross út 9-11. Fürge Kukta Bt. 2018.05.30. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Szatmárcseke Kölcsey Ferenc Kulturális Központ Főzőkonyha - 4945 Szatmárcseke, Honvéd utca 6. Kölcsey Ferenc Turisztikai és Vendéglátó Központ 2018.06.05. Jó (84%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Kemecse Arany János Általános Iskola Főzőkonyha - 4501 Kemecse, Móricz Zsigmond utca 45-47. Kozma Gyula 2018.06.13. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Geszteréd Noel Gastro Home Vendéglátó üzlet - 4232 Geszteréd, Kossuth Lajos utca 101. Geszterédi Piac Kft. 2018.06.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Túrricse Házias Ízek Konyhája - 4968 Túrricse, Rákóczi utca 18. Túrricse Községi Önkormányzat 2018.07.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Penyige Penyigei Eszterlánc Óvoda és Konyha - 4941 Penyige, Kossuth utca 81-83. Penyigei Eszterlánc Óvoda és Konyha 2018.07.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Szamossályi Főzőkonyha - 4735 Szamossályi, Kossuth Lajos út 41. Szamossályi Község Önkormányzat Gondozási Központja és Demens Ellátást Biztosító Intézménye 2018.07.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Ramocsaháza Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal Ramocsaháza Községi Konyhája - 4536 Ramocsaháza, Kossuth utca 56. Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal 2018.07.12. Válaszra vár
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza 10. sz. Katica Bölcsőde Főzőkonyha - 4400 Nyíregyháza, Tőke utca 1. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 2018.08.02. Jó (88%)
Tolna megye, Szekszárd Ízelő Családbarát Étterem - 7100 Szekszárd, Bartina utca 12/a. Szekszárdi TÉR Társadalmi Értékekért Nonprofit Kft. 2015.10.02. Jeles (93%)
Tolna megye, Simontornya Simontornya Város Önkormányzat Főzőkonyha - 7081 Simontornya, Szent I. tér 1. Simontornya Város Önkormányzat 2015.10.14. Jó (81%)
Tolna megye, Szekszárd FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium főzőkonyha - 7100 Szekszárd, Palánk utca 19. FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 2015.10.19. Jó (87%)
Tolna megye, Bonyhád Bonyhádi Petőfi Sándor Evangelikus Gimnázium és Kollégium Főzőkonyha - 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangelikus Gimnázium és Kollégium 2015.11.24. Jó (80%)
Tolna megye, Paks Melo-Tex konyha - 7030 Paks, Ifjúság utca 1/b Melo-Tex Kft. 2015.09.22. Jó (82%)
Tolna megye, Tevel Szivárvány Óvodák és Bölcsőde Konyha - 7181 Tevel, Petőfi S. utca 1. Tevel Önkormnyzat 2016.03.03. Jó (84%)
Tolna megye, Kaposszekcső Evangélikus Diakóniai Otthon Főzőkonyha - 7361 Kaposszekcső Táncsics utca 28. Evangélikus Diakóniai Otthon  2016.07.12. Jó (80%)
Tolna megye, Dombóvár Bezerédj Amália Főzőkonyha - 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 33. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2019.03.05. Jó (80%)
Tolna megye, Dombóvár Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet HEMI Konyha - 7200 Dombóvár, Pannónia utca 21. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2016.09.19. Jeles (92%)
Tolna megye, Nagydorog Nagydorogi Szivárvány Óvoda Főzőkonyha - 7044 Nagydorog Kossuth utca 67. Nagydorogi Szivárvány Óvoda 2016.10.03. Jó (84%)
Tolna megye, Dombóvár Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Apáczay Konyha - 7200 Dombóvár, Arany János tér 21. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2016.10.12. Jeles (90%)
Tolna megye, Szekszárd Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Perczel utcai Óvoda Főzőkonyha - 7100 Szekszárd Perczel Mór utca 2. Kölyökmenza Kft. 2016.10.13. Jó (88%)
Tolna megye, Regöly-Majsapuszta Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Margaréta Otthon Főzőkonyhája - 7193 Regöly-Majsapuszta Tolna Megyei Integrált Szoiális Intézmény 2017.01.18. Jó (83%)
Tolna megye, Paks Erőmű Étterem Főzőkonyha - 7030 Paks 8803/17. hrsz. ATOMIX Kft. Vendéglátó és idegenforgalmi Szakágazat 2017.11.28. Jó (87%)
Tolna megye, Szekszárd Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Főzőkonyha - 7100 Szekszárd, Széchényi u. 2-14. Kölyökmenza Kft. 2017.12.12. Jeles (94%)
Tolna megye, Szekszárd Főzőkonyha - 7100 Szekszárd Béla király tér 4. Tolna Megyei Büntetés Végrehajtási Intézet 2018.01.08. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Öcsény Őcsényi Konyha - 7143 Őcsény Perczel u. 2. Őcsény Község Önkormányzata 2018.01.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Hőgyész Főzőkonyha - 7191 Hőgyész Fő u. 1-3. Hőgyészi Közös Önkormámyzati Hivatal 2018.01.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Decs Szociális Ellátó Központi Főzőkonyhája - 7144 Decs, Ady E. u. 4-6. SZOCEG NONPROFIT Kft. 2018.01.15. Válaszra vár
Tolna megye, Dubaföldvár Napsugár Idősek Otthona Főzőkonyha - 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5. Napsugár Idősek Otthona 2018.01.17. Jó (85%)
Tolna megye, Fadd Napközis Konyha és Étterem - 7133 Fadd, Templom u. 5. Faddi Polgármesteri Hivatal 2018.01.18. Jó (85%)
Tolna megye, Sióagárd Sióagárd Község Konyhája - 7171 Sióagárd Kossuth u. 6. Sióagárd Község Önkormányzata 2018.01.23. Jó (84%)
Tolna megye, Madocsa Iskola Főzőkonyha - 7026 Madocsa Kossuth u. 2. Meló-Tex Kft. 2018.01.31. Jó (83%)
Tolna megye, Simontornya Simontornya Polgármesteri Hivatal Főzőkonyha - 7081 Simontornya Szent I. király utca. 3. Simontornyai Polgármesteri Hivatal 2018.02.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Tolnanémedi Tolnanémedi Község Önkormányzata Konyhája - 7083 Tolnanémedi, Fő utca 8. Tolnanémedi Község Önkormányzata 2018.02.15. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Bonyhád Élelmezés (Főzőkonyha) - 7150 Bonyhád Bajcsy ZS. utca 25. Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet 2018.02.22. Jó (83%)
Tolna megye, Bátaszék Főzőkonyhai egység - 7140 Bátaszék Budai utca 11. Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyhai egység 2018.02.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Szekszárd Főzőkonyha - 7100 Szekszárd Palánk 19. Pf. 61 FM DASzK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2018.02.28. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Bonyhád Önkormányzati Főzőkonyha - 7150 Bonyhád Fay ltp 36. TS Gastro Central Kft. 2018.03.01. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Dombóvár Élelmezés (Főzőkonyha) - 7200 Dombóvár Kórház utca 39. Dombóvári Szent Lukács Kórház 2018.03.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Kölesd Főzőkonyha - 7052 Kölesd József A. utca 1. Kölesdi Önkormányzati Kft. 2018.03.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Németkér Főzőkonyha - 7039 Németkér Szabadság utca 24. LA-MI-ÁGVendéglátó és Kereskedelmi Bt. 2018.03.08. Válaszra vár
Tolna megye, Tolna Fény Kft. 3. sz. Főzőkonyha - 7130 Tolna, Kossuth L. u.10. Fény Kft. 2018.03.20. Jó (83%)
Tolna megye, Paks Paksi Életfa Idősek Otthona főzőkonyha - 7030 Paks, Kishegyi u. 46-48. Paks Életfa Idősek Otthona főzőkonyha 2018.03.21. Jó (82%)
Tolna megye, Szekszárd Hétszínvilág Otthon Főzőkonyha - 7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Hétszínvilág Otthona 2018.04.03. Jó (82%)
Tolna megye, Pincehely Pincehelyi Részleg Főzőkonyha - 7084 Pincehely, Gróf Széchényi I. u. 92. Dombóvári Szent Lukács Kórház 2018.04.04. Jó (82%)
Tolna megye, Decs Decsi Konyha - 7144 Decs Ady E. u. 14-16. Decs Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2018.04.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Lengyel Főzőkonyha - 7184 Lengyel, Petőfi u. 5. FM DASZK Apponyi S. Mezőgazdasági Szakgimnázium Szakközépiskola és Kollégium 2018.04.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Bátaapáti Óvoda és Konyha - 7164 Bátaapáti, Hűvösvölgy u. 2. Bátaapáti Község Önkormányzata 2018.05.02. Jó (85%)
Tolna megye, Várdomb Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha - 7146 Várdomb, Kossuth u. 119. Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha 2018.05.11. Jó (84%)
Tolna megye, Szedres Szedresi Polgármesteri Hivatal Főzőkonyhája - 7056 Szedres, Arany j. u. 1. Szedresi Polgármesteri Hivatal 2018.05.14. Jó (83%)
Tolna megye, Gerjen Gerjeni Önkormányzati Konyha - 7134 Gerjen, Rákóczi u. 25. Gerjen Község Önkormányzata 2018.05.24. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Paks Junior Konyha - 7030 Paks, Ifjúság u. 6 Melo-Tex Kft. 2018.05.29. Jó (89%)
Tolna megye, Dunaföldvár Főzőkonyha - 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19-23 Dunföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2018.06.04. Jó (87%)
Tolna megye, Decs Lórántffy Zsuzsanna Szeretetotthon Főzőkonyha - 7144 Decs, Öreg u. 68. Decsi, Református Egyházközség 2018.06.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Györköny Györkönyi Napsugár Óvoda és Konyha - 7045 Györköny, Fő u. 50. Györkönyi Napsugár Óvoda 2018.06.19. Jó (82%)
Tolna megye, Bonyhád Árpádházi Szent Erzsébet Otthon Főzőkonyha - 7150 Bonyhád, Schweitzertanya 51. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény 2018.07.02. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Dombóvár Arany Sziget Idősek Otthona főzőkonyha - 7200 Dombóvár, Arany J. tér 2. Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 2018.07.09. Jó (86%)
Tolna megye, Bátaszék Szivárvány Idősek Otthona - 7140 Bátaszék, Bezerédj u. 13. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény 2018.07.16. Jó (84%)
Tolna megye, Tamási Általános Iskola Konyha - 7090 Tamási, Szabadság u. 38-40. Tamási Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018.07.17. Válaszra vár
Tolna megye, Iregszemcse Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda Napközi-Otthonos Konyhája - 7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 39. Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2018.07.18. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Tolna megye, Tengelic Csilla Von Boeselager Otthon Főzőkonyha - 7054 Tengelic, Alsótengelic 14. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény 2018.07.30. Jó (82%)
Tolna megye, Báta Bátai Ízek Konyhája - 7149 Báta, Zrínyi u. 2. Báta Község Önkormányzata 2018.07.31. Válaszra vár
Vas megye, Szombathely Szombathelyi Egyesített Bölcsödei Intézmény és Családi Napközi, Bokréta Bölcsöde Főzőkonyha - 9700 Szombathely, Barátság utca 22. Egyesített Bölcsödei Intézmény és Családi Napközi 2015.10.28. Jeles (92%)
Vas megye, Sárvár Nádasdy Étterem - 9600 Sárvár, Alkotmány u. 22-24. Elamen Zrt. 2016.03.02. Jó (86%)
Vas megye, Celldömölk Celldömölki Városi Óvoda Főzőkonyha - 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 17. Celldömölki Városi Óvoda 2016.02.01. Jó (84%)
Vas megye, Répcelak Répcelaki Szászorszép Óvoda Iskolai étkeztetés - 9653 Répcelak, Jószef Attila utca 32. Répcelak  Város Önkormányzat 2016.05.05. Jeles (92%)
Vas megye, Szombathely Aréna úti Óvoda Főzőkonyha - 9700 Szombathely, Aréna u. 8/b. Elamen Zrt. 2016.06.02. Jó (89%)
Vas megye, Szombathely Paragvári utcai Általános Iskola Konyha - 9700 Szombathely, Paragvári u. 2. Elamen Zrt. 2016.06.14. Jó (87%)
Vas megye, Szombathely Derkovits Étterem - 9700 Szombathely, Bem J. u. 7. Elamen Zrt. 2016.06.29. Jó (85%)
Vas megye, Szombathely Aranypatak Étterem - 9700 Szombathely, Simon István út 1. Elamen Zrt. 2016.07.04. Jó (88%)
Vas megye, Szombathely Orlay Étterem - 9700 Szombathely, Nagykar u. 1-3. Elamen Zrt. 2016.07.14. Jó (88%)
Vas megye, Szombathely Napraforgó Bölcsőde - 9700 Szombathely, Bem utca 33. Közétkeztetést Ellátó Intézményegység 2016.08.01. Jeles (93%)
Vas megye, Szombathely Frim Jakab Diétakonyha - 9700 Szombathely, Dózsa György utca 4. ELAMEN ZRT. 2019.03.05. Jeles (96%)
Vas megye, Szombathely Markusovszky Kórház Központi Főzőkonyha - 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2016.08.23. Jeles (92%)
Vas megye, Csákánydoroszló Intézményi Konyha - 9919 Csákánydoroszló, Fő utca 11. Vas megyei Szakosított Otthon 2018.10.10. Jeles (90%)
Vas megye, Szombathely Dési Hubert utcai Iskola Étterem - 9700 Szombathely, Kőrösi u. 5. Elamen Zrt. 2016.09.14. Jó (87%)
Vas megye, Szombathely Napsugár úti Óvoda Konyha - 9700 Szombathely, Pázmány P. krt. 26/a. Elamen Zrt. 2016.09.21. Jeles (91%)
Vas megye, Szombathely Szürcsapó utcai Óvoda Étterem - 9700 Szombathely, Szürcsapó u. 43. Elamen Zrt. 2016.09.28. Jó (86%)
Vas megye, Szombathely Bercsényi Iskola Főzőkonyha - 9700 Szombathely, Bercséni M. u. 2. Elamen Zrt. 2016.10.03. Jó (88%)
Vas megye, Szombathely Zrínyi utcai Iskola Főzőkonyha - 9700 Szombathely, Zrínyi u. 10. Elamen Zrt. 2016.10.07. Jeles (90%)
Vas megye, Szombathely Neumann Iskola főzőkonyha - 9700 Szombathely, Losoncz u. 1. Elamen Zrt. 2016.10.24. Jó (81%)
Vas megye, Szombathely Horváth Boldizsár Étterem - 9700 Szombathely, Magyar u. 2. Elamen Zrt. 2016.10.27. Jeles (90%)
Vas megye, Csénye Csényei Óvoda Konyhája - 9611 Csénye, Ady Endre utca 2. Csénye Község Önkormányzat 2016.11.22. Jó (85%)
Vas megye, Oszkó Vas Megyei Szakosított Intézmény Oszkói Telephelye - 9825 Oszkó, Petőfi Sándor u. 1/b. Vas Megyei Szakosított Intézmény 2017.01.02. Jó (83%)
Vas megye, Sárvár Főzőkonyha - 9600 Sárvár, Petőfi Sándor utca 23. Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019.02.26. Jeles (92%)
Vas megye, Szombathely Váci Mihály Étterem - 9700 Szombathely, Váci Mihály u. 11. Elamen Zrt. 2017.01.30. Jeles (92%)
Vas megye, Kőszeg Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény Kőszeg, Kálvária utcai Telephely - 9730 Kőszeg, Kálvária u. 14. Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény 2017.10.11. Jó (87%)
Vas megye, Szombathely Vas Megyei Rendőr-Főkapitányság "Munkahelyi Étkezde" - 9700 Szombathely, Söptei út külső 12. Vas Megyei Rendőr-Főkapitányság 2017.10.12. Jó (85%)
Vas megye, Jánosháza Jánosháza Fejlesztésért Nonprofit Kft. Báziskonyha - 9545 Jánosháza, Ady utca 5. Jánosháza Város Önkormányzata 2018.04.05. Jeles (93%)
Vas megye, Körmend Körmendi Rendészeti Szakgimnázium Főzőkonyha - 9900 Körmend, Alkotmány út 5-7. Körmendi Rendészeti Szakgimnázium 2018.04.06. Jó (89%)
Vas megye, Vönöck Vönöcki Konyha - 9516 Vönöck Dózsa György utca 16. Honvéd Tamás E.V. 2018.04.24. Jó (84%)
Vas megye, Szombathely Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény Csodaország Bölcsőde - 9700 Szombathely, Szűrcsapó utca 43/A Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.05.10. Jeles (94%)
Vas megye, Vasszécseny Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzetei Bölcsőde Főzőkonyha - 9763 Vasszécseny, Arany János u. 9. Vasszécseny és Tankajd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulata 2018.05.14. Jó (89%)
Vas megye, Vasvár Atroplusz Étterem - 9800 Vasvár, József Attila utca 23-25. Atroplusz Kft. 2018.05.14. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Vas megye, Szombathely Szombathelyi Egyesített Bölcsöde Intézmény Bokréta Bölcsöde - 9700 Szombathely, Barátság utca 22. Szombathelyi Egyesített Bölcsöde Intézmény 2018.05.15. Jeles (94%)
Vas megye, Uraiújfalu Uraiújfalui Önkormányztai Konhya - 9651 Uraiújfalu, Szentivánfa utca 1. Uraiújfalui Önkormányzat 2018.05.16. Jó (85%)
Vas megye, Ikervár Ikervári Mesevár Óvoda főzőkonyha - 9756 Ikervár, Gróf Battyhányi Lajos 3. Ikervár Község Önkormányzata 2018.05.22. Jeles (94%)
Vas megye, Acsád Acsádi Mézeskalács Óvoda Főzőkonyha - 9746 Acsád, Béke utca 58. Acsád Község Önkormányzata 2018.05.22. Jó (80%)
Vas megye, Győrvár Győrvár Főzőkonyha - 9821 Győrvár, Balogh Ádám utca 14. Győrvár Food Kft. 2018.05.29. Jó (85%)
Vas megye, Sárvár Melegkonyha - 9600 Sárvár, Rákóczi Ferenc u. 30. Szent László Kórház 2018.05.30. Jó (84%)
Vas megye, Nagysimonyi Tündérkert Óvoda Főzőkonyha - 9561 Nagysimonyi, Kossuth Lajos utca 14. Nagysimonyi Község Önkormányzat 2018.05.31. Jeles (91%)
Vas megye, Pecöl Pecöli Bóbita Művészeti Óvoda Főzőkonyha - 9754 Pecöl, Széchenyi u. 31. Pecöl- Kenéz- Megyehíd Községek Önkormányzati Társulás 2018.06.04. Jó (84%)
Vas megye, Szombathely Eurest LUK Étterem - 9700 Szombathely, Zanati út 31. Eurest Étteremüzemletető Kft. 2018.06.11. Jeles (90%)
Vas megye, Devecser Főzőkonhya - 8460 Devecser, Várkert 1. Devecser Város Önkormányzata 2018.06.12. Jó (81%)
Vas megye, Vasvár Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény Vasvári Telephelye Főzőkonyha - 9800 Vasvár, Petőfi Sándor utca 14. Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény 2018.06.15. Jeles (91%)
Vas megye, Sárvár 5209 Nádasdy Étterem - 9600 Sárvár, Alkotmány utca 22-24. Elamen Zrt. 2018.06.18. Jeles (93%)
Vas megye, Szentgotthárd Eurest Opel Étterem - 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 15. sz. Eurest Étteremüzemeltető Kft. 2018.06.19. Jó (89%)
Vas megye, Celldömölk Népjóléti Szolgálat Szociális Konyha - 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3. Népjóléti Szolgálat Celldömölk 2018.06.20. Jó (80%)
Vas megye, Celldömölk Celldömölki Városi Óvoda "Napközis Konyha" - 9500 Celldömölk, Széchenyi utca 17. Celldömölki Városi Óvoda 2018.06.25. Jó (89%)
Vas megye, Acsád Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény Acsád Főzőkonyha - 9746 Acsád, Semmelweis tér 1. Vas Megyei Egyasített Szociális Intézmény 2018.06.27. Jó (86%)
Vas megye, Répcelak Répcelaki Százszorszép Óvoda Főzőkonyha - 9653 Répcelak, József Attila utca 20. Répcelaki Százszorszép Óvoda 2018.06.28. Jó (89%)
Vas megye, Sajtoskál Főzőkonyha - 9632 Sajtoskál, Rákóczi Ferenc utca 1. Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény 2018.07.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Vas megye, Peresznye Nyugdíjasok Peresznyei Otthona Főzőkonyha - 9734 Peresznye, Hunyadi János utca 85. Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény 2018.07.16. Jó (84%)
Veszprém megye, Várpalota Fekete Gyémánt Étterem Főzőkonyha - 8100 Várpalota, Fekete Gyémánt utca 4. Bakony-Gaszt Zrt. 2019.02.26. Válaszra vár
Veszprém megye, Balatonfüred 44. sz. Bem Iskola Étterem - 8230 Balatonfüred, Iskola u. 2. Bakony-Gaszt Zrt. 2015.09.09. Jó (85%)
Veszprém megye, Ajka Magyar Imre Kórház Élelmezési Osztály Konyha - 8400 Ajka, Korányi F. u. 1. Magyar Imre Kórház 2016.07.27. Jó (87%)
Veszprém megye, Balatonfüred Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Főzőkonyha - 8230 Balatonfüred, Kéki u. 6. Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017.01.05. Jó (84%)
Veszprém megye, Dáka Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye - 8592 Dáka, Dózsa Gy. Utca 80. Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 2017.01.06. Jó (82%)
Veszprém megye, Veszprém Cserhát Étterem Főzőkonyha - 8200 Veszprém, Kossuth u. 6. Cserhát Kft. 2017.06.26. Jó (85%)
Veszprém megye, Szigliget Alkotóház Főzőkonyha - 8264 Szigliget, Kossuth utca 17. Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 2017.09.27. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Veszprém Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda Főzőkonyha - 8200 Veszprém, Egry József u. 55. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.01.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Pétfürdő Pétfürdői Gondozási Központ Bölcsőde - 8105 Pétfürdő Iskola út 12/A Pétfürdői Gondozási Központ 2018.02.26. Jeles (91%)
Veszprém megye, Dudar Dudari Melegkonyha - 8416 Dudar Hunyadi utca 13. Dudar Községi Önkormányzat 2018.03.05. Jeles (91%)
Veszprém megye, Ősi Gólyafészek Óvóda és Mini Bölcsőde - 8161 Ősi, Iskola u. 10. Ősi Község Önkormányhzata 2019.01.10. Jó (82%)
Veszprém megye, Úrkút Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda, főzőkonyha - 8409 Úrkút, Mester utca 1. Úrkút Község Önkormányzata 2018.04.25. Jó (83%)
Veszprém megye, Balatonkenese Kippkopp Óvoda és Bölcsöde Élelmezés - 8174 Balatonkenese, Balaton u. 63. Balatonkenese Város Önkormányzata 2018.05.04. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Veszprém megye, Bakonybél Bakonybéli Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda főzőkonyha - 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Bakonybéli Szentgellért Naőköziotthonos Óvoda 2018.05.10. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Zalaegerszeg Kölcsey Ferenc Gimnázium Főzőkonyhája - 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49-53. Hungast ZEG Kft. 2015.11.03. Jó (88%)
Zala megye, Zalaegerszeg Petőfi Sándor Általános Iskola Főzőkonyhája - 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 17-21. Hungast ZEG Kft. 2015.11.04. Jó (85%)
Zala megye, Zalaegerszeg Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Otthona Főzőkonyha - 8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 3. Zalaegerszegi Gondozási Központ 2016.05.09. Jó (81%)
Zala megye, Lenti Bölcsőde Lenti Főzőkonyha - 8960 Lenti, Vörösmarty út 41. Lenti Város Önkormányzata 2016.03.24. Jó (88%)
Zala megye, Zalaegerszeg Kaffka Margit Tagkollégium Főzőkonyha - 8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 27. Hungast ZEG Kft. 2016.04.11. Jó (84%)
Zala megye, Nemesbük Életfa Idősek Otthona - 8371 Nemesbük, Hegykapu u. 20-22. Második Tavasz Nonprofit Kft. 2016.08.04. Jó (81%)
Zala megye, Vonyarcvashegy Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Főzőkonyha - 8314 Vonyarcvashegy, Virág B. u. 2. Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2016.08.10. Jó (83%)
Zala megye, Zalaegerszeg Landorhegyi Általános Iskola Főzőkonyha - 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 12. Hungast ZEG Kft. 2016.09.29. Jeles (91%)
Zala megye, Zalaegerszeg Mindszenty konyha - 8900 Zalaegerszeg, Zárda u. 21-25. Zalagast-Invest Kft. 2016.09.30. Jó (86%)
Zala megye, Zalaegerszeg Kertvárosi Általános Iskola Eötvös Székhelyiskola Főzőkonyha - 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69. Hungast ZEG Kft. 2016.11.17. Jó (88%)
Zala megye, Türje Főzőkonyha - 8796 Türje, Szabadság tér 20. Kolping Idősek Ápoló-Gondozó Otthona Türje-Zalaszentgrót 2017.01.04. Jó (86%)
Zala megye, Zalaegerszeg Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Űrhajós Bölcsőde Főzőkonyha - 8900 Zalaegerszeg, Űrhajós u. 2. Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Űrhajós Bölcsőde Főzőkonyha 2017.03.07. Jeles (92%)
Zala megye, Lenti Móricz Zsigmond EGYMI Főzőkonyha - 8960 Lenti, Béke u. 71. Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti 2017.03.23. Jeles (92%)
Zala megye, Nagykanizsa Nagykanizsai Önkormányzat Bölcsőde Főzőkonyha - 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7. Nagykanizsai Önkormányzat 2017.04.06. Jó (86%)
Zala megye, Letenye Kolping Idősek Ápoló-Gondozó Otthona Főzőkonyha - 8868 Letenye, Petőfi S. u. 40. Kolping Idősek Ápoló-Gondozó Otthona 2017.04.20. Jó (81%)
Zala megye, Borsfa Borsfai Közétkeztetési Intézmény főzőkonyha - 8885 Borsfa, Petőfi u. 3. Borsfai Közétkeztetési Intézmény 2017.04.21. Jó (81%)
Zala megye, Szepetnek Királyi Pál Óvoda és Általános Művelődési Központ főzőkonyha - 8861 Szepetnek, Petőfi u. 61. Királyi Pál Óvoda és Általános Művelődési Központ 2017.04.21. Jó (88%)
Zala megye, Vaspör Szervezetek és lakosság étkeztetését végző központi főzőkonyha - 8998 Vaspör, Vörösmarty u. 16/b Vaspör Község Önkormányzata 2017.05.30. Jó (84%)
Zala megye, Nagybakónak Idősek Klubja Főzőkonyha - 8821 Nagybakónak, Tanács krt. 2. Nagybakónak, Murakeresztúr, Nagyrécse Község Szociális Intézményfenntartó Társulása 2017.06.21. Jó (87%)
Zala megye, Zalaegerszeg Belvárosi Főzőkonyha - 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58-60. Zalaegerszegi Gondozási Központ 2017.11.13. Jeles (92%)
Zala megye, Tófej Tófej Község Önkormányzat Konyhája - 8946 Tófej, Alkotmány út 1. Tófej Község Önkormányzata 2017.11.14. Jó (85%)
Zala megye, Bázakerettye Kerettye Étterem - 8887 Bázakerettye, Olaj út 1. Inergon Kereskedelmi Kft. 2017.11.23. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Nagykanizsa Bólyai Konyha - 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9. Pensio Minőségi Közétkezetés Kft. 2017.11.24. Jeles (91%)
Zala megye, Pókaszepetk Általános Iskolai Főzőkonyha - 8932 Pókaszepetk, Arany János u. 7. TROPICAL-WEST Kft. 2017.12.04. Jó (87%)
Zala megye, Zalaszántó Turul Vendéglő, főzőkonyha - 8353 Zalaszántó, Fő út 199/6. Vajda Roland egyéni vállalkozó 2017.12.05. Jó (84%)
Zala megye, Várvölgy Szent Domonkos Vendéglő (vendéglátó és főzőkonyha) - 8316 Várvölgy, Kossuth Lajos út 40. Torma Béla egyéni vállalkozó 2017.12.06. Jó (85%)
Zala megye, Szentpéterúr Szentpéterúri Mazsola Óvoda Főzőkonyha - 8762 Szentpéterúr, Dózsa György utca 1. Szentpéterúri Mazsola Óvoda 2017.12.06. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Zalabér Szent Antal Fogadó - 8798 Zalabér, Hunyadi u. 6. Bangó Sándor e.v. 2017.12.07. Jó (83%)
Zala megye, Hévíz Kocsi Csárda - 8380 Hévíz, Nagyparkoló tér 18. Kocsi-Resti Kft. 2017.12.11. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Zalaegerszeg Zala Megyei Szent Rafael Kórház főzőkonyha - 8900 Zalaegerszeg Pózva Külső Kórház utca1. Zala Megyei Szent Rafael Kórház 2018.01.23. Jeles (90%)
Zala megye, Keszthely Főzőkonyha - 8360 Keszthely, Ady E. utca 2. Városi Kórház Keszthely 2018.01.29. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Keszthely Főzőkonyha - 8360 Keszthely, Mártírok útja 1. Gazdasági Ellátó Szervezet 2018.04.05. Válaszra vár
Zala megye, Keszthely GESZ Gagarin Főzőkonyha - 8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4. Gazdasági Ellátó Szervezet 2018.04.12. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Zalaegerszeg Flex "A" Büfé Étterem - 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 38. Julienne Kft. 2018.04.26. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Zala megye, Vép Vadvirág Óvoda Főzőkonyha - 9751 Vép, Szent Imre u. 1. Vép Város Önkormányzat, GAMESZ 2018.06.19. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Pest megye, Pomáz-Kiskovácsi Gálfi Béla Nonprofit Kft. Főzőkonyha - 2013 Pomáz-Kiskovácsi hrsz. 0311 Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2018.06.21. Válaszra vár
Budapest II. sz. Napsugár Óvoda Főzőkonyha - 1239 Budapest, Grassalkovich út 239. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata 2018.07.03. Jeles (93%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Botpalád Botpalád Község Napköziotthonos Óvoda és Főzőkonyha - 4955 Botpalád, Fő utca 148. Botpalád Község Napköziotthonos Óvoda és Főzőkonyha 2018.07.05. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Vámosújfalu Vámosújfalui Önkormányzat Konyha - 3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál út 12. Vámosújfalui Önkormányzati Konyha 2018.07.09. Fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik
Heves megye, Gyöngyös Dobó úti Bölcsőde Jeruzsálem úti telephely Főzőkonyha - 3200 Gyöngyös, Jeruzsálem út 3. Dobó úti Bölcsőde 2018.07.09. Jó (87%)