Vissza

Egyesített Erdészeti Monitoring (EEM)

Egyesített Erdészeti Monitoring (EEM)

Egyesített Erdészeti Monitoring (EEM)

Az Egyesített Erdészeti Monitoringot (EEM) a korábban egymástól elkülönülten működő erdészeti monitoring tevékenységek közti kapcsolatok erősítésének, illetve felépítésének igénye hozta létre. Ennek megfelelően az EEM integrálja a korábbi „Faállományok növekedésének megfigyelése rendszer”, a „Vadállomány okozta élőhely változás megfigyelő rendszer”, valamint az „Erdővédelmi Hálózat” egyes vizsgálati szempontjait.

Az EEM a módszertan szélesítésével, a FAO-COST E43 definíciók használatával és a nemzetközi harmonizációs folyamatokban való részvétellel és eredményeik felhasználásával, továbbá a számos új, eddig országos szinten nem becsült paramétereknek a felvételi rendszerbe való illesztésével és felmérésükkel az európai erdőleltárak teljes jogú tagjává vált.

Az EEM a teljes ország faállománnyal borított területére kiterjed, független a párhuzamosan folyó erdőtervezési és hatósági adatgyűjtéstől. A mintapontok kijelölése egy szisztematikus mintavételezési háló ortofotóra illetve űrfelvételre való ráültetésével történik, mely munka eredményeképp előáll a terepi mintapontok halmaza. A mintavételi hálózat 4x4 km-es, melynek a metszéspontjaiban egy 200mx 200m-es négyzet (ún. trakt) sarokpontjai jelölik ki a tényleges mintavételi hely középpontját.

A mintavételezés egy 12.6 m sugarú mintakörön belül zajlik, a vékonyabb egyedeket csak szűkebb területen, területi szegmentálás alapján felvéve.

A nagyterületű erdőleltár elődje Faállományok Növekedésének Megfigyelése (FNM) 1993-ban indult. A jelenlegi, első szisztematikus erdőleltár terepi munkái a 2010-2014 közötti időszakban kerültek elvégzésre. Az öt év alatt több mint 7200 terepi pont került felkeresésre, melyek közül több, mint 5300 mintapont is lett. Ez utóbbiak közül az egyedi mintafával érintett területen közel 72 000 db mintafa került felvételre.

 

2016-ban az ötéves felvétel adatai feldolgozásra és publikálásra kerültek a http://erdoleltar.nebih.gov.hu oldalon. A honlapon bemutatásra kerül az erdőleltározás története, aktuális módszertana és jövőképe, az országos lefedettségű adatgyűjtés menete, az adatok feldolgozása, továbbá megtalálhatóak az eredmények helyes értelmezését szolgáló legfontosabb információk és definíciók is. A tartalom angol nyelven is elérhető: http://HungarianNFI.nebih.gov.hu

 


Átlagos (0 Szavazatok)