A gázolaj támogatás cimkéjű tartalom.

Tájékoztató a szőlő és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Tájékoztató a szőlő és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Tájékoztató a szőlő és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásáról
2008. augusztus 13, szerda

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól új rendelet készült, ez a 341/2007. (XII. 15.) Korm. Rendelet. Az érintett termelői kör kompenzálására született meg a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. A tájékoztató a támogatás igényléséről és a támogatás mértékéről ad rövid ismertetést.

Tájékoztató

a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásáról 

Az Európai Bizottság álláspontjához igazodva, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 2008. január 1-től úgy módosult, hogy a mezőgazdasági ágazatban jövedékiadó-visszatérítés szempontjából figyelembe vehető gázolaj mennyiség felső határa valamennyi művelési ágban azonos lett.

Ennek megfelelően a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól is új rendelet készült, ez a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet).

Az új szabályozás szerint a szőlő- és gyümölcs művelési ágban a felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés mértéke 200 liter/hektárról 97 liter/hektárra csökkent.

Az érintett termelői kör kompenzálására született meg a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásárólszóló 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Támogatási Rendelet).

A támogatást az a mezőgazdasági termelő igényelheti, aki

  • legalább 0,5 ha területű ültetvényben szőlő- vagy gyümölcstermesztést folytat;

  • a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját névre szóló számlával rendelkezik, és akinek a Korm. rendelet szerint keletkezett, a tárgyév egészére vonatkozó teljes adó-visszatérítési igényét a Vám- és Pénzügyőrség teljesítette (kimutatta);

  • nyilatkozik a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, a mezőgazdasági „de minimis" rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről;

  • nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással vagy adók módjára behajtható köztartozással, nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása, nem áll csőd-, vagy felszámolási- végelszámolási eljárás alatt, vagy természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, és nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

A támogatás mértéke a szőlő- és gyümölcsös ültetvényterületen ténylegesen felhasznált, a Jöt-ben meghatározott 97 liter/hektár/év mennyiségen felüli, számlával igazolt gázolaj mennyisége, de legfeljebb 100 liter/hektár/év mennyisége után literenként 70 Ft.

A Támogatási Rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, azonban már a 2008. év során vásárolt és felhasznált gázolaj mennyiség után a támogatást igénybe lehet venni.

A támogatási kérelem évente egyszer, a tárgyévet követő évben, legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig, a mezőgazdasági termelő lakhelye vagy székhelye szerint illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez nyújtható be. A támogatással kapcsolatos további felvilágosítás a települési falugazdásztól kérhető.  


Friss hírek

Egy újabb „aranyhasú” hazajutásában segített az ÁHSZ
2020. augusztus 7, péntek

Egy újabb „aranyhasú” hazajutásában segített az ÁHSZ

Ismét eredményes akción van túl a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Állami Halőri Szolgálata (ÁHSZ). A halászati őrök a júniusban felderített ügyben az eljárást és bírságolást követően sikeresen visszaszállítottak az eredeti élőhelyére egy újabb jogszerűtlenül kifogott és áttelepített tőpontyot. A méretes, 27 kg-os, 92 cm testhosszúságú hal 17 km megtétele után került vissza a Vasmegyei megtalálási helyéről az eredeti „otthonába”.

Tovább >

Tűzgyújtási tilalom az alföldi térségben
2020. július 31, péntek

Tűzgyújtási tilalom az alföldi térségben

Az elmúlt napok átlagosnál melegebb időjárása miatt az alföldi térség erdőterületein található avar, gyep és tűlevél réteg kiszáradása miatt fokozott tűzveszély alakult ki. 2020. augusztus 1-től három megyében életbe lépett a tűzgyújtási tilalom. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság figyelmét, hogy legyenek fokozottan körültekintőek, Magyarországon ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza.

Tovább >

Átlagos (0 Szavazatok)