Vissza

Erdő igénybevételének engedélyezése

Erdő igénybevételének engedélyezése

Erdő igénybevételének engedélyezése

Erdő igénybevételének minősül az erdő mezőgazdasági művelésbe vonása, termelésből való kivonása, időleges igénybevétele és rendeltetésszerű használatát akadályozó létesítmény elhelyezése ill. tevékenység gyakorlása.

Az erdő igénybevételét kérelemre indult eljárás során az erdészeti hatóság engedélyezi, érintettség esetén a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget ill. a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervet szakhatóságként bevonja. A kérelemhez - a jogszabályban előírt mellékleteken túl - csatolni szükséges az érintett ingatlan tulajdonosainak és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog valamint teher jogosultjainak hozzájárulását, vagy az igénybevétel céljáról vonatkozó, más jogcímen fennálló rendelkezési jogot igazoló okiratot, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. Az eljáráshoz igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Erdőt igénybe venni csak kivételes esetben (más lehetőség hiányában), kizárólag a közérdekkel összhangban lehet. Gazdasági elsődleges rendeltetésű kultúrerdő és faültetvény igénybevételének engedélyezésénél nem feltétel a közérdekűség, de az igénybevételre kerülő erdő helyett az erdő fekvése szerinti vagy azzal szomszédos településen az igénybe vett erdővel legalább azonos méretű, azzal megegyező vagy magasabb természetességi állapotú csereerdősítést kell elvégezni. Az igénybevétel engedélyezését a hatóság az erdő csökkenésével ill. a kedvezőtlen környezeti változások megszüntetése vagy mérséklése érdekében feltételekhez kötheti. Az igénybevételi engedély négy évre szól.

Amennyiben a megadott időn belül nem kerül sor az igénybevételre, az engedély érvényét veszti. Az igénybevétel után erdővédelmi járulékot kell fizetni, melynek megfizetési módját és határidejét az erdészeti hatóság írja elő az engedélyező határozatban.

0,5 hektárt meghaladó természetes vagy természetszerű erdő igénybevétele esetén, ill. olyan területen ahol az erdő csökkenésének tilalmáról külön jogszabály rendelkezik (pl. Balaton környéke, Budapest), az erdővédelmi járulék megfizetése helyett az erdészeti hatóság csereerdősítést ír elő. Ennek elvégzéséhez szükséges területről és erdőtelepítési-kivitelezési tervdokumentáció elkészítéséről a kérelmezőnek kell gondoskodnia. A kérelmező önként is dönthet úgy, hogy az erdővédelmi járulék megfizetése helyett csereerdősítést végez. Az igénybevétel engedélyezése után a szükséges erdőterv-módosítás engedélyeztetéséről, ill. a szükséges fakitermelés bejelentéséről a kérelmező gondoskodik. Engedély nélküli igénybevétel esetén erdővédelmi bírság megfizetésére kötelezi a hatóság az igénybevevőt.


Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

Az NFK oldalára költöznek majd az erdészeti közlemények, nyomtatványok
2019. augusztus 14, szerda

Az NFK oldalára költöznek majd az erdészeti közlemények, nyomtatványok

Elindult a fával és fatermékekkel kapcsolatos adatszolgáltatás
2019. július 8, hétfő

Elindult a fával és fatermékekkel kapcsolatos adatszolgáltatás

Erdészeti és energetikai célra engedélyezett fajták és fajtajelöltek listája
2019. július 3, szerda

Erdészeti és energetikai célra engedélyezett fajták és fajtajelöltek listája

Ismét tűzgyújtási tilalom az alföldi térségben
2019. július 3, szerda

Ismét tűzgyújtási tilalom az alföldi térségben

Tűzgyújtási tilalom visszavonása az alföldi térségben
2019. június 20, csütörtök

Tűzgyújtási tilalom visszavonása az alföldi térségben

Tűzgyújtási tilalom az alföldi térségben
2019. június 13, csütörtök

Tűzgyújtási tilalom az alföldi térségben

Önkormányzati Parlagfű Bejelentő Rendszer
2019. június 11, kedd

Önkormányzati Parlagfű Bejelentő Rendszer

A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról
2019. június 11, kedd

A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról

Változások az erdészeti szaporítóanyag-felügyelet szervezetében
2019. május 22, szerda

Változások az erdészeti szaporítóanyag-felügyelet szervezetében

Elérhetőek a legfrissebb erdészeti adatok a Nébih honlapján
2019. május 22, szerda

Elérhetőek a legfrissebb erdészeti adatok a Nébih honlapján

Átfogó faanyag kereskedelmi lánc ellenőrzést tartott a Nébih a Dél-Dunántúlon
2018. szeptember 27, csütörtök

Átfogó faanyag kereskedelmi lánc ellenőrzést tartott a Nébih a Dél-Dunántúlon

Egyéb parlagfű bejelentési lehetőségek
2018. július 3, kedd

Egyéb parlagfű bejelentési lehetőségek

Hatósági eljárás menete belterületen
2018. július 3, kedd

Hatósági eljárás menete belterületen

Hatósági eljárás menete külterületen
2018. július 3, kedd

Hatósági eljárás menete külterületen

Tűzgyújtási tilalom térkép
2018. április 6, péntek

Tűzgyújtási tilalom térkép

Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer
2017. december 5, kedd

Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer