A erdészeti szaporítóanyag cimkéjű tartalom.

Tájékoztatás 3. országból való import esetén az eljárásrendről (Kivonat a 110/2003.(X.21) FVM Rendeletbőlés 1999/105/EK Rendeletből )

Tájékoztatás 3. országból való import esetén az eljárásrendről (Kivonat a 110/2003.(X.21) FVM Rendeletbőlés 1999/105/EK Rendeletből )

Tájékoztatás 3. országból való import esetén az eljárásrendről (Kivonat a 110/2003.(X.21) FVM Rendeletbőlés 1999/105/EK Rendeletből )

Az importálási szándék bejelentésének határideje: 20. § d) importkérelem és zárlati termelés engedélyezésének kérése harmadik országból: a behozatal tervezett időpontját megelőző 30 nap, 20. § g) belföldiesítés kérése: az import szaporítóanyag beérkezése után, de legkésőbb 8 napon belül, A bejelentést követően a NÉBIH illetékes felügyelője helyszíni szemle során a szaporítóanyag bizonylatai alapján állítja ki a belföldiesítő származási igazolványt, amivel a tétel felhasználható Magyarországon

Importálás feltételei:
24. § (1) Erdészeti szaporítóanyag harmadik országból akkor importálható, ha
a) az Európai Unió Tanácsának határozata alapján az Európai Unión belül előállított és a Tanács 1999/105/EK irányelve követelményeit teljesítő szaporítóanyaggal egyenértékűnek számít, vagy
b) a minősítő intézet az Európai Unió Bizottságának felhatalmazása alapján kivételes engedélyt adott ki.
24. § (2) Az (1) bekezdés b) pontja esetében a növényanyag szaporítóanyagként kevésbé szigorú követelményekkel kerül importra. A kivételes engedély kiadásának feltétele, hogy a szaporítóanyag az ellátás biztonsága érdekében szükséges, és semmiféle kedvezőtlen befolyása nincs az erdőgazdálkodásra, továbbá az 1. §-ban részletezett célokat nem veszélyezteti. A kivételes engedély kiegészítő rendelkezésekkel látható el.
24. § (3) Forgalomba hozatali célra előállított erdészeti szaporítóanyagot csak bejegyzett erdészeti szaporítóanyag-előállítónak és szaporítóanyag forgalmazónak szabad importálni. Az import erdészeti szaporítóanyagot alapanyag vagy ültetési anyag származási igazolványnak vagy azzal egyenértékű, a származási ország által kiadott okmánynak kell kísérnie, és a beérkezést a szaporítóanyagot kísérő származási igazolvány másolatának megküldésével  8 napon belül be kell jelenteni. A minősítő intézet az importált szaporítóanyagot belföldiesítő szemlében részesíti.
24. § (4) Az (1) bekezdés b) pontja szerint importált erdészeti szaporítóanyagot az erdészeti szaporítóanyag-előállítónak az importálás, a további feldolgozás és a forgalomba hozatal során a többi szaporítóanyagtól elkülönítve kell tárolni és a "kevésbé szigorú követelményeket teljesítő szaporítóanyag" kategóriát kell alkalmazni.
24. § (5) Az (1)-(4) bekezdésben foglalt előírások nem vonatkoznak
a) azokra a növényi részekre és ültetési anyagokra - összesen legfeljebb 300 db importálónként és naponként - amelyek bizonyíthatóan nem erdészeti célú felhasználásra kerülnek,
b) azokra a szaporítóanyagokra, amelyek vámszabad területen vagy vámhatósági zár alatt találhatók,
c) a Bizottság 2002/2301/EK rendelete szerint fajonként megállapított kis tételnek számító szaporító alapanyag mennyiségekre.
24. § (6) Zárlati termesztés esetén, ha a faj, származás vagy fajta Magyarországon nem szaporítható és nem használható fel, a teljes mennyiséget kötelező kiszállítani vagy a szemle során meg kell semmisíteni.


Letölthető nyomtatvány


Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról
2019. június 11, kedd

A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról

Változások az erdészeti szaporítóanyag-felügyelet szervezetében
2019. május 22, szerda

Változások az erdészeti szaporítóanyag-felügyelet szervezetében

Egyéb parlagfű bejelentési lehetőségek
2018. július 3, kedd

Egyéb parlagfű bejelentési lehetőségek

Hatósági eljárás menete belterületen
2018. július 3, kedd

Hatósági eljárás menete belterületen

Hatósági eljárás menete külterületen
2018. július 3, kedd

Hatósági eljárás menete külterületen

Az erdészeti szaporítóanyagok Európai Unió tagállamai közötti átszállítása
2017. november 21, kedd

Az erdészeti szaporítóanyagok Európai Unió tagállamai közötti átszállítása

Anyatelep létesítése és fenntartása
2017. november 7, kedd

Anyatelep létesítése és fenntartása

Növénytermesztési hatóságként eljáró járási hivatalok
2017. január 30, hétfő

Növénytermesztési hatóságként eljáró járási hivatalok

Változások a szőlő-gyümölcs szaporítóanyag-felügyelethez kapcsolódó feladatok ellátásában
2017. január 12, csütörtök

Változások a szőlő-gyümölcs szaporítóanyag-felügyelethez kapcsolódó feladatok ellátásában

Új faj bejelentésével kapcsolatos kötelezettségek
2016. augusztus 31, szerda

Új faj bejelentésével kapcsolatos kötelezettségek

Erdészeti szaporítóanyaggal kapcsolatos jogszabályok
2016. július 26, kedd

Erdészeti szaporítóanyaggal kapcsolatos jogszabályok

Szaporító alapanyag gyűjtés
2016. július 26, kedd

Szaporító alapanyag gyűjtés

Vetőmag GMO hatósági vizsgálata
2015. július 21, kedd

Vetőmag GMO hatósági vizsgálata

Szőlő gyümölcs szaporítóanyag előállítással, forgalmazással kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, nyilvántartásba vétele
2015. március 19, csütörtök

Szőlő gyümölcs szaporítóanyag előállítással, forgalmazással kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, nyilvántartásba vétele

Törzsültetvények minősítése
2015. március 19, csütörtök

Törzsültetvények minősítése

Vetőmagüzemek automata mintavevőjének engedélyeztetése
2014. december 5, péntek

Vetőmagüzemek automata mintavevőjének engedélyeztetése