Vissza

Nem ökológiai tartásból származó állatok felhasználása

Nem ökológiai tartásból származó állatok felhasználása

Nem ökológiai tartásból származó állatok felhasználása

Az ökológiai állattartás során a gazdálkodónak a fajták vagy tenyészetek kiválasztásakor figyelembe kell venni az állatok alkalmazkodó, illetve ellenálló képességét, valamint az őshonos fajtákat előnyben kell részesíteni.

Az állatoknak alapvetően ökológiai gazdálkodásból kell származniuk, de a vonatkozó rendelkezések betartása mellett lehetőség van a gazdaságban már meglévő konvencionális állatállomány ökológiai gazdálkodásba történő bevonására is.

A nem ökológiai tartásból származó (konvencionális) állatok gazdaságba történő bevonását a tanúsító szervezet felé mindig írásban jelenteni kell, és a 889/2008/EK rendelet 9. cikk (4) bekezdése illetve 42. cikke által szabályozott esetekben ahhoz az illetékes hatóság (Pest Megyei Kormányhivatal) előzetes engedélye is szükséges. A 889/2008/EK rendelet 47. cikke értelmében az állatok egészségügyi vagy katasztrófahelyzet okozta nagyarányú pusztulása esetén az illetékes hatóság (Pest Megyei Kormányhivatal) engedélyezheti az állomány megújítását vagy újbóli létrehozását konvencionális állatokkal, ha ökológiai tartású állatok nem állnak rendelkezésre.

Milyen adatok, dokumentumok szükségesek a konvencionális állatok bevonására vonatkozó kérelemhez?

 • a bevonni kívánt állat felhasználási célja (pl. hús/tojástermelés)
 • az állatállomány jelenlegi létszáma
 • az ökológiai gazdálkodásba bevonni kívánt állatok azonosító száma
 • a bevonni kívánt állatok kora
 • a gazdaságba történő bevonás tervezett időpontja

FIGYELEM! A nem ökológiai gazdálkodásból származó takarmány felhasználása engedélyezése tárgyában lefolytatott engedélyezési eljárás díjköteles (Katasztrófahelyzetekkel kapcsolatos kérelmek jóváhagyása).

Az állatok egészségének, jóllétének és higiéniájának javítása céljából engedélyezhető egyes eljárások

Az állatok teljes élete során - a levágáskor is - az állatok szenvedését a lehető legkisebbre kell csökkenteni.

Az ökológiai állattartásban nem végezhetők rutinszerűen olyan műveletek, mint:

 • juhok farkának gumizása,
 • farokkurtítás;
 • fogak lecsípése;
 • csőrkurtítás;
 • szarvtalanítás.

Eseti elbírálás alapján fenti eseteket biztonsági okokból vagy az állatok egészségének, jóllétének és higiéniájának javítása céljából engedélyezhet az illetékes hatóság (Pest Megyei Kormányhivatal).

Az intenzív termelési módszerek elkerülése érdekében a baromfifajtákat a 889/2008/EK rendelet 12. cikkében meghatározott minimális életkor elérése esetén lehet levágni, kivéve, ha a baromfifajta lassú növekedésű baromfifajtából származik.

A lassú növekedésű baromfifajtákra alkalmazandó feltételek, illetve azok listája a NÉBIH honlapján keresztül (lásd nyilvántartások, közzétételek) elérhetőek.

Mezőgazdasági eredetű, nem ökológiai takarmány felhasználása

Növényevők esetén a takarmány legalább 60%-ának magából a termelőegységből kell származnia, ha ez nem lehetséges, akkor más ökológiai gazdaságokkal együttműködésben kell előállítani. Az emlősök táplálása során előtérbe kell helyezni az anyatejes táplálást az az adott fajra vonatkozóan előírt minimális ideig.

Sertés és baromfi esetében a takarmány legalább 20 %-ának magából a mezőgazdasági termelőegységből kell származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt más, ökológiai gazdálkodást folytató mezőgazdasági üzemmel vagy takarmányipari vállalkozóval együttműködve, ugyanazon régióban kell előállítani.

A sertés és a baromfi napi takarmányadagjához szálas, friss vagy szárított tömegtakarmányt, illetve szilázst is adagolni kell.

Amennyiben a mezőgazdasági termelők nem képesek kizárólag ökológiai termelésből származó fehérjetakarmányt beszerezni, a sertés- és a baromfifajok esetében korlátozott arányban nem ökológiai fehérjetakarmány is használható. Az említett fajok vonatkozásában a nem ökológiai fehérjetakarmány 12 hónapos időszakra engedélyezett maximális aránya a 2012., a 2013. és a 2014. naptári évben 5 %. A megfelelő értékeket évente, a mezőgazdasági eredetű takarmányok szárazanyag-tartalmának százalékában kell kiszámítani. A gazdasági szereplő ezen rendelkezés alkalmazásának szükségességét dokumentumokkal bizonyítja.

Tilos az állatokat olyan körülmények között, illetve olyan étrenden tartani, amely vérszegénységet okozhat. A kényszertáplálás tilos. A hízlalási eljárásoknak a tenyésztési folyamat bármely szakaszában visszafordíthatóknak kell lenniük.

Ha a takarmánygyártás megszűnt, vagy korlátozásokat vezettek be, különösen, ha rendkívüli időjárási feltételek, járványok, toxikus anyagokkal történt szennyeződés vagy tűzkövetkezett be a Pest Megyei Kormányhivatal engedélyezheti a nem ökológiai termelésből származó takarmányok használatát.

Az engedély egyedi gazdasági szereplő részére, korlátozott ideig, korlátozott területen és korlátozott mértékben adható ki!

Milyen adatok, dokumentumok szükségesek a nem ökológiai termelésből származó takarmányok használatára vonatkozó kérelemhez?

 1. káreseményt igazoló dokumentumok
 2. kimutatás:
 • tervezett termésmennyiségekről
 • készletnyilvántartás
 • állomány éves takarmányigénye
 • várható hiány mértéke

FIGYELEM! A mezőgazdasági eredetű, nem ökológiai takarmány felhasználásának engedélyezése tárgyában lefolytatott engedélyezési eljárás díjköteles.

Eltérések az állatok elhelyezésében

Az állatok számára hozzáférést kell biztosítani szabadtéri területekhez, legelőhöz, amennyiben az időjárási viszonyok és a talaj állapota ezt megengedi. A szabadban, a karámban és a szabadtéri kifutón szükség szerint megfelelő védelemről kell gondoskodni az esővel, a széllel, a nappal és a szélsőséges hőmérséklettel szemben. Lehetővé kell tenni számukra a takarmányhoz és az ivóvízhez való könnyű hozzáférést. Az állatok elhelyezésére szolgáló épületben biztosítani kell, hogy a légkeringés, a levegő porral való szennyezettsége, a hőmérséklet, a relatív páratartalom és a gázkoncentráció az állatok egészségét ne veszélyeztesse. Az épületekben bőséges természetes szellőzést és fényt kell biztosítani. Az épületeken belüli állománysűrűségnek az állatok fajától, fajtájától és életkorától függően biztosítania kell az állatok kényelmét és jó közérzetét, tekintettel a viselkedési szokásaikra (pl. nyújtózkodás, szárnycsapkodás). A különböző állatfajokra és - kategóriákra vonatkozóan az épületek és a szabadtéri kifutók minimális alapterületét, valamint az elhelyezés egyéb jellemzőit a 889/2008/EK rendelet III. melléklete tartalmazza.

Tilos az állatok kötött tartása és elszigetelése, kivéve egyes állatok esetében korlátozott időtartamra és csak a biztonsági, jólléti vagy állat-egészségügyi szempontból indokolt mértékben.

Az állatok elhelyezésével kapcsolatos előírásoktól való lehetséges eltéréseket a 889/2008/EK rendelet tartalmazza, melyeket a tanúsító szervezet közreműködésével az illetékes hatóságnak (Pest Megyei Kormányhivatal) kell engedélyeznie.

FIGYELEM! Az állatok kötött tartásának engedélyezése/állattartó épületben az előírtnál kisebb férőhely alkalmazásának engedélyezése/ hústermelés céljából tartott kifejlett szarvasmarha épületen belüli végső hízlalásának engedélyezése tárgyában lefolytatott engedélyezési eljárás díjköteles.

Ökológiai és konvencionális állattartás egy gazdaságon belül

A gazdaság egészét az ökológiai termelésre vonatkozó követelményeknek megfelelően kell irányítani. Nem ökológiai tartású állatállomány csak abban az esetben lehet jelen a gazdaságban, ha olyan termelőegységben nevelik, ahol az épületek és parcellák teljesen el vannak választva azoktól a termelőegységektől, amelyek az ökológiai termelési szabályok szerint működnek, és feltéve, hogy eltérő fajról van szó.

Az egyik legfontosabb előírás, hogy a két egységben ugyanazon állatfajhoz tartozó egyedeket tartani tilos. A közös legelőhasználat feltételeit a 889/2008/EK rendelet résztelesen tartalmazza. Fontos, hogy az ökoállatok nem tartózkodhatnak egyidejűleg azon a legelőn, melyen a konvencionális, extenzív tartású állatok legelnek.

A vonatkozó EK rendeletek azonban bizonyos feltételek mellett lehetőséget adnak ugyanazon állatfajhoz tartozó egyedek vonatkozásában a párhuzamos gazdálkodásra.

A mezőgazdasági kutatást vagy hivatalos iskolai oktatást végző gazdaságok tarthatnak ugyanazon fajokból ökológiai és nem ökológiai állatállományt a Pest Megyei Kormányhivatal engedélyével.

Ekkor a tanúsító szervezetek ellenőrzése a gazdaság konvencionális egységére is kiterjed. A két egység elválasztását fizikai szinten (állattartó épületek, legelőterületek, raktárak stb.) és a nyilvántartások szintjén is meg kell valósítani.

FIGYELEM! A párhuzamos termelés jóváhagyása tárgyában lefolytatott engedélyezési eljárás díjköteles.


Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

Privát feltételrendszer elismerése
2014. október 10, péntek

Privát feltételrendszer elismerése

Tanúsító szervezet elismerése
2014. október 10, péntek

Tanúsító szervezet elismerése

Párhuzamos állattartás engedélyezése ökológiai (bio) gazdálkodás esetén
2014. október 9, csütörtök

Párhuzamos állattartás engedélyezése ökológiai (bio) gazdálkodás esetén

Nem ökológiai tartásból származó állatok felhasználásának engedélyezése ökológiai (bio) gazdálkodás esetén
2014. október 9, csütörtök

Nem ökológiai tartásból származó állatok felhasználásának engedélyezése ökológiai (bio) gazdálkodás esetén

Az állatok kötött tartásának engedélyezése ökológiai (bio) gazdálkodás esetén
2014. október 9, csütörtök

Az állatok kötött tartásának engedélyezése ökológiai (bio) gazdálkodás esetén

Ökológiai gazdálkodás
2014. október 9, csütörtök

Ökológiai gazdálkodás

Új lassúnövekedésű baromfifajta felvételének engedélyezése a lassúnövekedésű baromfifajták listájára ökológiai (bio) gazdálkodás esetén
2014. október 9, csütörtök

Új lassúnövekedésű baromfifajta felvételének engedélyezése a lassúnövekedésű baromfifajták listájára ökológiai (bio) gazdálkodás esetén

Rutinszerű állatkezelési eljárás alkalmazásának engedélyezése ökológiai (bio) gazdálkodás esetén
2014. október 9, csütörtök

Rutinszerű állatkezelési eljárás alkalmazásának engedélyezése ökológiai (bio) gazdálkodás esetén

Katasztrófahelyzetek esetén alkalmazható engedmények
2014. október 2, csütörtök

Katasztrófahelyzetek esetén alkalmazható engedmények

Párhuzamos termelés
2014. október 2, csütörtök

Párhuzamos termelés

Engedélyezési eljárások
2014. október 2, csütörtök

Engedélyezési eljárások

Részvétel az ellenőrzési rendszerben
2014. október 2, csütörtök

Részvétel az ellenőrzési rendszerben

A hatósági feladatok megoszlása
2014. október 2, csütörtök

A hatósági feladatok megoszlása

Új tanúsító szervezet elismerése
2014. október 2, csütörtök

Új tanúsító szervezet elismerése

Tanúsító szervezetek Magyarországon
2014. október 2, csütörtök

Tanúsító szervezetek Magyarországon

Útmutató többéves terv végrehajtásáról szóló jelentés elkészítéséhez
2014. október 2, csütörtök

Útmutató többéves terv végrehajtásáról szóló jelentés elkészítéséhez