menza

Közétkeztetéssel kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

A válaszokban hivatkozott jogszabályok és azok rövidítései:
     - „közétkeztetési közbeszerzési rendelet” - 676/2020.(XII.28.) Korm. rendelet a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól
     - Éltv. - 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről