Vissza

Erdőtűzvédelmi Monitoring

Erdőtűzvédelmi Monitoring

Erdőtűzvédelmi Monitoring

Az erdészeti hatóság Országos Erdőtűz Adattárat működtet, amely a tűzoltóságok (és az erdőgazdálkodók) által jelzett tűzesetek során leégett erdőterületek adatait tartalmazza. Ennek alapján hazánk adatot szolgáltat az EU Európai Erdőtűz-információs Rendszerébe (European Forest Fire Information System – EFFIS) is.

Mind az Európai Uniós, mind a magyar jogszabályok előírják erdőtűzvédelmi tervek készítését és ezzel az erdőtűz megelőzési tevékenységek összehangolt kidolgozását és végrehajtását. A vonatkozó magyar joganyagba beépültek a modern erdőtűzoltási ismeretek, valamint pontosításra kerültek az erdőgazdálkodóknak, az erdőtűz megelőzésben és oltásban érdekelt szervezeteknek, hatóságoknak a feladatai is.

Az ország összes erdőterülete erdőtűz-veszélyességi kategóriákba van sorolva. A besorolást az NÉBIH által üzemeltetett Országos Erdőállomány Adattár erdőrészletenként és gazdálkodónként tartalmazza. Az erdőgazdálkodóknak 100 ha tűzveszélyes erdőterület nagyság felett tűzvédelmi tervet kell készíteniük, amit a katasztrófavédelemhez kell benyújtani.

Az erdőgazdálkodók feladata tűzvédelmi pászták kialakítása és karbantartása, tűzveszélyes időszakokban figyelmeztető táblák kihelyezése, erdei tűzrakó helyek kijelölése és karbantartása, valamint a jogszabály által kijelölt gazdálkodók esetén meghatározott létszám részére tűzoltásra alkalmas eszközök készenlétben tartása a kiemelten tűzveszélyes időszakokban.

Az erdészeti hatóság feladata:

  • adatgyűjtés, az erdőtűz adattár karbantartása és adatszolgáltatás az EU felé,
  • országos és megyei erdőtűzvédelmi tervek elkészítése és aktualizálása,
  • erdészeti és tűzoltási szakemberek részére továbbképzések szervezése,
  • a kiemelten tűzveszélyes időszakokban javaslat tétel a VM miniszter részére az országos tűzgyújtási tilalom elrendelésére,
  • a kiemelten tűzveszélyes időszakokban megyei vagy regionális tűzgyújtási tilalom elrendelésére,
  • tűzgyújtási tilalom idején az erdőbe való belépés korlátozása vagy tiltása.

Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek