Vissza

Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer

Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer

Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer

Az Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer (továbbiakban: OENyR) 2012-ben került elindításra. Jogszabályi alapja a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról, mely erre vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:

97/A. § (1) Az erdészeti szakszemélyzet szakirányítási tevékenysége során köteles:

 

b) az erdő fennmaradását, fejlődését veszélyeztető állapotról, eseményről, vad általi károsításról való tudomásszerzést követően az erdőgazdálkodót vagy az erdőgazdálkodó által alkalmazott jogosult erdészeti szakszemélyzetet haladéktalanul értesíti, illetve a veszély elhárításában a tőle elvárható módon közreműködik.

 

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról:

 

40. § (1) Az erdészeti mérő- és megfigyelő rendszer országos erdőkár nyilvántartási rendszer működtetése keretében az erdészeti szakszemélyzet a szakirányítási tevékenysége során kezelt erdőt ért károsításokat a NÉBIH által rendszeresített, az alábbi adatokat tartalmazó „Erdővédelmi kárbejelentő lap”-on az erdészeti hatóság részére bejelenti:

a) bejelentő személy neve, szakszemélyzeti kódszáma,

b) az erdőgazdálkodó neve, erdőgazdálkodói kódja,

c) a károsítás negyedéve,

d) a károsítás helye (erdőrészlet vagy EOV koordináta),

e) a károsított egyed fafaja,

f) a károsító kódja,

g) a károsítás gyakorisága és kárerélye,

h) a károsítással érintett terület,

i) a károsítással érintett fatömeg,

j) a károsítás észlelésének időpontja,

k) a károsítás elleni védekezés módja, a védekezés állapota,

l) zárlati károsító megerősítése.

 

(2) Az Erdővédelmi kárbejelentő lapokat naptári negyedévenkénti bontásban, az adott tárgynegyedévet követő hónap 8. napjáig, zárlati károsító esetén a káresemény észlelését követően haladéktalanul meg kell küldeni az erdészeti hatóság részére.

 

A szakszemélyzet tehát mind az erdőgazdálkodó, mind az erdészeti hatóság felé köteles a tudomására jutott jelentősebb károsításokat jelezni, legalább negyedévente.

Az erdészeti hatóság az OENyR működtetésével, a bejelentések fogadásával, az információk feldolgozásával, a bekövetkezett káreseményekről történő időszakos tájékoztatással és indokolt esetben további intézkedések meghozatalával tesz eleget a jogszabályi kötelezettségnek.

Tekintettel arra, hogy az erdőgazdálkodó bizonyos esetekben (pl. támogatáshoz kötődő adatszolgáltatás, erdősítések átvétele, stb.) az EKB lap adataihoz közel hasonló adattartalmú információszolgáltatásra kényszerül az erdészeti hatóság felé, ezért az OENyR rendszer megkísérli kiküszöbölni vagy mérsékelni az ismétlődő adatszolgáltatás terhét. Ennek érdekében jött létre a hatósági, úgynevezett „B” típusú EKB lap, és a kevésbé szigorú kitöltést megkövetelő általános, ún. „A” típusú EKB lap. A hatósági „B” típusú lapon a JESz (az erdőgazdálkodó kódját, nevét feltüntetve) erdőrészlethez kötött, szigorúbb szakmai elvárásoknak eleget tevő, teljes körű és helyesen kitöltött kárleírásokra kötelezett, a hatósági eljárásokra való alkalmazhatóság érdekében.

Az adatszolgáltatás bizonylata

Az adatszolgáltatás bizonylata az Erdővédelmi kárbejelentő lap.

2013-tól kétféle EKB lap használata lehetséges, ezek az alábbiak:

               „A” típusú Erdővédelmi kárbejelentő lap (továbbiakban: A-EKB lap)

               „B” típusú Erdővédelmi kárbejelentő lap (továbbiakban: B-EKB lap)

Alapvető különbség a két formátum használata között, hogy amíg az „A” típusú csak a kárbejelentési kötelezettség teljesítésére alkalmas, addig a „B” típusú lehetőséget kínál mindazok számára, akik az OENyR felé való kárbejelentési kötelezettségükön túlmenően további hatósági eljárásoknál (pl. erdőgazdálkodáshoz kötődő támogatások igénybevétele, vagy erdősítés (sikeres első erdősítési vagy befejezési) határidejének módosítása is fel kívánják használni a bejelentés tényét és a bejelentett információkat.

A B-EKB lap alkalmazása tehát egy lehetőség, mely azzal az előnnyel jár, hogy a fent nevesített, további hatósági eljárást, ügyintézést érintő esetben nincs szükség ismételt adatszolgáltatásra. Mivel ez hatósági eljárásokban bizonyító erejű dokumentumnak minősül, így kitöltési rendje szigorúbb, illetve többlet információ megadása is elvárt.  Ezek vélhetően vállalhatók az elérhető előnyök érdekében.

„A” típusú Erdővédelmi kárbejelentő lap

  • Alkalmazható minden olyan esetben, amikor a bejelentő kizárólag az adatszolgáltatási kötelezettségének vagy lehetőségének tesz eleget.
  • A „0”-ás bejelentéseket is ezen a nyomtatványon kell beadni.

„B” típusú Erdővédelmi kárbejelentő lap

Alkalmazása például az alábbi esetekben ajánlott:

  • Az erdőt ért károsítás helyreállításához támogatási forrást kíván igénybe venni az erdőgazdálkodó.
  • Az erdőt ért káresemény következtében az erdősítés (sikeres első erdősítési vagy befejezési) határidejének módosítását kéri az erdőgazdálkodó.
  • Az erdőt ért káresemény következtében egészségügyi termelést kíván végrehajtani az erdőgazdálkodó.

A B-EKB lapon jelentett károkra csak akkor hivatkozhat az erdőgazdálkodó a további hatósági eljárásokban, ha a kárbejelentő lap adattartalma a valóságnak megfelel és formai szempontból szabályosan került kitöltésre és aláírásra.

Erdőkár térkép

Az Erdőkár térkép éves bontásban szemlélteti a bejelentett erdőkárokat. A statisztikailag lezárt adatokról – szakmai ellenőrzés és sorösszefüggés vizsgálatok után – az erdei károk erélyéről, valamint tér- és időbeli jelenlétükről internetes felületen biztosít hozzáférést valamennyi érdeklődő számára. Az adatok 2013-től kezdődően lekérdezhetőek a térképről.

 

Az erdőkár térkép elérhetősége:http://erdoterkep.nebih.gov.hu/erdokar/index.htm

 

Átlagos (0 Szavazatok)