null Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmányról

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmányról

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmányról
2018. október 19, péntek

A dísznövénytermesztőknek vagy forgalmazóknak értékesített dísznövény szaporítóanyag csak olyan tételekben forgalmazható, amely rendelkezik úgynevezett szaporítóanyag-kísérő okmánnyal.

A szaporítóanyag-kísérő okmányt a dísznövény szaporítóanyag termesztői vagy nagykereskedői engedéllyel rendelkező forgalmazó állítja ki, az okmány kíséri az árut a vevőhöz. A szaporítóanyag származásának igazolására és nyomon-követésére szolgál.

A szaporítóanyag-kísérő okmánynak olyan, a rendeltetésnek megfelelő anyagból kell készülnie, amelyet korábban ilyen célra nem használtak. Az okmányt az Európai Unió legalább egyik hivatalos nyelvén kell kiállítani (a magyar is az!).

Az okmány lehet a Nébih által rendszeresített okmány vagy egy kibővített tartalmú növényútlevél, illetve a forgalmazó által kiállított bármely olyan bizonylat vagy okmány (számla, nyugta, kísérő jegyzék, szállítólevél stb.), amelyet általában kereskedelmi célra használnak.

Az okmányon jól látható és el nem távolítható módon fel kell tüntetni:

 • az „EK minőség” jelölést,
 • Magyarország tagállami kódját (HU),
 • a Nébih, nevét vagy azonosító kódját,
 • a forgalmazói tevékenységre vonatkozó, a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal által kiadott engedély számot (amely megegyezik a Nébih nyilvántartási számmal),
 • az egyedi sorszámot, naptári hét- vagy tételszámot,
 • a botanikai nevet (példa: nem muskátli, hanem Pelargonium zonale, vagy Pelargonium peltatum),
 • ahol szükséges, a fajta megnevezését (alany esetén annak megnevezését vagy jelét),
 • ahol szükséges, a növénycsoport megjelölését,
 • a szaporítóanyag mennyiségét (db, g, dkg, kg stb…),
 • vetőmag esetén a tisztasági és csírázási százalékot,
 • ha a dísznövény szaporítóanyag harmadik országból származik, az előállítás helye szerinti ország nevét.

Amennyiben a dísznövény szaporítóanyag forgalmazása a külön jogszabály rendelkezései alapján növényútlevélhez kötött, úgy a forgalmazó döntése alapján az okmány növényútlevélnek minősülhet, amennyiben tartalmazza a külön jogszabályban előírt adatokat. Ebben az esetben a kísérő okmányon a többi adattól jól elkülönítve kell szerepelnie:

 • az „EK minőség” jelölésének,
 • a NÉBIH, nevének vagy kódjának,
 • fajta, az alany vagy a növénycsoport nevének,
 • forgalmazói tevékenységre vonatkozó, a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal által kiadott engedély számnak, valamint
 • harmadik országból való származás esetén az előállító ország nevének.

Ha az okmány hatósági igazolást tartalmaz, azt az okmány többi tartalmától jól láthatóan el kell különíteni.

A szaporítóanyag-kísérő okmány csak az adott tételre érvényes, annak újbóli felhasználása tilos.

A szaporítóanyag-kísérő okmány kiállítására minden olyan forgalmazó jogosult, akit dísznövény szaporítóanyag forgalmazóként nyilvántartásba vettek, valamint a Törvény és a Rendelet előírásait megtartja. Ha a Nébih, illetve a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a forgalmazó e feltételek valamelyikének nem felel meg, és a forgalomba hozatalt határozott időre megtiltja, a forgalmazó szaporítóanyag-kísérő okmányt nem adhat ki.

Számla, vagy szállítólevél használata esetén a hiányzó adatok a forgalmazó által készíttetett bélyegzővel is felvihetők az okmányra. A törzspéldányt is le kell bélyegezni.

Amennyiben dísznövény szaporítóanyagot nem dísznövénytermesztő vagy forgalmazó részére hoznak forgalomba, a címkézésre és okmánykiadásra vonatkozó követelmények az alapvető termékinformációk feltüntetésére korlátozódhatnak.

Dísznövény szaporítóanyag: a Törvény és a Rendelet szerint szaporítóanyagnak kell tekinteni a vetőmagot, a vegetatív szaporító alapanyagokat és az ültetési anyagokat
Ültetési anyag: vetőmagból vagy vegetatív szaporító alapanyagból előállított, illetve felnevelt ültetésre szánt növények, beleértve a palántát is.
Törvény: A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény.
Rendelet: A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008 (IV.11.) FVM rendelet


Friss hírek

Egyszerűsödött a támogatásokhoz szükséges állatlétszám igazolása a baromfitartók számára
2020. május 27, szerda

Egyszerűsödött a támogatásokhoz szükséges állatlétszám igazolása a baromfitartók számára

A Nébih tájékoztatja a baromfitartókat, hogy a Magyar Államkincstár döntése alapján az állatbetegségek megelőzésével, leküzdésével kapcsolatos támogatások alapjául szolgáló állatlétszám megállapításához és igazolásához a madárinfluenza leölési határozatok adatai is felhasználhatóak a kifizetés kérelmezésekor.

Tovább >

Tűzgyújtási tilalom visszavonása a Dunántúlon és az északi országrészben
2020. május 26, kedd

Tűzgyújtási tilalom visszavonása a Dunántúlon és az északi országrészben

Az elmúlt 48 órában hullott csapadéknak köszönhetően csökkent a tűzveszély az erdő és mezőgazdasági területeken, ezért 2020. május 26-tól (kedd) a Dunántúlon és az északi országrészben visszavonásra kerül a tűzgyújtási tilalom.

Tovább >