A gázolaj támogatás cimkéjű tartalom.

Tájékoztató a szőlő és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Tájékoztató a szőlő és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásáról

2008. augusztus 13, szerda

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól új rendelet készült, ez a 341/2007. (XII. 15.) Korm. Rendelet. Az érintett termelői kör kompenzálására született meg a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. A tájékoztató a támogatás igényléséről és a támogatás mértékéről ad rövid ismertetést.

Tájékoztató

a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásáról 

Az Európai Bizottság álláspontjához igazodva, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 2008. január 1-től úgy módosult, hogy a mezőgazdasági ágazatban jövedékiadó-visszatérítés szempontjából figyelembe vehető gázolaj mennyiség felső határa valamennyi művelési ágban azonos lett.

Ennek megfelelően a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól is új rendelet készült, ez a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet).

Az új szabályozás szerint a szőlő- és gyümölcs művelési ágban a felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés mértéke 200 liter/hektárról 97 liter/hektárra csökkent.

Az érintett termelői kör kompenzálására született meg a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásárólszóló 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Támogatási Rendelet).

A támogatást az a mezőgazdasági termelő igényelheti, aki

  • legalább 0,5 ha területű ültetvényben szőlő- vagy gyümölcstermesztést folytat;

  • a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját névre szóló számlával rendelkezik, és akinek a Korm. rendelet szerint keletkezett, a tárgyév egészére vonatkozó teljes adó-visszatérítési igényét a Vám- és Pénzügyőrség teljesítette (kimutatta);

  • nyilatkozik a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, a mezőgazdasági „de minimis" rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről;

  • nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással vagy adók módjára behajtható köztartozással, nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása, nem áll csőd-, vagy felszámolási- végelszámolási eljárás alatt, vagy természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, és nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

A támogatás mértéke a szőlő- és gyümölcsös ültetvényterületen ténylegesen felhasznált, a Jöt-ben meghatározott 97 liter/hektár/év mennyiségen felüli, számlával igazolt gázolaj mennyisége, de legfeljebb 100 liter/hektár/év mennyisége után literenként 70 Ft.

A Támogatási Rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, azonban már a 2008. év során vásárolt és felhasznált gázolaj mennyiség után a támogatást igénybe lehet venni.

A támogatási kérelem évente egyszer, a tárgyévet követő évben, legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig, a mezőgazdasági termelő lakhelye vagy székhelye szerint illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez nyújtható be. A támogatással kapcsolatos további felvilágosítás a települési falugazdásztól kérhető.  


Friss hírek

2023. június 7, szerda

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2023.06.07.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2023. június 7, szerda

Közlemény elveszett „fehér könyvről" (2023.06.07.)

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

Átlagos (0 Szavazatok)