null A termésnövelő anyagok forgalomba hozatalának, engedélyezésének, felhasználásának és tárolásának szabályozása

A termésnövelő anyagok forgalomba hozatalának, engedélyezésének, felhasználásának és tárolásának szabályozása

A termésnövelő anyagok forgalomba hozatalának, engedélyezésének, felhasználásának és tárolásának szabályozása

A termésnövelő anyagok - az EK műtrágyák kivételével - engedélyköteles terméknek minősülnek. Forgalomba hozatalukhoz a 36/2006 FVM rendeletben előírt adatok benyújtásával megszerezhető engedély szükséges. A benyújtandó adatok követelményrendszere a termésnövelő anyag típusától (pl. komposzt, növénykondicionáló anyag, talajjavító anyag stb.) függően eltérő.

Az Éltv. meghatározása szerint:

- engedélyköteles termék: a növényvédő szer, növényvédőszer-hatóanyag, -adalékanyag, - segédanyag, a növényvédelmi hatású termék, a növényvédelmi célú eszköz és anyag (a műszerek kivételével), valamint a termésnövelő anyag (kivéve a 2003/2003/EK rendelet szerinti EK-műtrágya), engedélyköteles továbbá az alkalmazás célja szerint ezekre visszavezethető egyéb termék, amelynek forgalomba hozatala és felhasználása engedélyhez kötött,

- termésnövelő anyag: a növények tápanyagellátását szolgáló vagy a talajok tápanyag-szolgáltató képességét, termőképességét befolyásoló (kivéve a víz, a szén-dioxid és az adalékanyag nélküli, kezeletlen istállótrágya), természetes eredetű vagy fizikai, kémiai, biológiai, illetve egyéb mesterséges úton előállított anyagok, valamint ezek kereskedelmi céllal összeállított kombinációja.

A termésnésnövelő anyagok engedélyezése az Éltv. és a végrehajtására kiadott, a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet előírásai alapján történik.

Az engedélyezést megelőzően a rendelet 2. mellékletében adott terméktípusra előírt vizsgálatokat szükséges elvégezni, amelyet az 1. melléklet szerinti adattartalommal kitöltött engedélykérelemmel együtt szükséges az engedélyező hatósághoz benyújtani.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 8. § (1) bekezdése 2018. január 1-től kötelezővé tette az elektronikus ügyintézés bevezetését az állami szervek számára. A Nébih, mint államigazgatási szerv, elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősül.
Az E-ügyintézési tv.-ben az elektronikus ügyintézés fókuszában az ügyféllel való elektronikus kommunikáció áll. Az ügyfél jogosult ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni, amelynek lehetőségét az elektronikus ügyintézést biztosító szervek a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben, szolgáltatásaikban biztosítják.
Fentiekre tekintettel mindenki, aki nem minősül magánszemélynek, 2020. január 1-től kérelmét kizárólag elektronikusan a Nébih ügyfélprofil rendszerén keresztül tudja benyújtani. Egyéb formában (papír, e-mail  stb.) nem áll módunkban befogadni a kérelmet.
A Nébih ügyfélprofil rendszerét az alábbi felületen keresztül éri el:
Bejelentkezési felület: https://upr.nebih.gov.hu/login ahol ügyfélkapus hozzáféréssel fogja tudni kezelni.
A bejelentkezés után egy ügykatalógus jelenik meg, ahol kiválasztható a kívánt ügytípus:
https://upr.nebih.gov.hu/ng/ugyintezes/ugykatalogus?nodeType=L2&nodeId=F0081-S0041

 

Kapcsolódó anyagok:
Tananyag (ÁROP-2.2.10-2010-0005 Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági szakigazgatásban): A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet
Útmutató termésnövelő anyagok forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséhez (Word) (Pdf)
Forgalomba hozatali és felhasználási engedély iránti kérelem (1. számú melléklet a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelethez) (Word) (Pdf)
Authorisation for placing on the market and use of yield enhancing substances (Word) (Pdf)
Application for authorization for placing on the market and use (Annex 1 to Decree 36/2006 (V. 18.) FVM) (Word) (Pdf)

 


Friss hírek

Tájékoztatás az idegenhonos inváziós dísznövényekkel kapcsolatos követelményekről
2020. szeptember 29, kedd

Tájékoztatás az idegenhonos inváziós dísznövényekkel kapcsolatos követelményekről

Egy 2016. évi tanulmány szerint az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós növényfajok 55%-a dísznövény szaporítóanyagokkal kerül be hazánkba, és az Unióban is egyre nagyobb problémát jelent a biodiverzitásra és az ökoszisztéma szolgáltatásokra gyakorolt kedvezőtlen hatásuk.

Tovább >

Dísznövény és zöldségpalánta szaporítóanyag-felügyeleti hatáskörök megoszlása
2020. szeptember 28, hétfő

Dísznövény és zöldségpalánta szaporítóanyag-felügyeleti hatáskörök megoszlása

A kormányzati szervezetek reformja keretében a szaporítóanyag-felügyeletben is jelentős változások léptek életbe 2017. január 1-től. A változások érintették a dísznövény- és zöldségpalánta szaporítóanyagok területét is.

Tovább >