null Tájékoztató a kistermelői élelmiszertermelés, -előállítás és –forgalmazás feltételeiről

Tájékoztató a kistermelői élelmiszertermelés, -előállítás és –forgalmazás feltételeiről

Tájékoztató a kistermelői élelmiszertermelés, -előállítás és –forgalmazás feltételeiről

Ez a tájékoztató a kistermelői tevékenységben rejlő lehetőségekre hívja fel a figyelmet, a részletes szabályozás áttekintéséhez a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010 (IV. 30.) FVM rendelet teljes szövegének ismerete szükséges.

Kistermelői tevékenység

A kistermelői tevékenység megkezdését a kistermelő köteles írásban bejelenteni a gazdasága szerinti megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság területileg illetékes járási állat egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalának (továbbiakban járási állategészségügyi hivatal), ahol a kistermelőt nyilvántartásba veszik (regisztráció). A regisztráció díjmentes, a bejelentés módjával kapcsolatban a járási állategészségügyi hivatal ad felvilágosítást. Regisztrált kistermelő az általa megtermelt alapterméket, illetve abból, saját maga által előállított kis mennyiségű élelmiszert értékesíthet. Az egyes termékekre vonatkozó kis mennyiségeket a rendelet 1. melléklete határozza meg. Ha a kistermelő gazdaságában nem biztosíthatóak az élelmiszer- előállítás és -forgalmazás feltételei, azt a lakóhelyén is végezheti, előállítási részfolyamatot más vállalkozással vagy kistermelővel is elvégeztethet. A kistermelő bizonyos szolgáltatásokat (pl. füstölés, aszalás, szárítás) is végezhet magánszemélyek és más kistermelők részére.


Falusi vendégasztal

A kistermelő falusi vendégasztalt üzemeltethet, melynek keretében vidéki környezetben a házi élelmiszerekhez és gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatására, és az elkészített élelmiszerek helyben fogyasztásra kerülhet sor. Felhasználható a saját maga által megtermelt vagy előállított, és – kizárólag kiegészítő alapanyagként – vásárolt élelmiszer, valamint más kistermelőtől vásárolt késztermék is. Állati eredetű termék csak hatósági állatorvosi bizonyítvány birtokában hozható forgalomba, melyet a kistermelő kérelmére a járási állategészségügyi hivatal hatósági állatorvosa állít ki. A hatósági állatorvosi bizonyítvány a kiállítástól számított egy évig hatályos, és a kistermelő kérelmére évente meghosszabbítható.


Az előállított termékek nyilvántartása

A kistermelő által előállított élelmiszerről – kivéve a falusi vendégasztal esetében – adatlapot kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a kistermelő nevét, címét, az élelmiszer előállításának helyét, az élelmiszer megnevezését, az összetevők felsorolását csökkenő sorrendben, a minőség-megőrzési időtartamot, és a tárolási hőmérsékletet. A kistermelőnek nyilvántartást kell vezetnie a saját maga által előállított termékek mennyiségéről, az előállítás idejéről, az értékesített mennyiségről, az értékesítés helyéről és idejéről. A nyilvántartást, vagy annak másolatát az értékesítés helyén kell tartani, és 2 évig megőrizni. A kistermelői élelmiszer előállításának általános higiéniai követelményeit a rendelet 4. számú mellékletének I. szakasza határozza meg, amely előírás kiterjed az élelmiszer előállításához használt helyiségre, berendezésekre, eszközökre, az élelmiszer csomagolására.


Az értékesítés területi lehetőségei

Nem állati eredetű alapterméket (pl. nyers zöldség és gyümölcs), mézet, méhészeti termékeket és élő halat értékesíthet:

  • saját gazdaságában a végső fogyasztónak,

  • Magyarországon valamennyi piacon, vásáron, rendezvényen és engedélyezett ideiglenes árusító helyen a végső fogyasztónak,

  • saját megyében és Budapesten, vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva az ország területén legfeljebb 40 km távolságra lévő kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek. (A vendéglátó létesítmény fogalmába a közétkeztetés is beleértendő.) Állati eredetű alapterméket (pl. tej, tojás, baromfi és nyúlféle húsa), általa előállított élelmiszert (pl. sajt, gyümölcslé, szalámi) és halat értékesíthet,

  • saját gazdaságában a végső fogyasztónak,

  • saját megyében és Budapesten, vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva az ország területén legfeljebb 40 km távolságra lévő piacon, vásáron, rendezvényen és engedélyezett ideig-lenes árusító helyen a végső fogyasztónak, illetve kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek. Húst (saját gazdaságában nevelt és közfogyasztás céljára engedélyezett vágóhídon levágott sertés, juh, kecske, szarvasmarha, strucc és emu húsát) értékesíthet,

  • saját gazdaságában a végső fogyasztónak,

  • saját megyében és Budapesten, vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva az ország területén legfeljebb 40 km távolságra lévő kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek. Az értékesítés – bizonyos megkötésekkel – házhoz szállítással is történhet.

A kistermelő felelős az általa forgalomba hozott élelmiszer biztonságáért, minőségéért, a nyomonkövethetőség biztosításáért és dokumentálásáért.

A rendelet hatályos szövege – többek között – a Nemzeti Jogszabálytár www.njt.hu oldalon érhető el.

 

Letölthető anyag
Tájékoztató a kistermelői élelmiszertermelés, -előállítás és –forgalmazás feltételeiről


Friss hírek

Elindult a Brexit tematikus aloldal a Nébih honlapján
2020. november 27, péntek

Elindult a Brexit tematikus aloldal a Nébih honlapján

Nagy-Britannia Európai Unióból történt kiválását követően, 2021 januárjától az élelmiszerlánc számos területén új szabályozás lép életbe. A Brexit néhány tekintetben hazánkra is hatással van, ezért fontosnak tartjuk, hogy a Nébih szakterületeit érintő változásokról egységes, ugyanakkor áttekinthető felületen informáljuk az érdeklődőket. E célból indítottuk el a hivatal honlapján a Brexit tematikus aloldalt.

Tovább >

Az országos főállatorvos elrendelte a baromfik zártan tartását
2020. november 26, csütörtök

Az országos főállatorvos elrendelte a baromfik zártan tartását

A közelmúltban több európai országban is azonosították, elsősorban vadmadarakban, a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét. A vándorló vadmadarak vonulási útvonalai hazánkat is érintik, ezért dr. Bognár Lajos országos főállatorvos azonnali hatállyal, országszerte elrendelte a baromfik kötelező zártan tartását. A megelőzés érdekében, a zárt tartás mellett, a további járványvédelmi előírások szigorú betartása is kiemelten fontos!

Tovább >

Átlagos (0 Szavazatok)