Önellenőrzési kérdőív az együttműködési megállapodáshoz

Az élelmiszerlánc-biztonság egyik kiemelten fontos eleme a vállalkozások által végzett önellenőrzés. Az ezekből származó eredmények hatósági kockázatelemzési rendszerbe való beemelésével egyúttal lehetővé válik az élelmiszerlánc-felügyelet hatékonyabban ellátása is.

Az önellenőrzési adatok hatósági feldolgozásának alapja az élelmiszer-vállalkozók és a Nébih közti együttműködési megállapodás megkötése. Az együttműködés e formája természetesen önkéntes és minden esetben egy több lépéses folyamat eredményeként valósulhat meg. Az első lépés a lenti kérdőív kitöltése, amelyben a vállalkozóktól az általuk működtetett önellenőrzési rendszerre vonatkozó információk megadására kérjük.

Hatóságunk a kérdőív adatainak kiértékelését követően veszi fel a kapcsolatot azon élelmiszer-vállalkozókkal, akikkel megállapodást kíván kötni a jövőben az önellenőrzési eredményeik átadásáról.

Mi az önellenőrzés?
„Az élelmiszer-vállalkozás működéséhez kapcsolódó, az élelmiszerek megfelelő minőségével, az élelmiszer-biztonsággal, az azonosíthatósággal, a nyomon követéssel és az élelmiszerek jelölésével kapcsolatos."

 

Kapcsolódó jogszabály:
Az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről szóló 28/2017. (V. 30.) FM rendelet.

Általános információk – kockázati szint felmérés

I.Önellenőrzést végző azonosítása