A hír cimkéjű tartalom.

Tejpiaci jelentéstételi kötelezettség

Tejpiaci jelentéstételi kötelezettség

Az Agrárminisztérium 2023-ig meghosszabbította a korábban is működő tejpiaci jelentések benyújtásának gyakorlatát a feldolgozók, nagykereskedők és a kiskereskedők részére.

Az aktuális jelentéssablonok megőrizték a 2020-ban bevezetett módosításokat, azokban új cellák nem jelentek meg, régik nem tűntek el. Az egyetlen változás, hogy az év választást biztosító legördülő menüben megjelent a 2021-es és 2022-es dátum is.

A jelentési kötelezettség gyakorisága 2021-ben:

 • Feldolgozók: havonta, minden hónap 15-éig.
 • Nagykereskedők: havonta, minden hónap 15-éig.
 • Kiskereskedők: negyedévente, a záró hónapot követő hónap 15-éig.
Fontos, hogy amennyiben új jelentőként csatlakozik, először a Tej Terméktanáccsal kell felvenni a kapcsolatot a TT azonosító igénylése céljából!

Kérjük, hogy a jelentés elkészítése és benyújtása során különösen figyeljen az alábbiakra:

 1. Kiskereskedő a fogyasztói árra vonatkozó cellákat is töltse ki.
 2. A sablonokon semmiféle változtatást ne tegyen! Sort, oszlopot beszúrni, törölni, a munkafüzetben a munkalapokat átnevezni tilos! A Nébih által használt program csak a honlapról letölthető külalakkal, megnevezésekkel rendelkező táblákat tudja feldolgozni.
 3. Amennyiben először tesz eleget jelentési kötelezettségének, a jelentéssel együtt küldje meg nyilatkozatát, hogy a tejpiaci tevékenysége kiskereskedelmi, nagykereskedelmi, illetőleg feldolgozói tevékenységre irányul-e, valamint a kontaktszemély nevét, e-mail címét és telefonszámát.
 4. Amennyiben tejpiaci jelenléte a fent említettek közül több tevékenységet is érint (pl.: kiskereskedelem és nagykereskedelem), jelentését tevékenységenként küldje el.
 5. Amennyiben hibás adatokkal ellátott jelentést adott le, és módosítani kívánja a jelentését, azt a tejpiacijelentes@nebih.gov.hu e-mail címre küldött előzetes jelzés mellett adott hónap 25-éig megteheti. 

Jelentéstételi kötelezettségének elmulasztása a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről 2015. évi XCVII. törvény 20. § (2) bekezdése alapján szankciót vonhat maga után.

Általános információk a jelentési kötelezettségről

A 4/2020 (II. 28.) AM rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lépett hatályba, az ezt követő 15 napon belül az adatszolgáltatásra kötelezetteknek fel kellett venniük a kapcsolatot a Tej Terméktanáccsal azonosító kódszám igénylése céljából. A Tej Terméktanács az azonosító kódszámot, valamint az adatszolgáltató által kitöltendő adatlapo(ka)t elektronikus úton küldte meg.

A feldolgozók, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplők, valamint a nyers tehéntej kivitellel foglalkozó tejtermelők havi adatszolgáltatásra kötelezettek, míg a tej és tejtermék forgalmazásából, illetve termeléséből 25 millió forint nettó árbevételt meghaladó tejkereskedők háromhavi rendszerességgel kötelesek adatokat szolgáltatni.

Nyers tehéntej kivitellel foglalkozó tejtermelő kizárólag a külpiacra kiszállított nyerstej vonatkozásában köteles adatot szolgáltatni a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 
(a továbbiakban: NAIK) felé, míg a többi adatszolgáltató piaci jelentését a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: Nébih)  köteles benyújtani.

Közös beszerzés esetén a beszerzési szövetséget alkotó kis- és nagykereskedő vállalkozások összessége kötelezett az adatszolgáltatásra, így a franchise-rendszerben üzemelő kiskereskedelmi vállalkozások a piaci jelentéstételi kötelezettség alól mentesülnek.

Az adatszolgáltatási rendszert a Nébih, a NAIK és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács együttműködésben üzemelteti. A NAIK a megküldött adatok alapján készített összesítéseit, valamint átlagadatait a Nébih adja át a szakmaközi szervezetnek. A Tej Terméktanács az adatszolgáltatók adatai alapján összesített táblázatokat a honlapján teszi közzé.

Az anonimitás biztosítása érdekében az adatszolgáltatási rendszerből cégre vagy személyre vonatkozó adatot – ellentétes jogszabályi felhatalmazás hiányában – az üzemeltetők nem hozhatnak nyilvánosságra. 

A feldolgozói és nagykereskedői jelentéssel kapcsolatos tudnivalók:

 • A jelentés első munkalapján találhatók a jelentést küldő azonosítására szolgáló adatok.
 • A második munkalapon találhatóak a jelentés dátumát megadó és a késztermék adatok felvitelére szolgáló mezők.
 • Mindkét munkalapon csak a világoskék színnel jelzett mezőkbe lehet adatot feltölteni.
 • Csak szám formátumú adatokat fogad el a táblázat!

A kiskereskedői jelentéssel kapcsolatos tudnivalók:

 • A jelentés első munkalapján találhatók a jelentést küldő azonosítására szolgáló adatok.
 • A késztermék adatokat három munkalapon lehet megadni, ezeken találhatóak a jelentés dátumát megadó és a késztermék adatok felvitelére szolgáló mezők. Kérjük, hogy a negyedév egy-egy havi (pl. januári, februári és márciusi) összesített adatát külön munkalapon rögzítsék.
 • Minden munkalapon csak a világoskék színnel jelzett mezőkbe lehet adatot feltölteni.
 • Kérjük, a fogyasztói árra vonatkozó cellák értékeit is töltsék ki.
 • Csak szám formátumú adatokat fogad el a táblázat!

A Nébih részére első alkalommal megküldött jelentések esetén kérjük, hogy az e-mailben tüntesse fel FELIR azonosítóját, annak hiányában ugyanis hiányában jelentését nem áll módunkban elfogadni! (Az Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/B § (1) és (2) szerint az élelmiszer előállítás, feldolgozás és/vagy forgalmazás FELIR azonosító köteles tevékenység.)

Felhívjuk figyelmét, hogy a tejpiaci jelentés sablonjai, illetve a jelentéssel kapcsolatos minden információ – weboldalunk mellett – megtalálható a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján (https://tejtermek.hu/) is.

A Nébih számára küldendő jelentési kötelezettségről további információ vagy a teljesítéshez szükséges technikai segítség, valamint személyes tájékoztatás a tejpiacijelentes@nebih.gov.hu e-mail címen kérhető.

Vonatkozó, valamint hivatkozott rendeletek: 
4/2020 (II. 28.) AM rendelet a 4/2020. (II. 28.) AM rendelet a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről 
A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről 2015. évi XCVII. törvény
Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény

A rendeletek hatályos változatát a https://njt.hu/ oldalon olvashatják.

Friss hírek

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >