Virágzó növénykultúrákban végzett rovarölő szermaradék-analitikai vizsgálatok 2013. évi eredményei
2015. június 1, hétfő

Virágzó növénykultúrákban végzett rovarölő szermaradék-analitikai vizsgálatok 2013. évi eredményei

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- es Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága (NÉBIH NTAI) a megyei kormányhivatalok növény- es talajvédelmi igazgatóságaival együttműködve virágzó kertészeti és szántóföldi kultúrákban végzett vizsgálatokat egyes méhegészségügyi szempontból kiemelten fontos inszekticid hatóanyagok virágzatban jelenlévő szermaradékainak meghatározására.

Új uniós rendelet a veszélyes vegyi anyagok és készítmények kiviteléről és behozataláról (649/2012/EU rendelet)
2015. január 15, csütörtök

Új uniós rendelet a veszélyes vegyi anyagok és készítmények kiviteléről és behozataláról (649/2012/EU rendelet)

A növényvédő szer hamisítás és a nem-engedélyezett növényvédő szerek kereskedelme világszerte felfutóban van. Különösen fontos erre odafigyelni, ha olyan szerekről van szó, amelyek hatóanya, vagy formulációi kifejezetten veszélyesek a környezetre és az emberekre. Az elmúlt években már megjelent a témában két cikk a Növényvédelem folyóiratban: a veszélyes vegyi anyagok kivitelét és behozatalát szabályozó 689/2008/EK PIC rendeletről (Növényvédelem, 2009. évi 2. szám), valamint a rendelet végrehajtására szolgáló ún. EDEXIM (European Database on Export-Import of certain dangerous chemicals) rendszer működtetéséről (Növényvédelem. 2011. 47(2) 59-65.) Öt év alatt azonban számos változás történt e téren, ami egy új rendelet kiadásához vezetett.

Engedélyezett és visszavont növényvédő szerek jegyzéke (List of Plant Protection Products authorised and withdrawn)

Engedélyezett és visszavont növényvédő szerek jegyzéke (List of Plant Protection Products authorised and withdrawn)

Amit tudnunk kell a növényvédő szer hamisításról

Amit tudnunk kell a növényvédő szer hamisításról

Termésnövelő anyag kísérleti felhasználása

Termésnövelő anyag kísérleti felhasználása

Vizsgálóhelyek hatósági (GEP) elismerése

Vizsgálóhelyek hatósági (GEP) elismerése

Növényvédőszer-engedélyek jegyzéke (List of authorizations of plant protection products)

Növényvédőszer-engedélyek jegyzéke (List of authorizations of plant protection products)

Negyedévenként kiadott és visszavont növényvédőszer-engedélyek jegyzéke (List of plant protection product authorizations granted and withdrawn quarterly)

Negyedévenként kiadott és visszavont növényvédőszer-engedélyek jegyzéke (List of plant protection product authorizations granted and withdrawn quarterly)

Szermaradék

Szermaradék

Növényi terményekben, állati eredetű termékekben, feldolgozott élelmiszerekben

Növényi terményekben, állati eredetű termékekben, feldolgozott élelmiszerekben

A 2011-es adatok alapján készült éves növényvédő szer jelentés
2014. május 28, szerda

A 2011-es adatok alapján készült éves növényvédő szer jelentés

A Steward 30 DF forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosításáról
2014. május 22, csütörtök

A Steward 30 DF forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosításáról

Apróhirdetésben kínált növényvédő-szereket vizsgált NÉBIH
2014. május 5, hétfő

Apróhirdetésben kínált növényvédő-szereket vizsgált NÉBIH

Olcsó növényvédő szernek gyilkos a leve!

Olcsó növényvédő szernek gyilkos a leve!