Vissza

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmányról

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmányról

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmányról
2018. október 19.

A dísznövénytermesztőknek vagy forgalmazóknak értékesített dísznövény szaporítóanyag csak olyan tételekben forgalmazható, amely rendelkezik úgynevezett szaporítóanyag-kísérő okmánnyal.

A szaporítóanyag-kísérő okmányt a dísznövény szaporítóanyag termesztői vagy nagykereskedői engedéllyel rendelkező forgalmazó állítja ki, az okmány kíséri az árut a vevőhöz. A szaporítóanyag származásának igazolására és nyomon-követésére szolgál.

A szaporítóanyag-kísérő okmánynak olyan, a rendeltetésnek megfelelő anyagból kell készülnie, amelyet korábban ilyen célra nem használtak. Az okmányt az Európai Unió legalább egyik hivatalos nyelvén kell kiállítani (a magyar is az!).

Az okmány lehet a Nébih által rendszeresített okmány vagy egy kibővített tartalmú növényútlevél, illetve a forgalmazó által kiállított bármely olyan bizonylat vagy okmány (számla, nyugta, kísérő jegyzék, szállítólevél stb.), amelyet általában kereskedelmi célra használnak.

Az okmányon jól látható és el nem távolítható módon fel kell tüntetni:

 • az „EK minőség” jelölést,
 • Magyarország tagállami kódját (HU),
 • a Nébih, nevét vagy azonosító kódját,
 • a forgalmazói tevékenységre vonatkozó, a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal által kiadott engedély számot (amely megegyezik a Nébih nyilvántartási számmal),
 • az egyedi sorszámot, naptári hét- vagy tételszámot,
 • a botanikai nevet (példa: nem muskátli, hanem Pelargonium zonale, vagy Pelargonium peltatum),
 • ahol szükséges, a fajta megnevezését (alany esetén annak megnevezését vagy jelét),
 • ahol szükséges, a növénycsoport megjelölését,
 • a szaporítóanyag mennyiségét (db, g, dkg, kg stb…),
 • vetőmag esetén a tisztasági és csírázási százalékot,
 • ha a dísznövény szaporítóanyag harmadik országból származik, az előállítás helye szerinti ország nevét.

Amennyiben a dísznövény szaporítóanyag forgalmazása a külön jogszabály rendelkezései alapján növényútlevélhez kötött, úgy a forgalmazó döntése alapján az okmány növényútlevélnek minősülhet, amennyiben tartalmazza a külön jogszabályban előírt adatokat. Ebben az esetben a kísérő okmányon a többi adattól jól elkülönítve kell szerepelnie:

 • az „EK minőség” jelölésének,
 • a NÉBIH, nevének vagy kódjának,
 • fajta, az alany vagy a növénycsoport nevének,
 • forgalmazói tevékenységre vonatkozó, a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal által kiadott engedély számnak, valamint
 • harmadik országból való származás esetén az előállító ország nevének.

Ha az okmány hatósági igazolást tartalmaz, azt az okmány többi tartalmától jól láthatóan el kell különíteni.

A szaporítóanyag-kísérő okmány csak az adott tételre érvényes, annak újbóli felhasználása tilos.

A szaporítóanyag-kísérő okmány kiállítására minden olyan forgalmazó jogosult, akit dísznövény szaporítóanyag forgalmazóként nyilvántartásba vettek, valamint a Törvény és a Rendelet előírásait megtartja. Ha a Nébih, illetve a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a forgalmazó e feltételek valamelyikének nem felel meg, és a forgalomba hozatalt határozott időre megtiltja, a forgalmazó szaporítóanyag-kísérő okmányt nem adhat ki.

Számla, vagy szállítólevél használata esetén a hiányzó adatok a forgalmazó által készíttetett bélyegzővel is felvihetők az okmányra. A törzspéldányt is le kell bélyegezni.

Amennyiben dísznövény szaporítóanyagot nem dísznövénytermesztő vagy forgalmazó részére hoznak forgalomba, a címkézésre és okmánykiadásra vonatkozó követelmények az alapvető termékinformációk feltüntetésére korlátozódhatnak.

Dísznövény szaporítóanyag: a Törvény és a Rendelet szerint szaporítóanyagnak kell tekinteni a vetőmagot, a vegetatív szaporító alapanyagokat és az ültetési anyagokat
Ültetési anyag: vetőmagból vagy vegetatív szaporító alapanyagból előállított, illetve felnevelt ültetésre szánt növények, beleértve a palántát is.
Törvény: A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény.
Rendelet: A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008 (IV.11.) FVM rendelet


Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

December közepétől EU-s zászló is szükséges a szőlő-gyümölcs szaporítóanyag címkékre
2019. augusztus 6, kedd

December közepétől EU-s zászló is szükséges a szőlő-gyümölcs szaporítóanyag címkékre

Erdészeti és energetikai célra engedélyezett fajták és fajtajelöltek listája
2019. július 3, szerda

Erdészeti és energetikai célra engedélyezett fajták és fajtajelöltek listája

Változások az erdészeti szaporítóanyag-felügyelet szervezetében
2019. május 22, szerda

Változások az erdészeti szaporítóanyag-felügyelet szervezetében

GM-petúniák egyesített európai jegyzéke – 2018.10.24.
2019. február 7, csütörtök

GM-petúniák egyesített európai jegyzéke – 2018.10.24.

Tűztövis szaporítóanyagok utóvizsgálata 2011-2018.
2019. január 23, szerda

Tűztövis szaporítóanyagok utóvizsgálata 2011-2018.

Tájékoztatás az idegenhonos inváziós dísznövényekkel kapcsolatos követelményekről
2018. november 13, kedd

Tájékoztatás az idegenhonos inváziós dísznövényekkel kapcsolatos követelményekről

Gyógy- és fűszernövény palánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezése (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)
2018. november 12, hétfő

Gyógy- és fűszernövény palánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezése (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)

Tájékoztatás a zöldségpalánta import jogszabályi előírásairól
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta import jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről

Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről
2018. november 7, szerda

Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről

Tájékoztatás a zöldségpalánta forgalomba hozatalának követelményeiről
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás a zöldségpalánta forgalomba hozatalának követelményeiről

Tájékoztatás a dughagyma és fokhagyma szerződéses termeltetésének jogszabályi előírásairól
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás a dughagyma és fokhagyma szerződéses termeltetésének jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás az engedélyes zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem kötelezettségeiről
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás az engedélyes zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem kötelezettségeiről

Tájékoztatás a zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezéséről (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)
2018. november 5, hétfő

Tájékoztatás a zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezéséről (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)

Tájékoztatás az oltalom alatt álló „Szőregi rózsatő” földrajzi árujelző használatának bejelentéséről
2018. október 24, szerda

Tájékoztatás az oltalom alatt álló „Szőregi rózsatő” földrajzi árujelző használatának bejelentéséről