Minőségvezérelt Közétkeztetés Program

A közétkeztetés összetett, többszereplős szolgáltatás. Magyarországon napjainkban 3000-3500 főzőkonyhán és 6500 tálalókonyhán naponta másfél-kétmillió, többségében gyermek, beteg vagy idős ember étkezik. A felszolgált ételekkel kapcsolatban az utóbbi időben egyre több a minőségi kifogás, amik gyakran jogosak. A minőségromlás – a szolgáltatók közötti árverseny és a gyenge megrendelői fizetőképesség mellett – sokszor ismerethiányra, vagy figyelmetlenségre vezethető vissza. Ezen problémák csökkentése és az étkeztetés élelmiszerbiztonsági színvonalának javítása érdekében indította el minőségvezérelt közétkeztetés programját a Nébih.

A program

Tájékoztató a Minőségvezérelt Közétkeztetés Program minősítő rendszerről.
 • A minősítés jogi háttere

  A Nébih 2015. októberben teszt-üzemben megkezdte a közétkeztetési főzőkonyhák, majd 2016. szeptembertől a tálaló- és melegítőkonyhák élelmiszerbiztonsági és élelmiszerminőségi szempontok szerinti minősítését.

  2017. június 16-án az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) módosításának hatályba lépésével a tesztüzem befejeződött.

  Az Éltv. 23. § (5) bekezdése szerint közétkeztetés kizárólag olyan létesítményből végezhető, amelyet az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok értékelése alapján minősített, vagy amelynek minősítésére irányuló eljárás folyamatban van.

  Az Éltv. 23. § (6) bekezdése alapján a Nébih a minősítést a közétkeztetést nem végző vendéglátó-ipari létesítményekben is lefolytatja az érintettek erre irányuló kérelme esetén.

  Ennek megfelelően a minősítések már „élesben” zajlanak.

  A teszt-üzemben elvégzett auditok eredménye már megtörtént minősítésnek számít. A minősítés – változatlan tevékenység-, üzemeltető-, és ellátotti kör mellett – 2 éves időtartamra, illetve visszavonásig érvényes. Az ez idő alatt bekövetkező változás esetén új minősítést kell a Nébih-nél kezdeményezni.

 • A minősítés menete

  A minősítés helyszíni szemlékre épül, amit szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, erre a feladatra képzett, titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett, egészségügyi szempontból alkalmas auditorok végeznek, a Nébih Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osztályának szakmai irányításával és szakmai kontrolljával. A szemlék előre nem egyeztetett, váratlan időpontban zajlanak. Így történik ez azokban az esetekben is, amikor a minősítést a közétkeztetési szolgáltatást nyújtó létesítmény kezdeményezi, amely a kérelem beérkezésétől számított 6 hónapon belül bármikor megtörténhet.

  A szemlén, melynek nincs közvetlen hatósági jogkövetkezménye, vizsgáljuk a termékeket (élelmiszer, étel), a tevékenységet, a létesítményt, a minőséget és az élelmiszerbiztonságot garantáló dokumentumokat, a folyamatok és az önellenőrzés rendszerét, megbízhatóságát, jogszabályoknak való megfelelését.

 • A minősítés rendszere (csekklisták)

  A minősítés egységes és átlátható rendszert alkot. Az alapját képező csekklisták (főzőkonyhatálalókonyha)  nyilvánosak, honlapunkról bárki letöltheti és önellenőrzési feladatainak teljesítéséhez felhasználhatja. Az átláthatósághoz hozzátartozik az is, hogy az eredményeket a fogyasztók is megismerhetik. Az értékelés, azaz a minősítés, az iskolában már jól ismert módszerrel, 1-5-ig terjedő „osztályozással” zajlik, a csekklistáról megszerezhető pontok %-os arányában.

  90 - 100%  jeles (5)

  80 - 89%  jó (4)

  70 - 79%  közepes (3)

  60 - 69%  elégséges (2)

  60% alatt  elégtelen (1)

  (Az elérhető összpontszám minden esetben más, attól függően, hogy milyen tevékenységeket végez az adott létesítmény)

 • A minősítés közzététele

  Az Éltv. 35.§ (6) bekezdése a minősítés közzétételéről az alábbiak szerint rendelkezik: „A minősítéssel megbízott élelmiszerlánc-felügyeleti szerv honlapján közzéteszi a létesítmények élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok szerinti minősítésének eredményét.”

  A minősített létesítmények listája elérhető letölthető formában: 

  A minősítés legfontosabb célja, hogy fejlesztő, és javításra ösztönző legyen. Éppen ezért a minősítés végleges eredményét közlő levélben a feltárt problémák alapján egyénre szabott szakmai javaslatokat adunk a konyha üzemeltetőjének a javításokra. Tapasztalataink szerint ennek alkalmazása a következő minősítéskor jobb teljesítményt eredményez.

  Minden, az éles minősítésen már átesett létesítményt szerepeltetjük honlapunkon. A jeles és jó minősítések eredményét (80% fölött) folyamatosan nyilvánosságra hozzuk.

  Mivel a rendszer célja a fejlesztésre történő ösztönzés, így 80% alatti eredmény esetén a „fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik” szöveget szerepeltetjük a weboldalon. A 80% alatti teljesítmény esetében intézkedési tervet kérünk az üzemeltetőtől a hibajavításokról és fejlesztésekről.

  Amennyiben az üzemeltető az intézkedési tervet a megadott határidőre nem küldik meg, a honlapunkon közzétett „fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik” szöveg helyett a minősítés eredményét tesszük közzé.

  Eddigi tapasztalataink alapján megállapítható, hogy megfelelő munkaszervezéssel, odafigyeléssel, az ismeretek felfrissítésével a hibák többsége javítható. Az ilyen hibák aránya jóval meghaladja a csak beruházással, fejlesztéssel javíthatókat.

 • Minősítés kezdeményezése

  A minősítés az alábbi letölthető dokumentum kitöltésével és annak a vefo@nebih.gov.hu e-mail címre, illetve postán a Nébih címére (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.; 1525 Budapest, Pf.:30) történő megküldésével kezdeményezhető.

  A tesztüzemben minősített létesítmények üzemeltetői a számukra nem elfogadható eredmények esetén az előzőekben ismertetett módon kezdeményezhetik konyhájuk újra minősítését.

  További kérdéseiket a vefo@nebih.gov.hu e-mail címre várjuk.

  Kapcsolódó anyagok:
  Minősítési kérelem - letölthető dokumentum